Tag Archives: Ochrid

Kam utiekli slovenskí žiaci?

Sv. Naum.

Vždy ma zaujímal osud vyhnaných slovenských žiakov sv. Cyrila a Metoda. Čo sa s nimi udialo, keď ich Viching s pápežom vyhnali? Kam išli, keď opustili Moravu a Nitriansko? Opustili aj Panóniu? To je otázka. Tí, ktorých Židia nepredali na trhu otrokov v Benátkach, usadili sa podľa starých textov v Bulharsku, v Carihrade (Konštantínopole, dnešné Turecko), ale spomína sa aj Biele jazero pri meste Ochrid (dnešné Macedónsko), kde postavili kláštor. Do Bulharska sa rozutekal ja slovenský národ po vyčíňaní Maďarov. Bolo to ale iné Bulharsko, aké poznáme dnes.