Recenzia Blaženy Ovsenej na knihu Naše dejiny úplne inak (Alan Dolog)

Konečne po dlhom čase trochu o histórii. S odstupom času píšem túto recenziu na knihu Naše dejiny úplne inak od Alana Dologa. Možno, keby som ju písala hneď po prečítaní, bola by reozsiahlejšia, inakšia, ale takto s odstupom niekoľkých týždňov má tiež svoj zmysel.

Veľmi si vážim ľudí, ktorí hľadajú pravdu, aj keď ju trebárs nenájdu. Vážim si na nich tú vlastnosť, tú snahu. Naopak, hlboko, ale naozaj hlboko pohŕdam ľuďmi, ktorí dehonestujú ľudí, ktorí si dovolia hľadať pravdu na vlastnú päsť, vyjsť s výsledkami na svetlo sveta a trebárs sa aj mýliť. Alebo mať pravdu. Hlúpi ľuda jedia iba to, čo im iní navaria, ale múdri ľudia pochybujú a pátrajú sami po pravde. Kauza ostrakizovania historických kníh amatérov ukázala skutočné charaktery niektorých ľudí, ich neochotu postaviť sa za princíp slobodného šírenia informácií a, žiaľ, zabila aj niektoré priateľstvá. Ale nevadí, nie je nič lepšie ako očista v medziľudských vzťahoch.

Myslím si, že s Dologom zdieľam, keď už nie rovnaký názor na históriu, tak aspoň na to, že oficiálna slovenská historiografia poskytuje falošné odpovede na slovenské historické otázky a že pravdu musia hľadať aj amatéri, pretože titulovaní historici sa v práci dosť flákajú. Dologa považujem za jedného z tých ľudí, ktorí, ako ja alebo jazykovedec Ján Stanislav, chápu, že nie vo všetkom majú pravdu a že je potreba odovzdať výsledky výskumu nasledovníkom, aby dokončili veľké slovenské dielo.

Na Dologovi mi je sympatické, že kým oficiálni historici v práci kávičkujú, ohovárajú a hrajú solitér, Dolog, podobne ako ja, neváha investovať svoje vlastné finančné prostriedky – a tu prízvukujem, že nemalé (!!!) – aby sám mohol pátrať po tom, po čom by po správnosti mali pátrať titulovaní lenivci za štátne peniaze. Dolog a mne podobní amatéri teda suplujeme štátny aparát vo výskume. A ja sa pýtam – koľko by sa toho dalo spraviť, keby otitulovaní lenivci prechovávali toľko zapálenia pre slovenskú vec ako tento nitriansky dôchodca? Tam chodia kopať „slovenskí“ archeológovia, do Kataru a neviem, kde všade, ale aby sa chytili roboty doma, to nie.

Ale poďme na vec. Dologova kniha Naše dejiny úplne inak má dosť biedny názov, ktorý sa podobá na neslávne známu sci-fi knihu – O Slovanech úplně jinak. Škoda, že vydavateľ neovplyvnil názov trochu iným smerom, aby názov bol trohu unikátnejší. Kniha obsahuje množstvo gramatických chýb, podstatne viacej ako býva priemerne zvykom. Tu kladiem výčitku nielen autorovi, ale najmä vydavateľovi, hoci ten sa zodpovednosti zbavil prehlásením, že kniha neprešla jazykovou korektúrou. Aby som však nekritizovala až príliš, treba povedať, že pán Dolog spravil knihu v rekordne krátkom čase, čo trochu ospravedlňuje fakt, že kniha má aj svoje muchy. Toľko k formálnemu hodnoteniu.

Teraz k vecnému hodnoteniu. Dologovu knihu nevnímam ako vedecké dielo, ale ako historický exkurz, náčrt a cestopis zanieteného chemika na dôchodku. Nech sa pán Dolog neurazí, že ho takto označujem, ale opakujem, že ja si ho veľmi vážim, aj keď nie je dokonalý.

V knihe častokrát kladie otázky namiesto odpovedí, svoje hypotézy zakončuje otáznikmi, zrejme preto, aby sa obrnil proti kritike. Cítim tam aj trochu manipulácie, že kde chce niečo tvrdiť, radšej použije otáznik, no ďalej s hypotézou narába ako s dokázaným faktom. Často obohacuje fádne fakty vtipnými opismi výzoru a kultúrnych zvykov obyvateľstva krajín, prípadne úsmevnými zážitkami (rozosmiala ma napr. str. 319), ktoré na ceste za poznaním slovenskej histórie zažil. Keď mi Dolog pred vydaním oznámil, že v jeho knihe budú stovky fotografií, vyvalila som oči a povedala som si, že to je prestrelené, že to nebude dobré. Keď ale teraz čítam jeho knihu, vôbec mi nepríde, že by v nej bolo priveľa obrázkov. Práve naopak, obrázky sú práve tým posolstvom, tou pridanou hodnotou, tými dôkazmi, ktoré Dolog prináša budúcej generácii amatérskych alebo oficiálnych historikov. Práve tie obrázky v mnohom nalomili moje presvedčenie v niektorých otázkach. Obrázky sú sústredené v skupinách, na veľkom lesklom A4-kovom formáte sú dobre viditeľné, na každej strane je niekoľko obrázkov, takže nie je problém dosiahnuť počet aj niekoľko sto fotografií a stále nemať pocit preplnenosti.

Dolog je nadšeným propagátorom teórie o poslednom Svätoplukovom sídle v Zátisí. On ho vidí v Arade, pričom v Arade vidí skomoleninu Hradu. Práve vo Veľkom Varadíne (Oradea) vidí hlavný veľko-moravský kresťanský chrám a v ňom pochovaného arcibiskupa Metoda. Ja si myslím, že Arad je skráteninou z Varádu, a osobne pochybujem, že práve tu Svätopluk na konci svojej vlády sídlil. Samozrejme, tým nevylučujem možnosť, že dokonca kniežatá Svätopluk alebo Rastislav, jeden alebo druhý, mohli sídliť na území východne od Tisy, avšak dokázať to (zatiaľ) neviem a javí sa mi to zatiaľ ako nepravdepodobné.

Dolog sa v knihe obšírne venuje arianizmu, pokladá Vandalov za predkov Slovanov (str. 321), resp. za Slovanov samotných. Ja sa s týmto tiež nestotožňujem. Dolog sa snaží dokázať, že vo vojsku Alexandra Veľkého boli hojne zastúpení Slovania, že Vogastisburg bol v Trenčíne, že Atilov hrob je v návrší pri Martine, že slovenský dvojkríž je symbolom rímskokatolíckeho kresťanstva v Byzancii, Konštantínopole. V podstate sa s Dologom nestotožňujem v takmer ničom, jedna z mála vecí, na ktorej sa zhodneme, je, že aj oficiálni historici to majú pomýlené.

Pred tým, ako ukončím túto úvodnú recenziu, treba jednoznačne povedať, že aj keď sa podľa mňa Dolog v mnohom mýli, fascinuje ma na ňom jeho úžasný pozorovací talent. Často síce, podľa môjho názoru, prekombinuje svoje postrehy, ale keď si odmyslíme tú prekombinovanosť, tie postrehy samé osebe sú zaujímavé a unikátne a určite hodné zamyslenia. Ja som vždy tvrdila, že v Poiplí muselo byť niečo veľmi dôležité, pretože toto územie bolo kopcovité, bolo nárazníkovým pásmom veľkej nížiny, preto sa tam isto ukrývali ľudia, barbari, Sloveni. Keď som čítala kroniky o tom, ako Rimania napádali Slovenov, ktorí na nich útočili práve z lesov a priesmykov, tak je jasné, že toto sa nemohlo udiať v Pustatine (Puste), ktorá bola rovinou a nemala žiadne priesmyky. Toto sa muselo diať na našom Slovensku alebo pod horami v Zátisí, prípadne neďaleko hornatého Sedmohradska. Dolog práve tu v Poiplí hľadal rímsku cestu. Je nepodstatné, či ju našiel, ale podstatné je, a pre mňa aj fascinujúce, vidieť, že na tomto istom mieste hľadal a šípil niečo významné rovnako ako aj ja, len on sa dostal o čosi ďalej. Tá jeho intuícia je obdivuhodná. Často si želám, aby naši otitulovaní historici boli obdarení toľkou intuíciou ako chemik Dolog.

Dologovej knihe možno vytknúť to, že na môj vkus až príliš často neuvádza zdroje, takže jeho tvrdenia nie je možné overiť. Toto je veľmi veľká výčitka, aj keď to vôbec neznie drasticky. Napriek tomu je to veľký fail – pán Dolog „miluje“, keď sa slovenčina okorení anglikanizmami – samozrejme, miluje to v úvodzovkách. ;) Takže je to naozaj veľmi veľká škoda, že kniha neobsahuje odkazy na zdroje, lebo to ju robí takmer bezcennou – teda nebyť toho, že má aspoň tie cenné hypotézy a myšlienkové konštrukty. Chápem, že knihu písal ako popularizačného sprievodcu, nie ako odbornú publikáciu, ale myslím si, že sám autor by mal mať záujem na tom, aby uvádzal zdroje a odovzdal svoje vedomosti v plnej miere. Ja poviem len toľko – zvyčajne zdroje neuvádza ten, kto chce niečo zamlčať, zmanipulovať, sfalšovať. Každý riadny autor by mal uvádzať zdroje svojich tvrdení.

Toľkoto asi k Dologovej knihe. Určite sa oplatí si ju celú prečítať a popremýšľať, či vaša teória o takzvanej Veľkej Morave pasuje do jeho predstavy, resp. či jeho postrehy vylučujú vašu teóriu. Pri čítaní sa budete cítiť ako Indiana Jones, ktorý putuje po krajinách a bystrým okom rozpoznáva podozrivé miesta a miestne záhady. Neľutujem, že som minula ten týždeň večerov pri čítaní jeho knihy. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce a inšpiratívne.

Poznámka s odstupom niekoľkých mesiacov od napísania recenzie (04.09.2019): Za ten čas, čo moja recenzia na Dologovu knihu oddychovala na Sclabonii v konceptoch, vydala som sa na poznávaciu cestu po Srbsku a Rumunsku. Najmä moja cesta po Rumunsku by sa dala nazvať „Po stopách Alana Dologa“. Neustále som bola s pánom Dologom v telefonickom kontakte a prešla som si niektoré z miest, ktoré opisuje vo svojej knihe. Táto cesta jednoznačne narušila môj pohľad na dianie v Karpatskej kotline od rímskych čias, a vidiac to more slovanských nápisov všade možne po Rumunsku, pochopila som, že nejaké centrum slovanskej moci treba hľadať aj tu. Napriek mojej ceste nižšie napísané komentáre meniť nebudem. K mojej ceste po Srbsku a Rumunsku pripravím samostatnú správu – ak budem mať čas.

Konkrétne pripomienky k Dologovej knihe

Vyjadrovať sa budem najmä k veciam, kde mám iný názor. Sú to len čiastkové výčitky. Keby som mala polemizovať s jeho teóriami ako s celkom, musela by som napísať celú knihu, ktorá by prekonala rozsah internetového článku. Občas spomiem aj niečo, čo ma zaujalo.

Str. 15, 17 – obec Močenok, podľa Dologa od močenia, podmočenia územia dávnym panónskym morom, ktoré vraj malo v Močenku breh. Zavrhuje hypotézu, že by sa mohlo jednať o skomoleninu názvu MoNčeník, teda Mučeník. Dolog podopiera svoju teóriu o podmočenom území názvami ako Veľká Mača, Voderady, Báhoň a Blatné.

Str. 15 – Zaujímavý poznatok o veľkých výveroch horúcej vody spod Zobora. Je to fakt pravda?

Str. 15 – Ostrihom. Dolog názov vysvetľuje z Ostrý Chlm. Chlm ako nezarastený pahorok. Chlm je však podľa mňa kopec, ktorý je obtekaný riekou. Ostrihom je podľa mňa zo Striegom, názov je aj v poľskej obci Strzegom pri Sliezskej hore (SleNza). Ja osobne vysvetľujem Striegom zo 1) slovanského striehnúť, strážiť, 2) z germánskeho Stier – býk, tur, skala, viď napr. kraj Štajersko.

Str. 15, 20 – Dunaj – názov podľa Dologa od dunenia cez vráta pri Ostrihome, od vodopádu. Podľa mňa sa Dunaj vola Dunaj, lebo voda duní, lenže dunieť znamená valiť sa. Duna (súvisí s ang. town) je vlasne val. Od valu máme slovo valiť sa. Dunaj bol teda rieka, ktorá sa valila po prúde. To znamená, že bola hlboká a mala pomerne rýchly tok. Podobná je rieka Dunajec.

Str. 16 – Neusiedler jazero – podľa Dologa skomolenina z českého nedozírneho jazera. Neusiedler je podľa mňa nazvané podľa novoosadníkov, neu = novo, siedler = osadník (ang. settler). Kedysi sa volalo Pleso. Všimnime si podobu s Plešivec, ale aj belaso, blato. Bolo to Biele jazero, podobne tak Blatenské jazero mohlo byť Biele jazero, lebo baltas v litovčine znamená Biely. Keď máme teda Baltické more, je to v skutočnosti Biele more. Toto more sa nazývalo kedysi aj Vinidské more, lebo na jeho pobreží žili Vinidi, Slovania. Vinid môže znamenť biely (v keltštine napr.). Napríklad Vindobona, Viedeň, je vlastne Belehrad.

Str. 20 – Váh, podľa Dologa latinsky Cusus, keltsky Duria. Podľa mňa Duria je rieka Turiec v Turci. Podľa Dologa vagus = bludná rieka. Mne Váh pripomína skôr Bah-no, Bažinu, rieku zabažinatenú. Môže byť aj rieka, po ktorej sa zvážalo drevo zo slovenských lesov – Vážnica. Zvážnu rieku spomína aj Dolog. Zaujímavé je, všimnúť si, že nemecké Weg je cesta a Považím viedla jedna z vetiev Jantárovej cesty.

Str. 21 – Kysuca – po latinsky Cusus. Dolog píše, že Kysuca bola pokračovaním Váhu na sever popri rímskej ceste. Ja by som tu upozornila na podobnosť slov Cesta a Kysuca. My čítame C ako c, ale ak by sme C čítali ako k, mali by sme z Cesta => Kesta. C v koncovke -uca- sa mohlo zapísať pomocou t, lebo tak sa zapisovalo aj v maďarčine (maďarčina nepoznala c, ale zapisovala ho ako t), a myslím, že aj v iných jazykoch. Prosto Cesta sa podobá na Kesca a to na Kysuca. Samozrejme to je len jedna z hypotéz. Druhá môže byť, že sa jedná o kyselku, kyslú vodu, aj keď nemám pocit, že by Kysuca bola kyslá. Ak máte niekto lepší nápad, napíšte v komentároch.

Str. 21 – Orava – podľa Dologa rieka, ktorá orala, brala zem. Podľa Šimona Ondruša je Orava to isté čo aj Revúca, od slova orati, teda revati. Je to hlučná rieka.

Str. 21 – Hron – podľa Dologa rieka tvorila hranicu medzi Čiernym Slovenskom a Bielym Slovenskom. Dúfam, že nemieri na fakt, že Východné Slovensko sa stáva etnickým Rumunskom. Odkiaľ toto o Čiernom Slovensku Dolog zobral? Zdroj?

Str. 21 – Nitra – dobrý Dologov postreh, že keltské Netra je užovka, had. Má dobrý postreh, keď našiel rieku Nätru vo Švédsku. Šimon Ondruš vysvetľuje Nitru od slova nietiť, zapaľovať. Mne Nitra pripomína české v-nitro, slovenské vnútro. Nitra je jediné skutočne centrálne a vnútorné mesto Slovenska. Všetky ostatné sú okrajové.

Str. 21 – Ipeľ – Dolog vysvetľuje, že rieka sa nazývala Bolia, vysvetľuje od bolesti. Myslím, že Šimon Onsruš vysvetľoval z Jupoľ, ale už neviem, čo to malo znamenať (zdá sa mi, že biela, podobne aj Váh vraj znamená biela rieka). Podľa mňa Bolia bola, ak, tak nazvaná podľa bielej farby, myslím, že to musela byť Belá/Biela rieka, podobne aj Labe (Albe), Vltava (Blatava, čiže Biela), všetko sú to biele rieky.

Str. 21 – Hnilec – Podľa Dologa hnilá voda. Gelnicu odvodzuje od Hnilca. Nemôže byť názov Gelnice vlastne Hlinica? Miesto, kde sa ťažila hlina na stavbu domov? Od toho aj Hnilec by bol vlastne Hlinec??

Str. 21 – Hornád – podľa Dologa voda vytekajúca z hôr. Zaujímavo si všíma, že na Hornáde je hradisko Gradna, Garadna. Je tam súvis s Hornádom? Udáva aj Smálikov názor, že by sa mohlo jednať o železnú rieku, nakoľko v maďarčine horn je železo. Ja pridávam svoj názor, že sa mohlo jednať o hornú rieku, podobu Hrona, pričom maďarčina často pridávala na koniec názvov písmeno d. Na toto treba pamätať.

Str. 21 – Rimava – podľa Dologa mohla byť nazvaná podľa toho, že na nej sídlili Rimania. Nezdá sa mi to. Hľadala by som iné vysvetlenie. Treba pozrieť, či sa to nepodobá na nejaké zabudnuté slovenské slovo.

Str. 21 – Topľa – podľa Dologa nemôže byť teplá rieka, lebo do nej nevteká žiadny teplý prameň. Odvodzuje ju od topoľov, ktoré pri nej rástli. Pokiaľ ja viem, Teplica je rieka, ktorá v zime nezamŕza. Studenica zamŕza. Možno sa jedná o takú teplicu.

Str. 22 – Tisa – podľa Dologa od tisu alebo podľa dolného toku, ktorý je tichý. Podľa mňa sa jedná o rieku Tiačiv. Ukrajinský prameň Tisy sa volá Tiačiv, teda po slovensky Tečivá. Odtiaľ je len kúsok ku polatinčenej Tisave. Tisa je proste nazvaná podľa TOKu, poTOKa. Tečivá rieka – ako opozitum k Dunave, velkej rieke s hlbokou valiacou sa vodou, po ktorej sa možno plaviť väčšími loďami. Poznámka 04.09.2019 po ceste do Srbska: Tisa je obrovská rieka a pri ústí je to valiaca sa masa vody, hlboká rieka, pripomína Dunaj pri Bratislave.

Str. 22 – Bodva, starý názov údajne Buldua, Dolog z toho vyvodzuje Buldavu. Podľa mňa sa jedná o Vltavu, Blatavu, teda Bielu rieku.

Str. 25 – Rača pri Bratislave – podľa Dologa založená Srbmi, keďže Maďari nazývali Srbov Rácmi. Rača sa však podľa mňa nazývala pôvodne Vrakuňa. Myslím, že o tom písal buď Ján Stanislav alebo Šimon Ondruš, už si nepamätám, ktorý z nich, a hoci som hľadala zdroj celý jeden deň, nemohla som ho nájsť. Isté však je, že Rača sa pôvodne volala Vrakuňa. Rovnako tak sa aj Vajnory nazývali Vrakuňa. Celá Bratislava sa možno kedysi nazývala Vrakuňa – podobne ako hlavné mesto Rujany Arkona/Varkona. Vrakuňa = Vračuňa = Rača = Vračislava = Bratislava. Ale podľa autora článku, ktorý nemôžem nájsť, vraj názov Bratislavy nie je odvodený od Vrakune.

Str. 43 – Dolog uvádza erby Beckova a Žbiniec, na ktorých sú vyobrazené slony. Podľa Dologa to znamená, že obyvatelia týchto obcí slúžili vo vojsku Alexandra Veľkého, kde spoznali slony. Tie erby sú však zjavne novodobé, lebo nie sú schématické, ale sú obrázkové. Najstaršie erby boli schématizované do geometrických útvarov. Moderné erby mali obrázkové kresby. Podľa Dologa Žbince súvisia so zbitím niekoho. Podľa mňa Žbince môžu súvisieť so Žabince, resp. Župance (Špán = župan), možno od slovanského mena Zbynek, máme obec Zbyňov.

Str. 44 – Kvet života – podľa Dologa mal byť autorom Platón. Uvádza, že toto predpokladá viacero autorov, no neuvádza ich konkrétne mená, takže sa to nedá overiť. Chýba zdroj jeho tvrdenia.

Str. 46 – Dvojkríž vraj nie je slovenský symbol, ale symbol rímskokatolíckeho kresťanstva v Byzancii, Konštantínopole. Podľa mňa je to predkresťanský symbol, ktorý som podrobne rozobrala vo svojej knihe Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu.

Str. 48 – Podľa Dologa máme na Slovensku množstvo toponýmie odvodenej od bujaka, tura, čo má byť v dôsledku kultu býka. Podľa neho toto zviera bolo symbolom moci, fyzickej sily a najmä plodnosti na celom území od Indie po Egypt. Ja si myslím, že toponýmia je odvodená od býka, tura, resp. vo všeobecnosti podľa hospodárskych zvierat preto, lebo hory sa na tieto zvieratá, resp. ich chrbty podobajú. Tieto mená často súčasne vyjadrujú pomenovanie pre skalu. Napríklad máme Tury, Turiec, Tatry (Turtury) podľa turov, Volovec podľa vola, Zubrovec, Zobor/Zubor podľa zubra, Kriváň podľa krivosti, ale aj podľa kravy, lebo krivý a krava (aj Karpaty) spolu súvisia, Marhát od marhy, Devínska Kobyla od kobyly, Žibrica od žriebäťa, žebra, rebra, zubrice, Říp od rebra. Tartar súčasne znamená skala v gréčtine, rovnako tak karpa, myslím.

Str. 81 – zaujímavý Dologov postreh, že meno Trenčína sa nápadne podobá na angl. trench, trenč, čo znamená priekopu. Za hradom Trenčín sú priekopy, naozaj hlboké. Možno názov naozaj súvisí s týmto slovom, ktorého pôvod je zrejme latinský. Ja osobne by som Trenčín tipovala, že je nazvaný podľa tura, teda skaly, na ktorej stojí, lebo tur (tartar) je skala. Alebo podľa turne, veže, ktorá mohla stáť na počiatku Trenčína – Tureň-čína, lebo turňa je veža, ale opäť tu je súvis so skalou. Avšak pozor! Ani Ovsená nemusí mať pravdu. Podľa Šimona Ondruša, profesora etymológie, (Odtajnené trezory slov II, str. 201) slovanské tork- sa v slovenčine zmenilo na trak, v lužičtine a poľštine na trok a u východných Slovanov na torok. Označuje remeň. Poľské troki sú remene, povrazy, pásy, viazaničky. V lužičtine trok je povraz, trokawa je zviazaná noša trávy. Uvedeným slovám zodpovedá náš trak, čo je popruh slúžiaci na upevnenie. Praslovanskému tork- zodpovedá lotyšská ablautová obdoba terka. Je to povrázok na upevnenie rybárskej siete. Slovania aj baltskí Indoeurópania (Litovci, Lotyši) využili apelatívum terk- : tork- na zemepisné pomenovania, obyčajne ide o osady pri riekach. Naše trakany na východnom Slovensku ležia v agradačnom vale Tisy. Trakovice sú v údolí Dudváhu a Váhu. Ešte bohatšie ako základ tork- bol v zemepisných názvoch využitý ablautový základ terk-, v palatizovanej podobe terč-, u východných Slovanov terek- : tereč-. Tereki sú pri jazere Munozero, Terečno je v okolí Pskova. Tomu geneticky zodpovedá naše Strečno, ktoré má oproti Terečno začiatočné pohyblivé s-, čo je pomerne častý jav. Nášmu tieň zodpovedá české stín, nášmu kôra zodpovedá poľské skóra, latinskému stego zodpovedá grécke stego. Podoba bez začiatočného s- je v mene Trenč v okolí Lučenca a slávny Trenčín na Váhu. Trenč leží na nive a terase rieky Ipeľ. Trenčín na nive a nízkych terasách Váhu. Kým záznam z r. 178 ohľadom Trenčína v podobe Laugaritio z čias rímskeho cisára Marka Aurélia má latinsko-grécky názov (v gréčtine Leukaristos), meno Trenčín podobne ako Trenč pri Lučenci sú jednoznačne slovanské.Na území Slovenska základ treč- vsunutím -n- nadobudol podobu Trenč, Trenčín. Druhotné vsúvanie spoluhlásky -n- alebo -m- do hláskovej stavby slova a mena je známy jav. Slovo kúdol má podobnu aj kundol, bobuľa aj bombuľa. Názvy Trakany, Trakovice, Strečno, Trenčín mohli byť akési primitívne „prístavy“ pre pltníkov. Toľko Šimon Ondruš. [B.O.: Ja tu dodávam, že po chorvátsky sa prístav povie Luka, čo znie ako Laugaritio, LoNkarište??] Ale možno ani Ondruš nemá pravdu, lebo v knihe, ktorú som si nedávno kúpila, od Róberta Letza – Slovenské územie v historickom kontexte, na str. 124 v článku Vytváranie pojmu slovenského územia vo svetle cestopisnej literatúry v 17. a 18. storočí od Miroslava Kamenického sa píše o cestopise istého Stegmullera pod názvom Bemerkungen uber das Land der Schlacken, že „mesto Trenčín je slobodné kráľovské mesto, je jedno z najstarších v Uhorsku, Váh tečie po jeho predmestiach, v ktorých je 300 domov, vo vnútornom meste, ktoré je obohnané dvojitým múrom, sa nachádza len 86 domov, atď., hore nad mestom sa nachádza hrad, ktorý voľakedy patril pánom z Trenčína, atď., mesto založil jeden Riman, ktorý sa volal Terencius„. Takže možno to bolo takto. A možno ináč.

Str. 83 – Dolog tu uvádza dátum na kameni z Bernolákova 10. Ielen 1614. Dolog sa tu odvoláva na môj portál sclabonia.sk, kde som spravila článok o staroslovenskom kalendári. Trochu som sklamaná, že mi Dolog nepriznal kredit, lebo kredit sa priznáva autorom, nie historickým portálom, teda ľuďom, ktorí si dali tú námahu a prácu, že zozbierali informácie a uverejnili ich.

Str. 94 – Dolog šíri mýtus o tom, že trojvŕšie napr. v znaku Krakovian reprezentuje Tatru, Matru, Fatru. Ulomený kmeň v znaku podľa neho znamená strom ako symbol nesmiernej sily. Strom pritom podľa mňa znamená symbol poznania, múdrosti, spravodlivosti. Trojvŕšie podľa mňa reprezentuje nejaké všobecné hory, možno Karpaty vo všeobecnosti. Podľa Dologa Krakovany boli nazvané podľa Kraka, rovnako ako Krakov. Podľa mňa Krakov je nazvaný podľa skaly, ktorá je v meste. Krak je obdobou Kľaku. Kľak je vlastne Kalk, čo v nemčine znamená vápenec, skala. Názov súvisí s ostrým uhlom, ktorý vznikne pri pokľaku. Tieto zuby súvisia so zuborom. Slovo ostrý súvisí so stier-om (nemecky), turom. Kto bol v Krakove, vie, že je tam skala a v nej jaskyňa a v nej akože žije drak, ktorý chŕli ohne. Naozaj z tej skaly v časových intervaloch sálajú ohne. Je to turistická atrakcia. Takže Krakov by sa mal vlastne volať Kľakov. Neviem, či je v Krakovanoch nejaká skala. Tu by som upozornila napr. na Krkavú skalu (https://sk.wikipedia.org/wiki/Krkav%C3%A1_skala).

Str. 97 – Dolog spomína rímskejo cisára Probusa. Zaujímavá je podoba Probus – Pribina.

Str. 101 – hrad Gemer – Dolog odvodzuje podľa mena nejakého rímskeho cisára Gordiana. Ja som kdesi čítala, že Gemer je vraj maďarskou skomoleninou slovenského Gomier (Gonimier?, dnes by bolo Honimír).

Str. 102 – Dolog spomína, že okrem Tatárov Slovensko zasiahol mor v dvoch vlnách. Rada by som sa o tom dozvedela viacej.

Str. 112 – Dolog pátra po názve KošícCassovia – od via=cesta, casso podľa prekladača ako „pripnúť, pripojiť“. Potom toto zavrhuje. Podľa neho sa jedná o Košovu osadu. Podľa mňa sa jedná o súvis s rumunským casă, čo znamená dom, slovansky kuča, kutica, chyža, anglicky z francúzštiny cottage (kotidž). Zrejme sa jednalo o významný dom, možno palác, podľa ktorého Košice dostali svoj názov ešte z dáckych čias. Pritom uznávam, že Koša bolo slovanské meno. Mohlo sa jednať ešte o rímske časy, kedy bolo jedno z rímskych mien Cassio – napr. Cassio Dio, Cassia Aproniana. Ťažko povedať.

Str. 116 – Čižatice – Dolog vyvodzuje zo starého zápisu Chyzete, že sa jedná o chyžete, chyžu, teda hotel pre pocestných. Čižatice sú nazvané najskôr po osobe menom Čižäta po zániku nosovky, za čias nosovky ČižeNta.

Str. 116 – Zaujímalo by ma, odkiaľ Dolog zobral, že Quadia bola Sclaboniou.

Str. 117 – Dolog tvrdí, že Cassius Dio spomína príbeh z 11.06.172 vo svojich Dejinách Ríma, kedy SLOVENI držali Rimanov v obkľúčení a skoro ich zabili smädom. To vážne Cassius Dio spomína v roku 172 Slovenov???????????!!!!!!

Str. 120 – Dolog odvodzuje trnčianske Laugarício od latinského laugare – kúpať sa, nakoľko Rimania mohli poznať trenčianske žriedlo. Alebo sa prikláňa k Ptolemaiovemu Leukaristos, čo má znamenať Biele bralo. Vyslovuje špekuláciu, že miesto bolo nazvané podľa slovanskej Lužice. Podľa mňa môže názov súvisieť so slovom láger – tábor. Lágrište – táborište. Názov nemusel byť miestny, ale všeobecný. Táborištia mohli byť na mnohých miestach. Chorvátske Luka znamená prístav. Vyššie som písala o pomenovaní Trenčína od prístavu.

Str. 122 – Názov Trenčína sa vraj odvodzuje od trniek. Dolog sa prikláňa k trench, priekope.

Str. 124 – Dolog tvrdí, že olúpenie franských kupcov za Samovej ríše prebehlo pod Wogastisburgom. To je podľa mňa nepravda, nič také sa, pokiaľ viem, nikde netvrdilo. Pri Wogastisburgu sa iba odohrala významná bitka, ktorá ako jediná s názvom miesta sa nám zachovala v písomných prameňoch.

Str. 125 – Zaujímavý údaj z Kosmasovej kroniky, že Břetislav, syn českého kniežaťa Vladislava po spore so svojím otcom ušiel s viac ako 2000 druhmi k uhorskému kráľovi Ladislavovi I., ktorý ich dočasne usadil v zemi Baan pri hrade Trenčín. Podľa Dologa môže ísť o Bánovce nad Bebravou alebo o Bánov na Morave.

Str. 159 – Dolog vyjadruje názor, že Pribina sťa pohan mohol byť vlastne arián, lebo Rímsko-katolícka cirkev ani Byzancia neuznávala ariánsky krst. No neviem, tu som na veľkých pochybách, lebo podľa mňa bol Pribina proste pohan, ktorý verí v Paroma. Toto je dôležitý moment, lebo Dolog aj nepokrstenú Veľkú Moravu v Zátisí považuje za nepokrstenú nie preto, že by v nej žili pohania, ale preto, lebo tam žili ariáni. Toto je vážny spor, lebo ariáni boli v istom zmysle už kresťania. Mne osobne sa nezdá, že by RKC alebo Byzancia neuznávali ariánsky krst, keď arianizmus bol formou kresťanstva. Myslím si, že katolícka cirkev by si nenechala ujsť príležitosť privlastniť si hocijakú, trebárs aj ariánmi pokrstenú zem. Dolog manipulačne píše, že „sa pripúšťa, že Pribina, ako aj ostatní vládcovia Veľkej Moravy boli ariáni“. Kto to pripúšťa? Zdroj? Opäť tu Dolog necituje nijaký zdroj, takže jeho tvrdenie sa nedá overiť, preto je to manipulácia. Je to nefér.

Str. 179 – Dolog sa snaží dokázať, že na tzv. Veľkej Morave bolo rozšírené ariánstvo. Dokazuej to tým, že Metod bojoval s bludármi a heretikmi, ktorí nectili Ducha. Podľa Dologa to svedčí o tom, že v krajine existovala ariánska cirkev. Podľa mňa však šlo o spor ohľadom filioque, čo bol spor medzi franským kresťanstvom a byzantským, nie ariánskym.

Str. 181, 291, 372 – Dolog tu tvrdí, že keď sv. Konštantín Cyril sa šiel pokloniť do Ríma, vraj odbočil z cesty smerom k Svätoplukovi, poučil jeho a jeho družinu sv. písmom a pokrstil ho. Na základe tohoto odvodzuje, že Svätopluk musel byť ariánom. Tu dochádza opäť k veľkému sporu medzi mnou a Dologom, lebo ja som si nie vedomá toho, že by Cyril odbočil na ceste do Ríma k Svätoplukovi. Dolog však na tomto stavia svoje hypotézy. Pokiaľ viem, tak cestou do Ríma sa Cyril zastavil, nie u Svätopluka, ale v Blatnokrade u Koceľa, ktorý prejavil nadšenie zo slovenskej liturgie a nechal vyškoliť nejakých žiakov a zriadil školu. Podľa mňa si tu Dolog pomýlil Koceľa so Svätoplukom. Dolog by mal ukázať, odkiaľ čerpal, prípadne by mal uznať chybu.

Str. 191 – Dolog spomína Vesprém, podľa neho ide o neidentifikovateľný názov. Podľa mňa sa jedná o slovenské osobné meno Bezpriem, prípadne, ako ukázal Ján Stanislav, Brezpriem, ako bývalo zvykom hovorievať na Liptove. Priem znamená to isté, čo aj Prib.

Str. 201 – Dolog tu opäť rieši názov rieky Tisy. Podľa neho mala na nižšom toku meno Čierna.

Str. 205 – Berichus, vznešený medzi Skýtmi, ktorého volali archón, sedel… Archón mi znie ako starešina, archaický. Archón znie podobne ako Arkona. Bol archón varkon/vrač a Arkona Vrakuňa?

Str. 211 – Dolog píše, že legenda vraj hovorí, že Atila bol pochovaný na rovine medzi horami, aby na jeho hrob svietilo Slnko a Mesiac, na sútoku troch riek vo vodnom hrobe. Pýtam sa na zdroj tej povesti. Dolog tipuje lokalitu na mohylu v Martine.

Str. 220 – Dolog špekuluje, že priezvisko Bödör patrilo nejakému Maďarovi. Pôvod môže byť v slovenskom slove bodrý.

Str. 221 – Pri dedine Sona pri rieke Olt (podľa Dologa vraj Stará rieka – Old – Olt)… Pýta sa, či jej dali meno Góti. Táto rieka má podľa mňa zrejme skomolené meno a mala by sa volať Vlt-. Podoben ako Olah je Vlach, Oradea je Varadín, tak Olt je Vlt-, Vltava, resp. Olšava, ale aj Olšava je vlastne Vltava.

Str. 226 – Hunedoara – Dolog to rozdeľuje na HUNE a DOARA (=ublížiť, zničiť po rum.). Podľa mňa to treba deliť na Huned+oara, pričom oara je opäť po náhrade V za O Var, teda hrad. Huned-vár, Hunský, Huňadyho hrad. Maďari pridávajú na koniec názvov -d, preto Hunský hrad a od Hunov vyrobený Huňady.

Str. 227 – Dolog tvrdí, že vajda znamená niečo ako knieža. Je to vojvoda. Vajdahunyad je vraj maďarský názov pre Hunedoaru. Z toho vidno, že Huňady mal slovanský titul vojvoda.

Str. 241 – Bitka medzi Ostrogótmi a Gepidmi prebehla na rieke Auha. Podľa Dologa išlo o mArUšA. Podľa mňa je to vysoko nepravdepodobné.

Str. 254 – Dolog stanovuje hypotézu, že Mojmír nie je meno, ale vojenský titul z OMHARUS, nápisu, ktorý sa našiel na prsteni z údajne gepidského hrobu. Má ísť o vladársky titul podobný emirovi, omarovi, Muamarovi. Je to zaujímavý postreh, ale nevedno, či je hypotéza naozaj pravdivá.

Str. 257 – Dolog tvrdí, že isté sekery sa vo Veľkej Morave nazývali bradatice. Zaujímalo by ma, z akého zdroja toto má, lebo podľa mňa je to jeho výmysel.

Str. 260, 316, 317, 323 – Dolog odvodzuje meno jedného kmeňa Vandalov, Hasdingov, ako deformované slovo Gazda. Treba však mať na pamäti, že Gazda je pomaďarčená verzia slovanského Gosudar, teda Hospodár.

Str. 260 – Dolog tvrdí, že ďalšie dve bitky Rimanov s „Venétmi“ z toho istého kočovného spoločenstva boli zaznamenané r. 277 priamo na brehoch Dunaja, odkiaľ ich Probus zahnal vysoko na sever dnešného Slovenska. Zaujímal by ma zdroj a chcela by som si overiť, či Rimania naozaj zviedli boj práve s Venétmi.

Str. 261, 311 – Dácky kráľ Burebista z rokov 70 – 44 p.n.l.. Jeho meno Dolog odvodzuje ako bojemistr. Je to podľa mňa vysoko nepravdepodobné. Meno sa nápadne podobá na Pribiš(ta), Pribäta. Meno sa podobá aj na slovo Prepošt. Prepošt má pôvod v latinskom pró-positus (propostus), čo znamená predstavený.

Str. 263 – Dolog informuje, že našiel hrad Moigrad v Rumunsku, ktorý podľa neho má byť sídlom Mojmíra, ktorý vyhnal Pribinu z Nitry. Tento Mojmír mal mať hrad nazvaný podľa seba Moigrad. No neviem. Potom by to znamenalo, že Mojmír, knieža Moravanov nad Dunajom, ktorý vyhnal Pribinu z Nitry, by nesídlil na českej Morave, ale v dnešnom Rumunsku. Je to možné? Dolog tvrdí, že áno.

Str. 265 – Dolog spomína, že Trajan údajne nechal vybudovať pevnosť pod Oraštskými horami… Ja len poznamenávam, že Oraštské hory sú vlastne zrejme Vršatské hory – presne podľa toho vzorca, kedy sa V v rumunčine mení na O. Varadín – Oradea.

Str. 265 – Dolog tvrdí, že Kľuž, teda Koložvár je vlastne nazvaný podľa okrúhlej pevnosti, kola, koláča, kolesa. Podľa mňa je nápovedou nemecká verzia názvu mesta Klaus. Pôvod zrejme bude od Rimanov, po latinsky clausa znamená priesmyk. Keď si pozrieme, na akom mieste leží Kľuž, vidíme, že sa nachádza na konci úzkeho údolia, v podstate jednom z mála priesmykov do Transilvánie. Takže ja sa ani v tomto s Dologom nezhodnem.:)

Str. 266, 276, 318 – Biharia, Bihor, kraj Bihor je podľa Dologa nazvaný podľa Veľkého Bihoru, hory 1849 mnm.. Na str. 276 dopĺňa, že sa tak volá preto, lebo kraj leží u hôr, vidí podobnosť biHOR a u HôR. Podľa mňa je Biharia v podstate Bychorsko od slovanského osobného mena Bychor. V Poľsku je obec Bychorz pri Krakove, v Česku sú Býchory. Vraj je od koreňa bych-, ale čo to znamená, neviem. Kraju Bychor zrejme vládol nejaký Bychor. Zaujímavá je podľa mňa podoba Bychor – Vyhorlat.

Str. 266 – Špania dolina, Španielsko. Dolog odvodzuje Španielsko od špána, župana. No neviem.

Str. 267 – Dolog tvrdí, že istý Pribina sa v Nitre oženil s princeznou z rodu Wilhelmovcov z bavorského Trangau a z lásky (z nutnosti) dal pre ňu a jej dvor postaviť kostol, ktorý vysvätil biskup Adalrám asi r. 828. Odkiaľ Dolog zobral túto informáciu, že šlo o princeznú z rodu Wilhelmovcov?????? Aký je zdroj?

Str. 267, 321 – Dolog tvrdí, že Mojmír, ktorý vyhnal Pribinu z Nitry, podnikol takzvaný kosakový útok na Nitru, teda, že neútočil z českej Moravy, ale z Rumunska, prešiel okolo Tatier, Považím a zo severu napadol Nitru. Zaujímalo by ma, odkiaľ Dolog čerpá túto informáciu…

Str. 267 – Dolog tvrdí, že spis O obrátení Bavorov a Korutáncov z roku 870, spomína, že Pobedim, Majcichov, Spišské Tomášovce a Čingov v tomto období zničil oheň. Zaujímalo by ma, kde Dolog zobral túto informáciu a či sa v zdroji naozaj spomínajú mená tých obcí. Podľa mňa je takmer vylúčené, aby tam boli mená týchto obcí.

Str. 268 – Dolog dobre píše, že Bavorský geograf spomína dve Moravy, Marharov s 11 hradmi a Merehanmi s 30 hradmi a že českí historici kladú Merehanov „snad někde na Slovensko“. Áno, toto je kľúčové a v tomto sa s Dologom výnimočne zhodujem, že oná Merehania s 30 hradmi nebola na Slovensku, ale v Zátisí, a teda česká teória o Merehanoch je nesprávna.

Str. 269 – Dolog podporuje existenciu Marharov na Slovensku vrchom Marhát pri Bojnej. Zaujímavý postreh.

Str. 269 – Dolog prekladá meno Porfyrogeneta ako odetý v purpure, ale správny preklad je narodený v purpure.

Str. 270 – Dolog cituje List pápeža Jána VIII Industriae Tua kniežaťu Svätoplukovi, kde sa spomína Metod, arcibiskup cirkvi moravskej, a Viching, kňaz vysvätený za biskupa svätej nitrianskej cirkvi. Zaujímavé je, že sa spomína explicitne nitrianska cirkev a moravská cirkev. Bolo by dobré preskúmať originálne listiny. Lebo to by znamenalo, že hlavné centrum moravské-arcibiskupské nemohlo byť v Nitre.

Str. 270 – Dolog kladie Rastislavove sídlo do pevnosti v Biharei, 10km nad Oradeou, lebo tam je vraj veľký val a Rastislav sa spomína v súvislosti s hradiskom s veľmi pevným valom. Podľa mňa sa nehovorí o vale, ale o hradbách, čo je zásadný rozdiel. Naozaj sa píše o vale, alebo o hradbách?

Aktualizácia 12.02.2020: Minulý rok som sa bola pozrieť na hradisko v Biharei a môžem vám povedať, že tu isto Rastislav nesídlil. Je to malé obdĺžnikové hradisko s vysokými valmi a dvomi časťami. Dnes sa v ňom nachádza futbalové ihrisko, vedľa sa pasú kravy.

Str. 275, 299 – Dolog uvádza akože hlavný dôkaz toho, že centrum moci, z ktorého boli vyhnaní Metodovi učeníci, bolo niekde v Zátisí, lebo podľa Života Nauma vraj vyplýva, že preplávali Dunaj a dostali sa do Belehradu. Dolog odkiaľsi zobral, že Naum, Kliment a Angelár po prekonaní Dunaja boli za tri dni v Belehrade u Borisa, bulharského cára. Neviem, odkiaľ zobral údaj, že cesta od Dunaja do Belehradu im trvala 3 dni. V texte sa iba píše o tom, že zviazali 3 brvná. Toto je kritický rozpor, ktorý by mal Dolog dokázať. Treba uviesť zdroj, ináč sa jedná o výmysel.

Str. 277, 309 – Dolog nazýva pohanov Bohanmi. No neviem.

Str. 278 – Dolog tvrdí, že vraj dcéra Mojmíra II., tzv. Menumoruta z Oradey, sa vraj nazývala Felícia. Odkiaľ toto zobral? Zdroj?

Str. 279 – Dolog píše, že jediný veľký boj medzi Maďarmi a Svätoplukom (asi II.) bol spomenutý v Bánhide pri dnešnej Tate. Naozaj Anonymus spomína Bánhid?

Str. 281 – Dolog kritizuje, že vedci tvrdia, že Valasi boli Kelti. Neuznáva podobnosť Valasy a Walesan. Podľa neho, ak majiteľ doktorátu napíše Kelti = Valasi, potom je tu systémová chyba. Podľa mňa boli Kelti nazývaní Vlachy a neskôr, keď boli romanizovaní, sa meno Vlachov prenieslo na Rimanov.

Str. 293, 300, 301, 303, 308 – Podľa Dologa Svätopluk menil sídlo po expanzii z Nitry niekam inde. Podľa Dologa na konci vlády Svätopluk sídlil v Arade, na čo vraj máme arabské svedectvo (chcem zdroj!!!), a arcibiskupské sídlo sa menilo so sídlom Svätopluka, pričom Metoda umiestňuje do Oradei. Dolog dobre spomína zemetrasenie opísané v Živote Nauma a hľadá miesta, kde boli zaznamenané zemetrasenia. Ja namietam, že Metodove sídlo sa menilo, lebo v Živote Nauma sa spomína hlavný chrám moravský, teda ten hlavný chrám sa asi ťažko sťahoval. Podľa Dologa Arad je skomoleninou z Hrad, ale podľa mňa ide o skomoleninu z Varád.

Str. 295, 318 – Dolog vysvetľuje názov Oradea ako maďarské O = starý a radea = varád, vraj maďarská skomolenina hradu. Ja nesúhlasím, lebo rumunčina alebo maďarčina(??) zmenila V na O, Vlach na Olah… Na Slovensku máme olaských cigánov, to sú vlastne vlaskí.

Str. 297 – Dolog hovorí, že kto neverí, že sídlo moravskej moci bol Veľký Varadín, nech si prečíta Porfyrogeneta. A čo sa tam dočíta??? Tam sa nepíše nič o Veľkom Varadíne. Práve naopak, Porfyrogenetos píše, že územie Zátisia bolo nepokrstené. A Dolog tam kladie arcibiskupské sídlo!!! Nech to Dolog vysvetlí.

Str. 301 – Dolog píše, že južnú Moravu (v Zátisí pri Srbsku) dodnes nazývame Dolná zem. No je to omyl, lebo kedysi sa toto územie nazývalo Horná zem. Práve my na Slovensku a v Panónii sme boli Dolná zem. Nech si Dolog pozrie staré mapy Uhorska. Megalé Morabia znamená práve tá Horná-Vyšná Morava (v Zátisí). Česká Morava a Nitra boli tá Dolná-Nižná-Malá Morava.

Str. 302 – Dolog cituje Arabské správy o Slovanoch, kde sa vraj spomína mesto Morava na ostrove rieky, ktoré sa volá G.rwäb. Neviem, o aký preklad sa Dolog opiera, ale žiadne mesto Morava sa v texte nespomína. Pochybujem aj o ostrove rieky. Odkiaľ toto Dolog zobral??? Dolog sa odvoláva na Semeša a jeho knihu Nie sme tu odvčera, ktorý píše o meste Morava na ostrove. Z akého zdroja, pre pána, čerpali???

Aktualizácia 12.20.2020: Pán Semeš údajne pred pár dňami zomrel. Prajem úprimnú sústrasť rodine.

Str. 303 – Rieku Rútá, ktorú spomínajú Arabské správy, Dolog stotožňuje s Marušou, nie s Prutom, lebo Prut tečie východne od Karpát a je na nej mesto H.rdáb, čo vyzerá na Svätoplukove mesto. Je podľa mňa zrejmé, že Svätopluk nemohol sídliť východne od Karpát. Podľa mňa Arab neopisoval Moravu, ale územie Slovenov severne od Karpatského oblúka. Môže byť, že sú zmiešané údaje z dvoch krajín. H.rdáb je asi Chorvát, hladné mesto Bieleho Chorvátska, ktoré sa dnes nazýva Krakov.

Str. 310 – Dolog prekladá obec Orašie ako Oráčie. Podľa mňa opäť treba nahradiť O písmenom V. Vraštie.

Str. 310 – Dolog spomína kopec Rapa Rošie. Poznamenávam, že Rapa je ako český Říp.

Str. 311 – Dolog spomína dedinu Craiova. Vraj ide o dedinu Krajova. Pritom podľa mňa ide o dedinu Kráľova.

Str. 319 – Dolog spomína rieku Crisul, podľa neho Kríž. Pýtam sa, nejde o rieku Krásnu?

Str. 322 – Dolog spomína stavanie sôch Avranovi Iancu... Nie je Avran vlastne Havran? Potom by naozaj Harad mohol byť Arad.:)

Str. 322 – Dolog obec Ciacova prepisuje ako Kyjakova, ale podľa mňa ide o Čiakovu.

Str. 365 – Dolog píše, že počul od Dr. Pietu na prednáške, že Nitra mala v čase VM až 13000 obyvateľov. Dobré by bolo nájsť vedecký zdroj tohoto tvrdenia, lebo to je vážne tvrdenie. Nitra by bola musela vyzerať naozaj obrovsky!

Str. 366, 367 – Dolog sa odvoláva na tvrdenie (nemenovaného, akéhosi) vedeckého pracovníka, ktorý mu tvrdil, že kostry v Mikulčiciach mali často cez dva metreTo nie je vedecký spôsob práce, odvolávať sa na nejaké jedna-baba-povedala. Chceme vedecký zdroj, lebo to je doležité tvrdenie, ktoré môže dokázať, že v Mikulčiciach žili Avari, nie Slovania. Na str. 367 sa odvoláva na Semeša, ktorý mu vraj povedal, že jeden archeológ z ČAV v Brne tiež tvrdil, že v Mikulčiciach žili Avari. Opäť jedna baba povedala, že iná baba povedala. Takto sa veda nerobí!!! Na Str. 366 Dolog tvrdí, že zdeformované avarské lebky sa formovali pomocou zviazania dvoch doštičiek. Ja som videla video, ako sa okolo hlavy obtáčal motúz bez doštičiek, aby sa dosiahlo daného efektu pretiahnutej lebky.

Str. 367 – Dolog sa čuduje, prečo sa Uherský Brod, Uherské hradište nazývajú Uherskými. Ja tvrdím, že je to preto, lebo kedysi patrili Uhorsku, ale Uhorsko ich prehralo vo vojne.

Str. 373 – Dolog vysvetľuje, že postava na nákončí opasku drží v jednej ruke kladivo, v druhej roh na víno. Podľa neho kladivo symbolizuje prácu a moc, resp. zbraň. Podľa mňa ide o roh na medovinu a kladivo ako symbol Perúna, Vikingovia poznali Thorove kladivo, ktoré nosia na krkoch ako prívesky. Išlo o postavu vidomca, drevovida, pohanského kňaza, aký bol zachytený v Arkone na Rujane.

Str. 377 – Na mape Dolog kladie centrum avarského hrinku do Trenčína, ale pritom je zrejmé, že sa jedná o Žilinu. Tam bola mestská časť Bánova, kde bola nájdená mohyla s veľmožom.

Str. 383 – Podľa Dologa Bíňa sa nazýva podľa slova biť. Pokiaľ viem, je odvodená od mena Benedikt, Beňäta. Pôvodný názov ale bol Varád.

Toľko z niekoľkých pripomienok k Dologovej knihe.:)

18 thoughts on “Recenzia Blaženy Ovsenej na knihu Naše dejiny úplne inak (Alan Dolog)

 1. Ufff,tak už ani neviem načo by som mal reagovať,je tu toho strašne veľa,najradšej by som sedel niegde s vami všetkými a rozprával sa o tom všetkom až do vyčerpania :) mám toľko nápadov.

 2. Podľa Porfyrogeneta keď Slovania dobývali avarské panstvo v Ilyriku (Chorváti a Srbi), čo sa dialo so súhlasom Byzancie, Srbi ta pritiahli z krajiny BOIKI, čo pripomína Bohémiu (a rusínskych Bojkov). Vraj jeden z dvoch bratov – synov vládcu (Dervana?) vzal so sebou polovicu ľudu, a pritiahol do Hornej Mézie, kde si územie vydobili od Avarov. Teda dnešní Srbi môžu pochádzať z dnešných Čiech. Pravda, toto neznamená, že pred príchodom Srbov a Chorvátov nežili v Ilyriku Slovania, iba sa vymenili vládne družiny Avarov za Slovanov. Stará Srbija bola územne oveľa menšia, bolo to vlastne územie Kosova.

 3. Bynk, veľmi zaujímavý pozstreh s tými SKýtm/Srpmi. To by aj sedelo s tým, že všetci Slovania mali pôvodne pôvodné meno Sporoi. Môže to byť po prešmyške Sropoi. Srpi.

 4. Celý čas to máme pred očami ale sme slepí a chluchí a nevieme čítat ani počúvať.
  Nie tak dávno sa tu v niektorom článku, nechce sa my to vyhladávať písalo o pôvodoch slovanských kmenov, odkial sú Chorváti, Poliaci, Česi atd, a po čom majú svoje názvy. Volakto písal o tom že Srbi sú v skutočnosti latinský rímsky servantes teda služobníci Servi tak ako Slave Slovania sú zároven vo význame aj otroci….
  Ale o tých Srboch by som rád, odkial teda pochádza názov Srbi, Serbi? Skutočne sa zdravili servus za Rimanov? Nuž pravda je že ked sa na to pozrieme z pohladu Bosnianskych Srbov, tak žiadny Srbi ani nie su, pretože tam sa volajú Srpi. p-b sa spodobuje. Ale čo znamená srb celkom presne nevieme, ale za to iste si vie každý predstaviť čo to je srp.
  Takže Srbi by mohli byt vlastne Ilýrskym národom Srpov čo používali srp na kosenie svojej obilnej úrody? srb=srp? A podme dalej, čo ako sa prekladá srp, teda kosák do angličtiny? scythe? Skýt? čo majú skýtovia spoločné zo srbmi? Albánske kosë sa už podobá aj našej kose…. Ale paradoxne prakticky všetky slovanské národy majú kosu, len česi majú srp….. Takže čo má národ srpov Srbov spoločné práve z Čechmi?

 5. Suhlasím, že v Maďarsku zostali silné slovenské enklávy, o ktoré sa čsl. štát nestaral. Jedine medzivojnová Slovenská republika zaviedla princíp reciprocity do medzinárodných vzťahov, ale aj vtedy Slovákov Maďari likvidovali (napríklad nadmerným povolávaním do armády, kde ich tzv. súdmi pod malichernými zámienkami strieľali). Aj dnešné školy v Maďarsku sú národnostné iba názvom, a na Slovensku sú maďarskými v plnom rozsahu. Beneš povedal, že pre Čechov je nevýhodné Maďarov poslovenčiť, lebo by zostali protičeskí, a Biľak povedal, že nech si Maďari robia svoju národnostnú politiku ako chcú, my sme internacionalisti. Ale nezúfajme, prišelci do krajiny sa navždy neudržia: keď sa k Maďarom na Slovensku prihlási menej ako 350 000 ľudí, už bude dobre. Kde by to vlastne chceli mať Okolie, keď aj na západe Slovenska prevažujú iba južne od hranice Šamorín-Galanta-Šaľa-Hurbanovo-Želiezovce! Čo sa týka Slovenskej ľudovej republiky, tú Viktor Dvorčák vyhlásil v Košiciach, a jej vojsko porazili české légie v bitke pri Margecanoch. Bábkovú Slovenskú republiku rád vyhlásil Antonín Janoušek v Prešove, a nemala vlastné vojsko.

 6. Vazeni vsetci
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Slováci_v_Maďarsku
  Na linku je situacia Slovakov v Madarsku. S problemami ktorych sa dopusta Matovic za OLANO a Berenyi za SMK, by sa malo vediet co to aj o druhej strane mince. Napriklad mesto Bekesska Caba, mal v roku 1890 z 34 243 obyvatelov az 75,7% Slovakov, avsak v roku 2001 zo 67 968 obyvatelov uz len 6% Slovakov. Slovensky Komlos mal v roku 1900 z 10 235 obyvatelov 88,4% Slovakov. Dneska ma len 5000 obyvatelov kolko s toho je Slovakov sa neudava. Pitvaros ,mal v roku 1900 -92,3% Slovakov, dnes ma 1579 obyvatelov, kolko z toho Slovakov sa neudava. Csanadalberti mala v roku 1900 -95,3% Slovakov , dnes ma 500 obyvatelov kolko s toho Slovakov sa neudava. Ambrozfalva mala v roku 1900-93,9% Slovakov, dnes ma 439 obyvatelov kolko s toho Slovakov sa neudava. Nagybanhegyes mal v roku 1900 66,7% Slovakov, dnes ma 1244 obyvatelov kolko s toho Slovakov sa neuvadza. A obci kde bolo aspon 50% Slovakov pozdlz rumunskych hranic bolo viac. Stale si myslime ze dolnozemsky Slovaci boli ako ovce ci barani anic na svoju zachranu neurobili. To neni Pravda za tu dobu co su Slovaci v potrianonskom Madarsku poslali az 6 peticii na Spolocnost narodov do Zenevy na OSN, do komisie na ludske prava v EU, len preto aby ich poziadavky boli odignorovane. O tom je Slovak samizdat v anglictine ktory som poslal emailom na sclaboniu, pre pani Blazenu. Mnohi boli pre svoje slovenske presvedcenie vazneny. Ako pravnik Dr.Juraj Kvas vela inych o tom pise samizdat. Toto treba vediet. Zradcami Slovakov neboli len ti z Presova ako Dvorcak, ale aj zo Zahoria Jehlicka, ci od Povazia Pechanyi, alebo od Banskej Bystrice Koren. Slovaci pokial mohli hladali zachranu ti co to mali blizsko k Srbom a Chorvatom sa dostali do Juhoslavie a zachranili sa. Slovenske obce a mesta spomenute hore, zo zemepsinych dovodov nebolo mozne zaclenit do Juhoslavie. Tak sa usilovali o zaclenenie do Rumunska, vediac ze Rumuni ktori rovnako trpeli madarizaciou budu k Slovakom ustretovejsi. Prilezitost sa naskytla ked rumunske vojska okupovali potrianonske Madarsko v roku 1919 az 20 a vyhnali bolsevikov a Bela Kuna z Madarska. Vtedy sa za spoluprace z Rumunsko vladou a armadou Slovaci z horeuvedenych miest a obci prihlasili verejne do Rumunska. Rumunska vlada im vyclenila v Rumunskom parlamente 5 miest, 3 v dolnej snemovni a 2 v hornej snemovni. Slovaci nikdy taketo zstupenie v Uhorskom palramente nemali najviac 4. Aj s toho 2 boli zbaveny poslaneckej imunity a putovali do vazenia lebo odporovali madarizacii. Na konci mali Slovaci len 1 poslanca Jurigu, ktory vyjadril odclenie Slovenska od Madarov! A vsetky nemadarske narody Uhorska len 5 poslancov zo 415 poslancov!! Po tom ako Slovaci z hore spomenutych miest a obci dostali zastupenie v Rumunskom parlamente, vyslai peticnu komisiu a mierovu konferenciu do Pariza, tato vsak vyhovela len Nadlaku. Nech si kazdy zajde do Nadlaku a Bekesskej Caby ci Slovenskeho Komlosa dnes a porovna uroven slovenciny v tychto 3 mestach dnes!! V Nadlaku hovoria pekne po slovensky, lebo su v Rumunsku v Slovenskom Komlosi-Totkomlosi a inych dnes tazko vedia vysukat dve – tri slova po slovensky. Preco pan Dalog a spol. neurobia takuto cestu aby zistili na tvare miesta uroven slovenciny, medzi Slovakmiv Rumunsku, Srbsku, ci v Madarsku. Slovensku ludovu republiku -ci Slovensku republiku rad vyhlasil Antonin Janousek a nie Viktor Dvorcsak/

 7. Dvorčák nevyhlásil Východoslovenskú republiku, ale Slovenskú ľudovú republiku. Došlo k tomu po rozpustení Vžchodoslovenskej národnej rady, keď bola odmietnutá existencia národa Slovjakov. Šrobár rozpustil martinskú Slovenskú národnú radu, a stal sa pre Slovensko diktátorom. Dvorčákovu SĽR pokladám za pokus o samostatnú štátnosť Slovákov po vzniku českej ČsR, čo neskôr robil ako exulant závislí na sponzoringu Maďarov je už druhoradé.

 8. Vazeni
  Ktokolvek chce odpratat Velku Moravu od Nitry, avsak v kronike anglickeho krala Alfreda sa pise. Ze Nitranske kniezatstvo na severe hranici z Vislanmi, kronika je z 9 storocia. Ani v pripade Bosny, ani v pripade Sedmohradska aniv pripade Srbska by ich staty nemohli hranicit s Vislanmi. Preco maju podobne nazvy na nasu rieku Morava, pri svojich riekach. Jednoducho preto ze nasi sloveni, rolnici sa tam postupne presuvali pri zurodnovani pody. Postupna a pomala migracie slovenov- rolnikov postupovala zo stredu Europy na vsetky jej strany. A tak rieky co sa vzhladom co len troska podobali na Moravu dostali od tyctho rolnickych putovnikov podobne mena teda Mures, Mares a podobne. Ja tu nevidim hladanie pravdy ale madarske ci madaronske certovske kopytko vystrnadit Slovakov- Slovenov z ich povodnej vlasti, medzi Moravou, Dunajom a Tatrami. Potom ak im takyto pseudo historici pomozu mozu Madari lahko tvrdit ze na uzemie Slovenska prisli dnesni Slovaci az po tatarskom vpade, ze pan Dalog, ci Cvengrosh a ostatni pseudohistirici, a to z roznych smerov od Rumunska s Bosny a trebars aj z Polska a Ciech A tak vdaka Cvengroshovi a Dalogovi mozu tvrdit ze Felvidek je ich a Slovaci su tam cudzincami. Ze pan Dalog a Cvengrosh. Potom Madari Cvengroshovi odpustia ze premenov turkickych Arpadovcov an chorvatskych Karpatovcov. Ako odpustili dalsiemu Presovcanovi Viktorovi Dvorcsakovi vyhlasenie Vychodslovjackej republiky. Potom tento Dvorcsak za doby Hortyho rezimu pomahal madarizovat zvysky Slovakov v madarskej casti Zemplina. Fakt nepusti kronika Anglickeho krala Alfreda z 9 storocia tvrdi ze nasi predkovia na severe hranicili z Vislanmi a teda nasi predkovia museli zit a j v 9 storoci tam kde zijeme my ich potomci aj dnes. Madari vtedy zili pod Kaukazom a vyberali dane od predchodcov dnesnych Ukrajincov pre ich Chazarskych panov.

 9. Oláh po maďarsky Rumun :-). Rovnako nazývali aj Rimanov. Rumuni = Valasi = Olasi – z toho aj oláski cigáni, čiže rímsky cigáni. Preto, lebo Sedmohrady tvorili od r. 106 rímsku provinciu Dacia. Tá bola čiastočne romanizovaná, preto im ostal názov oláski, olasi, teda Valasi, Vlasi. Píšem s mäkkým i, preto, lebo sa jedná o národ.Vlasy sa tam volali úplne inak.
  Kto chce toto naozaj rozpliecť, musí vniknúť omnoho hlbšie do veci. Nestačí napísať: Oláh je po maďarsky Rumun.

 10. Po tretie, je veľmi dobré si pozerať aj genetické mapy a prekrývať ich s dejinnými udalosťami. Je zaujímavé, že kráľ Štefan mal chazarský gén, ázijskú vetvu slovnou R1a1 Z93, tak isto turecký vodcovia, ďalej je zaujímavé, že od chazarov na stredomorských cestách vzkvitli židia ktorí sa v dnešnej dobe nazývajú Aškenátski, a že títo naši „bratia“ majú matky z pod Kaukazu, konkrétne z Dagestanu, a že Avari(mix slovanského a sunitského génu z Dagestanu) tým pádom asi neprišli náhodou a mohli používať nám známi jazyk…
  Taktiež tí valasi majú svoj genetický pás od ostrovou Sporady v Grécku smerom až pod Tatry a hodne sa prekrývajú s Antmi. Velšania sú tak nazývaný iba angličanmi, oni seba tak nenazývajú. Dokonca Wels je aj v hornom rakúsku. Myslím, že to boli Volosi, lebo mali vrkoče ako kultúrnu tradíciu. Mohli sa zmiešať s gótmi ktorí sídlili na Kryme preto trošku sú záhadou. Olah znamená po maďarsky Rumun.
  A ešte jedno, mám známeho z Bosny ktorý tvrdí že Veliká Morava bola u nich a že sme im ukradli históriu, vraj aj panovníci mali tam sídla. Bolo by zohnať ich školské učebnice.

 11. Dobrý deň,mám pocit, že na silu sa niekto snaží nájsť význam spôsobom ktorý je skôr smiešny ako zaujímavý.
  Treba si uvedomiť, že mnoho slov my už nepoužívame a ich význam ani nechápeme.
  Keď niekto sa snaží nájsť význam v starých slovenských slovách, tak bolo by si prečítať nejakú 1000 ročnú knihu v pôvodnom formáte.
  Po druhé, tak ako dnes je obchodná reč angličtina tak aj v starom Ariánskom priestore, ktorý bol pretkaný obchodnými cestami, sa používala určite reč na popis taká, aby jej rozumeli všetci. Teda sanskrt alebo védické označenia.
  Podľa Jána Kozáka Váh – Vahaty, teda plynúť
  S pozdravom

 12. Plne sa stotožňujem s názorom Bynka, že Slovania majú oveľa staršie korene ako tvrdí oficiálna historiografia, a ich územia boli aj v Sumérii či Ponílí. Boli to prvotnopospolní roľníci. Neznamená to ale, že tam nežili aj iné kmene. Pripomeňme si tu Homéra (800 pnl.), ktorý pri opisovaní vojny o Tróju (1210-1200 pnl.) spomína aj svoju dobovú Krétu: Žijú tu národy RôZNYCH JAZYKOV – Achájci, Kydónci (zrejme Sidónci, viď pôvod Európy), Pôvodní Kréťania chrabrí, Dóri – čo sa na tri vetvy delia, a slávny Pelasgov národ (podľa mňa Slovania). Je zrejmé, že ide o Krétu z doby Homéra, lebo Dóri na ostrov prišli až po Trójskej vojne (odtiahli ako bojové spoločenstvo z Podunajskej kotliny až okolo 1100 pnl.). Tu je tiež zaujímavé, že Homér rečovo rozlišuje aj Achájcov a Dórov. Podobne bola rečovo a národnostne rozdrobená aj dobytá Samária Akkáďanmi. Preto neprekvapuje, že Ježiš mal vyhnať démonov zo SVÍŇ a čriedu zahnať do mora. Svine boli typickým domáckym zvieratstvom usadlých roľníkov, ale nie kočovných pastierov. Svine sa síce tiež pásavali, ale len na priľahlých pozemnkoch roľníckych osád.

 13. Dologova kniha Naše dejiny úplne inak má dosť biedny názov, ktorý sa podobá na neslávne známu sci-fi knihu – O Slovanech úplně jinak.
  Čo máte proti knihe O slovanoch úplne jinak? Ved tá sa dokazuje autentickými originálmi zachovanými až do dnešných čias úplne sama. Závery z nich môžu byt možno mylné závisí od interpretácie, ale podstata ostáva rovnaká. Praslovania tu boli ovela skôr a ovela rozšírenejší ako tvrdí oficiálna veda. Dalo by sa vlastne povedať že praslovan=neolitik=skutočný indoeurópan či vlastne presnejšie indoslovan. Prvé civilizácie nevznikali tam kde bola vyspelejšia spoločnosť, ale tam kde sa táto vyspelejšia spoločnost dostala do otvoreného konfliktu z polokočovnými nomádmi, ved o tom je celá pointa príbehu o Kainovi a Ábelovi. A až potom začali vznikat vyspelé civilizácie založené na podriadení vyspelích neolitikov možno nekutúrnejším ale ovela bojovnejším kočovníkom. Celá história dokazuje tento fakt. Turci ovládli ovela vyspelejšiu usadlú Byzantskú ríšu a vnútili jej svoj jazyk a kultúru. Mongoli si podrobili Čínu a na stáročia jej vnútili svoju vládu. Madari si vynútili nadvládu nad Slovákmi v Podunajsku aj na Slovensku na celé stáročia. Atény vrchol demokracie mali len 25 000 občanov, ale 400 000 otrokov z pôvodných praobyvatelov Grécka. Kto to bol a akým jazykom vraveli civilizácie Dimini a Sesklo, pravdepodobne Pelasgovia môžme dnes už len hádať. Staroegyptská ríša vznikla ked Horný Egypt vpadol do Dolného úrodného Egypta v Delte Nílu. Kto to boli Hornoegyptania nemusíme ani veľmi bádať, pôvodne bojovníci lovci zo Sudánu…. To je ako keby Šaka Zulu vpadol do povodia Nílu o tisícročia prv a vytvoril by centralizovanú ríšu…. Slávna prvá civilizácia na svete Sumeri aj z ich klinovým písmom a madarsky aglutinujúcim jazykom. Kde by boli Sumeri, ak by predtým Mezipotočie neobývali neolitici v kultúre Obejd 2000 rokov pred nimi? A ani to nemusí byt ešte čisto neolitická kultúra bez vplyvu nadvlády dobyvatelov….
  Pôvodný neolitici nepotrebovali vytvárat velké mestá ani velké ríše, im viac vyhovoval dedinský spôsob života z osadami od sto do tisíc obyvatelov kde si obhospodarovali okolité políčka a boj bol pre nich až na druhom mieste. Lovci naopak bojovali v podstate neustále. živila sa svojimi loveckými zbranami, vytláčali svojich susedov pretože zdrojov na lov bolo nepomerne menej ako na nový neolitický spôsob života. Prvé civilizácie začali vznikať až vtedy ked si tlupy lovcov povedali, podobne ako Calvera v Siedmych statočných, že tí rolníci ich dokážu pomerne lahko uživiť bez námahy a každodenného riskovania života v potyčkách zo susedmi a divou zverou. Možno keby Yul Brinner nezasiahol tak by tam Calvera vytvoril celkom zaujímavú civilizáciu, možno by dostala názov Mexiko. :-) Prvé civilizácie vznikali ako výsledok konfliktov ked si jednotlivé panovnícke rody z kočovníckou modrou krvou chránili svoje územie a zdroje pred dalšími rovnako úspešními kočovníkmi. Táto doba barbarizmu a zakladania ríš vytrvala v Európe vlastne až dodnes, invázia do Ameriky a podrobenie vyspelích rolníckych civilizácii Mayov, Aztékov a Inkov v podstate nebolo prejavom krestanstva, ale prejavom skutočnej pôvodnej DNA polokočovníkov lovcov a dobyvatelov… Dnes je už DNA lovcov a rolníkov premiešaná, niekto jej má viac niekto menej, ale šlachtické vládnucé rody vždy úzkostlivo dbali na čistotu krvy aby sa medzi nich nedostala nečistá DNa mierumilovních sedliakov, vedeli že s takou DNa žiadne ríše nevybudujú. Ak medzi seba niekoho z dolu prijali, musel ked už nie krvou tak aspon činmi dokázať že je rovnako bezcharakterný a bezzásadový ako oni sami. Títo ludia aj dnes po tisícročiach stále v skrytu vládnu, honobia majetky, manipulujú volbami a verejnou mienkou a určujú či si máme zvolit liberálov, demokratov alebo iných im podobních zlodejov….

 14. Strečno je zo Strč….Pán Metód, nepreháňajte to.

 15. Takto sa veda nerobí. Áno, treba do lúštenia / „dešifrovania“ názvov našich miest, obcí, riek, pohorí, vrchov, .. vniesť vedu, ale nie len tú tzv. humanitnú ( cituj, cituj, cituj = cituj to. čo „dajaký dedko napísal, ako jeho názor“ – obmedzený časom vzniku a úzkou špecializovanosťou, ktorá v drvivej väčšine „kráča ruka-v-ruke so širokou obmedzenosťou“).
  Jazykoveda je považovaná za humanitnú vedu, ale zaoberá sa jazykom (rečou), ktorý vo svojej podstate je historicky prvým kódom, slúžiacim na komunikáciu, popis reality, a aj na „programové riadenie“ organizmu ľudskej spoločnosti. Preto ja k jazykovede pristupujem ako k matematike (tá nám slúži ako jazyk symbolov určený na jednojednoznačný popis reality), či kybernetike, ktoré sú súčasťou prírodných vied. V prírodných vedách sa necenia „osobné názory“, ale teórie podporené dôkazmi, či výpočty overené praxou.
  Jazykovedcom, ktorý sa zaoberal výkladom našich miestnych názvov, bol Ján Stanislav, ktorý však nedokázal prekročiť „tieň starých pánov“ etymológov, ktorý boli napísali ich názor, že pred Slovanmi tu boli akýsi Germáni, a pred nimi akýsi Kelti, a ešte pred nimi akýsi Indoeurópania.
  Nás dnes prírodovedne presná genetika učí, ako to zvyknem interpretovať ja, že „môj otec bol Slovák, môj dedo bol Slovan, môj pradedo bol Grman /Hrman, ktorý robil hrmot rúbaním stromov, môj prapradedo bol Klc, ktorý klčoval európske pralesy“.
  Vedecké interdisciplinárne hľadisko nám hovorí, že náš slovenský jazyk je jednojednoznačný kód, nie ako napríklad angličtina, ktorá je zbierkou niekoľkých jazykov / kódov.
  Tak ako v počítačovom kóde môžme robiť zmysluplné „zmeny“, len podľa prísnych pravidiel počítačovej, matematickej, kybernetickej logiky, tak aj v slovenčine, v slovách slovenčiny môžme robiť zmysluplné „zmeny“, len pri dodržaní prísnej logiky výstavby významu našich slov.
  Ak dodržiavame túto logiku, tak napríklad s „99,999%-nou“ pravdepodobnosťou môžme tvrdiť, že dnešné slovo DLAŇ vzniklo skrátením pôvodného slova DALAŇ, lebo majúc dačo na dlani, to dačo dakomu DÁVAME.
  Takýmto spôsobom môžeme rozlúštiť aj také naše slová, u ktorých sa „oficiálni“ jazykovedci zmohli, len na konštatovanie, že sú to citoslovcia. Napríklad také:
  1) slovo HIJO (malo by sa písať HYJO – viď české HYJE) vzniklo skrátením a skomolením slov HÝB JEHO!
  2) slovo HETA (spisovne, že HOTA) vzniklo skrátením slov HEN TA! (keď to hovoríme, tak ukazujeme pravou rukou).
  3) slovo ČIHÍ vzniklo skrátením a skomolením slova KRCHÝ (ľavý) cez KiRCHÝ, KiRHÝ, KIHÝ, ČIHÝ (takto by sa to malo písať).
  4) slovo PŔŔ vzniklo skrátením a skomolením slova BRZĎ!

  Takéto interdisciplinárne hľadisko ma oprávňuje tvrdiť, že napr.:
  – TRenČín je z TRČín, lebo to hradné bralo, fakt riadne trčí ešte dnes nad riečnou nivou Váhu;
  – STReČno je zo STRČ, lebo dedina Strečno leží na meandri akoby (vy)STRČenom na sever „do Váhu“.
  Na dnes toľko.

 16. Luboslav Vaclav, dovolim si nesuhlasit. Oradea je z Varadea, lebo Rumuni z nejakeho nevysvetlitelneho dovodu menia zaciatocne V na O. Napriklad Olah = Vlach, Orastie = Vraštie.

 17. Povodnejsim nazvom Varadína bolo Orosi Mare (Rusínska Morava), z toho by vznikla Oradea. Ale myslím, ze zakladom tzv. Veľkej Moravy bola Moravia a Nitravia, odkiaľ sa jej rozsah rozširil aj do Dakie.

 18. Ja si myslím že pôvodné meno Trenčína je Strežín, alebo Strážov. Podľa neho je aj pomenované priľahlé pohorie ako Strážovské, v jeho pomenovaní je pôvodný názov zachovaný. Podobný základ má Strečno-Strežno. Ostregati Ostrihom či český hrad nad Labem Střekov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *