Návrhy zákonov na zlepšenie Slovenska

Život na Slovensku je ťažký a je ťažší čím ďalej, tým viacej. Účelom tohoto článku je zistiť a popísať príčinu a navrhnúť také jednoduché zlepšenia, ktoré by zásadne zmenili ekonomické správanie spoločnosti v prospech ľudí. Dlhý čas si zapisujem nápady na nové zákony, ktoré by výrazne zlepšili Slovensko. Tu je zoznam niektorých z nich.

1) Znížiť pracovné normy na pracovníkov.

Odôvodnenie: Je všeobecne známe, že Slováci sú vystresovaní, prepracovaní, unavení, nemajú čas žiť svoje vlastné životy, chorí, niektorí aj psychicky chorí, na druhej strane z práce nie sú schopní si zarobiť na slušné živobytie. Je evidentné, že odmeňovací model skĺzol na úroveň veľkého nepomeru medzi vynaloženým úsilím a odmenou za prácu. Je preto potrebné vynaložiť úsilie na zmapovanie náplne práce, množstvo pracovných činností, počtu zamestnancov na prevádzku. Ak sa ukáže, že niekde sú zamestnaní traja ľudia, ktorí vykonávajú prácu za šiestich ľudí, je potrebné zmeniť pracovné normy. Stretol som sa s prípadom, kedy kvôli prepracovanosti zamestnanec skončil na psychiatrickom oddelení.

2) Znížiť príspevky vysokým školám, ktorých absolventi sa nevedia uplatniť v študovanom odbore.

Je potrebné prehodnotiť a pravidelne prehodnocovať zmysluplnosť niektorých vysokých škôl a odborov. Ak sa ukáže, že absolventi niektorých odborov nie sú schopní sa uplatniť, je potrebné, aby štát prestal podporovať takéto odbory. Znie to ako samozrejmosť, ale napriek tomu sa to nerobí – aspoň o tom neviem.

3) S najväčšou urgentnosťou vyriešiť rozdrobenosť pôdy a nepoužiteľný slížovitý tvar pozemkov.

Na Slovensku sa prakticky nedá kúpiť štvorcovitejší pozemok s väčšou rozlohou, a ak sa aj taký objaví na predaj, je veľmi drahý, lebo je veľmi ojedinelý. Kvôli nedostatku poriadnych pozemkov nevzniklo mnoho projektov. Nevhodné tvary pozemkov sú prekážkou na rozvoj nových projektov. Slovensko je zaplavené slížmi, úzkymi dlhými pozemkami. Mnohé pozemky majú aj 200 majiteľov, často mŕtvych, kde sa nedá dosiahnuť výsostné vlastníctvo. Pritom pozemky na Slovensku sú, zeme je dosť, ale je nepoužiteľná kvôli právnym komplikáciám a zlým tvarom. Ten, kto prerozdelí pozemky, bude najväčším géniom na svete a najviac pomôže Slovensku v ďalšom rozvoji.

Druhým problémom sú rozmery intravilánov. Najmä na južnom Slovensku sú úzke dlhé hlinené domy na úzkych dlhých slížovitých pozemkoch. Susedia sú blízko vedľa seba, čo robí zlobu, nedostatok súkromia. Podlhovasté domy majú veľmi zlú dispozíciu – priechodné izby, osvetlenie izieb je druhotne z presklaných gánkov. Tieto úzke dlhé domy tvoria často hranicu pozemku, to znamená, že nemôžu mať okná na opačnú stranu k susedom, lebo by im hľadeli do záhrady, z tohoto dôvodu sú v týchto domoch tmavé miestnosti. Pritom by stačilo rozdeliť zem viac štvorcovito. V USA je možné kúpiť rodinný dom na štvorcovom pozemku, kde má občan súkromie, môže hospodáriť, je vzdialený od suseda – toto je na stredne zahustenom stredozápade USA absolútnym štandardom. Na Slovensku sú takéto pozemky výnimočné, nachádzajú sa len na kopaniciach, pričom klasické intravilány južného Slovenska sú rozdelené na nepoužiteľné slíže.

Slížovité domy vyrobené z hlinených váľkov vlhnú, majú zlú dispozíciu, druhotné osvetlenie izieb a tvoria hranicu od suseda. Navrhujem zaviesť také zákony, ktoré budú finančne motivovať ľudí búrať takéto domy a nahrádzať ich klasickými štvorcami s normálnou dispozíciou.

Tieto problémy trápia Slovensko po generácie a stoja v ceste riadnemu rozvoju a kvalitnému životu na vidieku. Život v úzkych domoch je utrpením a miesto pre normálne štvorcové domy nie je. Sme zacyklení v zlom živote.

Návrhy:

 • zaviesť zvýšenú daň z nehnuteľností pre hlinené podlhovasté domy a slížovité pozemky
 • zaviesť jednoduché vyvlastnenie minoritných a mŕtvych a neznámych vlastníkov pôdy
 • finančne či daňovo podnecovať občanov na búranie úzkych zavlhnutých s smradľavých hlinených domov.

4) Rozšíriť intravilány, zakázať zahusťovanie obcí

Sme svedkami, že ceny pozemkov sú vysoké a veľkosť pozemkov sa neustále zmenšuje. Už aj tak zahustené intravilány sa ďalej zahusťujú, a to len preto, lebo sa intravilány nerozširujú.

Developerské firmy si zvykli stavať domy na 300 m2 pozemkoch (napr. Kotešová pri Žiline, alebo Veľký DIel na Včincoch v Žiline, alebo pri Nitre sú také developerské projekty), aby dosiahli čo najväčší profit, nehľadiac na to, že na takom malom pozemku občan nemôže riadne užívať výhody vidieka, sotva tam zaparkuje auto, pritom zeme je na Slovensku dosť. Mini pozmemky nedokážu zabezpečiť potravinovú sebestačnosť pre ľudí v čase krízy a štát musí pamätať aj na krízové časy, kedy si ľudia musia vedieť dopestovať základnú zeleninu sami.

Návrhy:

 • umožniť rozširovanie intravilánov
 • zaviesť zvýšenú daň na miniatúrne pozemky
 • extrémne zdaniť predajcov domov s miniatúrnym pozemkom
 • zakázať vytváranie developerských kolónií s pozemkami menšími ako 550 m2

5) Obmedziť špekulantov na realitnom trhu, ktorí dvíhajú ceny nehnuteľností

Na Slovensku je bežným javom, že špekulanti kupujú nehnuteľnosti na ďalší predaj za vyššiu cenu, čím oberajú mladé rodiny a iných ľudí o možnosť kúpiť si dostupné bývanie. V Holandsku sa proti tomuto výrazne bránia.

Návrhy:

 • Pre vek do 35 rokov alebo pre prvú nehnuteľnosť zaviesť nížšiu úrokovú sadzbu na hypotéku, nižšia daň z nehnuteľnosti.
 • Pre ostatných vyššia úroková sadzba na nehnuteľnosť, čím viacej nehnuteľností vo vlastníctve, tým vyššia úroková sadzba, vyššia daň z nehnuteľnosti.

6) Na južnom Slovensku musia byť v každej obci slovenské škôlky a školy

Na južnom Slovensku je kritická situácia ohľadom slovenského vzdelávania. V maďarských oblastiach dochádza k pomaďarčovaniu slovenských detí, nakoľko slovenskí rodičia nemajú dostatok slovenských škôl a škôlok. Ak štát nezabezpečí, že v každej obci musí byť aj slovenská škola, hrozí pomaďarčenie a odtrhnutie južného Slovenska. Štát na túto aktivitu musí nájsť peniaze, lebo Orbán ich nachádza. Orbán ich nachádza a financuje maďarské školy ako v severnom Srbsku, tak aj na južnom Slovensku. Raz príde čas na prerozdelenie územia a potom bude neskoro vyplakávať, že Slováci v tomto smere nič neurobili.

7) Parkovanie pri nemocniciach zadarmo

Nevkusom súčasnej doby je to, že pri súkromných nákupných centrách občania môžu parkovať zadarmo, ale pri nemocniciach ani nie je dostatok parkovacích miest a aj sa musia platiť. Predsa nemôže byť problém pre štát odkúpiť pozemky pri nemocniciach a nechať ich občanom zadarmo. Prečo by mali platiť súkromníkovi alebo ktoviekomu za parkovanie pri nemocniciach? Je povinnosťou štátu zabezpečiť základné veci, nie je ich veľa, je to zdravotníctvo, obrana, polícia, kultúra, energie, dobré zákony. Nevidím najmenší problém, aby štát nevedel zabezpečiť riadny chod nemocníc a parkoviská zadarmo.

8) Je potrebné zadefinovať národnú doktrínu na zachovanie národného štátu

Táto doktrína sa musí stať určujúca pre Ústavný súd, keď bude posudzovať súladnosť prijatých zákonov a nariadení EÚ s touto doktrínou.

9) Nastaviť voľby do Europarlamentu

V zásade nie je možné, aby o osude Slovenska rozhodovali ľudia, ktorí v eurovoľbách dostanú 2000 preferenčných hlasov. Zastúpenie poslancov Europarlamentu by malo zodpovedať výsledku parlamentných volieb.

Návrhy:

 • Treba zákonom zakázať europoslancom hlasovať v EU parlamente za zrušenie práva veta.
 • Treba sa vysporiadať s eurovoľbami tak, aby kopírovali výsledok parlamentných volieb.

10) Uzákoniť prácu na skrátený pracovný úväzok atraktívnejšou pre zamestnancov aj pre firmy

V zásade nie je zmyslom života upracovať sa k smrti, ale treba aj užívať voľný čas, chodiť na dovolenky, relaxovať, rehabilitovať, regenerovať telo, myseľ, študovať či venovať sa koníčkom. Súčasný systém privileguje prácu na plný úväzok, na 8 hodín. Je potrebné toto zmeniť. Nie je možné, aby zo slovenského národa bola vlastne iba kasta pracujúcich nevoľníkov a poddaných.

11) Na prvé dieťa dať príspevok od štátu 10000 eur s uvoľňovaním 1000 eur/mesiac.

Odôvodnenie: Nie je to veľa. Nešokujte sa. Je to v skutočnosti lacná cena za naštartovanie reprodukcie národa. Je potrebné zvýšiť motiváciu na plodenie detí, nakoľko SR vymiera, konkrétne vymierajú Slováci. V Doktríne by malo byť ustanovené, že základom pre prežitie národa je podpora rozmnožovania ako aj povinná prítomnosť slovenských škôl a škôlok v zmiešaných regiónoch.

Nakoľko som matematik a pozorovateľ života, zistil som, že najdôležitejšie je naučiť ľudí istým návykom. Ak sa zaplatí prvé dieťa, môže to motivovať mladých vhupnúť do stavu rodičovstva, pričom druhé dieťa a ďalšie deti už budú mať na základe skúsenosti s prvým dieťaťom, pričom na základe kopírovacieho pudu aj ostatní Slováci budú mať chuť stať sa rodičmi. Príspevok iba na prvé dieťa bude eliminovať motiváciu neprispôsobivých na nekontrolované množenie. V súvislosti s ostatnými zákonmi, ktoré navrhujem v oblasti sprístupnenia dostupného bývania, by sa mala naštartovať reprodukcia Slovákov.

Tento zákon by pomohol aj s elimináciou potratov.

Na obnovenie reprodukcie národa navrhujem ďalej:

 • oživiť chov domácich zvierat, nakoľko tieto vytvárajú ľuďom vzory pre množenie a plodenie
 • absolútne zjednodušiť predaj z dvora, nakoľko hojnosť potravy je základným predpokladom pre chuť sa reporodukovať

12) Zakázať podvratné anglikanizmy v TV reklamách a v štátnych orgánoch

Vláda slovenského ducha na Slovensku je sabotovaná narážkami, ktoré naznačujú, že niečo iné je viacej „cool“ ako slovenčina. Slovo „cool“ tu bolo použité úmyselne. Mnohé reklamy končia anglickým sloganom, napr. „Scandinavian sleeping and living.“. Štátne webové portály majú anglické slová, napr. školská edupage alebo korona.gov.sk, empoyment.gov.sk. Hoci angličtina môže byť populárna medzi ľuďmi, štát musí presadzovať slovenské záujmy a budovať slovenského ducha. Anglické názvy sa používajú aj pre mrakodrapy, napr. Europalace v Žiline alebo Nord City v nejakom inom meste. Slováci majú len malý kúsok zeme na tejto planéte Zem, kde môžu pociťovať a rozvíjať slovenskosť. Doprajme im to. Nemusí trvať dlho, kým to Slovensko stratia.

Návrhy:

 • zákaz cudzojazyčných sloganov v reklamách
 • zákaz cudzojazyčných názvov pre štátne webové portály
 • zákaz cudzojazyčných názvov pre budovy

13) Povinne zverejniť plat všetkých štátnych úradníkov v každej štátnej organizácii

Nie je nič dôležitejšie v občianskej správe štátu, aby občania poznali mesačný príjem toho ktorého úradníka. V prípade nezvyklého nárastu sa môžu občania dopytovať na dôvody a začať vlastné vyšetrovanie, či nejde o okrádanie štátu, korupciu alebo inú protiprávnu či protištátnu činnosť.

14) Zákaz firmám presadzovať hodnoty, ich účelom je biznis, treba výrazne zdaniť každú podporu neziskovke

Podľa definície je fašizmus stav v spoločnosti, kde vláde vláda firiem, nie občanov. Dnes mnohé firmy presadzujú hodnoty, miešajú sa do politiky. Firmy majú finančnú výhodu oproti občanom, preto zákonom treba firmy znevýhodniť, aby sa dosiahla vyrovnanosť. Každá firemná podpora neziskovke musí byť výrazne zdanená. Treba pamätať na to, že nielen politické neziskovky sú nebezpečné pre demokraciu, aj iné neziskovky, hoci sa tvária ako ekologické a pod. sú veľakrát politicky podfarbené.

15) V boji proti mediokracii zaviesť právo na vyjadrenie sa v rovnakom rozsahu

Sme svedkami, kedy médiá hlavného prúdu, dotované oligarchmi, de facto ovplyvňujú politické dianie extrémne vyoseným/selektívnym informovaním/neinformovaním. Je potrebné im prikázať uverejniť odpoveď každého, koho sa neprávom dotknú, ak toto odmietnu urobiť, treba zaviesť drakonické pokuty.

16) Treba spraviť revíziu slovenského pravopisu a zaviesť štúrovský pravopis

Slovenčina vraj zachytáva jazyk tak, ako ho počujeme. Nie je to pravda. Napríklad neexistuje spôsob, ako zapísať vymyselný názvo knihy: „Kapitán Ňemo“. Keď napíšeme „Nemo“, každý to číta tvrdo, ale ak chceme, aby sa to čítalo mäkko a napísali by sme „Ňemo“, šlo by o pravopisnú chybu. Rovnako v slove „špeciálne“ nevieme, či máme čítať mäkko alebo tvrdo, teda „špeciálňe“ alebo „špeciáln-e“, napríklad „speciálne opatrenia“. Preto treba pri každom zmäkčení písať nad spoluhláskou mäkčeň. Rovnako tak treba písať zvuk šwa, to je tvrdý jer v cyrilike. Ak by sme označili zavináčom zvuk šwa, teda @, zapísali by sme slovo vlk nasledovne: „vl@k“. Na rozdiel od toho „v@lk“ by skôr zodpovedalo ruskej výslovnosti.

17) Deti, ktoré kradnú pre rodičov, budú odobraté rodičom a rodičia skončia v base

Je potrebné zaviesť špeciálne opatrenia pre neprispôsobivých rodičov, ktorí doslova vychovávajú zo svojich detí budúcich zlodejov. Náklady na ústavnú výchovu detí budú nižšie ako nepodchytenie zväčšujúceho sa problému kriminality neprispôsobivých občanov. Na druhej strane treba vytvoriť podmienky, aby sa neprispôsobiví mohli prispôsobiť, to znamená, dať im vzdelanie, možnosť sa zamestnať, možnosť zarobiť dostatočne veľa na to, aby sa dalo žiť a nemuselo kradnúť. Aj o týchto príležitostiach sú moje návrhy. Návrh má mať odstrašujúci vplyv na iných rodičov, ktorí majú v úmysle nútiť svoje deti, aby pre nich kradli.

18) Je potrebné na Slovensku zaviesť prezidentský systém

Všetky slabé štáty sveta majú premiéra a prezidenta, všetky silné štáty majú prezidentský systém (USA, Rusko). Dovolím si tvrdiť, že Rusko by nedokázalo viesť vojnu, či už útočnú alebo obrannú, keby nemalo prezidentský systém. V premiérskom systéme sa sily medzi prezidentom a premiérom vyrušia, takže v celku je štát slabý.

19) Štát musí nájsť peniaze, aby do marginalizovaných komunít dotiahol minimálne asfaltové cesty, pitnú vodu a elektrinu.

Videl som na svojich cestách po Slovensku, najmä v oblasti Demänovskej jaskyne, marginalizované skupiny obyvateľstva, ktoré žijú bez tečúcej pitnej vody, v chyžiach z plechov a dosiek, bez žúmp. Je absolútne neprijateľné, aby štát túto situáciu prednostne neriešil, pretože z týchto ľudí nám vyrastajú nové a nové stratené generácie. Žiadne granty na vzdelávanie ani na sociálnu činnosť fiktívnych mimovládok nepomôžu tam, kde nie je dotiahnutá elektrina, voda, žumpa, kde nie je teplo a čisto. Títo ľudia žili v zastrčenej koncovej obci. Treba týchto ľudí finančne motivovať, aby sa presťahovali do civilizácie, kde je šanca, že dostanú vzdelanie, prácu, mzdu, bývanie. Uprostred lesov takúto prácu nenájdu, lebo tam jednoducho nie je. Toto riešenie bude dobré pre nich aj pre Slovensko.

20) Zaviesť ústavný zákon o byrokratickej únosnosti či ústavný zákon o garantovanej škálovateľnosti podmienok k životu, prípadne ministerstvo debyrokratizácie, Ústavou by sa malo zakázať pridávanie byrokracie, kým nevzrastie úroveň reprodukcie národa na úroveň prežiteľnosti národa, to jest 2,2 detí na ženu.

Príčinou zastavenej reprodukcie slovenského národa je fakt, že štandardy kvality života sú nastavené nad únosnú mieru výkonu ekonomiky. Nie je možné, aby sme na Slovensku mali marginalizované komunity, ktoré nemajú dotiahnuté cesty, elektrinu, vodu, napriek tomu zákon od nich vyžaduje na skolaudovanie domu splnenie náročných podmienok energeticky pasívneho domu. Je to absolútne uletené a odrthnuté od reality, keď nielen, že si títo chudobní ľudia nedokážu kúpiť ani len starý dom, no zákon im káže, aby pri zlegalizovaní svojho súčasného bývania museli splniť také náročné štandardy, ktoré ani mnohí dobre zarábajúci Slováci nie sú schopní ufinancovať. Štát musí garantovať škálovateľnosť požiadaviek voči príjmu. Čo to znamená? Že štát musí vytvárať také zákony, aby ich mohli splniť nielen bohatí, ale v obmedzenej forme aj chudobní. Štát nemôže klásť za podmienku mať pasívny dom pre ľudí, ktorí nemajú ani toľko peňazí, aby si kúpili žumpu či poriadne jedlo. Štát musí nastaviť zákony tak, aby ich dokázali splňiť aj starí Sloveni, ktorí žili v dreveniciach, zemliankach a množili sa ako králiky do takej miery, že osídlili väčšinu Európy. Keby mali starí Sloveni spĺňať podmieku stavby pasívneho domu, tak by dávno boli vymreli. Prílišná byrokracia, dôraz na bezpečnosť, ekologickosť a kvalitu obmedzujú normálny rozvoj krajiny. Skupiny, ktoré pomaly nemajú na jedlo, nemajú logicky ani na pasívne domy, tým pádom žijú v ilegalite plechových búd bez vodovodu, a ich budúcnosťou je zase len zacyklená chudoba. Ak sa chceme dostať niekam hore, treba vyjsť po rebríku. Ale ten rebrík musí mať stupienky dostatočne blízko od seba, lebo ak sú ďaleko, človek nevylezie hore ani o jeden stupienok. Ak sú blízko seba, pomalými krokmi sa človek dostane hore. Škálovateľnosťou podmienok k životu rozumiem prijímanie takých zákonov, ktoré sú ako rebrík so stupienkami blízko seba, teda aj pre chudobných, teda stavebný zákon musí pamätať aj na legálne nízkokvalitné typy bývania pre nízkopríjmové skupiny. Takáto škálovateľosť podmienok pri prijímaní zákonov by mala byť prikázaná samotnou Ústavou. Ide o to, že veľký oheň nikdy nevznikne zapaľovaním hrubých brvien. Najskôr treba zapáliť triesky, od nich sa chytia tenké konáriky a od nich hrubé polená. Naše zákony však prikazujú len hrubé polená, triesky zakazujú. Aj môj kamarát, je to mladý chalan do 25 rokov, v podstate padá do tejto nízkopríjmovej skupiny, a to nepatrí do marginalozvaných komunít, ale je bežný Slovák. Štátny dôraz na kvalitu a bezpečnosť zabíja malokrôčikový rozvoj z garáže do veľkej firmy, z unimobunky do riadneho pasívneho domu, od triesok k polenám. Inými slovami je pre štát nevýhodnejšie ľpieť na kvalite a bezpečnosti, ak táto vysoká laťka má spôsobiť stagnáciu reprodukcie a faktickú nemožnosť bývania. Pre štát je už nevýhodné, keď vysoká byrokacia a vysoké nároky doslova spôsobujú faktickú nemožnosť akéhokoľvek ďalšieho rozvoja jednotlivcov a teda de facto aj štátu. Škálovateľnosť by sa mala týkať každej oblasti, napr. aj možnosti, aby si malé cirkvi (triesky) založili štátom uznané cirkevné organizácie, lebo momentálne je to nastavené a ušité len pre početnú Rímsko-katolícku cirkev (veľké poleno), ostatným sa vstup zablokoval vysokým kvórom – vysokým prvým stupienkom na rebríku.

Zaviesť by sa mohlo aj ministerstvo debyrokratizácie, ktoré by malo za úlohu zjednodušovať procesy a rušiť nepotrebné zákony tak, aby miera reprudukcie dosiahla aspoň tzv. „pôrodnú náhradu“ („birth replacement rate“). Je úplne zrejmé, že súčasných Slovákov likvidujú zákonom určené prehnane vysoké štandardy. Je úplne zrejmé, že pri zavedení nižších štandardov by Slováci omnoho lepšie prosperovali.

21) Mal by sa prijať zákon, že ak EÚ iniciuje zastavenie platieb z EÚ na Slovensko, Slovensko automaticky pozastaví platby do EÚ a zaháji proces vystúpenia z EÚ.

Týmto by sme zabezpečili, aby sa EÚ ani nepokúsila zastaviť platby z dôvodu politického vydierania.

22) Štát musí ochrániť občanov pred sociálnymi sieťami

Stretávame sa s tým, že socálne siete pred voľbami zablokovali niektorých politikov, napríklad facebook. Inokedy zase facebook alebo youtube alebo ticktock ponúkajú toxické krátke videá, trvajúce 0,5 minúty, pričom tieto videá spôsobujú zvýšenie hormónu šťastia – dopamínu – a podľa mňa sa jedná o hybridný teroristický útok zahraničných mocností na duševné zdravie Slovákov alebo Európanov, lebo ľudia po získaní závislosti na krátkych videách strácajú schopnosť prijať dlhšiu informáciu ako 0,5 minúty, napr. prečítať článok, knihu, pozrieť si dlhý film. Chcú mať stále nové a nové vnemy na vylúčenie hormónu šťastia – dopamínu. Štát musí chrániť mládež a občanov pred týmto zhubným vplyvom.

Návrhy:

 • Štát musí zahájiť právne žaloby v mene svojich občanov na ich žiadosť voči sociálnym sieťam a trvať na zabezpečení ich práv na slobodu prejavu. Obyčajný človek nemôže mať dostatok financií, aby sa vedel ubrániť zahraničným firmám, ktoré ani nemajú miesto podnikania na Slovensku. Štát musí pokutovať tieto firmy, ak nebudú dodržiavať rovnaký meter pre všetkých, ale budú diskriminovať občanov s inými názormi. Štát musí takéto siete aj obmedziť na území SR, ak by tieto siete neuposlúchli nariadenia SR.
 • Štát musí zažalovať sociálne média za to, že ponúkajú, doslova podhadzujú nekonečný sled krátkych zábavných alebo iných videí, a musí dosiahniť opciu vypnutia. Dnes sa tieto krátke videá nedajú deaktivovať.

23) Štát by mal zákonom zakázať sociálny kredit.

No comment. Necheme skončiť ako v orwellowskej novele.

24) Štát musí oddeliť cirkvi od štátu, lebo je neetické, aby pohania museli prispievať na chod Rímsko-katolíckej cirkvi, ak si pohania nemôžu ani založiť vlastnú štátom uznanú cirkev a RKC priamo hlása proti dreveným modlám pohanov

Skutočne, štát núti pohanov, aby museli financovať Rímsko-katolícku cirkev, ktorá káže proti nim, proti ich modlám. Je neetické a určite aj protiústavné, aby štát nútil pohanov finacovať niekoho, kto hlása proti ich viere, kým oni sami seba financovať nemôžu, lebo poslanci aj s pomocou rímskych katolíkov zabezpečili, aby zostala neohrozená dominancia Rímsko-katolíckej cirkvi ako jednej z mála uznaných registrovaných cirkví. Ani ateisti nemajú záujem na finacovaní RKC, nakoľko táto cirkev sabotuje zdravý vlastný slovenský duchovný rozvoj Slovákov memorovaním cudzej židovsko-rímskej histórie a ospevovaním neslovenských žido-rímskych hrdinov. Platením RKC ako organizácie spojenej s cudzou mocou dochádza k fianancovaniu protislovenskej činnosti, činnosti proti slovenskému duchu, k financovaniu sabotáže na slovenskom duchovnom rozvoji.

Návrhy:

 • Treba znížiť v zmysle mnou navrhovaného ústavného princípu škálovateľnosti podmienok kvórum na založenie novej registrovanej cirkvi.

25) Vyplácanie výplaty a odmien firmou zamestnancovi musí byť len na účet, ak bude zamestnávateľ pristihnutý pri vyplácaní na ruku, musí zaplatiť zamestnancovi stonásobok sumy.

Na Slovensku sa rozmohol taký nešvár, že firmy platia zamestnancom na účet minimálnu mzdu, zvyšok im platia na ruku. Týmto ich okrádajú o odvody na dôchodok, o riadne dojednanie pracovných podmienok, štát okrádajú o odvody, dôchodcov o dôchodky a tak ďalej. Ak by zamestnanec mohol prichytiť zamestnávateľa, že mu vypláca dávku na ruku, mohol by zamestnanec na tom profitovať stonásobkom sumy, ktorú by mu zamestnávateľ musel zaplatiť. Toto by eliminovalo vyplácanie na ruku a obchádzanie pracovnej zmluvy. Tento jav je častý najmä u dopravcov. Odmeny nie sú dohodnuté v pracovnej zmluve, vyplácajú sa na ruku, aj to len vtedy, keď zamestnanec neodchádza z firmy, lebo ak odchádza, tak mu nič nie je vyplatené a nie je možné sa peňazí domôcť ani súdnou cestou.

26) Je potrebné zrušiť trestný čin popierania holokaustu

Čudujem sa, že takýto trestný čin vôbec existuje. Iba vytvára nepriateľské nálady proti židovskému obyvateľstvu, ktoré je týmto vnímané ako akési privilegované.

27) Treba podnecovať tvorbu malých hrádzí a mokrín, spomaľovanie odtoku vody do riek a do morí, aby sa bojovalo proti vysušovaniu a za termoreguláciu územia.

Nie v náraste CO2 je chyba, ale v odvodňovaní krajiny. Dostatok vody dokáže ochladiť aj horúci motor v aute. Dostatok vody v krajine vie vyrobiť tropicky úrodnú krajinu.

28) Všetky utečenecké tábory treba zákonom umiestniť do okolia Bratislavy, aby poslanci a od reality odtrhnutí a blahobytom zaslepení obyvatelia hlavného mesta sami znášali dôsledky nelegálnej imigrácie, aby boli motivovaní prehodnotiť svoje slniečkarske názory a postoje na riešenie tejto problematiky.

29) Zabezpečiť, aby sa opravil hrad Devín do finálnej funkčnej podoby za každú cenu.

Dôvodenie: Ide o symbol Slovenska, nemôže byť symbol Slovenska v ruinách, pretože to evokuje, že Slovensko je v ruinách.

Ďalší návrh:

 • Podobne by som dal opraviť aj Spišský hrad do finálnej podoby.

30) Za nahlásenie dílera drog, ktoré povedie k jeho usvedčeniu a odsúdeniu, odmena 10000 eur.

Drogy vnímam ako najväčší problém súčasnej spoločnosti vo všetkých krajinách sveta. V USA dosiahol rozklad spoločnosti kvôli drogovej epidémii apokalyptické rozmery. Americká spoločnosť je vlastne z veľkej miery spoločnosťou feťákov a bezdomovcov. Aby sa podobný scenár neopakoval aj na Slovensku, je potrebné viesť tvrdý boj s predajcami drog, s dílermi. Opäť poviem, že je pre štát lacnejšie zaplatiť za dolapeného dílera drog 10000 eur, ako mať do zvyšku života, mnoho desiatok rokov problémy so závislým človekom, a to nehovorím o nákladoch na jeho aj tak neúspešnú liečbu.

31) Uzákoniť možnosť predčasných volieb.

32) Uzákoniť komunálne voľby každý rok.

Ľudia často až po pár mesiacoch reálneho vládnutia nového vedenia mesta zistia, akých debilov si to vlastne zvolili. Ak by boli voľby častejšie, tak aj zvolení predstavitelia mesta by sa snažili robiť také kroky, ktoré by viedli k spokojnosti občanov a nie k zakazovaniu predaja kaprov na mestských pozemkoch.

32) Uzkákoniť definíciu prastarého stromu ako stromu s obvodom aspoň 3,5m alebo stromu rasúceho pri sakrálnom objekte s obvodom aspoň 2,5m, a zvýšiť ochranu takýchto stromov, to znamená vrátiť kompetencie Okresným úradom, zaviesť okrem dendrologického aj povinný nezávislý posudok od ochranárskej organizácie, zaviesť centrálny register vyrubávaných stromov, aby sa ochranárske organizácie vedeli zapojiť do správneho konania a nežiaduci výrub zablokovať.

Odôvodnenie: Aby sa nestalo to, čo sa stalo na cintoríne vo Veľkom Rovnom, kedy miestni primitívovia dali vyrúbať 11 prastarých líp, lebo sa im nepáčilo, že lístie padá na hroby.

Censtrálny register vyrubávaných stromov je potrebný preto, lebo v súčasnosti nie je možné ukontrolovať tisíce obecných webstránok a sledovať, ktorá obec ide aký strom vyrubávať. Lipy vo Veľkom Rovnom padli preto, lebo nikto o ich výrube nevedel a nikto sa nezapojil do správneho konania.

Kompetencie treba previesť na Okresné úrady, lebo na obciach pracujú nevzdelaní a primitívni ľudia, na okrese je predpoklad odborne vzdelaného človeka.

Špeciálnu ochranu si zaslúžia stromy na cintorínoch a pri sakrálnych objektoch, nakoľko plnia nielen funkciou okrasnú, ale aj funkciu duchovnú – ide o symbol rajskej záhrady, o symbol stromu večného života.

Kompetencie schvaľovať výrub náletových drevín či ovocných stromov by mohli ostať na obci.

33) Treba zrušiť výučbu náboženstva a posilniť výučbu matematiky

Náboženstvo ohlupuje deti. Zhruba od obdobia, kedy sa do školských osnov zaradilo náboženstvo, klesá schopnosť detí rozumieť čítaný text a rozumieť matematike. Náboženstvo evidentne škodí deťom a ohlupuje ich. Učí ich poslušnej podriadenosti, učí ich cudzím židovsko-rímskym dejinám, učí ich oslavovať cudzích židovsko-rímskych hrdinov, neučí ich o slovenských dejinách, ani o slovenských hrdinoch. Je najvyšší čas tento škodlivý primitivizmus zastaviť. Náboženstvo patrí do kostola, nie do školy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *