Tag Archives: Moravia

Arabské správy o krajine Slov?nov

Arabské správy o Slovanoch - Pauliny

Premýšľam nad tým, kde ležalo hlavné mesto Svätoplukovej ríše. Premýšľam nad tým, či týmto mestom mohli byť Mikulčice, resp. Staré Město pri Uherskom Hradišti. Tiež premýšľam o tom, či týmto mestom mohol byť Devín, Bratislava, resp. Nitra. Mám pocit, že ani jedno z týchto miest nezodpovedá popisu v arabských správach o Slovanoch. Na základe správ arabských cestovateľov, ktorí v Svätoplukovej dobe opísali zem Slovanov, musím konštatovať, že všetko muselo byť ináč. Druhá možnosť je, že arabské správy o Slovanoch sú natoľko skoruptované, že sú vlastne k ničomu. Je možné, že krajina Slovanov, ktorú opisujú, sa nachádza niekde na Ukrajine.

Searching for the old Slovaks and the Slovak land

The linguistic borders of the Slovak Land (Slovenská Zem, Sclavonia) around X. cent.

According to the Slovenian book called Veneti, First Builders of European Community by Jožko Šavli, Matej Bor and Ivan Tomažič, page 212, the holy brothers Cyril and Methodius established their mission in Moravia in 862, „which was soon destroyed by Germans, whereupon they worked in the Slovene Pannonia – future Hungary – under the protection of Slovene Prince Kocelj„. In this article you will read that everything was different. According to the toponymical research of the area by prof. Ján Stanislav Pannonia wasn’t Slovenian but Slovak! Also Prince Kocelj couldn’t be a Slovenian because his father Prince Pribina was a Slovak prince who settled near Lake Blatno (Balaton) after his expelation from the Slovakian then-capital Nitra where he had ruled before and established the first Christian church on the Slavic land.

Slovakia has not always been such a small country as we know her nowadays. A long time ago, before the arrival of the Magyars, the Slovaks used to have a kingdom, which is known amongst the historians as The Great Moravian Empire. The other names of the kingdom were Moravia, Sclavos Margenses (Moravian Slovakia), Sclavinia (Sclavonia, Slovenska, Slovakia), Slovjenьska zemlę (Slavic Land, Slovak Land, Slovenská Zem; by Nestor).