Dobrý deň, pán minister zdravotníctva, pán generálny prokurátor,

dostala sa ku mne informácia, že Ministerstvo zdravotníctva spustilo kampaň na propagáciu vakcinácie. Vizuály, niektoré s logom Ministerstva vnútra, predstavujú také nezmyselné slogany ako napr. vakcína je sloboda, vakcína je hudba, vakcína je zdravie alebo vakcína je príbeh s dobrým koncom. Viď obrázky nižšie.

Ide o vyslovene manipulatívne výroky, ktoré majú za cieľ presvedčiť / zmanipulovať / uviesť do omylu ľudí za účelom primäť ich, aby sa dali zaočkovať.

Aby bolo jasné, ja nie som odporca vakcinácie ako takej, ale viem, že informované poučenie musí byť dané úplne, nestranne, bez naliehania, bez zľahčovania. Je úplne zrejmé, že Ministerstvo zdravotníctva týmito klamlivými sloganmi sleduje cieľ, získať od ľudí informovaný súhlas s vakcináciou. Informovaný súhlas je založený predovšetkým na INFORMOVANÍ, informovanom poučení, a to úplnom, nestrannom, s pozitívami aj rizikami liečby ako aj alternatívami liečby. Preto cieľom tohto môjho podania je dosiahnuť to, aby ministerstvo neobchádzalo zákony ani medicínsku etiku a robilo veci tak, ako sa patrí, teda naporiadok a slušne a s rešpektom voči občanom. 

Podľa zákona 576/2004 Z.z, paragrafu 6, odst. 1: „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a, § 44 ods. 6, § 44b ods. 2),“

Odst. 2 hovorí, ako má informovanie prebiehať: „Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.“

Pri kampani Ministerstva zdravotníctva sa však jedná o hrubú manipuláciu s informáciami, jedná sa o šírenie nepravdy za peniaze daňových poplatníkov. Je úplne zrejmé, že vakcína nie je hudba. Stačí sa nad tým zamyslieť a každému je jasné, že vakcína je očkovacia látka a hudba je estetická vibrácia vzduchu, preto tvrdiť, že vakcína je hudba, je nezmysel a čistá manipulácia v tom najodpornejšom podaní.

Podobne manipulatívne je tvrdenie, že vakcína je sloboda. Vakcína určite nie je sloboda. Sloboda je právo nám dané od narodenia. Sloboda je niečo úplne iné ako vakcína. Manipulatívne je tvrdenie, že vakcína je sloboda, lebo v Bielorusku majú slobodu aj bez vakcíny. Dokonca v Bielorusku majú aj hudbu bez vakcíny, nakoľko tam, podľa mojich informácií, žiadny lockdown nemajú.

Nečudujem sa, že manipulatívne tvrdenie, že vakcína je sloboda, prichádza práve od rezidentky Zuzany Čaputovej, ktorú ja považujem za kráľovnú manipulácie, ale čudujem sa, či patrí medzi jej prezidentské kompetencie, vystupovať v platených reklamách na propagáciu vybraného spôsobu liečby. Tiež ma zaujíma, či táto osoba má dostatočné medicínske vzdelanie na to, aby sa v tejto veci vôbec mohla erudovane vyjadrovať.

Tvrdiť, že vakcína je príbeh s dobrým koncom, je potrebné povedať predovšetkým tomu, kto na nežiaduce účinky vakcinácie umrel.

Problémovým v sloganoch je sloveso „je“. Keby Ministerstvo zdravotníctva použilo iné sloveso, napríklad „znamená“ alebo „predstavuje“ alebo „smeruje“, význam by bol iný a skôr akceptovateľný. Je zjavné, že ministerstvo siahlo po najprimitívnejšej a najkratšej skatke, po slovese „je“, a práve z modusu operandi je vidno príšernú zákernosť ľudí, ktorí takto konajú

Avšak už samotný princíp sloganu ako skratkovitej a teda neúplnej formy informácie vylučuje poskytovanie úplného informovaného poučenia (prízvuk na slovo úplného), ako to predpokladá zákon. Zákon síce hovorí, že informáciu o liečive má poskytnúť lekár, ale ministerstvo, pokiaľ propaguje nejakú formu liečenia, nespĺňa predpoklad, že by bolo lekárom – ak nie je lekárom, tak je tu podozrenie, že poskytuje zdravotnícke rady bez adekvátnych kompetencií. A pokiaľ ministerstvo je lekárom, resp. má lekárske kompetencie, potom je povinné zdržať sa skratkovitých (porušenie zásady úplnosti), zavádzajúcich (porušenie zásady pravdivosti), jednostranných (porušenie informovaní o alternatívach liečby) a z kontextu vytrhnutých informácií. 

Ministerstvo však informuje o liečive skratkovito aj na facebooku, kde hodnotí benefity oproti rizikám vakcíny proti Covid-19 tým spôsobom, že benefity zvýrazňuje a riziká podceňuje. Koná tak slovami „mamutie benefity“ a „riziká menšie ako pri uštipnutí komárom“. Ide tu o hodnotiaci úsudok, nie o poskytnutie reálnej informácie, z čoho sa vakcína skladá, aké má vedľajšie účinky, či už krátkodobé, dlhodobé alebo neznáme možné riziká, prípade alternatívy liečby. Zavádzajúce na tomto hodnotení je to, že existujú ľudia, ktorí po uštipnutí komárom môžu umrieť na anafylaktický šok a teda kresliť miniatúrneho komára a veľkého mamuta je hrubé zavádzanie. Jedná sa tu o ukážkový prípad, ako sa v prípade liečby informované poučenie robiť nemá. Ministerstvo zrejme považuje ľudí za nesvojprávnych, nevzdelaných a preto im namiesto plnohodnotných informácií podsúva informačné skratky, navyše zavádzajúce.

image.png

Ministerstvo aj v minulosti na svojom facebookovom profile v ďalšom prípade porušilo spôsob riadneho informovania o rizikách vakcíny. V letáku uviedlo nežiaduce účinky vakcíny, ale porovnalo ich s nežiaducimi účinkami lieku s obsahom ibuprofen. Toto je absolútne neprípustné, porovnávať riziká dvoch liekov. Opäť toto porovnanie ministerstvo spravilo za tým účelom, aby zľahčilo nežiaduce účinky vakcíny a zaviedlo ľudí, že po vakcíne budú mať presne také závažné komplikácie ako po požití ibuprofénových liekov. Po správnosti leták mal obsahovať výlučne informáciu o vakcíne bez informácií o lieku ibuprofén, lebo ibuprofén s vakcínou nijako nesúvisí. To preto, lebo občan sa má rozhodnúť pre vakcináciu na základe reálnych rizík vakcíny, nie na základe rizík ibuprofénu. A to preto, lebo hoci aj občan môže mať pri ibuproféne dajme tomu hnačku, čo je mierny príznak, neznamená to, že rovnako mierne nežiaduce účinky by mal aj pri užití vakcíny, lebo tie môžu byť aj závažné. Spájať riziká dvoch liekov dokopy je nezmyselné a preto manipulatívne. Ide tu zjavne o zlý úmysel ministerstva, o obchádzanie etických pravidiel. Je úplne zjavné, že ministerstvo ovládajú nekompetentní ľudia, ktorí nedorástli na to, aby robili robili veci profesionálne a so stopercentou etikou. Nedostatkom etiky zjavne trpí aj rezidentka Čaputová, čo mi zapadá do rámca môjho vnímania tejto osoby. 

image.png

Je škandalózne, že ministerstvo platí z peňazí daňových poplatníkov reklamu na vybrané produkty súkromných firiem. Je škandalózne, že ministerstvo sa priklonilo k jednému druhu liečby, konkrétne vakcínou, a za peniaze daňových poplatníkov pretláča tento postup. Je predsa na občanoch, či vakcínu využijú, alebo nie, a ministerstvo im do toho nemá čo hovoriť a už vôbec nie na tento účel míňať peniaze daňových poplatníkov. Mám podozrenie, či sa tu nejedná o svojvoľné a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov.

 • Žiadam Ministerstvo zdravotníctva, aby mi zaslalo informáciu, koľko peňazí stojí vakcinačná kampaň a ktoré firmy ju vykonávajú. 
 • Žiadam Ministerstvo zdravotníctva, aby okamžite ukončilo túto vakcinačnú kampaň.
 • Žiadam Ministerstvo zdravotníctva, aby okamžite stiahlo klamlivé informácie v skratkovitých posterových sloganoch. 
 • Žiadam Ministerstvo zdravotníctva, aby stiahlo zavádzajúce príspevky na facebooku ohľadom rizík vakcinácie a aby sa do budúcna zdržalo skratkovitého, manipulatívneho a nepravdivého informovania o rizikách vakcíny. 
 • Žiadam Ministerstvo zdravotníctva, aby sa držalo najvyšších medicínskych etických zásad pri informovaní o rizikách a benefitoch liečiva. 
 • Žiadam Ministerstvo, aby okrem vakcinácie informovalo občanov aj o alternatívach liečby ako aj o možných dôsledkoch odmietnutia liečby.

Žiadam Generálnu prokuratúru, aby preverila môj podnet a to najmä:

 • postup Ministerstva zdravotníctva, najmä s ohľadom na oprávnenosť Ministerstva viesť kampaň v prospech vybraného druhu liečby, ako aj dodržiavanie zákona  576/2004 Z.z, paragrafu 6, odst. 1 a 2, teda či informované poučenie prebieha v súlade so zákonom,
 • oprávnenosť vynaloženia finančných prostriedkov na vakcinačnú kampaň, ktorú podľa mňa Ministerstvo zdravotníctva vôbec nemá právo viesť a už vôbec nie takým nepravdivým, zaujatým a jednostranným spôsobom, akým ho vedie, nakoľko podľa  zákona  576/2004 Z.z, odst. 1, poučenie má byť aj o možnostiach voľby  navrhovaných postupov, čo kampaň v jednoznačný prospech vakcinácie automaticky nespĺňa.
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

5 komentárov

 • Bynk

  Čísla nakazeních pôjdu strmo dolu po 11 apríli ked sa Slnko vyhupne nad 50° a my začneme dostávat svoje letné dávky vitamínu D. Potom sa začne zasa vracat po 29 auguste….

 • Bynk

  Pandémia neodoznie ale počet mrtvych a nakazeních sa začne rapídne znižovat po 11 apríli.
  Vtedy sa totiž pri opalovaní v obedních hodinách vdaka 50 stupnovému Slnku dá získat aj prírodný vitamín D zadarmo….
  Takže možno po 29 auguste sa ten prevít znovu začne vracať ked Slnko zmizne za 50° uhol z oblohy, ale už asi nie v takej divokej forme ako terza, ak dovtedy fundovaní Fauciho vedci v číne nevynájdu ešte smrtelnejšiu verziu….

 • Milan 2

  áno, celé zlé, čo píšete, s tým všetkým súhlasím. Vyhadzovanie peňazí na testovanie, už to nemá zmysel, keď zachytia iba každého piateho. A zaujímavý je aj Váš postreh, že ochoreli tí, čo sa najviac pohybovali. Presne tak, ako napríklad teraz ten rekreant z Hurgady – známy prípad z Nitry – dostal to akoby za trest. Je vysoko pravdepodobné, že pandémia pôjde kvôli tomuto rýchlo dole, aj to vyzerá tak, keďže dajako podozrivo rýchlo začal klesať počet zomretých s covidom, pred pár dňami to bolo denne skoro 130, dnes iba 72. Budeme to teda pozorovať a s odstupom času si to vyhodnotíme. Ak nasadzujú už teraz v nemocniciach Ivermectin, tak počty zrejme pôjdu prudko dole. Čo potom ale povie Lekárnicka komora, čo tak brojila proti nemu? Ešte by minister školstva mal vyslať školákov do škôl v prírode, aby pomohli ponikateľom v CR.

 • Pradrev Slovenský

  Milan 2, máte dobrý odhad, ale ja si myslám, že pandímia v takom rozsahu, akú máme dnes, tu už dlho nebude. Myslím, že do dvoch týždňov musia ísť čísla dole. A to preto, lebo už je vyše milóna ľudí premorených, to znamená, že sa nakazili tí ľudia, ktorí sa najviac pohybovali, ktorí boli najviac spoločensky exponovaní. Ostatní ľudia, ktorí sú zalezení doma, sa už hýbu menej, preto vírus má ťažšie nájsť nového hostiteľa a epidémia začne vyhasínať už čoskoro. To je môj odhad.

  Tvrdíte, že krivky sú strmé a vláda mala zaviesť lockdown oveľa skôr. No ja si to nemyslím. Ja si myslím, že vláda mala zabezpečiť nákup liekov a nechať pendémii voľný priebeh. Tie lieky by znížili úmrtnosť na zlomok dnešných prípadov. Namiesto toho vláda investovala do testov, ktoré nikoho nevyliečili a ktoré mali nahradiť lockdown, teda mali šetriť peniaze štátu na stratách na ekonomike, ale namiesto toho sme tu mali lockdown aj tak, navyše sa testuje ešte viac. Takže sme stratili peniaze na lockdowne a ešte aj na testoch. A ešte aj umrelo veľa ľudí. Proste celé zlé.

 • Milan 2

  Pani Božena, vy ste oveľa šikovnejšia na matematiku, ja by som na Vašom mieste nevenoval týmto listom.

  Ja tu pripomeniem, čo som prispel do komentára tu v decembri, teda takmer pred 60 dňami:
  Vtedy som tu na písal:
  1…..zamorovanie sa zrýchlilo – krivky sú zrazu strmé, čo by znamenalo, že vláda mala zaviesť lokdaun oveľa skôr. Možno už pred mesiacom zároveň s testovaním a od Vianoc znovu… No a dnes, teda vo februári to hovoria už aj odborníci.

  2. Tiež som písal, že vtedy sa malo spraviť trojité testovanie….nespravilo sa, ušetrilo sa síce, a následok toho je, že sa testuje a testuje…

  3. napísal som, že : Tiež by mali rozdať prípravok proti parazitom ivermectin , zdá sa že veľmi dobre funguje, oveľa lepšie ako v máji oslavovaný šialene drahý americký rendesvir………. no to trvalo, ale konečne ho už povolili a aj doniesli do nemocníc. Mohli to dať do nemocníc v decembri, nemuseli mi pred 2 týždňami pozomierať známi…

  Osobne si na základe skúseností ale myslím, že rovnako účinné je vyplachovanie nosa a jazyka slabou mydlovou vodou z detského mydla. Malo by sa to viacej dostať medzi ľudí. Samozrejme nie vtedy, ke´d ste dva týždne dome, iba keď sa vrátite z obchodu, či porady…Už keď tam idete si vypláchnite, nech ten virus už dosadne na tie molekuly mydla…

  Dovolím si aj predpoveď (dnes je 12.2.2020) , môžeme si to v máji porovnať:
  keďže v SR už zomrelo vyše 5000 ľudí, čiže už coronu prekonalo vyše 1 milióna ľudí, tak pandémia sa skončí keď sa nakazí ešte 2 milióny ľudí (60% zamorenosť).Zomrie teda ešte 10.000 ľudí. Denne dnes zomiera okolo 100 ľudí, a teda sa denne nakazí cca 20.000 ľudí. Potom vychádza, že sa pandémia skončí za cca 100 dní, čiže by mala doznievať koncom mája. Možno skôr, keď príde Sputnik, pretože väčšina ľudí odmieta západné vakcíny, ktorým nedôveruje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *