Komu: sophie.wilmes@premier.fed.be

Vážená belgická vláda,

Píšem vám ako občianka Slovenskej republiky. Píšem vám po vzhliadnutí videa z policajnej cely, pretože chcem vyjadriť rozhorčenie nad podozrením, že vaši policajti zabili vo väzení slovenského občana Jozefa Chovanca obzvlášť krutým spôsobom. Robím tak preto, lebo naši slovenskí vládni predstavitelia, omámení šorošovským myslením, by vám nikdy takúto silnú protestnú nótu nezaslali, lebo pre nich je život neslováka cennejší ako život Slováka, čo nám dokazujú denno-denne. Vyslovene chcem vyjadriť pohŕdanie nad šorošovkou, ktorá momentálne zastáva úrad prezidentky Slovenskej republiky, Zuzanou Čaputovou, ktorá neváhala ani sekundu, keď videla policajnú brutalitu v uliciach Bieloruska, aby pomohla západným štátom rozložiť bieloruský slovanský štát, ale váha s tým, aby okamžite odsúdila umučenie Slováka v beglickej väznici. Ja vyslovene zúrim z toho, že vaši belgickí policajti si dovoľujú jednať so slovenským občanom ako s kusom handry. Žiadam od vás, aby ste tento prípad vyšetrili a zločincov exemplárne potrestali. My, ako hrdí Slováci a ako hrdí Slovania, proste nebudeme tolerovať takéto správanie voči nám. Vyzývam vás, aby ste ostro odsúdili toto umučenie slovenského občana, ospravedlnili sa Slovákom a spravili také opatrenia, aby sa nič podobné už nikdy neopakovalo.

S pozdravom,

Blažena Ovsená, slovenská spisovateľka

Dear Belgian government,

I am writing to you as a citizen of the Slovak Republic. I am writing to you after watching a video from a police cell, because I want to express outrage at the suspicion that your police officers killed a Slovak citizen, Jozef Chovanec, in a particularly cruel way in prison. I do so because our Slovak government officials, intoxicated by sorosist thinking, would never send you such a strong protest note, because for them the life of a non-Slovak is more valuable than the life of a Slovak, which they prove to us daily. I would like to express my contempt for sorosist, who currently holds the office of President of the Slovak Republic, Zuzana Čaputová, who did not hesitate for a second to see police brutality in the streets of Belarus to help Western states dismantle Belarusian Slavic state, but hesitant to immediately condemn Slovak art. in the Belgian prison. I am explicitly furious that your Belgian police officers dare to treat a Slovak citizen like a piece of rag. I ask you to investigate this case and punish the criminals exemplarily. We, as proud Slovaks and as proud Slavs, will simply not tolerate such behavior towards us. I urge you to strongly condemn this torture of the Slovak citizen, to apologize to the Slovaks and to take such measures that nothing like this will ever happen again.

Regards,

Blažena Ovsená, Slovak writer

0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *