Prezident SR ako staroslovenské knieža alebo koho by volila Blažena Ovsená

Aktuality.sk priniesli zaujímavú anketu prezidentských kandidátov na „kontroverzné“ spoločenské otázky. Prezidentskí kandidáti zodpovedajú otázky na telo: Aký máme vzťah k homosexuálom!

Kandidáti mali odpovedať na 4 otázky.

 1. Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia?
 2. Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi?
 3. Ste za interrupcie?
 4. Ste za odluku cirkví od štátu?

Ja by som na všetky štyri otázky odpovedala jednoznačne ÁNO, aj keď otázka číslo 3 je tak trochu chyták.

Samozrejme, že žiadny dobrý človek nie je za zbytočné interrupcie nenarodených detí, no hoci je otázka položená dvojzmyselne, vieme, čo ňou dopytujúci sa myslel – či ženám zakázať interrupcie, alebo nie. Jasné, že NIE.

V tomto politickom článku by som chcela priniesť svoj historický pohľad na voľbu najvyššieho predstaviteľa štátu. Najvyšším predstaviteľom dŕžavy bolo kedysi knieža, po staroslovensky kneNdz. Ako sa volilo knieža v dávnych dobách, keď u nás ešte nevládla kresťanská duchovná totalita, nevieme, lebo o tom nemáme žiadny písomný záznam. Zachovali sa nám však útržky, napríklad nastoľovacie rituály korutánskych kniežat zo Slovinska. Aj keď sú už poznačené kresťanstvom, ja som ich prispôsobila pôvodnej viere a zapracovala ich do príbehu vo svojom gay románe Neviditeľný zdroj. Hoci ide v mojom románe o fikciu, nejaký náhľad tým dostaneme.

Kresťanstvo nám bolo nanútené a nepredstavuje vieru, ktorá by posilňovala náš národ. Práve naopak, ospevovaním cudzieho národa a cudzích biblických hrdinov kresťanstvo náš národ duchovne oslabuje. Preto sa treba pozerať nie na tradičné (kresťanské) hodnoty, ale práve na tie pôvodné, drevné, prírodné, predkresťanské.

Neviditeľný zdroj

Neviditeľný zdroj, autorka Blažena Ovsená
Neviditeľný zdroj, autorka Blažena Ovsená

ukážka:

Knieža mohli voliť len slobodní ľudia, teda tí, čo vlastnili zem, pretože oni predstavovali dobrých ľudí, ktorí zastupovali poddaných. Títo slobodníci si medzi sebou zvolili sudcu, najmúdrejšieho z najmúdrejších a najspravodlivejšieho zo spravodlivých, nehľadiac na vznešený pôvod, ale iba na čestnosť, a tomuto sudcovi potom prisahali vernosť Morave a Slovenskej zemi.

„Je ten, ktorého vám dala dŕžava, prípustný?“ spýtal sa sudca.

Prítomní slobodníci ho mali buď prijať alebo odmietnuť. Ak by ho odmietli, dŕžava by im musela dať iného šľachtica. Ak by ho prijali, tak mu všetci, bohatí aj chudobní, mali vyjadriť vrúcny súhlas.

Všetci prítomní slobodníci prikývli, čo znamenalo, že Svätopluk môže byť kniežaťom.

Vyzliekol si teda svoj drahocenný odev. Postupne k nemu pristúpili sluhovia a začali ho obliekať do sivých slovenských šiat.

Kniežací kameň
Kniežací kameň

Na vrchole kopca, pri mohutnom dube, ležal kniežací kameň podobný veľkému pečatidlu. Na tom kameni sedel slobodný kmeť, starý sedliak, ktorý ten kameň zdedil podľa práva po dedovi a ten po svojom dedovi. Bol to najstarší muž zo slovenského rodu.

Tu sa kmeť spýtal po slovensky: „Kto je on, ktorý tam prichádza, tak kráčajúc?“

„Dŕžavy knieža on je,“ odpovedali prítomní slobodníci.

A či je on spravodlivý sudca, ktorému ide o blaho dŕžavy? Či je on slobodného stavu a zaslúži si to? A či je on podporovateľ a ochranca slovenskej viery?“ pýtal sa kmeť ďalej.

„Je a bude!“ odpovedali všetci ostatní.

„A akým právom ma on ide nahradiť na tomto kameni?“ pýtal sa ďalej kmeť.

Všetci povedali: „Zaplatí ti chlebom a soľou, fľakatým býkom, koňom a drahým oblečením. Oprostený budeš ty a tvoja chyža od všetkých daní.“

Tu Svätopluk odovzdal kmeťovi spomenuté veci, čím zaplatil cenu podľa dohody za prechod moci na knieža a tak sa dohoda stala právoplatnou.

Potom kmeť jemne pohladil Svätopluka po líci a uvoľnil mu miesto. Svätopluk sa postavil, oblečený ako bol, na kniežací kameň, ktorý svojou tvrdosťou a odolnosťou predstavoval nemennosť a večnosť. Vytiahol svoj meč, a otáčajúc sa na všetky svetové strany, prisahal: „Budem spravodlivým sudcom pre všetkých!“

Keď nový kráľ vo svojom hrade zasadol na kniežací stolec, kamenné dvojkreslo so spoločným operadlom, všetci prítomní sa mu poklonili. Z tohto stolca, s korunou na hlave, mohol súdiť a vykonávať spravodlivosť voči všetkým žalobcom.

Nastolenie kniežaťa v Korutánsku na Krnskom hrade, niekoľko kilometrov severne od Celovca (Klagenfurtu). Jednalo sa už o kresťanskú ceremóniu.
Nastolenie kniežaťa v Korutánsku na Krnskom hrade, niekoľko kilometrov severne od Celovca (Klagenfurtu). Jednalo sa už o kresťanskú ceremóniu.
Staroslovenský kniežací stolec.
Staroslovenský kniežací stolec.

Zhrňme si to. Staroslovenské knieža muselo spĺňať niekoľko podmienok, aby mohlo byť prípustné. Išlo najmä o to, aby sa jednalo o slobodného človeka, o dobrého (cteného) človeka.

Potom kandidát musel spĺňať aj iné podmienky. Musel sa zriecť drahého oblečenia a prijať oblečenie chudobného ľudu. Muselo mu ísť o blaho dŕžavy, musel byť spravodlivým sudcom pre všetkých a ochrancom slovenskej (drevnej) viery (nie kresťanstva). Všimnite si, že knieža nemuselo byť nutne slovenského rodu, ani najmúdrejšie z najmúdrejších, avšak ostatné atribúty muselo spĺňať. Najmúdrejší z najmúdrejších musel byť iba sudca, ktorý adepta na knieža hodnotil – v našom súčasnom prípade sú tými sudcami novinári, analytici, prípadne občania. Dodajme, že voliť knieža mohli len tí ľudia, ktorí boli verní Slovenskej zemi a túto vernosť aj odprisahali.

Slovenský prezident je okrem iného vrchným veliteľom slovenských ozbrojených síl. Dávna funkcia kniežaťa sa premietla práve do súčasnej funkcie prezidenta. Ktorý z prezidentských kandidátov by v zmysle vyššie spomenutých podmienok mohol dnes zastávať funkciu slovenského kniežaťa alebo vojvodcu? Keď si odpovieme na túto otázku, bude sa nám ľahšie rozhodovať o tom, ktorý kandidát by mal byť slovenským prezidentom.

Kandidáti na slovenského prezidenta sú v roku 2014 títo:

 • Gyula Bárdos,
 • Mgr. Jozef Behýl,
 • JUDr. Ján Čarnogurský,
 • Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.,
 • Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS,
 • JUDr. Pavol Hrušovský,
 • PhDr. Ján Jurišta,
 • Ing. Andrej Kiska,
 • Milan Kňažko,
 • Stanislav Martinčko,
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.,
 • Mgr. Helena Mezenská,
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.,
 • Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PHD. J.S.D.,
 • JUDr. Jozef Šimko

Slobodný človek

Slobodným človekom môže byť len niekto, kto je aj duchovne slobodný. Podľa mňa kresťania nie sú duchovne slobodní ľudia, lebo akceptujú dogmy prichádzajúce z Vatikánu. Dogmy sú neargumentovateľné „pravdy“. Duchovne slobodný človek však o týchto dogmách pochybuje a preveruje ich. Iba duchovný otrok tieto dogmy nekriticky prijíma.

Z tohoto dôvodu by som vylúčila všetkých nielen kresťanských kandidátov na prezidenta SR, ale aj všetkých Boha poslúchajúcich. Myslím si, že sa jedná najmä o pánov z KDH, ako napr. Radoslav Procházka, Ján Čarnogurský, Pavol Hrušovský. O ostatných kandidátoch neviem posúdiť ich vierovyznanie, ani iracionálnu závislosť na Božej vôli.

Zostávajúci kandidáti:

 • Gyula Bárdos,
 • Mgr. Jozef Behýl,
 • Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.,
 • Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS,
 • PhDr. Ján Jurišta,
 • Ing. Andrej Kiska,
 • Milan Kňažko,
 • Stanislav Martinčko,
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.,
 • Mgr. Helena Mezenská,
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.,
 • JUDr. Jozef Šimko.

Slobodným človekom môže byť len niekto, kto nie je zaviazaný niekomu za svoje zvolenie. Preto vylučujem politických nominantov, ktorých navrhli politické strany. Napokon je to príliš lacné a jednoduché nechať sa nominovať nejakou stranou. Vylučujem preto Milana Kňažka, Gyulu Bárdoša, Petra Osuského, Róberta Fica.

Zostávajúci kandidáti:

 • Mgr. Jozef Behýl,
 • CSc., Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS,
 • PhDr. Ján Jurišta,
 • Ing. Andrej Kiska,
 • Stanislav Martinčko,
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.,
 • Mgr. Helena Mezenská,
 • JUDr. Jozef Šimko.

Dobrý človek

Dobrým človekom môže byť len niekto, kto vám odpovedá, keď sa pýtate. To znamená, že ja by som vylúčila všetkých kandidátov, ktorí nemali ani len toľko slušnosti, aby na položené otázky odpovedali. To znamená, že by som s určitosťou nevolila Róberta Fica, Helenu Mezenskú, Jozefa Behýla, Jána Jurištu, Jozefa Šimka, ktorí z takého alebo onakého dôvodu neodpovedali na položené otázky. Róbert Fico arogantne neodpovedá na otázky ani denníku SME. Správa sa ako malé urazené decko, ktoré nevie brať politický boj profesionálne.

Zostávajúci kandidáti:

 • CSc., Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS,
 • Ing. Andrej Kiska,
 • Stanislav Martinčko,
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.,

Zriecť sa drahého oblečenia

Ťažko sa mi určuje, ktorý kandidát chodí oblečený v najľudovejšom oblečení. Preto túto podmienku nebudem brať do úvahy. Jedno je však jasné, kandidát s niekoľkotisíceurovými hodinkami na ruke to určite nebude.

Zostávajúci kandidáti:

 • CSc., Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS,
 • Ing. Andrej Kiska,
 • Stanislav Martinčko,
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.,

Blaho dŕžavy

Ťažko sa mi určuje, komu ide a komu nejde o blaho dŕžavy. Všetci svorne vyhlasujú, že sú pre blaho Slovenskej republiky. Ak však prijmeme hypotézu, že súčasné parlamentné politické strany sú zodpovedné za hospodársky úpadok SR, za neriešenú vysokú dlhodobú nezamestnanosť, za zhoršenie kvality potravín, za stratu suverenity SR, za stratu potravinovej sebestačnosti SR, za stratu vojenskej obranyschopnosti SR, tak ani ich kandidátov nemôžeme považovať za schopných alebo obrodzujúcich. Politických nominantov sme už však vylúčili skôr, takže sa zoznam nemení.

Zostávajúci kandidáti:

 • CSc., Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS,
 • Ing. Andrej Kiska,
 • Stanislav Martinčko,
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.,

Ochranca slovenskej viery a spravodlivý sudca pre všetkých

Dnes poznám len niekoľko ochrancov slovenskej viery. Je ním Žiarislav (http://ved.sk/RC.prezident.otazky.htm), ľudia okolo neho a ja, Blažena Ovsená.

Čo je to vlastne slovenská viera? Okrem toho, že súvisí najmä s našim „dvojkrížom“, ktorý v skutočnosti nijakým dvojkrížom nie je, je to najmä viera v slobodu. Už Prokop Cezarenský (r. 551-554) upozorňoval na veľkú demokratickosť slovanskej spoločnosti a cisár Maurikios zašiel ešte ďalej, keď hovoril priamo o „anarchii“.

Prokop Cezarenský (r. 551-554), Dejiny slovenského jazyka – texty, Ján Stanislav:
Tieto národy Slovenov a Antov neovláda jeden muž, ale oddávna žijú demokraticky, a preto i príjemné i ťažšie veci sa vždy spoločne prerokúvajú. … (Sloveni a Anti, pozn. Blažena Ovsená) uznávajú, že je len jediný Boh, tvorca blesku a pán všetkého, a obetujú mu býky a rozličné obetné zvieratá. … Ale uctievajú aj rieky a nymfy a niektoré iné božstvá a pri obetiach konajú veštby.

Maurikios (Strategikon) (koniec VI. storočia), Dejiny slovenského jazyka – texty, Ján Stanislav:
Slovenské a antské národy majú rovnaký spôsob života a rovnaké mravy. Sú slobodné, nijako sa nedajú prehovoriť, aby otročili alebo boli poddané (narozdiel od dneška, pozn. Blažena Ovsená); najmä vo svojej vlastnej zemi sú početné a vytrvalé, znášajúc ľahko horúčosť i zimu i dážď i nahotu i nedostatok potravín.

Pretože vládu nad sebou nestrpia a navzájom na seba nevražia, nepoznajú ani vojenský šík, ani sa neusilujú bojovať v hustých radoch alebo sa ukazovať na holých a rovných miestach.

Tak ktorý z kandidátov ctí slobodu najviac? Ktorý ju najviac ochraňuje?

Spravodlivý sudca pre všetkých ochraňuje aj slobodu tých najchudobnejších, najslabších, najnepopulárnejších, ale aj homosexuálov a tehotných žien.

Poďme sa pozrieť, ako odpovedali zvyšní štyria kandidáti na dané otázky.

Viliam Fischer

Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia? NIE.

(Pozn. Blažena Ovsená: Viliam Fischer nie je spravodlivým sudcom pre všetkých, ani neochraňuje slovenskú vieru, lebo nedopraje slobodu homosexuálne orientovaným spoluobčanom žiť svoje životy podľa vlastných predstáv o šťastí.)

Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi? NIE. Pre každé dieťa je optimálne prostredie, v ktorom sa doplňuje ženský a mužský prvok. Z toho dôvodu je to aj v prírode zariadené tak, že na vznik nového človeka je potrebná žena aj muž. Ak by to tak nebolo, vedeli by sme sa množiť delením.

(Pozn. Blažena Ovsená: Nelogická argumentácia. Úplne každé dieťa má svoju genetickú matku a otca. Avšak nie každé dieťa môže a musí vyrastať pri genetickej matke a otcovi. Niekedy môže byť dieťa vychovávané babkou, inokedy tetou alebo strýkom. A niekedy aj dvomi mužmi. A prečo? Lebo nie je rozdiel vo výchove dieťaťa babkou a dvomi ujami. Tak babka ako aj ujovia sú rovnako ľudia. Viliam Fischer nie je spravodlivým sudcom pre všetkých v otázke adopcií.)

Ste za interrupcie? ÁNO. Realita je dnes taká, že zákaz interrupcií by priniesol viac škody ako úžitku. Chápem tých, ktorí sú z morálnych dôvodov proti, ale existuje celá škála nielen medicínskych dôvodov.

(Pozn. Blažena Ovsená: Áno, Viliam Fischer je spravodlivým sudcom pre všetkých v otázke interupcií. Žiaľ, ľudský plod sa počas tehotenstva delí o svoje ľudské práva [napr. na život] s ľudskými právami matky [rozhodovať o svojom tele]. Matka rozhoduje o právach plodu. Tak je to dané aj v prírode. Keď sa dieťa narodí, jeho práva sa oddelia od práv matky a dieťa je samostatnou ľudskou jednotkou.)

Ste za odluku cirkvi od štátu? ÁNO. Nepatrí sa v súvislosti s cirkvou hovoriť o čertovi, ale tu platí, to staré známe, že diabol je skrytý v detailoch. Samozrejme, že by bolo dobré, keby cirkvi v Slovenskej republike fungovali nezávisle na štáte a jeho financiách. Pri pohľade k naším najbližším susedom vidíme, že pokus o majetkové vyrovnanie štátu a cirkví rozhádalo polovičku národa o politikoch nehovoriac. Odluku cirkvi od štátu chápem ako cieľ ku ktorému by sme mali raz dôjsť.

(Pozn. Blažena Ovsená: Viliam Fischer je v otázke oddelenia cirkví od štátu spravodlivým sudcom pre všetkých. Áno, sloboda náboženského vyznania je staroslovenskou hodnotou (nie je to hodnota kresťanská, viď Metodov Súdny zákonník ľuďom, kde sa ostatné náboženstvá zakazujú pod hrozbou predania do otroctva a zhabania majetku). Ale spravodlivé by bolo, aby si to náboženské vyznanie financoval každý sám, najmä ak sa niekoho náboženské vyznanie prejavuje otrockou podriadenosťou voči cudzej duchovnej mocnosti.)

Andrej Kiska

Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia? Manželstvo je pre mňa vzťah medzi mužom a ženou. Som však za takú legislatívnu úpravu, ktorá by párom rovnakého pohlavia zjednodušila ich spoločné spolunažívanie, napr.: možnosť nahliadnuť do lekárskych záznamov partnera, zjednodušenie dedenia a pod.

(Pozn. Blažena Ovsená: Andrej Kiska nie je spravodlivým sudcom pre všetkých, ani neochraňuje slovenskú vieru, lebo nedopraje homosexuálne orientovaným spoluobčanom slobodne žiť svoje životy podľa vlastných predstáv o šťastí. Neexistuje niečo ako čiastočné ľudské práva. Buď práva celé, alebo žiadne. Polovičný ochranca slovenských hodnôt nie je nijaký ochranca.)

Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi? NIE.

(Pozn. Blažena Ovsená: Homosexuálne páry alebo homosexuálni jednotlivci sú rovnako dobrí vychovávatelia ako heterosexuálne páry alebo jednotlivci. Už dnes kopec bisexuálov vychováva deti v mužsko-ženských pároch alebo jednotlivo a nikto s tým nemá problém. Andrej Kiska nie je spravodlivým sudcom pre všetkých v otázke adopcií.)

Ste za interrupcie? Som samozrejme proti interrupciám. V živote sú však situácie, kedy by mala mať žena právo voľby – napríklad pri ohrození matky. Zároveň som presvedčený, že táto téma by nemala byť len diskusiou mužov, ako sme tomu často svedkami, ale k tejto téme by sa mali vyjadrovať hlavne ženy.

(Pozn. Blažena Ovsená: Andrej Kiska nie je za zákaz interrupcií. Uznáva právo na slobodné rozhodnutie matky, či plod donosí, alebo nie.)

Ste za odluku cirkvi od štátu? V tejto chvíli to nepovažujem za aktuálnu tému.

(Pozn. Blažena Ovsená: Andrej Kiska sa neprejavil ako dobrý človek, lebo neodpovedal na položenú otázku. Zavádzal a uhýbal. V skutočnosti odpovedal na otázku, za akú tému nepovažuje oddelenie cirkvi od štátu v tejto chvíli. Odpovedal, že za aktuálnu. Spravodlivý sudca pre všetkých musí odpovedať na jasne položené otázky jasnými verdiktmi. Musí byť neoblomný, nesmie sa zohnúť v žiadnom vetre, v žiadnom hurikáne. Vylučujem Andreja Kisku zo zoznamu kandidátov, lebo nesplnil základnú podmienku o dobrom človeku.)

Stanislav Martinčko

Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia? ÁNO.

(Pozn. Blažena Ovsená: Stanislav Martinčko sa prejavil v práve na rodinu ako spravodlivý sudca aj pre homosexuálov.)

Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi? NIE.

(Pozn. Blažena Ovsená: Stanislav Martinčko sa neprejavil v práve vychovávať deti homosexuálnymi pármi ako spravodlivý sudca. Pritom už dnes si môže homosexuálny jednotlivec legálne adoptovať dieťa, nakoľko sexuálna orientácia žiadateľa sa pri adopciach neposudzuje.)

Ste za interrupcie? Na to v tejto chvíli nemám jednoznačnú odpoveď, nakoľko na interrupciu vplýva veľa vedľajších okolností.

(Pozn. Blažena Ovsená: Táto odpoveď je legitímna, nakoľko nie každý musí mať vo všetkých otázkach jasno v tejto chvíli. Je chválihodné, že Stanislav Martinčko priznal, že názor ešte nemá vytvorený.)

Ste za odluku cirkvi od štátu? ÁNO.

(Pozn. Blažena Ovsená: Spravodlivý sudca pre všetkých v tejto otázke. Rozhodol, aby si každý svoju vieru financoval sám. Nespravodlivé je, keď jedni musia druhým doplácať na svetonázor.)

Milan Melník

Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia? NIE. Nie je to v súčasnosti akútna otázka.

(Pozn. Blažena Ovsená: Milan Melník nie je spravodlivým sudcom pre všetkých, lebo homosexuálov prehliada. Zrejme mu chýba dostatok empatie na to, aby sa dokázal vžiť do ich kože. Možno by zmenil názor, keby bol jeho potomok homosexuálom, ktorému spoločnosť nedopraje život v uznanom zväzku s milovnaou osobou. V každej rodine je s najväčšou pravdepodobnosťou aspoň jeden homosexuál. Ak sú 4% populácie neheterosexálnej orientácie, znamená to, že v 25 člennej širšej rodine je v priemere jeden neheterosexuál.)

Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi? NIE.

(Pozn. Blažena Ovsená: Milan Melník nie je spravodlivým sudcom pre všetkých, lebo homosexuálnym párom nepriznáva rovnaký atribút ľudskosti ako heterosexuálnym párom v oblasti výchovy detí. Upiera im nárok na výchovu adoptovaných detí.)

Ste za interrupcie? NIE.

(Pozn. Blažena Ovsená: Podľa Milana Melníka teda tehotná žena nemá právo rozhodovať slobodne o svojom tele. Neprejavuje sa tu ako spravodlivý sudca pre všetkých, lebo tehotné ženy opomína.)

Ste za odluku cirkvi od štátu? ÁNO.

(Pozn. Blažena Ovsená: Spravodlivý sudca pre všetkých v otázke odluke cirkví.)

Zostávajúci kandidáti:

 • CSc., Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS – nespravodlivý voči homosexuálom
 • Stanislav Martinčko, – napoly nespravodlivý voči homosexuálom, v otázke interrupcií nekompetentný
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc., – nespravodlivý voči homosexuálom, tehotným ženám a ateistom

Záver

Nikto z prezentovaných kandidátov nezodpovedá správnemu kniežaťu. Je to hanba. Vážení prezidentskí kandidáti, máte klapky na očiach, pozeráte sa na svet len v úzkom spektre. Prirovnala by som vás k ľuďom, ktorí si kedysi nevedeli predstaviť, že by čierni otroci mohli byť jedného dňa slobodní. Vedzte, že homosexuáli si budú jedného dňa adoptovať deti úplne bežne a nikomu na Slovensku (ak ešte bude existovať) nepríde zvláštne, že sa tak deje.

Najviac sa k méte dokonalosti priblížil Stanislav Martinčko, ktorého som predtým ani neregistrovala. Keby som si mala vybrať niekoho za slovenské knieža tak, aby som bola úplne spokojná, asi by som musela voliť samú seba.

Stanislav Martinčko – môj kandidát na prezidenta!

Stanislav Martinčko, zdroj: http://www.webnoviny.sk/fotografia/1108156/velka/martincko.jpg
Stanislav Martinčko, zdroj: http://www.webnoviny.sk/fotografia/1108156/velka/martincko.jpg
Stanislav Martinčko sa narodil 11. februára 1952 v Košiciach. V roku 1971 zmaturoval na SPTŠ v Moldave nad Bodvou a v rokoch 1973-90 pracoval ako vodič kamióna, vedúci dopravy a vodič autobusu. Od roku 1990 do roku 2000 podnikal s kovovým šrotom a od roku 2000 pracuje ako generálny riaditeľ v spoločnosti KEMAX s.r.o., ktorá sa zaoberá spracovaním a výrobou trapézových plechov.

Stanislava Martinčka nominovala vo februári 2013 na kandidatúru na post prezidenta SR Koalícia občanov Slovenska (KOS), ktorá vznikla 7. júna 2012 a sídlo má v Košiciach.

Informácie pochádzajú z archívu agentúry SITA, www.koaliciaobcanovslovenska.sk

Zdroj: http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-kandidati-na-prezidenta-sloven/769741-clanok.html

Koho budete voliť za prezidenta v roku 2014 Vy?

 • Mgr. Helena Mezenská (0%, 7 Hlasov)
 • Ing. Andrej Kiska (0%, 4 Hlasov)
 • Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (0%, 4 Hlasov)
 • Stanislav Martinčko (0%, 3 Hlasov)
 • Milan Kňažko (0%, 3 Hlasov)
 • Nikoho, lebo sa mi nikto nepáči. (0%, 2 Hlasov)
 • Gyula Bárdos (0%, 2 Hlasov)
 • Nevolím. (0%, 2 Hlasov)
 • MUDr. Peter Osuský, CSc. (0%, 1 Hlasov)
 • Pavol Hrušovský, JUDr. (0%, 0 Hlasov)
 • doc. JUDr., PhD. Radoslav Procházka (0%, 0 Hlasov)
 • JUDr. Jozef Šimko (0%, 0 Hlasov)
 • Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (0%, 0 Hlasov)
 • PhDr. Ján Jurišta (0%, 0 Hlasov)
 • Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS (0%, 0 Hlasov)
 • Mgr. Jozef Behýl (0%, 0 Hlasov)
 • Ján Čarnogurský, JUDr. (0%, 0 Hlasov)

Hlasovalo: 28

Loading ... Loading ...

Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ste za adopciu detí homosexuálnymi pármi?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ste za slobodnú voľbu žien ohľadom interrupcií?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Ste za odluku cirkví od štátu?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

5 thoughts on “Prezident SR ako staroslovenské knieža alebo koho by volila Blažena Ovsená

 1. Pani Ovsena,
  ROD, je odvodeny od slova rodit, je to pokrvne pribuzenstvo, homosexualny par nech si zije svoj zivot, neberiem im ho, no nema mat pravo ma vychovu deti a zakladanie rodiny. Oni rodinu v pravom slova zmysle netvoria, je to iba nejake nevydarene partnerstvo.Homesexualna rodina, nie je pokrvna rodina v pravom slova zmysle. Ake hodnoty da dietatu, ktore si adoptuje? Ako ukazu dietatu muzsku a zensku stranku cloveka? Chlap, ktory sa sprava ako zena a zena, ktora sa sprava ako chlap, len nevinne dieta, domotaju. Zena ma mat pravo sa sama rozhodnut, ci chce byt matkou , lebo celková výchova v konečnom dôsledku spočinie na je pleciach. A čo sa cirkvi tyče, nech ju platia jej chlebodárci, som sa úplne zlučenie cirkvi, Boh je aj tak len jeden a to čo vymyšľaju jednotlive cirkvi je len na smiech. Aj by pani farari by mali žiť v chudobe a počestosti, nie na štátnych platoch.

 2. Čo , úradne vyvolení rodičia nemajú zmysel pre humor..?

 3. Nebudem volit prezidenta len na základe toho či je alebo nie je proti homosexualite. Homosexualitu si tu stejne umelo vyrábame pokryveným vztahov medzi mužmi a ženami, navonok akože morálkou, ked ich od seba odháname aby medzi nimi nebodaj len k niečomu nedošlo a potom sa čudujeme že skôr vznikajú homosexuálne vztahy medzi rovnakými pohlaviami, ked majú medzi sebou viacej kontaktu ako krížom medzi sebou. Deti ak žijú v neúplnich rodinách, alebo v takých v ktorých prevláda násilie, si asi len ťažko vybudujú vlastný nepokrivený vztah k akemukolvek pohlaviu. V televízi je bežné násilie, kriminálne filmi už div že nevysielajú od rána pre malé deti, ale sex je asi horší ako niekomu odstrelit hlavu, tak sa vysiela po 11 večer, a to nemyslím len erotické a porno filmy, to je už pokrivený pohlad na pohlavie nadruhú.

 4. NIE za adopciu homosexuálnymi pármi som preto, lebo to by bol pre slovenskú spoločnosť silný šok. Aj keď osobne si myslím že je pre dieťa oveľa lepšie vyrastať medzi milujúcimi sa dvoma ľuďmi, ako v deckom domove. No ale na slovenskú spoločnosť, silne ovplyvnenú tým čo páni farári kážu (vodu kážu a víno pijú), by to bol iný šok a pochybujem že by sa za to niektorá z politických strán angažovala. Čo sa týka prezidenta…ten by mal reprezentovať a hájiť zaujmi tých čo ho volili, teda občanov tejto malej krajiny. Tak už si len vybrať…ktorý je ten pravý.

 5. Ešte by som pridal: Ste za propagáciu sekulárneho humanizmu cez pravidelné vysielanie vo verejnoprávnych médiách?
  Ste za sociálne – ekonomický systém na Slovensku?

Comments are closed.