Nitra – hlavné mesto Slovenska? Jasné!

Nitra, 17. storočie.

Hlavné mesto predstavuje skutočné srdce národa. V súčasnosti je hlavým mestom Slovenska Bratislava. Je to ale vhodné hlavné mesto? Bolo by nejaké iné mesto lepším hlavným mestom Slovenska? Robil niekedy niekto analýzu v tejto oblasti? Zdá sa, že nie. Zamyslime sa.

Slovensko má vysokú nezamestnanosť, chudobu a veľké regionálne rozdiely. Aká je toho príčina? Myslíme si, že je to preto, lebo toky peňazí v štáte nefungujú prirodzene kvôli vychýlenosti súčasného hlavného mesta. Súčasné „centrum“ krajiny, ktoré vôbec nie je centrom, neslúži občanom tak, ako by skutočné centrum malo slúžiť. Peniaze sa netočia po celom Slovensku, ale len v okolí Bratislavy, kde ale nežije väčšina obyvateľstva. Otázka teda znie, či máme na Slovensku lepšieho adepta na hlavné mesto ako je Bratislava. Odpoveď znie – áno. Je ním Nitra. Je vhodná už na prvý pohľad a ako uvidíme neskôr, aj podľa výpočtov.

Regionálne rozdiely. Počty voľných pracovných miest v jednotlivých krajoch na profesia.sk k 2010/01. Myslíte si, že pomer 9:1 (BA:BB) je normálny, alebo patologický?
Regionálne rozdiely. Počty voľných pracovných miest v jednotlivých krajoch na profesia.sk k 2010/01. Myslíte si, že pomer 9:1 (BA:BB) je normálny, alebo patologický?

Bratislava

Bratislava - súčasné hlavné mesto Slovenska
Bratislava - súčasné hlavné mesto Slovenska

Klady

Bratislava má bez pochyby svoje kvality. Leží na riečnej ceste veľtoku Dunaj a na niekdajšej jantárovej ceste z Baltiku do Benátok. Kedysi bola hlavným mestom Uhorska a sídlili v nej králi. Je blízko Viedne a relatívne blízko Budapešti a Brnu, z čoho ekonomicky profituje. Vďaka bohatej Bratislave profitujú pribratislavské mestá ako je Trnava, alebo Senec, čo sú mestá v okruhu do 50 km, z ktorej sú ľudia ešte ochotní denne dochádzať do Bratislavy za prácou.

Zápory

Bratislava má ale aj svoje zápory. Najväčším z nich je jej vychýlenosť (excentrickosť). Bratislava totiž leží priamo na hranici krajiny. Dá sa preto povedať, že každý Sloven má do Bratislavy ďaleko. Ekonomické benefity hlavného mesta využíva iba malý podiel obyvateľov na samom západe krajiny, na čo doplácajú východniari. Táto veľká vzdialenosť od centra peňazí sa, samozrejme, odráža aj na životnej úrovni východniarov, ktorá je najnižšia z celého Slovenska a súčasne je tam najvyššia nezamestnanosť.

Dôkazom toho, že Bratislava má naozaj „hlúpu“ polohu je aj fakt, že nemá kam rásť. Obmedzená je Dunajom, Malými Karpatami a štátnymi hranicami. To sa na jednej strane prejavuje patologickým skupovaním prihraničných oblastí Bratislavčanmi najmä v Rakúsku a v Maďarsku, čím Slovensko v podstate stráca štátnych občanov a na druhej strane sa vyľudňuje východ Slovenska, pretože v ňom nie je budúcnosť.

Ďalšou nevýhodou je zlé dopravné spojenie zvyšku Slovenska s Bratislavou. Jediné poriadne dopravné spojenie s Bratislavou je iba zo severu po D1, čo sa v čase najväčšej špičky prejavuje kolabovaním dopravy, ktorá všetka smeruje iba na sever.

A aby toho nebolo málo, Bratislava má aj z vojenského hľadiska veľmi zlú strategickú polohu.

Nitra

Nitra - budúce hlavné mesto Slovenska
Nitra - budúce hlavné mesto Slovenska

Keď sme o návrhu zmeny hlavného mesta povedali Mikulášovi Dzurindovi na jeho bytčianskom mítingu, padla z radu jeho kolegov otázka – prečo práve Nitra?

Klady

Nitra, sídlo považských kniežat, Pribinu, Svätopluka, dokonca aj Svätého Štefana. Leží na križovatke dvoch stredovekých ciest. Jednej z Čiech do Kyjeva a druhej z Baltiku do Benátok. Zo severu je chránená horami, čo je z obranného hľadiska jedinečné, z juhu nemá obmedzenie k svojmu rastu vďaka nížine.

Nitra by riešila aj slovenský problém s Maďarmi. Keby Nitra bola po vzniku Českosovenska zvolená za hlavné mesto Slovenska, už dávno by bolo južné Slovensko novoosídlené Slovenmi zo severu, lebo Nitra má, na rozdiel od Bratislavy, dosah na zmiešané územia.

Dopravné spojenie zvyšku Slovenska s Nitrou je na rozdiel od Bratislavy možné spraviť na všetky smery a teda by sa rozložilo aj v čase najväčšej špičky (ranné príchody do práce, cestovanie na víkend domov k rodičom). Doprava v Nitre by preto nekolabovala ako v prípade Bratislavy.

A nakoniec – do Nitry má každý Sloven bližšie!

Analýza

Definujme 50 km okruh okolo hlavného mesta ako primárny, to jest ako oblasť s primárnym benefitom, ako je napríklad dochádzanie do práce, do nákupných centier, na letiská, za kultúrou. Okrem toho definujme ajsekundárny okruh do 100 km ako oblasť so sekundárnym benefitom, ktorý čerpá z bohatého primárneho okruhu, to jest dochádzanie za nákupmi, na letisko a za turistikou.

Skúmať práve tieto dva okruhy je zmysluplné, pretože, čím viac ľudí sa v nich nachádza, tým silnejšie je hospodárstvo, ba ešte o čosi viac, pretože ako vieme, fungovanie hospodárstva je založené na synergickom efekte, kde 1+1>2.

Spravili sme jednoduchú analýzu počtu obyvateľov v mestách a obciach Slovenska a podľa GPS súradníc týchto miest sme vypočítali, koľko ľudí by naše krajské mestá obhospodárili v okruhu do 50 a do 100 km. Kvôli jednoduchosti počítame podľa vzdušnej vzdialenosti a nie cestnej. Na pochopenie praktického problému nám totiž postačí aj približný matematický model.

primárny okruh sekundárny okruh
Poradie Mesto počet (%) ľudí do 50 km počet (%) ľudí do 100 km
1 Nitra 1,038,668 (19%) 2,787,950 (51%)
2 Žiar n.H. 674,881 (12%) 2,718,004 (49%)
3 Zvolen 593,892 (11%) 2,470,626 (45%)
4 B. Bystrica 653,850 (12%) 2,432,563 (44%)
5 Trnava 1,433,869 (26%) 2,425,657 (44%)
6 Trenčín 725,492 (13%) 2,408,270 (44%)
7 Martin 892,602 (16%) 1,990,227 (36%)
8 L. Mikuláš 438,288 (8%) 1,951,678 (35%)
9 Bratislava 884,617 (16%) 1,786,846 (32%)
10 Žilina 673,638 (12%) 1,746,560 (32%)
11 Košice 831,697 (15%) 1,642,352 (30%)
12 Prešov 967,592 (17%) 1,591,854 (29%)

Nitra z tohto porovnania vyšla jednoznačne najlepšie! Môžme z toho vyvodiť záver, že Nitra poskytuje skoro najviac primárneho a najviac sekundárneho benefitu zo všetkých slovenských miest, dokonca, čo sa týka sekundárneho benefitu, je to skoro dva krát viac, ako v prípade Bratislavy (51% oproti 32%)! Teraz už teda chápeme, že to nebolo náhodou, prečo si naše kiežatá zvolili práve Nitru za svoje sídlo!

hlavne-mesto-sr
Spádové oblasti Bratislavy a Nitry, primárny okruh do 50 km, sekundárny okruh do 100 km.

Zápory

Nitra má samozrejme aj zápory. Jej najväčšou slabinou je, že nenastúpila do správneho vlaku pred sto rokmi, keď sa Sloveni rozhodovali, ktoré mesto si vyberú za svoje hlavné mesto a dnes je už ťažko nastupovať do rozbehnutého vlaku.

Ďalšou nevýhodou je, že Nitra nemá veľtok, ako iné hlavné mestá, ba ani veľké historické centrum, čím by nereprezentovala krajinu tak, ako by hlavné mesto malo. To by sa ale dalo modernou zástavbou zmeniť.

Nevýhodou je, že by sa zastavala poľnohospodárska pôda, ktorej na Slovensku veľa nemáme, ale štvorec 30×30 km by sme snáď oželeli.

Záver – vládne mestečko do Nitry!

Keby v roku 1919 bola namiesto Bratislavy vyhlásená za hlavné mesto Nitra, dnes by mala zhruba jeden milión obyvateľov a Slovensko vyššiu životnú úroveň ako Česko. Tiež by neexistoval problém s maďarskou menšinou. Problém maďarskej menšiny totiž spočíva v tom, že má do Budapešti, centra maďarstva, bližšie ako do svojho hlavného mesta, „centra“ slovenstva, a to je naozaj kritický problém. Najsmutnejšie na tom ale je to, že to nie je iba problém slovenských Maďarov, ale aj samotných Slovenov.

Nitra ako diaľničný uzol Slovenska
Nitra ako diaľničný uzol Slovenska. Obrázok ukazuje vzdialenosť vybraných miest od Nitry/od súčasného hlavného mesta Bratislavy. Vidno rapídne zníženie vzdialeností, niekde až vyše 100 km! Každý Sloven by mal do nového hlavného mesta bližšie!

Presťahovať hlavné mesto do Nitry zo dňa na deň by bolo samovraždou. Nitra v súčasnosti na úlohu hlavného mesta nie je pripravená. Naša vláda by preto mala prijať strategický plán budovania Nitry na úkor Bratislavy a postupne do Nitry presúvať svoje úrady, ministerstvá, finančné inštitúcie, centrály nadnárodných spoločností a hlavne vytvárať diaľničné spojenia s týmto skutočným centrom Slovenska na všetky smery, pretože, až keď bude silná Nitra, bude silné celé Slovensko. Možno projekt vládneho mestečka, ktorý vláda plánuje zrealizovať v Bratislave, by mal byť úplne presunutý do Nitry. Nitra ale nemusí byť hlavným mestom na papieri, no mala by byť najhlavnejším mestom na Slovensku!

Takto sa delí Slovensko po parlamentných voľbách v roku 2010. Bratislava a zvyšok.
Takto sa delí Slovensko po parlamentných voľbách v roku 2010. Bratislava a zvyšok.

Súvisiace články:

Súvisiace linky:

Aké mesto by podľa vás malo byť hlavným mestom Slovenska?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Máte radi Bratislavu?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

47 thoughts on “Nitra – hlavné mesto Slovenska? Jasné!

 1. Keď človek číta komentáre čitateľov, diví sa, akú nízku obrazotvornosť majú títo ich prispievatelia. Keby podobne uvažovali napríklad v Brazílii alebo v Pakistane, nikdy by tam nemali nové hlavné mesto. Mestá sa vybudujú, aj Praha bola voči Viedni v dobe vzniku ČsR strašne zaostalá. Pravda, ide aj o typ vládnutia, aby hlavné mesto nemuselo byť najväčšie, veď Washington-Ottava-Canberra-Bonn-Bern predstavujú hlavné mestá konfederácií, a nie centralizovaných monoštátností. Ani nemusí byť hlavné mesto pri veľkej rieke, viď napríklad Sofiu. Ja sa prihováram za hlavné mesto Slovenska, aby ním bolo Štúrovo alebo Lučenec alebo Nitra.

 2. Bratislava rastie spolu zo zapadnym slovenskom preto, lebo vacsina nasej vyroby aj sluzieb bola je a bude orientovana smerom na zapad a nie len preto, ze je hlavnym mestom.
  Keby namiesto Ukrajiny a zaostaleho Podkarpatska bol za vychodnou hranicou prosperujuci stat, hned by tam boli dialnice aj zamestnanost. Skuste sa vcitit do koze nejakeho obchodnika, ktory ide postavit tovaren – kam by ste ju umiestnili? Na vychod, odkial by smerom na zapadne trhy (a to ci uz na Slovensku alebo v celej Europe, spomenme aj velke pristavy, z ktorych sa rozvaza tovar do celeho sveta) museli dopravcovia zbytocne prechadzat celym Slovenskom, o 300 km navyse, alebo na zapadne slovensko, odkial to maju na rozvinutu dialnicnu aj zeleznicnu siet, aj na odbytistia kusok?
  Jednoducho vychod Slovenska je na periferii EHS, tak uz to bohuzial je, no a prave preto by sme sa mali snazit o vstup Ukrajiny do EHS a EU.

 3. Hlavný Problémom je že Bratislava bola vždycky hl. mestom. Všetko by sa muselo sťahovať národná banka národné divadlo muselo by sa postaviť letisko. Aby sa toto všetko uskutočnilo muselo by sa zničiť veľa lúk, lesov a vytvoriť také hl. mesto že by ste už Nitru ani nezpoznali.

 4. Vy máte také problémi nitra a bratislava. Parovanie prisťahovalci. Kde by chodli aj do BA prisťahovalci. Veď sme malá krajna ako Mars v slnečnej sústave. Jediý možný prisťahovalci sú cigáni. To je jedináhrozba slevenska a ešte FICO debilov je vela ale iba Fica každý pozná.

 5. Som rodom i povodom trogar a suhlasim ze Nitru treba zachovat taku aka je..Keby sa stala hlavnym mestom SR,stala by sa z nej celkom privandrovalecke mesto a stratila by svoje caro…Ja by som bol radsej za Bansku Bystricu,je dobre lokalizovana a je ozajstnym srdcom Slovenska…Zvolen by bol krasnym predmestim Bystrice…Momentalne nie je zdravsi kandidat na nove hlavne mesto pre mnohe dovody ktore tu netreba rozoberat,pozname ich zvacsa. Jednoznacne som za Bansku Bystricu-splna vsetko. Bratislava je limitovana no nateraz ci dalsich 50 rokov je ako hlavne mesto OK…

 6. Bývam v NR celý život, to mesto milujem, ale aby sa z nej stalo hlavné mesto je hlúposť. Dôvody tu rozpisovať nebudem, Nitrania chápu.

 7. Bolo by pekné keby je naša Nitra hlavným mestom. I keď by tu bol nával prisťahovalcov a nastal by jeden veľký problém, ktorý majú Nitrančania už teraz a to parkovanie. Tak ako v preľudnenej BA aj tu máme už trable s tým, násjť si miesto ( všetky miesta spoplatňujú >_< ) a tiež by sa stratilo to Nitrianske čaro, že sa skoro každý s každým pozná, čo nie je hocikde :-) Raz darmo, Trogári sú len jedni !

 8. Bratislava by mala ostať hlavným mesto….Bratislava je krásna..ma bohatú históriu..Mám ju veľmi rád..Dobre možno je pravda že nemá najvhodnejšiu polohu ale na tom až tak nezáleží. Bol som v Bratislave v Prahe v Budapešti ale aj v Nitre a najviac z tých všetkých miest ma oslovila Bratislava… Ten pocit sadnúť si k Dunaju a pozorovať mesto je úžasné…Praha sa mi zdala zastaralá zato Bratislava je mesto mladých čo je dobré pre mladé rodiny…Nitra je pekná ale tak akurát na neaký výlet..Nitra by určite nebola dobrým hlavný mestom…Bratislava je pre mnňa na Slovensku TOP ! A to nie som z Bratislavy ale z Košíc.

 9. Je jedno ze taka mala krajina ako Slovensko ma kde svoje urady. Hlavne je ze kto riadi tie urady. Su tam rovnomerne zastupeny ludia z roznych kutov Slovenska a predsa to vyzera katastrofalne tak s krajinou ako jej hlavnym mestom. To ze nie su dokoncene dialnice ako boli naplanovane a zaroven prosperita sa taha hlavne do jedneho bodu nie je vynou Bratislavy ani jej obyvatelov ale politikov. Keby sa nekradlo tak ako sa kradne v najvyssich ale aj nizsich kruhoch politiky ziadny problem by nebol mali by sme dostavanu cestnu aj necestnu infrastrukturu tym padom by sa viac rozlozila aj ekonomicka vykonnost a bolo by jedno ze hlavne mesto je v BA alebo inde. V dnesnej dobe kedy auta su rychlejsie informacie sa presuvaju neskutocne rychlo netreba hladat problemy v geografickej polohe hlavneho mesta ale vo vedeni Statu co je jedno ze kde je umiestnene ked su tam ludia takpovediac lahostajny voci vlastnym rodnym regionom.

  Bratislava je dobrym hlavnym mestom a zo dna na den sice pomaly ale priblizuje sa aspon okolitym hlavnym mestam co sa tyka kvality no treba jej dat aj cas a nie len kritizovat ju. Ci by Nitra bola dobrym hlavnym mestom sa mozno nikdy nedozvieme no treba akceptovat to ze nasi predkovia sa nejak rozhodli a asi lepsie vedeli ake boli pomery v tej dobe nez mi.

  Co sa tyka presunu hlavneho mesta ano vela krajin to urobylo a ako vidim vo svete ziadny zavratny obrat to v migracii obyvatelstva ci v umiestnovani central firiem to nemalo. Nehovorim ze par veci sa nezmenilo no ich efekt je daleko od toho co krajiny ocakavali. Myslim si ze je to uplne mimo reality ze tu ludia tvrdia ze keby sa stala Nitra hlavnym mestom by enormne narastla nie realita je uplne ina a mozeme to vidiet v krajinach kde sa stahovanie uskutocnilo ani v jednej krajine povodne hlavne mesto prerastene ci uz v ekonomickej vykonnosti alebo pocte obyvatelov nebolo tak neviem preco sa ocakava ze u nas by to bolo inak.

  Ze ludom by bolo lepsie lebo by mali statnu spravu blizsie. Toto je tiez hlupost. Zijem v Bratislave 10 rokov a hadajte kolko krat som potreboval navstivit ministerstva a podobne statne organy? Ani raz! Co sa tyka ocakavaneho prestahovanie central firiem do Nitri ale prosim Vas pri dnesnej urovne digitalizacie a rychlosti internetu a podobnych vymozenosti je jedno kde tie organy sidlia centrali hlavne velkych firiem budu sidlit tam kde su drahe obchody, restauracie a blizko svetova metropola ako je Vieden a to z toho dovodu ze takeho centrali su obsadene ludmi ktory zarabaju vela a chcu chodit do opery minat svoje peniazky v luxusnych obchodoch a uzivat si pulzujuce mesta. Bratislava ako sidlo centier napr. IBM, Dell, Johnson Controls, AT&T atd tieto veci uz poskytuje aspon z casti ale Nitra velmi nie a takyto ludia nechcu cakat roky kym sa to v novom teoretickom centre Slovenska vyvynie. Nehovorim zas ze by sa par firiem neprestahovalo no urcite by to nebola ziadna masovka.

  Osobne si myslim ze v tomto momente a aj v najblizsich 100rokoch by akekolvek stahovanie statnych organov vo velkom z Bratislavy von by bola ekonomicka samovrazda Slovenska. Vsade vo svete sa ludia stahuju do velkych miest a my vynimkou nebudeme bohuzial je to tak male dedinky budu vymierat ale aj mensie mesta a tie vacsie a hlavne ich okolie bude rast. Pozrite sa do Madarska, do Ceska, Rakuska, UK, Nemecko ale aj za oceanom sa to deje a to bez ohladu na to kde maju hlavne mesta vyhravaju v tomto boji ty vacsi a tym Bratislava vramci Slovenska je.

  Chcel by som tiez podotknut jednu vec. Ze problem s madarmi na juhu?! Pozrite sa ja mam vela kamaratov z juhu Slovenska a su to madari a ovladaju Slovencinu a ze by som ich vnimal ako ‚problem‘ no co ja viem podla mna ziaden clovek na svete ani na Slovensku problemom nie je dovtedy kym vedome neposkodzuje inych. Ja si myslim ze to ze ludia na juhu hovoria madarsky vobec problemom nie je ale skor problemom je to ze niektory ludia ich uz len na zaklade narodnosti povazuju za problem hoci sa narodili tu pracuju tu pracovali tu aj ich rodicia aj stary rodicia a vsetci odvadzali dane! Kedy uz pochopia ludia to ze ked sa voci nim budeme stale stava odmietavo dovtedy ani oni nebudu ochotny sa ucit vo velkej miere Slovensky. Nie je problem v blizkosti Budapeste ako ste uvadzali ale v tom ze napriklad pre novu generaciu juznich madarov na Slovensku je sice slovensko vlastou lebo fakt ked sa ich spytate ze kde je ich vlast povedia na 90% ze na Slovensku ale to ze vacsinove obyvatelstvo ich vlasti ich odmieta tak potom preco by mali byt lojalny? Nehovorim samozrejme je aj na ich strane dost viny. Myslim si ze aj Slovaci aj Madari si robia zle uz len z principu ze sa to tak robilo a vlastne uz nikto ani nevie preco sa tak nemame radi. Su tu platia dane a pracuju treba tento fakt akceptovat a myslim si ze su 1000 krat lepsi nez jedna nemenovana notoricky nepracujuca mensina ktora zanedlho bude vacsim problemom nez madarsky hovoriaci ale zato slusne zijuci a pracujuci ‚Lacika‘ niekde v Dunajskej Strede.

  Toto je moj nazor. Akceptujem aj inych nazory v kazdom je nejaka pravda.

  Pekny den vsetkym :-)

 10. Pravdepodobne by som nemenil, ale keby k tomu doslo tak mame len 2 moznosti – ponechat BA alebo zvolit KE. Banska Bystrica ma dobru polohu voci Slovensku a je to pekne mesto , ale hlavne mesto musi byt dostatocne reprezentativne. Na Slovensku sa nachadza mnoho peknych miest (krajske mesta,Levoca,Banska Stiavnica,Kremnica…) ale vsetky su vacsinou mensie mesta s poctom obyvatelov do 80tis. Slovensko potrebuje metropolu. Na Slovensku su to prave Bratislava a Kosice. Kosice by aj mohli byt celkom dobrym hl. mestom kedze v KE a na vychode sa nachadza vacsina problemov Slovenska-nezamestnanost,nizke mzdy,cigani… Taktiez by to mohlo mat dopad na madarov v Trebisove a okoli, Roznave,Revucej . Museli by sa prisposobit hl. mestu.Presunutie hl. mesta by ale nemaloi byt koncom Bratislavy. Skor takym hnacim motorom pre vychod . Tym by sa tiahla ekonomika nielen zo zapadu ale aj vychodu SR . V BA by ostala vacsina tam sidliacich firiem. Kosice by boli vhodnym mestom aj z hladiska cestovenj destinacie. Najvacsia pamiatkova rezervacia v SR, ZOO, Botanicka zahrada,Vyhliadkova veza, Kosicky hrad,hrad Slanec, lyziarske stredisko Jahodna, jaskyna a klastor v Jasove…

 11. mala by to byť Nitra už len kôli starému asi najstaršiemu kultúrnemu odkazu slovanstva. Nitra je matkou Slovenských miest je to mesto patriotov slovanských kultúr a bola tiež mestom historicky známym nie len v našej krajne. Nemusíme dnes pátrať po artefaktoch slovanstva stačí si zájsť do tohoto prekrásneho mesta a uvidíte ich na každom kroku. Okrem ľudí to už možno nebudú ani starí Nitrania , ale rôzna mäkka kultúr prisťahovalectva ( ako tu správne označujú niektorí dopisovatelia – Východ a spol… ) Ale veď aj Bratislava je farebnou zmeskou rôznorodej kultúry ( dokonca aj Indiáni ) : Kde je práca tam je pláca a to dnes Nitra môže celkom pekne zopár miest strčiť na Slovensku do vačku … Vivat Nitra …. trogár Rudo : )

 12. Pán Jozef, ak si dobre pamätám, tak to Vami citované tvrdenie, tu pred časom
  vyslovil pán Oláh, ktorý sa nedávno s nami rozlúčil „peknými“ nadávkami,
  až tak že „praskla obrazovka“ a jeho príspevky sa „vyparili“. :)

  Pán Jozef, dovoľujem si presunúť, túto tému o Gótoch / Tótoch
  DO PATRIČNEJ TÉMY: VENETI – MENÁ AKO DôKAZ.

 13. Dobrý večer p.Metód

  Ďakujem za odpoveď, ale zároveň sa ospravedlňujem, lebo aj tak mi z Vašej odpovede nie je jasné, ako sa podľa Vás, z cit :

  “ Gétia, Gótia od toho maďarské označenie Slovákov ako Tóti“

  , prenieslo toto maďarské označenie Tóti z Gótov na Slovákov ?.

 14. Pani Ovsená, čo sa týka obsahu Vašej reakcie na posledný príspevok pána Oláha, máte môj úplný súhlas !!!

  Tu je link na to moje prvé publikovanie mojej teórie o našom „dvojkríži“ ako o „symbole stromu života“.

  Nie je to však článok, je to len príspevok do blogu:
  http://ramiannka.jecool.net/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=33&id=5156&limit=10&limitstart=10&Itemid=54#5221

  Keďže mám za sebou 10 rokov výučby stredoškolákov , z toho 5 za socializmu a 5 za kapitalizmu, tak sa
  snažím byť, čo najstručnejší a najtrefnejší s „pár“ slovami, lebo chcem dosiahnuť, aby si to, čo píšem
  prečítali aj tí dnešní „bezčasoví“ (na správne veci) mladí „surferi“. :)

 15. Metod, čo sa týka stromu života, prišla som na to nezávisle a logickou úvahou. Čo iné ako strom života by ten dvojkríž mohol byť? Je to takmer isté, že to bol strom života. O tom napíšem v ďalšom článku niekedy v budúcnosti. Ináč, nedávno som sa rozprávala s jedným nadšencom, ktorý tiež publikuje a on mi tvrdil, že o strome života písal už pred desiatimi rokmi. Čítala som jeho práce a bola som zhrozená, že veci, o ktorých my tu dnes píšeme, ktosi poznal už pred desiatimi rokmi. Ak máte článok o slovenskom strome života, pošlite link.

 16. Pán Jozef, aj keď mi tu na Sklabonii posledný príspevok „akýsi tlačiarenský škriatok“ vytrel,
  tak som sa neschoval pod nový nick (Július Oláh), aby som tu mohol ďalej prispievať . :)

  A toho času veru nemám nazvyš, lebo už zas som sa stal nadbytočným učiteľom, a tak prázdniny
  už nemám.

  Takže stručne:

  TÓT – v najstaršej dochovanej podobe TOUT súvisí s prusko-lotyšsko-litovským TAUTa , čo je ĽUD,
  tak isto aj v tzv. gótčine, v jazyku, v ktorom sa dochovala tzv. Wulfilova Biblia, a priradenom k dnešným
  tzv. germánskym jazykom, slovo pre ĽUD znelo THIUDa. Preto jazykovedci aj dnešné „germánske“ DEUTSCH
  považujú za variantu staronemeckého DIOT, stredonemeckého DIET, čo bol termín pre ĽUD.
  Litovci Nemecko volajú TAUTe. Taliani Nemeca volajú TEDesco. Na starých mapách sú na území dnešného
  Nemecka uvádzaní TEUToni, ktorí sú priraďovaní ku tzv. Keltom, lebo v starej írčine sa ĽUD povedalo TOUTH
  a v bretónčine ( z Briton) je ĽUD podobne TUD. Etymológovia tu vidia súvis s našim CUDZ ý (viac pozri Šimon
  Ondruš: Odtajnené trezory slov. str. 114 – ide o prvý, neočíslovaný diel)

  TOTO PODĽA MŇA NAZNAČUJE TO, ČO DNES POTVRDZUJE GENETIKA, ŽE KELTI, „ONEMCI“, BOLI SLOVANSKY HOVORIACI ĽUD, KTORÝ PRIJAL JAZYK OKUPANTOV, KTORÍ PRIŠLI Z DNEŠNÉHO TURECKA.
  Viď dnes už povestné prvé rozlúštené chetitské slovo EZAN (jesť) a porovnaj ho s „onemeckým“ ESSEN (jesť).
  Vie sa, že Chetiti (hlavné mesto CHATUŠAŠ) opustili územie dnešného Turecka a zmizli nevedno kam. ALE
  na území dnešného „Onemecka“ sa v minulosti vyskytoval kmeň CHATov !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (Komu sa nepáči vierohodnosť môjho termínu „Onemecko“ od slova „nemý“ – nie od jazykovedcami
  donedávna pretláčaného, že Nemec vzniklo z „nie my“ – nech si prečíta, čo hovorí jazykovedec Viktor Krupa,
  spoluautor encyklopedického diela Jazyky sveta, na strane 20 knihy Jazyk a jazykoveda v pohybe.)

  Napokon, STARÉ SLOVO PRE ĽUD (možno znelo ŤUD) V „PATRIČNE“ SKOMOLENEJ PODOBE „TÓT“ SEM
  K NÁM DOVLIEKLI TÍ ĎALŠÍ „ROZDRAPENCI“ Z ÁZIE, KTORÝCH „POHROBKOV“ DNES NAZÝVAME MAĎARMI.

  GÓT – do dnes existuje ostrov Gotland a vo Švedsku sú historické územné časti Oster – gotland a
  Vester- gotland. Genetika poukazuje na príbuznosť Švédov (40% I) a Hercegovincov (71% I) i Bosniakov (54 % I)
  To čo sa dochovalo ako „gótčina“ (viď hore) je jazyk príbuzný s nemčinou. Dnes už bezpečne vieme, že
  „slovanský ľud“ žil oveľa ďalej na západ od Labe ako sa donedávna pripúšťalo – viď mesto Gronau na hranici
  s Holandskom, na území ktorého sú zas doložení Battavi, kmeň ktorý sa dával do služby v rímskych légiách.
  Otázne(?) je, prečo sa u nás aj v Rusku dochovalo slovo „baťa/baťko/báťuška“.
  Takže o nemčine môžme hovoriť ako o „panskom jazyku“ podľa „vzoru“ „panskej“ maďarčiny.
  Súvislosti, napr. aj tzv. Pohrebná reč v slovanskom jazyku prednesená na pohrebe švédskeho kráľa Karola XI
  v r. 1697, naznačujú, že aj švédčina je „panskou“ rečou – ľud tam hovoril pravdepodobne našsky.
  Aj mená významných osobností „Gótov“ spomínané v Iordanesovej Getice znejú našsky – Valamir, Vidimer, …

  Momentálne riešim možný súvis mena Gót a CHod – Chodi Sú „posledný“ český „kmeň“, ktorý vo svojom
  nárečí má veľa slovenských prvkov.

  GET – asi len varianta mena GOT viď oná Iordanesova GETica, ktorá hovorí o Gótoch. To by len potvrdzovalo,
  že tzv. Góti tu boli oveľa skôr „zapísaní“ pod menom GETI.

  DÁK – podľa toho, čo viem, mi vychádza, že sa jedná o „prezývkové“ meno, podobne ako u Chorvátov/Chrbátov,
  Srbov/Srpov, Keltov/Kĺcov, … – dačo na spôsob Koňare, či Vraňare.
  DÁKMI BOLI „PREZVANÍ“ SLOVANIA, KTORÍ HOVARILI: DAKTO, DAČO, DÁKY (DAJAKÝ) !!!

  Teda my praví Stredoslováci potomkovia starých COSTOBCOV/KOSTOBOKOV !!!!!! :)

  Pani Ovsená,
  kde ste natrafili na to, že pôvodný význam slovenského „dvojkríža“ je „symbol pre strom“ ?
  Pýtam sa preto, lebo ja som uverejnil túto teóriu, že „IDE O STROM ŽIVOTA“, už pred niekoľkými mesiacmi,
  a stále žijem v domnení, že som bol prvý, kto tak urobil.

 17. Dobrý deň p.Metód

  Vždy keď sme sa spolu v debate dostali k „závažným“ historickým otázkam, tak Ste sa ospravedlnili s dotazom, že napr. cit. :

  „Metod J. Sláv hovorí:
  27/06/2012 o 10:51

  Pani Blažena a pán Jozef,

  momentálne som v časovej tiesni, tak Vám odpoviem “okľukou”: “

  alebo napr. cit. :

  „Dobrý deň, pán Jozef.

  Momentálne mám veľmi málo času, lebo tá živnosť….“

  Tak dúfam že teraz tomu tak nebude. Zaujala ma totiž Vaša „rozprava“ s p.Ovsenou o pôvode slova tót.

  Jeden z Vás tvrdí že slovo tót, je od slova Dák ( presnejšie cit. : „Dák je obyvateľ Dácie, z Dácie je odvodené Deutch, ktoré súvisí s pojmom Teuton, čo súvisí s pojmom Tót.“ )

  a druhý, že od slova Gót ( presnejšie cit. : Gétia, Gótia od toho maďarské označenie Slovákov ako Tóti ).

  Ja len pripomeniem tzv.“oficiálnu verziu“ ( dúfam že na tento účel postačí slovenská wiki ) pôvodu slova tót ( pritom netvrdím že to musí byť bezvýhradne správne ) :

  „Tót (staršie písanie aj tóth; mn. číslo tótok) je pôvodne maďarské označenie pre autochtónnych Slovanov Uhorska, teda v tom čase de-facto ekvivalent slova (uhorský) Sloven (Slováci, Slavónci-Chorváti, čiastočne Slovinci) a latinského (uhorskí) Sclavi, neskôr v novoveku sa takto označovali prevažne (ale nie výlučne) Slováci, od 2. tretiny 19. storočia už len Slováci“.

  No a keďže na slovenskej wiki sa slovo tót uvádza ako pôvodne maďarské označenie pre autochtónnych Slovanov Uhorska, tak sa pozrime kde ho tí maďari vzali ( opäť dúfam že na tento účel postačí maďarská wiki)
  :
  „A tótok a szlovákok és a szlovének korábbi külső neve volt, amivel a magyarok illették őket. Még korábban a horvátokat is tótnak nevezték, de ez a megnevezés az ő esetükben hamarosan elmaradt. Több magyarországi település őrzi a tót nevet. A jelenlegi településnevek között ezek: Tahitótfalu (eredetileg Tahi és Tótfalu külön), Tótkomlós, Tótszentgyörgy, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Tótújfalu és Tótvázsony, Lengyeltóti és Káptalantóti. Sok magyar nemzetiségű személy Tót vagy Tóth nevű.
  A szó eredete [szerkesztés]

  A szó eredete a gepidák és más germán törzsek thuat törzsnevéből ered [1], akiknek állama a 4. századtól az 5. századig állt fenn a Kárpát-medencében. Az Avar Birodalom idején a gepidák beolvadtak az itt lakó szlávok közé. A thuat törzsnév általános germán önmegjelölés, ez szerepel a teutonok nevében, és a mai németek deutsch vagy a hollandok (volt száli frankok) angol dutch nevében is. A tót név ugyanolyan külső név, ahogy mi a teutonokat németnek, a németek a magyarokat Ungarnak hívják, az onogurok törzsszövetségének neve után.

  Népetimológiai megközelítése szerint a német der Tot – vagyis halál(fej) – szóból ered, ami a szlávok.
  fejalkatára (nagy homlokcsont, erős járomcsont, mélyen ülő szemek), fizimiskájuk ahhoz való hasonlatosságára utal. A népnyelv általában a legjellemzőbb külső-belső tulajdonságot ragadja meg szomszédai, vetélytársai, ellenségei, de még barátai megnevezésére is, mindig pejoratívan.“

  No a tu sa dozvedáme
  ______________________________________
  ( znovu veľmi dôrazne opakujem je to „len“ wiki ),
  ______________________________________

  že slovo tót vlastne prebrali Maďari od (Avarmi porazených) Gepidov žijúcich v 4 a 5 storočí v Karpatskej kotline medzi Slovanmi a v „germančine“ toto slovo znelo
  ____
  thuat
  ____
  a znamenalo či označovalo všeobecné pomenovanie pre pôvodných ( autochtónnych ) obyvateľov územia ( t.j. obyčajný, prostý, pospolitý ľud teda čeľaď ) .

  Čo poviete p. Metód na začiatok stačí aj wiki, no nie ?

  Môj názor je, že práve toto slovo tót ( dnes aj u nás „oficiálne“ považované za hanlivé ), má pre hlbšie poznanie nášho pôvodu nesmiernu a nevyčísliteľnú historickú hodnotu, čo jednoznačne vychádza a vyplýva už z hore uvedeného, aj keď je to „čerpané“
  _____
  “ len “
  _____

  z wiki.

  No ale, aby som nezabudol to najpodstatnejšie, čo som vlastne od Vás chcel, otázka na Vás je :

  Môžete podrobnejšie vysvetliť Vašu variantu pôvodu slova tót od Gót ?

 18. Vdaka za prispevok, Julius, ale aj ked je cenny v mnohych veciach, v podstate s nim nesuhlasim.
  1. Slovensky dvojkriz nie je dvojkriz.
  2. Feudalizmus je zly system a tak zavadzat dedicnu liniu panovnikov je zle. Do prichodu krestanstva Sloveni si panovnikov volili. Po prichode krestanstva sa stolec dedil z bozej vole.
  3. Tot nie je z Got, ale z Dak. Dacia = Totia, Teutoni = Tóti a to preto, lebo Madari nemali pismeno c ani zvuk c, nahrazali ho pismenom a zvukom t. Madari by slove TAVEC precitali ako TÓT, lebo av–>ó ako v Slav na Szló, a c–>t. Ak Sloveni boli tavici kovov, ktore sa tu tazili, tak Madari by ich nazyvali Toti. Tot urcite nie je z Got.

 19. zle zle zle nitra neni hlavne mesto slovenska !!!! :( :( :P :P :P :) :) :)

 20. mino pocuvaj lenze nitra je asi tak 6 najvacsie mesto na slovensku a ankara je druhe najvacsie v turecku nie sieste a prave to ze je prihraniciach je vyhoda pretoze je to blizko do vela krajin

 21. Chcel by som Nitru (inak som Košičan), hlavne preto že sa má kam rozrastať.BA sa rozširovať už nemôže! Zo Západu ju brázdi Rakúska hranica, z juhu Maďarská hranica…Ale Nitra sa môže rozrastať široko-ďaleko a to je výhodou! Škoda je že sa mesto nenachádza viac na stred krajiny ale stále je to lepšie ako BA ktorá je na hraniciach nalepená.Určite by sa stala centrom histórie SR (Nitra je najstarším mestom SR) . Možno by sa dala aj vystavať sčasti historicky a sčasti moderne.

 22. S prepacenim – miesate pojmy s dojmami a tolko nezmyslov v jednom clanku som dlho necital.

  Ked sa zvazovala samostatna CSR v 1918tom, tak sa hladalo mesto, do ktoreho by sa dala umiestnit statna sprava. Nakoniec bola vybrata Bratislava (teda Pressburg) koli infrastrukture. Ziadne ine mesto na uzemi vtedajsieho Slovenska nemalo kapacity ani na ubytovanie uradnikov. Tiez treba pripomenut, ze Pressburg bol pricleneny k CSR vojensky aj napriek tomu ze tam vtedy zilo len nieco okolo 12-15% slovensky alebo cesky hovoriacich obyvatelov.

  Nitra bola v 1918tom (napriek vsetkej tej historii) take mensie mesto lokalneho vyznamu s 18000 obyvatelmi a hlinenymi cestami.

 23. Košice sú nádherné mesto, len mnoho ľudí si myslí že kvôli luníku IX sme sami cigáni alebo gadžovia.Podľa mňa je to s tým hlavním mestom dobré tak ako to je a nemusí sa nič meniť.Košiciam sa históriou žiadne mesto v SR nevyrovná,majú najväčšiu pamiatkovú rezerváciu v SR,najväčší kostol na slovensku ale napr aj Bratislavský hrad je nádherný, jediné čo sa mi v Ba nepáči je to že nemá viac historických budov , všetko je tam moderné a prekrýva to históriu.Nitra je nádherné mesto rovnako ako aj KE ale nie je dostatočne veľká na hlavné mesto ale to je v podstate jedno veď napr Istanbull je v Turecku najväčšie mesto a Ankara hlavné.

 24. Som rá, že BA je hlavné mesto a určite by som nechcel Nitru. Tá na to nemala ani v dobe, kedy sa BA stala hlavným mestom. Vždy bola oveľa menšia..

 25. Keď som videl nadpis tohto článku, normálne mi zle ostalo..:D Také drísty som naozaj už dlho nepočul a dúfam, že ani nebudem. To, že Blava má debilnú polohu v rámci SR je pravda, lenže leží na dobrom mieste vzhľadom k iným krajinám! A mimochodom, nebolo to zvolené za hlavné mesto len tak umelo… BA bolo ,,bezkonkurenčne“ najväčšie mesto na SR, takže to bolo hneď jasné čo pôjde za hlavné mesto. Nehovoriac o tom, že tam boli korunovaní králi.. A to s tým milionovym počtom obyvatelov je opäť jeden velký DRÍST… Neviem kolko mala BA obyvatelov v minulosti, ale bolo to neporovnatelne viac ako NR. A zväčšil sa na takmer 500.000. Zatial čo NR iba na nejakých zdá sa mi okolo 70-80.000 (neviem presne, stačí si vygoogliť). Som rád, že BA je hlavné mesto a rozhodne by som nechcel aby ním bolo iné mesto. A som Trenčan. Mám rád ,,západniarov“ teda tým duplom by som nechcel aby bolo hlavné mesto z východu :D ale toto je fakt silný článok, ktorý by bol v praxi nerealizovatelný a ani politici by sa tam nepresťahovali. Ako som už povedal, mám rád západniarov, ale NR má zo západu najvyššiu nezamestnanosť napríklad, ked už som pri tom Inak aj ta tabulka s tým primárnym a sekundárnym okruhom..to sú suché fakty a blbosti. Inak bolo jasné, že článok je zidealizovaný a písal ho nejaký Nitran(ka), kde sú zápory Nitry?? mám ich vymenovať oproti BA :))???..a celkovo je to blbosť..inak proti NR nič nemám! NR môže byť rada že je rada, východ je na tom určite horšie ako NR!

 26. A prečo nie Košice čo sme mi menej ceny ako ine mesta na Slovensku a okrem toho je to jedine mesto na Slovensku ktorému sa ziadne ine nevyrovná čo sa týka histórie a architektúry nema na Slovensku konkurenciu a okrem toho je to aj hlavne mesto kultúry pre rok 2013 prečo to nieje Bratislava alebo Nitra pretože na to nemá a nikdy ani mat nebude

 27. Prosim pekne, urobte si z nitry hlavne mesto, Konecne tu(v BA) bude klud a pokoj.
  SOM ZA!

 28. S príspevkom Habadura plne súhlasím. Úvahy o rovnomernom rozdelení štátnych a vládnych kompetencií do jednotlivých krajov (východ, stred, západ) by som rozšíril o prijatie návrhu vybudovať širokorozchodnú žel. trať na juhu SK z KE do BA. To by malo za následok oživenie prac. príležitostí tak ako dnes vytvára oživenie Košickobohumínska trať na severe SK.

 29. ano ale tam nemaju navacsi hrad v strednej europe tak ako je to vo zvolene treba pozriet info o prebiehajucom archeologickom vyskume pusty hrad zvolen

 30. Potom by sa aj zahranicny investory mohli rozhodnut kde je pre nich nalepsie umiestnit centralu podla ich podnikatelskeho zamerania . a este som zabudol na juh slovenska tam by som ponechal polnohospodarsku a potravinarsku vyrobu, vsak aj kde inde, ked je tam nasa najurodnejsia poda.Tak by sa ludia nemuseli zgrupovat v jednom centralizovanom konglomerate,ale stahovali by sa len podla ich profesionalneho zamerania da lokalit tomu prislusnych. developerska spolocnosti by budovali obytne koplexy fabriky a obchodne centa vo vacsej miera aj v inych lokalitach a tak by sa podporili aj lokany mali aj stredny podnikatelia a zivotna uroven by rastla rovnomerne po celom slovensku.

  Ak vas moj navrh zaujal mozno by bolo vhodne nejako tuto myslienku pozdvihnut , vytvorit a nej osobytnu temu a podporit diskusiu.

 31. Mna NR napadla az ako druha alternativa, prva je u mna BB ale BB straca na terene… ale som za ine hlavne mesto ako BA, som rodak z BA ale nezijem v BA uz 5rokov. NR moze byt len potrebujem presvedcit ci to je na vychod vhodne. Je v tom vela otazok a ludia by to mali vediet a co najviac ludi… globalne, marketing… riesit to cez projekty a tak…

 32. Ja osobne by som bral ako hlavne mesto Zvolen.
  Hospodarsky na tom nieje zle, pokial viem.
  Uz od davnych cias je dolezitym dopravnym uzlom, ked si len porovnam zeleznicne spojenie a aj stanicu ako taku, tak je az smiesna zeleznicna stanica v Bratislave s tymi par kolajami na zakrute kde vlak pristavuju dve minuty pred odchodom pre nedostatok miesta.
  Z hladiska rozlozenia miest je polohou vyhodnejsi Zvolen oproti Bratislave, ktory sa nachadza priamo v strede Slovenska zo vsetkych smerov.
  Co sa tyka ciest neviem posudit, na tom mam malo informacii.
  Co sa tyka leteckej dopravy by takisto nebol problem, nedaleko je letisko Sliac, len by bolo potrebne dobudovanie, pretoze sucastny stav tohto letiska je myslim biedny.
  Pre turizmus je takisto vyhodnejsi ako Bratislava, vo Zvolene a aj v okoli Zvolena je nespocet miest ktore by clovek mal vidiet, Zvolensky zamok, Pusty hrad z ktoreho kazdy rok odkryvaju stale viac, v okoli je to napriklad Banska Stiavnica, ktora by sice potrebovala renovaciu niektorych budov, ale aj napriek tomu ju turisti navstevuju radi.
  Ja by som volil Zvolen :)

 33. Ach jaj tá gramatika- do Nitri…. píše sa do Nitry pre Boha!!! Veď to bije do očí!

  Nikto tu nepísal, že sa teraz všetci presťahujú do Nitry to si zle pochopil. Nitrančania nenávida Blavákov? Nemyslím si, že ide o nenávisť. Ja BA nemám rád ale že by som ju nenávidel. Prečo by som mal? Je to naše hlavné mesto. Firmy by sa určite nesťahovali nemuseli by. Presunutie štatútu hlavného mesta nemá nič s firmami. IBM a podobne by ostali v BA, nové firmy, ktoré by prišli by sa možno usadili v Nitre kto vie. Takže to netreba chápať tak masovo a zbrklo hneď. Hlavné mesto Nemecka tiež nebol Berlín ale Bonn.

 34. Ja by som nechcel aby bola Nitra hlavné mesto Slovenska. Moje dôvody: išlo by to k horšiemu pretože čím viacej ľudí by sa sem prisťahovalo tým by viacej prevažovala časť ľudí bez vzťahu k mestu. Krásne to vidno na Bratislave- všade samí prisťahovalci, ktorým je jedno ako to vyzerá v meste. Ale páčilo by sami, keby sa zrazu hovorí všade o Nitre a nie o BA ktorá sa strašne všade presadzuje. V každej reklame na Slovensko je Nový most a UFO + BA hrad. Teraz k argumentom čo tu čítam- veľkosť rieky nie je vôbec znakom hlavného mesta! Dublin nemá širokú rieku napríklad. Rieka Nitra bola pred upravením toku vyliata a vyzeralo to fakt dobre ako nejaký záliv. Keby sa upraví do širšieho toku tak aj to by sa dalo urobiť :-))) Centrum Nitry je malé- hej lebo bolo zbombardované a dokončili to komunisti. Kde je napísané, že sa to nedá dať do poriadku? Je tam veľa prádznych nedostavaných pozemkov a rozširovať veru je kde! Keď sú peniaze tak sa dejú veci. Za desaťročia investícií a centralizácie (tak ako BA) by bolo z Nitry už čosi iné! Kam idú tie prachy v BA? Okrem centra mesta je BA škaradé mesto. V Petržalke zastal čas- nič sa neopravuje, nebuduje ak nepočítam pár nových bytoviek a obchody. Všade staré rozbité zastávky, staré chodníky, špina, betón. Nitra vyzerá dobre na to koľko sa tam investuje a vzhľadom na tie katastrofálne vedenia mesta, ktoré Nitra mala. Dalo by sa o tom polemizovať- je to na dlhú debatu.

 35. Citujem, ludia v ba proste menej piju a je ich tu viac inteligentnejsich …., Tak toto povedat je fakt sila!!! To akoze sa v ba nepije? A okrem ba nie su inteligentní ludia? Meral si IQ socialne podobnych skupin v ba a inde? Ak nie, tak potom netrep!

 36. preco ste do primarneho/sekundarneho okruhu Bratislavy nezapocitali aj Vieden?

 37. Ragujem na tuto Vasu myslienku

  „Dzurinda kope za BA v tom zmysle, že kašle na chudobu. Myslí na podnikateľov, ale nie na sociálne slabých. Je jedno, či Fico je iný, alebo nie, mňa zaujíma rétorika, lebo za ňou sa ukrýva myslenie človeka. Dzurinda je pravicový, to znamená, že ho majú radi boháči a podnikatelia, lebo nadržiava im. Fico je ľavicový, jeho rétorika je iná, myslenie tiež, davy sa s ním stotožňujú“

  Skuste si prestudovat historiu a dat ju do suvisu aj s dnesnou realiztou na Slovensku. Skutocnost je taka, ze mamuti podnikatelia nemaju radi pravicu, ale naopak lavicu.

  Pravicova teoria o konkurenicii im velmi „nevonia“ preto radsej podporuju lavicu a drzia sa statnych zakazok. To im zabezpecuje relativne pokojny monopol. Skuste si vyhodnotit kto z velkych ponikatelov stoji za politikou ktoru rezprezentuje Fico a kto za politikou ktoru presadzuje a reprezentuje SDKU.

  Volici SDKU a teraz SaS su naozaj z velekj casti podnikatelia ako hovorite. Ale nie typu Siroky, Glvac a spol. ktori parazituju na state.
  Su to mali a stredny podnikatelia, ktori vytvaraju trhove prostredie. Maju kazdodenne starosti ako zabezpecit pracu aj pre ludi ktorych zamestnavaju…

  Preto ma mrzi, ze stotoznujete Bratislavu s „nenazranymi“ podnikatelmi…

 38. Hlavne mesto nemusi byt mestom najvacsim (Ottawa, Washington, Canberra).

 39. pardon … Pribina …. Svatopluk predsa zil v madarskej Breslave :D …

 40. ok … respektujem vas nazor …. a hodne som nad tym vsetkym premyslal …

  a dospel som k zaveru ze toto vsetko, co sa tyka vyhod Nitry a nevyhod Bratislavy ,,, ako poloha …lebo to vidim ako najvacsi deficit vo vasich ociach, by bolo mozno akceptovatelne pri krajine ako USA , RUSKO CINA .. a inych kolosoch, kde su medzimestske vzdialenosti naozaj velke. A aj ako tak pozeram na tu mapu, ziadna tato krajina nema svoje hlavne mesto v strede alebo aspon trosicku v strede, aby tam mal kazdy obyvatel blizsie, ako niekam naokraj, ako je to napriklad u nas . mimochodom aj u nich)

  K tym dialniciam
  nemyslim si, ze je vinou BA, alebo jej problemom, ze vychodniarska vrchnost urcila prioritnu vystavbu severneho dialnicneho tahu, Nepoznam jedineho bratislavcana ktory by v pomyselnom hlasovani o variantoch , nepreferoval juzny tah . Keby vlada pocuvala pospolity lud … dialnica (ba-nr-ke) je uz davno postavena a mali by ste dialnicu ..kedze ano mate pravdu , cesta pre motorove vozidla , dialnica nieje.

  „NR nemá medinárodné letisko, lebo nemá diaľnice. Diaľnice nemá, lebo nie je HM. ZA má diaľnicu, aj Poprad ju má. Keby NR bola HM, mala by diaľnice a teda aj medzinárodné letisko.“ ale PP ani ZA niesu hlavne mesta vsak … a k dialnici som sa vyjadril vyssie

  „Tí top manažéri nerobia 0.5% obyvateľstva. A čo obyčajní manažéri? Tí tiež majú nadpriemerné platy. Stačí sa pozrieť, koľko platí Dell. 40 000 SKK v hrubom. Ak sa vám to zdá málo, choďte do Považskej Bystrice a povedzte to tým ľuďom, čo robia za 15000 SKK v hrubom. A čo Slovenské telekomunikácie? A čo STV? A čo Energetika? A čo Slovnaft? A čo Orange? A čo IBM? A čo? A nič.“

  nerobia 0,5%? a kolko % robia?? na akej pozicii plati dell 40 v hrubom??
  ake platy su v STV? na nemanagerskych poziciach? alebo v SE alebo v ST ? mam to chapat tak ze vratnik alebo obycajny referent v menovanych podnikoch ma 40 tis v hrubom?? to je vtip?? viete vobec kolko je priemerna mzda v BA? je to cca 24 tis v hrubom … ked z toho odpocitame tu pol promile tych TOP managerov co maju nezmyselne statisicove platy a statnych uradnikov na vysokych poziciach nam ta priemerna mzda klesne na nieco okolo 18-21 tis v hrubom … ked porovname zivotne naklady v spminanej povazskej b. si myslim, ze ludia z tej povazskej su na tom mozno este aj lepsie vsak ;)

  (Nadhodnotený život v Blave máte preto, lebo v BA žijú nenažraní podnikatelia. Namiesto toho, aby v reštaurácii obslúžili dvojnásobok hostí a zamestnali dvoch čašníkov, majú dvojnásobné ceny a jedného čašníka. Za vysoké ceny si môžete v prvom rade sami a nezvaľujte to na mimoblavákov. Okrem toho, až také vysoké ceny zase nemáte, ak zoberieme do úvahy IKEAu a spol, máte tam ceny nižšie ako na severe, alebo východe Slovenska.

  ***kto vytvoril tento patologicky stav ktory rozdelil BA a zvysok slovenska??***
  Neboli to ani politici, ani ľudia, ale zlá poloha BA. Viď článok.

  ***ludia v ba proste menej piju a je ich tu viac inteligentnejsich***
  Ďalší dôkaz toho, že BA má zlú polohu. Inteligencia sa sťahuje zo Slovenska do jeho okrajovej časti, čiže do BA. Inteligencia nepôsobí ako spojivo, stmeľujúci faktor, ale ako rozdeľujúci faktor. Nie je to vina inteligencie, ale zlej polohy BA. BA je proste mimo ľudí, mimo Slovenov. BA je proste sama o sebe. )

  tu len kratko : nadhodnoteny v BA zivot v sposobili PRAVE pristahovalci … bratislavcania niesu ti ktori skupuju v ba nehnutelnosti ako rozky … ja vidim auta, ktore tu po uliciach parkuju a tie najluxusnejsie maju mnohoraz mimo BA SPZ …. co sa tyka IKEA to je zly priklad kedze ikea sa sprava regionalne a na zaklade konkurencie … nieje Kika ceny su vyssie

  ROZDELENIE
  Úprimne? tento stav urobili prave POLITICI … a hlavne POLITICI, ktori do velkej politiky prisli do BA z REGIONOV … za najvacsiu diferenciaciu medzi vychodom a zapadom stoji napriklad vychodniar Dzurinda .. ako aj pred tym vychodniari ako Bilak
  ano inteligencia sa celkovo stahuje do miest … resp . vacsinou v meste v ktorom vystuduje ostane aj pracovat … to vobec nesuvisi s polohou mesta ale s kvalitou SS a VS …

  otazocka … cim akoze Dzurinda kope za Bratislavu?? … ze nieje komunista??? ze Miklos relativne rozumie podnikaniu a relativne dobre nastavil pocas svojej ucasti vo vlade podnikatelske prostredie??? to akoze „kopu za blavu?“ diskusia s vami je dobra a slusna, no nemozem si pomoct, ale toto je .ujovina ako mraky .. bratislava vobec nieje odrezana od zvysku … Bratislava je velmi uzko previazana s celym slovenskom a velka cast slovenska z ba vynosne profituje (polovica ludi tu zijucich su z celeho SVK , a z nich profituju ich rodiny zijuce v regionoch)
  … politika pre malych ludi je o velkosti ducha a schopnosti rozlisovat fakty …. a zvysok slovenska proste tu schopnost nema … vsetci mame tu istu TV tie iste programy … (akurat v ba sa pozeraju spravy TA3 a na vidieku sa pozeraju telenovely ) obrazne povedane … ako inak sa da vysvetlit jednoducha rovnica .. skupina ludi ukradne statu 600 miliard SK a 40%slovenskeho naroda sa tesi a podporuje tu skupinu ludi?? …. ved to je chore … presne ako tento narod …. ja poviem volicovi fica … no ale fico slota a meciar nas okradli o 600 miliard … odpoved cloveka zo spisa …. no a?? hlavne ze tam neni ten fuzaty cigan , ktory tiez kradol … „slovenska logika“ a to vobec nesuvisi s polohou alebo ako Vy hovorite odrezanostou ba od zvysku slovenska …

  („BA nemá kam rásť. Áno, trvám na tom. Už dnes doprava v BA kolabuje, tak si neviem predstaviť, akoby to tam vyzeralo, keby mala dvojnásobok obyvateľov. Na križovatkách sa čaká 15 minút aj viac, kým auto nimi prejde. Autá postávajú v troch radoch na dvojprúdovej ceste. Keby mala BA 2x obyvateľov, to by na tých dvojprúdových cestách bolo koľko radov áut? Šesť? Už dnes BA vyzerá ako betónová džungľa a ako povedal jeden Belgičan, ktorý tu žil, doslova gheto. Keby v nej žilo 2x viac obyvateľov, kde by vôbec bola zeleň?“)

  Omyl … bratislava ma miesta a miesta .,. a ze kolabuje doprava ?? to kolabuje aj v nitre a pritom tam dnes okrem agrokomplexu a hnojariny nic nieje … v ktorom vacsom meste doprava nekolabuje?? to su riesitelne problemy, s ktorymi sa potyka kazde vacsie mesto ..ze vyzera ba ako betonova dzungla??? nech sa ten „belgican“ ide pozriet do bruselu by ma potom zaujimalo ako vyzera ten ;)) ano ma sidliska … nevedel som ze v nitre sidliska niesu … keby v nitre zilo 5x viac obyvatelov kde by bola zelen?? to su hluposti a vy to viete

  popravde mne to pripada ako keby zmyslom vasich nazorov bolo dostat do hlavneho mesta co najviac ludi a vyludnit slovensky vidiek … ale naco???
  ved nech tieto mudre vlady podporuju regiony aby ludia mohli ostat a pracovat vo svojich mestach a dedinach …

  ja Vam zas garantujem a to sa mozme stavit o hocico … ze keby bola aj Nitra hlavne mesto od roku 1919 nepresiahla by 150 000 obyvatelov … a to tam mozte nastahovat celu vladu aj cely parlament … ked raz nema mesto vladnucu tradiciu a splavnu rieku nikdy z neho nebude mesto v spravnom zmysle slova. Ze v NR sidlil Pribina?? :)))))
  Myslim, ze historicky je Bratislava oproti Nitre ina liga a preto to v roku 1919 dopadlo tak ako to dopadlo ;))

  a co sa tyka letiska …. mohla by byt nitra hlavne mesto aj od roku 1705 a medzinarodne letisko by nebolo o nic lepsie ako ma bratislava teraz …

  ano bratislava je uz aj teraz draha a relativne naplnena … ale na hranicnej hodnote tak skoro nebude … .nieje dôvod … kludne si moze nitra vladu aj parlament vziat a tu zas garantujem ja vam, ze ani jedina nadnarodna firma kvoli tomu nebude menit svoje bratislavske sidlo ;) hold 80 km dnes nieje vzdialenost … ja prajem nitre skore rozsirenie … a rychly velkomestsky nabeh … len aby ste potom neboli sklamani ked to nebude to prave orechove.

  menej pocitov viac reality …

  rozvoju slovenska a nitry zvlast , ZDAR

  verny fanusik https://www.sclabonia.sk ;))

 41. Blava je celkom dobra.ale nitra v porovnani z blavou . Blava nema sancu.

 42. Zbytočné sa hádať. Bratislava má trochu nevhodnú polohu vo vzťahu k Slovensku (k obyvateľom Slovenska), ale má veľmi dobrú strategickú polohu a to je fakt. Prečo by si rôzne ríše vyberali to isté územie a dokonca miesta (hradný vrch a oblasť hradu Devín)? Bolo to dané práve ich strategickou polohou. Platí to aj teraz – leží na významnej riečnej trase, v blízkosti troch vyspelých štátov a to je strategická poloha. A Bratislava je najmenej slovenská, poslovenčila sa až vznikom ČSR, predtým bola hlavne nemecká (a je to fakt, či už tie bájky o slovenoch myslíte vážne, alebo nie).

 43. Som netušil, že presunutie hlavného mesta do Nitry by malo taký rapídny vplyv na zvýšenie pôrodnosti. A to, že Bratislava nemá kam rásť je tiež pekný nezmysel – miesta je viac než dosť, ale pre súčasný aj minulý nárast (pokles) populácie je zbytočné, aby sa niekam rozširovala.
  V Bratislave toho priemyslu zas až tak veľa nie je a to čo tu je, je tu hlavne kvôli strategickej polohe.

  Ale aby ste si nemysleli, že chcem len kritizovať – úplne súhlasím s niektorými vašimi myšlienkami. Bratislava by mala žiť iba z toho čo zarobí, aby zvyšok Slovenska nemusel na ňu doplácať. Proste si každý nechá to „jeho“… len niektorí budú potom veľmi prekvapení.
  A najlepšie by bolo, ak by bola Bratislava samostatná. Vy by ste mohli mať hlavné mesto v Nitre, robili by ste sami na seba, inštitúcie a ľudia by sa sem nesťahovali. Alebo to nie je také čiernobiele?
  Bratislava bola odjakživa multikultúrna otvorená spoločnosť (mesto troch jazykov) a tak to malo aj zostať.

 44. Z toho čo píšete musím uznať, že najväčšia chyba sa stala v roku 1919, keď sa vyberalo hlavné mesto. Nemala ním byť Bratislava, už len z toho hladiska že Bratislava nemala byť nikdy pripojená k Slovensku. Pressburg/Pozsony/Prešpork ako chcete nemala so Slovenskom nič spoločné historicky, geograficky, kultúrne a ani niako inak. A čo iné by malo byť hlavné mesto na Slovensku. To mi už je jedno.

 45. Pri správnom nastavení rozhodovacích kritérii ako napr.:“kvôli jednoduchosti počítame podľa vzdušnej vzdialenosti a nie cestnej..“ dokáže sa určiť ako „skutočne centrum Slovenska“ ktorékoľvek sídlo (nepíšem mesto, lebo napr. pri istom kritérii je skutočné centrum Slovenska aj známi Luník IX).
  Teda aj ked v staroveku bola Nitra údelne sídlo, to neznamená že tamojší výber je výpovedný aj z dnešného nároku na hlavné mesto.
  Mimochodom už len „Naša vláda by preto mala prijať strategický plán budovania Nitry na úkor… „ma straší, prečo na úkor iných regionov by sa zas mal sanovať len kraj zo západu Slovenska… to by nebolo len na úkor Blavy.
  A napríklad Nižná Myšľa je kontinuálne osídlená už od neolitu, nebolo by to z historického hľadiska skutučné centrum Slovenska? A preto by vláda mala rozvíjať.. no aspoň infraštrukturárne prepojenie východu zo zvyško sveta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.