PCR a antigénové testovanie nám dalo zaujímavé štatistiky, ktoré nám vedia prezradiť niečo o smrtnosti. Čo je vlastne smrtnosť na COVID-19? Poznáme dve štatistiky smrtnosti. Jedna sa volá po anglicky CFR (Case Fatality Rate), a druhá je IFR (Infection Fatality Rate).

Definície smrtnosti

Smrtnosť CFR = počet mŕtvych / počet pozitívne testovaných

Smrtnosť IFR = počet mŕtvych / počet všetkých infikovaných vrátane netestovaných

Počet infikovaných môžeme nazývať aj počet premorených.

Aký silný je nepriateľ?

Podľa pandemickej komisie je CFR = 1,2%, pričom vraj používajú výsledky PCR aj AG testovania. Tento ukazovateľ je dosť vysoký a môže vzbudzovať obavy, lebo predstavuje dvanásťnásobnú smrtnosť oproti chrípke. Podľa mňa Matovič toto využíva na manipuláciu obyvateľstva. Podľa mňa Matovič je manipulatívny psychomaniak, ktorý má utkvelú potrebu manipulovať ľuďmi. Patologicky sa pochváli svojimi klamstvami, podvodmi, potom uráža a napokon, ako správny psychický upír, sa ospravedlňuje, aby roztočil ďalšie kolo psychopríbehu.

Matovič je vo svojej podstate primitív, prefíkaný lišiacky primitív, pre ktorého účel svätí prostriedky, nemá absolútne nijaký rešpekt voči zákonom a zákonnosti a zničiť ho nemožno zákonmi, ale iba podvodom, presne takým podvodom, aký on praktizuje na obyvateľstve. Ale dosť bolo nateraz Matoviča, tento článok je o tom, aby sme zistili, aká je skutočná nebezpečnosť Covid-19, teda IRF.

Dáta môžu byť nepresné

Tvárme sa, že budeme veriť Matovičovým nameraným dátam, lebo iné nemáme, aj keď Matovičov klan je v tomto veľkým manipulátorom, lebo počty novonakazených závisia aj od počtu vykonaných testov, ktoré sa vykonávali v rôznych objemoch podľa potreby – keď bolo treba ukázať úspech, testovalo sa menej, keď bolo treba ukázať hrozbu, testovalo sa viacej. Dáta pochádzajú zo stránky: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

Predpoklady pre výpočet IFR

Aby sme mohli odhadnúť počet celkovo premorených od začiatku nákazy, sú k tomu potrebné niektoré údaje. Musíme poznať najmä:

 • Musíme poznať dĺžku inkubačnej doby vírusu. O tej vieme, že sa pohybuje od 6 do 14 dní. My pre účely tohto výpočtu budeme počítať s maximálnou dĺžkou, teda 14 dní, lebo tak dostaneme konzervatívnejší výsledok smrtnosti.
 • Musíme poznať, ako dlho trvá od testovania pozitivity, kým pacient umrie. Podľa mojich skúmaní grafov je to tiež 14 dní. Aj podľa úradníka Pandemickej komisie je to okolo 14 dní od príznakov, pričom na desiaty deň sa vraj zhoršuje stav pacienta, na štrnásty sa zlepšuje, teda pokiaľ pacient nezomrel. Tento údaj je dôležitý pre konečný výpočet smrtnosti, lebo musíme počítat smrtnosť ako podiel počtu mŕtvych v nejakom dátume a počtu premorených k dátumu spred 14 dní. Nemôžeme použiť počet premorených k tomu istému dátumu, lebo krivka nám rastie exponenciálne a tak za posledných 14 dní nám pribudne rádovo viacej nakazených ako za dlhé obdobie predtým a mnohí z týchto novonakazených ešte len umrú o 14 dní.
 • Musíme poznať účinnosť antigénových testov. Matovič uvádza účinnosť antigénových testov na 58%, ja som po mojich analýzach dospel k výsledku, že účinnosť je okolo 50%. Toto tu nebudem dokazovať, iba to ukážem, lebo dôkaz by bol nad rámec bežného článku. Budem používať 50% aj napriek tomu, že nám to nafúkne počet nevychytaných nakazených a teda viacej poníži smrtnosť, no, žiaľ, mne vyšla účinnosť AG testov na zhruba 50%.
 • Musíme poznať počet PCR potvrdených (premorených) v deň pred prvým AG testovaním. Tých bolo 57644.
 • Musíme poznať počet PCR potvrdených za posledných 14 dní (inkubačná doba vírusu) pred prvým AG testovaním. Tých bolo 29396.
 • Musíme poznať počet PCR potvrdených od začiatku pandémie do 15. dňa pred prvým AG testovaním. Tých bolo 28268. Tu si všimnite, že kvôli exponencialite rastu novo nakazených máme očakávaný fenomén, a to, že počet nakazených za celé dlhé obdobie od začiatku pandémie do 15. dňa pred prvým AG testovaním má zhruba rovnaký počet nakazených ako za obdobie 14 dní pred prvým AG testovaním. Toto je vlastnosť exponenciálneho rastu.
 • Musíme poznať, koľko bolo v populácii pozitívnych zistených v prvom kole AG testovania. Vieme, že to bolo 38359 ľudí.
 • Musíme poznať, koľko ľudí bolo testovaných v prvom kole AG testovania. Vieme, že to bolo 3,6 mil. ľudí. Tým pádom netestovaných bolo 1,9 mil. ľudí.
 • Musíme poznať počet mŕtvych k nejakému dátumu, najlepšie k čo najneskoršiemu, aby sme mali čo najväčšiu vzorku mŕtvych. K 07DEC2020 to bolo už vyše tisíc, presne 1046 mŕtvych ľudí. A tiež musíme poznať počet premorených zistených PCR testmi k dňu pred 14 dňami, teda k 23NOV2020 to bolo 97493 premorených ľudí.
 • Pokiaľ budeme poznať aj počet mŕtvych k 14NOV2020 (teda 14 dní po 1. AG testovaní), čo aj poznáme, vieme vypočítať smrtnosť CFR. Počet mŕtvych bol 510.

Ukážka toho, že pacienti umierajú na 14 deň

Počet dní, za koľko pacient umrie po otestovaní, sa dá zistiť na základe toho, že Matovič spravil AG testovanie a lockdown. Tým vytvoril kopček denných prírastkov nakazených, ktorý má svoj vrchol. Rovnako tak musí mať neskôr tento kopček aj počet prírastkov úmrtí. Keď zmeriame vzdialenosť týchto vrcholov, získame tak počet dní medzi týmito udalosťami. Rovnako vidíme aj nástup nárastu oboch kriviek a podľa toho sa dá usúdiť, koľko dní trvá, kým pacient umrie. Problém je len v tom, že počet úmrtí je taký nepravidelný a riedky, že diferencia hodnôt konkrétneho dňa a predošlého dňa môže pomýliť. Preto je dobre si krivky najskôr upraviť, prípadne si upraviť tie diferencie napríklad vystredeným aritmetickým priemerom – preto vystredeným, aby nám zostali zachované vrcholy v tých dňoch, kedy sa aj udiali. V neskoršom období uvidíme ďalší vývoj počtu obetí, preto sa môže stať, že sa ukáže, že tá doba do skonania sa môže predĺžiť, čo by nám výrazne ovplyvnilo výpočet smrtnosti a zvýšilo ju. Ak by sa ukázalo, že ten počet dní od testovania do skonania by bol napríklad 21, tak aj smrtnosť by bola vyššia, lebo by sa zvýšil čitateľ, teda počet mŕtvych by bol braný z neskoršieho obdobia, kedy bolo mŕtvych už viacej.

Ukážka toho, prečo majú AG testy účinnosť iba 50%, nie Matovičových 58%

Vyrobili sme spriemerovaný priebeh počtu novoinfikovaných (teda prírastky aktívnych) občanov podľa testových výsledkov po antigénovom testovaní (modré stĺpce) a vyrobili sme tiež krivku teoretickú, ktorá odráža, ako by sa mal počet prírastkov znížiť pri danej účinnosti (červená krivka). Ako vidíme z grafov, počty prírastkov aktívnych presahovali očakávaný pokles – tento nárast nad krivkou bol podľa člena pandemickej komisie vraj spôsobený tým, že ľudia, ktorí sa nechceli testovať na antigénové nosovo-špáracie testy, sa po celoplošnom testovaní radšej išli otestovať na PCR testy, aby mali modrý papierik a slobodu. Teda nám to pokazilo grafy, lebo nám tam vošli iné vplyvy, ktoré je ťažké odfiltrovať. Napriek tomu smernica poklesu by mala ostať zachovaná – to je ten sklon, ako rýchlo stĺpce klesajú. Vidíme, že pre 58% pokles by sme očakávali strmší pokles, aký sme dosiahli po celoplošnom testovaní. Naopak, 30% je už málo. Ukazuje sa, že 50% účinnosť zodpovedá prudkosti toho poklesu. Žlté stĺpce predstavujú dátumy celoplošného testovania, prvé kolo a druhé kolo. Grafy ukazujú spriemerované hodnoty, lebo denné hodnoty sú vysoké alebo nízke podľa toho, či bol víkend, alebo nie.

Spriemerované denné prírastky aktívnych podľa PCR testovania po dvoch kolách celoplošného antigénového testovania. Ide o kĺzavý priemer s periódou 7 dní spätne. Ako vidíme, sklon červenej krivky odráža sklon modrých stĺpcov najlepšie pre účinnosť 50%.

Výpočet

Týmto máme všetky údaje, ktoré potrebujeme k výpočtu. Tieto údaje sme vložili do tabuľky, pričom sú zvýraznené hrubým rámikom. Ostatné údaje sme dopočítali pomocou priamej úmery. Viď obrázok. Druhý obrázok ukazuje vzorce.

Ako je výpočet spravený? Takže vieme, že počas prvého AG testovania sme vychytali 38359 nakazených (bunka I15). Ale títo boli iba tí aktívni, ktorí boli aktívni maximálne posledných 14 dní. To preto iba posledných 14 dní, lebo pred viac ako 14 dňami, pokiaľ bol niekto aktívny, tak už je s najväčšou pravdepodobnosťou negatívny alebo leží v posteli a sa lieči. Samozrejme, vieme, že účinnosť testov je 50%, preto rovnaký počet pozitívnych nevychytaných zostal v populácii po prvom antigénovom testovaní, teda tiež 38359 (bunka J15). Otázka je, aké hodnoty budeme mať v bunkách I10 a J10. Tieto vieme dopočítať z priamej úmery k počtu premorených zistených pomocou PCR testov, lebo môžeme predpokladať, že ak by sme antigénové testy vykonali v predošlom období, tak by sme vychytali rovnaký podiel voči PCR pozitívnym ako počas prvého AG testovania. Teda ak do 16OCT2020 sme vychytali 28268 PCR pozitívnych (bunka F10) a od 17-30OCT2020 sme vychytali 29396 PCR pozitívnych (bunka F15), tak tieto musia byť v rovnakom pomere ako bunky I10 a I15. Podobne dopočítame aj hodnoty pre nevychytaných (bunky J10 a J15) – tu využijeme fakt, že vieme pomer testovanej populácie voči netestovanej (bunky I5 a M5). V netestovanej populácii predpokladáme, že sa nachádza pomerne rovnako veľa pozitívnych ako v testovanej populácii. Takto dopočítame total pre AG testovanie za celé obdobie od začiatku pandémie do prvého AG testovania (bunka P10). Opäť priamou úmerou dopočítame total pre AG testovanie do 23NOV2020 (bunka Q10) a to z buniek P10 a G10 a H10. Pomer P10/Q10 sa musí rovnať G10/H10. Keď spočítame PCR a AG testovania dohromady, dostaneme total premorených (bunka S10). Teraz už môžeme vypočítať IFR (bunka U26) ako podiel buniek T26 a S10. CFR (bunka V21) vypočítame ako podiel mŕtvych voči testmi potvrdených spred 14 dní, teda ako podiel buniek T22 a R10. A to je celý výpočet.

Záver

Tieto dáta sú od Matoviča. Ak jeho dáta nie sú správne, tak nie je správny ani tento výpočet. Ak sú správne, tak je zhruba správny aj tento výpočet, aspoň približne. Ukázali sme, že smrtnosť na Covid-19 je 0,215%, čo je zhruba 2,5-násobkom smrtnosti chrípky. Teda tu nemáme strašného nepriateľa, ale naozaj iba silnejšiu virózu. Strašný by bol nepriateľ vtedy, keby sme mali dajme tomu desaťnásobok alebo tridsaťnásobok chrípky. Hoci sme si nie úplne istí, či doba umierania na COVID-19 od testovanie je skutočne 14 dní, alebo je to viacej, možno až 21 dní (dáta tomu môžu napovedať), aj tak by sa výpočet nezmenil veľmi. Smrtnosť IFR by stúpla na 0,24% a smrtnosť CFR na 0,7% podľa dostupných Matovičových dát. Dokonca by smrtnosť stúpla aj vtedy, keby sme zvýšili účinnosť AG testov na Matovičových 58%, v tom prípade by sme mali konzervatívnejšie štatistiky a smrtnosť vyššiu, pre 14-dnový model zomierania by bolo CFR = 0.531%, IRF = 0.242%, pre 21-dňový model zomierania by bolo CRF = 0,699%, IFR =0.266%. Dokonca, aj keby tieto štatistiky boli dvojnásobné, nešlo by o silného, ale iba stredne silného súpera.

Všetci raz umrieme, možno aj na Covid, ale je otázne, či vážne stojí za to, aby pre silnejšiu virózu kolabovala ekonomika, nastoľoval sa výnimočný stav, šikanovali sa ľudia pre nenosenie rúšok a odmietania paličiek do nosa, aby sa zatvárali reštaurácie (keď kostoly sú stále otvorené), aby bankrotovali súkromníci, aby sa dostávali do strašných dlhov, na mizinu, do drápov exekútorov. Je otázne, či je to hodné tých žalôb, konfliktov a udávaní, vyhrážok, znásilňovania Ústavy SR, nezákonností, nadávok a Matovičových manipulácií, ale najmä tých stratených životov ľudí, ktorí trpeli a trpia inými diagnózami, ktorých liečenie je teraz pozastavené. Zdôrazniť treba, že počet mŕtvych v dôsledku zanedbanej zdravotnej starostlivosti môže byť vyšší ako počet „zachránených“ pred Covidom. Je možné, že mnohí pacienti na pľúcnej ventilácii zomreli, ale kvôli starostlivosti o nich nemohli lekári liečiť možno oveľa väčší počet pacientov na iné choroby, ktorí by zomrieť nemuseli. Žiaľ, nie som členom pandemickej komisie, aby som mal dostatok relevantných informácií, ktoré sú k dispozícii jej. Ak vidíme plné nemocnice a umierať ľudí, skôr ako hrozivú smrtnosť tu máme inú príčinu, a to, že exponenciálne nám narástli počty nakazených tak veľmi, že aj pri relatívne nízkej smrtnosti nám ten nával exponenciálneho rastu spôsobí zdanie apokalypsy. Je to známa vlastnosť exponenciálnych funkcií a geometrických postupností, že dlho sa držia pri zemi a potom začnú rásť tak rýchlo, že ich už nič nezastaví a „presahujú všetky medze“.

Napokon sa s Covidom stretneme všetci, či už vo forme nákazy alebo vakcíny, lebo nutne sa s ním musíme stretnúť všetci. Podobne ako nepoznám nikoho, kto by neprešiel chrípkou, z dlhodobého hľadiska nebude človeka, ktorý by sa nestretol s Covidom. Preto hovoriť o zachránených životoch v dôsledku nosenia rúšok je trochu zavádzanie. V skutočnosti iba rozkladáme priebeh nákazy do dlhšieho obdobia, aby naraz neochorelo príliš mnoho ľudí a nevybookovali sa tým nemocničné lôžka, kde by pacientom mohli podať prvú pomoc vo forme kyslíka alebo intravenózne vo forme antibiotík proti zápalu pľúc. Ale kto má umrieť, ten umrie teraz alebo neskôr, keď nie na Covid, tak na niečo iné. Uvidíme na konci roka, či nám celoročne nejako významne vyskočí číslo úmrtnosti oproti predošlému roku. Tento údaj nám veľa prezradí o tom, aká je Covid v skutočnosti hrozba. Je možné, že mnohí, ktorí sú dnes vedení, že umreli na Covid, v skutočnosti umreli s Covidom, teda na inú chorobu, len mali to nešťastie, že navyše dostali aj Covid, ktorý ich dorazil.

Boli by sme veľmi radi, keby sa Matovič alebo pandemická komisia k tejto veci vyjadrili a prezradili, aký je ich odhad IFR smrtnosti. Je to totiž kľúčová informácia pre zvolenie ďalšej stratégie. Potrebujeme poznať IFR, lebo NFR nás môže v tejto veci nemilo pomýliť.

Ozaj, potom je tu ešte iná možnosť, a to, že ak by tento výpočet bol zlý, tak potom by boli zlé aj Matovičove dáta a potom aj jeho antigénové testy by vlastne mali nemerateľný efekt a bolo by namieste sa opýtať, koľko pozitívnych vlastne počas celoplošného testovania v skutočnosti vychytali.

3 komentáre

 • milan2

  Toto som zistil pred polhodinou: v štatistickom úrade Slovenska sú údaje o celoročných úmrtiach. Je 17.12.2020 o 00, 57 hod. Za rok 2019 zomrelo na Slovensku celkom 53 234 osob! Vtedy ešte vírus neexistoval! Od 1.1. 2020 do 30.09. 2020 zomelo u nás celkom 39 676 osob. Priemer na mesiac je 13 225. Keď tento priemer pripočítame k trom štvrťrokom 2020 bude celkom zomrelých v roku 2020 o 322 menej osob, ako bolo za celý rok 2019 a to 52 901 zomrelých osob.

 • milan2

  mne sa páči táto analýze už z princípu, že sú to skoro vedecky spracovala dostupné dáta z testovania. To som aj napísal posledne, že to treba robiť a Božena to excelente zvládla. Výsledok v podstate ale odpovedá doteraz známym dátam o smrtnosti zo sveta, takže sa to len potvrdilo. Aj Božena hovorí, že nakoniec dostaneme koronu všetci, že momentálne sa len opatreniami predlžuje táto doba, aby sa v nemocniciach nezahltili Jisky. Čo mňa ale prekvapuje v poslednej dobe akoby zrýchlovanie šírenia covidu, čiže môj pôvodný odhad že úplné zamorenie by u nás trvalo až 20 rokov, teraz sa mi zdá, že to potrvá oveľa kratšie, násobne, nakoľko zamorovanie sa zrýchlilo – krivky sú zrazu strmé, čo by znamenalo, že vláda mala zaviesť lokdaun oveľa skôr. Možno už pred mesiacom zároveň s testovaním a od Vianoc znovu. Dvojité testovanie zjavne svoj význam malo, bol tam pokles, keby nebolo, tak by sme mali desaťtisícové denné nakazenia, a aj to umožnilo výpočet smrtnosti, ale zdá sa, že opakované testovanie nemalo byť dvojité, ale trojité, ako na Orave, kde boli nakoniec najlepšie výsledky. Ale asi nemali byť 7 dňové medzery, ale 5 dňové, čo vyplýva z 50% citlivosti testov. A tiež testy by už mohli byť výplachové, ako pre školákov pretože niektorí čo robia výtery to robia fakt bolestivo (bol som 4x, takže už viem porovnať). Mali by výplachové testy rozdať domov aspoň po 5 kusov. To by mohlo sploštiť krivku. Tiež by mali rozdať prípravok proti parazitom ivermectin , zdá sa že veľmi dobre funguje, oveľa lepšie ako v máji oslavovaný šialene drahý americký… a nakoniec to bolo veľké fiasko. Za kúpu desiatich amerických sa dá kúpiť desaťtisíce horeuvedeného.

 • Ľuboslav Václav

  Súhlasím s tým, že nebezpečnosť Covidu sa preháňa až do hystérie. To, že ľudia sa voči tomu ohradzujú, svedčí o tom, že si stále časť populácie uchovala zdravý rozum, a odmieta byť ovcami v hrátkach vystrašených papalášov. Dúfam, že ked Matovič teraz prekoná ochorenie z vírusu, nebude tak podliehať hystérii a zmúdrie,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *