Země Saklabia

Zverejnené so súhlasom autora Jana Galatíka, 2014. Středověké kroniky nás informují o moravské historii. Známe jména nejstarších panovníků. Mojmíra, Rostislava, Svatopluka a jeho synů. Sláva bratrů Cyrila a Metoděje dosáhla…