Bojná na Slovensku a Boyne v Írsku – náhoda, či…?

Vo svojej knihe Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu som sa zmienila o závese pošvy meča, ktorý bol nájdený v Bojnej. Teraz sa chcem tomuto „veľkomoravskému“ artefaktu povenovať viac. Určite aj Vás ovial rúškom tajuplnosti tak ako mňa.

Bojná je zaniknuté významné staroslovenské hradisko pri Topoľčanoch. Padla niekedy v deviatom storočí násilným vyplienením. Vďaka tomu, že od svojho pádu zostala opustená, dnes v nej archeológovia nachádzajú unikátne nálezy. Práve v bojnianskom obecnom múzeu možno nájsť vykopávky, na ktorých sú zobrazené stromy života nápadne podobné nášmu súčasnému štátnemu znaku. Zrejme tu niekde je pôvod nášho “dvojkríža”.

V Bojnej sa našli aj také unikátne názlezy, ako sú tieto pozlátené plakety, údajne z prenosného oltáru.

V Bojnej sa našli aj také unikátne názlezy, ako sú tieto pozlátené plakety, údajne z prenosného oltáru. Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/wp-content/uploads/2013/01/bojna30.jpg

Špeciálne zaujímavé je kovanie závesu pošvy meča s tromi cípmi. Sú na nich zobrazené stromy večného života, ktoré sa nápadne podobajú nášmu dvojkrížu. Uprostred tých cípov je trojcípa Svarga/Svastika. Čo asi reprezetuje? Podľa môjho názoru sa jedná o kolobeh života. Možno narodenie, smrť a znovuzrodenie. Kovanie bolo pravdepodobne trojcípe, ale tretí cíp je zlomený. Pokiaľ by toto kovanie bolo kresťanské, prečo by v ňom bola trojcípa Svarga, pohanský symbol? Zdá sa, že pôvod je predkresťanský.

Trojcípy záves pošvy meča so stromami večného života a trojcípou Svargou.

Trojcípy záves pošvy meča so stromami večného života a trojcípou Svargou.

Prečo sa Bojná volá Bojná? Volá sa tak podľa bojarov, bojovníkov, vojenskej posádky, ktorá tam mohla sídliť, alebo podľa keltského kmeňa Bójov? Bójovia kedysi (4. st. pred n.l.) sídlili v dnešnom Česku, odtiaľ je údajne aj názov Bohémia, lat. Boiohaemum, krajina Bójov. Dokonca vraj zasahovali až po Bratislavu. Neskôr, v 2. st. pred n.l.,  sa údajne, pod nátlakom Germánov presunuli na juhozápadné Slovensko, kde je aj Bojná. Neďaleko od Bojnej sú Bojnice (60km).

Boyne v Írsku

Čuduj sa svete, aj v Írsku majú svoju Bojnú. A je rovnako fascinujúca ako tá naša. Nachádza sa v údolí rieky Boyne, teda v Boyne Valley, v kraji Meath. Hovorím konkrétne o neolitickej stavbe Newgrange, starej 5200 rokov. Nazýva sa aj „palác na Bojnej“.

Newgrange je okrúhla kamenná svätyňa, ktorá bola nadizajnovaná v súvislosti so zimným slnovratom. Slnečné lúče práve na zimný slnovrat osvietia chodbu a oltár. Je to teda akýsi obrovský kalendár a možno svätyňa znovuzrodenia.

Podobnú hrobku som mala možnosť vidieť na vlastné oči počas jedného z mojich výletov po Írsku. Na hrebeni kopca bola nasypaná obrovská kopa kamenia. V nej bola zhora zvislá diera, ktorá na dne pokračovala vodorovne k východu. Rovnaký princíp ako v Newgrangi. Podľa vyjadrení mojich sprievodcov, takýchto hrobiek je v Írsku mnoho.

Aj u nás sa zachovalo mnoho mohýl, najmä na hrebeňoch hôr na východnom Slovensku. Neviem však povedať, či boli stavané rovnakým spôsobom a či slúžili na rovnaký účel. (Kto vie, nech poučí.)

Práve v Newgrange, na kameni vstupnej brány, sa objavuje symbol veľmi podobný trojcípej Svarge, nájdenej na kovaní závesu pošvy meča z Bojnej. Porovnajte.

Pri vstupe do Newgrangu vidno trojcípu špirálu.

Pri vstupe do Newgrangu vidno trojcípu špirálu.

Bojná versus Boyne.

Bojná versus Boyne.

Trojitá špirála mohla vyjadrovať svätú trojicu, Slnko, Mesiac a Venušu. Mohlo ísť o kruh života – narodenie, smrť, znovuzrodenie. Pokiaľ by sa jednalo o kresťanskú svätú trojicu, kresťanstvo by muselo byť o čosi staršie ako dnes. Vysvetlení môže byť mnoho, ale ani jedno nemusí byť správne.

V každom prípade je veľmi zaujímavé, že existujú dve miesta na Zemi, ktoré majú nielen podobné názvy, ale aj podobné symboly. Dobré by bolo preskúmať, čo v keltštine znamená slovo Boyne a či vôbec má nejaký špeciálny význam. Potom by sme azda vedeli lepšie povedať, či sa v prípade slovenskej Bojnej jedná o náhodu, alebo napríklad o hradisko írokeltských misionárov z údolia Boyne.