Prezidentské voľby v znamení slušného podvodu

Prezidentské voľby 2019 máme za sebou a patrilo by sa ich zhodnotiť. Ak v tomto článku nájdete chybu, tak mi, prosím, napíšte, aby som ju odstránila.

Priznám sa, že s výsledkom nie som spokojná. Ide o to, že na Slovensku prehralo vlastenectvo a vyhrali vlasy Zuzany Čaputovej. Budem ju odteraz prezývať Šorošovka, aby sme nazývali veci pravými menami. Aby sme mali stále na pamäti, že je zaplatená zo zahraničných peňazí…

Po voľbách som si spravila krátky prieskum, aby som zistila, prečo ľudia volili Šorošovku. Dostala som nasledovné odpovede: lebo Šorošovka má pekné vlasy, lebo volič nenávidí Fica, lebo iný si nevedel predstaviť drzého Harabina na čele štátu.

Takže tak, milí moji, zavrhli ste právneho profesionála so štátnickým myslením – Harabina – a zvolili ste si dvoch euro-hujerov. Znamená to, že ste akoby zahlasovali za zánik štátu, za protiruskú a protislovanskú propagandu, za možné americké vojenské základne a mešity na slovenskom území. Kto chce kam, pomôžme mu tam.

„To nie je pravda! Ty si vymýšľaš! Si smiešna! Nechaj veštenie na povolanejších!“ – dostávala som odpovede.

Dočkajte času ako hus klasu a potom si na mňa spomeňte. Ani vo Veľkej Británii si pred tridsiatimi rokmi nevedeli predstaviť, že v ich mestách sa zakrátko britská populácia stane menšinou, a dnes to tam majú.

Čoho ste hodní, keď volíte podľa vlasov?

Na Slovensku vyhral Šoroš, prehrali Slováci.

Pred voľbami som čítala článok z The Guardianu pod názvom Slovak liberals cross fingers for election of pro-west Zuzana Čaputová (Slovenskí liberáli krížia prsty za zvolenie prozápadnej Šorošovky). Článok bol napísaný pravdivo – nepísali o Šorošovke ako o pro-slovenskej kandidátke, ale pro-západnej. Na Západe veľmi dobre vedia, že Šorošovka je ich človek.

Takže takejto osobe ste, milí Slováci, dali vo veľkej miere svoje hlasy. Keď nechcete pro-slovenskú prezidentku, ale pro-západnú, tak si ju teda majte. Slovenský prezident je podľa mojich predstáv niekto, o kom budú všetky médiá sveta písať ako o pro-slovenskom kandidátovi. To nie je prípad našej Šorošovky.

Do druhého kola ste si, milí bezprizorní, zvolili coca-colu v peknom obale. Nie je to plnohodnotné jedlo plné bielkovín, nie je to ani zelenina, ani zdravé ovocie. Kúpili ste si silno promovanú predraženú americkú sladkú vodu zabalenú do ľúbivých marketingových prázdnych fráz o súcite a slušnosti.

Aký trest si za túto voľbu zaslúžite? Šorošovka je odpoveď. Ona je ten najväčší trest, ktorý vám patrí. 🙂 Keď tu raz budete vítať americkú armádu a budete sa báť vstúpiť do no-go zóny vo vašom meste, potom si na mňa spomeňte.

Zavrhli ste Harabina, za ktorým je kus odbornosti. Ten človek má slovenské srdce a pri čítaní medzinárodných zmlúv presne vie, aké chytáky sú v nich obsiahnuté, čo sa skrýva za každým pre niekoho bezvýznamným slovkom, na čo si má dávať bacha, aby ochránil svoj národ. Samozrejme, nikto nie je dokonalý, ale to hlavné smerovanie je uňho proslovanské, a to je podstatné.

Ako nás ochráni Šorošovka, ktorá za postup do druhého kola ďakovala v cudzích jazykoch? Koho bude chrániť? Slovákov, či cudzincov?

Voľby a kampaň ukázali slušný podvod

Je úplne zrejmé, že voľby prezidenta SR 2019 sa niesli v znamení slušného podvodu. Neférové bolo financovanie kampaní, podvodné boli diskusie kandidátov, podvodné boli otázky a triky moderátorov, podvodné boli mediálne informácie, podvodná bola vlastne celá kampaň a podvodné boli aj voľby. No a tieto podvody sa niesli v rukopise slušného Slovenska.

Neférové financovanie kampaní

Kým Šorošovka minula na kampaň státisíce eur, Martin Daňo asi iba 6, aj to iba za poplatok za transparentný účet. Keď si porovnáme efektivitu vynaložených peňazí, jednoznačne vyhráva Martin Daňo. Keby mal Daňo mecenáša ako Šorošovka, tak by nakoniec tie voľby možno aj vyhral.:) Keby Šorošovka nemala mecenáša, tak by po nej neštekol ani besný pes. Martin Daňo minul 6 eur a získal 0.5% podporu. Kto vie, koľko by získal hlasov, keby investoval 100-krát toľko, teda 600 eur? Možno by mal stonásobne viacej hlasov, teda 100 x 0,5% = 50% všetkých hlasov.:))) Možno nemusel byť taký sporovlivý. :)))

Z grafu nižšie vyplýva, že Šorošovka si za šorošovské peniaze postup do druhého kola prasprosto kúpila. Ukazuje sa, že obyčajný občan, teda taký, za ktorým nestoja oligarchovia, nemá šancu stať sa prezidentom.


Koeficient determinácie R^2 blízko hodnoty 1 potvrdzuje, že data veľmi silno kopírujú polynomický trend, a teda, že voľby vyhráva nie ten najlepší bez ohľadu na peniaze, ale práve ten, kto má najviac peňazí na kampaň, ba čo viac, ukazuje sa, že čím viacej peňazí má, tým sa jeho úspech posilňuje, ba posilňuje sa viacej ako len priamou úmerou. Z grafu vyplýva, že na to, aby sa Harabin so svojimi osobnostnými kvalitami a nekvalitami dostal do druhého kola, musel by do kampane investovať asi o 100-tisíc eur viacej. Vzhľadom na to, že za Harabinom nestáli také veľké peniaze, nevyhral, no spravil aj tak pekný výsledok. A vy, ktorí nemáte šorošovské peniaze, jednoducho nemáte šancu. Zábojník, Krajniak a Bugár by sa mali zamyslieť nad tým, či ešte zostanú v politike, lebo za tie peniaze, ktoré do kampane vložili, mali dosiahnuť omnoho vyšší výsledok. Potentní kandidáti sú Kotleba, Šefčovič, Mikloško. Mikloško je v podstate bezvýznamný, ale na peniaze, ktoré vložil do kampane, získal veľmi pekný výsledok.

Takto do vás Šorošovka tlačila peniaze, aby vás ošialila. Takto si vás kupovala.

Podvodné boli diskusie kandidátov

Debaty boli vyberané na základe preferencií prieskumných agentúr. Teda do debát šli kandidáti už onálepkovaní na lepších a horších. Toto je zásah do práva kandidátov na rovnaký prístup a rovnaké šance. My nemôžeme vedieť, či prieskumné agentúry vykonali prieskum účelovo, či prilepšili preferencie vybraným kandidátkam, či výberová vzorka zodpovedala nálade všetkých občanov. V klinickom výskume sa pri testovaní nových liekov rozdeľujú pacienti do kohort zásadne náhodne. Ak to tak nie je, štúdia sa považuje za zdefraudovanú a lieky nesmú ísť do predaja. Podobne je to s diskusiami. Kandidáti mali byť do diskusií vyberaní náhodne, losovaním. Aj Eduard Chmelár sa o tomto nespravodlivom rozdeľovaní posťažoval na svojom fb profile.

Taktiež do diskusie vo vlaku denníka SME boli vybraní len niektorí kandidáti, ostatní mali proste smolu. Denník SME si ako zvyčajne neplnil spravodajskú činnosť, ale pôsobil ako mediálna agentúra. Podľa mňa prozápadná propaganda. Napr. Martin Daňo bol voči vybraným kandidátom diskriminovaný. Zaujímavé je, že sa ho nezastala slušná Šorošovka, ktorá podľa vlasných slov bojuje proti arogancii moci a zlu, má súcit so slabšími a je za férovosť a slušnosť. Ja vám hovorím, že zjem kefu, ak hentá slušná harpia, zabalená v mejkape a nafúkaných vlasoch, nebude čoskoro bezpečnostnou hrozbou pre Slovensko. Hovorím vám, že to ona je tá arogancia moci, keď má toľko peňazí, to ona stelesňuje zlo, neslušnosť a neférovosť.

Prečo neboli do vlaku pozvaní aj ostatní kandidáti? Či stačilo, aby pozvali Harabina, aby ich diskusia vyznela demokraticky??

Podvodnosť diskusií vidím aj v tom, že verejnoprávna RTVS vyhradila na prezentáciu kandidátov príliš málo času – avšak povedzme si, že zo zákona viacej ani nemohla.

Ministerstvo kultúry SR sa vyjadrilo: „Podľa § 11 zákona o volebnej kampani je Rozhlas a televízia Slovenska oprávnená vyhradiť najviac po jednej hodine vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v televíznom vysielaní. Zároveň platí, že okrem tohto času RTVS vyhradí desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.

Na druhej strane súkromnoprávny vysielateľ, ktorý vysiela na základe udelenej licencie, môže vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre každého kandidáta na prezidenta, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času. Okrem politickej reklamy môže súkromnoprávny vysielateľ vysielať diskusné programy s kandidátmi na prezidenta, len ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebol žiadny kandidát na prezidenta znevýhodnený.“

Ja si myslím, že to je strašne málo času, keď si zoberieme, že máme 15 kandidátov. Jeden kandidát nedostane ani hodinu priestoru. Keď sa vyberajú zamestnanci do firiem, často sú výberové konania 4-hodinové, respr. 3 kolové po dvoch hodinách, teda obyčajný zamestnanec je testovaný 6 hodín so skúšoboou dobou 3 mesiace. Prezidentský kandidát, hoci je to funkcia omnoho významnejšia než akéhokoľvek radového zamestnanca firiem, ba dokonca je to navýznamnejšia funkcia v štáte(!), dostáva na otestovanie svojich morálnych a hodnotových nastavení iba niečo menej ako jednu hodinu času, čo je menej ako v prípade nejakého brigádnika vo firme(!). Ja si myslím, že každý kandidát by mal dostať minimálne 40 hodín času, aby 1) sa občania mohli v dostatočnej miere oboznámiť s jeho predstavami o svojom pôsobení na pozícii prezidenta, aby sa nestalo to, čo aj v prípade volieb prezidenta Kisku, že ľudia si zvolili kriminálnika, ktorého postoje vlastne nepoznali, a 2) aby všetci kandidáti, aj tí, ktorí nemajú veľa peňazí, lebo nepochádzajú z prostredia oligarchov, dostali príležitosť preukázať svoje morálne a profesné kvality a prípadne mohli vyhrať voľby. Je zrejmé, že v súčasnej situácii kandidáti nemajú ani zďaleka vyrovnané môžnosti na vyrovnaný boj o prezidentský stolec. Takto sa prezidentom nemôže stať každý občan a funkcia prezidenta sa v našej „demokracii“ vlastne kupuje(!). Preto sú voľby neférové. Žiadam o prehodnotenie dĺžky doby prezentácie sa kandidátov v RTVS, lebo v súčasnosti je kampaň a  voľby prezidenta formálnou fraškou, nie skutočnou demokraciou

Podvodné boli mediálne informácie

Aktuality.sk pôsobili niekedy ako mediálna agentúra. Podprahovo vsúvali čitateľom do podvedomia, že iba vybraní kandidáti sú relevantní, ostatných ani nemenovali. Pozrite si preferenčný graf. Hoci v ňom je dosť miesta pre všetkých kandidátov, oni zverejnili len prvých 8. Porušili tým právo kandidátov na rovnaké zaobchádzanie.

Vyjadrenie Ministerstva kultúry: „Čo sa týka zverejňovania výsledkov predvolebných prieskumov vo vysielaní je potrebné spomenúť komentár Rady pre vysielanie a retransmisiu k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do NR SR v roku 2015, podľa ktorého okrem dňa konania volieb a obdobia 14 dní pred dňom konania volieb môžu vysielatelia zverejňovať výsledky volebných prieskumov. V súlade s § 16 ods. 3 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii však musia vysielatelia dbať na to, aby volebné prieskumy boli reprodukované nezaujato, pričom musia byť zverejnené všetky dostupné informácie o prieskume (t.j. parametre prieskumu ako identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva atď.) a  zverejnené musia byť výsledky preferencií všetkých politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do NR SR, ktoré boli v prieskume zaznamenané. Prezentovanie predvolebných preferencií len vybraných politických subjektov by nebolo v súlade s právom verejnosti na všestranné a objektívne informácie, ani v súlade s povinnosťou vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby.“

Rovnako tak Denník N sa neunúval vymenovať všetkých kandidátov v preferenčných grafoch, čím zavádzal voličov. Dokonca umiestnili do grafu kandidáta Mistríka, ktorý už kandidatúru vzdal, ale Martina Daňa v grafe nenájdete. Martin Daňo bol týmto konaním diskriminovaný. Bežný čitateľ denníka N sa ani nedozvie mená najmenej známych kandidátov. Denník N predstavuje brloh slušných vreteníc.

Pritom všetci kandidáti sa dali vmestiť do jedného grafu. Samotný portál aktuality.sk je toho dôkazom. Keď chce, tak vie zobraziť všetkých kandidátov. Problém je, že nie vždy chce, ako sme videli vyššie.

Podvodné otázky a triky moderátorov

Videli sme to sami, ako sa napríklad Sajfa z Fun Rádia hovadsky správal k Martinovi Daňovi alebo k Štefanovi Harabinovi. Daňa sa spýtal, či je robokop, od Harabina chcel vedieť, k akému zvieraťu by sa pripodobnil. Ale keď mal pred sebou Šorošovku, tak si neodpustil sexistický komentár, že sa mu najviac páči, lebo je žena.

V debate kandidátov na RTVS sa Martin Daňo ohradil voči Kiskovi za to, že Kiska si dal do FB profilu fotografiu Šorošovky s vyjadrením podpory práve tejto kandidátke. Moderátorka Daňa ihneď zahriakla, aby sa nevyjadroval k Šorošovke. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14231/182013#3667

O čosi neskôr, keď sa Chmelár vyjadril na adresu Šorošovky, opäť ho moderátorka uzemnila, by sa k Šorošovke nevyjadroval, keď tam princezná nie je prítomná. Chmelár sa ohradil, že on nenamiešal tie skupiny kandidátov v diskusiách tak, že sa vôbec nemôže konfrontovať so Šorošovkou a eurohujerom Šefčovičom. Moderátorka mu nato povedala, že sa podrobili ich pravidlám. No niečo nechutné. Ja by som na tú moderátoku tak naškriekala, že by z toho mala rok nočnú moru. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14231/182013#4106

Takže moderátori spravili zo Šorošovky chránený druh, ochránili ju, aby sa nemohla konfrontovať so všetkými kandidátmi, aby ju nemohli očierniť a aby náhodou neutrpeli jej preferencie. Moderátori vlastne upreli Chmelárovi a Daňovi ústavné právo na slobodu prejavu a zamedzili im v šírení svojich myšlienok, hoci RTVS je zo zákona verejnoprávna televízia a musí byť objektívna a konať vo verejnom záujme a dať priestor každému kandidátovi, nielen tomu, ktorý je podplatený a chránený šorošovskými peniazmi.

Podvodné boli mediálne informácie

Viesť antikampaň a hrať sa na slušného – to je parketa pre denník SME. V prípade Martina Daňa neuviedli jeho skutočné povolanie, ktoré kandidát Daňo uviedol v prihláške na prezidenta, ale slušne zavádzali celú čitateľskú verejnosť, že Martin Daňo nie je novinár, ale aktivista a podnikateľ. To znamená, že ak si nejaký čitateľ denníka SME zafixoval Martina Daňa ako aktivistu, v hlasovacom lístku svojho aktivistu nenašiel, lebo tam Daňo vystupoval ako novinár. Jednalo sa o nekalé praktiky slušného denníka – ja by som povedala slušného odpadu.

Portál aktuality.sk takisto neuviedol, že Martin Daňo je povolaním novinár. Aj slušnému Petrovi Bárdymu, ktorý je šéfredaktorom aktualít, asi išlo o to, aby zmiatol voliča tým, že v hlasovacom lístku svojho aktivistu nenájde.

Podvodné boli aj voľby

Počas volebného dňa sa na Facebooku začali hojne objavovať príspevky slušných Šorošovkyných podporovateľov navádzajúcich Harabinových a Kotlebových priaznivcov na zneplatnenie hlasovacieho lístka voľbou dvoch kandidátov naraz. Podľa mňa sa jednalo o pokus zmariť voľbu vybraných kandidátov. Slušniaci kázali krúžkovať dvoch kandidátov, aby vraj hlas neprepadol. Podľa komentárov bolo vidieť, že niektorí voliči zostali zneistení a pýtali sa, či to vážne treba krúžkovať dvoch kandidátov. Tieto podvodné návody sa objavovali v mnohých skupinách a išlo o hromadnú akciu.

Vrcholom všetkého bola zavádzajúca informácia, ktorú denník SME v deň konania volieb zverejnil na titulnej stránke svojich tlačených novín. Išlo o obrázok hlasovacieho lístka, na ktorom bolo zmenené poradie kandidátov. To znamená, že ak si niekto v tú osudnú sobotu kúpil denník SME, mohol sa dočítať, že napríklad Martin Daňo tam má číslo 4, avšak reálne mal číslo 3. Podobne Štefan Harabin mal na obálke číslo 5, pritom reálne mu bolo pridelené číslo 4. Zaujímavé je, že práve Šorošovka mala číslo uvedené správne. Preto, ak sa niekto pri hlasovaní riadil číslom na obálke SMEčka, tak v skutočnosti, pokiaľ sa nejednalo o Šorošovku, dal hlas úplne inému kandidátovi.

Z vyššie uvedeného je úplne zrejmé, že slušniaci sú schopní spraviť akúkoľvek čiernotu, len aby neznalým Slovákom vnútili svoju Šorošovku, či už zamlčiavaním, opomínaním, skresľovaním, uvádzaním neprávd, zosmiešňovaním, diskrimináciou, mätením, prosto všetkým, na čo si len spomeniete.

Záver

Zvolili ste si Šorošovku s peknými vlasmi a patetickým tónom hlasu. Odvrhli ste ťažkého ústavného profesionála so slovenským srdcom a dlhoročnými skúsenosťami. Zvolili ste si predražené prázdne frázy zabalené v peknom obale. Ako pri konzumácii coca-coly zostane po dopití len prázdna kalória v podobe tuku uloženom na vašom tele a smeť v podobe plastu, ktorý sa vo voľnej prírode nerozloží ani za niekoľko storočí, tak aj po Šorošovke tu zostane len prázdna diera a škody ňou napáchané, ktoré sa nemusia odstrániť ani po dlhej dobe. Dali ste na ľúbivé reči ženy, ktorá nemá problém povolať svoje gorily, aby trebárs aj uškrtili novinára, len aby od neho nedostala nepríjemné otázky a nepoškvrnil sa jej panenský imidž, zaplatený šorošovskými peniazmi.

Ja som mala tú zlú ženu prečítanú v prvej sekunde, len čo som ju zbadala. Tá je falošná od A po Z. Ešte aj vtedy bola falošná, keď si preberala Goldmanovu environmentálnu cenu. Neprihovárala sa obecenstvu ako právnička, ktorá na súde zviedla tvrdý boj s developerom, ale ako citlivá matka dvoch detí – jej hlas pripomínal panenku Máriu pred rozplakaním sa. A viete prečo vystupovala ako matka, nie právnička? Lebo, ak by sa prezentovala ako právnička, nikto by jej to neuveril. Lebo právničku by jednoducho nezahrala, aj keď je dobrá herečka.

O ďalšom postupe budem ešte informovať.

Pozrite sa, ako sa Šorošovka tvári na tejto fotografii. Ten pohľad hovorí – moja ruka zakrýva veľa faloše, ešte sekundu a premením sa na Zubatú.
Ja v Šorošovke vidím Zubatú za mlada. Toto je jej prezidentská tvár. Nastajlovaná, pekná, prítulná, jemná a útlocitná žena…
A toto je skutočná tvár našej Šorošovky, keď je doma. Vtedy nie je namejkupovaná, nastajlovaná a nasvietená reflektormi… Veď ju spoznáte, keď bude rok prezidentkou…
Šorošovské gorily nemajú problém škrtiť novinára, len aby zamedzili nepríjemným otázkam, ktoré by mohli ohroziť investíciu vloženú do kampane. A takto vyzerajú Šorošovkyní slušniaci. Jeden mladý chlapec, zrejme člen šorošovej Slovenskej debatnej asociácie (fotku mal v profile), nám nešorošovcom prezradil, čo nás čaká a aký cieľ má zvolenie Šorošovky za prezidentku Slovenska. Keby som jeho status nevidela na vlastné oči, tak by som si myslela, že je to fejk. Viac o tomto incidente na: https://www.napalete.sk/syn-grafika-casopisu-tyzden-chce-vystrielat-odporcov-caputovej
Ako to myslel NATOhujer Ondrejcsák? Ide aj z jeho strany o nebezpečné vyhrážanie?

Tu si pozrite, komu a koľko Šorošovka platila v prezidentskej kampani:

Platca/PríjemcaDátumSumaMenaSpráva pre prijímateľa
14.03.2019-900EURB728596982-44406 26** **** 7320;FACEBK *YZ6PWL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.03.2019 05:52:55 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728642327-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.03.2019 22:22:09 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728642090-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.03.2019 21:09:55 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728724717-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;13.03.2019 20:22:04 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728724716-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;13.03.2019 09:46:56 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-900EURB728641877-44406 26** **** 7320;FACEBK *25GVWL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.03.2019 19:39:14 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728593907-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.03.2019 18:28:46 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728598376-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.03.2019 16:32:02 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728598320-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.03.2019 15:14:04 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-900EURB728593262-44406 26** **** 7320;FACEBK *YZC5YKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.03.2019 15:56:13 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-900EURB728593248-44406 26** **** 7320;FACEBK *MEUG3LNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.03.2019 11:57:47 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728598069-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.03.2019 13:23:11 ;CashBack:0 EUR
14.03.2019-500EURB728597582-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.03.2019 11:24:58 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728298944-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;12.03.2019 19:31:34 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728298935-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;12.03.2019 21:17:42 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728217397-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.03.2019 22:13:46 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728217262-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.03.2019 23:57:37 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-900EURB728217240-44406 26** **** 7320;FACEBK *E42B3LJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.03.2019 18:26:25 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728171238-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.03.2019 17:07:19 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-900EURB728171138-44406 26** **** 7320;FACEBK *FBS7WL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.03.2019 07:03:50 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728170287-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.03.2019 14:50:55 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728174974-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.03.2019 12:00:56 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB728174258-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.03.2019 07:28:27 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727753514-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.03.2019 12:46:19 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727796735-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.03.2019 20:23:16 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-900EURB727796731-44406 26** **** 7320;FACEBK *N8968L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.03.2019 20:43:58 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-900EURB727796715-44406 26** **** 7320;FACEBK *3ZX8XKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.03.2019 18:19:14 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727759332-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.03.2019 09:53:32 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727867033-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;11.03.2019 22:29:20 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727867032-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;11.03.2019 20:15:00 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727867028-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;11.03.2019 22:20:43 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727757075-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.03.2019 18:19:41 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727757073-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.03.2019 17:54:35 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-900EURB727757052-44406 26** **** 7320;FACEBK *9VS62LSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.03.2019 14:45:47 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727756137-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.03.2019 16:03:25 ;CashBack:0 EUR
13.03.2019-500EURB727872539-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.03.2019 00:24:32 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-900,24EURB727280009-44406 26** **** 7320;FACEBK *8UUS6LNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.03.2019 00:05:19 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-1453EURB727338457-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.03.2019 00:06:48 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-500EURB727338095-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;10.03.2019 14:33:20 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-500EURB727245504-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.03.2019 18:49:01 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-500EURB727245373-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.03.2019 17:23:14 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-900EURB727245369-44406 26** **** 7320;FACEBK *EBJB2LNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.03.2019 15:10:33 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-900EURB727245360-44406 26** **** 7320;FACEBK *8XCT7L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.03.2019 09:43:51 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-500EURB727243330-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.03.2019 09:55:42 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-500EURB727241418-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.03.2019 12:39:27 ;CashBack:0 EUR
11.03.2019-3EURKartový poplatok,2067,5,Karta č. 4406 26** **** 7320Poplatok za zmenu limitu karty
10.03.2019-500EURB726864411-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.03.2019 01:27:12 ;CashBack:0 EUR
10.03.2019-500EURB726842524-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.03.2019 19:14:33 ;CashBack:0 EUR
10.03.2019-900EURB726842418-44406 26** **** 7320;FACEBK *F4VF6LNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.03.2019 18:51:14 ;CashBack:0 EUR
10.03.2019-900EURB726842324-44406 26** **** 7320;FACEBK *79YE7L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.03.2019 10:44:34 ;CashBack:0 EUR
10.03.2019-500EURB726791646-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.03.2019 14:15:15 ;CashBack:0 EUR
10.03.2019-500EURB726791429-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.03.2019 09:42:05 ;CashBack:0 EUR
10.03.2019-500EURB726791064-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.03.2019 12:21:42 ;CashBack:0 EUR
09.03.2019-900EURB726512348-44406 26** **** 7320;FACEBK *MXD8ZKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.03.2019 20:17:44 ;CashBack:0 EUR
09.03.2019-500EURB726512204-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;08.03.2019 19:24:38 ;CashBack:0 EUR
09.03.2019-900EURB726512129-44406 26** **** 7320;FACEBK *5WL3ZKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.03.2019 13:26:50 ;CashBack:0 EUR
09.03.2019-75,5EURB726535050-44406 26** **** 7320;OMV 2310/ ,B. Bystrica ,SK ;08.03.2019 23:05:27 ;CashBack:0 EUR
09.03.2019-89,1EURB726531320-44406 26** **** 7320;OMV 2305/ ,Bratislava ,SK ;08.03.2019 11:30:45 ;CashBack:0 EUR
Richard Potocký – La Danza09.03.2019-250EURprenajom techniky – Banska Bystrica
IMI Trade s.r.o.09.03.2019-3726EURtlac letakov
Pardon TT s.r.o.09.03.2019-277,99EURinzercia – Pardon
Pardon TT s.r.o.09.03.2019-96EURinzercia – Pardon
We are PR s.r.o.09.03.2019-2500EURkomunikacne a organizacne sluzby – februar
JADRO.SK s.r.o.09.03.2019-52,8EURvyroba banneru
Matěj Feldek09.03.2019-948EURVS 2019003 – sprava webu
Matúš Kulich09.03.2019-250EURvizazistka
Pro Ren, s.r.o.09.03.2019-480EURprenajom filmovej techniky
euroAWK spol. s r.o.09.03.2019-5400EURbilbordy
GRYF reklamné štúdio s.r.o.09.03.2019-912EURbilbordy
Patrik Kucka08.03.2019-240EURprenajom priestorov a techniky – Bo jnice
08.03.2019-900EURB726152640-44406 26** **** 7320;FACEBK *7A8NHLACM2 ,fb.me/ads ,IE ;07.03.2019 18:12:14 ;CashBack:0 EUR
08.03.2019-500EURB726110168-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;07.03.2019 14:53:29 ;CashBack:0 EUR
Veronika Gulášová08.03.2019-3500EURorganizacia prezidentskej kampane
07.03.2019-500EURB725700925-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;06.03.2019 13:49:24 ;CashBack:0 EUR
07.03.2019-900EURB725742246-44406 26** **** 7320;FACEBK *HVDWTKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.03.2019 08:17:41 ;CashBack:0 EUR
07.03.2019-900EURB725806906-44406 26** **** 7320;FACEBK *V6VBYKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;07.03.2019 01:51:12 ;CashBack:0 EUR
07.03.2019-900EURB725742290-44406 26** **** 7320;FACEBK *PZRHWKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.03.2019 17:51:12 ;CashBack:0 EUR
06.03.2019-750EURB725313732-44406 26** **** 7320;CSOB Sturova Bratisla ,Bratislava ,SK ;05.03.2019 17:10:51 
06.03.2019-900EURB725351622-44406 26** **** 7320;FACEBK *6V5DWKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;05.03.2019 19:15:53 ;CashBack:0 EUR
06.03.2019-900EURB725351463-44406 26** **** 7320;FACEBK *LA7CWKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;05.03.2019 11:09:48 ;CashBack:0 EUR
06.03.2019-2,5EURPoplatok za výber kartou,2202,5,
06.03.2019-1,74EURB725412123-44406 26** **** 7320;FACEBK *Q3YUWKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.03.2019 00:01:24 ;CashBack:0 EUR
06.03.2019-500EURB725422365-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;05.03.2019 11:25:30 ;CashBack:0 EUR
AZUL s.r.o.05.03.2019-100EURprenajom priestorov – Partizanske
05.03.2019-900EURB724967975-44406 26** **** 7320;FACEBK *2JWE3LNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.03.2019 15:16:07 ;CashBack:0 EUR
05.03.2019-500EURB725046442-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;04.03.2019 08:29:34 ;CashBack:0 EUR
Pardon s.r.o.05.03.2019-480EURinzercia – Pardon
Pardon TT s.r.o.05.03.2019-405,6EURinzercia – Pardon
Záhorák, s.r.o.05.03.2019-720EURinzercia – Zahorak
Občianske združenie BONA FIDE05.03.2019-100EURprenajom priestorov – kosice
PAVEL ŠARINA05.03.2019-150EURprenajom priestorov – velky krtis
NIVEL PLUS s.r.o.05.03.2019-180EURinzercia – banoviny.sk
Michal Magušin05.03.2019-645EURzhotovenie videi
IMI Trade s.r.o.05.03.2019-1335EURvyroba odznakov, tlac nalepiek a le takov
IMI Trade s.r.o.05.03.2019-3726EURtlac letakov
IMI Trade s.r.o.05.03.2019-942EURvyroba odznakov
IMI Trade s.r.o.05.03.2019-207EURtlac nalepiek
04.03.2019-900EURB724496149-44406 26** **** 7320;FACEBK *H3QGSL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;03.03.2019 14:16:59 ;CashBack:0 EUR
Willmark Europe, s. r. o.04.03.2019-299,76EURbilbordy tlac
Willmark Europe, s. r. o.04.03.2019-10626EURbilbordy prenajom
03.03.2019-900EURB724097259-44406 26** **** 7320;FACEBK *MW9JNKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;02.03.2019 12:40:19 ;CashBack:0 EUR
03.03.2019-56,87EURB724008277-44406 26** **** 7320;SLOVNAFT A S ,BRATISLAVA ,SK ;01.03.2019 15:37:49 ;CashBack:0 EUR
03.03.2019-900EURB723840843-44406 26** **** 7320;FACEBK *9KXNWKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;01.03.2019 07:17:01 ;CashBack:0 EUR
03.03.2019-900EURB723855735-44406 26** **** 7320;FACEBK *9PFPWKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;01.03.2019 18:40:10 ;CashBack:0 EUR
03.03.2019-35,99EURB723811525-44406 26** **** 7320;ADOBE PR CREATIVE CLD ,ADOBE.COM ,IE ;28.02.2019 15:00:40 ;CashBack:0 EUR
01.03.2019-420EURB723251335-44406 26** **** 7320;FACEBK *63Y5TKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.02.2019 11:30:49 ;CashBack:0 EUR
01.03.2019-600EURB723252167-44406 26** **** 7320;FACEBK *F4893LNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.02.2019 17:50:59 ;CashBack:0 EUR
01.03.2019-500EURB723203453-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;28.02.2019 12:57:11 ;CashBack:0 EUR
01.03.2019-3EURKartový poplatok,2067,5,Karta č. 4406 26** **** 7320Poplatok za zmenu limitu karty
28.02.2019-5EURZverejňovanie účtu
28.02.2019-360EURB722841318-44406 26** **** 7320;FACEBK *3873RL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.02.2019 07:50:13 ;CashBack:0 EUR
28.02.2019-360EURB722841338-44406 26** **** 7320;FACEBK *GFK62LNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.02.2019 12:00:33 ;CashBack:0 EUR
28.02.2019-360EURB722841352-44406 26** **** 7320;FACEBK *DBLK3L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.02.2019 16:52:00 ;CashBack:0 EUR
28.02.2019-360EURB722841817-44406 26** **** 7320;FACEBK *4U7PSKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.02.2019 18:36:11 ;CashBack:0 EUR
28.02.2019-360EURB722841825-44406 26** **** 7320;FACEBK *E3QM3L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.02.2019 20:29:46 ;CashBack:0 EUR
28.02.2019-360EURB722908050-44406 26** **** 7320;FACEBK *UTV7VKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.02.2019 22:31:52 ;CashBack:0 EUR
27.02.2019-89,1EURB722472613-44406 26** **** 7320;SLOVNAFT A S ,MALACKY ,SK ;26.02.2019 12:24:10 ;CashBack:0 EUR
27.02.2019-360EURB722443820-44406 26** **** 7320;FACEBK *5KC2SKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;26.02.2019 10:36:24 ;CashBack:0 EUR
27.02.2019-360EURB722443835-44406 26** **** 7320;FACEBK *CTPSLKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;26.02.2019 15:38:30 ;CashBack:0 EUR
27.02.2019-360EURB722443865-44406 26** **** 7320;FACEBK *P8633L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;26.02.2019 18:03:55 ;CashBack:0 EUR
27.02.2019-360EURB722443872-44406 26** **** 7320;FACEBK *9A7MUKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;26.02.2019 20:18:23 ;CashBack:0 EUR
27.02.2019-500EURB722517386-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;26.02.2019 12:56:31 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-500EURB722018813-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;25.02.2019 15:07:35 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-500EURB722017735-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;25.02.2019 11:06:43 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050429-44406 26** **** 7320;FACEBK *RFZ6LKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 09:32:39 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050433-44406 26** **** 7320;FACEBK *LSP8UKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 11:28:32 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050439-44406 26** **** 7320;FACEBK *GCNG2L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 13:09:49 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050446-44406 26** **** 7320;FACEBK *LTB7QL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 14:52:38 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050449-44406 26** **** 7320;FACEBK *7MEAUKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 16:30:06 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-500EURB722050472-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;25.02.2019 18:32:16 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050629-44406 26** **** 7320;FACEBK *UMZ8QL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 18:02:17 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050631-44406 26** **** 7320;FACEBK *9J2BLKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 19:26:54 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-360EURB722050634-44406 26** **** 7320;FACEBK *CD39ZKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.02.2019 21:27:16 ;CashBack:0 EUR
26.02.2019-500EURB722050744-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;25.02.2019 22:56:09 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721814593-44406 26** **** 7320;FACEBK *NFR2QL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 22:10:52 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-500EURB721820069-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;24.02.2019 15:00:44 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-500EURB721735791-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;24.02.2019 12:18:37 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-500EURB721735916-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;24.02.2019 10:27:01 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721773274-44406 26** **** 7320;FACEBK *VB89RKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 09:32:27 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721773276-44406 26** **** 7320;FACEBK *7KTVYKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 11:07:39 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721773281-44406 26** **** 7320;FACEBK *TMT3EKSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 13:11:43 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721773286-44406 26** **** 7320;FACEBK *7MY2UKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 15:26:30 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-500EURB721773296-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;24.02.2019 19:21:57 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721773399-44406 26** **** 7320;FACEBK *YDF2LKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 17:39:30 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721773405-44406 26** **** 7320;FACEBK *GK74UKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 19:16:18 ;CashBack:0 EUR
25.02.2019-360EURB721773412-44406 26** **** 7320;FACEBK *FLCC2L2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.02.2019 20:38:20 ;CashBack:0 EUR
24.02.2019-360EURB721355958-44406 26** **** 7320;FACEBK *AFRFPL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.02.2019 13:40:46 ;CashBack:0 EUR
24.02.2019-360EURB721356036-44406 26** **** 7320;FACEBK *HXLPKKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.02.2019 18:12:38 ;CashBack:0 EUR
24.02.2019-360EURB721356125-44406 26** **** 7320;FACEBK *MKXMYKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.02.2019 20:41:55 ;CashBack:0 EUR
24.02.2019-339,3EURB721310519-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;23.02.2019 10:37:21 ;CashBack:0 EUR
24.02.2019-500EURB721312466-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;23.02.2019 14:00:27 ;CashBack:0 EUR
DOUBLE P, s.r.o.23.02.2019-555,6EURtlac letakov
23.02.2019-360EURB721103776-44406 26** **** 7320;FACEBK *FLLWNL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 08:12:40 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-360EURB721103795-44406 26** **** 7320;FACEBK *JGKYXKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 11:33:49 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-360EURB721103799-44406 26** **** 7320;FACEBK *95HYBLACM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 12:48:46 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-360EURB721103801-44406 26** **** 7320;FACEBK *SNQ4KKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 13:58:53 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-360EURB721103805-44406 26** **** 7320;FACEBK *ZFBSSKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 15:08:35 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-360EURB721103809-44406 26** **** 7320;FACEBK *SHM3CLACM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 16:19:34 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-500EURB721103817-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;22.02.2019 19:03:40 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-360EURB721103900-44406 26** **** 7320;FACEBK *L6STSKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 17:48:26 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-360EURB721104010-44406 26** **** 7320;FACEBK *MQC5PL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 20:00:37 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-500EURB721059334-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;22.02.2019 10:27:02 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-500EURB721104364-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;23.02.2019 00:23:31 ;CashBack:0 EUR
23.02.2019-206,72EURB721110915-44406 26** **** 7320;FACEBK *UPX7PL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.02.2019 23:36:21 ;CashBack:0 EUR
ARTON s.r.o.23.02.2019-1560EURbigbordy
We are PR s.r.o.23.02.2019-3300EURkomunikacne a organizacne sluzby – januar
Júlia Bohrnová – KB shop23.02.2019-199EURprenajom techniky
Zuzana Suchová23.02.2019-500EURfundraisingove konzultacie
House of Ukulele s.r.o.23.02.2019-1260EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2019027 – Zuzana Čaputová – 2019/02
AKO, s.r.o.23.02.2019-6690EURprieskum verejnej mienky
MAFRA Slovakia, a.s.23.02.2019-120EURvideo zaznam
Willmark Europe, s. r. o.23.02.2019-3366EURbilbordy tlac
BigMedia, spol. s.r.o.23.02.2019-6642EURbigbordy
BigMedia, spol. s.r.o.23.02.2019-252EURbilbordy
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.23.02.2019-9960EURinzercia
Willmark Europe, s.r.o.23.02.2019-175,2EURbilbordy doprava
Willmark Europe, s.r.o.23.02.2019-57,6EURbilbordy tlac
VESA SERVIS s.r.o.23.02.2019-242,4EURdiskusia Kosice
Willmark Europe, s.r.o.23.02.2019-1956EURbigbordy tlac
JADRO.SK s.r.o.23.02.2019-600EURtlac letakov
22.02.2019-360EURB720704286-44406 26** **** 7320;FACEBK *T49FTKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.02.2019 11:29:02 ;CashBack:0 EUR
22.02.2019-360EURB720704397-44406 26** **** 7320;FACEBK *28QSJKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.02.2019 18:23:26 ;CashBack:0 EUR
22.02.2019-360EURB720704464-44406 26** **** 7320;FACEBK *RT6SXKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.02.2019 21:30:21 ;CashBack:0 EUR
Matúš Kulich22.02.2019-100EURvizazistka
ARTON s.r.o.22.02.2019-7320EURbilbordy
ARTON s.r.o.22.02.2019-1440EURbigbordy
21.02.2019-500EURB720235916-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;20.02.2019 11:21:04 ;CashBack:0 EUR
21.02.2019-360EURB720279015-44406 26** **** 7320;FACEBK *X9D3BLACM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.02.2019 09:28:38 ;CashBack:0 EUR
21.02.2019-360EURB720279030-44406 26** **** 7320;FACEBK *LYTDCKSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.02.2019 15:34:04 ;CashBack:0 EUR
21.02.2019-360EURB720279174-44406 26** **** 7320;FACEBK *GFN3SKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.02.2019 19:58:33 ;CashBack:0 EUR
21.02.2019-500EURB720279587-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;20.02.2019 23:55:09 ;CashBack:0 EUR
Veronika Gulášová21.02.2019-2500EURorganizacia prezidentskej kampane
IMAGEWELL, s.r.o.21.02.2019-2634EURLED obrazovka
IMAGEWELL, s.r.o.21.02.2019-732EURbigbordy
MIRINEX, s.r.o.21.02.2019-40,8EURprodukcia spot
20.02.2019-360EURB719866377-44406 26** **** 7320;FACEBK *YRYRBKSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;19.02.2019 10:43:24 ;CashBack:0 EUR
20.02.2019-360EURB719866396-44406 26** **** 7320;FACEBK *ZREFRKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;19.02.2019 16:58:55 ;CashBack:0 EUR
20.02.2019-500EURB719866465-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;19.02.2019 18:42:56 ;CashBack:0 EUR
20.02.2019-360EURB719866498-44406 26** **** 7320;FACEBK *XZNYBKSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;19.02.2019 19:56:46 ;CashBack:0 EUR
19.02.2019-360EURB719510606-44406 26** **** 7320;FACEBK *YPK8SKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;18.02.2019 22:35:21 ;CashBack:0 EUR
19.02.2019-360EURB719446043-44406 26** **** 7320;FACEBK *S8CDHKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;18.02.2019 20:08:25 ;CashBack:0 EUR
Inako, s.r.o.19.02.2019-2000EURKomunikacna strategia
18.02.2019-360EURB718924644-44406 26** **** 7320;FACEBK *6NLCQKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.02.2019 09:40:52 ;CashBack:0 EUR
18.02.2019-360EURB718924651-44406 26** **** 7320;FACEBK *E7UXAKSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.02.2019 14:14:47 ;CashBack:0 EUR
18.02.2019-360EURB718924818-44406 26** **** 7320;FACEBK *RVSXGKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.02.2019 18:22:19 ;CashBack:0 EUR
17.02.2019-500EURB718495911-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;16.02.2019 21:51:01 ;CashBack:0 EUR
17.02.2019-360EURB718485867-44406 26** **** 7320;FACEBK *DJX3QKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.02.2019 23:18:56 ;CashBack:0 EUR
17.02.2019-360EURB718478107-44406 26** **** 7320;FACEBK *WEPWPKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.02.2019 10:39:56 ;CashBack:0 EUR
17.02.2019-360EURB718478121-44406 26** **** 7320;FACEBK *94JCVKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.02.2019 16:33:34 ;CashBack:0 EUR
17.02.2019-360EURB718478270-44406 26** **** 7320;FACEBK *QA4FVKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.02.2019 20:16:59 ;CashBack:0 EUR
16.02.2019-360EURB718156277-44406 26** **** 7320;FACEBK *7DKT9KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;15.02.2019 06:19:00 ;CashBack:0 EUR
16.02.2019-500EURB718232637-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;15.02.2019 02:09:57 ;CashBack:0 EUR
16.02.2019-360EURB718195156-44406 26** **** 7320;FACEBK *5CPNQKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;15.02.2019 08:48:57 ;CashBack:0 EUR
16.02.2019-360EURB718195192-44406 26** **** 7320;FACEBK *AB2BWK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;15.02.2019 15:12:28 ;CashBack:0 EUR
16.02.2019-360EURB718195504-44406 26** **** 7320;FACEBK *U83YQKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;15.02.2019 21:34:34 ;CashBack:0 EUR
16.02.2019-500EURB718195505-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;15.02.2019 19:42:21 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-86EURB717714813-44406 26** **** 7320;TEKOVSKA KURIA ,HRONSKY BENAD ,SK ;13.02.2019 12:50:11 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717699821-44406 26** **** 7320;FACEBK *NW578LACM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 06:44:52 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717749910-44406 26** **** 7320;FACEBK *8A9BQKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 10:15:32 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717749912-44406 26** **** 7320;FACEBK *43HGFKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 13:41:54 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717749916-44406 26** **** 7320;FACEBK *UX9UVK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 15:52:52 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-890,6EURB717700396-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;14.02.2019 09:11:18 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717750409-44406 26** **** 7320;FACEBK *7AT5PKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 17:45:48 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717750505-44406 26** **** 7320;FACEBK *CF3D8LACM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 19:28:32 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717750513-44406 26** **** 7320;FACEBK *FPELFKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 20:59:47 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-500EURB717844401-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;14.02.2019 17:35:38 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-360EURB717827905-44406 26** **** 7320;FACEBK *LG88PKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.02.2019 22:53:23 ;CashBack:0 EUR
15.02.2019-31,73EURB717849681-44406 26** **** 7320;OMV 2354/ ,Hybe ,SK ;14.02.2019 00:25:27 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-500EURB717248221-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.02.2019 13:17:06 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291306-44406 26** **** 7320;FACEBK *75Q8VK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 08:39:29 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291333-44406 26** **** 7320;FACEBK *DM4ELKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 11:14:03 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291343-44406 26** **** 7320;FACEBK *CZYCVK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 14:42:19 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291351-44406 26** **** 7320;FACEBK *EU5NNKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 16:53:10 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291530-44406 26** **** 7320;FACEBK *9MQEVK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 18:02:00 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291533-44406 26** **** 7320;FACEBK *8H499KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 19:07:55 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291538-44406 26** **** 7320;FACEBK *DLKJLKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 20:09:10 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717291542-44406 26** **** 7320;FACEBK *F2Y3QKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 21:11:35 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-95,47EURB717384742-44406 26** **** 7320;OMV 2410/ ,Tekovske Nemc ,SK ;13.02.2019 11:50:58 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-360EURB717360135-44406 26** **** 7320;FACEBK *3S66KL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 22:51:02 ;CashBack:0 EUR
14.02.2019-500EURB717372823-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;13.02.2019 18:55:40 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-500EURB716953061-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;12.02.2019 16:49:53 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-360EURB716940811-44406 26** **** 7320;FACEBK *H8ZANKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.02.2019 00:38:32 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-360EURB716875907-44406 26** **** 7320;FACEBK *F7YBJL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.02.2019 10:45:23 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-360EURB716875914-44406 26** **** 7320;FACEBK *LRVYMKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.02.2019 13:21:05 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-360EURB716875925-44406 26** **** 7320;FACEBK *TDHL8KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.02.2019 15:52:58 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-360EURB716875934-44406 26** **** 7320;FACEBK *LSXUUK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.02.2019 18:12:31 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-360EURB716875944-44406 26** **** 7320;FACEBK *AW57NKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.02.2019 20:32:24 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-500EURB716875954-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.02.2019 19:27:54 ;CashBack:0 EUR
13.02.2019-500EURB716876327-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.02.2019 22:43:43 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-500EURB716416120-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.02.2019 13:45:21 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-500EURB716416312-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.02.2019 15:04:18 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716469241-44406 26** **** 7320;FACEBK *D6VYDKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 09:46:44 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716469252-44406 26** **** 7320;FACEBK *DCWTNKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 12:45:34 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716478387-44406 26** **** 7320;FACEBK *66CX6LACM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 23:15:45 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716469258-44406 26** **** 7320;FACEBK *G3AS6LACM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 14:30:10 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716469270-44406 26** **** 7320;FACEBK *463HMKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 16:22:18 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-500EURB716469457-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.02.2019 19:29:26 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716469532-44406 26** **** 7320;FACEBK *AY5U6LACM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 18:09:29 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716469539-44406 26** **** 7320;FACEBK *BZU5EKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 19:52:27 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-360EURB716469542-44406 26** **** 7320;FACEBK *TBFLMKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;11.02.2019 21:06:41 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-500EURB716539582-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;11.02.2019 11:46:51 ;CashBack:0 EUR
12.02.2019-500EURB716552210-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.02.2019 02:30:09 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-360EURB715983648-44406 26** **** 7320;FACEBK *965RSKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.02.2019 09:58:56 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-360EURB715983658-44406 26** **** 7320;FACEBK *9299MKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.02.2019 15:03:19 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-360EURB715984105-44406 26** **** 7320;FACEBK *2AS9MKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.02.2019 18:41:17 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-500EURB715984119-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.02.2019 21:45:54 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-360EURB715984252-44406 26** **** 7320;FACEBK *ELK6UK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.02.2019 20:33:10 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-500EURB716032505-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;10.02.2019 02:01:31 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-500EURB715953327-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.02.2019 14:38:40 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-360EURB716026784-44406 26** **** 7320;FACEBK *Q9CX7KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.02.2019 22:36:37 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-500EURB715951584-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.02.2019 10:51:16 ;CashBack:0 EUR
11.02.2019-500EURB715951078-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.02.2019 08:23:23 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-500EURB715589092-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;09.02.2019 22:15:25 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-500EURB715589093-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;09.02.2019 12:39:00 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-360EURB715578069-44406 26** **** 7320;FACEBK *DQFMDKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.02.2019 01:52:21 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-360EURB715570902-44406 26** **** 7320;FACEBK *WKBCHL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.02.2019 17:18:50 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-360EURB715570918-44406 26** **** 7320;FACEBK *BHLJSKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.02.2019 19:52:30 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-360EURB715570925-44406 26** **** 7320;FACEBK *CFHM7KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.02.2019 21:39:14 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-600EURB715527471-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.02.2019 09:15:05 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-500EURB715524849-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.02.2019 15:26:42 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-360EURB715527930-44406 26** **** 7320;FACEBK *QZ9G7KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.02.2019 07:54:40 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-360EURB715527949-44406 26** **** 7320;FACEBK *PEJFSKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.02.2019 11:30:12 ;CashBack:0 EUR
10.02.2019-360EURB715527958-44406 26** **** 7320;FACEBK *EW4FDKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.02.2019 14:27:15 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-360EURB715333111-44406 26** **** 7320;FACEBK *CAW2HL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 22:34:11 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-500EURB715343236-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;08.02.2019 18:33:32 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-800EURB715283603-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;08.02.2019 14:28:22 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-406,51EURB715280930-44406 26** **** 7320;FACEBK *B32W6KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 06:27:19 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-1235,84EURB715281418-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;08.02.2019 08:49:16 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-17,12EURB715326511-44406 26** **** 7320;FACEBK *EZLPGL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 11:15:41 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-167,2EURB715326517-44406 26** **** 7320;FACEBK *A56ALKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 13:21:48 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-108,91EURB715326522-44406 26** **** 7320;FACEBK *XWZXRKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 14:30:37 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-360EURB715326681-44406 26** **** 7320;FACEBK *E7VDTK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 17:58:52 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-360EURB715326689-44406 26** **** 7320;FACEBK *CDYKJKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 19:50:31 ;CashBack:0 EUR
09.02.2019-360EURB715326694-44406 26** **** 7320;FACEBK *6KZ7SKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.02.2019 21:02:19 ;CashBack:0 EUR
08.02.2019-360EURB714949057-44406 26** **** 7320;FACEBK *65D8GL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;07.02.2019 13:28:00 ;CashBack:0 EUR
08.02.2019-1023,4EURB715022261-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;07.02.2019 08:00:45 ;CashBack:0 EUR
08.02.2019-396EURB714907444-44406 26** **** 7320;FACEBK *H45J3LACM2 ,fb.me/ads ,IE ;07.02.2019 06:34:32 ;CashBack:0 EUR
08.02.2019-3EURKartový poplatok,2067,5,Karta č. 4406 26** **** 7320Poplatok za zmenu limitu karty
07.02.2019-360EURB714568044-44406 26** **** 7320;FACEBK *TCVFEL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.02.2019 12:21:30 ;CashBack:0 EUR
07.02.2019-360EURB714568053-44406 26** **** 7320;FACEBK *RFJ3RK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.02.2019 16:46:45 ;CashBack:0 EUR
07.02.2019-400,42EURB714529927-44406 26** **** 7320;FACEBK *B92NAKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.02.2019 06:53:16 ;CashBack:0 EUR
07.02.2019-537EURB714530360-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;06.02.2019 07:46:29 ;CashBack:0 EUR
06.02.2019-564EURB714157655-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;05.02.2019 11:38:13 ;CashBack:0 EUR
06.02.2019-384,37EURB714192615-44406 26** **** 7320;FACEBK *S23RHKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;05.02.2019 07:52:05 ;CashBack:0 EUR
06.02.2019-360EURB714192643-44406 26** **** 7320;FACEBK *VVBRHKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;05.02.2019 14:53:17 ;CashBack:0 EUR
06.02.2019-360EURB714192961-44406 26** **** 7320;FACEBK *XNEXHKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;05.02.2019 18:27:15 ;CashBack:0 EUR
06.02.2019-3EURKartový poplatok,2067,5,Karta č. 4406 26** **** 7320Poplatok za zmenu limitu karty
05.02.2019-360EURB713824372-44406 26** **** 7320;FACEBK *C2DVHKSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.02.2019 10:40:46 ;CashBack:0 EUR
05.02.2019-360EURB713824391-44406 26** **** 7320;FACEBK *3CGZFKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.02.2019 14:27:38 ;CashBack:0 EUR
05.02.2019-446,24EURB713822353-44406 26** **** 7320;FACEBK *QVNCEL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.02.2019 06:50:26 ;CashBack:0 EUR
05.02.2019-637EURB713823623-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;04.02.2019 09:30:32 ;CashBack:0 EUR
04.02.2019-431,39EURB713352176-44406 26** **** 7320;FACEBK *8RZJ4KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;03.02.2019 06:51:40 ;CashBack:0 EUR
04.02.2019-580EURB713350811-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;03.02.2019 10:30:47 ;CashBack:0 EUR
04.02.2019-360EURB713381706-44406 26** **** 7320;FACEBK *AYHWQK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;03.02.2019 11:01:21 ;CashBack:0 EUR
04.02.2019-360EURB713381709-44406 26** **** 7320;FACEBK *A3DYFKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;03.02.2019 14:18:14 ;CashBack:0 EUR
03.02.2019-500EURB713027975-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;02.02.2019 11:51:58 ;CashBack:0 EUR
03.02.2019-360EURB713006117-44406 26** **** 7320;FACEBK *M87LPKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;02.02.2019 18:54:11 ;CashBack:0 EUR
03.02.2019-360EURB713006338-44406 26** **** 7320;FACEBK *XDY63LACM2 ,fb.me/ads ,IE ;02.02.2019 11:04:32 ;CashBack:0 EUR
03.02.2019-360EURB713006346-44406 26** **** 7320;FACEBK *QC2NHKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;02.02.2019 14:27:16 ;CashBack:0 EUR
03.02.2019-360EURB713006350-44406 26** **** 7320;FACEBK *QFPHAKECM2 ,fb.me/ads ,IE ;02.02.2019 16:54:42 ;CashBack:0 EUR
02.02.2019-360EURB712776049-44406 26** **** 7320;FACEBK *8MT9EL6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;01.02.2019 14:11:32 ;CashBack:0 EUR
02.02.2019-360EURB712776262-44406 26** **** 7320;FACEBK *CUKCKKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;01.02.2019 18:38:22 ;CashBack:0 EUR
02.02.2019-360EURB712776269-44406 26** **** 7320;FACEBK *STQLHKJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;01.02.2019 21:39:48 ;CashBack:0 EUR
02.02.2019-35,99EURB712732607-44406 26** **** 7320;ADOBE PR CREATIVE CLD ,ADOBE.COM ,IE ;01.02.2019 05:40:43 ;CashBack:0 EUR
01.02.2019-360EURB712392880-44406 26** **** 7320;FACEBK *VSTGFKWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;31.01.2019 14:45:02 ;CashBack:0 EUR
01.02.2019-360EURB712393681-44406 26** **** 7320;FACEBK *SJXF4KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;31.01.2019 21:42:27 ;CashBack:0 EUR
01.02.2019-3EURKartový poplatok,2067,5,Karta č. 4406 26** **** 7320Poplatok za zmenu limitu karty
31.01.2019-5EURZverejňovanie účtu
31.01.2019-360EURB711985297-44406 26** **** 7320;FACEBK *LNXC9KECM2 ,fb.me/ads ,IE ;30.01.2019 18:44:58 ;CashBack:0 EUR
29.01.2019-360EURB711248830-44406 26** **** 7320;FACEBK *3J9B2KSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.01.2019 15:34:34 ;CashBack:0 EUR
Matěj Feldek29.01.2019-571EURupravy webstranky
Milk Studio, s.r.o.29.01.2019-5000,4EURgraficke sluzby
AKO, s.r.o.28.01.2019-5100EURprieskum verejnej mienky
27.01.2019-360EURB710416340-44406 26** **** 7320;FACEBK *N6L7NK2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;26.01.2019 17:46:22 ;CashBack:0 EUR
26.01.2019-360EURB710139972-44406 26** **** 7320;FACEBK *SQTZ6KECM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.01.2019 04:36:42 ;CashBack:0 EUR
26.01.2019-360EURB710181099-44406 26** **** 7320;FACEBK *32G7GKNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.01.2019 21:08:26 ;CashBack:0 EUR
24.01.2019-360EURB709409255-44406 26** **** 7320;FACEBK *HFK3XKACM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.01.2019 21:41:36 ;CashBack:0 EUR
22.01.2019-360EURB708633620-44406 26** **** 7320;FACEBK *87TJ5KECM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.01.2019 21:03:25 ;CashBack:0 EUR
20.01.2019-360EURB707740057-44406 26** **** 7320;FACEBK *CX6ZHKNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;19.01.2019 16:22:07 ;CashBack:0 EUR
Veronika Gulášová18.01.2019-2500EURorganizacia prezidentskej kampane
House of Ukulele s.r.o.18.01.2019-2810,77EURGoogle Ads kampan – video
House of Ukulele s.r.o.18.01.2019-900EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2019008 – Zuzana Čaputová – 2019/01
PANIC s.r.o.18.01.2019-1300EURupravy videa
We are PR s.r.o.18.01.2019-1800EURkomunikacne a organizacne sluzby – december
Zuzana Suchová18.01.2019-300EURÚhrada faktúry 20190002 – fundraisi ngove konzultacie
Ondrej Vrábeľ18.01.2019-49,5EURprenajom priestorov
17.01.2019-409,24EURB706750905-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;16.01.2019 09:49:48 ;CashBack:0 EUR
16.01.2019-2000EURB706215866-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;15.01.2019 09:33:46 ;CashBack:0 EUR
15.01.2019-500EURB705833202-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;14.01.2019 15:29:19 ;CashBack:0 EUR
15.01.2019-672,07EURB705928562-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;14.01.2019 13:23:39 ;CashBack:0 EUR
14.01.2019-1000EURB705352544-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.01.2019 13:59:10 ;CashBack:0 EUR
14.01.2019-500EURB705352885-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.01.2019 16:41:47 ;CashBack:0 EUR
14.01.2019-500EURB705351418-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;13.01.2019 12:50:39 ;CashBack:0 EUR
13.01.2019-909,65EURB704927854-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;12.01.2019 09:01:21 ;CashBack:0 EUR
12.01.2019-500EURB704690398-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.01.2019 11:45:25 ;CashBack:0 EUR
12.01.2019-500EURB704691015-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;11.01.2019 14:29:10 ;CashBack:0 EUR
12.01.2019-500EURB704754175-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;11.01.2019 13:42:20 ;CashBack:0 EUR
12.01.2019-500EURB704754177-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;11.01.2019 15:14:35 ;CashBack:0 EUR
11.01.2019-500EURB704313118-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.01.2019 13:39:35 ;CashBack:0 EUR
11.01.2019-360EURB704351846-44406 26** **** 7320;FACEBK *6EW28KSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.01.2019 15:24:36 ;CashBack:0 EUR
11.01.2019-500EURB704351855-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;10.01.2019 19:22:19 ;CashBack:0 EUR
11.01.2019-500EURB704421600-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;10.01.2019 02:04:50 ;CashBack:0 EUR
10.01.2019-500EURB703929480-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.01.2019 14:44:22 ;CashBack:0 EUR
10.01.2019-500EURB703963985-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.01.2019 19:44:59 ;CashBack:0 EUR
10.01.2019-500EURB703926615-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.01.2019 08:31:25 ;CashBack:0 EUR
09.01.2019-500EURB703590730-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;08.01.2019 15:04:25 ;CashBack:0 EUR
09.01.2019-500EURB703627054-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;08.01.2019 22:42:57 ;CashBack:0 EUR
09.01.2019-500EURB703693040-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;08.01.2019 09:23:37 ;CashBack:0 EUR
09.01.2019-500EURB703693047-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;08.01.2019 19:16:15 ;CashBack:0 EUR
08.01.2019-500EURB703319701-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;07.01.2019 09:11:53 ;CashBack:0 EUR
08.01.2019-500EURB703319706-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;07.01.2019 13:23:51 ;CashBack:0 EUR
08.01.2019-500EURB703245982-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;07.01.2019 21:43:15 ;CashBack:0 EUR
08.01.2019-500EURB703223653-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;07.01.2019 17:19:16 ;CashBack:0 EUR
07.01.2019-500EURB702904296-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;06.01.2019 22:55:51 ;CashBack:0 EUR
07.01.2019-500EURB702904384-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;06.01.2019 20:40:23 ;CashBack:0 EUR
07.01.2019-500EURB702881570-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;06.01.2019 18:18:14 ;CashBack:0 EUR
06.01.2019-156,61EURB702604708-44406 26** **** 7320;FACEBK *XXVM3KWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.01.2019 00:00:30 ;CashBack:0 EUR
06.01.2019-500EURB702526488-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;05.01.2019 10:28:55 ;CashBack:0 EUR
06.01.2019-500EURB702526636-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;05.01.2019 13:32:00 ;CashBack:0 EUR
06.01.2019-500EURB702527524-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;05.01.2019 17:44:14 ;CashBack:0 EUR
05.01.2019-500EURB702403164-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;04.01.2019 14:04:15 ;CashBack:0 EUR
05.01.2019-500EURB702403168-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;04.01.2019 21:42:50 ;CashBack:0 EUR
05.01.2019-500EURB702403652-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;05.01.2019 01:29:32 ;CashBack:0 EUR
05.01.2019-500EURB702393674-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;04.01.2019 20:38:17 ;CashBack:0 EUR
04.01.2019-500EURB702071289-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;03.01.2019 21:45:57 ;CashBack:0 EUR
04.01.2019-500EURB702039663-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;03.01.2019 11:55:10 ;CashBack:0 EUR
03.01.2019-500EURB701802776-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;02.01.2019 18:14:15 ;CashBack:0 EUR
02.01.2019-360EURB701533533-44406 26** **** 7320;FACEBK *LTEG3KWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;01.01.2019 13:37:36 ;CashBack:0 EUR
02.01.2019-35,99EURB701512841-44406 26** **** 7320;ADOBE PR CREATIVE CLD ,ADOBE.COM ,IE ;31.12.2018 12:22:57 ;CashBack:0 EUR
02.01.2019-500EURB701544449-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;02.01.2019 01:05:10 ;CashBack:0 EUR
02.01.2019-500EURB701549776-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;01.01.2019 17:00:24 ;CashBack:0 EUR
01.01.2019-500EURB701339223-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;01.01.2019 00:10:25 ;CashBack:0 EUR
01.01.2019-500EURB701295730-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;31.12.2018 16:20:31 ;CashBack:0 EUR
01.01.2019-500EURB701293857-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;31.12.2018 05:26:44 ;CashBack:0 EUR
01.01.2019-500EURB700861165-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;30.12.2018 17:00:44 ;CashBack:0 EUR
31.12.2019-5EURZverejňovanie účtu
30.12.2019-500EURB700516974-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;30.12.2018 00:44:15 ;CashBack:0 EUR
30.12.2019-500EURB700463622-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;29.12.2018 14:58:52 ;CashBack:0 EUR
29.12.2018-500EURB700258387-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;28.12.2018 14:35:02 ;CashBack:0 EUR
29.12.2018-500EURB700325680-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;28.12.2018 23:30:25 ;CashBack:0 EUR
28.12.2018-500EURB700018440-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;27.12.2018 23:09:56 ;CashBack:0 EUR
28.12.2018-3EURKartový poplatok,2067,5,Karta č. 4406 26** **** 7320Poplatok za zmenu limitu karty
Zuzana Harisová28.12.2018-100EURpriprava na fotenie
ARES SECURITY, s.r.o.28.12.2018-96EURusporiadatelska sluzba na podujati
Michal Magušin28.12.2018-300EURzhotovenie videi
28.12.2018-270,5EURB699540572-44406 26** **** 7320;HOTEL MARROLS-RESTAURACIA ,BRATISLAVA ,SK ;21.12.2018 15:01:56 ;CashBack:0 EUR
25.12.2018-360EURB698880459-44406 26** **** 7320;FACEBK *YG3WRJECM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.12.2018 22:20:16 ;CashBack:0 EUR
22.12.2018-360EURB697717531-44406 26** **** 7320;FACEBK *XXBKWJJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.12.2018 00:34:34 ;CashBack:0 EUR
21.12.2018-360EURB697074487-44406 26** **** 7320;FACEBK *FQFCQJECM2 ,fb.me/ads ,IE ;19.12.2018 11:28:40 ;CashBack:0 EUR
18.12.2018-360EURB695999205-44406 26** **** 7320;FACEBK *9C3XUJJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.12.2018 15:56:00 ;CashBack:0 EUR
We are PR s.r.o.18.12.2018-1990EURkomunikacne a organizacne sluzby, oktober november
House of Ukulele s.r.o.18.12.2018-900EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2018178 – Zuzana Čaputová – 2018/12
Zuzana Suchová18.12.2018-500EURÚhrada faktúry 20180025 – fundraisingove konzultacie
PS:Events, s.r.o.18.12.2018-684,6EURPlatba faktury 18010116 – cateringove zabezpecenie
AKO, s.r.o.18.12.2018-7440EURprieskum verejnej mienky
PANIC s.r.o.18.12.2018-14140EURprodukcia videa
15.12.2018-223,38EURB694546172-44406 26** **** 7320;FACEBK *FRBD5K2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.12.2018 22:16:19 ;CashBack:0 EUR
14.12.2018-360EURB694035949-44406 26** **** 7320;FACEBK *9MCT2KNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;13.12.2018 08:22:29 ;CashBack:0 EUR
14.12.2018-64,9EURB694105588-44406 26** **** 7320;SLOVNAFT A S ,BUDCA SEVER ,SK ;13.12.2018 17:35:06 ;CashBack:0 EUR
Michal Magušin11.12.2018-225EURMichal Magušin: 2018037 – Zuzana Čaputová – 2018/12 – natáčanie videí
10.12.2018-72,13EURB692170381-44406 26** **** 7320;SHELL 8220 ,HRICOVSKA ,SK ;09.12.2018 11:22:00 ;CashBack:0 EUR
09.12.2018-500EURB691612447-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;08.12.2018 07:07:31 ;CashBack:0 EUR
09.12.2018-500EURB691664224-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;09.12.2018 00:24:23 ;CashBack:0 EUR
09.12.2018-500EURB691613465-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;08.12.2018 12:14:31 ;CashBack:0 EUR
09.12.2018-500EURB691675758-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;08.12.2018 17:23:52 ;CashBack:0 EUR
08.12.2018-500EURB691411751-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;07.12.2018 23:48:23 ;CashBack:0 EUR
08.12.2018-1000EURB691364572-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;07.12.2018 08:15:01 ;CashBack:0 EUR
07.12.2018-500EURB690955749-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;06.12.2018 10:56:03 ;CashBack:0 EUR
07.12.2018-221,44EURB690953869-44406 26** **** 7320;FACEBK *D8LFPJWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.12.2018 06:24:10 ;CashBack:0 EUR
07.12.2018-500EURB691081475-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;06.12.2018 21:15:28 ;CashBack:0 EUR
07.12.2018-500EURB691081477-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;06.12.2018 18:24:58 ;CashBack:0 EUR
06.12.2018-500EURB690625944-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;05.12.2018 23:58:30 ;CashBack:0 EUR
06.12.2018-500EURB690625949-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;05.12.2018 07:30:35 ;CashBack:0 EUR
06.12.2018-500EURB690498700-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;05.12.2018 14:52:52 ;CashBack:0 EUR
06.12.2018-500EURB690542530-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;05.12.2018 20:41:10 ;CashBack:0 EUR
05.12.2018-500EURB690191360-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;04.12.2018 10:44:24 ;CashBack:0 EUR
05.12.2018-360EURB690116952-44406 26** **** 7320;FACEBK *8C2KYJ2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.12.2018 15:34:21 ;CashBack:0 EUR
05.12.2018-500EURB690076682-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;04.12.2018 15:41:09 ;CashBack:0 EUR
04.12.2018-500EURB689689893-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;03.12.2018 12:12:41 ;CashBack:0 EUR
04.12.2018-500EURB689690559-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;03.12.2018 17:28:45 ;CashBack:0 EUR
04.12.2018-363,52EURB689686354-44406 26** **** 7320;FACEBK *Z4KMNJJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;03.12.2018 06:32:34 ;CashBack:0 EUR
Veronika Gulášová04.12.2018-2500EURorganizacia prezidentskej kampane
03.12.2018-500EURB689141770-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;02.12.2018 13:40:06 ;CashBack:0 EUR
03.12.2018-1000EURB689220879-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;02.12.2018 10:06:14 ;CashBack:0 EUR
03.12.2018-500EURB689220896-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;02.12.2018 19:25:23 ;CashBack:0 EUR
02.12.2018-1000EURB688790137-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;01.12.2018 17:25:36 ;CashBack:0 EUR
02.12.2018-360EURB688798141-44406 26** **** 7320;FACEBK *WP259KACM2 ,fb.me/ads ,IE ;01.12.2018 02:01:19 ;CashBack:0 EUR
02.12.2018-35,99EURB688789606-44406 26** **** 7320;ADOBE PR CREATIVE CLD ,ADOBE.COM ,IE ;30.11.2018 12:59:11 ;CashBack:0 EUR
02.12.2018-500EURB688858813-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;01.12.2018 10:30:49 ;CashBack:0 EUR
Zuzana Suchová02.12.2018-350EURÚhrada faktúry 20180023 – fundraisingove konzultacie
01.12.2018-1000EURB688605312-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;30.11.2018 08:19:57 ;CashBack:0 EUR
01.12.2018-500EURB688605323-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;30.11.2018 11:28:51 ;CashBack:0 EUR
01.12.2018-365,16EURB688548231-44406 26** **** 7320;FACEBK *N9RWUJNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;30.11.2018 06:44:02 ;CashBack:0 EUR
30.11.2018-5,9EURPoplatok za vedenie účtu
30.11.2018-5EURZverejňovanie účtu
30.11.2018-500EURB688155873-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;29.11.2018 11:17:32 ;CashBack:0 EUR
30.11.2018-500EURB688155944-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;29.11.2018 13:59:57 ;CashBack:0 EUR
30.11.2018-500EURB688156277-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;29.11.2018 15:21:24 ;CashBack:0 EUR
30.11.2018-500EURB688276064-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;29.11.2018 12:34:08 ;CashBack:0 EUR
29.11.2018-500EURB687744472-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;28.11.2018 17:37:18 ;CashBack:0 EUR
29.11.2018-360EURB687785672-44406 26** **** 7320;FACEBK *ZER7MJJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.11.2018 18:41:51 ;CashBack:0 EUR
MÔJ BAR, s.r.o.29.11.2018-375EURPrenajom priestorov
28.11.2018-500EURB687342629-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;27.11.2018 13:05:04 ;CashBack:0 EUR
28.11.2018-360EURB687382503-44406 26** **** 7320;FACEBK *C2CLMJSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.11.2018 17:58:41 ;CashBack:0 EUR
27.11.2018-500EURB686950268-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;26.11.2018 12:25:38 ;CashBack:0 EUR
27.11.2018-360EURB686971620-44406 26** **** 7320;FACEBK *BKCK6KACM2 ,fb.me/ads ,IE ;26.11.2018 10:30:46 ;CashBack:0 EUR
27.11.2018-500EURB686971714-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;26.11.2018 21:35:52 ;CashBack:0 EUR
Slovenská výtvarná únia27.11.2018-250EURPrenajom priestorov – tlacova konferencia November 1989
House of Ukulele s.r.o.27.11.2018-900EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2018163 – Zuzana Čaputová – 2018/11
PS:Events, s.r.o.27.11.2018-897,16EURPlatba faktury 18010098
House of Ukulele s.r.o.27.11.2018-450EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2018162 – Zuzana Čaputová – 2018/11
26.11.2018-360EURB686393953-44406 26** **** 7320;FACEBK *AJAD6KACM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.11.2018 15:18:14 ;CashBack:0 EUR
25.11.2018-500EURB686022179-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;24.11.2018 19:34:48 ;CashBack:0 EUR
25.11.2018-360EURB685996490-44406 26** **** 7320;FACEBK *VPEUNJNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.11.2018 11:25:41 ;CashBack:0 EUR
25.11.2018-360EURB685997033-44406 26** **** 7320;FACEBK *4HWJVJ2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.11.2018 21:58:33 ;CashBack:0 EUR
24.11.2018-360EURB685726533-44406 26** **** 7320;FACEBK *942A7JSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.11.2018 18:38:22 ;CashBack:0 EUR
24.11.2018-500EURB685758731-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;23.11.2018 08:52:31 ;CashBack:0 EUR
23.11.2018-500EURB685386113-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;22.11.2018 08:31:04 ;CashBack:0 EUR
23.11.2018-500EURB685386123-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;22.11.2018 21:58:47 ;CashBack:0 EUR
23.11.2018-360EURB685372611-44406 26** **** 7320;FACEBK *SW9SKJWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.11.2018 01:20:31 ;CashBack:0 EUR
23.11.2018-360EURB685291240-44406 26** **** 7320;FACEBK *FWN95KACM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.11.2018 12:24:46 ;CashBack:0 EUR
23.11.2018-500EURB685292044-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;22.11.2018 20:50:47 ;CashBack:0 EUR
22.11.2018-75,8EURB684969020-44406 26** **** 7320;OMV 2321/ ,Snina ,SK ;21.11.2018 17:55:43 ;CashBack:0 EUR
22.11.2018-50,04EURB685015288-44406 26** **** 7320;SHELL 8206 ,SENEC ,SK ;21.11.2018 09:59:32 ;CashBack:0 EUR
22.11.2018-360EURB684874879-44406 26** **** 7320;FACEBK *3P39JJJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.11.2018 18:10:21 ;CashBack:0 EUR
22.11.2018-500EURB684874952-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;21.11.2018 21:22:32 ;CashBack:0 EUR
22.11.2018-500EURB684961758-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;21.11.2018 17:56:53 ;CashBack:0 EUR
21.11.2018-360EURB684460646-44406 26** **** 7320;FACEBK *UEYHHJJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.11.2018 08:29:05 ;CashBack:0 EUR
21.11.2018-360EURB684525560-44406 26** **** 7320;FACEBK *KWZJGK6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.11.2018 23:35:05 ;CashBack:0 EUR
20.11.2018-500EURB683983295-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;19.11.2018 12:27:50 ;CashBack:0 EUR
19.11.2018-500EURB683475942-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;18.11.2018 13:27:45 ;CashBack:0 EUR
19.11.2018-500EURB683500813-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;18.11.2018 23:00:36 ;CashBack:0 EUR
19.11.2018-360EURB683560785-44406 26** **** 7320;FACEBK *9HC2JJSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;19.11.2018 00:15:56 ;CashBack:0 EUR
19.11.2018-360EURB683474934-44406 26** **** 7320;FACEBK *Y8J3TJ2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;18.11.2018 04:29:53 ;CashBack:0 EUR
18.11.2018-360EURB683208901-44406 26** **** 7320;FACEBK *YC56FK6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.11.2018 09:26:14 ;CashBack:0 EUR
18.11.2018-500EURB683222840-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;17.11.2018 23:30:04 ;CashBack:0 EUR
18.11.2018-500EURB683163763-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;17.11.2018 10:49:48 ;CashBack:0 EUR
17.11.2018-500EURB682928243-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;16.11.2018 22:22:54 ;CashBack:0 EUR
17.11.2018-360EURB682905256-44406 26** **** 7320;FACEBK *CCNTEK6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.11.2018 10:41:45 ;CashBack:0 EUR
17.11.2018-500EURB682853059-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;16.11.2018 14:04:03 ;CashBack:0 EUR
16.11.2018-500EURB682533071-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;15.11.2018 14:15:10 ;CashBack:0 EUR
16.11.2018-500EURB682446284-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;15.11.2018 23:34:36 ;CashBack:0 EUR
15.11.2018-360EURB681995921-44406 26** **** 7320;FACEBK *HA3AEK6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.11.2018 19:35:53 ;CashBack:0 EUR
15.11.2018-500EURB681995933-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;14.11.2018 20:59:55 ;CashBack:0 EUR
10.11.2018-360EURB679872053-44406 26** **** 7320;FACEBK *FT4ECK6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.11.2018 22:47:03 ;CashBack:0 EUR
06.11.2018-240EURB678498006-44406 26** **** 7320;FACEBK *3E42AJJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.11.2018 00:06:39 ;CashBack:0 EUR
Veronika Gulášová05.11.2018-2500EURorganizacia prezidentskej kampane
02.11.2018-35,99EURB677050636-44406 26** **** 7320;ADOBE PR CREATIVECLD ,ADOBE.COM ,IE ;31.10.2018 14:04:29 ;CashBack:0 EUR
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu,02.11.2018-9696EURrealizacia focusovych skupin
GRYF reklamné štúdio s.r.o.02.11.2018-120EURprenajom reklamnych ploch
31.10.2018-5,9EURPoplatok za vedenie účtu
31.10.2018-5EURZverejňovanie účtu
31.10.2018-350EURB676384854-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;30.10.2018 23:30:26 ;CashBack:0 EUR
30.10.2018-362,98EURB676042221-44406 26** **** 7320;FACEBK *WRQF9JWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;29.10.2018 17:29:58 ;CashBack:0 EUR
House of Ukulele s.r.o.30.10.2018-450EURHouse of Ukulele s.r.o.: ZAL12018074 – Zuzana Čaputová – 2018/10
House of Ukulele s.r.o.30.10.2018-450EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2018140 – Zuzana Čaputová – 2018/10
Slovenský syndikát novinárov30.10.2018-70EURprenajom priestoru na tlacovu konferenciu
21.10.2018-360EURB672435409-44406 26** **** 7320;FACEBK *Q3W55JSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.10.2018 12:45:42 ;CashBack:0 EUR
20.10.2018-360EURB672176949-44406 26** **** 7320;FACEBK *QCSLQHSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;19.10.2018 10:23:08 ;CashBack:0 EUR
18.10.2018-360EURB671396893-44406 26** **** 7320;FACEBK *2AX3QHSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.10.2018 19:51:16 ;CashBack:0 EUR
17.10.2018-360EURB670980010-44406 26** **** 7320;FACEBK *KNXQ4JWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.10.2018 18:18:02 ;CashBack:0 EUR
16.10.2018-360EURB670519835-44406 26** **** 7320;FACEBK *ZWPLMJACM2 ,fb.me/ads ,IE ;15.10.2018 16:18:15 ;CashBack:0 EUR
15.10.2018-360EURB670019221-44406 26** **** 7320;FACEBK *TKBEYJ6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.10.2018 04:50:33 ;CashBack:0 EUR
13.10.2018-360EURB669359594-44406 26** **** 7320;FACEBK *4MVUZHSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.10.2018 11:05:28 ;CashBack:0 EUR
11.10.2018-360EURB668574081-44406 26** **** 7320;FACEBK *HS789JNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.10.2018 18:25:52 ;CashBack:0 EUR
Veronika Gulášová10.10.2018-2500EURorganizacia prezidentskej kampane s ept
Ivo Dobrovodský10.10.2018-450EURadministrativne sluzby september
GRYF reklamné štúdio s.r.o.10.10.2018-150EURprenajom reklamnej plochy
Zuzana Suchová10.10.2018-500EURÚhrada faktúry 20180020
We are PR s.r.o.10.10.2018-720EURmedialne konzultacie september
09.10.2018-360EURB667817352-44406 26** **** 7320;FACEBK *UQ2AYHSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.10.2018 19:22:48 ;CashBack:0 EUR
08.10.2018-360EURB667369706-44406 26** **** 7320;FACEBK *K3K7UHECM2 ,fb.me/ads ,IE ;07.10.2018 21:02:47 ;CashBack:0 EUR
06.10.2018-221,39EURB666752720-44406 26** **** 7320;FACEBK *QMHRXHWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.10.2018 00:00:46 ;CashBack:0 EUR
Matěj Feldek04.10.2018-838EURweb licencia + sprava webu septembe r
03.10.2018-360EURB665641483-44406 26** **** 7320;FACEBK *PRB96JNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;02.10.2018 23:27:58 ;CashBack:0 EUR
Shaviv Strategy and Campaigns01.10.2018-12500EURkonzultacie/komunikacia a strategia
30.09.2018-5,9EURPoplatok za vedenie účtu
30.09.2018-5EURZverejňovanie účtu
29.09.2018-360EURB664213413-44406 26** **** 7320;FACEBK *ZNV67J2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.09.2018 18:52:38 ;CashBack:0 EUR
25.09.2018-227,39EURB662611317-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;24.09.2018 20:10:58 ;CashBack:0 EUR
25.09.2018-360EURB662648459-44406 26** **** 7320;FACEBK *FFNQPHECM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.09.2018 20:24:40 ;CashBack:0 EUR
23.09.2018-30,42EURB661790077-44406 26** **** 7320;SHELL 8207 ,HC D1 DO BA ,SK ;22.09.2018 22:27:07 ;CashBack:0 EUR
22.09.2018-360EURB661511479-44406 26** **** 7320;FACEBK *LTJREHSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.09.2018 20:50:03 ;CashBack:0 EUR
19.09.2018-360EURB660258022-44406 26** **** 7320;FACEBK *LH2VSHWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;18.09.2018 14:19:55 ;CashBack:0 EUR
Veronika Gulášová18.09.2018-2500EUROrganizacia prezidentskej kampane
House of Ukulele s.r.o.18.09.2018-450EURHouse of Ukulele s.r.o.: ZAL12018066 – Zuzana Čaputová – 2018/09
15.09.2018-360EURB658748838-44406 26** **** 7320;FACEBK *HJ5SRHWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.09.2018 13:54:16 ;CashBack:0 EUR
11.09.2018-360EURB657087520-44406 26** **** 7320;FACEBK *SFTPWHNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.09.2018 14:34:10 ;CashBack:0 EUR
08.09.2018-360EURB655994687-44406 26** **** 7320;FACEBK *TQXK5JACM2 ,fb.me/ads ,IE ;07.09.2018 13:32:14 ;CashBack:0 EUR
06.09.2018-70,13EURB655291055-44406 26** **** 7320;FACEBK *UA6JGHECM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.09.2018 00:01:20 ;CashBack:0 EUR
Ivo Dobrovodský06.09.2018-600EURAdministrativne sluzby – august 2018
We are PR s.r.o.06.09.2018-480EURmedialne konzultacie – august 2018
House of Ukulele s.r.o.06.09.2018-540EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2018118 – Zuzana Čaputová – 2018/09
dobrotlač, s.r.o.06.09.2018-27,24EURdobrotlač, s. r. o.: 2018317 – Zuzana Čaputová – 2018/08
05.09.2018-360EURB654873680-44406 26** **** 7320;FACEBK *WXFNKHSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.09.2018 13:35:26 ;CashBack:0 EUR
31.08.2018-5,9EURPoplatok za vedenie účtu
31.08.2018-5EURZverejňovanie účtu
30.08.2018-360EURB652823276-44406 26** **** 7320;FACEBK *QK6CJHSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;29.08.2018 20:30:09 ;CashBack:0 EUR
dobrotlac, s.r.o.29.08.2018-27,24EURdobrotlač, s. r. o.: 2018317 – Zuzana Čaputová – 2018/08
28.08.2018-360EURB652092280-44406 26** **** 7320;FACEBK *AMGHMHNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;27.08.2018 14:10:19 ;CashBack:0 EUR
26.08.2018-281,03EURB651215333-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;25.08.2018 20:05:34 ;CashBack:0 EUR
25.08.2018-360EURB651010414-44406 26** **** 7320;FACEBK *LPL9EJ6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;24.08.2018 07:55:10 ;CashBack:0 EUR
24.08.2018-32,53EURB650632876-44406 26** **** 7320;CS PHM SHELL STRECNO ,STRECNO ,SK ;22.08.2018 15:31:52 ;CashBack:0 EUR
DOUBLE P, s.r.o.24.08.2018-444EURtlac roll-upov
dobrotlač, s.r.o.24.08.2018-18EURdobrotlač, s. r. o.: 2018297 – Zuzana Čaputová – 2018/08
AD Sun, s.r.o.24.08.2018-36EURPrenajom reklamnych ploch
AD Sun, s.r.o.24.08.2018-132EURPrenajom reklamnych ploch
MiXai, s.r.o.24.08.2018-200EURFotograficke sluzby
Veronika Gulášová24.08.2018-2500EUROrganizacia prezidentskej kampane
Zuzana Harisová24.08.2018-100EURPripravne sluzby pre fotenie
22.08.2018-44,45EURB649900901-44406 26** **** 7320;LUKOIL 019 ,HRADOK ,SK ;21.08.2018 10:44:23 ;CashBack:0 EUR
20.08.2018-360EURB648921561-44406 26** **** 7320;FACEBK *AZGKDHSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.08.2018 00:20:42 ;CashBack:0 EUR
18.08.2018-10,9EURB648252697-44406 26** **** 7320;DELIA POTRAVINY, S.R. ,BRATISLAVA ,SK ;17.08.2018 00:00:00 ;CashBack:0 EUR
17.08.2018-122,83EURB647824708-44406 26** **** 7320;FACEBK *3PK57HJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.08.2018 19:21:48 ;CashBack:0 EUR
17.08.2018-237,17EURB647824709-44406 26** **** 7320;FACEBK *ZNK57HJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.08.2018 19:21:47 ;CashBack:0 EUR
14.08.2018-322,99EURB646554955-44406 26** **** 7320;FACEBK *P35VEHNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.08.2018 00:05:16 ;CashBack:0 EUR
14.08.2018-37,01EURB646554956-44406 26** **** 7320;FACEBK *T35VEHNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.08.2018 00:05:17 ;CashBack:0 EUR
10.08.2018-335,1EURB644995376-44406 26** **** 7320;FACEBK *QLF77J6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.08.2018 20:15:06 ;CashBack:0 EUR
10.08.2018-24,9EURB644995377-44406 26** **** 7320;FACEBK *WLF77J6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.08.2018 20:15:08 ;CashBack:0 EUR
STARMEDIA Co., s.r.o.07.08.2018-21822EURprenajom reklamnych ploch
06.08.2018-73,37EURB643404504-44406 26** **** 7320;FACEBK *MV5QQGSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.08.2018 00:02:36 ;CashBack:0 EUR
House of Ukulele s.r.o.06.08.2018-540EURHouse of Ukulele s.r.o.: ZAL1201805 8 – Zuzana Čaputová – 2018/08
House of Ukulele s.r.o.06.08.2018-540EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2018107 – Zuzana Čaputová – 2018/07
Madness Productions s.r.o.06.08.2018-4806,9EURProdukcia video spotu
05.08.2018-346,6EURB642985779-44406 26** **** 7320;FACEBK *5D28GH2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.08.2018 13:17:19 ;CashBack:0 EUR
05.08.2018-13,4EURB642985780-44406 26** **** 7320;FACEBK *6D28GH2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.08.2018 13:17:20 ;CashBack:0 EUR
Mgr. Lubica Krajnakova03.08.2018-100EURPripravne sluzby pre natacanie vide a
Ivo Dobrovodsky03.08.2018-300EURAdministrativne sluzby
STEGA s.r.o.03.08.2018-480EURPrenajom priestoru na diskusiu
Belica s.r.o.03.08.2018-800EURTlac triciek
Truc spherique03.08.2018-100EURPrenajom priestorov na diskusiu
Veronika Gulášová03.08.2018-600EUROrganizacia prezidentskej kampane
STARMEDIA Co., s.r.o.03.08.2018-2287,36EURprenajom reklamneho priestoru
STARMEDIA Co., s.r.o.03.08.2018-31695,5EURprenajom reklamnych ploch
02.08.2018-3,07EURB642003580-44406 26** **** 7320;DELIA POTRAVINY,S.R.O ,BRATISLAVA ,SK ;01.08.2018 00:00:00 ;CashBack:0 EUR
02.08.2018-346,69EURB641638071-44406 26** **** 7320;FACEBK *TPU74HSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;31.07.2018 11:46:11 ;CashBack:0 EUR
02.08.2018-13,31EURB641638072-44406 26** **** 7320;FACEBK *WPU74HSBM2 ,fb.me/ads ,IE ;31.07.2018 11:46:12 ;CashBack:0 EUR
31.07.2018-5,9EURPoplatok za vedenie účtu
31.07.2018-5EURZverejňovanie účtu
31.07.2018-2EURPoplatok za zmenu nakladania
29.07.2018-347,52EURB640457346-44406 26** **** 7320;FACEBK *XRRDZH6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.07.2018 17:21:49 ;CashBack:0 EUR
29.07.2018-12,48EURB640457347-44406 26** **** 7320;FACEBK *YRRDZH6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.07.2018 17:21:50 ;CashBack:0 EUR
27.07.2018-200EURB639918760-44406 26** **** 7320;GOOGLE*ADS5838970178 ,CC GOOGLE.COM ,IE ;26.07.2018 20:02:46 ;CashBack:0 EUR
Belica s.r.o.27.07.2018-1000EURtlac triciek
26.07.2018-323,63EURB639446330-44406 26** **** 7320;FACEBK *DRL6AHNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.07.2018 18:43:27 ;CashBack:0 EUR
26.07.2018-36,37EURB639446331-44406 26** **** 7320;FACEBK *ERL6AHNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;25.07.2018 18:43:28 ;CashBack:0 EUR
23.07.2018-324,82EURB638143735-44406 26** **** 7320;FACEBK *DRS3VH6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.07.2018 10:04:09 ;CashBack:0 EUR
23.07.2018-35,18EURB638143736-44406 26** **** 7320;FACEBK *GRS3VH6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.07.2018 10:04:10 ;CashBack:0 EUR
22.07.2018-321,34EURB637734518-44406 26** **** 7320;FACEBK *EL854HNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.07.2018 11:03:14 ;CashBack:0 EUR
22.07.2018-38,66EURB637734519-44406 26** **** 7320;FACEBK *GL854HNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.07.2018 11:03:15 ;CashBack:0 EUR
21.07.2018-60,6EURB637700568-44406 26** **** 7320;Prevadzka Sevt_38 ,Bratislava ,SK ;20.07.2018 11:36:16 ;CashBack:0 EUR
21.07.2018-319,75EURB637496656-44406 26** **** 7320;FACEBK *8XJY9H2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.07.2018 08:52:15 ;CashBack:0 EUR
21.07.2018-40,25EURB637496657-44406 26** **** 7320;FACEBK *9XJY9H2CM2 ,fb.me/ads ,IE ;20.07.2018 08:52:16 ;CashBack:0 EUR
20.07.2018-50EURB637101797-44406 26** **** 7320;GOOGLE *ADWS5838970178 ,cc@google.com ,IE ;19.07.2018 14:14:15 ;CashBack:0 EUR
19.07.2018-337,56EURB636732551-44406 26** **** 7320;FACEBK *D76UYGWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;18.07.2018 20:46:18 ;CashBack:0 EUR
19.07.2018-22,44EURB636732553-44406 26** **** 7320;FACEBK *J76UYGWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;18.07.2018 20:46:19 ;CashBack:0 EUR
18.07.2018-354,23EURB636275177-44406 26** **** 7320;FACEBK *4JDRZGNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.07.2018 06:48:05 ;CashBack:0 EUR
18.07.2018-5,77EURB636275178-44406 26** **** 7320;FACEBK *6JDRZGNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;17.07.2018 06:48:06 ;CashBack:0 EUR
15.07.2018-330,02EURB634956050-44406 26** **** 7320;FACEBK *9BH6GGSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.07.2018 19:13:42 ;CashBack:0 EUR
15.07.2018-29,98EURB634956051-44406 26** **** 7320;FACEBK *BBH6GGSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;14.07.2018 19:13:43 ;CashBack:0 EUR
13.07.2018-262,13EURB634248266-44406 26** **** 7320;FACEBK *MKH3WGWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.07.2018 12:48:04 ;CashBack:0 EUR
13.07.2018-97,87EURB634248267-44406 26** **** 7320;FACEBK *NKH3WGWBM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.07.2018 12:48:05 ;CashBack:0 EUR
13.07.2018-360EURB634248246-44406 26** **** 7320;FACEBK *JU774HNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.07.2018 09:00:19 ;CashBack:0 EUR
436 B s.r.o.13.07.2018-900EURgraficke prace
GALÉRIA TRAFAČKA13.07.2018-75EURprenajom priestorov na diskusiu
dobrotlač, s.r.o.13.07.2018-30EURdobrotlač, s. r. o.: 2018265 – Zuza na Čaputová – 2018/07
House of Ukulele s.r.o.13.07.2018-660EURHouse of Ukulele s.r.o.: 2018085 – Zuzana Čaputová – 2018/06
House of Ukulele s.r.o.13.07.2018-540EURHouse of Ukulele s.r.o.: ZAL1201805 3 – Zuzana Čaputová – 2018/07
invisi, s.r.o13.07.2018-241,32EURorganizacne zabezpecenie podujatia
POHODA FESTIVAL, s.r.o.13.07.2018-99EURlistky na podujatie
Zeitlos s.r.o.13.07.2018-2500EURPrenajom priestoru a zabezpecenie c ateringu na podujati
12.07.2018-44,4EURB633941280-44406 26** **** 7320;UNITED RENTAL GROUP ,BRATISLAVA ,SK ;02.07.2018 00:00:00 ;CashBack:0 EUR
11.07.2018-40,02EURB633511912-44406 26** **** 7320;SLOVNAFT A S ,TRNAVA ZELENE ,SK ;10.07.2018 13:00:51 ;CashBack:0 EUR
10.07.2018-6,41EURB633078176-44406 26** **** 7320;FACEBK *PJ5WPGECM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.07.2018 17:16:49 ;CashBack:0 EUR
10.07.2018-77,41EURB633078177-44406 26** **** 7320;FACEBK *UJ5WPGECM2 ,fb.me/ads ,IE ;09.07.2018 17:16:50 ;CashBack:0 EUR
09.07.2018-643,37EURB632539286-44406 26** **** 7320;FACEBK *NEJ5GGJCM2 ,fb.me/ads ,IE ;08.07.2018 12:28:21 ;CashBack:0 EUR
06.07.2018-87,07EURB631670606-44406 26** **** 7320;FACEBK *FLP48HACM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.07.2018 00:14:25 ;CashBack:0 EUR
06.07.2018-13,94EURB631670607-44406 26** **** 7320;FACEBK *LLP48HACM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.07.2018 00:14:26 ;CashBack:0 EUR
05.07.2018-448,4EURB631309160-44406 26** **** 7320;FACEBK *QNZXLGECM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.07.2018 16:32:06 ;CashBack:0 EUR
05.07.2018-271,6EURB631309161-44406 26** **** 7320;FACEBK *RNZXLGECM2 ,fb.me/ads ,IE ;04.07.2018 16:32:07 ;CashBack:0 EUR
04.07.2018-23,14EURB631025804-44406 26** **** 7320;SLOVNAFT A S ,BRATISLAVA ,SK ;03.07.2018 12:51:07 ;CashBack:0 EUR
Obcianske zdruzenie Zo srdca o.z.04.07.2018-100EURzabezpecenie hudobneho vystupenia n a podujati
03.07.2018-500EURB630668925-44406 26** **** 7320;UNITED RENTAL GROUP ,BRATISLAVA ,SK ;02.07.2018 15:30:10 ;CashBack:0 EUR
436 B s.r.o.02.07.2018-700EURgraficke prace
30.06.2018-5,9EURPoplatok za vedenie účtu
29.06.2018-540,18EURB629169730-44406 26** **** 7320;FACEBK *6KACWGNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.06.2018 19:46:37 ;CashBack:0 EUR
29.06.2018-179,82EURB629169731-44406 26** **** 7320;FACEBK *7KACWGNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;28.06.2018 19:46:39 ;CashBack:0 EUR
28.06.2018-3EURPoplatok za výber hotovosti
28.06.2018-300EURvýber v hotovosti – vklad do pokladne na drobné nákupy
2imPress s.r.o.26.06.2018-180EURtlac letakov
Divadlo Studio tanca26.06.2018-284,7EURUhrada faktury – diskusia v Banskej Bystrici
24.06.2018-184,56EURB627067165-44406 26** **** 7320;FACEBK *LAL6GH6CM2 ,fb.me/ads ,IE ;23.06.2018 06:44:29 ;CashBack:0 EUR
23.06.2018-2,45EURB626825147-44406 26** **** 7320;FACEBK *5G3FGGECM2 ,fb.me/ads ,IE ;22.06.2018 09:44:30 ;CashBack:0 EUR
22.06.2018-536,75EURB626476808-44406 26** **** 7320;FACEBK *JPL5PGNBM2 ,fb.me/ads ,IE ;21.06.2018 12:17:13 ;CashBack:0 EUR
17.06.2018-537,35EURB624314598-44406 26** **** 7320;FACEBK *3BMY3GSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.06.2018 19:52:25 ;CashBack:0 EUR
17.06.2018-182,65EURB624314599-44406 26** **** 7320;FACEBK *4BMY3GSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;16.06.2018 19:52:26 ;CashBack:0 EUR
16.06.2018-60EURB623644099-44406 26** **** 7320;PENZION ALEJOVA ,KOSICE ,SK ;14.06.2018 14:27:44 ;CashBack:0 EUR
14.06.2018-21,5EURB623174765-44406 26** **** 7320;ZELEZNICNA SPOLOCNOST ,BRATISLAVA ,SK ;13.06.2018 10:15:49 ;CashBack:0 EUR
14.06.2018-186,95EURB623169976-44406 26** **** 7320;FACEBK *C9ZL2GSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.06.2018 22:24:07 ;CashBack:0 EUR
14.06.2018-293,05EURB623169975-44406 26** **** 7320;FACEBK *B9ZL2GSCM2 ,fb.me/ads ,IE ;12.06.2018 22:24:06 ;CashBack:0 EUR
Kolomaz (zdruzenie pre sucasne umenie)14.06.2018-100EURÚhrada faktúry 20180009 – Diskusia v Trencine
13.06.2018-46,8EURB622772134-44406 26** **** 7320;ZELEZNICNA SPOLOCNOST ,BRATISLAVA ,SK ;12.06.2018 14:57:55 ;CashBack:0 EUR
11.06.2018-23,54EURB621910900-44406 26** **** 7320;FACEBK *FHDTNGNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.06.2018 08:10:10 ;CashBack:0 EUR
11.06.2018-216,46EURB621910899-44406 26** **** 7320;FACEBK *EHDTNGNCM2 ,fb.me/ads ,IE ;10.06.2018 08:10:09 ;CashBack:0 EUR
08.06.2018-47,63EURB620887903-44406 26** **** 7320;FACEBK *VAM6UGACM2 ,fb.me/ads ,IE ;07.06.2018 13:14:38 ;CashBack:0 EUR
07.06.2018-23,57EURB620558029-44406 26** **** 7320;FACEBK *GMZR9GECM2 ,fb.me/ads ,IE ;06.06.2018 22:47:41 ;CashBack:0 EUR
436 B s.r.o.06.06.2018-500EURgraficke prace
31.05.2018-1,33EURPoplatok za vedenie účtu
JUICE s.r.o.31.05.2018-318EURtlač rollup, výmena grafiky
Slovenská výtvarná únia29.05.2018-200EURprenájom priestorov tlačová konfere ncia

2 Comments

  1. Ja si myslím, že prezident vystupuje a koná tak, na čo mentálne má predpoklady. Povedzme si to úprimne, že Kiska nie je štátnický typ, nemá štátnické myslenie, bez poradcov by bol stratený. On šiel za prezidenta, aby si pomastil svoje oligarchistické ego, že hentú métu dosiahol. Žiaľ, premenila sa mu na nočnú moru. Teraz musí ísť do politiky, aby nešiel do väzenia. Schopnejší prezident by vystupoval denno-denne, chodil medzi ľudí a pracoval 7 dní v týždni, nie ako Kiska, ktorý pracuje 3 dni v týždni. Ono je to o talente prezidenta. Keby bol Martin Daňo prezident, alebo aj Harabin, obaja by isto tvorili svoj obsah cez youtube ako doteraz a obchádzali by zosekané a z kontextu vytrhnuté útržky svojich prejavov v mainstrímových médiách.

  2. Na to, aby funkcia prezidenta mala primeranú váhu voči jeho priamym voľbám, musela by ním byť zvolená taká osobnosť, čo by pravidelne vystupovala pred poslancami so svojimi vecne podloženými názormi a víziami (nie iba pasívne blokovať návrhy zákonov), a čo by svoj vplyv upevňoval komunikáciou s voličmi (vystúpenia v televízii,prezentácia cez tlač, prípadne i vlastný časopis). V Česku to tak funguje, na Slovensku sa prezidenti iba „vezú na poste“ bez žiadneho reálneho vplyvu. Preto aj od „DALšIEHO Kisku“ sa dá očakávať, že to bude iba ďalší bábkový prezident, ukladač vencov a pripínač stužiek ľuďom nehodným uznania verejnosťou. Ale čo by sme chceli od prezidenta, keď vládne strany si nedokázali vydržovať svoj vlastný tlačový orgán? Stranícka tlač už zanikla, je iba tlač oligarchov, a politici sa iba vykrúcajú svojimi „vojničkami“ s novinármi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *