Letný slnovrat – vence a tury

Hoci vieme, že Sloveni uctievali Slnko a jeho deriváty – oheň, blesk a hrom, veľa toho o staroslovenskom náboženstve zostáva zahalené tajomstvom. Štúdiom historických materiálov a vlastným pozorovaním som objavila veľmi zaujímavú paralelu, ktorá existuje medzi staroslovenským a staroegyptským náboženstvom (tiež velebiacim Slnko). Možno by nám egyptský panteón pomohol lepšie pochopiť nás samých a dokonca aj pravú pohanskú podstatu súčasného kresťanského náboženstva. Hoci som tento článok napísala pred niekoľkými rokmi, nikdy som ho nepublikovala. Robím tak až teraz, lebo si myslím, že dozrela doba. Trochu som ho upravila a pridala k nemu informácie, ktoré som medzičasom objavila. Teším sa na konštruktívnu kritiku.

Čo je letný slnovrat?

Letný slnovrat (21. júna), nazývaný aj Svätojánska noc, bol jedným z najväčších pohanských staroslovenských SVIATKOV, kedy ľudia SLÁVILI najdlhší deň a najkratšiu noc v roku, SLÁVILI SLNKO a najmä plodnosť. Aj Škandinávci slávili tento sviatok a nazývali ho Solvend (lat.; sol – Slnko, vend – rotovať, obrat), alebo Midsommar (švédsky; stred leta). Je zaujímavé, že Solvend znie takmer rovnako ako Sloven, však?

Magický západ Slnka.
Magický západ Slnka.

Slnko (nazývané aj Ján, Jún) bolo na letný slnovrat najsilnejšie, najvyššie bolo nad obzorom a najdlhšie na oblohe z celého roka. Ak ho personifikujeme, môžeme ho na letný slnovrat prirovnať k švárnemu junákovi (švárny od slova Svarga, čiže Slnko, Česi z toho majú svářet a my zvárať), to znamená, že bolo silným mladým mužom v najlepšom veku. Švárny znamená horúci presne ako v angličtine, kde na označenie sexi muža, alebo ženy použijeme výraz hot, horúci. Na zimný slnovrat je Slnko naopak staré ako šedivý deduško a zomiera, aby tri dni po zimnom slnovrate opäť „vstalo z mŕtvych“/“vzkriesilo sa“/“narodilo sa“/“prebudilo sa“ ako bábätko, ktoré silnie, mocnie, rastie, pribúda, mení sa na malého chlapca a potom na sexi muža. Je to nekonečný kolobeh života na Zemi.

Nepripomína Vám to prebudenie náhodou kresťanský príbeh o vzmŕtvychvstaní Ježiša Krista? Ak áno, tak vedzte, že podobností bude viac.

Ako sa slávil letný slnovrat?

Na letný slnovrat mládenci pálili ohne z dubového dreva, do ktorého udrel Paromov blesk. Všimnite si, že hovoríme o strome, ktorý bol hromozvodom pre nebeské sily do Zeme. Muselo sa jednať o dubové drevo, pretože práve dub sa zo všetkých stromov najčastejšie stával terčom blesku.

Chlapci preskakovali vatry a v momente, keď boli vo vzduchu nad ohňom, želali si nejaké želanie. Verili, že čarovná moc ohňa im želanie splní. Najčastejšie si želali nejaké dievča, ktoré sa im páčilo. Alebo chlapca, pokiaľ boli teplí. Taktiež zvykli zapáliť drevené koleso z voza znázorňujúce slnečný kotúč, Svargu, kalendár, kolobeh života, a to potom spúšťali z brehu do rieky. Točiace sa koleso života totiž tvorilo podstatu staroslovenskej náuky o harmonickom živote.

Dievčatá si na letný slnovrat plietli vence, ktoré si potom kládli na hlavu a neskôr ich hádzali do rieky, aby z nich vyčítali budúcnosť. Keď veniec odplával ďaleko, ženích mal byť z ďaleka. Keď sa zachytil na brehu poblízko, ženích mal byť miestny. A keď sa veniec potopil, bolo to zlé znamenie. Ak nablízku nebola rieka, ani potok, hádzali vence na strechu domu a podľa toho, o koľko radov šindľov sa zosunul, o toľko rokov sa dievča malo vydať.

Dievčatá tiež venčili rohy dobytka v maštali.

Letný slnovrat bol oslavou plodnosti. Mladí verili, že pod papraďom, ktorý počas toho dňa rozkvitne, je ukrytý poklad. Hoci papraď nikdy nekvitne, mladým to nebránilo v tom, aby ho aj tak išli hľadať do lesa. Niekedy ho hľadali až do rána a na jar s návratom bocianov prišlo bábätko. Z toho potom vzniklo príslovie, že bociany nosia deti.

Otázky vyznievajú nasledovné:

 • Prečo dievčatá nosili na hlavách vence?
 • Prečo sa venčili rohy dobytka?
 • Prečo sa na letný slnovrat plodilo?

Skôr, ako tieto otázky zodpovieme, pozrime sa na posvätného býka Hapiho v starom Egypte.

Návrat k staroslovenským tradíciám - letný slnovrat 2012 so Žiarislavom na Cisárskej holi pri Kokave nad Rimavicou.
Návrat k staroslovenským tradíciám - letný slnovrat 2012 so Žiarislavom na Cisárskej holi pri Kokave nad Rimavicou.

Býk Hapi v starom Egypte.

Pozrime sa teraz, ako uctievali svätého býka Hapiho v starom Egypte.

Hapi - posvätný býk, stelesnenie Slnka so slnečným kotúčom medzi rohmi
Hapi - posvätný býk, stelesnenie Slnka so slnečným kotúčom medzi rohmi

Hapi bol posvätný býk boha Ptaha, uctievaný v Memfide, v starom Egypte. Jeho grécke a latinské meno bolo Apis. Znamenalo „ukrytý“, pretože musel byť odhalený medzi ostatným dobytkom na základe špeciálnych znakov. Podobne aj Ježiš sa neskôr vydával za mesiáša, ktorého v ňom mali ľudia rozpoznať. Židia ho však neuznávajú za pravého mesiáša, lebo nespĺňal všetky podmienky. Hapiho kult sa začal pred takmer 3000 rokmi pred naším letopočtom! Čo sa vtedy dialo v Karpatskej kotline???

Hapi zaujímal medzi posvätnými zvieratami Egypťanov jedno z najpoprednejších miest. Jeho honosný kult uvádzal neegypťanov do údivu. Spomienka na Hapiho nikdy nevymizla z pamäti ľudí; ak nie ináč, žila aspoň v trocha zdeformovanej podobe „zlatého teľaťa“ z biblie.

Hapi bol vždy iba jeden. Bol to osobitne vybraný býk, o ktorom Egypťania verili, že sa doňho vtelilo Slnko (vteliť ako vstúpiť do teľaťa). Hapi bol teda stelesnením/steľatením (boha) Slnka na Zemi. Podobne sa do Ježiša Krista neskôr údajne vtelil Boh (vtelil od slova telo). Slovo telo teda mohlo prebrať druhotný význam až následne pokresťančením zo slova teľa.

Býk Hapi.
Býk Hapi.

Hapiho splodilo nebeské svetlo (Slnko, Mesiac, blesk), ktoré  zostúpilo na panenskú kravu. Podobne neskôr na pannu Máriu, Ježišovu matku, údajne zostúpil Duch Svätý (svetlý), s ktorým počala Ježiša. Hapiho matke, krave, bol zasvätený špeciálny kult rovnako, ako neskôr panne Márii, Ježišovej matke.

Stať sa posvätným býkom Hapim nebolo ľahké. Hapi musel mať 29 osobitných znakov. Hérodotos uvádza iba päť: čiernu farbu, na čele trojuholníkovú bielu škvrnu, na chrbte obrazec v podobe orla, v chvoste trojfarebné chlpy a pod jazykom výrastok v podobe skaraba.

Hapi bol znázorňovaný so slnečným kotúčom (vencom) bohyne neba Hathor medzi rohmi, s posvätnou kobrou, s trojuholníkovou škvrnou na čele a s ozdobnou pokrývkou v tvare orlích krídel na šiji. Hathor bola matka a manželka boha Slnka, bohyňa lásky a radosti, ochrankyňa žien a zomrelých – uctievaná a zobrazovaná v podobe kravy, alebo ženy s kravskými rohmi, titulovaná aj ako Slnečné oko, niekedy uctievaná aj v podobe stromov.

Na základe napísaného môžeme smelo konštatovať, že Ježiš Kristus bol v skutočnosti vytvorený na obraz posvätného vola a Ježišova matka, panna Mária, zase na obraz panenskej kravy.

Ježiš so svätožiarou, ktorému sa klania panna Mária (vľavo). Hapi, posvätný býk so slnečným kotúčom medzi rohmi, ktorému sa klania Egypťan (vpravo). Ježiš má svoj predobraz v býkovi Hapim.
Ježiš so svätožiarou, ktorému sa klania panna Mária (vľavo). Hapi, posvätný (posvietený, osvetlený) býk so slnečným kotúčom medzi rohmi, ktorému sa klania Egypťan (vpravo). Ježiš má svoj predobraz v býkovi Hapim.

Hapi mal iba dve povinnosti. Na jar sa prešiel v sprievode kňazov a kráľa po poliach, aby im zabezpečil plodnosť. Druhou jeho povinnosťou bolo, aby sa pri verejnom predvádzaní nejako prejavil, zabučaním, alebo zafŕkaním, čím dal kňazom podklady k veštbe o otázkach verejného a súkromného záujmu. V jeho mene kňazi prijímali obetné dary, čo mu prinášali zbožní veriaci z celého Egypta, a tiež honoráre za veštby. Čiže rovnako ako kresťanstvo, aj staroegyptské náboženstvo bolo hlavne o peniazoch!

Pápež versus egyptská kráľovná Neferiti s bohyňou Isis. Porovnajte si čapice, kruhové látky okolo krkov, stuhy, ktoré vedú z čapíc a pastierske palice. Kresťania toho naozaj veľa nevymsyleli, iba si obliekli rovnaké hávy režimu predtým a zo Slnka spravili Ježiša. Jednalo sa o politický prevrat, ktorý tu trvá už 2000 rokov. Zmyslom toho prevratu bola rovnosť medzi ľuďmi. Všetci sme si rovní, len niektorí sú si rovnejší, ako môžme vidieť podľa množstva zlata, ktoré má pápež na sebe. Najmä ten zlatý prsteň na ruke sa nádherne vyníma.
Pápež versus egyptská kráľovná Neferiti s bohyňou Isis. Porovnajte si čapice, kruhové látky okolo krkov, stuhy, ktoré vedú z čapíc a pastierske palice. Kresťania toho naozaj veľa nevymsyleli, iba si obliekli rovnaké hávy režimu predtým a zo Slnka spravili Ježiša. Jednalo sa o politický prevrat, ktorý tu trvá už 2000 rokov. Zmyslom toho prevratu bola rovnosť medzi ľuďmi. Všetci sme si rovní, len niektorí sú si rovnejší, ako môžme vidieť podľa množstva zlata, ktoré má pápež na sebe. Najmä ten zlatý prsteň na ruke sa nádherne vyníma.

Sloveni tiež uctievali býka (Hapiho)

Je neuveriteľné, že kult egyptského býka so Slnkom medzi rohmi z obdobia takmer 3000 rokov p. n. l. presne zodpovedá staroslovenskému sväteniu letného (ale aj zimného) slnovratu venčením rožného dobytka ešte v dobe nedávnej!!!

Otázka znie, či Sloveni naozaj uctievali býka a či je o tom aj nejaký dôkaz. Odpoveď znie – áno.

Prvý dôkaz je slovenský jazyk a v ňom zachytená pohanská terminológia pretransformovaná na kresťanstvo –> býk (po latinsky býk = boccha) – bog, bohatý – býkatý (mať veľa býkov), teľa – telo, svätý – osvetlený, sláva – slnečná žiara, vôl – vladár, Parom – faraón, vykresať oheň – vzkriesiť, atď.

Ďalej sú to rozmanité výrazy pre býka, je ich naozaj mnoho –> býk, krava, vôl, tur, zubor, bujak, ale aj vŕšava (vršabha), ktorá v sanskrite znamená kravu. Toto veľké množstvo vypovedá o dôležitosti býkov.

Je neuveriteľné, ako slovenský jazyk plne reflektuje pojmy spojené s kultom Slnka, hoci tieto pojmy dnes majú už nové kresťanské významy. Je zarážajúce, ako sa v nás touto transformáciou úplne vymazalo niekdajšie pohanské povedomie, hoci skutočný význam slov je šokujúco napovedajúci! Môžeme smelo povedať, že kresťanstvo nám slovenstvo úspešne ukradlo.

Ďalší dôkaz je v arabských správach o Slovanoch. Gardizi za vlády gaznianskeho sultána Abd ar-Rašída (1050 – 1053) napísal rozsiahle historicko-zemepisno-geografické dielo Ozdoba dejín, v ktorom píše, že Slovania sú ctiteľmi býka, a hneď je k tomu poznámka od našich historikov: „Asi chyba v texte. Správnejšie by malo byť: Sú ctitelia ohňa. Porovnaj paralelný text u Ibn Rustu.“ Nuž, či ctitelia býka, alebo ohňa, na veci to nič nemení, lebo je to jedno a to isté, len povedané dvomi rôznymi spôsobmi.

Ďalší dôkaz je archeologický. Pamätáte si, ako som písala, že egyptský býk Hapi mal na hlave trojuholníkovú škvrnu? Tak soška malého býčka práve s takouto trojuholníkovou škvrnou bola nájdená pri Štúrove, viď obrázok. Jedná sa o býka Hapiho? Podľa mňa áno.

Štúrovo: plasticky stvárnená hlavička býčka doplnená rytou a maľovanou výzdobou na fragmente nádoby. Zdroj: Dávne dejiny Nitry a okolia, Matej Ruttkay, Archeologický ústav SAV, Nitra, r. 2005 Všimnite si trojuholníkovú škvrnu na hlave. Je to býk Hapi?
Štúrovo: plasticky stvárnená hlavička býčka doplnená rytou a maľovanou výzdobou na fragmente nádoby. Zdroj: Dávne dejiny Nitry a okolia, Matej Ruttkay, Archeologický ústav SAV, Nitra, r. 2005 Všimnite si trojuholníkovú škvrnu na hlave. Je to býk Hapi?

Doplnkovým dôkazom, že s Egyptom máme toho spoločného viac, ako si myslíme, môže byť mesto Théby, v ktorom sú sfingy Ammun-Ra. Théby boli hlavným mestom Egypta v strednom a novom kráľovstve a bolo postavené medzi rokmi 2055 pred n. l. až 395 n.l.. Théby máme ale aj my na Slovensku. Je to predsa Devín (Božie Mesto), najzápadnejšie miesto v Karpatskom venci. Devínov je vo východnej Európe veľa. Jeden Devín je aj v Sedmohradsku, dnešnom Rumunsku a volá sa dnes Deva.

Prečo dievčatá nosili na hlavách vence?

Víla Amálka
Víla Amálka s vencom na hlave

Vence predstavovali symbol Slnka (svätožiaru, boha Svaroga, inými slovami Svargu, Žiarboha), ktoré svojím svetlom oplodnilo panenskú kravu, ktorá porodila osvetlené, čiže posvätné teľa, inými slovami býka, čiže boga, boha. Vence predstavújú symbol svätosti, svetlosti.

Je zaujímavé, že cudzinci nás Slovenov nazývali aj Vinidmi, Venetmi. Žeby v tom bolo zakliate slovo veniec? Možno áno, veď Sloveni žili navyše v Karpatskej kotline, ktorá má tvar koruny, venca.

Veniec pre Slovanov znamenal naozaj veľa a objavuje sa pri každej možnej príležitosti.

Nevesty sa pred vydajom venčili a po vydaji zase čepčili. Nevestám sa dáva veno (dar rodičov). Víly vili vence. Vence kladieme na hroby. Poznáme vence slávy. Pri dožinkoch sa robili vence pre gazdu. Naši veľkňazi boli venčení zlatými vencami (korunami), lebo to boli svätí muži, zástupcovia boha, býka, teda Slnka, na Zemi. Pri sobáši sa mladomanželia spájajú symbolom posvätnosti, dvoma zlatými vencami, prsteňmi.

Prečo sa venčili rohy dobytka?

Tým, že sa na letný slnovrat venčili rohy dobytka, pripomínalo sa počatie posvätného býka. Práve na letný slnovrat, sviatok plodnosti, kedy je Slnko najsilnejšie a najbujačivejšie, Slnko oplodnilo svojím svetlom, svojou slávou (slnečnou žiarou) panenskú kravu. Otázkou zostáva, prečo boli posvätné práve býky? Odpoveďou je, že nie býky ako zvieratá boli posvätné, ale skôr býky ako hory.

Naozaj naše hory niesli mená býkov. Alebo inými slovami, po býkoch boli pomenované hory.

Od slova tur je odvorené Turie, čo je slovenské slovo, ktoré väčšina Slovenov už nepozná a znamená vysokú skalnatú horu s ostrými štítmi. Aj Turiec je nazvaný podľa hôr, turov, ktoré ho obkolesujú. Aj naše Tatry sa nazývajú podľa turov. Po latinsky sa Tatry nazývajú Turtur, tak sú zachytené v Anonymovej kronike. Tur je tam zdvojený, lebo Tatry sú veľhory. Len pre zaujímavosť tartar po anglicky znamná zubný kameň. Keď hovorím o Tatrách, nemali by sme ich deliť na Vysoké a Nízke, ale na Vyšné a Nižné, lebo Tatry (tury) sú len jedny a rozdeľuje ich na severné a južné práve rieka Váh.

Podľa turov dostali názov aj náš Turiec, Turská skala, Záturčie, Turany, Velestúr, atď. Nie náhodou je tedaTuriec obklopený skalnatými horami Malou a Veľkou Fatrou…

Slovensko nie je jedinou krajinou, kde sa hory nazývali podľa turov. Gréci nazývali hory podľa taurov (grécky; taurus – býk), podobne aj Turci, ktorí majú tura dokonca vo svojom mene a dobre vieme, aké je Turecko hornaté. Aj Slovinci majú Taury – dokonca Vysoké a Nízke, podobne ako my Tatry.

Aj Ural je nazvaný podľa kráv. Urus znamená po latinsky tur.

Všimnime si, že aj tatranské Roháče súvisia s kravami, lebo sú nazvané podľa ich rohov.

Dokonca aj Karpaty súvisia s kravami, lebo sú nazvané podľa ich chrbtov. Karpaty sú jednoducho kravské Chrbáty.

Dokonca aj slovo Kriváň súvisí s kravou, lebo krivý a krava majú rovnaký koreň. Krava je vlastne nazvaná podľa toho, že je krivá.

Aj vŕšava je nazvaná podľa kravy, pretože, ako som už vyššie spomínala, vršabha v sanskrite znamená krava. Takže už rozumieme, prečo sa hrad Vršatec volá vršatec. Keď sa naň pozriete, vidíte skalnaté výstupky nad terén. (Všimnite si, že aj v slove terén je tur.) A tiež už rozumieme, prečo sa Varšava volá Varšavou. Určite je pri nej nejaká vŕšava, nejaký kopec, na ktorom bolo možno hradisko.

Tury (hory) a posvätný tur (býk) Hapi.
Tury (hory) a posvätný tur (býk) Hapi.

Otázka je, prečo sa hory začali nazývať podľa turov a kráv. Určite preto, že sa na ne podobali.

Keď si teraz predstavíme proces oplodnenia panenskej kravy slnečným svetlom, vidíme, že každé ráno Slnko vychádza na východe spoza hôr, horských chrbtov alebo rohov, a svojimi teplými a svetlými lúčmi oplodňuje panenskú (Panóniu??) Matku Zem, po latinsky Terru, čiže kravu, vďaka čomu je na Zemi život, lebo život bol svetlom ľudí, ako napísal Ján vo svojom evanjeliu. Každé jedno ráno objavoval sa na oblohe posvätný symbol Slnka medzi horskými štítmi, sťa býčimi rohmi. Bol to presne ten symbol, ktorý mal býk Hapi na hlave – kotúč Slnka medzi rohmi. Zrodil sa posvätný býk, tur. Na letný slnovrat bola táto oplodňovacia moc najväčšia a preto sa slávila.

Keď spomínam Jána, mala by som povedať ešte niečo. Mám totiž silné podozrenie, že Ján ukradol do svojho evanjelia mnohé myšlienky práve od Slovenov. Vedie ma k tomu hneď niekoľko stôp. Po prvé, Ján napísal svoje evanjelium v Byzancii. Slovania tam vtedy podľa oficiálnej historiografie údajne ešte nemohli žiť, no my vieme, že mohli. Po druhé, keď k nám priniesli Cyril s Metodom prvý slovenský text, bolo to práve Jánove evanjelium. Prečo práve toto? Myslím si, že preto, lebo sa najviac podobalo na staroslovenskú náuku o svetle a Bohu. A prečo sa najviac podobalo? Lebo bolo zo staroslovenskej náuky odpísané. Ako vieme, začiatok Jánovho evanjelia znie: „1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2 Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3 Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.“ My však už vieme, že slovo = sláva a že boh = býk. Preložme si to teda do staroslovenského jazyka: „1 Na počiatku bola Sláva (slnečná žiara) a Sláva bola u Býka a Býk bol tá Sláva. 2 Táto (Sláva) bola na počiatku u Býka. 3 Ňou povstalo všetko a bez Nej nepovstalo nič, čo povstalo. 4 V Nej bol život a život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.“ Vidíme, že nám to celkom dobre dáva zmysel. Ján mohol tieto slová mať od nás, Slovenov.

Keď hovorím o kradnutí, musím ešte spomenúť židov. Mám opäť silné podozrenie, že ideu o ich zasľúbenej Zemi si takisto požičali od nás, Slovenov. Ak si zoberieme, že Karpatská kotlina má unikátny, na Zemi neopakovateľný, takmer dokonalý tvar kruhu, venca, a ak si to spojíme s tým, ako veľmi bol veniec posvätný u našich predkov, môžeme povedať, že Karpatská kotlina bola pre našich predkov Zasľúbená Zem, inými slovami Sľúbená Zem. Ak si zoberieme, že sľub je vlastne to, keď dáme niekomu slovo (je tam betatizácia b na v, ako v prípade hrb versus hrvoľ, alebo hrb versus hriva), tak Sľúbená Zem je vlastne Slovená Zem, Slovenská Zem. Ale možno je sľub odvodený od ľúbiť a jednalo sa najmä o sľuby vernosti medzi milencami alebo panovníkmi. Nie nadarmo ruský kronikár Nestor kládol pôvod Slovanov do zasľúbenej Zeme v Karpatoch. O túto zem boli vždy najväčie boje, lebo bola v strede, na križovatke ciest a mala úrodnú pôdu, veľké rieky, niekoľko mezopotámií, čiže medziriečí, kde sa výborne darilo poľnohospodárstvu. Ak niekto porovná slovenský slovník s latinským a gréckym, určite by sa tieto jazyky tak nepodobali, keby pravlasť Slovanov bola niekde v pripiaťských močiaroch. Zasľúbená Zem je vždy panenská, z čoho môže byť názov Panónia ako synonymum pre Slovenskú Zem. Po príchode kresťastva sa ochrankyňou Moravy, neskôr Slovenskej Zeme premenovanej na Uhorsko, stala panenka Mária, ktorá mohla byť vnímaná ako kresťanská reflexia panenskej kravy, podľa ktorej bola možno nazvaná Panónia.

Vráťme sa teraz naspäť k slnečnému kotúču a býčím rohom.

Slnečný kotúč medzi býčími rohmi

V 7. čísle Krás Slovenska z roku 1982 vyšiel článok pod názvom Pohrebisko veľkomoravského ľudu, v ktorom autorka PhDr. Mária Rejholcová podáva správu o archeologickom prieskume veľkomoravského pohrebiska v obci Čajakovce pri Nitre, časť Kostolné. Toto pohrebisko pochádza z obdobia 9. – 12. storočia, rozprestiera sa na rozlohe 12000 m2 a preskúmaných bolo na ňom 701 hrobov.

Píše, že hoci sa jedná o kostrové hroby typické pre pochovávanie podľa kresťanského rituálu, prevažná väčšina hrobov je situovaných v smere západ-východ, pričom hlava zosnulého je uložená na západe, aby keď sa znovu prebudia do života, ich pohľad bol upretý východ slnka – k symbolu života. Túto orientáciu dodržiavali aj v neskoršom období v hroboch na kresťanských cintorínoch.

Na pohrebisku v Čakajovciach nadpolovičná väčšina pochovaných je v smere severozápad-juhovýchod, alebo severoseverozápad-juhojuhovýchod. Tieto odchýlky od základného smeru orientácie súvisia s východom slnka v deň pohrebu, v tom-ktorom ročnom období, pretože slovenský dedinský ľud, ktorý každodennú prácu začínal s východom Slnka, veľmi dobre poznal, na ktorom mieste v jednotlivých ročných obdobiach Slnko vychádza. Najvyššia úmrtnosť bola v jarných a jesenných mesiacoch. Stretávame sa aj s opačnou orientáciou, keď nebohý je pochovaný s hlavou na východ – to súvisí pravdepodobne (údajne) s vyšším sociálnym alebo spoločenským postavením nebohého, pretože tieto hroby boli bohato vybavené šperkami, zbraňami, alebo inými predmetmi.

A teraz prichádzame k tomu, prečo pohrebisko v Čakajovciach spomíname. V hroboch sa nachádzali početné pamiatky materiálnej kultúry, najmä osobný šperk, predmety dennej potreby, súčasti odevu, výstroj a výzbroj príslušníkov vojenskej vrstvy a milodary, ktorými pozostalí zomrelého vybavili na posmrtný život.  Medzi šperky patria najmú náušnice, nákrčníky z bronzových drôtov, náramky a prstene. Krk sa tiež zdobil náhrdelníkmi z pestrofarebných korálikov zo skla, sklenej pasty, ale aj z polodrahokamov, niekedy spestrené liatymi polmesiacovými, medailónovými, alebo srdcovitými záveskami a mušľami kauri. Jeden taký prívesok je v článku aj odfotografovaný a je nazvaný ako honosný náhrdelník s polmesiacovým závesom.

S polmesiacovitým závesom!!! Toto mohol napísať iba niekto, kto síce študoval archeológiu, no nie históriu a tak si nevedel spojiť, že jedna a jedna sú dve. V skutočnosti totiž tento prívesok predstavuje Slnko medzi spojenými býčimi rohmi. Z toho jasne vidno, že kult posvätného býka, do ktorého bolo vtelené Slnko, bol aj u nás a prežíval ešte dlho po oficiálnom obrátení sa Slovenov na kresťanstvo. Tento symbol nosili naši predkovia na krku pred tým, než ho vymenili za krížik s Ježišom.

Honosný háhrdelník s polmesiacovým závesom z veľkomoravského pohrebiska z Čakajoviec vyjadruje v skutočnosti Slnko medzi spojenými býčimi rohmi...
Honosný háhrdelník s polmesiacovým závesom z veľkomoravského pohrebiska z Čakajoviec vyjadruje v skutočnosti Slnko medzi spojenými býčimi rohmi...

Sloveni sa teda klaňali neutrálnemu Slnku, ktoré na všetkých ľudí svietilo rovnako, no potom prišli vojaci nepriateľskej armády, Cyril s Metodom, aby nám sem doniesli a nanútili pod hrozbou vojny a masakry kult velebenia akéhosi cudzorodého Ježiša a jeho národa. Zakázali slovenské mená a nanútili nám biblické, vyťali posvätné stromy, znesvätili posvätné háje a na miestach posvätných svätýň nastavali kostoly. Bol to vlastne politický prevrat, niečo podobné, ako keď komunistov vystriedali kapitalisti. Rozdiel medzi slovenskou a kresťanskou vierou bol ešte aj v tom, že kým slovenská sa velebila v našom slovenskom jazyku, kresťanská nám sem nanútila latinčinu, aby nás ako národ asimilovala a zničila. Slovenské písmo bolo zakázané kresťanským pápežom. Namiesto toho, aby toho zlosyna v zuboch roztrhali a opľuli, niektorí Slováci si pred týmto titulom ešte kľakajú na kolená.

Prečo sa na letný slnovrat plodilo?

Už som spomínala, že na letný slnovrat mladí ľudia vo veľkom kopulovali a oddávali sa sexu. Je to prirodzené, veď Slnko v tejto dobe rozhorúči telá, všetky hormóny sú nabudené, telá sa potia a vydávajú omamné zápachy. Naši predkovia si už dávno všimli, že Slnko nám pripravilo geniálny kalendár a rytmus života, len ho bolo treba pochopiť a poslúchať.

Ak si spočítame, kedy sa narodí ľudské dieťa počaté na letný slnovrat, zistíme, že to je až na pár dní zhodné so začiatkom jari. Je to náhoda, alebo boží zámer? Ani jedno, ani druhé. Svet sa proste utriasol takým spôsobom, že živočíchy sa prispôsobili jeho rytmu. Darwin to nazýval evolúciou. A kto udáva tento rytmus? No predsa Slnko. Preto naši predkovia velebili prírodno-kozmologické Slnko a nie cudzorodého Ježiša.

Staroslovenské mená

Teraz sa ešte povenujme spomenutým staroslovenským menám.

Už vieme, že staroslovenské náboženstvo bolo vlastne slnečné náboženstvo. Vieme, ako veľmi naši predkovia velebili Slnko a čo pre ich úrodu znamenalo, keď sa toto Slnko prebúdzalo, rodilo, stávalo, rástlo a pribývalo. Boli to plné žalúdky a prosperita. Iba tak mohla ríša rásť. A z toho máme aj slovenské mená.
Budislav bol ten, čo bol nazvaný podľa prebúdzajúcej sa slávy, sálavy, slnečnej žiary.
Radoslav alebo Rodan bol ten, čo bol nazvaný podľa narodenia Slnka.
Stanislav bol ten, čo bol nazvaný podľa stávajúceho Slnka.
Rastislav bol ten, čo bol nazvaný podľa rastúcej slávy, sálavy, slnečnej žiary.
Pribyslav alebo Pribina (mal by byť s ypsilonom po b) boli tí, čo boli nazvaní podľa pribúdajúcej slávy, sálavy, slnečnej žiary.
Bratislav alevo Vratislav bol ten, čo bol nazvaný podľa slnečného obratu, čiže slnovratu.
Svätopluk bol ten, čo bol nazvaný podľa Veľkého Blkotu, ohňa, Veľkého Množstva (slávy, resp. sálavy). Svätý znamená Veľký.
Miroslav bol ten, čo bol nazvaný podľa Slnečnej Slávy, lebo mir je synonymum pre Slnko.
Vladimír bol ten, čo bol nazvaný podľa Býko-Slnka, Volo-Slnka.

27 thoughts on “Letný slnovrat – vence a tury

 1. Slovenská Kvádia sa zrejme vyznačovala uctievaním mitrizmu imperátora Diokleciána, ktorého ústredný chrám bol v Karnunte, a tiež sa spájal s obeťou býka. Aj pápežstvo veľa prebralo z tejto maloázijskej obradnosti: končistá čiapka, slnečná schránka pre hostiu, mitra-berla… Treba venovať pozornosť aj starobylím slovenským rozprávkam: o dvanástich mesiačikoch, o slncovom koni, o kravičke-mamičke, o troch vlasoch deda-Vševeda, o perníkovej chalúpke…

 2. Ten medailon z Cakajoviec(obec v mojom susedstve) ma skor tvar U,co je symbolom zenskeho lona a teda Mezopotamie v Mliecnej drahe(Maria z Meri-yam a Miriam),ktorej synom je Slnko(Kristus). Ved aj Louvre v Parizi je v tvare U -zenskeho lona,tak ako aj Hatorin chram v Egypte(Ha-thor,Dom Slnka).Pred yonickym Louvrom stoji ityfalicka Eifelovka.(Do Hatorinho chramu je zasunuta budova v tvare meca-falicky Pas Oriona). V kozmologiach sveta treba mat na vedomi dve kozmicke brany zivota a smrti:Pas Oriona(galakticke anticentrum) a Cierna diera ako vagina veduca do dvojcentra galaxie-kozmickej maternice,kam a odkial vystupuje a zostupuje dusa cloveka,kedze zijeme viac zivotov na Zemi(vzkriesenie)…Krava je Mliecna draha a Byk je nase potentne Slnko…Aj Sinajsky poloostrov ma tvar Byka ci Kravy,a na samom spodnom cipe je El Tur. V ‚pravom‘ rohu lezi moderny stat Izrael.Roh je symbolom moci a sily.’Lavy‘ roh nad Egyptom je zlomeny a nachadza sa v Mexickej Cuernavace,ktora ma tvar roha,a v preklade aj znamena Roh Kravy! Lezi tam slavne Xochicalco-symbol maleho zlateho veku osvietenia ducha Mayov…Samozrejme ,aj meno Is-ra-el je dualneho vyznamu a znamena is-Isa ci Iza ako mlade,paneneske a znovuzrodene Slnko-ra a El-boh…Iny symbol-meno je Israel aj pre tzv.Centralne Slnko-srdce nasej Galaxie…

  No a co su nase krestanske ‚cibulove‘ kostoly kam chodia zvasa nabozenske zeny vyznavajuce Otca a Syna-muzskeho rodu…Synagoga je Grecke slovo a kamuflaz.Sin je lunarneho povodu,takze aj Sinajsky polostrov je v aj v tvare zenskeho lona.Podobny vyznam ma Cinsky Xian(Si-an)so znamou terrakotovou armadou-kalendrickeho razu. Synagoga je po Hebrejsky Minha/Minge,teda vagina. Chodia do nej zvacsa nabozensky chlapi co vyznavajuvsetko zenske a zenskeho rodu.Krista(Slnko)popieraju,ako aj meno B-h muzskeho rodu pisu s pomlckou! No a tam kde je horuco,kde pali Slnko,v tropoch vyznavaju lunarne nabozenstva ako Judaizmus ci islam,a tam kde je chlad a nedostatok tepla zo Slnka,vyznavaju solarne nabozenstva,ako Krestanstvo.

 3. Vážená pani, Ovesná!
  Máte zaujímavé články na zamyslenie a tento je tiež jeden z nich.
  Prosím o informáciu ohľadne jedného erbu, ide o 9-tý v poradí,
  počítaný od spodu zlava doprava. Aká obec, či mesto má tento erb?
  Ďakujem veľakrát!

 4. Dvojkíž je slovanská runa, znak slovanskej bohyne Morény (Mary), ktorá je ochrankyňou Slovenska.
  bližšie viď: vedy.sk

 5. Pani Blažena,

  to nie je frustrácia (= pocit sklamania z neuspokojenej potreby ),
  to nie je „negatívna energia“ ( = záporná schopnosť konať prácu – i keď pomoc, spolupráca by mi bodla :) )
  to je SPRAVODLIVÉ ROZHORČENIE NAD POKRYTECTVOM SÚČASNEJ VEREJNEJ MIENKY = ODRAZU
  MASMÉDIAMI SUGEROVANEJ „VIRTUÁLNEJ REALITY“ V HLAVIČKÁCH „OVČANOV“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tým „skomoľovaním“ (ináč s využitím skutočného jazykového javu: v/b, b/v, b/m, m/b, … ) chcem poukázať na to,
  ako tento, z pohľadu „malomeštiackeho ovčana“, „provinčný“ jazyk je „akýmsi zázrakom“ schopný výstižne
  pomenovávať javy.

  Napríklad, dnes „glorifikovaný“ TRH = „KTO SI ČO UTRHNE, TO ZÁKONNE VLASTNÍ.“ :(

  Ten „ovčan“ nie je môj výmysel, ten som vyčítal. Plne ho akceptujem. Komu sa ten pojem nevidí, nech sa
  sťažuje u „cirkevných otcov“, tí nazvali ich nasledovníkov „ovcami“§§§

  Tie “cele-v-rity” som už vlastne definoval : = ideologická (tá „idea“ je na mnohé „celebrity“ dneška prisilná §§§)
  orientácia osobného prejavovania sa na papagájovanie toho, čo k nám prichádza zo “záchodu”.

  Poľsko-ruské slovo „zachod“ na označenie Západu som použil z titulu môjho historického náhľadu na to,
  čo sa k nám v priebehu posledného tisícročia doslova „natĺkalo“ zo západu, a tiež z titulu mojich vedomostí
  o Východnej Filozofii.
  To veľké F tam píšem vedome, lebo to, čo možno nazvať Západnou filozofiou, je „sto rokov za opicami“.

  Ide ma uchytiť, keď si uvedomím,
  že keby sme sa odrodilcami, Onemcami nenechali oblbnúť a utĺcť „“svetovou „križiackou“ svätosťou““,
  tak tú Východnú Filozofiu by sme tu mali „inštitucionalizavanú“, a nemuseli by sme ju „len tušiť“ zo svojich génov.

  Teším sa na ten Váš nový článok.

 6. Pán Metod, vďaka za vašu odpoveď. Všimla som si v nej, že máte tendenciu v nej skomolovať názvy tak, aby vyzneli pejoratívne. Vychádza mi z toho, že celebrity sú v riti, svetoobčania sú ovce a tak podobne. Prečo si to myslíte? Prečo si myslíte, že celebrity sú v riti? A prečo si myslíte, že svetoobčania sú ovce? Za tým premenovávaním cítim frustráciu, ale aj veľmi negatívnu energiu. Prečo nemáte radi záchodné/západné veci? Prečo máte potrebu udržiavať si to pôvodné? Teraz vystupujem v roli diablovho advokáta. Pýtam sa to všetko preto, lebo môj ďalší článok má smerovať presne k tomu, že načo je toto všetko (sclabonia) dobré.

 7. Pani Blažena,

  nie len „strč prst skrz krk“, t.j. existencia slabičného „r“, ktoré sa vyskytuje zo starých jazykov ešte v SanskRte,
  svedčí o starobylosti našej reči.

  Maď – ar = Slov-an,
  Nemec = Onemec = Onemevší Slovan = „ten, ktorý stratil našu reč“,
  Rumun = „Riman“ = „porímčený“ Slovan = romanizovaný Slovan,
  tak aký „problém“ ? :)

  Zarobiť „na vlastenectve“ peniaze, keď „verejná mienka“ je „sveto-ovčianska“,
  veď „to“ sa nepodarilo ani J. Kristovi – on tuším povedal: „Doma nik nie je prorokom“ §§§

  Dnes sú dobre platenými „prorokmi“ „cele-v-rity“ – tá „úprava“ ich označenia smeruje k ich
  „ideologickej orientácii“ na „záchod“ (tu som si vypomohol poľštinou :) ) §§§§§§§§§§§§§

  Poznanie = šťastie ? Asi hej, ale je to „kruté“ šťastie, čo je však vyvážené, že to je jediné
  „chémiou hormónov“ nefalšované šťastie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  P. S. : Tá Rumunka musela byť „sveto-ovčianka“, tak ako každý náš malomeštiak, ktorému
  je všetko slovenské odporné, a všetko „záchodné“ je mu „cool“ a „in“ §§§§§§§§§§§§§§§§

 8. Pán Metod, vďaka za odpoveď. Skôr než budeme pokračovať, vedzte, aj ostatní čitatelia, že tieto komentáre sú tu iba dočasne a neskôr ich dám Adminovi zmazať z osobných dôvodov. Tak si robte zálohy, ak máte záujem. Ja len, aby ste potom neboli šokovaný.

  Čo sa týka Vášho záujmu o písmo, tam by som mala jednu pripomienku. Nedávno mi jedna Rumunka, ktorá ma počula rozprávať po slovensky, povedala, že môj jazyk znie čudne, že máme málo samohlások. A naozaj, tam kde Maďari povedia Balog, my povieme Blg, z toho vlhkosť, tam, kde Maďari povedia Halom, my povieme Chlm. Ďalej máme slová ako srnka, štvrtok, prst, skrz, strč, skrsnúť, atď. Vieme, že v dávnych dobách sa samohlásky v písme nezapisovali. Ale naozaj sa nezapisovali??? Neodrážali iba hovorenú slovenskú reč? Ak nie, tak potom pri čítaní takéhoto písma čitateľ určite má tendenciu prispôsobiť svoju reč napísanému textu. Podobne v slovenčine zaniká mäkké ľ tam, kde sa píše bez mäkčeňa, viď lebo – tvrdé. Ale keby sa písalo ľebo, aj by sa to mäkko čítalo. Čiže moja hypotéza znie, že Sloveni museli mať písmo, lebo ich jazyk je tým písmom ovplyvnený, lebo máme málo samohlások.

  A teraz k druhej časti. Píšete, že rád odhaľujete pravdu a že „vedomosti vám dávajú základňu na vaše sebavedomie osobné a národné“. Moja otázka znie: A čo, ak nie ste Sloven? Čo, ak ste mali neslovenských predkov? Čo, ak ste mali maďarského, nemeckého, alebo rumunského predka? nemali by ste byť radšej hrdý na maďarský, nemecký alebo rumunský národ? Určite máte medzi svojimi predkami niekoho neslovenského.

  Ja by som Vašu odpoveď upravila nasledovne: „vedomosti vám dávajú základňu milovať slovenský národ a jeho kultúru“. Všimnite si, že som opomenula spomenúť, že slovenský národ je váš národ. Milovať slovenský národ a jeho kultúru môže každý, nielen Slovák, ale aj Cigán, Žid, alebo Nemec.

  A poďme ďalej. Študujete slovenskú históriu, ale čo z toho, že objavíte slovenské písmo a budete úplne najviac hrdý na seba a svoj národ? Čo z toho? Pomôže vám to v práci? Zarobíte vďaka tomu viac peňazí? Budete kvôli tomu šťastnejší?

 9. Pani Blažena,
  už v téme „Veneti – mená ako dôkaz“ som v debate s pánom Jozefom vlastne položil „fundament“ pre odpoveď
  na Vašu otázku:

  Ja som sa dostal k “prevracaniu” našej oficiálnej histórie cez jazykovedu, o ktorú som sa začal zaujímať,
  keď som vo svojich gymnaziálnych rokoch objavil spôsob úpravy latinkou písaného textu tak, aby sa tým
  spojili výhody alfabetického písma s výhodami piktografického písma, teda výhody latinky a čínskeho písma.
  Výhodou mnou navrhovanej “alfabetopiktografiky” je zvýšenie rýchlosti podrobného čítania textu na 4-násobok.
  No, a pre ešte väčšiu rýchlosť čítania textu by bolo treba nový “umelý” jazyk so slovami typu BAB, preto
  som sa začal zaoberať tzv. umelými (oficiálne “plánovými”) jazykmi a cez ne o jazykovedu a históriu vývoja
  písomných systémov, teda písem.

  Keď som “si tak listoval” v múdrych knihách o jazykoch a písmach, tak som sa tam stretol s “indíciami”,
  ktoré boli v rozpore s tým, čo ma učili na hodinách dejepisu.

  Jednou „indíciou“, že dačo nie je v poriadku s oficiálnym vysvetľovaním našej histórie, bolo moje zistenie,
  že tvary písmen tzv. Latinskej abecedy sú presne také, ako by ich „skonštruoval“ jedine Slovän, a nik iný !!!
  Na túto „neuveriteľnú“ vec som prišiel, keď som študoval tvar latinských písmen cez prizmu histórie vývoja
  tvarov iných starých písem.

  Potom som si všimol skrz výskyt mien s „koncovkou“ -MER, -MAR a dokonca -MIR medzi tzv. Germánmi,
  že dačo tu nesedí s „germanicitou Germánov“. Také mená sa vyskytujú dokonca v Merovejovskej dynastii !!!

  Z tohto, čo som vyššie napísal, vidieť, že ma baví objavovať neobjavené, a teda aj skutočnú pravdu.

  A to, že sa mi darí objavovať to, čo ešte nik neobjavil, spolu s vedomosťami, ktoré pri objavovaní získavam,
  mi dáva základňu pre moje sebavedomie osobné a národné – som hrdý na to, že som príslušníkom „super-
  národa“ Slovänov (o Rýna až po Japonské more), ktorý dal tejto planéte civilizáciu – naši priami predkovia
  dali svetu poľnohospodárstvo a písmo – latinku a jej varianty: azbuku, ryny (chybne, skomolene runy) a písmo
  dévanagarí.

  Mňa moje vedomosti povznášajú na vyššiu úroveň vedomia (veď je rok 2012, či vari nie :) )
  a vari by nepovzniesli každého, aj toho najzakríknutejšieho „butatótika“ ?

 10. Je možná aj iná verzia. Napríklad, že naozaj boli biblické mená populárne. Asi tak, ako súdruh v socializme. A možno iná verzia, že tie biblické mená naozaj boli nanútené asi tak, ako v Uhrosku pomaďarčovanie priezvisk. Vy ste mohli povedať, že Čerňan, pre matrikára ste boli Erdody. Ak slovenské pohanské mená súviseli s postrižinami, tak po zániku postrižín mohli zaniknúť aj slovenské mená. Mám na mysli súvis priamy, že význam mena súvisel so slnečnou vierou. Po zániku Slnka zanikli mená.

  Príklad z Wikipédie o tom, že kresťania naozaj zakazovali pohanstvo, možno nájsť tu:
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I.

  Kresťanstvo štátnym náboženstvom

  Roku 380 vydal Theodosius I. edikt, ktorým povýšil kresťanstvo na jediné oficiálne uznávané náboženstvo v Rímskej ríši. To znamenalo jednak zákaz uctievania pohanských kultov, ale najmä ostré opatrenia proti kresťanským herézam. Roku 381 zvolal druhý ekumenický koncil do Konštantínopolu (1. konštantínopolský koncil), kde bolo definitívne odsúdené arianizmus ako kacírsky smer a kde došlo k dotvorenie vyznania kresťanskej viery (odtiaľ nikejsko-carihradské vyznanie). V roku 392 vydal edikt, v ktorom zakázal akékoľvek prejavy pohanstva, či na vidieku, alebo v meste. Taktiež zrušil pohanské grécke Olympijské hry, zatvoril veštiareň v Delfách a nechal zničiť Artemidin chrám v Efeze.

  Pán Metod, ak sa vás môžem spýtať, k čomu by ste chceli dospieť pri štúdiu slovenskej histórie? Povedzme, že objavíme ju celú, čo z toho budete mať vy ako človek a my, Slováci, ako národ? K čomu sa vlastne chceme dopracovať?

 11. Ja hľadám dajaký „doklad“ preto, lebo sa „bojím“, že to v tých časoch bolo podobne ako dnes:

  NIK OFICIÁLNE SLOVANSKÉ MENÁ NEZAKÁZAL, ALE „NAŠI RADOBYSVETOBČANIA“ „JEDNODUCHO“
  DEŤOM DÁVAJÚ „SVETOVÉ“ MENÁ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  Minule som zachytil meno jedného „chudiatka“: BRUKLIN §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  Tiež aj to minulotýždňové „uvítanie“ „zrušenia“ koncovky -ová radobysvetoOVČIANKAMI je príznačné
  pre „ducha dnešnej slovenskej reality“ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  Všetko to vyplýva z NEDOSTATKU NÁRODNEJ HRDOSTI, KTORÁ JE PODMIENENÁ AJ TÝM, ŽE NÁS,
  KTORÍ VIEME VIAC NEPOČUŤ V „REVE MASMÉDIÍ, LEBO SME SA DODNES NEZJEDNOTILI, NEDOHODLI,
  NEHOVORÍME JEDNOMYSEĽNE §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 12. Hodnoverný zdroj Vám neuvediem, pretože podľa mňa žiadne také nariadenie sa v písomnej forme nezachovalo. Je síce pravda, že ešte v dvanástom storočí máme zachytené mená pohanské, viď Dejiny slovenského jazyka od Jána Stanislava, no keď som ja študovala staré matriky z 19. storočia, žiadne slovenské krstné meno som nenašla. Dôvod bol prostý, matriky boli písané po maďarsky alebo po latinsky a tak sa dávali prevažne latinské krstné mená, zväčša biblické ako Johannes, a tak podobne. Škoda, že nemám pri sebe materiály, by som sa na to pozrela. Pochybujem, že farári by niekoho pokrstili slovenským menom okrem mena Ladislav, ktoré niesol jeden svätec. Podľa mňa sa pohanské mená zmenili na priezviská a za krstné mená sa dávali výhradne biblické mená. Čo by ste chceli, veď bola totalita, ľudia sa museli nazývať v zmysle režimu podobne, ako sme sa za socializmu oslovali súdruh. Zhrniem to, že hodnoverný zdroj nemám, ale z logiky veci je to viac menej jasné.

 13. Poďme teda „dokresľovať tú Vašu skicu“, dopĺňať detaily.

  Aby sme sa nehrali, každý jeden na vlastnom „piesočku“, poďme budovať jedno veľké „pieskovisko“. :)

  Začnem otázkou:

  „Viete uviesť dajaký hodnoverný zdroj, v ktorom sú údaje poukazujúce, že slovanské mená boli zakazované,
  teda nesmelo sa dávať slovanské krstné meno ?“

  Nadväzujem na Vaše slová „Zakázali slovenské mená …“, lebo aj ja som sa úž dakde stretol s touto
  informáciou. Dúfam, že Vy budete vedieť dačo viac.

 14. Tak, aj moja stavba je zatiaľ iba taká skica. Neuvádzala som zdroje a podobne. Vyslovila som len hypotézu, pridala pár obrázkov, pár textov.

  Nielen Sloveni a Slovania velebili Slnko, ale aj Rimania (mitraizmus), Iránci, a vôbec asi všetky národy, ešte aj Mayovia. Ak som naše náboženstvo prirovnala k egyptskému, bola to len náhoda. Mohla som ho totiž prirovnať k akémukoľvek inému národu. Ibaže z egyptského sa nám zachovalo najviac obrázkov, preto som to zvolila takto. Tým netvrdím, že Egypťania boli prví a my sme prebrali slnečné náboženstvo od nich. Mohlo to byť aj naopak.

  Čo sa týka toho Atona s náboženskou revolúciou, je zaujímavé sledovať, ako sa tieto revolúcie vyvíjali. Zdá sa, že naozaj kedysi sa nerobili politické prevraty, ale náboženské. Hospodárstvo bolo jedno, či tam vládol taký alebo onaký vladár s takým, alebo onakým náboženstvom, oralo sa jedným spôsobom za každej vlády. Ja politické prevraty prirovnávam k cievam. Vieme, že v cievach prúdi krv, občas sa cieva rozvetví a vtedy krvinka ide doľava, alebo doprava. Môže si vybrať, alebo je strhnutá prúdom? A keď už je dajme tomu naľavo, može sa v tejto lavej cieve pohybovať doprava, doľava, ale iba v istých mantineloch. Každé to vetvenie predstavuje revolúciu, politický prevrat. A pohyb vo vnútri cievy hovorí o politickom spektre. Poznali sme socializmus radikálny v 50-tych rokoch a umiernený za Dubčeka. Ale stále to bol socializmus. Poznáme kapitalizmus ľavicový, pravicový, ale stále je to kapitalizmus. Čiže my si vieme možno aj kormidlovať z prava do ľava, ale nakoniec nás to aj tak hodí iba tam, kam smeruje tá cieva. V judaizme nastal prevrat a vzniklo kresťantsvo, v kresťanstve vznikol prevrat a vznikli protestanti, neskôr ďalší prevrat a vznikli Mormoni a Jehovisti a iní. Dnes vidíme v arabských krajinách, najmä v Líbyi, ako radikálni Arabi ničia alternatívnych Muslimov, vyhadzujú ich chrámy do vzduchu. Nie je to nič iné, ako násilný prevrat. Čiže prevraty, či už politické, alebo náboženské sa tu diali, dejú a budú diať a ich výsledok je taký, že nech kočírujú po prevrate doprava, alebo doľava, vždy sa dostanú tam, kam ich zavedie štruktúra nového systému. Najlepšie by možno bolo mať takú veľmi širokú cievu, širokú ako ľudské telo a každý by si plával tam, kam sa mu to páči. To by sa potom nazývalo anarchia. Namiesto ciev si môžete predstaviť ohradu na tiredenie dobytka, alebo metro. V metre sa môžete pohybovať ako chcete, môže si sadnúť vľavo, vpravo, alebo stáť, alebo sa aj prechádzať, ale aj tak skončíte v konečnej stanici – v pekle (ak systém smeruje práve tam).

 15. Pani Blažena, mne sa tá Vaša „stavba“ celkom páči, aj preto že sa podobá na „stavbu“, na ktorej „plánoch“
  pracujem, ale „bývať“ by som v tej Vašej nechcel, lebo je doslova „deravá“, nie že by len „nezaizolovaná“. :)

  Napríklad jeden detail:

  Vy ste vyslovila myšlienku, že starí Slovania a starí Egypťania verili v rovnaké „božstvo“, len na základe
  istých logických paralel, ktoré však existujú aj v ostatných „mytológiách“ sveta – t. j. , keďže genetici dnes
  potvrdzujú, že všetko dnešné ľudstvo „vyšlo z jednej africkej dediny „, tak je samozrejmé, že ľudstvo „zdieľa“
  jedno to pôvodné náboženstvo tej „dediny“ – je celkom ľahké uhádnuť, že ich najvyšším bohom bolo Slnko.

  Ja by som, na podporu tej paralely medzi uctievaním Slnka u Slovanov a u Egypťanov dodal fakt, že dnes
  vieme, že minimálne dvaja egyptskí FARAÓNI pochádzali „SPONAD ČIERNEHO MORA“, a to Tutanchamón
  a jeho otec Achn-aton (za ktorého sa asi „hambil“, lebo si zmenil meno z Tutanch-aton na to Tutanch-amón).
  ACHNATON JE ZNÁMY JEHO NÁBOŽENSKOU REVOLÚCIOU , KTORÁ HO PASUJE ZA PRVÉHO ZNÁMEHO
  PRESADZOVATEĽA MONOTEIZMU – UZNÁVAL LEN boha ATONA = SLNKO (doslova Slnečný kotúč) !!!

 16. Metod, pointa je v tom, že radšej by som bola, keby ste napadli tú stavbu, aby spadla. Nie preto, že by som chcela, aby spadla, ale preto, aby som si overila, či znesie otrasy a údery.

 17. Pani Blažena,
  na základe Vašich doterajších článkov som mal dojem, že Vám ide o „pevnú stavbu chrámu pravdy“
  o našej skutočnej minulosti – že Vám ide o to, aby každá „tehla“ bola na svojom mieste, T.J. ABY
  NIK NEMOHOL PRÍSŤ A VYTIAHNUŤ TÚ ZLE ZABUDOVANÚ „TEHLU“ A SPôSOBIŤ TAK ZRÚTENIE „CHRÁMU“.

  Pre tento dojem, som sa zapojil do diskusie na Vašom webe, a nie do diskusie na spúste iných proslovanských
  webov, lebo tam je hneď na prvý pohľad zrejmé, že im ide len o „kvantitu“, a nie o „kvalitu“.
  (Napríklad uvedú rozlúštenie starého nápisu, ale neuverejnia orginál toho nápisu, aby si to človek mohol
  na vlastné oči overiť §§§)

  Ja som predsa nezačal opravovať Vašu „pointu“, ale „drobnosti“ = „tehly“, aby sa Vaša „stavba“ („pointa“)
  stala pevnejšou !!!

 18. Metod, máte absolútnu pravdu, čo ste napísali v tomto poslednom príspevku. Nič to však nemení na tom, že sa treba zaoberať celkovou pointou a nie drobnosťami. Inými slovami moja otázka znie: Sú moje asociácie s egyptskou kultúrou opodstatnené, alebo nie? Nejaký výklad slova Solvend je absolútne podružný, je to zrnko na omietke veľkého domu. Ja sa pýtam, či ten dom nespadne, nie, či to zrnko je na správnom mieste.

  A k tomu umeleckému spracovaniu: tento článok je písaný ako opis mojich pocitov a asociácií. Je to niečo ako brainstorming, vnesenie iného pohľadu na problematiku staroslovenského náboenstva. Práveže ja vôbec nechcem tvrdiť, že to, čo som napísala, je svätá pravda. Ocenila by som naozaj konštruktívnu kritiku a nie slovíčkarenie – či som spravila preklep a namiesto škandinácky som napísala lat. Nakoniec Sol je naozaj po latinsky Slnko.

 19. Pani Blažena,

  minulosť sme donedávna mohli študovať len zo starých zápisov a z ústneho podania – mýtov.
  Potom sa rozvinula archeológia, ktorá žiaľ je pri interpretovaní toho, čo vykopala, obmedzovaná
  zas len tým, čo bolo dávno napísané a čo sa pretradovalo dodnes.

  Ale netreba zabúdať, že z minulosti okrem starých textov, starých mýtov a starých „vykopávok“
  K NÁM DODNES DOŠLI AJ JAZYKY, PREDOVŠETKÝM SLOVÁ JAZYKOV (LEBO GRAMATIKA
  BEZ SLOV JE „NEMÁ“).

  NO, A SLOVÁ JAZYKOV PODLIEHAJÚ ISTÝM PRÍRODOVEDNÝM ZÁKONITOSTIAM SPOČÍVAJÚCIM
  NA PRÍRODOVEDNÝCH ZÁKONITOSTIACH NAŠEJ FYZIOLÓGIE, A TÝM AJ PSYCHIKY.

  TAKŽE AK, PRIHLIADAJÚC NA TIE ZÁKONITOSTI, SLEDUJEME SLOVÁ SMEROM DO HISTÓRIE,
  TAK SA MôŽME O NAŠEJ MINULOSTI DOZVEDIEŤ AJ TO, ČO BOLO V STARÝCH SPISOCH SKOMOLENÉ,
  ČI DOKONCA POZMENENÉ ALEBO VYŠKRTNUTÉ „SNAŽIVÝMI“ MNÍCHMI.

  MY SLOVÄNI SME V OBLASTI „SLEDOVANIA SLOV“ BOLI TAKREČENO DOVČERA „PREDBEHNUTÍ“
  ZÁPADNÝMI „VYKLADAČMI“, ALE DNES NÁM GENETIKA POSKYTLA PEVNÚ PôDU POD NOHAMI NA TO,
  ABY SME MOHLI POVEDAŤ: „PÁNI MÝLITE SA“ !!!

  PRÁVE „SLOVÍČKARENIE“ JE CESTA K PRAVDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Veď, ak dakto pospája do textu blbé slová, zákonite nemôže dostať múdry text §§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 20. Metod, ohladom toho latinskeho a nordickeho… to je detail. Ani to nejdem opravovat. To skor ti Vasi Sabini a Slavini, to je trochu strelene do mima. Ocenujem kritiku, ale skor ma zaujima podstata veci a nie slovickarenie.

 21. Pani Blažena,
  ako poznám Vaše doterajšie články, tak Vám ide o čo možno najväčšie priblíženie sa pravde,
  a nie o „umelecké spracovanie danej problematiky“.

  Preto Vás chcem poopraviť v tých častiach, kde ste sa spoľahla na „dakde prečítané, ale neoverené“.

  Začnem touto vetou:
  „Aj Škandinávci slávili tento sviatok a nazývali ho Solvend (lat.; sol – Slnko, vend – rotovať, obrat), alebo Midsommar (švédsky; stred leta). “

  Tá mala znieť:

  Aj Škandinávci slávili tento sviatok a nazývali ho Solvend, čo je Slnovrat (dánsky,nórsky, švédsky: sol = slnko; vende, vende, vända = obracať), alebo Midsommar (švédsky: „stred leta“).

  Teda nie „lat.“, čo je „latinsky“, i keď aj v latinčine je „sol“ = „slnko“, ale „vend-“ = „obchod-, predaj-“ (aj keď
  to dánsko-nórske „vende“ a švédske „vända“ pravdepodobne pôvodne súvisí s tým latinským „vend-„, veď
  aj dnes chápeme voľakedajší „ob-chod“ s tovarom, ako „obrat“ tovarov – tieto podobnosti napovedajú
  odkiaľ prišli „do Ríma“ tí, ktorých voláme Latinovia, a ktorí boli bez žien, lebo si ich museli ukradnúť
  od SABINov = SLAVINov ?????????????????????????????????????????????????????????)

 22. Ahoj.
  Myslím, že o vierohodnosti tvojích asociácií by sa dalo s úspešnosťou pochybovať. Korbáč ako penis a vajíčko ako symbol nejakej „ženskosti“?
  Alebo v odstavci „Sloveni tiež uctievali býka (Hapiho)“. Býk Happi je predsa znázornovaný so slnkom medzi rohami.Každopádne máš to pekne zpracované, len niektoré asocíácie sa mi nezdajú.

 23. Dobry den,sice niesom studovany ,ale historia ma bavi a tento clanok som precital na jeden dych,a nielen tento clanok od vas..citam aj vsetky diskusie a dasa povedat ze za tyzden som si prehlbil vedomosti 100nasobne (pretoze to co nas ucili v skole,mi nebolo nikdy blizske) ,takze velka vdaka vam,ze si moze clovek urobit aj iny pohlad na historiu ako taku.
  Prajem Vam ale aj vasim oponentom vela zdaru a chti do dalsieho badania :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *