Naši bratia Maďari

Maďarsko – postavené na slovenskom základe.

Už dlhšiu dobu sa snažím odmerať slovenskosť našich bratov Maďarov, ktorá bola za vyše jedno tisícročie prekrytá postupnou maďarizáciou. Ako uvidíme, Maďari sú našimi najbližšími príbuznými a tak trochu najslovenskejší zo všetkých Slovanov, pretože práve v Maďarsku a dnešnom Slovensku bola Slovenská zem, pravlasť, z ktorej sa Slovania rozišli na okolité územia, aby ovládli vyše polovicu Európy. Ak ešte stále pochybujete o tom, že Maďari sú v prevažnej miere pomaďarčení Slováci, čítajte ďalej.

Maďarčina ako fosília starej slovenčiny – zákon huby

Маďarský jazyk je extrémne cudzí a nezrozumiteľný prvok v našom regióne. Ale iba na prvý pohľad. V skutočnosti v ňom je zachytená stará podoba našej slovenčiny – podobne ako odtlačok fosílie v kameni. Kým náš jazyk sa vyvíjal a prebiehali v ňom prirodzené zmeny, ako napríklad oN (nosové o) –> u, alebo g –> h а podobne, maďarčina zostala nezmenená a zakonzervovala nielen slovenské nosovky, ale aj písmeno g. Najlepší príklad je maďarské slovo gomba (huba), ktoré si Slováci so sebou zobrali na ceste do maďarského národa. Staroslovenské gomba sa časom zmenilo na súčasné huba. G sa zmenilo na h, a oN na u. U Slovincov zmena z g na h neprebehla a oN sa zmenilo na o, preto oni hovoria goba.

Tajomstvo Uhorska

V týchto dvoch jazykových zmenách tkvie aj tajomstvo názvu Uhorsko. Maďarské Ungaria sa po slovensky povie Uhorsko a po slovinsky zase Ogrska. Po slovinsky nám to znie akosi divne, ale iba na prvý pohľad. V skutočnosti to pravidelne zodpovedá nášmu Uhorsku. Ak na to uplatníme pravidlo huby, zistíme, že staroslovenský názov Uhorska musel byť ONgrska. Iba z tohoto sa totiž dá pravidelne vyrobiť slovenské Uhorsko a slovinské Ogrska. Čiže, keď vznikol latinský názov La Hongrie, čítaj La Ongry (Uhry), maď. Ungaria, alebo nem. Ungarn, motivácia musela byť staroslovenská, pretože je zachovaná nosovka oN, resp. uN, a takisto aj písmeno g. Ešte dodám, že po poľsky sa Uhry nazývajú WeNgry. V poľštine oN prešlo na veN. Preto sa úhor (ryba) povie po poľsky weNgorz.

Kde som? Na Slovensko?

Keď Slovinec počuje Slovensko, evokuje mu to slovinské slovné spojenie na Slovensko. To ale neznamená nič iné, ako naše na Slovensku. Tam, kde Slovinci používajú o, my používame u. A tak ľahko odvodíme, že na Slovensku muselo po staroslovensky byť na slovenskoM, čiže na slovenskom (území).

Slovenské slová v maďarčine

Prof. Šimon Ondruš v knihe Odtajnené trezory slov píše, že dôkladný porovnávací výskum slovanskej a maďarskej slovnej zásoby ukáže, že Maďari prevzali oveľa viac slov od Slovanov, nielen toľko, koľko ich narátal Kniesza István čiže Štefan Knieža (pochádzal z Trstenej; po roku 1918 odišiel do Budapešti, lebo českí kádrovníci na Slovensku ho nechceli preveriť) v známom diele A magyar nyelv szláv jövevényszavai (Slovanské slová v maďarčine) z roku 1955. V prvom zväzku narátal vyše 1300 slov v spisovnej a nárečovej maďarčine, ktoré majú podľa neho dokázaný slovanský pôvod. Do druhého zväzku dal 383 takých slov v maďarčine, ktoré niektorí autori vykladajú ako pôvodom slovanské, iní im pripisujú neslovanský pôvod. Napríklad slová csák ani bugár nemá ani v prvom, ani v druhom zväzku, takže zoznam určite nie je kompletný.

Podľa čoho Maďari nazývajú dvere?

Možno poznáte tú etymológiu. Je desiate storočie a starý fúzatý Maďar v plesnivej kožušine vojde do slovenskej chyže, v ruke meč, a začne rabovať. Berie toto i tamto, ako sa na správneho rabovača patrí, keď v tom mu padne pohľad na dvere. A pretože on nikdy nič také umné na nijakom maďarskom stane nevidel, ukázal na ne, že chce aj tie. Stará slovenská žena zalomí rukami a skríkne – Aj to? Maďar prikývne a odvtedy sa dvere po maďarsky nazývajú ajtó:).

Zoznam niektorých „maďarských“ slov

Slovensky Maďarsky
cs = č, s = š, sz = s, zs = ž, ny = ň, ly = j (kedysi ľ), gy = ď
Potraviny
koláč kalács
lekvár lekvár
slanina szalonna (salonna)
šunka sonka (šonka)
žemľa zsemle (žemle)
kanva kanna
ocot ecet
obrus abrosz
olej olaj
soľ
tácňa tálca
vidlička villa (skoro ako vidla)
uhorka uborka
klobása kolbász
rak rák
ustrice osztriga
huba, gamba (kedysi goMba) gomba
hlavátka galóca
pstruh (kedysi pstroNg) pisztráng
úhor (kedysi oNgr) angolna
holub (kedysi goloMb) galamb
kačica kacsa
kapún kappan
sluka (kedysi sloNka) salonka
guľáš (zo slovenského guľa, črieda) gulyás
roštenka rostélyos
kapusta káposzta
cvikľa cékla
repa répa
špargľa spárga
čerešne cseresznye
egreš egres
maliny málna
mirabelky (slivky) mirabel (szliva)
burčiak burcsák
borovička borovicska
pálenka pálinka (maď. nár. špiritus)
slivovica szlivapálinka
Rôzne
oblok ablak
stĺp oszlop
ulica utca
peniaze pénz
tabak, doháň dohány
kabát kabát
klobúk kalap
sukňa szoknya
podlaha padló
kľúč kulcs
galoše kalocsni
papuče papucs
skala sikla
tancovať táncolni
kováč kovács
mäsiar mészáros
tkáč takács
mlynár molnár
chlm (kopec obtekaný riekou) halma
Mená
Ladislav László
Zlatan Zoltán
Blatno Balaton

20 najfrekventovanejších maďarských priezvísk

Zdroj: http://www.bogardi.com/gen/g023.htm
Zoznam bol vyrobený podľa telefónneho zoznamu. Počet priezvísk typu Magyar nebolo možné zistiť, nakoľko toto slovo sa nedalo odlíšiť od národnosti, t. j. vyskytovalo sa príliš často.

Poradie Priezvisko Preklad Počet výskytov Pôvod
? Magyar Maďar ? HUN
1 Nagy Veľký 52944 HUN
2 Kovách, Kovács, Kováts Kováč 50390 SVK
3 Tot, Tót, Toth, Tóth, Totth, Tótth Slovák 49145 SVK
4 Szabo, Szabó Krajčír 48859 HUN
5 Horvát, Horváth Chorvát 40927 CRO
6 Kis, Kiss Malý 35800 HUN
7 Varga, Vargha Obuvník 30509 HUN
8 Molnár Mlynár 24821 SVK
9 Német, Németh Nemec 23127 GE
10 Farkas Vlk? 16258 HUN
11 Pap, Papp Kňaz 15517 RO
12 Balog, Balogh (pôvodne Blg) Blh, vlh, vlhká mokrina 15108 SVK
13 Takách, Takács, Takácz, Takáts Tkáč 12675 SVK
14 Juhász 11796 HUN
15 Mészáros Mäsiar 9631 SVK
16 Szöcs, Szôcs, Szöts, Szôts, Szücs, Szu^cs, Szüts, Szu^ts ? 9499 ?
17 Simon Šimon 9145 IZRAEL
18 Gaál, Gál, Gáll ? 8216 HUN
19 Fekete Čierny 8154 HUN
20 Veres, Veress, Vörös, Vöröss, Weöres, Weress ? 7596 HUN

Ak by sme predpokladali rovnakú distribúciu početností aj u ostatných maďarských priezvísk, ako je tomu v prípade prvej dvadsiatky, či stovky, dostali by sme, že slovenské priezviská predstavujú zhruba tretinu všetkých maďarských mien.

Slovenské bratstvo Maďarsko - Slovensko
Slovenské bratstvo Maďarsko – Slovensko

Podiel slovenských priezvísk by bol oveľa vyšší nebyť tvrdej maďarizácie. Ak sa totiž niekto nazýval Čierny (a podobne), Maďari jeho meno pomaďarčili preložením do maďarského jazyka a hneď bol z toho Fekete. Okrem toho Maďari pomaďarčovali aj mená, ktoré sa preložiť nedali, napr. z Petroviča spravili Petőfiho. A z priezviska Svoboda dokázali vyrobiť Salgó. A takto vzniklo množstvo „rýdzo maďarských“ priezvísk, ako napríklad Semjén (staré slovenské krstné meno), Rubik (Rubík), Gyurcsány (Ďurčáň, podobne ako obec Ďurčiná), Liszt (List), Csonka (Čenka, podobne ako Čenkovej deti), Galamb (Golomb, Holub), Jedlik (Jedlík), a pod.

Maďari sú teda naši skutoční bratia Slováci. Lenže s príbuznými je to ako s palicou. Aj tá ma dva konce. Na rozdiel od susedov príbuzných si človek vyberať nemôže. Maďari sú nielen naši susedia, ale aj bratia, či sa im to už páči, alebo nie.

36 thoughts on “Naši bratia Maďari

 1. Čauťe. Vidím že to tu riadne upadlo, nový príspevok rok starý, ale o inom so chcel. Poznáte niekoho kto prekladá runové pravdepodobne praslovanské písma? Toto som našiel na madarskej wikipedii a fakt by ma zaujímalo čo sa na tej ihle píše. Podla Madarov je to vraj po Madarsky volačo o démonovi Ungurovi z 8. storočia východého Maďarska. Ale ved vieme kde vtedy boli ešt elen Maďari niekde v Lebédii alebo Etelkuze. Písma sa dost ponáša na Horákove praslovanské runové písmo a tiež je tam podobnost z Velestúrom…. Volá sa to Szarvas_inscription ak by my neprešiel priamy link na wiki.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Szarvas_inscription

 2. „…Najlepší príklad je maďarské slovo gomba (huba)…“ do teraz miestny obce Hubová volajú Hubovú, Gombáš.

 3. Metod J.Sláv, Dalmáťan Hieronymus preložil Bibliu z gréčtiny do latinskej Vulgáty, ale to bude iný Hieronymus ako tvorca hlaholiky, lebo medzi nimi je časový rozdiel vyše pol tisícročia. Novú hlaholiku teda vytvoril menovec Vulgáťana Hieronyma, asi jeho meno bolo dosť populárne medzi Dalmáťanmi. Prvý Hieronymus bol latinník, ale Hieronymus hlaholik bol už slavínsky. Nie náhodou sa za rodisko Hieronyma uvádzajú dve sídla v Dalmácii.

 4. Maďari ako maďaróni sú pokrvnými príbuznými Slovákov, ale výchovou ich nenávidia, utopili by ich v lyžičke vody, keby mohli. Preto sa s nimi bratríčkovať pokladám za škodlivé. Štáty nemajú bratov, iba záujmy, a štát je symbolom národa. Maďarsko bude vždy číhať na príležitosť, ako potopiť Slovensko, lebo vie, že toto by nikdy nemalo zabudnúč, že Slováci ako národ vďaka Maďarom takmer prestali existovať. Takže si netreba maľovať medové motúzy pod fúzy, ale vychádzať z logiky dejín.

 5. Na „hrnka“ som napísal dačo, čo je vhodné dať aj sem.

  Vážení diskutujúci, začnem trochu zo širšia. Jazyk je systém predurčený k dorozumievaniu. Prax ukazuje, že ak na spoločenstvo ľudí nepôsobia násilné vplyvy, tak je priam ekonomické zachovávať jazyk bezo zmeny. Ako však ukazujú mýty (aj tie „historikmi vyprodukované“) a potvrdzuje to genetika halplogrúp, tak skupiny ľudí sa sťahovali a veľmi často násilne obsadzovali cudzie územia – prevažne išlo o dobýjanie, a dobyvatelia si „prisvojili domorodky“, tie sa potom snažili naučiť jazyk mužov. Keď sa pozrieme na dnešok, tak cudzinky majú „celoživotný problém“ s našim slovanským jazykom – a v dávnej minulosti neboli školy, médiá, tak tieto domorodky učili svoje deti skomoleninu jazyka otcov. Nuž, a otcovia, ak chceli rozumieť vlastným deťom, tak sa tú skomoleninu naučili tiež.

  Keďže k štúdiu jazykov som sa dostal cez štúdium písiem, tak viem, že dnešné arménske písmo vzniklo „na zákazku vrchnosti“, alebo že hlaholské písmo vyprodukoval Hieronymus zo „Stridon dalmatiae“ horlivý stúpenec „rímskeho“ kresťanstva (viď jeho Vugáta, preklad Biblie do latinčiny) „na oslavu nového Boha“ (viď kríž, kruh a trojuholník zapracované do tvaru písmen). Isto uznáte, že toto sú násilné zásahy do prirodzeného vývoja písma.

  A teraz, keď študujem dnešné jazyky, tak nadobúdam silné podozrenie, že aj medzi jazykmi sú jazyky, ktoré vznikli „na zákazku vrchnosti“ v zmysle „Cuius regio, eius religio“. Aby som nechodil ďaleko, tak „mačarská“ (bahnónska) maďarčina je jasným príkladom „pokusu o reštitúciu domnelej húnštiny“, však pán Fr. Kazinczy, vy „horlivý stúpenec nového boha Atilu“(viď obľúbenosť mena tohto „biča božieho“ v dnešnom „Mačarsku“).

  Istý Johann Parum Schultze autor Fontes linguae Dravaenopolabicae minores et Chronica Venedica, podľa mena už násilne (minimálne ekonomicky) „onemevší“ Polaban, napísal o polabskej slovančine: Týmto jazykom hovorila ešte moja stará mama, ale mladí sa už tento jazyk nechcú učiť – takže v tieto dni mám „na muške“ GÓJČINU SKOMOLENÚ NA Gótčinu.

  A teraz k meritu veci.

  Tá hviezdička pred slovným koreňom hovorí, že ten koreň slova je domnelý, doslova je to konštrukt, vyprodukovaný jazykovedcami, ktorí si myslia, že našli zákonitosti akéhosi vývoja hlások. Títo jazykovedci súc zahľadení do nimi „vytušených“ zákonitostí, si nevšímajú, že tie ich konštrukty sa v mnohých prípadoch „podobajú ako vajce vajcu“. Napríklad „vyhútali“, „sedempočetný“ slovný kmeň *uer- , ku ktorému sa „dopátrali zo siedmych rôznych smerov“. Hovoria tým do sveta, že tí ich Praindoeurópani jedným slovom povedali: 1. HOVORIŤ (všimni si slovenské VRAVieť), 2. ZOHÝBAŤ SA (všimni si české VARI!= Uhni (mi z cesty)!) §§§, 3. VRESK §§§, 4. HORIEŤ (všimni slovenské VATRA) §§§, 5. BRÁNIŤ §§§, 6. VODA (všimni si slovenské VRIEŤ, VARIŤ) §§§ a 7. POZERAŤ (všimni si slovenské VÝR, a české (čeština je „derivát“ slovenčiny) „VEJRAT“ (To vejráš, co?). Ale vážení jazykovedci, veď to je proti logike samotného jazyka, prostriedku na dorozumievanie, aby jedno slovo malo 7 rôznych významov.

  Logika jazyka, ako prostriedku dorozumievania, hovorí, že najzrozumiteľnejší je taký jazyk, ktorého slová sa vzájomne, čo najmenej podobajú, teda jazyk s, čo možno, najväčšou pestrosťou, a teda nepodobnosťou slov použitých v jednej vete, ale aj vo viacerých vetách kontextu.

  Logika jazyka je proti takýmto „sedempočetným“ slovám, ako je aj proti ťažko vysloviteľným slovám, ako je údajné „ie-praslovo“ pre číslo desať „*dkmtom“.

  Logika „jasného“ jazyka hovorí napríklad toto:

  Slovanské slovo jazyk vzniklo miernym skomolením slova „ľazyk“ (tak dodnes v jednom ruskom nárečí), čo je „lizák“, ktorým „lížeme“ (do starej latinčiny toto bolo „pretlmočené“ ako „lingua“ a „lingere“).

  Až keď v slovanskom prostredí sa dlhodobým používaním z ľazyka stal jazyk, mohlo dôjsť k jeho „skráteniu“ na waleské „iaith“ alebo „brežanské“ „yezh“ – takže „Proto-Indo-Európskym“ slovom je náš „jazyk“, a nie „z prsta vycucaný“ *dnghua (ani ten *yek-, ktorý neviem, kde ste nabrali).

  A ako je to s našim praslovom „ľazyk / lenzyk“, tak podobne je to aj s našimi praslovami „stredce / sredce“, „obluko / abluko“, či „ohreň / ogreň“ – viď „klik na môj nick“.

  Nezabúdajme, sme priamymi potomkami Dunajskej civilizácie, ktorá používala písmo cca 2000 rokov pred Sumermi !!! (Hľadajte najnovšiu knihu pána Timuru.)

 6. Etymologia je fajn ale absolutne jednoznacne dokazuje slovanský pôvod Maďarov genetika. Nemaju žiadne hunske gény a ugrofinskych génov majú paradoxne menej ako Slováci, Česi, Poliaci,Rusi alebo Ukrajinci . Podľa kostrovych pozostatkov Bélu III zistili že arpadovci boli R1a haploskupina čiže Slovania. To čo zistila genetika by nevymyslel ani najsialenejsi panslav.

 7. Meaning of the word ‚Veda‘ The word ‚Veda‘ means ‚knowledge‘ and is derived from the Sanskrit root ‘vid’, means ‚to know‘. It does not refer to one single literary work but indicates a huge corpus of literature, which arose in the course of many centuries and has been handed down from one generation to another generation by verbal transmission. ‚Veda‘ is also called ‘Shruti’ meaning what is heard, as opposed to the ‘Smriti’ composed by sages at a later stage recounting the content of the Vedic texts. This refers the purely oral-aural method which was (and is) used for it. English, scientific and technological revolution Slovak, vedecko-technická revolúcia Czech, vědeckotechnická revoluce Vedas were brought to India by Slavic Aryans, and Indian Vedas are only a small part of Slavic Aryan Vedas. I think Sanskrit is actually a refined version of the ancient Slavic language. Ancient Slavic language and alphabet are designed with mathematical accuracy; they open a wider and deeper understanding of the universe and its laws. Unfortunately, in the last thousand years, the western parasites have turned the ancient Slavic alphabet into a more primitive form. Now it’s just a phonemic alphabet named Cyrillic alphabet. I think they’re teaching Sanskrit in schools because they know that the English language does not have the ability to understand the universe. That is why Americans have never invented anything revolutionary. America was built by Russian, Indian and other immigrants, such as Nikola Tesla.

 8. To Karol:

  Jasně, všechno je z Iránu :D, chlape, když to používají slované od baltu po čínu, tak to fakt je z Iránu :D

  Nebudeto tím, že Skýtové, kteří zázrakem byle přesně na území kde byli pak slované a ovládali celé toto uzemí nebyli přecijenom slované a iránci mají hoooodně slov od slovanů?

  Ty třeba teď nespochybnuješ slovní zasobu madaru jako fakticky slovencinu, protoze bys stím neprorazil i když madari tvrdí opak, oni jsou ta kultura a slovaci ten plebs…

  Ale nekrioticky prijímáš „historii“ vytvorenou v 18 století velkogermáncema jako fakta…
  Jenom kdyz se podivam na genetiku R1a1 skoro nikdo nespochybnuje jako slovanskou halptoskupinu, ale nikdo nekce na zapade komentovat, ze vetsina afganu a severni indie i kdyz jsou tamvý kůží josu r1a1 a indove tvrdi, ze ze severu je ovladli árijci (podle germánu nemci…), ale nikdo nikdy nehce na zapade komentovat, proc se arijci dle legent nejak moc schodují ze slovanama podle genetiky… Protože pak ti davní arijci nejsou echt zapadnaci jako anglosasove nebo germani, ale ta historie legent je o slovanech…

 9. Maďari mali byť pomenoovaní podľa svojho vojvodcu, ktorého pokrstilo misijné byzantínske biskupstvo. Sedmohradie bude pomenované podľa siedmych hradoch čiže biskupstvách patriarchu Metoda, ktorého patriarchát odmietol pápež uznať, a preto tieto chor.biskupstvá boli umiestnené v mimopápežskej starorimanskej Dácii.

 10. Dodatok k slovenskemu-slavianskemu-ruskemu; BISTRO, rychlo, nahle
  Napr. pozen bistro ovce~~~
  Bistro je ciste Perzskeho povodu a znaci to iste=nahle

 11. Kolac‘ neni po slovnsky ani cesky, ale z oblasti dnesneho Iranu. Neakym sposobom
  ako kolac, ci chlieb priniesol Alexaner Velky a hadam Cyrilom, Metodom postupne sa slovo dostalo na Moravu
  V Irane sa to doteraz pise ako ,,KOLUCE,,
  Tiez nielen v starom slovenskom nareci, potrava-jedlo pokrm pre hidinu sa povedalo PICA
  V rustine sa potravinam, jedlu povie PISTIA, alebo podobne
  Teda tazko povedat, ci je slovo talianskeho, ci slovanskeho povodu.
  Je nesporne, ze povodnny slavic lanuage ma povod niekde v Latvii,Ukraine, ci v Bulharsku, na pomedzi Grecka
  Slovania sa navzajom premiestnovali a premiesavali a ovplyvnovali slavic jazyky.
  Je zaujimave sa dozvediet, ze Sredoslovenske narecie priniesli Slovinci, utekajuci pred Turkami.
  Cestina je napodiv znacne ovplyvnena Rustinov
  Cestina bola natolko germanizovana za dlhe obdobie, ze znacna cast hovorovej cestiny stracala slovansky povod.Dokonca Jan bol nemecky Honza
  Preto cesky obrodinci hladali v 18.storoci povod slov v Rustine, ako; Slis’at a vea inych slov
  Preto dnesna cestina sa viac podoba Rustine ako slovencine
  Zase niektore spolocne slova vymenili svoj original povod;
  Slovensky VONAT‘, znamena rusky smrdiet
  Rusky; s’umiet‘, znaci v slovencine hovorit hlasno, hlucne
  Kedze zijem v USA, a mimo English hovorim povodne slovensky-cesky a vsetko rozumiem rusky, ako dieta som hovoril i madarsky a nemecky, tak mam slusnu zasobu slov,kde sa pemielaju slova a vyznami
  Okrem toho som zil vo Svedsku a zistil som, ze Vianoce vo svedstine ;JUL, je ruskeho povodu
  Povod slova je z ruskej jedlicky; JOLKA
  Slovenska SKIVA chleba je vo svedstine tiez SKIVA, len sa vyslovije ;s’iva
  Povodne svedsky Vikings vojaci v dolnej zemi dstavali krajec chleba
  A VIKINGS, Angl. vajkings znamena svedsky; VIK=zaliv, teda v slovencine Zalivaci?
  Este by som mal stovky slovnych prikladov v preberani slov navzajom
  Tiez viem ze napr. slovenske Pagace su v Madarsku pugace a podobne turecky.
  Rustina je preplnena; Modne , oblecenie a kulturne slova su z Francuzstiny
  Technicke slova su z English ako; ocel=stal- Stalin
  Vojenske z nemciny (pokuta=straf)
  Rusky ;dakujem, Spasiba je z cela prebrate z Perzie (spas)

 12. Istvan, nemyslim si, ze Madar a Matra suvisia, lebo Madari najskor zili pri Pecenehoch a uz vtedy sa volali Madarmi, vid Arabske spravy o Slovenoch.

  -TRA v menach hor suvisi s bykom, turom. To je moja hypoteza. Tatra je turtur,co je zdvojeny byk, ale aj slovo pre kamen, abgl. Tartar je zubny kamen. Fatra musi byt novodobe meno, lebo obsahuje pismeno F, ktore Slovania nemali povodne. Matra vraj v baskictine znamena hora, ale zdroj som nenasla a nepodarilo sa mi to overit.

 13. Čo myslíte, môže pôvod slova Maďar, naozaj vychádzať z pomenovania pohoria Mátra (poôvodne ako Máthyra, pričom „th“ bolo v starom slovanskom jazyku čítané podobne ako slovenské „d“, „y“ čítané podobne ako ruské tzv. nosová hláska podobná povzdychnutiu)? Ľud žijúci pod Mátrou (Máthyrou) – Máthyar, čo sa prevzalo do Maďarčiny ako Magyar (po maďarsky je gy čítané ako ď)

  Mohlo naozaj Fá-thra, Má-thra, Tá-thra, teda „Fá“, „Má“ a „Tá“ označovať výšku a prípona thra skalnaté kopce?

 14. latinský zápis Hungár je Hun pretože si mysleli že Maďari sú Huni. Podľa rovnakého
  spôsobu života. gária je už koncovkou latinky. Z latinky to prebrali Angličania
  Nemci a názov písali svojím pravopisom. Poľský wengre nemá žiaden zvuk v slove
  hungária. To boli tí ktorý sa s nimi dorozumeli bez tlmočníka. Teda rozprávali
  slovanským jazykom. A vôbec nemuseli byť rodom slovenským. Lebo mi sme doslova
  uhry. Vznikli tri kráľovstva a všetky názvy sa viažu k pôde uhor čechy pľsko.
  Nebola vôľa udržať Moravu. Rody sa stali vazalmi sekte vo Vatikáne za to dostali
  pomazanie. Kult slnka slavo dalo meno územiu. Samozrejme si to nemožno predstaviť ako hranice. Preto na tom uzemi bývajú sloveni. Tak ako v Amerike sú
  američania. Slovák je skôr latinskou podobou. Slovenská zem tú označil Nestor

 15. Ako nie zlý pokus,..mňa ako Slováka ale zaujalo,že autor pokladá za prvé slovenské :tabak-dohán…a to vraj prebrali maďari ako dohan.Tak by som len upozornil,že tabak sa k nám dostal až niekedy v 17.storočí z ameriky…takže kto od koho preberal jeho názov by som neriešil :D

 16. Enormne slabý článok, autor si môže podať ruku s jedným Maďarom, kto využijúc tie isté slová píše o tom, že slovenčina je odrodou maďarčiny. Obaja by mohli dostať sochu Zlatého somára.

  Tvrdiť, že pôvodom slovanské slová sú z tej slovenčiny, ktorá v dobe príchodu Maďarov ani neexistovala, je, diplomaticky povedané, úsmevné. Napríklad v odbornej terminológii poľnohospodárstva 2/3-y slovanských výrazov jednoznačne pochádzajú z obodbia, kedy stáročia žili na území dnešnej južnej Ukrajiny, pri Kyjeve (Levédia, Etelkoez). Zvyšné výrazy boli prevzaté od južných Slovanov.

  Čo sa týka mien, len jedna hlúposť za všetky: Zoltán je tureckého pôvodu, pôvodne Saltan. Už v Levédii sa používalo to meno. BTW, Balog znamená ľavák v staromaďarčine, takže ziadny rumunský pôvod. ;-)

  Všetci, ktorí tu horlivo pritakajú, najprv by sa mali naučiť vedcké metódy. Alfou a omegou lingvistiky je, že podobnosť slov neznamená nič, ani prevzaté slová.

  Ja mám Štúrovu knihu z 19. storočia. Milí diskutujúci, prečítajte si ju, a zistíte, že tá stredoslovenská slovenčina je skoro čeština. Mimochodom, to nárečie pochádza od Slovíncov, ktorí dokázateľne sa usadili tam v stredoveku, utekajúc pred Turkami.

  Túto stránku rozpošlem stovkám známym vo svete, aby mohli verejne využívať ukážky ľudskej hlúposti a výkvetu pocitu menejcennosti. :)

 17. J Comper, Buda, resp. Budín je asi z budýnek, teda svätyňa, hrad, opidum.

 18. Velmi zaujimava debata a preto by som sa rad pripojil do nej aj ja.

  Otazke pre Frantu.
  Normalne slovenske/slovanske slova, mena, nazvy maju svoj vyznam. Nehovoriac o tom, ze slovensky/slovanske jazyky maju rody (muz, zena) teda su dokonale.

  A tu je moja otazka. Akeho povodu je slovo BUDAPEST?

  Budapest became a single city occupying both banks of the river Danube with its unification on 17 November 1873 of Buda, on the west bank, with Pest, on the east bank.
  BUDAPEST consists of two words.
  In the Slovak language this is what the word BUDAPEST means:
  BUDA – PES – T (Doghouse)
  (Letter “T” at the end of the word has been added by Hungarians)
  BUDA – a dog’s kennel.
  PES – dog
  This means that the Slavs in the area at the time (current day Slovaks) built the city which is called Budapest; and this is their signature stamp they left behind to symbolize their dominion over the invading Magyars at the time the city was created originally.

  Alebo svetozname slovo ROBOT odvodene od slova ROBOTA, ROBIT a pod…

 19. ČOTOHUČÍ ? Dobrý pokus, ale to nie je jediné čo slovákov spája s indiánmi. Koncom 19 storočia došlo k násilnému usádzaniu posledných volne žijúcich indiánov do rezervácii. Boli im brané deti do anglických škôl aby boli postupne úplne odnárodnený a tak nemali ďaleko k úplnemu vyhubeniu. Povedali by ste že úplné barbarstvo, ale krestansko fanatickým američanom to zjavne nerobilo žiadne problémy. Boli o tom natočené desiatky filmov. Pozoruhodné na tom je, že v rovnakom čase sa v samom srdci Európy tiež brali deti rodičom a odvádzali na Dolnú zem, aby boli postupne úplne odnárodnené a pomaďarčené. Ale nepamätám si že by o tom niekto natočil čo i len milimeter filmu. Takže akousi neuveritelnou zhodou okolností, v Amerike čerstvo prišlí rolníci a remeselníci odvádzali a cielene likvidovali potulné kočovné kmene, kým v Európe zasa naopak, bývalí kočovný kmeň cielene odvádzal a likvidoval usadeních rolníkov. No nemá ta história zmysel pre rovnováhu?
  Práve si pozerám tú Hung. language. Nevedel som že slovo laba je maďarské. Ale je zrejmé že ak oni od nás prevzali veľa rolníckych a dedinských termínov, zrejme aj my sme sa neubránili od nich prevziať zasa pár polovníckych a loveckých termínov. Budem si musieť dat pozor na to čo hovorím :D
  Ale ani sa moc nečudujem prečo nás maďari nemajú v láske. Predsa len prísť po prehratej vojne v roku 1918 o celé Horné Uhorsko a najme o Sedmohradsko kde vládli vlastne už od svojho príchodu by namrzelo každý národ. O to viac že na Slovensku a v Rumunsku tak vlastne zostalo celé Uhorské baníctvo a maďarom na rovnej puste nezostalo nič ine než aspon slovne kopať do nás a do Rumunov.
  To Sedmohradsko ma vlastne zaujalo, napríklad aký nárok nan Rumuni vlastne majú, kedže nikdy nebol súčastou Valašska ani Moldavska. Maďari odvodzujú jeho názov od siedmich staromadarských kmenov tam usadeních. Ale zaujala ma aj informácia o Siedmich slovanských kmeňov v Bulharsku, ktoré si podmanili kočovný Bulhari a vytvorili jednu ríšu. Kedže Rumunsko vtedy ešte neexistovalo, a Dáciu stratili rimania s pod kontroli už pred nájazdom Hunov a navyše vieme že Velká Morava v tom čase hraničila z Velkým Bulharskom. Je možné názov sedmohradsko rovnako odvodzovať tak ako po maďarských tak aj po slovanských kmeňoch, čo mu by navyše napovedalo veľké množstvo slovanských názvov tak v Sedmohradsku ako aj v celom Rumunsku. Pričom etnicky nie je podla sčítania po slovanoch v Rumunsku ani stopa. Takže sa zdá že boli rovnako zdatní rumunizátori ako madarizátori. Ak spojíme územie Rumunska a Bulharska a predstavíme si ako to asi vyzeralo pred príchodom Avarov, Bulharov a Maďarov, vychádza nám, že toto územie muselo byt pravdepodobne osídlené slovanským kmenom Antov odkial podnikali spoločné útoky s Avarmi na Byzanciu. Posledná zmienka na Antov je z roku 612. Anti navyše neboli kmeň, ale volný kmeňoví zväz ktorí Avari rozbili. Žeby sedem kmenov? Názov Anti je navyše ovela viac bližší Venetom ako Slovanom. Ak porovnáme slová Vened, Venet, Enet, Enetoi, Anti, vychádza nám že ide stále o ten istý národ. Všade boli prakticky úplne asimilovaní terajšími národmi s výnimkou Bulharska, ktorý im ale vtlačili svoj názov, tak meno Ant, Enet, Venet úplne zaniká a zachovalo sa len ako názvy oblastí roztrúsené skoro po celej Európe ako Venetia, Anatólia, a podobne…

 20. Pán Štefan56,

  tuším, ste ten „etymologizujúci“ Štefan V., ktorý „totálne využíva“ jednoslabičnosť veľkého množstva
  slov z maďarskej slovnej zásoby – minimálne z 1/3 „umelej“ viď
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_language ,
  druhá tabuľka v stati Lexicon,
  ktorú na http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv nenájdete §§§ §§§ §§§

  Z tej tabuľky, ktorá uvádza pôvod slov slovnej zásoby dnešnej maďarčiny,

  jednoznačne pre jazykovedca vyplýva,

  ŽE MAĎARČINA JE DAČO AKO STREDOVEKÉ „ESPERANTO“ („z každého rožku trošku“) !!! !!! !!! ,

  a nie dačo ako „prajazyk slovenčiny“, či dokonca všetkých jazykov sveta §§§ §§§ §§§

  TAKÝM „ZNEUŽÍVANÍM“ JEDNOSLABIČNÝCH SLOV SA DÁ NAPRÍKLAD NÁJSŤ

  „SLOVENSKÝ“ NÁZOV RIEKY na hraniciach ALABAMY, GEORGIE a FLORIDY:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Chattahoochee_River

  foneticky ČOTOHUČÍ (čo to hučí ?) :D

 21. Ano. Ale som vlastne rád že maďari sami dokazujú že sme vlastne najstarším národom v Európe. Aj ked si to vlastne ani neuvedomujú, lebo keby aj museli by zničiť všetky archeologické nálezy spred 10 storočia.
  Inak nedávno som niekde zavesil že sumerské LUGAL= LU-GAL velký vodca znamená po slovansky LUdu-GALavá, teda hlava ľudu, vodca. Ale ako to s takýmito označeniami býva, ked sa ľudu vodca sprotiví často sa stane takéto slovo nadávkou. A teraz čary mary fuk, prechádzame v stredoveku z G na H (Bog na Boh) alalá, z lugal máme luhal. No myslím že aj dnes máme v našom parlamente vela takých lugalov – luhalov, ktorých si sami voláme aby nám dalej luhali. Potom slovo šarrukkin som prekladal ako prototyp slova šarkan, ale ako som sa dozvedel slovo šarkan pochádza z madarského sarkány a tak som zasa ja vlastne nevdojak poskytol maďarom další dôkaz do ich mozaiky o sumerskom pôvode, takže to bude ešte zaujímavé.
  Ale či skutočne žili slovania v mezopotámii pred príchodom skorých maďarských sumerov je ešte predmetom bádania všetkých maďarských vedcov, držme im preto palce nech môžem aj v budúcnosti prekladat ešte vela podobných článkov dokazujúcich našu starobilosť.

 22. Bynk, Ty „srandista“, to si článok z tých „Chicago Hungarians“

  prekladal maďarským štýlom a la „Hungarian = Magyar“,

  len si to našsky preonačil na Hungarian = Moravian = Slovakian !!! :D

  Ten František Plešatý nemá chybu, len toho Štefana Ozdobu by som „priblížil“ na Štefana Frnduľu. :D

  Na „orginály“ je NAJSMUTNEJŠIE TO „TYPICKY MAĎARSKÉ“ PRIEZVISKO AUTORA – RADIČ §§§

 23. p.byk dobre to je napisane. k madarom: chcem sa opýtať aky mate názor na vznik madarského jazyka, ako vznikol. aj na pôvod maďarského národa. lebo niektory tvrdia že prišli z azie ale pritom madari su tipický indoeuropania ako mi. lebo si myslim že madari vznikly tu v europe.
  Aj fini su indoeuropania a o laponcoch su to indoeuropania alebo aziati. lebo mne prídu tipicky severoeuropania .
  dakujem stefan56

 24. No nakoniec som sa do toho predsa len pustil a preložil som ten anglický text pomocou google prekladača a mojej chatrnej slovenčiny, hold najtažší jazyk v Európe sa nenaučia dokonale ani roduverný.
  Originálny text môžete nájst tu, ked nič iné sú tam aspon pekné obrázky:

  http://www.chicagohungarians.com/radics/Origin1.htm

  Hádam sa autor článku na mna nenahnevá že som jeho úmysel o dokázanii Maďarskej autochtónnosti v Karpatskej kotline otočil o 180 stupnov, ale podla mňa to takto dáva predsa len väčší zmysel. Preklad je čo možno najvernejší originálu:

  Meč Boží
   
  Toto krátke zhrnutie Slovenských dejín (najmä s ohľadom na ich pôvod v ranných záznamoch) sa odchyľuje od oficiálne zastávanej pozície zvyčajne vyučovanej v školách a nájdenej v encyklopédiách, ktoré naďalej naznačujú, že Slováci patria do indoeurópskej vetvy rodiného stromu. Avšak, ak sa človek pozrie trochu hlbšie a skúma diela učencov so špecializáciou v tomto konkrétnom období v histórii, nájdeme veľké množstvo nezrovnalostí a neistoty. Prevažujúca hypotéza, že Slováci sa vzťahujú k indoeurópskemu ľudu je založený výlučne na jazykových podobnostiach a nie je podporovaný na základe písomnej kroniky alebo archeologických nálezov. Poznamenajte si nasledujúce citácie od dvoch hlavných slovenských vedcov, ktoré ponúkajú vynikajúce príklady z neistej pôdy, na ktorej táto veda naozaj stojí:
  Dr. František Plešatý, prezident (2003) Slovenskej akadémie vied, píše vo svojej knihe, Moravská kronika (Chronicle of the Moravians, Officia Nova 1996.): „O predkoch Slovanov do roku 600 nl, môžeme iba hovoriť v ríši možností, založených na výskume v histórii jazyka, archeológie a zemepisnej flóry.“
  Okrem toho,
  Dr. Štefan Ozdoba, riaditeľ Slovenského Národného múzea v rokoch 1990-99, uvádza v Podľa slávny Verecký… (Through the pass of Verecke… /North-Eastern Carpathian Mountains./ Myšlienka vydavateľa, 1975.): „Tisícročie našej ranej histórie nasledujúce po roku 500 pred naším letopočtom je od tohto bodu takmer úplne prázdne miesto na mape nášho začiatku záznamov. Nemáme žiadnych písomných prameňov o ktoré by sa dalo oprieť, ani žiadne archeologické nálezy, ktoré by mohli byť priradené k starovekým Slovákom bez akýchkoľvek pochybností.“

  Príloha 1: Oficiálny hypotetický (HYPOTETICKÝ) pôvod vlasti. (Mapa Slovanskej pravlasti)
   
  Takže, ak učenci najvyššieho postavenia môžu ponúkať hypotézu (príloha č 1), pokiaľ ide o pôvod a ranú históriu Slovákov, nebolo by rozumné preskúmať iné možnosti? Zaujímavé je, že pomocou jednoho z našich nedávnych pokrokov vo vedeckých a lekárskych odboroch, sme narazili na nový nástroj, vďaka ktorému sa dnes prekopávame hlbšie do ľudských dejín a interpretujeme ich pomocou genetického výskumu. Napríklad všetky slovanské národy sú si stále príbuzné, kdežto rasovo je ugrofínska jazyková skupina rovnako rozmanitá, ako je len ľudsky možné. Malé kmene žijúce na východ od Uralu sú Mongoloidní, Fíni patria ku skupine Severoeurópanov, Slováci a Maďari sú typický, Stredo-Európania. Výskum v rokoch 1940-49 ukázal, že medzi ľudmi kráľa Árpáda (ten, ktorý si podmanil Karpatskú kotlinu o 1100 rokov skôr v 895 nl) je Ugrofínov celkom iba 12,5%. To predstavuje iba malé percento z celkového počtu obyvateľov v Karpatskej kotline, ďalšie možnosti zdanlivo majú viac čo ponúknuť, pokiaľ ide o pôvod Slovákov a ich jazyk. Poďme preskúmať tie, spolu s krátkou rekapituláciou oficiálnej verzie udalostí. Než začneme, a ako pripomienka, Slováci sami seba nazývali Moravania, Sloveni, Uhri, Ungri, Vengri, Venedi – mená, ktoré sa objavia často v texte.
  Začnime s výsledkami posledného genetického výskumu. V rokoch 1984 a 1989 maďarskej a nemeckej akadémie vied spoločne vykonali genetický výskumný projekt, ktorý vyústil v nasledujúce zistenia:
  „Hodnotili sme vypustenie tzv inter-genetický 9-bp, z ktorých prítomnosť či neprítomnosť je určujúcim faktorom pri vytváraní rasových vzťahov. Ázijského pôvodu z 9-bp úplne chýba z maďarského obyvateľstva. Zistili sme, ázijskú M Hapl-skupinu u Fínov, Ezras a Laponcov, ale nenašli sme ju ani v jednom maďarskom testovanom jedincovi. “ (Troj stránkové zhrnutie tejto spoločnej štúdie sa objavilo v týždenníku Život a veda (Life and Science) v článku „Genetické vzťahy našej populácie“ („Genetic Relations of our Population“); ktorú napísal Dr. Judit Bíreš, popredný slovenský vedec v skupine, bolo vydané 21 septembri 2001)
  To znamená, že najnovší vedecký výskum vyvracia tvrdenie, že Uhri sú geneticky príbuzný s Fíno-Ugric národmi. Logicky tieto čerstvé informácie volajú po novom preskúmaní a revízii, odkiaľ presne Slováci pochádzajú.

  Príloha 2: Stručný Atlas svetových dejín. Po poslednej dobe ľadovej, sa Karpatská kotlina stala dôležitým centrom pre rozptyľovanie ľudí v Strednej Európe.
   
  Na základe archeologických nálezov, môžeme s istotou povedať, že ľudia obývali Karpatskú kotlinu posledných niekoľko sto tisíc rokov. Časti a fragmenty ľudskej lebky a stopy boli nájdené v roku 1963 v Síleši (severozápadné Uhorsko); rádiokarbónové datovanie určilo, že tento pračlovek žil asi pred 350 tisíc rokmi. Odliatok mozgovne neandertálca z Gánoviec, zvyšky a nástroje pravekých neandertálcov boli nájdené v Karpatskej kotline, spolu s Kromanoncami (ktorých, podľa vedy, sú moderní ľudia priamymi potomkami). Asi pred 40.000 rokmi, v Severnej a Strednej časti Uhorska, sa vyvinula kultúra, ktorá excelovala na najvyššej úrovni svojej doby, ľudia z tejto civilizácie sú známy pre svoje jemné kamenné nástroje a hroty šípov, skutočné umelecké diela – také jemné nástroje neboli nikde inde na svete pochádzajúce z tohto obdobia. V neďalekej jaskyni v pohorí Buk, archeológovia tiež našli troj-holennú píšťalku z kosti (Dôkaz 3), neuveriteľne, päť nôt sa dá na ňu stále hrať. Hoci Karpatská kotlina bola tundrou počas poslednej doby ľadovej, ale stále bola schopné podporovať niektorích obyvatelov. Bolo zistené, že ľudia obývali jaskyne v celej Karpatskej kotline po mnoho tisíc rokov, artefakty pračloveka nájdené v blízkosti teplých prameňov sa datujú do doby ľadovej.

  Príloha 3: Nástroje a píšťalky z kosti – asi pred štyridsiatimi tisícmi rokmi.
   
  Po oteplení ktoré začalo asi pred 12.000 rokmi, veľké množstvo ľudí sa sťahovalo z juhu. Zdá sa, že pôvodná vlasť týchto prvých osadníkov bola Anatolia, dnešné Turecko. Profesor Hájnik S. Krantz, antropológ Washingtonskej Štátnej University, študoval históriu a pôvod rôznych európskych jazykoch, a zverejnil svoje poznatky v knihe, Zemepisný rozvoj Európskych jazykov (Peter Lang, 1988). Profesor Krantz nastavil určité zásady, ktoré použil usilovne vo svojej analýze, použil ich rovnomerne do všetkých európskych jazykov. Koncipoval na základe týchto usmernení o ľudskom správaní a život udržujúcich požiadaviek, ako je klíma, dĺžka vegetačného obdobia, a kvalita pôdy pre pasenie alebo poľnohospodárstvo, atď. Čo sa týka uhorského jazyka, prišiel k tomuto záveru, na strana 11 píše:
  „Tak sa zvyčajne uvádza, že Goralský Moravania sa presťahovali do Uhorska z východného zdroja v 9. storočí nášho letopočtu. Ja som ale miesto toho našiel, že všetky ostatné Goralské nárečia sa rozšírili zo Slovenska v opačnom smere, a to oveľa skôr.“
  Ďalej na strane 72 nájdeme nasledujúce pozorovania:
  „S ohľadom na tieto námietky aktuálnej Goralsko hovoriacej distribúcie by bolo povolené iba jedno alternatívne vysvetlenie – že táto rodina pochádza zo Slovenska a rozložila sa v opačnom smere. To nepôsobí vážny problém ak je čas pre tento pôvod a rozptyl kladený do skorého neolitu. Ak je to pravda, znamená to, že Slovenský (Moravský) je vlastne najstarším miestnym jazykom v celej Európy.“
  Krantz veril, že starovekí pastieri Veľkej podunajskej roviny hovorili Proto-slovenským jazykom. Bližšie skúmanie tejto otázky ukazuje, že prví osadníci z juhu, pastieri a poľnohospodári podobne, hovorili tím istým jazykom.

  Príloha č 4: Geografia danej oblasti. V strede je Karpatská kotlina, obklopená Alpami a Karpatmy.
   
              Pre lepšie pochopenie expanzie, alebo skôr migráciu neolitických ľudí, musíme sa bližšie pozrieť na danej oblasti. Trend otepľovania nastal asi pred dvanásť tisíc rokmi, čo znamenalo koniec poslednej doby ľadovej. Karpatská kotlina bola jedným z najvýznamnejších oblastí postihnutých klimatickými zmenami. Hory obklopujúce nížinu mali stabilizujúci vplyv na podnebie. Okrem normálnych zrážok, topenia snehu a ľadu z hôr distribuovaných riekami a jazerami, sa predpokladá veľa vlhkosti, čo vytvorilo hustú vegetáciu. Vegetácia poskytuje jedlo pre širokú škálu zvierat, jazerá a vodné ciesty boli bohaté na všetky druhy rýb.
              Takže Karpatská kotlina sa stala jedným z najžiadanejších miest pre život a schopnej podporovať výrazne väčší počet ľudí, než je priemer. Prví osadníci prišli z juhu, s najväčšou pravdepodobnosťou z Malej Ázie, dnešné Turecko. Akonáhle prekročili Bospor a Dardanely, buď išli na východ alebo na západ po morskom brehu. Tí, ktoré šli východným smerom narazili na rieku Dunaj. Mohli prekročiť rieku, alebo išli dalej po pravom brehu Dunaja do Karpatskej kotliny. Tí, ktorý prechádzali cez Dunaj mohli pokračovať v ceste na východ medzi Karpaty a Čierne more, alebo išli na západ po ľavom brehu Dunaja. Nasvedčuje tomu mnoho z nich, preto že veľké množstvo týchto skorých osadníkov skončilo v Transylvánii. Väčšina z nich pravdepodobne prekročila južné Karpáty pri rieke Olt.
  V polovici obdobia neolitu, bola Karpatskej kotliny už husto obývaná. Preto niektorí z týchto osadníkov pokračovali v ceste pozdĺž brehu Dunaja až k rieke Rýn a osídlili v podstate celú Strednú Európu. S ohľadom na všetky tieto body, je dobré povedať, že Karpatská kotlina bola jedným z najvýznamnejších, ak nie vôbec najvýznamnejšie centrum pre populačnú expanziu.

  Príloha č 5: 1. Krišská kultúra 2. Panónska kultúra 3. Kultúra Veľkej pláňe.
  (1. Krišská kultúra Srbsko, Rumunsko 2. Panónska alebo Zadunajská kultúra, dnešná Panónia okolo Blatenského jazera, Rakúsko a západné Slovensko 3. Východná lineárna keramika, Potisie)
   
  Neolitická kultúra sa začala vyvíjať na Slovensku približne pred osem tisíc rokmi. Asi pred 7500 rokov zreteľná kultúra rozkvitala v dolnom kraji – medzi Dunajom a Tisou, dolná oblasť východne od Tisy a v Transylvánii (patriacej dnes do Rumunska). To je známe ako Krišská kultúra (Dôkaz 5). Ľudia tejto kultúry žili v malých stanoch alebo vertikálnych stenách domov. V Transylvánii, sa dokonca používal kameň na stavbu domy s ohniskom v strede. Okrem lovu a zberu, sa títo ľudia zabezpečili praktickým poľnohospodárstvom a domestikáciou zvierat. Artefakty tejto spoločnosti vykazujú veľmi blízku podobnosť s kultúrou Mezopotámie. V roku 1963 sa v Tartarii (Sedmohradsko), na rieke Maroš, našli tri hlinené tabuľky (Príloha č 6) s piktogramami na nich. Podľa rádiokarbónového datovania, tieto tabulky sú skoro sedem tisíc (7000) rokov staré (aj keď niektorí archeológovia stále pochybujú o tomto dátume), napriek tomu môže toto zistenia naznačovať, že kolískou písma môže byť Karpatská kotlina, s ohľadom ze najstaršia sumerská tabulka je „len“ asi 5.500 rok stará. Že sa ich piktogramy vyvíjali do zložitého klinového písma, je všeobecne prijímaným faktom, že v Mezopotámii Sumerská kultúra je najstaršia, najviac vysoko vyvinutá spoločnost akú dnes poznáme. Mohli by tieto tabulky poukazovať na vyspelú civilizáciu Karpatskej kotliny, ktorá predchádza sumerskej spoločnosti?

  Príloha č 6: Hlinené tablety z Tartarie. (Znaky ako ruské ž, televízna anténa, hranaté O, D, 8, dve predieravené, asi ako talizmany atd…)
   
  Čoskoro učenci v polovici devätnásteho storočia, keď rozlúštili sumerské písmo, uznali, že Sumeri hovorili aglutinačným jazykom podobne ako Maďari, (teda proti logike slová od zadu vety, aby im asi nik nerozumel. V tejto súvislosti je zaujímavá myšlienka že maďarčinu si vymysleli turci ako tajný jazyk špehov a diplomatov, možno podobne si slovania upravili sumerčinu aby im nik na okolí nerozumel, Babylonské zmätenie jazykov); stovky sumerských slov, stále existujú v slovenskom jazyku dodnes. Francúzsky učenec, Francois Lenormant, strávil nejaký čas na Slovensku za účelom dosiahnutia lepšieho pochopenia slovenského jazyka. Niektorí veria, že anglický učenec, A.H. Sayce, tak isto, faktom je, že slovenčina sa ukázala byť užitočným nástrojom pri rozlúštení starovekej sumerčiny. Pri rozlúštení Sumerských klinových písiem, každý z dvoch priekopníkov (v polovici 19. storočia), Angličan Henry C. Rawlinson a Francúz Jules Oppert, mal uhorských spolupracovníkov: Hyacint Ronaj a Florián Matúš, resp. Niet divu, že v súčasnej dobe rovnako ako v minulosti, niektorí veria, že Slovenské a Sumerské jazyky spolu úzko súvisia. Iní, však, pokračujú v prerokúvaní tejto záležitosti.
  Kultúra Kriš bola nasledovaná kultúrou Velkej pláne (Kultúra s východnou lineárnou keramikou) asi o tisíc rokov neskôr. Artefakty tejto kultúry sa tiež podobajú sumerským artefaktom. Objaví sa na mnohých posvätných artefaktoch, najmä na malých modlách (Dôkaz 7) predstavujúce bohyňu plodnosti, jeden z najznámejších symbolov z tohto obdobia je trojuholník \/. Trojuholník sa používa pre „Vyrívať“ (písať) alebo reprezentuje ženu (Woman) piktograficky. Tiež nájdený v kultúre Veľkej planiny ďalší pozoruhodný symbol, ktorý sa podobá na kapitál M v latinke. Tento symbol sa prvýkrát objavil asi pred 5500 rokmi v Karpatskej kotline, mizne okolo 300 rokov neskôr. Zhruba v rovnakom čase, sa zjavil v kultúre Mezopotámie Uruk, čo naznačuje, že tam môže byť nejaký kontakt medzi ľuďmi z týchto dvoch regiónov. Čo je zaujímavé na tomto znaku, že nikto nepozná jeho význam, zostáva záhadou. Čo bude nasledovať, je skúmanie toho, čo tento symbol môže v skutočnosti znamenať a predstavovať.

  Príloha 7: Bohyňe z Mezopotámie, Slovenska a Kréty.
   
  Symbol podobný veľkýmu M, sa o tisíce rokov neskôr vyvinul do písmena M latinskej abecedy, čo naznačuje, že to reprezentovalo meno niekoho alebo niečoho veľmi dôležitého, čo začalo so zvukom m. Pred 5500 rokmi bola najvýznamnejšou hnacou silou spoločenského vývoja kultúra plodnosti, ktorá stelesňuje boj o život – pre vlastné potreby a existenciu ľudstva. Bolo by logické, pozrieť sa na vysvetlenie v rámci tohto okruhu myšlienky a nápadu. Matka v slovenčine, Mater v latinčine, Mutter v nemčine, Mother v angličtine a Nagy-mama (babka, Velká Matka) v maďarskom jazyku naznačujú, že symbol predstavuje otázku materstva: matka bohyňa v kultúre plodnosti. Takže sa zdá, že má podobný význam ako v trojuholníku, ktorý je medzinárodne uznávaný. Otázka: Prečo učenci neuznávajú túto zjavnú možnosť? Mohlo by to byť tým, že je tu ďalší skrytý význam tohto dávneho symbolu?

  Príloha 8: Krčok veľkéj hlinené nádoby s trojuholníkom a symbol písma M.
   
  Kolekcia neolitickej kultúry v Múzeu Jovan Damjaniča v Solnok v Uhorsku obsahuje exponát vrátane krku veľkej hlinenej nádoby (Dôkaz 8), ktorá bola použitá na ukladanie obilia asi pred 5,500 rokmi. Na tomto kúsku keramiky, je symbol velké M vyryté takým spôsobom, že je tiež súčasťou trojuholníka. Uhol V z formy M tvorí spodná línia trojuholníka ohraničená dekoratívne, v hornom riadku nad ním sú dve ryté, trojuholníkové oči, horizontálne ústa a nos v tvare z hliny. Teraz, keď dva symboly reprezentujú rovnakú vec, prečo je ich použitie v kombinácii? Je možné, že je ďalšie logické vysvetlenie na túto otázku? Čo by mohlo byť za významom zmyslu symbolu písmena M? Je fakt, že tento staroveký symbol sa podobá nielen písmenu M písmen latinskej abecedy, ale tiež vyzerá veľmi podobne ako písmeno M = /\/\ v Slovenskom runovom písme. Ak si spomínate, Sloveni sa nazývali Moravania – slovo ktoré tiež začína so zvukom m. Je možné, že za týmto starovekým symbolom M, mali by sme sa zamerať na slovo Moravan? (A tiež vieme že sa nazývali aj Veneti a tu máme symbol písmena V). V tom prípade, ak budeme používať význam Moravan (Sloven) pre hlavné M a význam Bohyňa alebo Velká žena (Matka) v trojuholníku, by kombinované čítanie znelo ako Moravská Bohyňa alebo Moravská Velká Matka (bohyňa Slovákov alebo tiež známa ako Moravianska Venuša). Je zaujímavé si všimnúť, že tie bodkovné rytiny akoby padajúce z trojuholníka sú ako semená vypadnuté z ruky poľnohospodárov pri výseve jeho pola. Možno konštatovať, s takmer istotou, že majiteľ hlinenej nádoby prosil o požehnanie bohyne za dobrú úrodu.

  Príloha 9: Egyptská bohyňa.
   
  Egyptský idol (Dôkaz 9) tiež symbolizuje bohynu plodnosti. Je asi 5.500 rokov starý a je vyrobený z bahna Nílu. Táto socha v tvare semien, ukazuje tvar ako zdvíha ruky s uzavretými prstami, čo naznačuje, že táto bohyňa niečo hovorí. Tam musí byť nejaká správa za tým výrazným postaveným paží. Bežne sú dnes uznávané hieroglyfy odborníkmi, Egypťania používali zvieratá, ľudské časti tela, a nástroje – a tak ďalej – ako symboly na prenos správ. Pri dalšom skúmaní našej egyptskej modly, začneme pozorovať, že na čele tejto sochy je hlava orol. Orol predstavuje písmeno A, Ariól. V Čítanke egyptské umenie, od Richard H. Wilkinson, zistíme, že význam ramena je ka, kau alebo kar, alebo množné karok (krok) v slovenčine, ale tiež možno rámě. Ruka s uzavretými prstami môže mať niekoľko významov: khefa čo znamená uchopenie (Kefa od slova kefovať, uchopiť inú ženu a kefovať s nou, ps. khefa=chepa, Cheopsa). alebo amem význam mám (chytiť). V maďarskom jazyku, ale uchopiť = markol, čo nemá žiaden vztak k egypštine. Ak by egyptológovia použil slovenčinu (ako niektorí Sumerológovia v 19. storočí), nebol by im ten jazyk pomohol pri rozlúšteniu egyptských hieroglyfov presnejšie? Možno, že potom by mohli prečítať symbol miesto, marok alebo makole radšej ako Uchopiť-mám než khefa. To sa môže zdať pritiahnuté za vlasy. Avšak, poďme pokračovať rozpárať hádanky pomocou slovenského jazyka ako nášho šifrovacieho klúča, aby som tak povedal. (V tejto súvislosti Orol a ruka, teda vták na ruke ma napadla súvislost, že sme doma odchovanú vranu nazývali Kara, alebo riadit auto karovať niečo riadiť rukami, kára voz tahaný rukami, teda niečo riadiť stroj, zviera a pod. Žeby náhoda?)

  Príloha 10: Fragment Býčej palety: uchopenie = mám.
   
  Ak sa pozrieme bližšie na Fragmenty Býčej Palety (Dôkaz 10) z Predynastického obdobia Egypta, je vidieť, že päť rúk „uchopilo“ lano (Wilkinsonove vysvetlenie) – pamätaj si, že to je = markol v maďarčine. Po analýze stôp a odhaleniu pozadia významov identifikovateľných symbolov na idole je možné sa pokúsiť o čítanie. Majte však na pamäti, že pri interpretácii starých piktogramov a symbolov, by sa mala iba časť slova (slabiky) použit pre správne čítanie. Hlava orla je A, ruka s uzavretými prstami je mám/má = uchopenie, zdvihnuté paže sú ka alebo ráme a socha samotná je bohyňa v slovenčine alebo Velká Matka. Ak to všetko dáte dohromady, tak to teraz znie: A máka (mak)/A máráka (Moravská) bohyna, alebo A Moravská Velká matka, tj bohyňa Slovákov. (Po odvare z makovíc by ju asi videl každý :-) To je presne rovnaké ako čítanie na hlinenej keramiky v Solnoku ako sme sa zaoberali už vyššie, oba artefakty sú pritom 5.500 rokov staré čo zdá sa, že potvrdzuje čítanie. Niektorí učenci tvrdia, že ľudia, ktorí založili egyptskú kultúru pochádzajú od rieky zvanej Netra. Je možné, že nejaký malý potôčik alebo prameň existuje pod týmto menom (ale neuvádza sa), ale iba jedna rieka uvedená v atlase sveta s podobným názvom je Nitra v Karpatskej kotline. Mohlo by to byť – ak je čítanie týchto dvoch artefaktov správne, čo nemôžeme vedieť z istotou -, že ľudia z Karpatskej kotliny už nazývali sami seba Makara, Máráka, Moravania pred 5500 rokmi a hovorili skorou formu slovenského jazyka? Jedna vec, ktorá môže byť uvedená, z istotou je toto: ak spojíme významy znakov a symbolov, nájdeme perfektné slovenské vety.
  Okrem už predtým skúmanými hypotézami, je tu ešte tretí idol z Anatólie (dnešné Turecko), ktorý je rovnako pôsobivý a relevantný pre našu diskusiu. Mnoho kusov týchto materských bohýň (č. 11) bolo nájdeních v Çatal Hüyük archeologickom nálezisku. Archeológ James Mellaart interpretuje figúrky ako „woman giving birth.“ V slovenčine: rodiace ženy. Iste, dosť hláv detí je vidieť medzi nohami žien, aby to potvrdilo čítanie. Mellaart však zlyhal, nevzal na vedomie oblúky na kolenách a na bruchu ženy. Význam trojvršia, trojitej hory-ako symbol v obrázkovom písme je „field“ alebo „land“, v slovenčine: krajina. Preto v prípade, že dve slová rodiť a krajina sa spoja, výsledkom je nasledujúci čítanie: rodná krajina – presné slovenský výraz pre vlasť. Okrem toho, na viditeľnej strane idolu, fotografovanom z uhla, môže tiež byť písmo M-ako symbol videný. Možno preto, že leopardovo poklesnuté brucho, na ktorom sedí žena, a predné a zadné nohy vytvorili M-ako tvar, znak je možno neúmyselný. Avšak, pretože tri oblúky boli ryté úmyselne, a zatiaľ čo leopardie brucho nie je dokonalý spätný oblúk, prerušenie v uhle v nej bolo asi tiež úmyselné. Symbol, ktorý sa znovu objavil, je velké M. Takže, čítanie Moravanská Vlasť (Motherland of Moravians), nemožno vylúčiť ako interpretáciu správy, ktorá sa nám snaží sprostredkovať dnes, toľko rokov po svojom prvom vytvorení.

  Príloha 11: Bohyňa z Çatal Hüyük. Poznámka oblúky nájdené na kolenách a na bruchu.
   
  V roku 1928 Dunaj v praveku, britský archeológ Gordon Childe vysvetlil, že vo veľkom trojuholníku (Mezopotámia, ostrov Kréta a Karpatská kotlina) „podobné kultúry“, existovali v období neolitu. Podobné kultúry nemusí nutne znamenať, že títo ľudia hovorili rovnakým jazykom, napriek tomu, na základe toho, čo naznačujú predtým rozlúštené artefakty, nemožno túto možnost úplne vylúčiť.
  V dobe kultúry na Veľkej planiny, samostatná spoločnosť rozkvitala na západ od Dunaja: Zadunajská alebo Panónska kultúra (Zadunajská kultúra s lineárnou keramikou). Artefakty z tejto kultúry boli nájdené v strednej Európe a najďalej na západ po rieku Rýn. Hoci na prvý pohľad tieto artefakty nemajú žiadnu podobnosť k tým z Mezopotámie (ako tie z východnej časti Dunaja), avšak, aj oni nepochybne nesú podobné znaky a významy, nájdené v kultúrach plodnosti. Táto spoločnosť postavila obrovské domy z dreva, zúrodnovala pôdu a domestikovala zvieratá. Neskôr, ako čas ubiehal, tieto originálne tri kultúry v Karpatskej kotline sa stali pestrejšími a zreteľnejšími, ako potvrdzujú lokalizované vlastnosti stále častejšie sa objavujúce v umeleckých dielach a výrobkov. Asi pred štyri tisíc (4000) rokmi, veľké množstvo prisťahovalcov dorazilo z juhu, to bol ľud Bádenskej kultúry. Ich masívny počet bol zrejme konečným a rozhodujúcim faktorom pri ktorom sa ustanovil slovenský jazyk v Karpatskej kotline. Populácia Karpatskej kotliny sa stala dostatočne hustá s týmto príchodom, takže budúci dobyvatelia a prisťahovalci, aj keď možno zanechali svoju stopu na už dominantnom jazyku v niektorých prípadoch, nemohli ho úplne zmeniť. Je logické dospieť k záveru, že tento jazyk bol Slovenský alebo, radšej povedzme, jeho prototyp. Staroveké geografické a miestne mená nájdené v celej Karpatskej kotline sa zdajú podporovať túto teóriu.
  Z planín na východe (Ukrajina), asi v roku 900 pred nl, Kimmerovia napadli Karpatskú kotlinu. Skýthi ich nasledovali v roku 500 pnl. Hoci Skýti dominovali Karpatskej kotline viac ako 500 rokov, ich osadníci husto osídlili iba Transylvániu (Sedmohradsko) a okolie pohoria Matra. Niektorí Slováci veria, že sú skytskeho pôvodu a to má samozrejme určité dôvody; 500 rokov nemohlo prejsť bez nejakého miešania s pôvodným obyvateľstvom. Jeden príklad poukazujúci na tento vzťah, je tradičná čelenka slovenských dievčat žijúcich dnes v okolí pohoria Matra – v štýle je veľmi podobná zlatej čelenke Skýtskej kráľovnej (Dôkaz 12). Kelti, Sarmati, a potom Huni nasledovali Skýtov. Hoci niektorí Slováci odvodzujú svoj pôvod späť k týmto veľkým dobyvateľom (k ľuďom kráľa Attilu), tento pôvod je pravdou len čiastočne – prvý osadníci sú tiež súčasťou tejto rovnice. Karpatská kotlina bola pod kontrolou Hunov asi osemdesiat rokov, ale len za posledných tridsať alebo za Attilu (433-453 nl) zriadili svoje sídlo na Veľkej podunajskej nížine. Po zániku Hunskej ríše, niektoré kmene Hunov sa vrátili k ich predchádzajúcej vlasti na sever od Čierneho mora. Je možné, že oni sú predkami Arpádovích ľudí, samozrejme, oni mysleli na seba ako na potomkov Hunov, a je to tak správne.

  Príloha 12: Čelenka slovenského dievčaťa a Skýtskej kráľovnej.
   
  Huni boli nasledovali „skorími“ Avarmi v 568 nl. pod vedením Kagana Bajana, oni založili ríšu od západných Álp, rieky Elba až po Kaspické more. Týto skorí Avari boli heterogénny v ich etnickom zložení. Niektorí z nich boli potomkovia Juan-Juan z provincie Xinjiang v dnešnej severozápadnej Číne (na základe čínskych kroník, Jou-Jan hovorili tureckými a mongolskými jazykmi). Ostatní patrili k severnej iránskej populácii ľudí, a mohli boli potomkovia Parthov, zmiešanej s malým počtom Hunov. Druhá vlna Avarov sa objavila okolo roku 670 nl. Niektorí ľudia sa domnievajú, kvôli ich veľkému množstvu, že oni boli prvá veľká skupina ľudí, ktorí v Karpatskej kotline hovorili v uhorskom jazyku, ale etnický makeup týchto národov je rovnako rozmanitý ako prvá vlna Avarov. Na základe archeologických nálezov, niektorí prišli z oblasti dnešného Iránu, iní z oblasti rieky Volgy, zatiaľ čo ich vodcovia boli Hunského pôvodu od severu kaukazských hôr. V roku 1963 archeológ našiel ihly z kosti oviec s runovými nápismi z konca Avarského obdobia. Mnoho ľudí ich lúštilo, ale s veľmi odlišnými výsledkami. Uhorské výklady sa navzájom líšia, zatiaľ čo iní si mysleli, že to bolo napísané v turečtine, nikto nepredpokladal, že by to mohlo byť napísané v slovenčine. Z tohto dôvodu je veľmi nepravdepodobné, že zriadenie uhorského jazyka v Karpatskej kotline, je možné ďalej pripisovať k druhej vlne Avarov.
  Mnoho učencov si všimlo jedinečnosť uhorského jazyka. Ešte môže chvíľu trvať než sa rozlúštia niektoré záhady, ktoré ju obklopujú, takže do tej doby by sme chceli ponúknuť nasledujúce: Anglický filológ, Sir John Bowring (1792-1872), hovoril mnohými jazykmi – Uhorčina je jedným z nich. Prekladal mnoho uhorských básní do angličtiny a v 1830 vydal literárny chrestomathy. Vo svojom predslove napísal:
  „Jazyk slovákov stojí obďaleč a sám. Štúdium ďalších jazykov nebude k ničomu k jeho správnemu porozumeniu. Ten je vytvarovaný predovšetkým v jeho vlastnej forme, a jeho konštrukcia a zloženie môže byť bezpečne uvedené do epochy, kedy väčšina živých jazykov v Európe buď nexistovala, alebo nemala žiadny vplyv na uhorskú oblasť.“
  Ako Bowring, kardinál Giuseppe Mezzofanti z Talianska, riaditeľ knižnice Vatikánu, hovoril mnohými jazykmi – medzi nimi aj uhorsky. V roku 1836 uviedol nasledujúce českému básnikovi, Augustínovi Franklovi: „Slováci ani nevedia, akým kultúrnym pokladom je ich jazyk.“ (Vatikánska knižnica, no tak tam je veľa skrytích pokladov). Dobrý Kardinál urobil toto vyhlásenie po stretnutí s niektorými uhorskými šľachticmi na ich návšteve v Ríme, keď sa na nich pozrel a začal rozprávať v slovenskom jazyku, Mezzofanti rýchlo zistil, že títo páni hovorili dokonalou latinčinu, ale len veľmi málo po maďarsky.
  Svätozár Hurban Vajanský: Slovenčina. Ďalšie verše vyjadrujú básnikov nesúhlas s odnárodňovaním: „…ju sácal každý lokaj v temný kút,“ a zotročovaním Slovákov: „Náš údel robota a rabské muky.“ Vo svojich veršoch tlmočil aj vieru v záchranu svojho utláčaného národa: „No dosť už! Ona ako lazar vstala, /boh sám ju vzkriesil, ako zrno z hrúd – /nás čaká žitia jar – a spása verný ľud!“

  Origin of Slovens od Jožo J. Radič.

 25. Martin , nepotešil si nikoho ani ja teba nepoteším. Minimálne lekvár je tak slovenský, ako sa len dá.Lek-vár .Ty to nevidíš /a nepočuješ ?/ Dokonca ja v tom tvojom eleukt-uarion .Je uarion tiež variť ?

  OLEJ mi pripadá (bohvieako som sa v tom nevŕtal ) veľmi našsky -už len ten LEJ na konci. Liať , zlievať.Možno preto aj O-LIVA.Som si istý , že aj S-LIVKY už dávno pijeme v podobe S-LIVOVICE..tak , ako sa v rusku smotane povie -div sa svete SLIVKI ! Lebbo je to zLIATE z mlieka…také jednoduché.

  O Kapuste a ostatnom…stavil by som si na čokoľvek čo sa týka pestovaných rastlín , poľnohospodárstva Určite aj KUCHYNE na náš koreň slova.Aj keby druhotne prišiel naspäť ako skomolenina v cudzom „nemeckom“ či inomm háve. Napadá mi ako krásne slovo a tak TALIANSKE – PIZZA. Hádam najväčší reprezentant ITÁLIE , I-THÁLIE – krajine ITALIKOV -ITHALIKOV- THAVIČOV-TAVIČOV kovov. Tak ako dodnes srbch. tháliť-taviť kovy. a tá PICA ?
  Mal si babku na dedine ? Vieš ako sa hovorí jedlu všeobecne a zrnu pre dobytok neskôr ? PÍCA .Moja babka kričala- dal si hydu píce ?
  Áno , pomáham si Horákom, Mám ho stále v úcte. AJ keď sa dá , ako vo všetkom čo omylný človek a nie „neomylný“ alademik tvorí, nájsť spústa chýb a chybičiek- stále je to geniálne a pracné dielo.

 26. Po dlhom čase od uverejnenia tohto článku tiež niečím prispejem a určite mnohých nepoteším:
  Slová lekvár a olej sú gréckeho pôvodu (elektuarion, elaios), slová šunka a žemľa nemeckého, slová klobúk a papuče tureckého pôvodu, slovo kapusta je z taliančiny.

 27. tzv.maďarčina patrí k ugorskej jazykovej skupiny spolu s Chantymatjšťinou…len by mali vysvetliť prečo ich najbližší jazykovo príbuzní sú mongoloidnej rasy a pseudomaďari …tam je niekoľko rás no dominuje europeidná…

  to ako keby poliaci hovoriaci slovanským dialektom boli černosi či indiáni…

 28. A ešte sem dám moju reakciu na námietky od jedného „nicka“, ktorí na inom blogu reagoval na môj predchádzajúci príspevok – PRETOŽE OSVETY VO VZŤAHU SLOVÁCI vs. MAĎARI STÁLE NIEJE DOSŤ!!!

  O reálnom počte padlých v bojoch Slovanov s „Aziatmi“ môžu nám dačo povedať Rusi, tí nedávno našli staré bojové pole, na ktorom do dnešných dní okrem „nespočetného“ množstva kostí ležala aj pozlátená zbroj, dokonca aj pozlátené hroty šípov. To musela byť mela, keď o nej niet historických správ, keď nebolo tých, čo by pozbierali takú drahú zbroj (v Teutoburskom lese zbroj od skapavších rozdrapovačných Rimanov naši Grmani pozbierali).

  A tie výpočty: počet jazdcov + počet podkoních + počet … = počet starých Maďarov, odporujú historickým zápisom.

  1. Porfyrogenet – vedec na tróne, a to sa nevidí ani dnes – zapísal, že zázemie oných „Turkov“ (ženy, deti, starcov) vyvraždili Pečenehovia, preto k nám prišli so slovanskými ženami.

  DÔKAZ JE V ANONYMOVI, KEĎ VYPOČÍTAVA DARY, ZA KTORÉ SI PRISŤAHOVAVŠÍ SA RUTHENI (TURCI BOLI LEN ICH ŽOLDNIERI) KÚPILI NOVÝ ŽIVOTNÝ PRIESTOR – 12 (!!!) BIELYCH KONÍ, … A 12 DIEV RUSINIEK !!!!!!!! DO DRUŽINY KŇAŽNEJ. RUSINIEK, RUTHENIEK NIE DAJAKÝCH „ŠIKMOOČIEK“!!!

  Poznámka: Uhorskí králi nemohli mať „turecký/maďarský“ pôvod, lebo už ste dakde videli, aby si dakto do svojich služieb najal vrahov svojich detí, žien a starých rodičov??? Pre menej chápavých, no tých Pečenehov/Bešeňov, ktorých nám dokonca strčili sem na Liptov, preto tu máme obec Bešeňová !!!

  PRETO JA NEPOZNÁM arpádovcov = JAČMIENKOVCOV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  VEĎ KTORÝ HRDÝ KOČOVNÍK STRPÍ MENO ODVODENÉ OD SLOVA JAČMEŇ?

  JA POZNÁM DYNASTIU KARPATOVCOV, K A R P A T O V C O V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Existuje list od „onemievajúcich“ Pasovčanov, v ktorom sa do Ríma sťažujú, že MORAVANIA SVOJICH OBLIEKAJÚ AKO „MAĎAROV“, A TAK ICH NAPÁDAJÚ!!!

  TU JE HISTORICKY ZACHYTENÉ ONO „ZMŔTVYCHVSTANIE“ „MAĎAROV“.

  3. A DO TRETICE JAZYKOVEDNÝ DÔKAZ – maďarskí vedci sa po stáročiach krvopotných výskumov do dnes nedopracovali k jednotnému výkladu ich mena!!!

  Ja im „napoviem“: Vážení páni, už ste sa dopátrali, že slovo MAĎAR je tureckého pôvodu a znamená HOVORIACI ČLOVEK. Teraz vám stačí odhodiť „odrodilecké“ klapky z očí a uvidíte

  MAĎ – AR = SLOV – AN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  MÁTE TO POTVRDENÉ GENETIKMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 29. Dám sem jednu „kuriozitu“ týkajúcu sa tzv. starých Maďarov.

  Práve mám rozčítanú Historickú revue č. 8 venovanú Slovanom a žasnem nad “matematickou” neschopnosťou historikov.

  Podľa doteraz známych prameňov, hlavne arabských, vieme, že sem do Potisia,
  zaznačeného už na mapách z čias Ríma ako PATHISOS,

  pricválalo 20.000 žoldnierov (cca r. 890) nazývaných dnes starí Maďari.

  Po dvoch “výpraskoch” ( 1 od Moravanov a 1 od Bulharov )
  dostali tretí od Bulharov r. 896, kde ich padlo 20.000,
  t.j. všetci a ešte aj dakto navyše,
  lebo aj v prvých dvoch bitkách museli dajakí zahynúť.

  Kladiem „básnickú“ otázku:

  Ako je páni historici možné, že o 4 roky v r. 900 dokázali plieniť v severnom Taliansku
  a tiež v Bavorsku?

  To vstali z mŕtvych????????????????????????????????????????????

 30. PraotecSlovak,

  tieto genetické výsledky Vám nestačia?

  https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/CoHovoriDNAoGenetickychKorenochSlovenskejPopulacie.aspx
  http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#I

  Moje archeolingvistické poznanie mi hovorí, že Nemec = Onemevší (ten, ktorý stratil našu reč).

  Viď trpké konštatovanie Paruma Schulzeho autora Slovníka polabskej slovančiny v 15. storočí:
  „Týmto jazykom ešte moja stará mama rozprávala, ale maladí sa už tento jazyk učiť nechcú.“

  Hamba odrodilcom!!!

 31. Pre Bozenu Ovsenu:
  To ze nemec je nazov pre tychto germanov je etymologycky dokazane, ide o to, ze gruzinci napr. sa nenachadzali v tychto zemepisnych sirkach, kdezto su dokazane asi tri nemecke systematicke kolonizacie, banska,… Uvedene si mozes potvrdit tym, ze vacsina slovnej zasoby v banskom zargone pochadza z nemciny. Takisto kazdy uzna ze nazvy miest Kezmarok a Ruzomberok nepochadzaju z nicoho ineho len z nemciny – Kase Markt – syrový trh a Rosen Berg – ruzový vrch. Preto ze sa tu nemci nachadzali casto a nerozumeli tak sme im hovorili spolu s bratmi cechurmi nemci.

  Pre frantu
  nic v zlom tu nikto nikoho nesudi kto je akej narodnosti, to o co tu trochu islo je badat v historii pomocou slov a ten nazor co si predniesol je ako keby si povedal, ze ako vieme ze ludovy nazov Honza je z nemeckeho Hans. Ide o to ze madari su dost zakomplexovany narod, ktory ma problem vyrovnat sa s vlastnou historiou a potom si vymysla historky o tisicrocnej nadvlade. Ja len dufam ze v najblizsej dobe sa objavi seriozny geneticky vyskum, ktorý potvrdí slovanskost velkomadarstva.

 32. Franta to čo píšete má veľký logický nedostatok! Ak majú Češi – Moravania – Slováci v reči spoločné drvivé percento slov, je to preto lebo pochádzajú z jedného jazykového a genetického pra kmeňa.
  Napr. slovo koláč je aj vám rodným slovíčkom! Preto slová ktoré uvádzate že by sme ich my Slováci možno prijali od Maďarov sú vlastné aj vám Čechom – Moravanom a vy s nimi predsa vôbec nehraničíte !
  My Slovania máme proste prevažne rovnakú slovnú zásobu. Všetky tie slova uvedené v tabuľke majú aj v susedných slovanských národoch rovnaký slovný základ. Takže také uvažovanie akým idete polemizovať je moc lacné a nevedecké. Seriózny jazykovedec sa nad vašimi nezrelými úvahamy len pousmeje. Aj Slovanské jazyky sú preto v podstate voči sebe len nárečiami ktoré sú predsa národnými jazykmi daných územných slovanských spoločenstiev. Čudujem sa vám lebo to ako ste to napísali by dokázal len maďarizátor ktorý hľadá svoju kultúrnu identitu len v tom prelepovaní všetkého naokolo magyar trikolórou, čo je geneticky ložou samou o sebe, a tým je vec všetkým akože jasná. Že čo je tak označené je maďarské a basta!

 33. Ja Vam lidi nerozumim. A kto Vam dokazal ze ti vsechny slova nesebrali Slovaci Madarom? Nebot je to normalni ze kdyz ste tady spolu 1000 let tak se slova rodiny a taky prijmeni michali a jednoduse se zacali uzivat rovnez v Madarstine a taky v Slovencine. Vzdyt taky mate prijmeni jako Wiedermann nebo Reingraber nebo Paulovicz na slovensku a ti lidi se pokladaji za slovaky no prijmeni rikaji o necem jinem. Kdyz si to uviedomite ze jste snima zili v Uhorsku 1000 nebo kolik let tak si myslim ze je to normalni ze mate slova co maji taky voni a voni maji slova co taky mate vy. Ja si myslim ze neexistuje clovek co by Vam dokazal rict jestli driv byl kolac nebo kalacs protoze to nikdo nevi urcite. Jo a ze madari prijeli na uzemi kde zili slovaci. Taky slovaci taky cechy nebo rakusaci prijeli na tohle uzemi. Nikdo znas tady puvodem neni doma. V Evrope jsou doma jenom Germani,Anglosasove, Hispani, Rekove(Greci), Frankove. My vsichni sme jen prijem a sebrali pudu na to nezapomente tak proc by voni pravo nemneli tady byt? Ja mam mamku napoli cesku napoli slovenku a tatu madara tak ja nechapu co se vsichny natahuji kdyz ma rodina dokaze spolu bydlet a vychazet spolu tak ja si myslim ze by to mohlo byt taky mezi narody. Tohle je jenoum muj nazor.

  Jo a ktomu ze Nitra hlavnim mestem Slovenska. Jo mozna statisticky by to bilo blize ke vsem slovakum nicmene nevim jak blizko by to ke slovakum bilo kdyby to stehovani uradu a taky parlamentu a tak museli zaplatit protoze bo by stalo vic nez celkovo dozou lidi zaplatit na danich a o hodne. Ja Vam tu iluzi neberu a pak by ste nadavali na to ze nemate penize takze by to melo celkove efekte sebadestrukce z financniho hlediska. Taky firmy co v Bratislave zamnestnavaji lidi se Vam nezacnou kvuli statusu hlavniho mensta stehovat do meniso.

  Tak se mejte hezky. Ja doufam ze sem nikoho neurazil nebyl to muj umysl jenom sem chtel rict svuj nazor.
  Hezkej den

 34. chcel by som len dodať … že slovo „nemec“ je slovenského pôvodu :) a tým pádom aj v maďarčine prebraté zo slovenčiny… … nemcov sme nazvali podla toho že sme sa s nimi nemohli dohovoriť :) nemohli mluviť našim jazykom :P nemec je človek čo ti nerozumie (resp. nerozumie slovansky/slovensky)

 35. Pre Maďarov, žiaľ až doslova platí ono známe „poturčenec horší Turka”, ktoré sa vzťahovalo na janičiarov aj slovenských chlapcov, z ktorých Osmanský Turci vychovali svojich vojakov.
  V STV som videl spomínať jednu 90 ročnú Slovenku z Dolnej zeme, ktorá sa za slobodna volala Žiláková, ako maďarský úradníci „premenovali“ , t. j. pomaďarčili, jej štyroch bratov, ktorí ako dorastali, tak sa chceli zamestnať v maďarských štátnych službách.
  Keďže každý z jej bratov narazil na iného úradníka, tak sa stalo to, že každý jeden skončil s iným pomaďarčeným priezviskom!!! Prvý úradník „vyprodukoval“ Zsolnaya, to sa nevidelo druhému úradníkovi atď.
  Na dokreslenie absurdity úradného, násilného pomaďarčovania uvediem, príklad „super“-dobrovoľného pomaďarčovania sa v osobe Ľudevíta Košúta alias Lajosa Kossutha, ktorý svojho času vykrikoval: „Pomaďarčujme, pomaďarčujme, lebo zahynieme!“ Maďari sa mu za jeho „superdemokratizmus“ odvďačili tým, že ho dnes označujú za najväčšieho maďarského politika všetkých čias. Myslím si, že spomínať tu ešte aj najväčšieho maďarského básnika Alexandra Petroviča alias Sándora Petöfiho, ani netreba. Ale prečo nie? (Preč s vštepenou nám autocenzúrou!) A do tretice: Najväčší Maďar všetkých čias má priezvisko Széchenyi = Sečanský!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ešte aj tá Rubikova kocka je RÚBIKOVA – jeho starý otec prišiel do Budína od Trnavy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *