Tag Archives: SAV

Recenzia na nový etymologický slovník slovenského jazyka

Iba pred pár dňami (písané 24.04.2016) sa ku mne dostala informácia, že Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV vydal etymologický slovník slovenského jazyka pod krkolomným názvom Stručný etymologický slovník slovenčiny. Autorom je Ľubor Králik. Ide takto o vôbec prvý etymologický slovník, ktorý sa týka čisto slovenského jazyka. Samozrejme, hneď som spravila všetko pre to, aby som tento slovník získala do zbierky.

Knižku som si hneď kúpila, no ak som si myslela, že svoju knižnicu nejako výrazne jazykovedecky obohatím, tak som sa hlboko mýlila. Žiaľ, áno, aj keď je práca na takomto slovníku chválihodnou a záslužnou činnosťou, dielo samotné ma svojou úrovňou dosť sklamalo. Je mi ľúto, že to takto musím písať, ale keby som tvrdila niečo iné, klamala by som.

Otvorená reakcia Blaženy Ovsenej na Stanovisko slovenských historikov k (údajnému) šíreniu pseudohistoriografie

Na obrázku spisovateľka Blažena Ovsená pri čítaní knihy.

Dňa 15. mája 2015 Slovenský historický ústav a Historický odbor Matice slovenskej zorganizovali vedecké kolokvium veľavážených pánov historikov na tému Neodborná „historiografia“ na Slovensku – problém, alebo výzva? Zúčastnili sa ho slovenské vedecké „kapacity“ s titulmi pred menom aj za menom. Výstupom ich stretnutia bol pamflet (hanopis) pod názvom Stanovisko slovenských historikov k šíreniu presudohistoriografie (viď pod článkom).

O zlorečení „slovenských“ historikov

Slováci nie sú nikoho otroci

Možno si už slovenská laická verejnosť aj sama všimla, že so slovenskými historikmi nie je niečo v poriadku. Pravdu povediac, ja som si to všimla už dávno. Problém je v tom, že naši údajne slovenskí historici vôbec nepíšu proslovensky. Písať proslovensky neznamená zavádzať ľudí a historicky klamať v slovenský prospech. Písať proslovensky znamená dobrorečiť na slovenský národ. V súčasnej dobe však slovenskí historici na Slovákov zlorečia. To znamená, že im upierajú nárok na históriu, kedy len môžu, očierňujú ich, kedy len môžu, prípadne vyzdvihujú iné národy, kedy len môžu. Povedala som si preto, že spravím taký malý výskum, aby som toto zlorečenie prezentovala. Za vzor som si zobrala texty z blogu študenta histórie Lukáša K. Myslím si, že tento objekt výskumu je veľmi vhodný, nakoľko je nepriamym hovorcom školy, ktorá je podľa mňa zdrojom týchto mentálnych neduhov. Hneď v úvode chcem upozorniť, že Lukáš K. nie je pre mňa cieľom, ale len názornou ukážkou, ako sa zo študenta histórie podarilo vychovať Zlorečiteľa, ktorý, ak sa nespamätá, z obete čoskoro vyrastie na samotného Škodcu.