Komentáre Blaženy Ovsenej k práci Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? (Jiří Macháček)

Čítala som krátku prácu Jiřího Macháčka Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River?. Nemohla som si odpustiť zopár poznámok, ktoré som poslala autorovi.

Idem Vám hneď napísať výhrady, kde si myslím, že sa mýlite.

1) Píšete: „… Great Moravia. This name was adopted by translating the Greek phrase megale Moravia, which Emperor Constantine VII Porphyrogenitus used in the mid-tenth century to designate a particular political entity, which he viewed as ‘old’ or ‘great’ in contrast to the ‘new’ or ‘small’ Moravia in the Balkans.“ – odvolávate sa na C. Bowlus, Franks, Moravians, and Magyars: The Struggle for the Middle Danube, 788–907 (Philadelphia, 1995), p. 9.

Prečo sa držíte tohoto výklady názvu Megalé Morabia? Existujú mnohé iné vysvetlenia, preklady a interpretácie. Vaše tvrdenie tu má dve logické chyby.

Prvá chyba je, že názov Great Moravia beriete ako fakt. Pritom preklad môže byť aj iný. Napríklad Upper Moravia, alebo Moravia Superior. Potom môžu byť preklady aj iné, tie vaše – Stará Morava, Vzdialejšia Morava – ktoré sú ale podľa mňa nezmyslom. Ignorujete slovanské zápisy mena Veľkej Moravy ako napr. Vyšná Morava, pričom tento zápis sa niekde použil v duále.

Druhá chyba je, že ignorujete lokáciu, ktorú Porfyrogenetos zmienil – teda Zátisie.

Ale poďme ďalej.

2) Ďalej píšete: „Both before and after the war, Great Moravia also served as a symbolic pillar of Czech–Slovak federalism. However, after 1992, it turned into the ideological backbone of Slovak nationalism.“

Tu by som bola rada, keby ste si utierali hubu o svoj český národ a nekomentovali politické dianie na Slovensku. Vaša drzá poznámka o slovenskom nacionalizme vychádza z nepochopenia teórie o tzv. Veľkej Morave, v skutočnosti je to však teória, ktorá by sa mala nazývať teóriou o Vyšnej a Nižnej Morave. Len zato, že Slováci si správne umiestňujú Svätopluka na svojom území, si nezaslúžia, aby ich za to slovne bičovali českí archeológovia.

Skôr naopak, na výsmech celému svetu sú Mikulčice, ktoré nemajú ani poriadne valy na to, aby mohli byť vnímané ako nejaké nedobytné mesto veľkej ríše. Na mieste Mikulčíc bol kláštor, z ktorého českí historici spravili hlavné mesto. A keď náhodou nie Mikulčice, tak hlavné mesto kladú do Starého Mesta. O nacionalizme by sme mohli hovoriť práve v súvislosti s českým národom, lebo českí archeológovia do takej miery potrebujú obhájiť umiestnenie hlavného mesta Moravy do Starého Mesta, že tam vymurovali široký základ kostola na Sadskej Výšine, kde mal byť akože pochovaný Metod. No ja som si do tohto základu ľahla, aby som ukázala, že to je do očí bijúci nezmysel. Český nacionalizmus a snaha nárokovať si moravskú (rozumej slovenskú) korunu viedol až do takej miery, že pri Starom Meste český národ vybudoval nový Velehrad s chrámom.

Žiaľ, pri týchto dvoch mestách vaša možnosť operovať s umiestnením hlavného mesta končí, lebo nemáte na Morave iné vhodné mesto, ktoré by bolo dosť vhodné na také hlavné mesto, ani aby bolo dosť významné na to, aby sa jeho meno zapísalo v starých písomných zdrojoch. Musíte si uvedomiť, že takzvané veľkomoravské dejiny boli v prevažnej miere dejinami staroslovenskými a dunajskými.

3) Píšete: „My goal is to draw conclusions primarily on the basis of the archaeological evidence from important early medieval hillforts within the territory of present-day Moravia, with a special emphasis on Pohansko near Břeclav, perhaps so far the best excavated and published site of its kind.“

Vy musíte pochopiť, že žiadne archeologické nálezy z Moravy vám nepovedia nič o hlavnom meste, pokiaľ toto sa nenachádzalo na území Moravy. Na to, aby ste mohli objektívne súdiť o významnosti archeologických nálezov, museli by ste prekopať Moravu, Slovensko, Maďarsko a Transylvániu. A potom by ste mohli hovoriť niečo o pevnostiach, o vykopávkach, o zlate, bohatstve, množstve obyvateľstva a podobne. Preto aj celý váš príspevok je vlastne nezmyselný. Predstavte si, že ja na záhrade zakopem slivovicu pod starou jabloňou a teraz sa budem pýtať, kde je slivovica zakopaná. No a príde niekto ako Vy a začne kopať na úplne inom mieste a zistí, že je tam veľa sklených črepov, na základe čoho usúdi, že slivovica musela byť zakopaná tam, kde kope. Isto vidíte, že takýto prístup je nezmyselný a vzdelaný odborník by sa ho mal vyvarovať.

Aby som ešte viacej vykreslila nezmyselnosť Vášho postupu, tak si predstavme, že Vaša záhrada sa volá Dolný Sad. Okrem Dolného Sadu ste kedysi vlastnili aj Horný Sad, ktorý ste ale predali inému susedovi. A teraz po päťdesiatich rokoch príde cudzinec na miesto Horného Sadu a opýta sa, komu ten Horný Sad v minulosti patril. Dostal by odpoveď, že ten Horný Sad kedysi patril vám. A tento cudzinec by potom prišiel do vášho Dolného Sadu a povedal by: „Tak toto je ten Horný Sad, ktorý patril Macháčkovi.“ No a Vy sa v hrobe obraciate, lebo keby ste žili, povedali by ste cudzincovi, že to nie je Horný Sad, ale Dolný Sad, lebo Vy ste nevlastnili jeden sad, ale dva sady. A všetkým, ktorých by cudzinec stretol, by povedal, že objavil váš Horný Sad tam pri tej jabloni. A všetci by váš Dolný Sad začali nazývať Horným Sadom. A Vás by z toho šľak trafil. (Rovnako tak Svätopluk vládol dvom kráľovstvám – Dolnej Morave s Nitrou a nepokrstenej Hornej Morave s Oradeou/Varadínom) A nakoniec by niekto vykopal tú slivovicu a niekto by povedal, že našiel to špeciálne miesto v Hornom Sade. Pritom slivovicu ste zakopali v Dolnom Sade. No a presne takto sa deje omyl s Veľkou Moravou. Názov Veľká Morava nikdy neexistoval. Nikdy. Ani Porfyrogenetos ho takto nepovedal. Preložili to tak iba českí historici, aby mali veľkú ríšu a pohladili tým svoje veľké nacionalistické ego. Horná Morava bola v Zátisí, Dolná Morava bola na západnom Slovensku. Medzi nimi boli Bulhari. Presne tak, ako to opisoval Alfred Veľký.

4) Spomínate Pohansko… aj keď úplne zbytočne kvôli bodu 3 vyššie.

Píšete: „The construction of a two-kilometre-long fortification must have been a very complex project in terms of logistics.“

Pohansko je malá dedinka oproti hradisku Devín, Bíňa/Varád alebo Ostrihom. Samotná Bíňa (pôvodne sa volala Varád) má výšku valov do dnešných dní okolo 8-11 metrov. Pre Vašu predstavu to je zhruba po tretie alebo štvrté poschodie osemposchodového paneláku. Pohansko a Mikulčice majú valy do výšky dvoch metrov. Pohansko má dvaapolkrát väčšiu rozlohu ako Mikulčice, ale Bíňa má štvornásobnú veľkosť oproti Pohansku, pričom má trojité valy, Pohansko ma iba jeden val.

5) Píšete: „During the ninth century, Pohansko near Břeclav was undoubtedly a so-called ‘central place’ at the top of the settlement hierarchy in Great Moravia. The results of systematic archaeological excavations provide evidence for every one of the functions commonly attributed to ‘central places’. The administrative and political function may be linked to the manor compound, which has been viewed as the imitation of a Carolingian palatium, and may well have been the residence of the Moravian ruler or of one of his deputies.“

Tvrdiť, že Pohansko mohlo byť rezidenciou moravského panovníka alebo jeho zástupcu, je ako tvrdiť, že môj skromný dom môže byť sídlom mňa alebo Billa Gatesa. Je zrejmé, že Bill Gates by nikdy nebýval v mojom úbohom dome, preto spojka ALEBO je tam úplne zbytočná. Ak vy tvrdíte, že v Pohansku mohol bývať panovník alebo jeho zástupca, je to akoby ste tvrdili, že tam panovník vôbec nemusel bývať. Vlastne v Pohansku mohol bývať úplne hociko.

6) Píšete: „We, the Slovak nation, remembering the political and cultural heritage of our ancestors and the hundreds of years of experience of fighting for the national existence and our own state, following the Cyrillic– Methodian spiritual heritage and the historical legacy of Great Moravia, based on the natural rights of nations for self-determination [. . .] we adopt, through our representatives, this constitution.’ So reads the preamble of the Slovak Constitution adopted on 3 September 1992. Much like authors of history treatises and textbooks codifying the official narrative of national history, those who drafted the supreme law of the Slovak Republic firmly insisted on officially declaring that Great Moravia had been a state in the truest sense of that term.“

Treba si uvedomiť, že aj naša ústava používa pojem Veľká Morava nesprávne, takže nie ste jediný. Veľká Morava neležala na Slovensku, ona vlastne neležala nikde na svete. Ak nejaká Morava niekde ležala, tak to bola Horná/Vyšná Morava v Zátisí, a Nižná Morava na Slovensku. Toto delenie kedysi existovalo aj v Uhorsku, Horné Uhorsko bolo v Zátisí, Dolné Uhorsko bolo na Slovensku a v Panónii. A to preto, lebo mapy boli kedysi orientované východom nahor, a keď si otočíte mapu, tak hore nad Dunajom je Horná Morava, a dole pod Dunajom je Slovensko a Panónia. A preto aj Mojmír, knieža Moravanov nad Dunajom, musel ležať hore nad Dunajom, teda východne od Dunaja. Vašej českej Morave vládol Pribina z Nitry. Pozostatkom Vyšnej Moravy je župa Maramureš, ktorá v preklade znamená Veľká/Vyšná Morava, Morava Superior.

7) Píšete: „But since then ‘pernicious’ revisionism has ‘infected’ several other Czech medievalists. On the basis of an analysis of market organization, Josef Žemlička has concluded that until its very end, Great Moravia remained a pre-state polity.“

Štát je štátom, ak má štátne znaky. To jest má vladcu, má armádu, má ľud, má administratívu, má zákony a hlavne má súdy. Absencia peňazí nesvedčí o neexistencii štátu.

8) Píšete: „Even Dušan Třeštík, an otherwise staunch supporter of the idea of Great Moravian statehood, has been forced to recognize that the social hierarchy in existence in Great Moravia is rather reminiscent of a late tribal social structure.“

Ak podľa Třeštíka bola Morava iba kmeňovým zväzom, čo je potom Euróspka únia? Tiež iba kmeňový zväz.

9) Píšete: „Some of the reasons for the decline of Great Moravia can also be recognized archaeologically in Pohansko. After an explosive growth at the beginning of the Great Moravian period, the system had no real opportunity to stabilize, perhaps because of the absence of economic relations that could successfully secure the reproduction of the system with its increasing demands on energy. This may have been because of a failure to establish local markets to provide for effective circulation of energy in a complex society at state level. Even if such a market were available, Moravian rulers would not have been able to control it effectively, since no monetary system was in existence. For the same reason they were incapable of enforcing efficient taxation, without which no permanent army could be raised and maintained. Remains have been found in Pohansko that suggest incipient forms of manorial organization may have indeed existed, but the influence of such forms of organization seems to have been rather limited, as in the hinterland of Pohansko we cannot recognize any traces of privately owned landed property. At a very basic level, that of economic organization, Great Moravia can therefore hardly be described as a medieval state.“

No, aký ste múdry. Ako ste si to všetko pekne odôvodnili. No ale poďme sa na to pozrieť. Vy ste na základe nejakého ojedinelého Pohanska odvodili, že na tazkvanej Veľkej Morave (ktorá sa Veľkou Moravou nikdy nevolala) neboli honosné sídla šľachty. Na obhajobu vášho tvrdenia používate zvrat, že aj keď nejaké šľachtické sídla skutočne existovali, ich vplyv SA ZDÁ ZNAČNE LIMITOVANÝ. Takže Vy niečo tvrdíte na základe toho, že sa Vám niečo ZDÁ. Vy ste normálny?

Opierate sa o formu vyberania daní, hovoríte, že neexistovali peniaze, takže výber daní bol neefektívny. Európska únia tiež nevyberá dane. Je preto na tej istej úrovni ako kmeňový zväz?

Vy hovoríte o tom, že tzv. Veľká Morava sa nestihla preformovať na skutočný štát, lebo skôr, ako dosiahla ten bod, sa rozpadla, skolabovala. Nebolo to naopak? Že Morava bola plne funkčný štát so štátnou a cirkevnou administratívou, ale prestala byť štátom po mnohých vojnách, útokoch nepriateľov a po obsadení jej kľúčových riadiacich území Maďarmi?

10) Píšete: „No Czech historian ever doubted that the core of Great Moravia in the early Middle Ages was in present-day Moravia, the eastern part of the Czech Republic.“

Áno, nijaký český historik nikdy nepochyboval, že Veľká Morava bola v českej Morave. Ale všetci tí českí historici sa mýlili. Nemýlia sa preto, žeby na českú Moravu nesiahala vláda slovenského kráľa Svätopluka. Áno, česká Morava patrila do Moravskej ríše. Problém však je v tom, že tá ríša sa nikdy nevolala Veľkomoravská. A pretože Veľká Morava, krajina pod týmto názvom nikdy neexistovala, nemohla sa ani nachádzať na území dnešnej českej Moravy. Vyšná Morava, ktorej českí historici ukradli názov, sa však nachádzala v Zátisí a bola nepokrstenou zemou.

11) Píšete: „A comparison with the record of the written sources strongly suggests that this civilization could have only been Great Moravia. The centre of power of that civilization was neither in southern Pannonia, nor in the Lower Tisza valley, but within one of the large ninth-century forts excavated in present-day Moravia at Pohansko, Mikulčice, Staré Město, Znojmo or Olomouc.“

Vidíte, písomné záznamy hovoria o Morave, ale nie o Veľkej Morave v českej Morave. Centrum moci podľa Vás bolo v českej Morave medzi Pohanskom, Mikulčicami, Starým Mestom, Znojmom a Olomoucom, ale neviete povedať, kde presne. Pritom názov žiadneho z týchto miest sa nezachoval v písomných prameňoch. Na Slovensku a najmä v Zátisí sa pritom nachádzajú obrovské pevnosti, kde by sa centrum moci hodilo viacej. Najviac by sa však hodilo na Dunaj, lebo kto kontroloval Dunaj, ten kontroloval obchod, stred Karpatskej kotliny. Ten, kto vládol na veľkej rieke, bol pán, nie ten, kto vládol niekde pri prameni Moravy. Na Slovensku máme omnoho významnejšie a starovekejšie miesta a mestá a hrady, kde mohol vládnuť naozajstný vládca, ktorý má moc a úžasnú obranu. Takými miestami sú Devín, Bratislava, Nitra, Trenčín, Bíňa/Varád, Ostrihom. Ostrihom patril pod vplyv Bíne a nachádza sa takmer v strede Karpatskej kotliny. Aj na východnom Slovensku sú také mestá, ktoré by mohli byť adeptmi na centrum moci, tieto sa dnes nachádzajú najmä v Maďarsku, sú to mestá ako Pešť, Jáger, Debrov, Debrecín, Košice, Oradea/Varadín. V Zátisí sa nachádzajú nevýslovné rímske pevnosti, kamenné, obrovské (Porolisum, Belegrad – Alba Julia, Deva/Devan, Sermizegetusa), Mikulčice sú oproti nim jeden veľký vtip.

12) Píšete: „The archaeological evidence currently available allows a fairly detailed answer to both of the questions formulated in the title of this paper. The core of Great Moravia could not have been situated anywhere else but north of the middle Danube River, in Moravia, the eastern part of what is now the Czech Republic. “ A ďalej píšete: “ During its brief existence, Great Moravia never reached the level of social and political organization typical of the rise of states in early medieval Europe.“

No úžasné. Takže na základe výkopávok z jedného Pohanska ste urobili záver, že centrum Veľkej Moravy (ktorá nikdy nikde neexistovala) bolo v českej Morave, a ak by už tá tzv. Veľká Morava mala aj patriť Slovákom, tak ste vyvodili, že to vlastne ani nebol skutočný štát. Tým ste pomastili brucho aj Čechom z Čiech, lebo im presne toto vyhovuje, aby Morava nebola štátom, lebo predsa ten štát Moravanom priniesli až Česi. Že tomu ale v skutočnosti bolo naopak, a že moravský štát, rozumejte slovenský, okopírovali Česi, Poliaci a Maďari, už Vám je ale jedno.

10 thoughts on “Komentáre Blaženy Ovsenej k práci Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? (Jiří Macháček)

 1. Vanio (Vannius?) Pribina, ja viem, že Uhorsko malo prekladané sídlo hlavného mesta. Treba si uvedomiť, že cirkevná organizácia Uhorska sa vyvinula z dejinného vývoja štátu. Otec sv.Štefana GEJZA Bratovražedný mal sídliť v Ostrihome, a odstránil brata Michala z Moravie-Slovenska. S jeho vdovou Predslavou Kijevskou sa „pobočne oženil“, a jej biskupstvo preniesol do Ostrihomu (z Veľkého Ostrihomska sa potom oddelili biskupstvá Jágra,Nitry, atď.). Toto biskupstvo polatinčil sv.Vojtech. Gejzovci vymreli sv.Imrichom, a v Uhorsku sa potom presadili Michalovci. Nejaký čas bola hlavným mestom Uhorska aj NITRA! Teda územie Veľkého Ostrihomska bolo územím Starého Slovenska či Uhorskej Moravie, názov je už vecou dohody. Uhorsko teda vzniklo na základoch cirkvi pravoslávia sv.Konstantína a sv.Metoda. Pravoslávie by malo blahorečiť nielen Rastislava, ale aj Michala Mučeníka. Vojtech Adalbert mal spáliť starý katedrálny chrám Veľkého Ostrihomska vdovy Predslavy, a Štefan Vajk ho mal obnoviť ako spojenec Boleslava Chrabrého (Anastázius Astrik).

 2. Milan 2, Slováci už majú resp. mali by mať svoj štát. Je úlohou vládnych orgánov, aby chránili záujmy svojho štátu a svojich občanov. Je už druhou vecou, že štát Slovákov si svoje úlohy neplní, veď nevzniesol ani oficiálny protest proti existencii maďarského múzea proti Trianonskej (správnejšie Parížskej) zmluve! Prečo by sa teda mali jednotlivci obracať na vlády a veľvyslanectvá iných štátov, môžu sa tak obracať na vlastné štátne orgány, aby si plnili svoje POVINNOSTI! Čo sa týka toho Potisia, tam mali byť pri príchode Maďarov tri kniežatstvá (Bihária,Transsilvánia,Banát). Každé bojovalo proti útočníkom na vlastné triko, čiže po smrti Svetopluka Veľkého už bola ústredná moc ríše rozvrátená. Metodiov patriarchát mal mať zriadených ossem biskupstiev, čiže mal 7 sufragánov. Aj Zázraky sv.Apra spomínajú v Transsilvánii akýchsi Moravanov, a tradícia zachovala rieku Marušu, knieža Varadína, mestá Satu Mare a Baia Mare.

 3. Vazeny Lubos Vaclav

  Pestbudin, ci Budapest nebolo vzdy hlavnym mestom Uhorsko. Toto sidlo sa presuvalo podla potreby. Raz to bol Stolicny Belehrad, potom Bratislava, az nakoniec Pestbudin. Z Ostrihomom je to o cosi problematicke. Ale aj tu za cas Trnava plnila funkciu Ostrihomu. Preto si myslim ze bolo spravne urobit Trnavu krajskym mestom. Jedine mesto vyzname z dejin Slovenska ktore ma,o byt krajskym mestom je este martin. Aj to by sa dalo dosihnut. pri prerozdeleni okresov. Takto by vacsina krajov aj uzemim aj obyvatesltvom bola zhruba rovnaka.

 4. Ľuboslav, to že údolia riek Maroša a Samoštúdiu , čiže historické Sedmohradsko by čo len chvíľu patrilo k Svätoplukovej ríši je len niektorých želaním. Že to tak nebolo existuje súčasný písomný dôkaz z priestoru Francskej ríše ktorý určite väčšina záujemcov o históriu veľmi dobre pozná. Čo sa týka dvoch názvov – treba napísať na príslušné ambasády, najlepšie každý za seba. Oni to už posunú ďalej.

 5. Problém je v tom, že Maďarsko si na svojom území udržalo bžvalé hlavné mesto Uhorska Pešťbudín/Budapešť. Za HLAVNÝ nástupnícky štát z rozdrobenej dŕžavy sa vždy pokladá ten, ktorý si udrží hlavné mesto, viď ZSSR a Rusko, Juhoslávia a Srbsko, Pakistan a Bangladéš, Etiópia a Eritrea, atď. Ani sídlo arcibiskupstva Ostrihom sa Slovensku nepodarilo získať. Je to argument pre to, aby hlavným mestom Slovenska bolo Štúrovp.

 6. pre Milana 2
  Maďari prišli do vnútornej Európy viac krát. Zrejme po obchodných cestách. Je vysoko pravdepodobné, že jedna z ciest bola aj cez Verecký priesmyk, vtedy sa stočili na juh do Banátu . Je vysoko pravdepodobné, že využili aj starú obchodnú cestu, ktorá bola pohodlnejšia, tá vchádzala do obce Vlahica. Spomína ju Ibn Rusta. Je možné, že jedna časť, alebo v inej dobe prešli aj cez Oituz. No vzhľadom na to, že tento je južnejší a Maďari mali rešpekt pred Bulharmi, využili severnejšie cesty.
  Je treba si všimnúť, že pravdepodobne prvý krát pozval Maďarov na pomoc proti VM Arnulf. Lenže neskôr boli práve Maďari zasa na pomoc proti Frankom Svätoplukovi. Čiže ich asi zaplatil a teda pozval. Preto Maďari mohli poznať politickú situáciu u nás a vedeli, kedy prísť, aby získali „Attilovu zem“ späť. Prišli lsťou, nie silou.
  O týchto veciach vedia Rumuni viac. Ale neochotne publikujú, narúša im to mýtus o „ich dejinách“.

  2. Pre

 7. Spravna poznamka Richard. Ale kto to zacne robit? V prvom rade Encyklopedia Britanica ma mnozstvo rocnikov rozdielnych vydani ktore sa lisia casto aj obsahom toho co je tam. O ktory rok vydania konkretne ide? A na ktorej strane to je? Co sa tyka toho obrazu ano ten by mal byt davno stiahnuty z obehu treba vsak finance nezavislu organizaciu od statu ktora by na taketo veci tlacila! Co keby ste zacal vy s tym? Avsak ovela dolezitejsie je co pomaha udrziavat madarsky sovinizmus je fakt ze sa v nazvoslovi nerobi rozdiel medzi byvalym Uhorskom a dnesnym Madarskom! V Anglictine a podobne vo Francuzstine je aj dnesne Madarsko aj byvale Uhorsko to iste: Hungary, Hongrie, neni rozdiel v pomenovani. Zatial co v Madarcine od roku 1844 zakonom je Uhorsko Magyarorszagh a aj dnesne Madarsko je Magyarorszagh. Preco si nikto doteraz nevsymol tieto nezrovnalosti? A najma ze toto je najprudsia voda na mlyn madarskeho sovinizmu. Ved vo Versailes bolo povedane: Ze Madarsko neni jedinym naslednickym statom byvaleho Uhorska, ale len jeden z viacerych naslednickych statov Uhorska! V dnesnej anglictine to znie ako skutocny oxymoron: “ Current Hungary is not only the one successor state of former Hungary, but only one of more such successor states.“ Nuz to je take aby aj vlk bol syty aj ovca cela!!! Neznelo by to ovela lepsie takto: Current Magyary(Magyaria), is not only the one successor state of former Hungary, but one of more such successor states? Nevedeli toto ziadat pri podpise Trianonskej zmluvy vsetky zucastnene staty ktorych sa to dotykalo: Rumunsko, Juhoslavia a Ceskoslovensko? A zaroven ziadat ze sice Madari zaknom z roku 1844 odstranili z madarciny vsetky zmienky na Uhorsko a nahradili to terminom Magyar Magyarorzsagh. Avsak nie uplne vsetky az taky presibany zase neboli. Uhro-finske jazyky su aj v dnesnej madarcine Finno-Ugric. Nuz ked to moze byt pri pominovani jazykovej skupiny moze to byt v madarcine aj pri pomenovni zaniknuteho statu Uhorska v madarcine ako Ugria, nakoniec by to bolo dost blizske talianskemu Unghria! Tohto roku je 100 vyrocie Trianonskej zmluvy. Dobry zaciatok na to aby sa pozadovali horeuveden zmeny: A sice byvale Uhorsko vo vsetkyhch jazykoch takto vcetne madarciny a bez h. Teda v anlgictine Ungary, vo Francuzstine Ongrie a v Madarcine Ugria!!! A dnesme Madarsko vo vsetkych jazykoch ako Madarsko: Magyary (Magyaria) v anglictine. Madjarje vo Francustine, tka oznacil Madarsko francuzsky general Franchet D‘ Esprey, ked odvrkol Karolyimu ze nema pravo hovorit v mene Uhorska ale len v mene Madarska!!!!! V madarcine dnesne Madarsko je Magayrorszagh, ale nesmie nim byt aj byvale Uhorsko na to maju termin Ugric-cize Ugria. Zacnite odtialto a potom sa pominu aj tie nenavistne turuly a podobne objekty ktore znevazuju ine etnika.

 8. Nemyslím si, že by sedmohradské Potisie nepatrilo k tzv. Veľkej Morave. Šlo o Vnútornú Dáciu, ktorá svojho času prináležala k Rímskej ríši, za ktorej následníka sa považovala Byzantská ríša. Je veľmi pravdepodobné, že cisár Bazileios svoj nárok postúpil na toto územie Svetoplukovi, ktorý umožnil realizáciu misie soluňskžch bratov, a tak tento mal oprávnenie na ovládnutie daného územia. Napokon Avertinus jasne napísal, že národy Dácie boli poslušné Svetopluka.

 9. Macháček má pravdu, že Pohansko bolo významnejšie ako Mikulčice, Blažena má pravdu, že história bola sfalšovaná a udiala sa ináč, tiež Richard má pravdu, že Maďari neprišli cez Verecký priesmyk. Prišli cez priesmyk Oituz a to je o 400 km južnejšie. Keďže Bulharská ríša sa rozprestierala od Dunaja východne sú všetky úvahy že by dnešné východné Maďarsko patrila k vm výmyslami.

 10. Encyklopedia britannica o slovanoch píše ako o národe ktorý nebol národ iba tlupa ľudí na úrovni doby kamennej ešte v 10. storočí. Vraj nemali domestikované zvieratá, neorali a nesadli. Prevažne jedli semená trávy a ryby.
  Ja nerozumiem prečo niečo takéto neskončilo už dávno na medzinárodnej arbitráži, dokonca v dnešnej dobe keď niečo povieš na divocha farebnej kože, môžeš skončiť pod veľmi ťažkou perzekúciou. Prečo teda toto nikomu nevadí tak isto ako aj maľba v maďarskom parlamente, kde je vyobrazení slovenský ľud ako zdegenerovaná tlupa neandertálcov.
  Myslím, že všetci ktorí sa zaoberáte odhaľovaním našej krásnych dejín by mali začať tlačiť na tieto rany z ktorých treba vytlačiť prv hnis, ranu zašiť a následne vyliečiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *