Pomýlené bratislavské korunovácie (+video)

Nedávno som bola na pomýlenej bratislavskej korunovačnej slávnosti pri príležitosti pripomienky korunovácie uhorského kráľa Karola VI. Bratislava sa totiž počas tureckej okupácie Uhorska stala na vyše 250 rokov hlavným a korunovačným mestom okliešteného Uhorska. Od roku 1563 do roku 1830 v nej bolo korunovaných 19 kráľov. Bratislava sa týmto spôsobom stala veľmi významným mestom.

To je všetko pekné a chápem, že Bratislavčania sú hrdí na fakt, že ich mesto bolo také významné. Z pohľadu slovenského národa sú však zmienené korunovačné slávnosti úchylné a ponižujúce. Uhorskí králi totiž predstavovali pre slovenský národ okupačnú moc.

Aký paradox, že hlavné mesto Slovenska, si nikdy nepripomenulo korunováciu skutočného slovenského kráľa – kráľa Svätopluka. Ani pohanského kráľa Sama alebo nastolenie pohanského kniežaťa Pribinu. Aspoň o tom nemám vedomosť.

Aké je Bratislava vlastne hlavné mesto Slovenska? Podľa mňa pomýlené. Pozýva na slávnosti maďarských hostí, ktorí na Slovensku verejne hovoria o sv. Štefanovi ako o zakladateľovi maďarského štátu.

Nič proti Maďarom. Avšak viete si predstaviť, že by Maďari robili v Budapešti oslavu korunovácie slovenského kráľa Svätopluka, ktorý im láskavo pridelil územie v Zátisí pod podmienkou, že ho budú poslúchať? Veď to je nemysliteľné, aj keď v istom zmysle Svätopluk bol aj ich kráľom/vladárom. Prečo teda hlavné mesto Slovenska robí korunovácie uhorských kráľov, keď Maďari na slovenských kráľov nepamätajú? Len preto, že sa na to dobre pozerá maďarským turistom? Ďakujeme, neprosíme.

Podobná absurdnosť by bola, ako keby si dnes židovský národ v Izreali každoročne pripomínal korunovácie egyptských faraónov, spod ktorých moci tento národ utiekol. Aj Uhorsko bolo vo svojej dobe prezývané ako žalár národov. Netreba na to zabúdať. Môžeme byť radi, že Uhorsko padlo. Nebyť toho, dnes by sme boli ako národ rozpustení. Preto nie je najmenší dôvod vykrikovať uhorským kráľom na slávu, aj keď vám za odmenu podhodia pár zlatiek.

Navyše sa na korunováciach priživuje ego Katolíckej cirkvi, ktorá Slovensko ovládla násilným duchovným diktátom a zotročovaním našich predkov. Katolícku cirkev dodnes musia otrocky finančne podporovať aj tí ľudia, ktorým sa jej učenie vyslovene hnusí.

Budúci rok (2016) sa má v Bratislave konať korunovácia Márie Terézie, cisárovnej Svätej ríše Rímskej národa nemeckého. No tak to je už fakt čistá provokácia. Podľa môjho názoru ide o akt, ktorý je v rozpore s národno-štátnymi záujmami Slovenska. Je to velebenie cudzej zvrchovanosti na našom území.

Pri príležitosti korunovačných slávností som natočila video, ktoré si môžete pozrieť na youtube.

Kto bol Karol VI.?
Podľa wikipédie Karol VI. Habsburský (* 1. október 1685, Viedeň – † 20. október 1740, Viedeň) bol rakúsky arcivojvoda (od r. 1711), rímskonemecký cisár (od r. 1711), španielsky (ako Karol III. od r. 1703), uhorský (ako Karol III. od r. 1711) a český (ako Karol II. od r. 1711) kráľ z rodu Habsburgovcov, mladší syn cisára Leopolda I. a jeho tretej manželky Eleonóry Magdalény Falcko-neuburskej.

Karol VI. - okrem iného aj uhorský kráľ a rímskonemecký cisár.
Karol VI. – okrem iného aj uhorský kráľ a rímskonemecký cisár.

Zdroj obrázka: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Johann_Gottfried_Auerbach_002.JPG/250px-Johann_Gottfried_Auerbach_002.JPG

13 thoughts on “Pomýlené bratislavské korunovácie (+video)

 1. Čosi iné je púha korunovácia, a iné je trvalé sídlo dvora. Bratislava sa hrdí iba obyčajnými cirkusákmi, je hanbou Slovenska ako jeho hlavné mesto. Pravda je, že Mara Tereza zriadila aj grékokatolícke biskupstvo slavianskeho obradu, a syn Jozef s kancelárom Slovákom /bystrický biskup/ povolil aj používanie slovenčiny, ale inak šlo o panovníkov rímskokatolíckych s patologickou nenávisťou voči slovenskému obradu a tým jazyku.Ale Bratislavčania sú Slováci prevažne iba menom, nie duchom.

 2. katastrofálny článok – vtedy bolo omnoho menej štátov na svete a v Európe. Boli sme príliš malý národ na to, aby sme v tej dobe existovali sami. A to dokonca na hranici s Osmanskou ríšou. Popri Márii Terezii fungoval napríklad slovenský osvietenec Adam František Kollar. Za vlády Habsburgovcov boli významný hráči na poli vedy aj Samuel Mikovíny, či Matej BEll. Nemyslím si žeby sme nemali rešpektovať uhorských kráľov. Za 918 rokov sa medzi nimi vystriedalo mnoho dobrých a aj mnoho darebákov – ako všade. Myslíte si že uhorský králi neboli aj kráľmi Slovákov ? chyba – boli kráľmi všetkých národov Uhorska.

 3. Ak mal Bizantský cisár velmi silný právny nárok na svoj titul, bez akéhokolvek dozorovania Rímskeho biskupa, tak potom naň mali rovnaký silný právny nárok aj maďarský vládcovia pred Štefanom, alebo Rastislav. Toto však nie je až tak dôležité, ak sa my neprihlásime o náš podiel na Uhorskom královstve, tak si ho Maďari privlastnia celé, čo sa už deje dlhodobo a vyvoláva to vnich pocit, že obnova ich královstva je nezvratitelná. Hrozba Kosova, alebo Donbasu visí nad nami ako Damoklov meč.

 4. Denis, Poločania sú od rieky Polota. Polota asi najskôr súvisí so slovom Balt, resp. Vltava. Obe mená znamenajú Biela rieka. Podobne Labe je Alba, albínska, čiže Biela rieka. Labe je vlastne po prehodení slabík Belá. Bolo veľa Bielych riek. Prečo boli biele, zatiaľ neviem. Mám len hypotézu, že buď to súvisí so severom, alebo s veľkosťou, alebo s dravosťou.

 5. Myslel som, že som to napísal dosť jasne, je kráľ len vtedy kráľom ak ho odsúhlasí Rímskokatolícka církev? Ruskí cári boli čo? Kniežatá? Cisár východorímskej ríše bol čo, nič? Nič, keď ho neposvätili s Ríma? Tvrdenie, že kráľ je len ten, kto bol odsúhlasený Rímskym biskupom je dosť úzkoprsé.
  Z môjho pohladu Gejza aj Rastislav boli králi v ešte ako tak demokratickej spoločnosti. Králi posvätený Rímom, to bol jasný úpadok.

  Maďari v čase Gejzu prvého ešte neboli národom a je dosť otázne kedy sa ako národ sformovali. V tom čase boli konglomerát rôznych kočovných etník, viac menej histórii neznámych. V Maďarsku sa nájdu historici ktorí tvrdia, že Arpádovci neboli Maďari, ale židia a možno nielen vierou, ale aj národnosťou, možno to boli Chazari. Šarlota mohla pochádzať z bielych kočovníkov, tvrdí sa že Polovci nemali meno preto že vedeli plávať, ale že boli plavý. Okrem toho sa niekde museli pohybovať zvyšky Sarmatov a Skýtov. Zloženie haploskupín Maďarského národa napovedá, že večšina z nich boli árijci, alebo Kelti.
  Podla ničoho nie je možné dedukovať, že Štefan prvý bol len polovičný Maďar. Skôr sa dá povedať že on, ani jeho rodičia Maďari neboli, pretože Maďari ako národ vtedy neexistovali. Alebo naopak, ak národom vtedy boli, hoci ako malým, tak Arpádovci vrátane Štefana boli Maďari. Tomu by nasvedčovalo to, že z mnohých kmeňov, národíkov, skupín budúceho Maďarska, či Uhorska sa presadili práve oni, pretože z ich radov bol panovník, král a ako je známe, víťaz berie všetko.
  Niektorí Maďarský bádatelia opustili klasický výklad vzniku Maďarov a ich príchod z Etelkuzu a pod ťarchou dôkazov haploskupín tvrdia, že sú potomkami Skýtov, teda biely kočovníci R1a1 a ich lúbozvúčná reč je Skýtština.
  Som toho názoru, že Slovaci by sa mali hlásiť k svojmu dedičstvu z Uhorského kráľovstva a je jedno či pri moci boli Arpádovci, Arpádovci-Slovania, alebo Habsburgovia. Škoda že sa Huntovci a Poznaňovci vtedy angažovali, asi vedeli že odmena bude tučná a bude z čoho rozdávať.

 6. Štefanov otec bol Gejza, maďarský král, aj keď nekorunovaný církovou a jeho mama Šarlota bola dcéra Ďulu I., sedmohradského kniežaťa a je velmi otázne, či bola, alebo nebola Maďarka, alebo čo bola, ale skôr bola. Tiež je otázne či králom bol král naozaj len vtedy, ak ho uznal Rímsky biskup. Rozdiel medzi kresťanským králom a nekresťanským bol v tom, že kresťanský spravoval léno božie a z vôle božej. Gejza bol kráľom z vôle svojho ľudu, alebo skôr podla zákonov svojho ľudu a spravoval krajinu ktorá patrila jeho ľudu. Jeho syn Štefan okradol celý ľud o jeho krajinu a stal sa jej jediným správcom, veď patrila bohu a on rozdeloval rodové majetky ako uznal za vhodné. Bola to megakrádež tisícročia. Namiesto Svätý Štefan by sa mal volať svätý zlodej.

 7. Prvých Arpádovcov by sme snáď mohli považovať za Maďarov, nie? S akceptovaním výhrad, či Maďari ako národ už vtedy existovali. Teda Arpádovci neboli ako vládci z cudzieho prostredia, ale domáceho.

 8. Môj sused p. Borovička, národnosťou Čech, mi poslal mailom pozvánku na fotbalový turnaj ktorý sa koná v Bratislave – Karlova Ves a volá sa Pohár kráľa Rastislava. Kde prosím Vás na Slovensku, v ktorej pomýlenej dedine, či mestečku sa koná nejaká slávnosť na počesť kráľa Svatopluka, či Rastislava?

  Kto sú prosím Vás tí Uhri, po ktorých je pomenované Uhorsko? Pretože naši južní susedia sú Maďari a ich krajinu volajú Maďarsko, či Maďarorság a aj to staré zaniknuté královstvo tak volajú. Oni sa necítia Uhrami , ani sa tak nevolajú a ani krajina sa tak nevolá. Voláme my Slováci Maďarov Uhrami? Nie, voláme ich Maďarmi a aj moja babka ich tak volala. Sme mi Slováci Uhrami? Ja teda určite nie a ani moji kamaráti / tiež Slováci/ sa necítia byť Uhrami. Tak kto prosím Vás sú tí Uhri?

  Pre nás je dôležité, že podľa nás Uhorskí králi mali svoju krajinu Uhorsko, ktorá sa skladala z mnohých častí a z mnohých národov a títo Uhorskí králi NEBOLI Maďari. Teda drvivá večina. V r. 1918 sa severná časť Uhorska obývaná Slovákmi oddelila od Uhorska a od tej doby sa táto časť volá Slovensko. Podobne sa oddelili aj Slavónsko, Chorvatsko, Dalmácia. Toto oddelenie nám neschvaloval Rím, ale v zámočku Trianon naše oddelenie od Uhorska uznali nami zatracovaní Kelti, teda Francúzi žijúci v republike, germáni z ostrovov, teda Velká Británia – kráľovstvo a čuduj sa svete aj zámorská federatívna republika zvaná USA. Len vďaka nim a samozrejme múdrosti a statočnosti našich predkov nežijeme v Uhorsku, ani v Maďarsku. Málokto na Slovensku vie čo je Trianon, Maďari si ho pripomínajú každoročne a ich prezident a premier majú vtedy príhovor k národu. A čo je najzvláštenjšie, tí ktorým dnes nevieme prísť na meno podporovali novovznikajúci Slovanský svet a vznik čo največších Slovanských štátov. Podporili vznik Jugoslávie /ešte ako královstvo/, obnovili Polsko a dovolili aby severná časť Rakúsko Uhorska zostala ako jeden celok, teda ČeskoSlovensko. A čo je dnes? Nieže oni nás rozdrobujú, sami sme sa rozdrobili a ešte sa to stále deje. Rozdeluj a panuj, alebo v koho prospech sa to deje? Ktorá mocnosť v tom má prsty, Čína, alebo India?

 9. Milan 2, tu vobec nejde o to, ci krali boli Madari. To je uplne druhorade. Ide o to, ze Uhorsko sa volalo po Uhroch, nie po Slovakoch. Napr. taky Matias Korvin bol vraj Valach, navyse pohan. Ten mi je najsympatickejsi.

 10. Habsburgovia síce boli Uhorskí králi, ale pre Maďarov a často aj zvyšok Uhorska to boli okupanti. Obyvatelia Uhorska to dokázali mnohými šlachtickými povstaniami a jedným národným, už bez účasti Slovanov z Uhorského královstva.
  Bratislava nebola po 250 rokov korunovačným mestom zvyšku Uhorska, ale Slovenska, pretože Maďarsko bolo kompetne okupované a Uhorsko bolo len Slovensko.
  Habsburgovia si bránili svoje dŕžavy a v boji proti Turkom použili výnosy aj z iných častí ich ríše, najmä Rakúskych a Českých. Ak by nebolo Habsburgov, tak Turci by zriadili pašalik aj pod Tatrami.

  Korunovačné slávnosti sú v prvom rade divadlom pre turistov a deti, je to pohlad do doby ktorá sa naozaj diala, zjednodušene povedané, je to pohlad do histórie. Viac v Slovanskom duchu je podobná atrakcia na Devíne. Prečo tam nie je predstavenie s korunovácie Svätopluka? Asi nie je toho, kto by to spravil.

  A to naše tvrdé NE? To sme si ubránili a aj ubránime proti pomýlenej Štúrovej spisovnej Slovenčine. Na vyhode tiež nehovoríte NIE.

 11. Milan 2, zato, že nejaký chovateľ vymení psom v klietke misku na žrádlo, alebo ju naplní, nerobí z neho osloboditeľa. Tí psi sú stále v klietke. Takže tak. Rakúsko-Uhorsko bolo takou klietkou, v ktorej sme museli žiť bez slobody. Nechápem, prečo z 5000 000 Slovákov a stovky milónov slovenských predkov Bratislava preferuje velebenie nejakej Rakúšanky. Je toľko významných Slovákov, ktorí by si zaslúžili pripomienku v Bratislave, že ich je viac ako dní do roka. Každý jeden deň by Bratislava mohla venovať nejakému významenému Slovákovi a stále by mala málo dní. Nie, ona sa radšej bude podlizovať Viedni. Dosť bolo Rakúsko-Uhorska, rozumiete? Už nežijeme v R-U monarchii, tak sa tak aj láskavo správajme.

 12. Milan2, myslim si, ze kazdy vidi podstatu, kt. nam vadi. To nema nic spolocne s nesympatiami k Bratislave, aj ked tie v istom zmysle su. Je to jedno rozbite mesto s neudrziavanou dozivajucou socialistickou infrastrukturou, kde sa spina snubi s tvrdym ne. Bez ohladu na to, Ba nikdy neurobila korunovacie slovenskych kralov a to je moj problem. No a co, ze Maria Terezia spravila vela pre Slovakov? Vela toho spravila aj proti. Aj Hitler toho vela spravil pre Cesko a predsa si Cesi nepripominaju den jeho nastupu na poziciu risskeho kancelara. Aj Hitler, aj Maria Terezia boli okupanti.

 13. Bolo by zaujímavé zistiť, kto vlastne stojí za tými korunováciami. Je dosť dobre možné, že by sme boli prekvapení tým akí sú to slovenskí Bratislavčania. Čo sa týka korunovácie Márie Terézie je to rovnaká provokácia ako tie predošlé. Treba niečo proti tomu podniknúť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.