Unesené Slovensko – kukučie vajce v hniezde?

Dňa 15.06.2019 vykonala osoba menom Zuzana Čaputová prezidentský sľub. Proces prezidentských volieb bol napadnutý jedným z kandidátov, Štefanom Harabinom. Na základe tejto šťažnosti teda existuje dôvodné podozrenie, že priebeh volieb mohol byť sfalšovaný. Kým Ústavný súd nerozhodne o Harabinovej sťažnosti, nie je isté, či Čaputová je právoplatne zvolenou prezidentkou. Ja osobne vyhlasujem, že nepovažujem Čaputovú za právoplatnú prezidentku Slovenskej republiky a to až do rozhodnutia Ústavného súdu, až do rozhodnutia Ústavného súdu nebudem akceptovať akékoľvek jej právne kroky. Ak by napríklad rozhodla o napadnutí Ruska Slovenskou republikou, toto jej rozhodnutie budem považovať za nezákonné. Ak vymenuje nových profesorov, budem aj toto jej konanie považovať za nezákonné. Podobne, ak vymenuje ústavných sudcov, aj toto konanie budem považovať za nezákonné. A toto radím každému, kto má pochybnosti o Čaputovej volebnom víťazstve.

Inaugurácia Čaputovej za prezidentku Slovenska môže byť únosom Slovenskej republiky. Čaputová je vytvorená treťosektovovými organizáciami a grantovými peniazmi. Čaputová je ropa na hladine mora. Vyslovene mi lezie na nervy to, ako sa producíruje pred kamerami a fotoaparátmi, pričom pózuje ako prostitútka v porne s natupírovanými vlasmi v sexistických pózach a grimasách, čím znevažuje majetstát prezidentského inštitútu a navodzuje dojem, že obrana štátu stojí na rovnakej úrovni ako nafénované vlasy. Táto osoba sa mi javí ako zlá, falošná, povrchná a nebezpečná – môj názor. Javí sa mi ako zákerná, lebo očividne ide po lacných emóciách, pozlátku, imidži, stavia na dobrých dojmoch, sladkých frázach, ktoré majú za cieľ učičíkať masy, ale verím, tak mi hovorí môj šiesty zmysel, že je vnútorne extrémne nebezpečná.

Až do rozhodnutia Ústavného súdu je Slovensko v ústavnej kríze – pod hrozbou, že má v hniezde kukučie vajce, ktoré môže narobiť veľa škody. Pravdepodobne budú musieť zasiahnuť samotní občania, aby odstránili túto ústavnú krízu. Samotní občania by mali zakladať miestne rady, v ktorých by sa poradili, ako postupovať ďalej.

8 thoughts on “Unesené Slovensko – kukučie vajce v hniezde?

 1. Čaputová je podvodníčka par excellence. Vyhrala s pomocou amerických peňazí. Má nebezpečné názory. Podľa mňa je menšie zlo, keby dočasne gej partnerstvá neboli schválené, ako keby sa nám tu vďaka nej nasáčkovali nelegálni imigranti spolu s americkou armádou. Ona by sa nikdy prezidentkou nestala, keby jej to nezaplatili veľmi čudné peniaze. Raz vyjde na povrch pravda o tom, kto to financoval.

 2. Ešte , vďaka vašej odpovede som sa zamyslel a rozhodol sa dať slovanstvu šancu .
  Vaša odpoveď bola veľmi pekne napísaná a poskitla mi veľa materiálu na premýšľanie , máte pravdu to že gay nemôže byť vyznávač Rodnoviery
  Je názor bigotných ľudí prestanem si to všímať.
  Ďakujem.

 3. Môj názor je ten, že Žiarislav je posadnutý rodom. Myslím si, že jeho Rodná cesta je vyústením toho posadnutia rodom. Má aj pieseň – Voláme Roda (podľa mňa tu je Rod vymyslená bytosť motivovaná Radegastom, ktorý, pokiaľ nie je germánskym bohom Ardegastom, tak má, podľa mňa, slovný koreň v slove „rad“, nie „rod“). Všimla som si, že v zahraničí u iných Slovanov nazývajú novopohanstvo Rodnoverstvom. Som dumala, či to všetci odpísali od Žiarislava, alebo či to aj Žiarislav odpísal od niekoho. Podľa mňa je novodobým výmyslom, že pôvodné pohanstvo sa nazývalo Rodnoverstvom. Ak sa nemýlim, Žiarislav spája rod, príRodu, náRod, pôRod, rodidlá, priRodzenosť, uRodzenosť, Radža… No je, podľa mňa, ťažké, aby tvrdil človek, ktorý sa stavia do roly vedomca – čo je, podľa mňa, tiež jeho výmysel, lebo my sme, podľa mňa, mali vidomcov, nie vedomcov – že aj homosexualita je prirodzená orientácia, keď si svoj kult postavil na rode a pôrode a rodidlách a podobne. Ja Žiarislava chápem. Ale aj preto, že som ho pochopila, sa moje smerovanie odklonilo od jeho Rodnej cesty a už si idem svojou cestou. Neviem, či Žiarislav chápe, ale ak nie, tak mu treba vysvetliť, že aj homosexualita je plne prirodzená sexualita. Úplne zbytočne skúma zvieratá, lebo ľudia sú iný zvierací druh. Skúmať homosexualitu u capka a potom vypozorované prenášať na človeka je také isté ako skúmať lietanie u vtáka a potom to aplikovať na človeka. Človek je človek, preto treba skúmať homosexualitu u človeka, nie u vtáka ani capa. Keď si zoberieme už len z pohľadu jeho štyroch živlov, keby jestovala len heterosexualita, jeho svarga by bola vychýlená, teda v neprirodzenej nerovnovážnej polohe. Na vyváženie prirodzenosti tu máme homosexualitu, bisexualitu a iné sexuality. Je pravda, že homosexuáli väčšinou nemajú potomstvo – avšak často ho majú – teda je pravda, že homosexuáli nie sú primárne tou rodiacou zložkou. Homosexuáli nepatria do kasty vychováteľov, ale duchovných – oni riešia tie nepraktické zbytočnosti ako filozofia, make up, móda, kázne a podobne. Keby všetci ľudia boli vychovávateľmi, nebolo by v spoločnosti tej duchovnej kasty a spoločnosť by sa premenila na obyčajnú farmu, ktorej cieľom by bolo namnožiť dosť dobytka na jatky. Práve homosexuáli dávajú spoločnosti duchovný neplodivý rozmer – žijú preto, aby skúmali svet, aby riešili zbytočnosti odlišné od vychovávania. Práve homosexuálovia menia spoločnosť-farmu na spoločnosť-nefarmu. Práve neexistencia homosexuality by bola neprirodzená. O heterosexualite môžeme povedať iba to, že je to väčšinová sexualita, avšak nie je ani prirodzená, ani normálna v zmysle, že homosexualita je neprirodzená a nenormálna. My vieme, že každý tu je pre niekoho iného – kvety pre hmyz, hmyz pre vtáky, vtáky pre šelmy, atď. Bez vtákov by sa premnožil hmyz, bez šeliem by sa premnožili vtáky. Heterosexuáli potrebujú k svojmu životu aj homosexuálov, lebo bez nich by bol život iba o plodení. Príroda netvorí nič len tak, bez funkcionality, myslím si, a tak aj homosexualita má určite nejaký praktický zmysel. Ja som nad tým uvažovala a tak som prišla na to, že aj výmenou vnútrotelových tekutín medzi mužmi príroda prispieva k evolúcii, napríklad výmenou vírusov, imunitných kultúr a podobne. Homosexuáli možno slúžia ako taká nárazníková zóna spoločnosti, lebo najnovšie prenosné choroby sa vďaka ich promiskuite najviac podpíšu práve na nich, čím môžu byť varovným signálom pre heterosexuálnu časť populácie, aby ochránili ženy – nositeľky života. Možno sa aj mužským stykom prenáša nejaký genetický materiál alebo submateriál, ktorý sa neskôr prenáša na potomstvo – ťažko povedať, čo v budúcnosti lekári objavia. Ak by to tak bolo, tak potom príroda okrem dvojpohlavného miešania pridala k miešaniu genetického materiálu aj jednopohlavný styk. Snahou prírody je dosiahnuť čo najväčšie miešanie. To miešanie je všade – vo vode, vo hviezdokopách, aj medzi ľuďmi. Práve preto, aby príroda zvýšila mieru miešania génov, vyvinuli sa z jednopohlavných organizmov dvojpohlavné organizmy. Ako som spomínala vyššie, možno aj styk medzi osobami rovnakého pohlavia prispieva k tomuto miešaniu – možno nejde priamo o miešanie génov, ale o miešanie krvných skupín, imunitných látok, informácií, a bohviečoho ďalšieho ešte.

  No a ešte k vete, že nie je možné byť súčasne vyznávačom rodnoviery a byť gej. Nuž, to je názor bigoťákov, ktorí kopírujú kresťanov. Načo chcú byť pohanmo, keď kopírujú kresťanov? Členmi rodnoviery sú v zásade dva typy ľudí: 1) tí, ktorí sa stavajú proti systému liberálnemu (lebo odmietajú Západ a jeho vplyv na Slovanov) a 2) tí, ktorí sa stavajú proti systému bigotnému (lebo odmietajú západné duchovno – židovskokresťanské). Tí prví sú proti homosexuálom, tí druhí nemajú proti homosexuálom nič.

  Hinduizmus pozná 4 kasty ľudí. Robotníci (hospodári – šudrovia), kupci (vajšiovia), bojovníci (kšatriovia) a kňazi (učitelia, vzdelanci, lekári, spisovatelia – brahmini). Žiarislav je so svojím rodným duchovnom ako ideológiou, podľa mňa, v kaste hospodára (šudru), lebo zdôrazňuje plodivosť, množenie, farmárčenie, on je, podľa mňa, myslením a chápaním plodenia hospodár, farmár. Žiarislav je vskutku povolaním aj hospodár – chová capkov a podobne. Okrem toho, že Žiarislav nesie prvky hospodára (šudru), nesie, podľa mňa, ešte významnejšie prvky kupca (vajšiu), obchodníka – tu mi asi dajú zapravdu ľudia, ktorí ho osobne poznajú – stačí si pozrieť, koľko inzerátov na obchod je na jeho webstránke. V tej chvíli, kedy som si uvedomila, že Žiarislav je viacej vajšia ako brahmin, môj záujem o neho opadol, lebo som ho prestala považovať za pravého adepta na vedomca/vidomca. Jeho vajšiovstvo sa podľa mňa prejavilo najviac vtedy, keď mi odoprel podporu, o ktorú som ho žiadala, keď sa moja kniha o histórii dostala na čiernu listinu kníhkupectva Martinus. Domnievam sa, že skutočnou príčinou, prečo mi odoprel podporu, bolo to, aby postavením sa na moju stranu a stranu ostatných dotknutých autorov obchodne neutrpela jeho kniha o duchovne, teda, že mal snaho sa od nás vyčleniť, dištancovať pre svoj prospech. On to určite bude vysvetľovať ináč a je mi v skutočnosti úplne jedno, ako to bude vysvetľovať on a aké pohnútky mal, ja som to vnímala po svojom. Ja by som sa v takejto situácii postavila jednoznačne na stranu slabšieho, aj keď by som na tom mala finančne tratiť – čo som aj presne spravila, nakoľko som to bola práve ja, kto sa postavil na obranu všetkých dotknutých autorov, ktorých Martinus ogrcal, lebo si ctím právo na slobodu prejavu, právo na bádanie, právo na kritizovanie, právo na učenie, právo na zdieľanie informácií, právo na omyl bez okydávania a hanenia niekým druhým. To ja som sa zachovala ako brahminka, ktorej ide o spravodlivosť, nie ako obyčajná vajšijka, ktorej ide o zisk. Potom som spravila tvrdú recenziu Žiarislavovej knihy, aby som mu nastavila zrkadlo, lebo som mala pocit, že to s tou svojou bohorovnou neomylnosťou už trochu preháňa. Skritizovala som každú vetu, v ktorej mal nepresnosť, omyl, výmysel, manipuláciu, zamlčaný zdroj, zabralo mi to mesiac života. Tým sa naše cesty rozišli.

  Netreba sa však nechať zmiasť – v hiduizme má brahmin štyri obdobia života, pričom jedným z nich je brahmin-hospodár. Brahminovia mali deti, na rozdiel od katolíckych kňazov, lebo keby brahminovia nemali deti, tak by kasta brahminov vymrela. Teda Žiarislav môže tvrdiť, že prežíva jednu zo štyroch etáp života brahmina/vidomca, konkrétne brahmina-hospodára, no u mňa bude už asi navždy zaradený do kasty vajšiov. Žirislav je aj hudobník. V hinduizme platí Manuov zákon, podľa ktorého má brahmin zakázané spievať. Samozrejme, Žiarislav si môže tvrdiť, že Rodné duchovno nie je hinduizmom a že v Rodnom duchovne vidomci spievajú. Mne sa spievanie tiež páči. Nuž, tak toľko asi k otázke ľudskej sexuality a k Žiarislavovmu článku na túto tému.

 4. Napr. Vety “ Žiadne zviera nemalo narušenú prirodzenú sexualitu “
  „Trvalá výchylka bežného pohlavného správania“
  Niekoľko krát nie naznačil ale priamo povedal že iba heterosexuálne vzťahy sú prirodzené .
  Prečo čo sa týka tých tučniakov ktoré sa ujali toho vajca napísal “ nemusí svedčiť o narušenej sexualite“ ?
  Príde mi to tak ako by boli pre neho vzťahy rovnakého pohlavia neprirodzené.
  Alebo “ ak sa jedince dvojpohlavného živočíšneho druhu rozhodnú pre dôsledný homosexuálny život “
  Podľa Žiarislava sa človek pre homosexualitu rozhodne ?

  Na strednej sme sa učili že 20% zvierat je homosexuáonych .
  Podľa mňa je homosexualita prirodzená v tom že bráni premnoženiu druhu .

  PS Áno máte pravdu Žiarislav má právo na svoj názor.
  Len ma mrzí to že aj slovanské duchovno je homofóbne , ale kedže takmer všetky náboženstvá gayov neznášajú tak sa nečudujem.
  Raz som čítal dáky anglický článok ktorý písal dáky vyznávač Rodnovery
  ( Ten článok už nenájdem čítal som ho fakt dávno) že nikdy neprijímu homosexuálov , aj na Wikipédií sa píše že nie je možné zároveň byť gay a vyznávač slovanského pohanstva .

 5. Marek,

  článok je tu:
  https://www.rodnacesta.sk/RC.prirodzene.spojenie.htm

  Prečítala som ho, ale nič homofóbne som v článku nenašla. Žiarislav iba napísal o tom, čo odpozoroval u svojich zvierat. Je to jeho pohľad, ktorý mu nikto neberie. Čo konkrétne vnímate na tom článku ako vadné? Ináč, nie je to článok nový, ale z roku 2015.

 6. Ďakujem že ste odpovedali , veľmi si to vážim neviem ako sa dáva link skúste dať do vyhľadávača „Prirodzené je spojenie dvoch pohlaví“ , keď to dám ja tak ako prvé mi vyskočí jeho článok .

 7. Kde Ziarislav pisal homofobne. Nejako ho uz nesledujem. Poslite link.

 8. Čo máte proti Zuzane Čaputovej ?
  Konečne prišiel niekto s liberálnymi hodnotami na rozdiel od väčšiny nie je homofóbna . Asi by ste mali radšej nejakého homosexuálov nenávidiaceho KDH-ka ?
  Vďaka Čaputovej , majú o nás lepšie mienenie. V podstate sme predbehli USA.
  PS keď už tak idete za gay-práva ako to že ste nereagovali na podľa mňa dosť homofóbne články od Žiarislava?
  Prirodzené je spojenie dvoch pohlavý a Manželstvo je spojenie muža a ženy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.