Blažena Ovsená: Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu, alebo všetko, čo ste chceli vedieť o duchovnej obrode slovenského národa, ale nemali ste sa koho opýtať – pdf kniha zadarmo na čítanie

Blažena Ovsená: Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu, alebo všetko, čo ste chceli vedieť o duchovnej obrode slovenského národa, ale nemali ste sa koho opýtať
Blažena Ovsená: Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu – pdf kniha zadarmo na čítanie.Kniha Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu je už aj v kníhkupectvách! Sú v nej doplnené niektoré informácie, ktoré v pdf verzii neboli uvedené!NOVINKA: Kniha Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu je dostupná už aj v kníhkupectvách! Sú v nej doplnené niektoré informácie, ktoré v pdf verzii neboli uvedené! Vydavateľom je Eko-kozult.

NOVINKA: Kniha Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu je dostupná už aj v kníhkupectvách! Sú v nej doplnené niektoré informácie, ktoré v pdf verzii neboli uvedené! Vydavateľom je Eko-kozult. Kúpiť sa dá napríklad tu: http://www.pantarhei.sk/knihy/odborna-a-popularno-naucna-literatura/historia-vojnova-literatura/historia-ostatne/patranie-po-tajnych-slovenskych-dejinach-a-slovenskom-duchu.html

Nemala som nič lepšie na práci, a tak som napísala knižku o pátraní po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu. Volá sa Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu, alebo všetko, čo ste chceli vedieť o duchovnej obrode slovenského národa, ale nemali ste sa koho opýtať. Dlhší názov som si už vybrať naozaj nemohla.:) Prakticky som zhrnula a vylepšila články z portálu sclabonia.sk. Knižka je v starej verzii voľne čitateľná a ponúkam ju zadarmo (cena 0 EUR). Jej zmyslom je duchovná obroda slovenského národa. Ak v knihe nájdete nejaké chyby alebo preklepy, dajte mi, prosím, vedieť, aby som ich opravila. Ďakujem.

Najaktuálnejšia verzia je momentálne 6 z 22.11.2014. V prípade úprav budem vydávať ďalšie verzie s opravami.

Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu

Dlhú dobu premýšľame o tom, prečo je Slovensko chudobné. Tak sme zašli do histórie, aby sme našli odpoveď. Niektoré neznáme historické fakty sme zapracovali do nášho románu Neviditeľný zdroj.

Mnohí čitatelia chceli poznať, do akej miery je tam opísaná slovenská história autentická, resp. z akých historických zdrojov vychádza. O tom by sme chceli pojednávať práve v tomto odbornejšie ladenom diele.

Táto knižka nemá ambíciu dať odpovede na všetky otázky. Nemá ani v pláne dať úplné odpovede na vybrané otázky. Poteší však, ak aspoň načrtne isté smerovania, ponúkne iný pohľad na našu históriu a spochybní oficiálnu historiografiu. Je takým experimentom, v ktorom budeme pátrať po našich dejinách.

Radi by sme ešte poznamenali, že autorka tohoto diela nemá nijaký vyhranený svetonázor a nepatrí k žiadnej náboženskej skupine. V mnohých prípadoch píšeme len o svojich názoroch a predstavách, ktoré sa nemusia zhodovať so skutočnosťou. Napriek tomu, kde to ide, snažíme sa podložiť svoje pohľady historickými pamiatkami, zápismi z kroník a dobových textov.

Prečo sme sa osamostatnili? Prečo je Slovensko chudobné? Prečo je Slovensko malé? Odkedy sa používa názov Slovensko? Prečo máme také podobné názvy krajín ako Slovensko, Slovinsko, Slavónia, Moravské Slovácko? Kedy sa objavili Slováci? Čo znamená názov Slovák? Prečo používame meno Slovák a nie Sloven, keď slovenské ženy sú Slovenky a krajina sa volá Slovensko? Prečo má každý zo slovanských národov svoje rozlišujúce meno, len Slovákom, Slovincom a Slavóncom zostalo všeobecné meno pre Slovanov? Kde bola pravlasť Slovanov? Odkiaľ sa v tom mori slovanských národov zobrali Rumuni, Maďari a Rakúšania? Ako sa volalo Uhorsko pred tým, ako sa nazvalo Uhorskom? Mali Slováci vlastné kráľovstvo? Mali Slováci vlastného kráľa? Kto ním bol? Nosil korunu? Ako vyzeral nastoľovací obrad? Čo znamená slovenský dvojkríž? Aké bolo naše pôvodné duchovno? Čo je podstatou slovenského ducha? Čo je typicky slovenské? V čom tkvie naša sila? Akú úlohu má Slovensko medzi ostatnými slovanskými krajinami? Ako by sa malo Slovensko prezentovať v zahraničí? Kam sa chce Slovensko uberať?

Ukážka z knihy:
Mnoho neprajníkov sa snaží spraviť zo Svätopluka náchylného zradcu s krivým charakterom. Vraj sa naschvál podriadil Frankom, aby sledoval vlastné záujmy a politicky znemožnil ujca Rastislava.

Lenže čo ak všetko bolo ináč? Čo ak sa len nezhodoval s ujcovou tvrdohlavou a samozničujúcou taktikou? Čo ak vnímal, že najlepšou stratégiou bude postupné vybudovanie veľkej ríše, hrať hru na dve strany – franskú aj slovenskú – a až potom, keď bude naozaj pri sile, vzoprieť sa Frankom? To dnes už nikto nerozhodne. Keďže nevieme, aká motivácia viedla Svätopluka k poddaniu sa Frankom, nemôžeme ani tvrdiť, že bol zradcom slovenských záujmov. Aj v jeho prípade platí prezumpcia neviny.

Rastislav videl v Svätoplukovi zradcu, lebo porušil sľub vernosti. Chcel ho preto zabiť na hostine, na ktorú Svätopluka pozval. Svätopluk sa o tom dozvedel od špiónov na Rasticovom dvore a preto on pripravil pascu Rastislavovi. Ak je niekto rozhodnutý vás zabiť, predsa nenecháte vášho potenciálneho vraha opäť vládnuť. Svätopluk Rastislava zajal a vydal Karolmanovi. Vymenil záchranu Moravy za Rastislavov život.

Rastislava odsúdili za vlastizradu. Nezradil Slovenskú zem, ale franskú vlasť, čo je veľmi čudné chápanie pojmov vlasť a vlastizrada. Jeho život ušetrili a iba ho zbavili svetla očú.

Tu by sme radi uviedli na poriadok predstavu o oslepení. Často sa zobrazuje toto oslepenie ako nejaké vypichnutie očí rozžeraveným železom. Vo filme Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov sa z Rastislavových očí doslova valili kúdoly dymu. V skutočnosti sa rozžeravený kov iba priložil k očiam na vzdialenosť pár centimetrov, takže ku kontaktu nedošlo. Blízkosť horúcej žiary bola dostatočne silná na to, aby spálila sietnicu, v dôsledku čoho človek oslepol.

Ukážka 2:
Zo spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov (r. 871), str. 20, poznáme Mojmíra (I.), „knieža Moravanov nad Dunajom“, ktorý bol vyhnal akéhosi Pribinu, ktorý prišiel k Ratbodovi. Ratbod sa spomína v rokoch 833 – 856.

Nevieme povedať, z akého hradu moravské knieža Mojmír pochádzal, vieme len to, že žil nad Dunajom. Táto jediná veta však stačila československým historikom na to, aby vyrobili teóriu o českej Morave, ktorá si podrobila Nitriansko. Na základe tejto teórie bola potom v 20. storočí odvodená česká dominancia nad Slovenskom. Pritom celé dnešné východné Maďarsko tiež leží nad Dunajom a Mojmír I. mohol pokojne sídliť niekde tam.

Pribina sa v tom istom spise spomína v poznámke v súvislosti s arcibiskupom Adalrámom: „([Pribinovi] Ktorému voľakedy arcibiskup Adalrám za Dunajom na jeho majetku v mieste menom Nitrava vysvätil kostol.)“

Táto veta hovorí, že Pribina mal kedysi majetok v meste Nitrava. Nikde však nie je napísané, že Mojmír vyhnal Pribinu práve z Nitravy. Pribina mohol mať viacero majetkov nad Dunajom, ale sídliť mohol inde.}

Ak by sa ukázalo, že Mojmír nepochádzal z dnešnej českej Moravy, tak by česká nadvláda nad Slovenskom v 20. storočí bola postavená na vode. Už chápete, akú duchovnú a politickú silu má schopnosť vysvetľovať históriu po svojom?}

Kde sa teda Mojmírova Morava, resp. Veľká Morava nachádzala? Bola naozaj v dnešnom Česku?

Ukážka 3:
Znovuzrodenie u našich predkov súviselo so zimným slnovratom, čo je obdobie Vianoc, Svätých Nocí. Vtedy sa nerodí Ježiš, ale nové Slnko, ktoré od tohoto dňa rastie, pribýva a pribúda. Nastáva obroda sveta a prírody. Podľa nášho názoru naši predkovia verili, že sa v tento čas aj mŕtvi znovuzrodia.

Keďže noc je vtedy najdlhšia v roku, tak aj hviezdne objekty na nočnej oblohe svietia najdlhšie na strom života. V túto posvätnú magickú noc najviac hviezdneho žiarenia prejde cez posvätný strom do jeho plodov. V túto noc strom zakvitne, zarodí, vyraší.

Posvätné stromy potom kŕmia mŕtvych týmto posvätným jedlom, ako je to znázornené na hrobe egyptského faraóna Thutmosa III.. Mŕtvym to zabezpečuje znovuzrodenie a nesmrteľnosť.

Zosnulí, ktorí v hájoch hajajú, sa prebudia. Žiara z plodov v nich vykreše nový oheň. Ten ich vzkriesi – všimnime si podobnosť slov vykresať a vzkriesiť – a vráti do ich tiel svetlo života. Týmto činom ľudia povstanú z mŕtvych a budú žiť večne.

Dodnes túto mytológiu oslavujeme komerčným spôsobom – vianočným stromčekom s rozsvietenými hviezdami. Namiesto plodov večného života máme vianočné gule a salonky. Kedysi sa ľudia obdaruvávali posvätným jedlom, možno ovocím, dnes materiálnymi darčekmi. Pôvodný význam stromčeka zanikol a nahradil ho ten kresťanský. Darčeky teda nenosí Ježiško, ani dedo Mráz, ale vyplodí ich samotný vianočný stromček. V skutočnosti máme v štátnom znaku práve vianočný stromček. Podobnosť možno vidieť na obr….

9 thoughts on “Blažena Ovsená: Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu, alebo všetko, čo ste chceli vedieť o duchovnej obrode slovenského národa, ale nemali ste sa koho opýtať – pdf kniha zadarmo na čítanie

 1. Slovanské písmo a Slovanská kultúra na tomto území existovala už najmenej 6 tisíc rokov predtým čo sem prišli vyškolení Chazarmi Cyril a Metod. Vtedy začala cielená genocída a vyvražďovanie. Kto neprijal kresťanstvo ten bol zavraždený a skonfiškovali mu majetok. Testy DNA sú jasným dôkazom toho, že na tomto území žijeme už 8 tisíc rokov.

 2. Knieza Zobor nemoze byt vymysleny. Zachoval sa totiž slachticky rod Zobor-sky z ktorého pochadzal Jonas Zaborsky. Zobor môže mať jeden aj druhý význam, teda ako Sober/Zober/Zbor ale aj ako Zubor (možný symbol boha Vol-osa). Toto prekryvanie viacerych vyznamov u pradávných pojmov môže naopak svedcit o ich popularite medzi širokými vrstvami obyvatelstva. Je ho možné nájsť u mnohých pojmov s ktorými dnes pracujeme. Určite by nemělo byt jablko svaru. Aj jedna aj druha strana ba aj třetí a môže mať pravdu. Koľko roznych tváří má Velesova socha? A predsa sa jedná o jeden pojem.

 3. Pani Blažena,

  chcel by som Vás poprosiť, či by ste nemohla V CITÁCIÁCH PREKLADOV HISTORICKÝCH PRAMEŇOV

  OPRAVIŤ pomýlený „úzus“ prekladateľov zo stredovekej latinčiny ( Ungar prekladajú ako Maďar)

  A MENO MAĎARI písať, ako je v orginálnych textoch, t. j. UNGARI ,

  LEBO

  etnonymum Maďar sa objavuje (ako píše aj prof. Šimon Ondruš) až v 14. STOROČÍ, TEDA V TOM
  ČASE, KEĎ SA OBJAVILO AJ etnonymum SLOVÁK namiesto dovtedajšieho SLOVEN(IN) !!! !!! !!!

  P. S.:

  Výskyt jediného zápisu M-DŽ-R v arabsky písanom zdroji môžme odignorovať, lebo TO JE ZÁPIS

  M-Č-R ( arabčina nepozná „č“) teda MaČaR = „močiar“ = Morava = Pann-ónia = Bahn-ónia =

  posmešné označenie MORAVY, T. J. CELÉHO, V MINULOSTI NESMIERNE MOČARISTÉHO, POVODIA

  STREDNÉHO DUNAJA A TIŠI !!! !!! !!! (Nezabúdajme, že Dolná zem je bývalé DNO vnútrozemského mora !!!)

 4. Pán Mygyár, príkaz na vyhnanie vydal pápež. Teraz neviem, či mu mám poďakovať, alebo ho zatracovať. Mohol vyhnať ešte aj Vichinga a Slovenská zem by bola duchovne oslobodená. Áno, Svätopluk údajne vyznával radšej latinskú omšu, lebo tú sa pravdepodobne ako dieťa naučil na nemeckom dvore. Už sa mu nechcelo učiť slovenskú. Okrem toho sa chcel zapáčiť európskej nobilite, aby ukázal, že aj on je in a teda aj on môže zabíjať pohanov a prisvojovať si ich územie. Svätopluk bol taký Fico. Aj za Slovensko, aj za EÚ. Sú dvaja Svätoplukovia. Ten skutočný a ten zidealizovaný. Podobne to je s Ježišom.

 5. Nie je pravda že Svätopluk nevyhnal slovenských (Metodových) kňazov. Bol úplne vo vleku Vichinga a evidentne si vôbec neuvedomoval význam vlastného kňazstva. V bule Industriae tuae pápež Ján VIII píše aby mu Svätopluk „ poslal ešte iného schopného kňaza ktorého by mohol ordinovať za biskupa v inej cirkvi, kde (Svätopluk) uzná biskupskú starostlivosť za nutnú.“ Píše tiež že by „váš arcibiskup mohol potom s týmito dvoma biskupmi podľa apoštolského dekrétu ordinovať biskupov na iné miesta…“ Podľa onoho dekrétu boli potrební pre vymenovanie nového biskupa traja iní biskupi. Na čo Svätopluk čakal? Prečo okamžite niekoho do Ríma neposlal? V liste sa tiež píše že evanjelium sa musí čítať najprv latinsky a potom slovensky, ale „A ak sa tebe a tvojim sudcom páči počúvať omša radšej latinským jazykom, rozkazujeme aby sa pre teba konali omšové obrady latinsky.“ Ovládal vari Svätopluk latinčinu? Prečo požadoval pre seba len latinskú omšu? To musel vo všetkom vyhovieť Vichingovi? Ako kráľ mu nemusel dovoliť vyhnať slovanských kňazov, zabíjať ich a ponižovať ich, a predávať ich do otroctva. Strata vlastnej vzdelanej vrstvy sa žiadnemu štátu nikdy v dejinách nevyplatila. Nedostatkom politického rozhľadu tak Svätopluk privodil neskorší pád svojej ríše. Nestačilo len dobyť nové územie, bolo treba ríšu aj stabilizovať. To Rastic, aj Mojmír II na rozdiel od Svätopluka chápali. Pápež by nebol zakázal neskoršie slovenskú bohoslužbu keby tomu nebol Svätopluk naklonený. Jeho syn Mojmír II bol oveľa prezieravejší, ale na záchranu ríše už bolo neskoro. Svätopluk bol možno dobrý vojak, ale ako kráľ bol pre svoju ríšu nešťastím. Vnútorné rozpory ktoré zavinil Veľkú Moravu oslabili a viedli napkon k jej pádu. Veď po jeho smrti vypukla skutočná občianska vojna.

 6. Valamir Magyár :
  Naozaj sa žiadalo niečo také napísať. Moje 3 poznámky:

  1. S tým príchodom Slovanov v 6. storočí je to naozaj veľmi pochybné. Jednak máme podľa genetikov 85 % génov po predkoch ktorí tu žili už v dobe kamenej, jednak po prvý raz spomína Venetov (Enetoi) už Homér ktorý žil okolo roku 850 p.n. l. V Iliade sa hovorí že Eneti (vtedajšia gréčtina nepoznala „v“), vedení kráľom Pyleamenom a jeho synom Harpalionom prišli z Paflagónie pri Čiernom mori na pomoc Trójanom.
  2. Medzi Pribinovými veľmožmi bol aj akýsi Vitomír. A brat gótskeho kráľa Valamira ktorý sídlil pri Balatone v 4. storočí sa volal Vidimir. (alebo Vidimer, čo je ale zvláštne ak mal brata –mira). Jordanes okrem toho píše že králi Suavov spoliehajúc sa na pomoc Sarmatov začali proti Gótom vojnu. Neboli Suavi náhodou Slavi? A bolo to v 4. storočí.
  3. Hlavné mesto Veľkej Moravy nemuselo byť v močarinách len preto že podľa Anonyma „(Maďari) šli až k rieke Morava a opevnenými zábranami ustanovili hranice uhorskej krajiny až k Bráne a Sárváru“ Jednak je Anonym nespoľahlivý, jednak z textu nevyplýva že „Sárvár“ bol hlavné mesto a že bol na Morave. Proste (Maďari) ustanovili západnú hranicu svojej krajiny na severe k moravskej bráne a na juhu k Blatnohradu (Sárváru). To že šli k rieke Morave sa týka zrejme len zmienky o Moravskej bráne. Sídlo vládcu Veľkej Moravy teda mohlo byť na návrší. Tak ako boli na skalnej vyvýšenine iné kráľovské sídla – Krakov. Praha, aj Budín.
  Blatnohrad bol výnimkou, široko ďaleko nie je žiaden kopec. Ani len malá vyvýšenina. Čo mal Pribina robiť? Postavil si z núdze blatný hrad. Ale to neznamená že hlavné mesto Veľkej Moravy bolo tiež v močiari.

 7. Za svoju osobu chcem povedať, že som tiež spokojný.S viacerými názormi nesúhlasím, ale nikto sa nemôže hrať na dokonalého Vševedka.Aj sama autorka by niektoré pasáže o pár rokov prerobila a asi aj prerobí.
  Beriem túto elknihu za dokument doby, za súhrn názorov autorky a prispievateľov sclabonie k roku 2013 a 2014, a len budúcnosť má právo kritizovať túto knižku.
  Negatívne kritiky platených „historikov“ odporúčam bojkotovať.

 8. gratulujem za toto zhrnutie. Mam vela vyhrad, ale v jadre som spokojny :)

 9. Keď chceme nájsť pravdu musíme vidieť veci z rôznych uhľov pohľadu. Cez drievne kultúry hľadať a aplikovať na tu našu (a naopak). Veď všetky systémy sú otvorené. Vďaka Tebe za nový pohľad…

Comments are closed.