Daily Archives: 22/04/2015

Slovenské povstania a vzbury

František II. Rákoc bol sedmohradský veľmož a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania v rokoch 1703 až 1711.

Sloveni a národ holubičí? Zbožné želanie našich nepriateľov!

Svätopluk – kráľ alebo cisár?

Som presvedčená, že keď slovenské kniežatá Rastislav, Svätopluk a Pribina spúšťali projekt slovenského duchovenstva, cieľ bol jasný – osamostatniť sa od Franskej ríše, od Nemcov. Keby som bola na ich mieste, najskôr by som vytvorila Slovenské kráľovstvo a neskôr Slovenské cisárstvo. Áno, čítate správne, Slovenské cisárstvo! V tomto projekte išlo určite o veľké peniaze, bohatstvo a moc na celé veky. V hre bolo podriadenie si národov v mene Ježiša Krista, a žmýkať ich pre nič, za nič z Božej vôle. Tu sa jednalo o budúcnosť celého slovanského sveta, ktorý bol v tom čase ešte pohanský. Pokresťančovanie sa v tej dobe nezadržateľne šírilo a otázka nestála, či bude nejaký národ pokrstený, ale kým. Ak by to bolo zásluhou Nemcov, naveky by Slovania platili im (ako my teraz v EÚ). No, ak by krst prijali od Slovenov, od vlastných, platili by svojim, na seba a nie proti sebe. Svätopluk toto jasne chápal. Chápali to všetky slovenské kniežatá. Chápali, že ten slovenský vladár, ktorý by pokresťančil ostatných Slovanov, by sa nutne stal slovanským cisárom. S prvým kostolom začal Pribina, po ňom sa iniciatívy ujal Rastislav so Svätoplukom. Po rôznych intrigách zo strany Frankov zostal nakoniec Svätopluk. Kto bol Svätopluk? Moravské knieža, slovenský kráľ, alebo slovanský cisár?

Historické súvislosti

To, čo bolo kedysi biele, je dnes čierne. To, čo bolo kedysi čierne, je dnes biele. To, čo sa kedysi stalo nám, sa dnes deje iným. To, čo sa kedysi dialo iným, sa dnes deje nám. História sa opakuje v kruhu. Dá sa preto predpovedať.