Pán Matovič aka podvodník z Trnavy,

ak je situácia v Nitre naozaj vážna, tak nariaďte tvrdý lockdown. Keby situácia bola naozaj vážna, tak by ste neposielali falošne negatívnych ľudí do spoločnosti alebo do práce, lebo nimi rozdúchavate nákazu, ako ste ju rozdúchal falošne pozitívnymi po celom Slovensku.

Antigénové testy neodhalia všetkých pozitívnych, ale podľa vašich informácií odhalia iba 58% zo všetkých pozítívnych, teda 42% falošne negatívnych stále zostane v populácií a títo môžu šíriť vírus ďalej.

Celý dnešný Armagedon na Slovensku vznikol iba z tých Vašich falošne negatívnych, ktorých ste vyrobili počas prvého a druhého celoplošného testovania, pretože netestovaní mali lockdown, niektorých pozitívnych ste odchytili antigénovými testmi a poslali do karantény, a tak zostali iba skryte nakazení, kto mohol opätovne rozdúchať vírus do dnešných rozmerov.

Prečo tvrdý lockdown? Lebo ak je situácia naozaj vážna, tak asi ide o život. Ak ide o život, tak asi nebudem vyrábať epicentrá nákazy, ani zgrupovať a zmiešavať obyvateľstvo na odberných miestach, ani dávať pozitívnym ľuďom do rúk modrý papierik s textom, že sú negatívni.

Buď klamete o tom, že situácia je vážna, a teda ak nie je vážna, tak potom možno zgrupovať obyvateľov s pozitívnymi, alebo je situácia skutočne vážna a potom sa snažíme zamedziť zgrupovaniu s pozitívnymi ľuďmi. Celé vaše vládnutie je sprevádzané rozporuplnými činmi a rovnako je tomu aj v tomto prípade.

Iba tvrdým lockdownom vieme zabezpečit úplnú elimináciu vírusu. Tým, že do spoločnosti posielate falošne negatívnych, tak vlastne živíte epidémiu a nedávate možnost ju totálne eliminovať.

Kriminálne aspekty testovania (podozrenia – nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu, hrubý nátlak v krízovej situácii, uplácanie, neoprávnená karanténa, perzekúcie za porušenie karantény, obchádzanie zákonnosti, obchádzanie ústavnosti, tvorba bieleho koňa, prekračovanie právomocí verejného činiteľa a iné)

Prečo živíte epidémiu? Aby ste mohli testovať stále dokola a donekonečna, aby na vás napojení ľudia mohli nehorázne profitovať na nákupoch testov, a vy, aby ste mali dôvod tie testy stále objednávať?

Vy tu živíte epidémiu pušťaním falošne negatívnych do spoločnosti, čím sa môžete dopúšťať všeobecného ohrozenia. Iba tvrdý lockdown je adekvátne riešenie na úplné potlačenie pandémie. Keby ste boli spravili tvrdý lockdown, falošne negatívni ľudia by boli bývali eliminovaní karanténou. Ak by karanténu boli porušili, boli by to bývali títo pozitívni ľudia, kto by bol býval braný na zodpovednosť. Avšak Vy ste neurobili totálny lockdown, Vy ste skombinovali lockdown s plošným testovaním, pričom Vy ste posielali do spoločnosti falošne negatívnych, čím ste sa Vy dopustili všeobecného ohrozenia, lebo to Vy ste prevzali zodpovednosť za plošné testovanie ako aj nekvalitné testy a to Vy ste posielali do spoločnosti falošne negatívnych ľudí šíriacich nákazu.

Je pravda, že Vaše celoplošné testovanie pomocou antigénových testov je dobré v tom, že dokáže odfiltrovať niektorých pozitívnych. Avšak ste si neuvedomili, že je aj smrteľnou hrozbou, lebo do spoločnosti vám pustí aj falošne negatívnych, ktorí ďalej šíria pandémiu. A teda predpokladom použitia vašej „atómovej“ zbrane je neustále a opakované testovanie, podľa mojich výpočtov minimálne dvakrát do mesiaca.

Avšak tým, že ste celoplošné testovanie nevykonávali každý mesiac dvakrát, nakoľko ste nemali nakúpené testy, ste hrubo zanedbali vaše povinnosti pri riadení krízovej situácie. Spôsobili ste na Slovensku explóziu falošnej negativity. Vinný nie je Sulík, ale jedine vy, lebo ste to boli Vy, kto sa rozhodol ísť do celoplošeného testovania prvý raz, doslova ste túto možnosť vnútil všetkým ostatným a celému národu, a teda ste prebrali na seba zodpovednosť aj za to, čo sa stane, keď sa vám nepodarí zrealizovať ďalšie kolá antigénového testovania.

Matovič ohľadom antigénových testov, ktoré nakúpil Sulík, priznal 09.01.2021 v Sobotných dialógoch v rádiu RTVS: „… Ja by som ani psa s tým netestoval… To nezachytí nikoho, a my sme medzičasom 250 tisíc ľudí na Slovensku tým testovali. My sme tých ľudí doslova oklamali. My sme na nich robili hókusy, pókusy. My sme im dali falošný pocit, že oni vlastne nie sú chorí, ale ten test, to je naozaj šmejd… to nie, že zviera s tým netestovať, nikoho s tým netestovať a stálo to 3,9 mil. eur… Budem sa pýtať kolegu Sulíka, čo teraz s tou škodou.“ Priznal sa k všeobecnému ohrozeniu.

Hoci počty nakazených sa rapídne zvýšili a nemocnice sa zaplnili, vy ste napriek tomu nezasiahli tvrdým lockdownom, ale sa to javí, že ste čakali, kým neprivediete do zúfalstva samosprávy, aby zo zúfalstva pristúpili na vaše riešenie – plošné testovanie obyvateľstva špajdlami do nosa, aby ste mohli točiť kšeft okolo antigénových testov, a to aj za cenu preplnených nemocníc a zbytočných ľudských obetí.

Odhliadnuc od toho, že toto testovanie je ponižujúce, Vy ste ho vykonali použitím hrubého nátlaku nielen na občanov, ale aj na zdravotníkov, pretože ste prinútili zdravotníkov obchádzať medicínsky protokol a svoje ciele ste dosiahli ich uplatením.

Okrem falošne negatívnych ľudí vaše testy vyrábajú aj falošne pozitívnych ľudí. Falošne pozitívnych ste dali neprávom do karantény, ako ste ich mohli i trestnoprávne postihovať, ak karanténu porušili. Títo ľudia, hoci v skutočnosti negatívni, sú tiež obete Vášho bezprávia.

Vy ste všeobecne známy tvorením bezprávia, obchádzate Ústavu SR, ignorujete zákonné postupy pri tvorbe a uplatňovaní legislatívy, vyrobili ste si bieleho koňa Mikasa, aby ste sa zbavili právnej zodpovednosti. Vy ste známy tým, že si vyrábate bielych koní, ako ste si údajne mali vyrobiť bieleho koňa z vášho bývalého zamestnanca, ktorému ste mali predať firmu, aby ste sa, údajne, zbavili trestnoprávnej zodpovednosti. Mikas ako nižší úradník bezvýznamenej štátnej inštitúcie totalitne diktuje občanom, čo majú robiť, a v núdzovom stave obmedzuje ich základné ľudské práva dané Ústavou, čím na seba de facto prevzal úlohu parlamentu. Mikas je pozodrivý zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a vy tiež.

Záver

Všetci tí ľudia, ktorí zomreli iba preto, lebo ich nakazili Vaši falošne negatívni občania, ktorým ste navyše dali do rúk (na modrom papierku) smrtonosné znamenie COVID NEGATÍVNI, sú iba a iba vaše obete. Vy máte ich smrť na rukách.

0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *