Monthly Archives: máj 2010

Správy o starých Slovenoch IV – O Pribinovi a Koceľovi

Knieža Pribina.

Spis Libellus de conversione Bagoariorum et Caratanorum (Knižka o obrátení Bavorov a Korutáncov) vznikol r. 871. Pôvodca nie je známy. Bol v najužších stykoch so salzburským arcibiskupom Adalvinom (859 – 873). Možno, že žil v samom Salzburgu a bol kňazom. Pôvodom bol Bavor. Svoj spis napísal ako obhajobu práv salzburského arcibiskupstva v Panónii (Zadunajsku), kde sa práve vtedy ujíma svojej moci Metod a šíri slovenskú bohoslužbu. Pôvodca upotreboval rozličné pramene, a to listiny, letopisy a pod., z ktorých niektoré dnes už nie sú známe. Upotreboval aj ústne podanie, všeobecné vedomosti a pod. V tomto spisku je jediná zmienka o postavení kostola v Nitre. Tu sa dozvedáme podrobnosti o živote a diele kniežat Pribinu a Koceľa. Spisok je teda veľmi dôležitý pre poznanie našich dejín v IX. stor.