O zlorečení „slovenských“ historikov

Slováci nie sú nikoho otroci

Možno si už slovenská laická verejnosť aj sama všimla, že so slovenskými historikmi nie je niečo v poriadku. Pravdu povediac, ja som si to všimla už dávno. Problém je v tom, že naši údajne slovenskí historici vôbec nepíšu proslovensky. Písať proslovensky neznamená zavádzať ľudí a historicky klamať v slovenský prospech. Písať proslovensky znamená dobrorečiť na slovenský národ. V súčasnej dobe však slovenskí historici na Slovákov zlorečia. To znamená, že im upierajú nárok na históriu, kedy len môžu, očierňujú ich, kedy len môžu, prípadne vyzdvihujú iné národy, kedy len môžu. Povedala som si preto, že spravím taký malý výskum, aby som toto zlorečenie prezentovala. Za vzor som si zobrala texty z blogu študenta histórie Lukáša K. Myslím si, že tento objekt výskumu je veľmi vhodný, nakoľko je nepriamym hovorcom školy, ktorá je podľa mňa zdrojom týchto mentálnych neduhov. Hneď v úvode chcem upozorniť, že Lukáš K. nie je pre mňa cieľom, ale len názornou ukážkou, ako sa zo študenta histórie podarilo vychovať Zlorečiteľa, ktorý, ak sa nespamätá, z obete čoskoro vyrastie na samotného Škodcu.

Ukážka 1

Pozor, nebol to však dokonalý výmysel slovanských etník, ale správna nadväznosť, resp. prebratie spôsobov stavieb hradísk, napr. aj od Keltov. Treba zdôrazňovať že veľkomoravská spoločnosť nebola ekonomicky, kultúrne, hospodársky, či stavitelsky úspešná (len) na základe vlastných nápadov a inovácií.

Čítajte viac: http://lukaskrajcir.blog.sme.sk/c/169558/Velkomoravska-aglomeracia-Dowina.html

Ani som nemusela dlho pátrať a hneď v prvom článku, ktorý som si vybrala, som našla skvostnú zlorečiacu perlu. V tejto ukážke vidíme, že autor má za potrebu zdôrazniť, že v súvislosti s hradom Devín hovoríme o slovanských etnikách, čiže nie o Slovenoch, alebo o Slovákoch. Zahmlil meno našich predkov hneď dvojnásobne – najskôr všeobecným výrazom „slovanskými“ a ešte to pre istotu poistil množným číslom „etnikami“, akoby vedel, že hrad Devín obývalo niekoľko slovanských etník a nie iba jedno konkrétne – slovenské. Ďalej vidíme, že autor cíti za potrebu zdôrazniť kultúrnu zaostalosť týchto slovanských etník. Pritom autor nemá dôkazy o tom, že by Kelti stavali lepšie ako tie jeho „slovanské etniká“.

Ukážka 2

kresťanský a teda vysoko civilizovaný ľud

Čítajte viac: http://lukaskrajcir.blog.sme.sk/c/134093/Ako-Dowina-vstupila-do-dejin-Velkej-Moravy-minulost.html

Musím sa priznať, že pri tom „kresťanskom a teda vysoko civilizovanom ľude“ som sa dobre pobavila. Autor tohto výroku je presvedčený, že kresťanstvo implikuje vysokú civilizovanosť. No ak opomeniem fakt, že kresťanstvo prebralo svoju fundamentálnu časť z pohanskej terminológie, pohanských sviatkov a motívov (svätožiara, znovuzrodenie a pod.), tak bez ohľadu na predošlé, kresťanstvo vôbec nie je prejavom civilizácie, ale práve naopak – zaostalosti. Prejavom tejto zaostalosti bolo upaľovanie čarodejníc, viera v anjelov, alebo schvaľovanie zotročovania národov. Chudák Galileo tiež takmer skončil v plameňoch za svoj výrok o tom, že Zem sa točí okolo Slnka.

Pritom slovenské prírodno-kozmologické pohanské náboženstvo zaručovalo Slovenom slobodu, keďže Sloveni si knieža demokraticky volili. V „civilizovanom“ kresťanstve bola zavedená dedičná línia kniežacieho stolca a s tým spojený „civilizovaný“ feudalizmus, ktorý znie skoro tak nevinne ako Havlove „humanitárne“ bombardovanie. To, že za pokresťančovaním bola vojenská sila, nehovorí nič o civilizovanosti bojovníkov. Stačí sa pozrieť, kto v súčasných revolúciách bojuje v arabských krajinách a aké náboženstvo reprezentuje. Ich vyznávanie kameňovania má ďaleko od civilizovanosti.

Autor trpí utkvelou, ale mylnou predstavou, že kresťanská spoločnosť je civilizovanejšia než slovanská pohanská spoločnosť. Kresťanská spoločnosť v skutočnosti vznikala ničením predošlých kultúrnych hodnôt, vrátane spomínaného upaľovania kacírov a čarodejníc, a dospela na oveľa nižšiu a z dnešného pohľadu totalitnú a nedemokratickú spoločnosť. Túto mylnú predstavu získal autor, kde inde, ak nie v škole, z médií, z kostola. Otázkou zostáva, či tomuto propagandistickému názoru chceme podľahnúť. Je totiž iba na človekovi, ako sa chce a bude na veci pozerať. Každý fakt sa dá interperetovať dvojako, buď je pohár poloplný, alebo poloprázdny. Jeden považuje kresťanstvo za civilizované, druhý za vstup do doby temna.

Ukážka 3

Predkovia Slovákov z 9. storočia si neuvedomovali, že sú Slováci, ešte sa nimi necítili, pretože na dnešnom území Slovenska bola iná mocenská situácia. K tomu nanajvýš naši predkovia sa v 9. storočí zrejme menovali už ako spomínaní Merehani, tak ako to uviedol bavorský geograf pre územie súčasného Slovenska. Ich uvedomenie nebolo slovenské ale merahanské, resp. moravské, keďže Merahani sú podľa bavorského geografa východní Moravania. A koniec koncov, existuje nám staroslovienčina, jazyk spoločný pre všetkých naddunajských Slovanov.

Čítajte viac: http://lukaskrajcir.blog.sme.sk/c/205833/Od-Slovanov-k-Slovakom-Kedy-a-ako.html

Autor výrokov opäť zlorečí na slovenský národ a bez jediného dôkazu tvrdí niečo, čo uberá Slovákov o dejiny. Alebo si autor myslí niečo iné? Zaujímalo by ma, na základe čoho si dovolil tvrdiť, že „predkovia Slovákov z 9. storočia si neuvedomovali, že sú Slováci“. Bol tam vari? Pýtal sa ich? Ak nie, tak jeho tvrdenia sú bohapusté výmysly stojace na vode. Ale nielen výmysly. Sú to zlorečivé protislovenské kliatby. Je to bezdôvodná a súčasne zlá karma pre slovenský národ.

Podľa autora si Slováci v 9. st. neuvedomovali, že sú Slovákmi, „pretože na dnešnom území Slovenska bola iná mocenská situácia“. A za Uhorska neboli všetci občania Uhorska Uhrami, len niektorí boli popri tom ešte aj Slovenmi, Slovákmi? Čo za argumenty nám to tu predkladá tento mladý študent? Nech mu je jeho nízky vek a neskúsenosť ospravedlnením.

Problém autora tkvie v tom, že si nevie predstaviť históriu inú, než aká mu bola vykreslená v škole profesormi, ktorí svoje tituly získali v Prahe za memorovanie československých dejín s prízvukom na českosť. Problém autora tkvie aj v tom, že Slovákov vníma ako výlučne naddunajských Slovanov, no naša slovenská pravlasť bola omnoho väčšia. Slováci totiž nežili iba nad Dunajom a staroslovienčina nebola jazykom iba naddunajských Slovanov, ale aj panónskych Slovanov, čiže Slovenov, ktorí žili aj na juh a na východ od Dunaja. Je zaujímavé, že ak človek pripustí fakt, že naša pravlasť bola kedysi omnoho väčšia, ako je dnes, nedopracuje sa v logickom dôvodení k logickej chybe. Prečo teda autor nepresadzuje túto druhú hypotézu?

Ukážka 4

Tak ako som spomenul, Čechy nazýva „ducatum Behemnsium“. Ducatum – vojvodstvo je od slova dux, čiže vojvoda ale aj knieža. Regino však hovorí že ducatum Behemensium bolo podstúpené Zuentibolch, Marehensium Sclavorum regi – Svätoplukovi, kráľovi moravských Slovanov (nie moravských Slovákov, lebo Sclavi je označenie pre všetkých Slovanov!). „Regi“ je datív od slova „rex“ – „kráľ“. (Nom:Rex, Gen:Regis, Dat:Regi).

Čítajte viac: http://lukaskrajcir.blog.sme.sk/c/237485/Svatopluk-I-Kral-alebo-knieza.html

Vieme, že Svätopluk bol v jednom liste pápežom Štefanom V. titulovaný ako Rex Sclavorum (…zuentopolco regi sclauorum…). Podľa autora treba Rex Sclavorum prekladať ako kráľ Slovanov, lebo „Sclavi je označenie pre všetkých Slovanov“. Ďalšie zlorečenie. O čo sa tu autor vlastne snaží? Chce povedať, že Svätopluk bol kráľom nielen Slovákov, ale aj Čechov, Srbov, Chorvátov, Bulharov, a dokonca aj Rusov? Znamená to, že Svätopluk vlastne nebol ani tak slovenský kráľ, ako bol slovanský cisár? Silnejší od toho rímskeho? Toto sa snaží dokázať mladý študent histórie? Super!

Pôvod zlorečenia

Nakoniec sa zamyslime, prečo slovenskí historici zlorečia na slovenský národ a v čom tkvie pôvod tejto mentálnej kliatby. Ja vidím hneď niekoľko dôvodov.

Slovenskí historici zlorečia na slovenský národ preto, lebo im za to nikto nedal po pyskoch. Za dobrorečnie by po pyskoch dostali od Čechov, Maďarov, alebo Nemcov, a to im predsa nie je treba, veď peniažky za svoju (ne)prácu berú, tak načo sa biť za každú piaď slovenskej histórie? Počas Rakúsko-uhorskej monarchie im platili Nemci s Maďarmi, počas Československa rozdeľovali peniažky Česi, s našou malou asistenciou. Československá snaha vytvoriť jeden československý národ sa presadzovala aj politicky a „vedecky“ a iba naivný človek si môže myslieť, že tomu tak nebolo.

Slovenskí historici zlorečia na slovenský národ často aj preto, lebo sami pochádzajú zo zmiešaného pozadia a cítia si za povinnosť vyzdvihnúť svojich neslovenských predkov. Niekedy zlorečia s lepšie a inokedy s horšie ukrytými pohnútkami.

Slovenskí historici zlorečia na slovenský národ často aj z vlastnej hlúposti a nevedomosti. Dobrorečiť na vlastný národ totiž predstavuje istú kultúrnu a spoločenskú vychovanosť. Ak nikto v škole poriadne nevysvetlil mladým študentom, kto sú a že majú zbierať fakty a hypotézy v prospech Slovákov, tak sa niet čo diviť, keď to tie deti neskôr v živote ani nerobia. Keď totiž niekoho naučíte ďakovať, potom v živote ďakuje, no keď ho to nenaučíte, tak sa správa ako tĺk a namiesto poďakovania vás ešte opľuje.

Na záver by som povedala jednu múdrosť. Zlorečiví historici vychovávajú zlorečivých študentov, ktorí keď vyrastú, budú vychovávať ďalších zlorečivých študentov a tak dookola. Je to začarovaný kruh. K zmene môže prísť iba vnútornou obrodou, uvedomením si dôsledkov vlastného konania. Zlorečiť by sme na seba nemali. Zlorečiť by sme mali iba na svojich nepriateľov. Alebo žeby sme boli sami sebe nepriateľmi? Úmyselne, či neúmyselne?

20 thoughts on “O zlorečení „slovenských“ historikov

 1. U oficiálnych historikov je doslova očakávaná povinnosť, že ak majú nejaký nález alebo písomný prameň, ktorý by mohol pozdvihnúť slovenskú hrdosť a národné povedomie, musia ho spochybniť, znevážiť, či priamo opľuť. Ak amatérski historici neočistia slovenské dejiny, štátom platení paraziti to nikdy neurobia. Riskovali by tým totiž, že ich tzv. odborné práce budú znevažované zo zahraničia aj domova tými, čo vedia, za čo sú platení. Vybrali ste ukážku vzorového študenta!

 2. Píšeš dobré články, Blažena. K tomuto mám takúto poznámku. Označenie príslušníka slovenského národa ako ,,Slovák“, nieje v súlade so slovenskou gramatikou: Slovensko, slovenský, Slovenka, Sloven…Príponu …ák nám dali česi , je to ich hanlivá prípona. Prečo asi? Mali by sme žiadať aby sa používal spisovný výraz. Určite by našim mužom stúplo zdravé sebavedomie a hrdosť.

 3. Zdá sa že skutočná historická pravda sa nám v časoch dnešnej „permanentnej krízy“ z nejakého dôvodu musí začať odkrývať. Pozor by sme si mali len dať na to, že keď nakoniec dorazíme ku tomu prvotnému predkovi „Noemovi“ a ku proto Urartu a ku jazeru Van, nebudeme tam pravdepodobne sami. Budú tam aj naši bratia a sestry z iných pôvodných pra-rodov. Tam sa ukáže veľkosť, kto si bude prisvojovať jedného spoločného predka tým akú „národnosť“ mu udelí. Poodstúpme trochu od predmetu nášho výskumu a našich žabomyších vojen, iba tak budeme schopní postihnúť tú veľkosť, do ktorej sme vrazili svojimi nosmi. Sme ako trpaslíci stojacím tesne pri obrovej nohe. Ak ho chceme vidieť v plnej nádhere musíme sa odosobniť. Je pravdou, že náš Slovenský národ pochádza z veľkého Slovanského národa. Teda presnejšie aj z neho. Okrem toho na jeho etnogenézu vplývali aj napríklad Valasi, ktorí pochádzajú z veľkého Dáckeho národa, teda národa Gétov-Gótov a z veľkého Rímskeho národa, teda národa maloázijských Trojanov. Vidíte, už sa to začína vetviť. Národ veľkých Slovanov určite nekryštalizoval v stepi ani v pripiaťských močariskách. Aj tento národ, pokiaľ vychádzame z teórie praotca Noeho, musel prejdením viacerých štádií napr. Jazygov, Sarmatov, Skytov, Gótov a pod. prísť od pomedzia Čierneho a Kaspického mora, teda z podhoria Araratu (Urartu). Možno niektoré prúdy obišli Kaspické more a iné prešli Kaukaz a keď sa ich potomkovia stretli kdesi medzi dnešným Kazachstánom a Ukrajinou, tak to už boli dva rozličné národy (možno ešte nie etnicky, kultúrne a linguisticky, ale skôr politicky odlišné). Ba prečo uvažovať negativisticky. Možno ani neboli politicky ani nijak inač odlišné, lebo priestoru pre rozvoj a spôsob využívania prírodných danosti mali rovnaký, zdedený po spoločných predkoch. Neboli ešte impéria, nebola ešte spoločenská podriadenosť. Možno nebola ani podriadenosť ženy mužovi (viď Orbiniho kozácke amazónky). Nebol dôvod ku bratovražedným vojnám. Iba takto v rozumnom pokoji mohol vyrásť sebavedomý a hrdý národ, alebo skôr komunita. Možno neskôr niečo ako konfederácia suverénnych štátikov so spoločnou obranou podľa veľkosti nepriateľa. Ak sú teda Géti čiastoční predkovia Valachov a Góti čiastoční predkovia Slovanov, potom sa treba začať vŕtať napr. aj v rumunskej histórii. Ak Záborský hovorí, že pokresťančovanie národov Uhorska za Štefana bolo v skutočnosti prekrsťovaním z „byzantského rítu“ (neviem či aj toto je presné pomenovanie) a prísaha poddanosti rímskemu biskupovi – neskôr pápežovi, potom možno hovorí o jednom z prvých trhaní pôvodnej konfederačnej jednoty našich predkov. Keď Záborský hovorí o križiackych výpravách proti tzv. šismatikom v Srbsku, Bulharsku, Bosne, atď možno hovorí o holokauste jednej obrovskej časti tejto prapôvodnej konfederácie. Keď Záborský hovorí na str. 541 že časť Valachov (žijúcich medzi Karpatami a Dunajom – dnes oblasť od Constance, cez Bukurešť po Craiovu a Turnu Severin) „pošla do Sedmohradska a do východních Uhier, k osídleným tam od nepamäti bratom“, hovorí možno o symbióze slovanských – moravanských potomkov napr. aj Gótov a valašských potomkov napr. aj Gétov. Treba k tomu ešte niečo dodať?

 4. citat z Orbinihi knihy (1601) sa mi velmi paci :
  „„Slovanský národ ozbrojený svojimi zbraňami dobre že neovládol všetky národy vo Vesmíre: ovládol Áziu i Afriku, bil sa s Egypťanmi aj s Alexandrom Veľkým, pokoril si Grécko, Macedónsko, Ilýrsku krajinu; ovládol Moravu, krajinu Šlenskú, Českú, Poľskú aj s pobrežím Baltského mora, prešiel Itáliou, kde mnoho ráz bojoval proti Rimanom.

  Niekedy bol porazený, inokedy bijúc sa v boji veľkým smrteľným krviprelievaním odpovedal Rimanom; neraz bijúc sa v boji rovným bol.

  Nakoniec si pokoril Rímsku Ríšu, ovládol mnohé jej provincie, zničil Rím, učiniac cisárov rímskych svojimi daňovými poplatníkmi, čo na celom svete nijaký iný národ nedokázal.

  Ovládol Franciu, Angliu a ustanovil panovanie v Hispánii; ovládol najlepšie provincie Európy; a z neho, vždy slávneho národa v minulých časoch pochádzali najsilnejšie národy; t.j. Slovania, Vandali, Burgunďania, Góti, Ostrogóti, Rusi ale Rasi, Vizigóti, Gepidovia, Getialanci, Uverli alebo Gruly, Skirri, Girri, Melanďania, Baštarni, Peuki, Dákovia, Švédi, Normani, Tengovia alebo Fíni, Ukrovia alebo Unkranovia, Markomani, Kvádi, Frakovia, Alleri boli blízko Venetov alebo Unkranovia, Markomani, Kvádi, Frakovia, Alleri boli blízko Venetov alebo Genetov, ktorí obývali pobrežie Baltského mora a rozdelili sa na mnohé druhy; t.j. Pomorania, Uvilci, Ruľania, Uvarnavovia, Obotritovia, Polabania, Uvagirovia, Lingonovia, Redatovia alebo Riadutovia, Circipannovia, Kizinovia: Heruli alebo Helueldovia, Levbuzovia, Uvilinovia, Storedandovia a Bricani s mnohými inými, ktorí všetci boli národ Slovanov“.

  takze pisat proslovensky v dnesnej dobe ,by bolo podla mna namieste,kedze ako laik som nadobudol dojem,ze nasa historia bola zamerne znicena,cudzimi silami aby z nas vychovali poslusne ovecky sveteho stolca a feudalizmu.Tak ako sa to dialo pred starociami tak sa to deje aj dnes len svety stolec z Rima sme zamenili za ten z Bruselu

 5. Archeolog, Sloveni volili svoje kniezata demokraticky. Vychadzam z korutanskeho zapisu nastolovacieho obradu slovenskeho kniezata. A predsa aj Slavomir bol zvoleny za knieza po Svatoplukovi a prinuteny byt kniezatom pod hrozbou smrti.

 6. Suhlasim s vami vo veci krestanstva. Znicilo velku cast kultury slovanov. No a tymto hned idem k dalsiemu bodu. Podla coho vytahujete take informacie ako napr., ze si tu kniezata volili demokraticky svojich vladcov. Odkial to mate? Ak neuvediete tak ako sa to da brat vazne? Slovania boli silno ovplyvnovani Frankami ale aj Avarmi. Existuju dokonca aj biritualne pohrebiska slovansko-avarske. Pojem slovak sa prvy krat objavil az niekedy v 15. storoci. Ako teda môzete hovorit, ze su to Slovaci? Uz sa nikdy nedozvieme co tu presne bolo. Historia je nenavratne stratena a okrem cudzich vplyvov si za tu mozu aj slovanske zoskupenia. Ten student pise, ze Svätopluk bol kralom moravskych slovanov (Velka Morava). Ako ste prisla na to, ze vladol aj inym slovanom? O zvykoch a vyspelosti starych slovanov vieme malo. Mnoho sa stratilo. Kazdopadne archeologicke nalezy neklamu. Napr. ich keramika bola robena na ruke a az neskor sa zdokonalili. To tiez o niecom svedci.

  „Písať proslovensky neznamená zavádzať ľudí a historicky klamať v slovenský prospech. Písať proslovensky znamená dobrorečiť na slovenský národ. V súčasnej dobe však slovenskí historici na Slovákov zlorečia.“

  Pisat proslovensky a vlastne aby ste si nemysleli, ze tu niekoho hanobim poviem aj pronenemecky, promadarsky atd. znamena presne toto. —–> Písať proslovensky znamená zavádzať ľudí a historicky klamať v slovenský prospech. Historia je subjektivna interpretacia ludskej minulosti ale ak to niekto prehana uz to nie je veda ale sovinizmus. Tento student nepise protislovensky. Vadi mi tam iba to kresťanstvo. Zrejme bude silno veriaci. Neviem preco ste vybrali studenta. Nabuduce vyberte nejakeho absolventa a potom som zvedavy co nam ukazete.

 7. p.Mirek! Máte pravdu, ale, asi Ste nepochopili, čo som chcel povedať…ide mi o to, aby slovenský historik vykladal slovenskú históriu kladne k Slovensku! p.Hrnko ju v jeho rozsahu kde sa etabloval, poviem, že výborne, lenže existuje slovenská história aj o čosi staršia a aj tej sa treba venovať a ako badám, máloktorý historik má na to odvahu! Hádam, terajší mladí, uvidíme, možno budeme milo prekvapení!

 8. A ešte GENETICKÝ dôvažok “k práci amatérskych historikov”:

  Analysis of associated STR diversity profiles revealed that among the R1a1a*(xM458) chromosomes the highest diversity is observed among populations of the Indus Valley yielding coalescent times above 14 KYA (thousands of years ago), whereas the R1a1a* diversity declinestoward Europe where its maximum diversity and coalescent times of 11.2 KYA are observed in Poland, Slovakia and CRETE.

  TAKŽE EŠTE AJ “kameraman” A. HORÁK BUDE MAŤ VIAC PRAVDY,
  ako slovutní dejespytci a jazykospytci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 9. Lacooravec dne 23.3.2012 napsal: „Ja viem, drží sa (Hrnko) len písomností, artefaktov jasných, ale nepočúva hlas ľudu…“
  A v tom je právě váš problém:-) musíte si vybrat…buď budete respektovat fakta, nebo holt dáte přednost těm, kteří hlásají to, co chcete slyšet, bez ohledu…jestli to je úplná blbost nebo ne:-) A těch blbostí a naivních důkazů zde na Sclabonii jsem fakt našel celou řadu:-)

 10. Vidím tu ľudí od Hrnka veľa! Už mnohými pohrdol, aspoň mne sa zdá, že sa sám do seba zamiloval a na slovač zabudol No, čo už, je rázny a vie, ako kedysi v parlamente, bez problému zaútočiť! Ja viem, drží sa len písomností, artefaktov jasných, ale nepočúva hlas ľudu…preto aj v parlamente skončil tak skoro… ale, nie o tom som chcel, p.Ovsená! Toto, čo Vy píšete a objasňujete, má veľa ľudí na Slovensku v sebe a robíte dobrú osvetu, hodne Slovače sa k Vám pridá! Možno aj Fico! Tým nechcem robiť propagandu… Jednoduhco sa mi zdá, že bude viac proSlovenské prostredie

 11. Ako funguje zlorečenie „v priamom prenose“:

  http://spravy.pravda.sk/povod-velmoza-spod-tatier-siaha-az-k-uralu-fi5-/sk_domace.asp?c=A120318_091144_sk_domace_p29

  … Tieto výsledky (zo zubov) zatiaľ nemáme, no máme hotovú analýzu DNA, ktorá
  prekvapujúco poukazuje na priestor medzi Volgou a Uralom.

  Pán Pieta, to tí „pomaďarčení“ „laboranti“ z Budapešti sú „už ďalej“ ako ostatní
  genetici sveta, keď už dokážu podľa analýzy DNA určiť miesto pôvodu jedinca ???

  Pokiaľ viem, tak medzi Volgou (Vlagou/Vlahou) a Uralom dnes žijú prevažne
  Rusi, prevažne potomkovia s R1a, a v menšom potomkovia s „ázijskými“
  haploskupinami, hlavne „finsko-uralskou“ N.

  Nepoznám dajakú špeciálnu „medzi-volžsko-uralskú“ haploskupinu.

 12. Vyborne, presne o toto na sucasnom Slovensku ide.
  Mladi musia odvrhnut ideologicky balast starych, iba takto sa tento narod stane sebavedomy.
  Nasa historia je bohatsia ako historia Madarov, Cechov a vobec polovice Europskych narodov, len to treba objavit a hlavne Europsky presadit.

 13. Pani Ovsená,
  tento článok o zlorečení „našich“ historikov výborne dopĺňa článok „Zhrbení historici píšu zhrbenú históriu“ uverejnený v Slovenských národných novinách č. 49/2011.

 14. Ďakujem za pozvanie, skúšal som sa prihlásiť, ale nejak ma nechcela prijať ….

 15. Neviem, ktorý „zlorečiteľ“ zasial do tohto národa oné „spolky, čertove volky“,
  ale urobil tomuto národu najväčšie zlo, aké mu len mohol urobiť !!!!!!!!!!!!!!!!

  Kam sa podeli „Svätoplukove prúty“ ?????????????????????????????

  Milanxyz poďte na ramiannka.jecool.net,
  lebo pán Hrnko nám stále opakuje „len to čo školy učia“,
  ale dnešné vedecké poznanie je už oveľa ďalej.

 16. Prepáčte, Metod, ale nemám čas na spolky. Momentálne pracujem na inej veci. Ďakujem za pochopenie.

 17. Veru tak,
  ani len obligatne :dakujem: za ochotu …..

 18. Vynikajúce, úchvatné, … !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Len je tu malý nedostatok v tom, že Váš hlas je osamotený.

  Pred pomaly rokom ste na „hrnkovi“ vyhlásila, že ste ochotná sa spojiť do nejakej skupiny,
  len ešte k Vám treba dvoch.
  Prihlásil som sa ja a Milanxyz.
  Vy ste na to nereagovala.

  Medzi tým sa mi podarilo iniciovať na http://www.ramiannka.jecool.net „Spolok Novoštúrovci“,
  ktorého hlavnou náplňou je „prehovárať do svedomia našich historikov, ale aj všetkých našich
  intelektuálov“.

  PRIDÁTE SA ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *