Názor: Celý národ vie, že prezidentský palác okupuje vlastizradkyňa, súd však zakázal vysloviť to nahlas. Hlasujte o vlastizradkyni.

Cisárovnej nové šaty

Cisár sa prechádzal po paláci celkom nahý. Jeho krajčír mu bol povedal, aby si vyskúšal pekné nové šaty, ktoré mu práve ušil. Krajčír ale žiadne šaty neušil, iba to cisárovi nahovoril. Cisár však prefíkanému krajčírovi uveril a teda sa opýtal poddaných, čo na ne hovoria. Čuduj sa svete, všetci poddaní do jedného cisárovi pochválili jeho nové šaty, híkali a vydávali obdivné výkriky, aj keď žiadne nové šaty nevideli. Tvárili sa, že vidia nové šaty, lebo sa báli, že keby nahlas povedali pravdu, a to, že cisár je nahý, tak dostanú trest smrti. Hoci si cisár užíval obdiv svojich poddaných, nič to nemenilo na fakte, že sa prechádzal po paláci s holým švoncom ako taký blbeček.

Zuza Čaputová, táto VIP šorošovka, mi presne pripomína toho trhnutého cisára z rozprávky Hansa Ch. Andersena. Tvári sa ako cisárovná a očakáva, že jej to budú všetci žrať a budú udržiavať túto kolektívnu lož. Ponovom dokonca hrozí, že kto sa jej vzprieči, toho zažaluje alebo vypnutím umlčí. Poslanec Blaha si dovolil povedať nahlas to, čo si podľa mňa myslí celé Slovensko, celý slovenský národ, a to, že Zuza Čaputovie je americká agentka a vlastizradkyňa. Ja si to myslím tiež, avšak naši sudcovia sa tvária, akoby o tom nepočuli. Asi žijú v paralelnom vesmíre. Asi nechcú dostať od Zuzy „trest smrti“ ako v tej rozprávke o nahom cisárovi.

Nečítala som súdne rozhodnutie, odkázať sa preto môžem iba na Zuzin status, v ktorom vysveľuje uvažovanie sudcov, založené na argumente, že hranicami politického boja nesmie byť napríklad bezdôvodné obviňovanie zo spáchania závažných trestných činov či samoúčelné urážky postavené na klamstvách. V podstate je mi jedno, ako sudcovia argumentovali, ja aj napriek hrozbe „trestu smrti“ vyslovím to, čo si podľa mňa o nahom cisárovi myslí celý národ, a to, že Zuza vykazuje všetky znaky zahraničnej agentky a opovrhnutiahodnej vlastiradkyne. Vysvetlím prečo.

Napomáhanie k udržaniu anglosaskej dominancie a k zničeniu posledného nezávislého slovanstva

Náš svet sa riadi svetovým poriadkom, v ktorom, povedzme si to úprimne, vládnu „Anglosasi“ (neslovania). Tento svetový poriadok vznikol po druhej svetovej vojne, ale upravil sa v neprospech Slovanov po páde Východného bloku okolo r. 1990. Slovensko chcelo byť bohaté, tak sa pridalo k bohatým Západniarom, mysliac si, že mu to pomôže zbohatnúť. Je to niečo také, ako keď sa mravec pridá k slonovi, aby sa cítil silný. Malý mravec však zostane malým mravcom rovnako, ako chudobné Slovensko zostalo chudobným Slovenskom – aj keď možno medzi chudobnými privilegovaným, minimálne napríklad oproti takej Ukrajine. Niekomu stačí k pocitu úspešnosti aj tento falošný pocit prináležania k úspešným krajinám, no faktom zostáva, že bohatstvo sme nezískali, ale niečo veľmi cenné sme stratili – nezávislosť, hrdosť, slovanstvo. Slovensko a ostatné slovanské národy, okrem tých ruských, sa dostali do područia týchto anglosaských krajín. Ruské národy našťastie odolali anglosaskému tlaku a ako jediní Slovania presadzujú nezávislé slovanstvo.

Avšak Slováci sú nielen Slovákmi, ale aj Slovanmi, rovnako ako Rusi. A je úplne zrejmé, že našu existenciu nám z istej podstatnej časti bezpečnostne garantuje aj Rusko. Kroky Zuzy Čaputovej však smerujú k prehre Ruska a teda de facto k prehre posledného nezávislého slovanstva. Je úplne zrejmé, že sa na svete odohráva civilizačný boj medzi slobodnými Slovanmi (medzi ktorých západní Slovania, žiaľ, nepatria) a Anglosasmi. Pokiaľ by v tomto civilizačnom zápase Rusko prehralo, vyhrali by civilizačnú vojnu anglosaské krajiny a slobodné slovanstvo by zaniklo. Kroky Zuzy Čaputky, ale aj plešatej opice Naďa (Naď nazval protestujúcich ľudí opicami, tak ja ho odvtedy nazývam plešatá opica) alebo karieristu Korčoka však smerujú k tomu, aby súčasná svetová nadvláda anglosaských krajín pretrvala a aby Slovensko malo aj naďalej voči týmto neslovanským krajinám vazalské, t.j. podriadené postavenie. Pritom my by sme mohli patriť medzi, poviem to nadnesene, „pánov sveta“, pokiaľ by sme patrili do ruskej sféry vplyvu. A raz budeme. A nedá sa to zastaviť. A kto mi neverí, nech sa na budúci rok pozrie na výšku faktúry za elektrinu a plyn a na nezamestnanosť. Sú naštartované procesy (z veľkej časti pomýlenými európskymi byrokraticko-politickými ekoteroristami, ale aj vzburou ruských Slovanov a rastom Číny a Indie), ktoré rozložia súčasný svetový poriadok a najmä EÚ.

Falošní boháči, bohatí bedári

Niekto môže prskať, že predsa to je hlúposť, veď USA sú bohaté, Rusko chudobné, tak prečo by sme sa spájali s Ruskom… Avšak prečo sú USA bohaté a Rusko chudobné? A je to vôbec pravda?

USA sú bohaté iba zdanlivo preto, lebo si tlačia doláre. Kým ja alebo vy musíme na eurá alebo doláre tvrdo pracovať, vláde USA stačí, aby si ich natlačila. V podstate USA nútia celý svet, aby platil dolárom, a tým sa nespravodlivo udržuje svetová dominancia USA. Tam, kde sa tejto dominancii dolára vzpierajú, tam USA zasahuje vojensky. V skutočnosti sú však USA žobráckym štátom s hypergalaktickým dlhom. Sú možno najžobráckejším štátom na svete, no slovenskí šorošovci obdivujú ich majetok získaný na dlh a na úkor práce celého sveta. USA už všetkých rozvrátili, a tak už nemajú koho rozvrátiť, len nás – preto sem k nám podľa mňa prišla americká armáda, pre nič iné. Stačí však, aby sa USA pošmykli nohy a celý ten ich svetu nanútený domček z karát sa im zrúti z noci do rána. A potom bude bohatý ten, kto vlastní reálne hodnoty – plyn, ropu, zbrane (aj keď to nie je veľmi príjemná téma). Či sa to niekomu páči, alebo nie, naša budúcnosť je neodvratne spojená s Ruskom. Bez Ruska totiž u nás nebude civilizovaný život, ale čistý stredovek. A teraz to nehovorím tak, že by som sa vytešovala, ale ako holý fakt.

Bez ohľadu na to, či so mnou súhlasíte, alebo nie, alebo či so mnou súhlasí naša načesaná Zuza, prichádza doba konca dominancie USA. Naša Zuza však spravila krok k tomu, aby tento koniec americkej dominancie skomplikovala a predĺžila minimálne na Slovensku, a to tým, že ako Trojanka vpustila k nám americké (podľa mňa okupačné) vojská.

Trojanka

Určite ste počuli o trójskom koňovi, v ktorom boli ukrytí vojaci. Tento trójsky kôň darovali Gréci mestu Trója. Počas trójskej vojny Gréci nedokázali dobyť mesto Tróju a preto vymysleli lesť, aby touto lsťou dobyli toto mesto. Ukryli vojakov do veľkého dreveného koňa a toho koňa darovali mestu Trója. V noci z koňa vyliezli vojaci, premohli hradné stráže, otvorili hradnú bránu a vpustili grécke vojsko do hradu.

Čaputová je podľa mňa presne takýmto trójskym koňom. Podľa môjho názoru pomocou ľsti, konkrétne s podporou zahraničných médií (TV, facebook, nadácií) a zahraničných financií, či už šorošovými alebo z iných cudzích zdrojov, zahraničné sily vyrobili jej načesaný imidž ľúbivej, rozcítenej a zdanlivo mocnej ženy sveta, smetiskovej aktivistky, dokonca advokátky (dnes vieme, že podvodne zapísanej v Advokátskej komore), a touto ľsťou ju dostali do hradu – do prezidentského kresla, aby, tak sa mi to javí, splnila svoju úlohu a teda otvorila bránu do našej krajiny pre cudzie vojskoamerickú armádu. Preto, keď sa Zuza hájila na súde, že ohľadom jej osoby išlo zo strany Blahu o bezdôvodné obviňovanie zo spáchania závažných trestných činov a o samoúčelné urážky postavené na klamstvách, mňa nepresvedčí. Všetky jej skutky v celku vykazujú v mojom vnímaní veľmi podozrivé znaky závažnej vlastizradnej činnosti proti záujmom slovenského národa a to aj napriek tomu, že po právnej stránke sa môže jej konanie javiť ako legálne, nakoľko je dosadená za prezidentku, ako prezidentka rozhoduje o obrane a o zahraničnej politike, zaväzuje ju členstvo v NATO, zmluvy podpísala (možno) právoplatným podpisom, tak kde je problém? Ja však hovorím o inom type vlastizrady. Hovorím o tom, že žiadny súdny človek, ktorý je v srdci Slovák, by na Slovensko žiadnu cudziu (teda okupačnú) armádu nevpustil, aj keby sa mohol vyhovoriť na legalitu takého kroku, len vlastizradca by sa ponáhľal to čím skôr vykonať. Zrejme o takomto type vlastizrady hovoril aj Blaha. Zrejme hovoril o vlastizrade v širšom (politickom) kontexte. Je pritom absurdné, že ja som Blahovmu kontextu porozumela, ale slovenské súdy, od ktorých by občan očakával zvýšenú mieru inteligencie, mu neporozumeli, alebo možno mu skôr nechceli porozumieť. Otázne je, komu tieto slovenské súdy vlastne slúžia? Sú aj oni zriadené preto, aby udržiavali na Slovensku dominaciu anglosaských krajín? Zuza to pokašľala a zbytočne sa teraz oblieka do slovenských krojov, aby ošialila slovenský ľud svojou falošou, na ktorú sa v prípade milencov toľkokrát v živote spoliehala, slovenský ľud už vie, že si na hrudi chová nebezpečnú vretenicu.

Nebezpečná vretenica chovaná na hrudi slovenského národa.

Ako iste viete, počítačový vírus, ktorý sa dostane do počítača a správa sa ako Trósky kôň, sa nazýva Trojan. Čaputová je podľa mňa takýmto nebezpečným vírusom, a keďže je žena, nazvala by som ju Trojankou. Ako iste tušíte, a isto si je toho vedomá aj naša nahá cisárovná Zuza, dostať americkú armádu zo Slovenska nebude jednoduché. A myslím si, že presne toto bolo účelom jej vlastizradného kroku, sťažiť oslobodenie Slovenska spod anglosaského vazalstva. Už aj keď tu amerických vojakov nebudeme chcieť – akože nechceme ich tu už teraz, ale raz, keď ich už fakt naostro nebudeme chcieť na Slovensku – možno pri ich vytláčaní budú zomierať Slováci a budú bombardované slovenské mestá. Lebo dobre vieme, že kam príde americká armáda, tam je rozvrat, chaos, úpadok a nešťastie. A všetky tie reči o našej ochrane americkou armádou nech dá Zuza zožrať tomu, čo seno žerie. Faktom zostáva, že Čaputová k nám vpustila nešťastie a utvrdila našu podriadenosť voči anglosaským krajinám. Sťažila tým nástup svetovlády Slovanov. A práve v tomto kroku ja vidím konanie, ktoré nazývam vlastizradou.

Čas je však na našej strane. Dominancia Západu je takmer na konci a bez ohľadu na Čaputovej kroky sa dominancia Západu skončí, aj keby sme už ani prstom nepohli. Každý Slovák vie, že naše členstvo v EÚ a v NATO je iba dočasné, že sme iba využili Západ pre ich peniaze, ako oni využili nás ako lacnú pracovnú silu a odbytisko pre svoje tovary. Ide o také manželstvo z rozumu, nie z lásky.

Ak pochybujete o tom, že Čaputka je nastrčená Trojanka, tak si skúste spraviť malý test. Nájdite mi na internete v mejnstrímových médiách jednu fotografiu Čaputky, kde by vyzerala nedôstojne. Internet dôsledne filtruje všetky fotografie, ktoré by mohli naštrbiť jej načesaný, rozcítený mediálny imidž. Naopak, ak si pozriete fotografie napr. Harabina alebo Fica či iných politikov, nájdete kopec nedôstojných záberov. Toto by sa nedialo, keby to niekto tak zámerne nechcel, a my vieme, že internet sa dnes dá riadiť veľmi sofistikovanými softvérovými nástrojmi a prioritizáciou obsahu a algoritmy sú nastavené tak, aby Zuze budovali imidž v zahraničí akceptovanej autority, pritom realita je taká, že ňou podľa mňa celý národ hlboko pohŕda.

Zatiahnutie do vojnového konfliktu a vystavenie hrozbe prehry a straty územia

Najnovšie sa dokonca objavili informácie, že Zuza mala schváliť nejakým Slovákom možnosť bojovať na Ukrajine. Týmto nás, podľa mňa, Zuza PRIAMO zatiahla do vojnového konfliktu. Jedná sa zo strany Slovenska de facto o vyhlásenie vojny Rusku. Tá nešťastnica asi nepozná architektúru vojny – lebo vojna sa buduje, nevznikne zo na na deň, a Čaputová podľa mňa vojnu s Ruskom buduje. Čaputová zrejme asi nepozná ani pravidlá vojny. Ten, kto vojnu prehrá, platí. A vo vojne sa platí územím, zdrojmi a prijatím podmienok mieru. Takže, ak Rusko tento konflikt vyhrá (a podľa mňa by muselo byť mentálne retardované, aby ho nevyhralo), tak kolektívny Západ nutne prehrá, lebo podľa mňa aj tak všetci vieme, že konflikt na Ukrajine nie je ničím iným ako zástupnou vojnou medzi kolektívnym Západom a Ruskom. Západ si podľa mňa vybral veľmi hlúpe bojisko, lebo toto bojisko sa nachádza ďaleko od Západu a blízko k Rusku, preto z logistického hľadiska má podľa mňa Rusko obrovskú výhodu, a ja sa čudujem, že Západ si zvolil také nevýhodné bojové pole a že sa vobec do tohoto bojového poľa (podľa mňa ruskej pasce) nechalo zatiahnuť, čo Rusko okamžite využilo. Nebyť Zuzy a plešatej opice Naďa, mohli sme byť v tomto konflikte neutrálni a teda relatívne v bezpečí, avšak Zuza s plešatou opicou nás do konfliktu prasprosto, odporne a najmä BEZDÔVODNE zatiahli, čím ohrozili existenciu Slovenskej republiky a bezpečnosť Slovákov. Jediným dôvodom na zatiahnutie nás do vojny, s ktorou sme ináč nič nemali spoločné, mohla byť len ochrana amerických záujmov na Slovensku a udržanie novozískanej slovenskej kolónie pod americkým vplyvom, čo sa podľa mňa zo strany Zuzy nedá vnímať ináč ako čistou vlastizradou. Myslím si, že Zuza tu hrá o čo najlepší výsledok na Ukrajine, ale za cenu toho, že Slovensko sa ocitne na strane porazených. Teda podľa mňa záujmy Slovenska predala za záujmy Ukrajiny a Spojených štátov sťa strojcu chaosu na Ukrajine. Ako hovorím, podľa mňa je to čistá vlastizrada.

Mimochodom, je patetické, ako sa Ukrajina snaží svojím vstupom do EÚ vzdať svojej slovanskej suverenity, aby sa stala popri Slovensku, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Česku a Bulharsku vazalom anglosaských krajín a šľahnutých eurobyrokraov. Jednému z toho rozum stojí. Hovorila som o tom s niektorými Ukrajincami, ale nepočúvajú ma, konajú bezhlavo ako my pred vstupom do EÚ rovnako rozmýšľajúc, že nejako bude, trochu sa nabalíme na eurofondoch, a keď bude zle, vystúpime a vrátime sa k Rusku. Nemyslia na to, že by sa jedného dňa mohli zobudiť s tým, že všetká ich zem je skúpená holandskými farmármi. Je patetické, sledovať tú naivitu. Ja patetické, sledovať, ako sa ovečka obracia o pomoc k vlkom. Ak si Ukrajina myslí, že v EÚ bude môcť kradnúť plyn rovnako, ako ho kradla Rusom, tak je na veľkom omyle. Rusko a Ukrajina by mali spolupracovať ako dobrý sused s dobrým susedom, nie na seba vražiť. Je smutné, pozerať sa na bratovražedný konflikt, najmä, ak jeho účastníkmi sú dva, nám blízke, slovanské národy. Myslím si, že zvrátený senilný Biden, ktorý tento konflikt zosnoval, si musí brucho mastiť od pôžitku pri pohľade na to, ako sa Slovania kántria navzájom americkými zbraňami. Taktika rozoštvávania susedov je veľmi stará, majstrom v nej bol náš slovenský kráľ Svätopluk, tak o tom píšu staré kroniky. Týmto spôsobom získal pod svoju kontrolu okolité kniežatstvá.

Možné riešenie – vyhlásiť totalitný režim za zločinecký

Naša vláda na čele s bláznom Matovičom (bláznom preto, lebo aj on nazýva slovenských občanov bláznami) minula ťažké milardy na Covid, pričom katastrofálne zvýšila zahraničný dlh Slovenska na proticovidové opatrenia, ktoré vykazovali známky protiústavnosti krytej súdmi Slovenskej republiky. Aj prezidentské voľby boli nefér – Čaputová podľa mňa vyhrala s účelovou podporou zo zahraničia. Je možné nazývať takéto prezidentské voľby za platné? Je možné nazývať takýto vládny režim za legitímny, keď nútil ľudí nosiť rúška, očkovať a testovať sa, ba dokonca ukladal zákaz vychádzania, a to všetko bez existujúcej zákonnej povinnosti? Veď si spomeňte, ako minister obrany, plešatá opica Naď, naznačoval, že si vie predstaviť tvrdšie zákroky policajtov proti ľuďom vzpierajúcim sa prekrývať si horné dýchacie cesty bez zákonom uloženej povinnosti. Tento svojimi facebookovými statusmi a mediálnymi vyjadreniami v podstate podnecoval policajtov k nezákonnej tyranii obyvateľstva štátnou mocou (štátny terorizmus). Nech mi nikto nehovorí, že takýto režim nemožno nazvať nelegitímny, zločinecký a tyranský.

Pre tých, ktorí nerozumejú, čo to zákonom uložená povinnosť znamená, vysvetlím, že náš ústavný poriadok predpokladá, že každá povinnosť musí byť uložená zákonom alebo na základe zákona, teda o jej platnosti musí rozhodnúť parlament nadpolovičnou väčšinou poslaneckých hlasov. Ak sa jedná o zásah do základných ľudských práv, povinnosť MUSÍ BYŤ ULOŽENÁ IBA ZÁKONOM, teda nie na základe zákona. Toto sa však v prípade povinnosti prekrývať si horné dýchacie cesty nestalo, ani raz poslanci nehlasovali za to, aby sa do zákona vložila výslovná a doslovná povinnosť „prekrývať si horné dýchacie cesty“, hoci táto povinnosť zasahuje do ľudských práv. Keďže táto povinnosť (prekrývať si horné dýchacie cesty) nebola nikdy daná zákonom, preto taká povinnosť de jure nikdy neexistovala a nesmela byť vynucovaná (lebo podľa Ústavy SR nemožno od nikoho vynucovať to, čo zákon neukladá za povinnosť). Napriek tomu minister vnútra Mikulec vyznamenal policajtov, ktorí agresívne zmasakrovali nakupujúcich v Piešťanskom supermarkete za to, že tam nakupovali bez rúška. Títo nakupujúci sa ničoho nedopustili, povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty bola iba mediálne pretláčaná bez toho, aby existovala v ZÁKONE, štátna moc týchto nakupujúcich mediálne obvinila a mediálne ich odsúdila bez toho, aby skúmala právnu podstatu problému. Reálne sa však títo nakupujúci naozaj ničoho nedopustili, iba si vyšli na nákup, pričom zločinecký režim zvráteného Matoviča a Hegera ich začal terorizovať iba preto, lebo sa odmietli správať podľa ich zvrátených predstáv, nemajúcich oporu v zákone a tou policajnou bitkou chcel vládny režim zastrašiť celú spoločnosť, aby sa podriadila mediálnemu nátlaku namiesto nátlaku práva. Takáto mafii podobná vláda, ktorá tu vládne, je podporovaná súdmi SR, ktoré obhajujú neprijateľnú právnu architektúru ukladania povinností, vytvorenú matovičovsko-hegerovským režimom. Napr. sudca Lajos Meszáros na Súdnej rade v prípade šikanovania sudcu Miľana priznal, že povinnosť prekrývať si horné dýchacie cesty zasahuje do základného ľudského práva na súkromie, avšak pripustil, že ak sa ponechá táto chyba v právnom systéme, bude platiť až do rozhodnutia súdov o jej neplatnosti, čím vedome a úmyselne predlžoval na Slovensku protiprávny stav namiesto toho, aby sa proti neprávosti postavil a ako sudca poskytol ústavne konformný výklad, a to, že NEMOŽNO ULOŽIŤ POVINNOSŤ PREKRÝVAŤ SI HORNÉ DÝCHACIE CESTY OBYČAJNOU VYHLÁŠKOU. Tým, mám podozrenie, sa dopustil sabotáže na ústavnom zriadení. Ja pevne verím, že raz za toto ponesie zodpovednosť podľa zákona, ako aj všetci sudcovia, ktorí vynucovali povinnosť prekrývať si horné dýchacie cesty na súdnych pojednávaniach, pričom tyriania a mučenie dosiahli až takých odporne zvrátených a obludných rozmerov, že dokonca aj väzňov so spútanými rukami, ktorí si pri nedostatku vzduchu nemohli slobodne zložiť rúško, mučili prekrytím horných dýchacích ciest. Ja viem, ako sudcovia rozmýšľali – povedali si, že je pandémia, a preto ospravedlnia malú chybu v ukladaní povinností a uprednostnia ochranu životov na úkor ochrany ľudských práv, avšak ústavné práva sú nám dané najmä preto, aby práve v takýchto vypätých spločenských krízach nedochádzalo zo strany vlády k zneužívaniu moci na obmedzovanie alebo porušovanie ľudských práv. Konanie sudcov ostro odsudzujem a myslím si, že sudcovia katastrofálne zlyhali, čo vo mne vzbudilo nedôveru v súdnu moc na Slovensku. Zverstvá tohoto režimu sú excelentne zdokumentované priamymi obeťami v knihe Judr. Adriany Krajníkovej Genocída slovenského národa 2020. Ak si chcete knihu objednať a podporiť tým jej činnosť zo znovuzrodenie právneho štátu, tak si ju môžete objednať tu: https://olpzs.sk/produkt/64eaed45-cf2d-49c5-960d-ce3723584fba

Ak by sa potvrdilo, že súčasný režim (vládny a súdny) na Slovensku je nelegitímny, zločinecký a tyranský, tak by Slováci nemuseli splácať obrovské dlhy, vytvorené týmto zločineckým režimom. Slováci by neboli strojcami toho dlhu, ale obeťami zločineckého režimu, a nikto by predsa nemohol žiadať, aby obeť platila dlhy namiesto kriminálnika. Bol by to problém zahraničných bánk, ak by nedostali naspäť svoje požičané peniaze, pretože si majú preveriť, komu a načo poskytujú úvery, a v prvom rade nemajú poskytovať pôžičky zločineckým režimom na zločinecké účely. Podobne, ak by sa ukázalo, že Čaputová sa do pozície prezidentky dostala zahraničným komplotom (sprisahaním) voči Slovenskej republike (pričom podľa mňa mnohé náznaky v jej chovaní a v okolnostiach kampane a volieb vyvolávajú silné podozrenia), tak pozývacie zmluvy ňou podpísané by neplatili. Podľa mňa jedného dňa bude súčasný režim vyhlásený za zločinecký a všetky právne akty ním vytvorené budú vyhlásené za neplatné. Neviem, kedy sa to stane, možno o 6 rokov, možno o 16 rokov a možno o 36 rokov, ale tipujem, že raz sa to stane, lebo si neviem predstaviť iný spôsob, ako ináč by odtiaľto bolo možné dostať amerických vojakov a vyhnúť sa splácaniu dlhov, ak nie vyhlásením zmlúv a dlhov za neplatné. Táto úvaha sa súčasnému zločineckému režimu isto páčiť nebude, ale je to len úvaha. :) Žaloby sú však už podané.

Zvrátená mamonárka

Posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, je plat našej Zuzy. Podľa Plus 7 dní je naša Zuza šiestou najlepšie platenou hlavou štátu na svete. Halimah Yacobová zo Singapuru zarába 81 000€ mesačne, dementný Joe Biden dostáva 33 000€/mesiac, malý Napoleón Macron zarába 31 630€/mesiac, priblblá (ona je fakt priblblá, veď hrozí, že zostaneme bez elektriny a plynu) Ursula von der Leyenová zarába 25 400€ a potom nasleduje, hádajte, kto? Na 6. mieste je naša šorošovská Zuza s platom 13 500 €/mesiac!

Viete si to predstaviť? Na Slovensku, kde ľudia kapú od hladu a ktoré vo svete znamená toľko ako prd vo vetre, je Zuzin plat na šiestom mieste na svete! A za čo dostáva táto nešťastníčka tie nehorázne peniaze? Aby si fúkala vlasy fénom a robila photoshooty, váľajúc sa v paláci po podlahe s pozlátenou stoličkou? No fuj, že sa nehanbíš, Zuza! Že ti nie je hanba! Všetko ti platí prezidentská kancelária – jedlo, oblečenie, pracovné cesty, tak načo míňaš tie peniaze? Načo ti je taký vysoký plat? Či dohoda bola, že zradíš Slovensko, vpustíš na Slovensko vojenských okupantov, a za odmenu získaš šiesty najvyšší prezidentský plat na svete? Lebo tak to vyzerá. Javí sa mi to tak, ako keby si bola kúpená.

Fotografia zvrátenej ženy. Kým Slováci kapú od hladu, ona sa váľa sa po zemi v prezidentskom paláci a fotí sa s luxusom – svojou zvrátenosťou v istom zmysle pripomína Bátoryčku. Je vôbec otázne, či je príčetná, alebo šialená. Otázka je, či je vôbec právne spôsobilá prevziať zodpovednosť za skutky, ktoré pácha.

A doslova pateticky vyznieva tvoja najnovšia iniciatíva, znížiť kúrenie v prezidentskom paláci o dva stupne, aby si zruinovala Rusko. Bože, si smiešna ako Charlie Chaplin. A hlavne si trápna. Vôbec, celá si absolútne trápna, si paródia na prezidentku, si joke, si vtip, si niečo, čo sa nedá brať vážne, aj keď sa štylizuješ a producíruješ ako anglická kráľovná, ani tak nezakryješ a ani tvoj slniečkarsky tím nezakryje skutočnosť, že si mentálne nahá.

Vnímam ťa ako veľmi skazenú a falošnú osobu, Zuza, a považujem ťa za najpoľutovaniahodnejšiu osobu na svete. Môžeš vypínať alternatívne stránky, blokovať ľudí na facebooku, podľa mňa celý národ aj tak vie, kto si, a slovenské dejiny si ťa podľa mňa nebudú pamätať inak ako ukážkovú vlastizradkyňu. Myslím si, že budúce generácie slovenských školákov sa na hodinách dejepisu budú učiť o Zuzane Čaputovej ako o tragickej a tragikomickej kapitole slovenského národa, ako o dosadenej zahraničnej agentke, systémovej chybe, Trojanke, ktorá sa išla roztrhnúť, aby udržala nadvládu anglosaských štátov nad Slovenskom, ako o zúfalej modelke a nahej cisárovnej, ktorá sa chcela vo svete presadiť ako princezná so zlatou hviezdou na čele, pritom však vo svojej vyšinutosti spôsobila Slovensku možno nenapraviteľné škody.

Chcem ti odkázať, že my, Slovenky a Slováci, sa z tvojich vyhrážok neposerieme, lebo zastrašiť možno len hlupákov. Si nahá, Zuza! Si nahá ako Andersenov nahý cisár, ktorým som túto úvahu začala. A pokojne ma zažaluj, rada sa s tebou stretnem na súde.

(Na spodku stránky je anketa, ak chcete, poskytnite svoj názor na Zuzu.)

Zdroj: https://magazin1.sk/caputova-ja-z-toho-platu-zijem-odpovedala-prezidentka-preco-nedava-viac-penazi-z-vyplaty-tolkoto-zaraba-mesacne/

Myslíte si, že Zuzana Čaputová je vlastizradkyňa?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Myslíte si, že Zuzana Čaputová je americká agentka?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Myslíte si, že Zuzana Čaputová je v úrade prezidenta Slovenskej republiky legitímne?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Myslíte si, že súčasný matovičovsko-hegerovský režim je zločinecký?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

3 thoughts on “Názor: Celý národ vie, že prezidentský palác okupuje vlastizradkyňa, súd však zakázal vysloviť to nahlas. Hlasujte o vlastizradkyni.

  1. Svet je stale rozdeleny do vojenskych blokov USA, Ruska, a Ciny. Slovensko sa k niektoremu muselo pridat, ak nechcelo skoncit ako Podkarpatska Rus, ktoru okliestenu dobylo Madarsko, cim vlastne zacalo 2. svetovu vojnu. Medzivojnove okliestene Slovensko malo stastie, ze Hitlerovo Nemecko prejavilo zaujem ho zaclenit do svojho bloku, inak by ho postihol osud Zakarpatskej Ukrajiny.

    t

  2. dost „skoro“ ste to zistili slovaci koho ste volili !
    skuste hadat kto ovlada media na SK a samozrejme v 2/3 sveta
    prajem Vám Štastnu buducnost!

  3. menej je niekedy viac, skoro som zaspal, kým som to z úcty k Vám dočítal do konca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.