Hľadajú sa dobrovoľníci na pomoc pri tvorbe mapy drievnej Slovenskej zeme

Ako vidíte, Sclabonia nemá nejaké nové príspevky, ktoré by sa týkali slovenskej histórie. Je to preto, lebo som veľmi časovo zaneprázdnená – inými slovami mám sa príliš dobre. Rada by som však pohla s niektorými projektmi a využila tak prípadne pomoc dobrovoľníkov.

Ako som už písala dávnejšie, hľadám dobrovoľníkov, ktorí by mali chuť pomôcť vyrobiť mapu Slovenskej zeme. Ide o mapu na Google-maps, kde sú značky v miestach, kde sa nachádzajú pôvodne slovenské mestá, dediny, hory, rieky. Každá značka bude mať po kliknutí krátky text, vysvetľujúci, v akom roku boli zaznamenané aké tvary názvu, aký bol pôvodný názov a zdroj textu. Zdroj textu a všetky informácie sú z knihy Slovenský juh v stredoveku od Jána Stanislava. Ján Stanislav vyrobil mapy a spísal zoznam miest a ich pôvodných slovenských názvov v dnešnom Maďarsku. Jeho práca však zodpovedá možnostiam dobe, v ktorej prácu písal. Dnes máme dobu internetovú a preto by som chcela túto mapu hodiť do Google-maps, aby bola interaktívna.

Tieto činnosti by v skutočnosti mali robiť profesionálni historici, ktorí sú platení z našich daní. Ako však vieme, ich lenivosť a neschopnosť je u mnohých z nich do neba volajúca. Mnohí z nich ani nie sú Slováci a nemajú záujem budovať slovenského ducha a šíriť slovenskú slávu. Ak niečo vedia, tak je to velebiť cudzie dejiny a pripisovať slovenské zásluhy na vrub okolitým národom. Oni ma nezaujímajú. Ja viem, že z ich strany vietor nezaveje, lebo ich prostredie je značne prehnité a ich mentálne schopnosti sú značne obmedzené. Preto sa musíme spoliehať iba a iba na seba, na nás, Slovenky a Slovákov.

Ako by vyzerala práca ja tejto mape? V podstate treba listovať v knihe Jána Stanislava a skratkovito prepisovať informácie z knihy do mapy. Najťažšie je, nájsť správnu lokalitu, lebo mnohé z názvov v Stanislavovej knihe už dnes neexistujú, prípadne sú trochu pozmenené.

Ja som takúto mapu začala robiť, ale ďaleko som sa nedostala. Asi by bolo lepšie robiť ju trochu systematickejšie, jasne oddeliť slovenské etnikum od juhoslovanského, prípadne východoslovanského. Kto máte záujem o viacej informácií, dajte ozvite sa mi na email v kontakoch.

Veľká vďaka!

3 thoughts on “Hľadajú sa dobrovoľníci na pomoc pri tvorbe mapy drievnej Slovenskej zeme

  1. Môj obdiv je k vám veľký.potrebujem sa stretnúť s vami.mam záujem o knižky….

  2. Nielen mapa starého slovenského osídlenia chýba. Ešte som nevidel mapu rozdelenia rimanského impéria na štyri cisárstva Dardancom Diokleciánom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *