Posudok na posudok k Svätoplukovi

Zavacká a Sulík v pohone na Svätopluka, kráľa Slovákov.

Občiansko-aktivistický posudok Blaženy Ovsenej k posudku údajne expertnej komisie na posúdenie vhodnosti Svätoplukovej sochy vytvorenej predsedom parlamentu Richardom Sulíkom a vedenej Marínou Zavackou

Predseda parlamentu Richard Sulík zriadil v súvislosti s osadením sochy Svätopluka komisiu, údajne expertnú, na posúdenie vhodnosti tejto sochy. Komisia vytvorila posudkové hodnotenie niekoľkých aspektov týkajúcich sa tejto sochy. V tejto občianskej oponentúre sa pokúsime podať vlastný a kritický pohľad amatérky na závery tejto komisie, ako aj zhodnotiť samotný akt zriadenia komisie.

Celý posudok Blaženy Ovsenej k posudku Sulíkovej komisie nájdete tu – posudok-svatopluk-blazena-ovsena.pdf

Dňa 07.09.2010 v Žiline.

Autor: Blažena Ovsená, autorka je občiankou SR slovenskej národnosti

Posudok historický, Steinhübel

Kráľ

Steinhübel: Steinhübel sa bez definovania súčasného pojmu kráľ púšťa do klasifikácie germánskych, slovanských a rímskych panovníckych titulov. Titul kráľ odvodzuje od mena Karola Veľkého, franského panovníka. O jeho korunovácii, ani o jeho kráľovskej korune v tejto súvislosti nehovorí, pretože ju zrejme nepovažuje za podstatnú. Za podstatné považuje jeho veľké vojenské víťazstvá a civilizačnú úroveň jeho kráľovstva. Steinhübel z tohto vyvodzuje, že titul kráľ sa tým povýšil nad slovanský titul kneNdz, ktorému dovtedy zodpovedal germánsky ekvivalent kuning.

Blažena Ovsená: Nech to je všetko pravda. Pýtame sa, kto ale povýšil tento titul kráľ nad titul kneNdz? Germáni to nemohli byť, pretože vo Franskej ríši zmenu tejto titulatúry nezaznamenali, pretože ostala v nezmenenom tvare kuning. Z vysvetľovania Jána Steinhübela vyplýva, že to museli teda byť Slovania. Znamená to, že súčasne s povýšením titulu kráľ nad titul kneNdz, Slovania ponížili titul kneNdz pod titul kráľ. Na základe tohto akýmsi záhadným spôsobom boli ich túžby vyslyšané v Ríme a reflektované v latinskej terminológii rex versus dux a princeps. To je ale nezmysel, pretože Rím nemal dôvod prispôsobovať svoju titulatúru tej našej. Ergo, vysvetlenie Jána Steinhübela nemôže byť pravdivé.

Celý posudok Blaženy Ovsenej k posudku Sulíkovej komisie nájdete tu – posudok-svatopluk-blazena-ovsena.pdf

Kto chce prispieť na sochu Svätopluka, môže tak spraviť. Info tu: http://www.ozsvatopluk.sk/index.php?page=ako-to-uskutocnime

3 thoughts on “Posudok na posudok k Svätoplukovi

  1. veľmi by ma zaujímalo , ako kritik posudku dospel k poznatku , že obyvatelia Veľkej Moravy boli starí Slováci , ktorí hovorili stredoslovenským nárečím a navyše v takom obrovskom územnom rozsahu … za odpoveď vopred ďakujem …

Comments are closed.