Monthly Archives: december 2012

Slovenský dvojkríž ako slnečné krídla s dvoma hadími hlavami?

Pri samoštúdiu slovenskej histórie som sa postupne dostala od nedávnych dejín až k dejinám dávnym, ba až starovekým. Myslím si, že táto cesta je prirodzená, lebo aj pri skúmaní neznámeho prostredia najskôr predsa preskúmame najbližšie okolie a až potom sa púšťame čoraz ďalej. Keďže mnoho informácií o starovekých slovenských dejinách a zvykoch nemáme dochovaných, pokúsila som sa tieto aproximovať informáciami neslovenskými. Viedol ma k tomu predpoklad podobnosti, resp. univerzálnosti, resp. konvergentnosti kultúr.