Monthly Archives: marec 2012

O zlorečení „slovenských“ historikov

Slováci nie sú nikoho otroci

Možno si už slovenská laická verejnosť aj sama všimla, že so slovenskými historikmi nie je niečo v poriadku. Pravdu povediac, ja som si to všimla už dávno. Problém je v tom, že naši údajne slovenskí historici vôbec nepíšu proslovensky. Písať proslovensky neznamená zavádzať ľudí a historicky klamať v slovenský prospech. Písať proslovensky znamená dobrorečiť na slovenský národ. V súčasnej dobe však slovenskí historici na Slovákov zlorečia. To znamená, že im upierajú nárok na históriu, kedy len môžu, očierňujú ich, kedy len môžu, prípadne vyzdvihujú iné národy, kedy len môžu. Povedala som si preto, že spravím taký malý výskum, aby som toto zlorečenie prezentovala. Za vzor som si zobrala texty z blogu študenta histórie Lukáša K. Myslím si, že tento objekt výskumu je veľmi vhodný, nakoľko je nepriamym hovorcom školy, ktorá je podľa mňa zdrojom týchto mentálnych neduhov. Hneď v úvode chcem upozorniť, že Lukáš K. nie je pre mňa cieľom, ale len názornou ukážkou, ako sa zo študenta histórie podarilo vychovať Zlorečiteľa, ktorý, ak sa nespamätá, z obete čoskoro vyrastie na samotného Škodcu.