Monthly Archives: november 2010

Kto prvý obýval Európu?

Ötzi – muž z tirolského ľadovca.

Podľa slovinskej knihy Veneti, prví stavitelia európskej civilizácie od trojice autorov Šavli, Bor, Tomažič, prví výskumníci položili začiatok permanentného osídlenia v strednej Európe do neskorej doby kamennej (neolit) okolo roku 3000 pred naším letopočtom, ale neskoršie objavy posúvajú toto obdobie do omnoho vzdialenejšej minulosti. Ako sa ukazuje, je dosť možné, že toto osídlenie na začiatku tvorili Slovania. Táto informácia ma najskôr šokovala, pretože v škole som sa učila, že Slovania prekročili Dunaj zo severu niekedy v šiestom storočí, a tak som čítala ďalej a na konci som si musela položiť otázku: „Čo, ak všetko bolo ináč?“