Na Slovenskom Národnom Pochode sú vítaní aj slovenskí homosexuáli

Dnes, 14. augusta 2019, mal údajne začať Slovenský Národný Pochod, ktorý má bez ohľadu na vierovyznanie zmieriť Slovákov, má to byť pochod za „mier“, „slovenskú rodinu, národ, vlasť, prírodu, kultúru a jazyk“. Pochod má začať na Dukle, má ísť cez Banskú Bystricu a smerovať má na Devín, kde sa má uskutočniť nejaké kultúrne podujatie, vraj aj veča.

Tento pochod ma zaujal ako dobrá myšlienka. Veru, je načase zmieriť všetkých Slovákov, vlastencov alebo homosexuálov, je potrebné ísť na pochod za slovenskú rodinu, aby sa podporili všetky slovenské rodiny, heterosexuálne, homosexuálne, úplné, neúplné. Na podujatie sú pozvaní Bratia a Sestry, Slováci, Sloveni a Slovenky, Slovieni a Slovienky. 

Teda pozvaní sú aj slovenskí homosexuáli, nakoľko aj oni sú Slovenmi alebo Slovenkami. Aj keď podľa facebookového vyjadrenia predstedu O.Z. Slavica Miloša Zverinu je pochod venovaný SLOVENSKEJ rodine a naša kultúra podľa neho pojem homosexuálna rodina nepozná, teda nevie, o čom hovorím.

Miloš Zverina: Slovenská rodina sa zakladá manželstvom (svadbou) muža a ženy. Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Slovenská spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti a slovenského národa. Rodičovstvo je slovenskou spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. 

RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI
Otec, mama, deti, brat, sestra, stará mama, starý otec, strýko, stryná, ujo, teta, bratranec, sesternica, svokor, svokra, tesť, testiná, krstný otec, krstná mama. „

Nuž, ja poznám aj rodiny, ktoré sú tvorené slobodnými matkami, rodinou je aj babka, ktorá vychováva vnúčika, rodinou sú aj dvaja muži alebo dve ženy, ktorí alebo ktoré spoločne vychovávajú vlastného alebo osvojeného potomka. Rodinou sú aj úplne neplodné zosobášené páry, ktoré vychovávajú alebo nevychovávajú osvojené dieťa. Ja chcem vyhlásiť naprotiveň pánovi Zverinovi, že na pochode sú vítaní aj slovenskí homosexuáli. Ja osobne považujem pána Zverinu za najväčšieho aktivistu za gej práva z národne orientovaných lídrov a cením si na ňom najmä jeho ochotu odpovedať aj na nepríjemné otázky – na rozdiel od niektorých liberálnych fašistov.

Slovenské obrady poznali pojem pobratimstvo a posestrimstvo, čo boli duchovné obrady na zosobášenie dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zachovali sa nám kresťanské písma písané cyrilikou, kde máme doslovne uvedené, ako tieto obrady/omše prebiehali a čo sa na nich hovorilo. Spravila som o tom kedysi jeden zaujímavý článok.

Týmto vyzývam všetkých slovenských homosexuálov, ktorí majú čas a chuť sa angažovať, aby zobrali dúhové zástavy a zúčastnili sa Slovenského Národného Pochodu aspoň na niektorej z etáp, aspoň na piatich kilometroch. Spravte si fotky a pošlite mi ich, nech ich zverejním, aby sme ukázali celému Slovensku a pánovi Zverinovi, že aj slovenskí homosexuáli patria do slovenskej rodiny, že existujú aj homosexuálne rodiny, že aj slovenskí homosexuáli patria medzi slovenských vlastencov a vyznávačov slovenskej kultúry a jazyka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.