Slovenský dvojkríž ako posvätný Strom života

Žilinský erb obsahuje posvätný Strom života s koreňmi a dvomi nebeskými objektmi.

Je slovenský dvojkríž naozaj byzantským dvojkrížom, ktorý k nám priniesli Cyril s Metodom, alebo tu bol ako symbol dávo pred kresťanmi? Už vieme z predošlých článkov, že naši predkovia vyznávali prírodno-kozmologické náboženstvo, v strede ktorého boli Slnko, Mesiac, hrom, blesk a Zem. Vieme, že nebeské sily boli pre nich veľkolepé, úchvatné a nespútané. Sloveni vnímali Slnko ako mužský element oplodňujúci Zem, ktorá bola zase ženským elementom. Parom, hrom blesku a hromu, bol vlastne akýmsi derivátom Slnka, ktorý tiež vládol ohňom. A tu vyvstáva otázka, ako sa tieto vesmírne a nebeské sily ohňa dostali do tej Zeme. Netušíte? No predsa hromozvodom.

Veru tak, naši predkovia si všimli, že blesk najčastejšie prejde do Zeme tým spôsobom, že udrie do nejakého stromu, najčastejšie dubového. Stromy preto hrali v živote našich predkov významné postavenie. Ľudia ich uctievali a v každej dedine bol minimálne jeden posvätný strom, pri ktorom sa konali obecné snemy. Stromy sa nachádzajú v mnohých našich zvykoch. Napriek tomu, že blesk udrel najčastejšie do dubového stromu, lipa sa považuje za slovenský národný strom.

Nebeské sily zasiahli strom a stratili sa v Zemi.
Nebeské sily zasiahli strom a stratili sa v Zemi.

Stromy hrali svoju rolu aj na Veľkú Noc. Keď na Veľkú Noc šibú chlapci dievčatá vŕbovým korbáčom, je to vlastne symbolické predstieranie pohlavného styku, kedy korbáč hrá rolu penisu/falusu a kuracie vajíčko zase rolu ženského vajíčka. Verilo sa tiež, že magická moc mladých ohybných vŕbích prútov dodá dievčaťu vrtkosť, ohybnosť a mladosť. Mladý šuhaj naznačil týmto, že má o dievčinu záujem.

Dodnes sa napríklad zachoval zvyk stavať v máji máje, vysoké smreky v tvare penisu/falusu – odpílené konáre naspodu, len hore, kde má byť žaluď sú vetvičky. Na tomto vstýčenom pohlavnom orgáne je na samom vrchu prevlečený veniec sťa ženská vagína. Vztýčený máj vlastne predstavuje pohlavný styk medzi mužom a ženou. Mladý šuhaj týmto opäť naznačil svojej milej svoje sympatie. No to nie je všetko. Tento máj má slúžiť ako hromozvod pre nebeské sily, aby dodali jeho milej plodnosť.

Známa slovenská ľudová pieseň hovorí o stojacom zelenom strome na Kráľovej holi.

Všimnite si, že takmer podľa každého druhu stromu máme nazvaných niekoľko dedín, alebo oblastí: Liptov, Jabloňové, Jasenica, Lieskovec, Hrušov, Hlohovec, Brezová pod Bradlom, Brezany, Vrbové, Dubnica, Bučany, Trnava, atď. Stromy kedysi totiž slúžili ako hraničné body medzi chotármi. Možno podľa typu stromu na hranici bola nazvaná aj dedina.

Vieme, že k posvätným stromom dávali naši predkovia obety pre bohov, zmokov a lesné víly. Ak bolo ráno jedlo zjedené, naši predkovia verili, že to bohovia prišli a teraz splnia ich želania. Bolo to trochu primitívne pre súťasného človeka, ale nie zase až tak veľmi, pretože aj dnes máme napríklad kresťanov klaňajúcich sa k Ježišovi, k panenke Márii, k anjelom a všetkým svätým. Aj títo kresťania veria, že ich želania budú splnené, no každý triezvy človek vie, že je to psychiatrická diagnóza.

Derevňa po rusky znamená dedina. Je to miesto, kde je drevo, strom? Drevny po rusky znamená starobylý.

Kult Silvanusa

Silvanus - Lesan
Silvanus - Lesan

V časoch, keď Rimania ovládali Panóniu, bol v Panónii silný kult Silvanusa, boha lesov (po latinsky sa les povie Silva). Podľa oficiálnych historikov Slováci v tej dobe ešte v Panónii nemohli byť, lebo prišli až v šiestom storočí, no my vieme, že sme tu už mohli byť a pravdepodobne aj boli. Je to jedna z mojich hypotéz, že Sloveni sa nazývajú podľa boha Silvanusa, ktorého poznali už Etruskovia pod menom Selvans, o ktorých sa Ján Kollár vo svojej Staroitalike slavjanskej domnieval, že boli slovanský kmeň. Ak by to bola pravda, Sloveni by boli vlastne lesáci, alebo drevania a Slovensko (Silvania) akési Lesansko alebo Drevansko. Súhlasilo by to s tým, že Transylvania je Zálesie, Záhorie čiže Záslovensko, lebo trans znamená po latinsky za a sylvania môže byť Slavinia, čiže Slovensko. Ak je Zá-horsko Transylvánia, je teda U-horsko Slovenia? Je teda U-horsko len slovenský názov pre Slovensko, Silvaniu? Vieme dobre, že tomu protirečí Nestorova kronika, ktorá pozná Maďarov ako Uhrov, už keď boli na ceste do Slovenskej Zeme. Nestor píše, že sa na Ukrajine zložili pri akejsi hore, ktorá sa odvtedy volá uhorská. Preto sa ja prikláňam k tomu, že Uhorsko neznamená krajinu u-hôr, u-lesov, ale krajinu zaujatú Uhrami, čiže Maďarmi.

Germáni a Kelti spájali Silvanusa okrem iného aj s bohom Tettusom. Je zaujímavé, že Maďari nás dodnes nazývajú Tótmi. Je zaujímavé, že Británci Silvanusa spájali okrem iného aj s bohom Vinotonusom a vieme, že jedným z našich mien je práve Vinidi, alebo Veneti.

Niekto by mohol namietať, že prečo by sa Sloveni nazvali podľa cudzieho, latinského názvu pre les, no ja sa spýtam, prečo nie? Veď aj Nemci sami seba nazývajú Deutsch, čo vraj znamená ľud, no nie po nemecky. Po nemecky sa ľud povie volk. Prečo by Sloveni mali byť výnimkou? Kontraindikáciou je v našom prípade to, že slovo Sláva, Slovo má aj naše vlastné a navyše zmysluplné významy, odlišné od lesa. Navyše, ak by slovo Sloven pochádzalo zo slova Silvanus, alebo silva, prečo by nás potom Rimania nazývali Sclavi a nie Silvi? Ja sa preto prikláňam k tomu, že Sloveni sú nazvaní podľa slávy, slova.

Či už sa nám to páči, alebo nie, tak kult Slnka, ako aj kult Silvanusa poznali nielen Slovania, ale aj iné národy. Vieme, že v istom období k nám robili výboje napríklad Kelti, ktorí tiež mali posvätný strom života. Jednoducho stromy zohrávali významnú úlohu v duchovnom živote našich predkov.

Erby slovenských miest a dedín versus egyptský Strom Života

Ak by sme chceli znázorniť strom života symbolicky, dvojkríž by bol asi jediný možný spôsob. Zvislá čiara predstavuje kmeň stromu a bočné ramená zase konáre.

Všimnite si, že na erboch slovenských miest a dedín je často v popredí strom. Jedná sa najmä o také dediny, ktoré majú vo svojom mene práve strom. Ale aj dediny, ktoré nemajú v názve strom, majú často v erbe strom. Všimnite si ďalej, že tieto stromy sú na erbe často doplnené hviezdou, polmesiacom, alebo Slnkom, prípadne viacerými naraz. Nie je to náhoda. Človek by pochopil, keby bolo znázornené Slnko, ale prečo potom hviezdy, keď hviezdy cez deň nesvietia? Hviezdy, Mesiac a Slnko predstavujú kozmologické sily, ktoré sa práve cez strom dostávajú do Zeme, čím ju oplodňujú.

Erby niektorých slovenských miest a dedín. Jedná sa o novodobé erby, ale staré. Nové nie sú symbolické, ale sú grafické. Staré sú symbolické, obsahujú len základné geometrické objekty, ako sú úsečky, kružnice, polkručnice, hviezdy, obdĺžniky. Všimnite si, že veľmi často sa v erbe nachádzajú hviezdy, Mesiac alebo Slnko. Stromy slúžia ako hromozvody na zvedenie magickej kozmickej sily vesmírnych objektov do Zeme.
Erby niektorých slovenských miest a dedín. Jedná sa o novodobé erby, ale staré. Nové nie sú symbolické, ale sú grafické. Staré sú symbolické, obsahujú len základné geometrické objekty, ako sú úsečky, kružnice, polkručnice, hviezdy, obdĺžniky. Všimnite si, že veľmi často sa v erbe nachádzajú hviezdy, Mesiac alebo Slnko. Stromy slúžia ako hromozvody na zvedenie magickej kozmickej sily vesmírnych objektov do Zeme.
Egyptský strom života kŕmi mŕtveho potravou.
Egyptský strom života kŕmi mŕtveho potravou.

Egypťania tiež poznali strom života, vlastne niekoľko druhov stromov života. Najmä javory boli dôležité. Dva javory stáli na východnej strane neba, odkiaľ vychádza Slnko každé ráno. Tieto javory boli spájané s bohyňami Nut, Hathor a Isis, pričom každá z nich sa volala Pani javora. Nut a Hathor boli často zobrazené ako zo stromu podávajú mŕtvemu jedlo a vodu. Niekedy bol tento strom antropomorfizovaný, pričom sám mal ruky, ktoré mŕtvemu podávali potravu. Na obrázku je možno vidieť, ako je mŕtvy kŕmený takýmto stromom. Možno teraz lepšie chápeme, prečo Sloveni mali posvätné háje ako cintoríny. Pamätajte, keď vás niekto posiela do hája, želá vám vlastne smrť, pretože vás posiela na staroslovenský cintorín.

Strom išed bol spojený s vychádzajúcim Slnkom a chránený Apepom, veľkou mačkou Heliopolisu. Táto mačka bola jednou z foriem Re. Posvätný išed rástol v Heliopolise už za doby Starého kráľovstva. Neskôr išed rástol v Memfise a Edfu. Všimnite si na obrázku stromu išad slnečný kotúč, polmesiac a hviezdu.

Strom išad. Všimnite si na obrázku stromu išad slnečný kotúč, polmesiac a hviezdu.
Strom išad. Všimnite si na obrázku stromu išad slnečný kotúč, polmesiac a hviezdu.
Sýrsky Strom Života. Nad ním sú slnečné krídla, reprezentujúce Slnko.
Sýrsky Strom Života. Nad ním sú slnečné krídla, reprezentujúce Slnko.
Dvojkríž bol v stredoveku vnímaný aj ako Strom Života/Zvisá Chrbtica (Sveta), cez ktorú sa vyrovnávali sily mikrokozmosu a maktorozmosu.
Dvojkríž bol v stredoveku vnímaný aj ako Strom Života/Zvislá Chrbtica (Sveta), cez ktorú sa vyrovnávali sily mikrokozmosu a maktorozmosu.

Na záver jedna fotografia z jednej nemenovanej zastrčenej slovenskej dediny, kde pohanstvo pretrvávalo až do začiatku 20. storočia. V tejto dedine postavili v polovici osemnásteho storočia murovaný kostol a na jeho vežu umiestnili dvojkríž s polmesiacom a hviezdou/Slnkom. Hoci je táto dedina veľmi katolícka, predsalen si obyvatelia neuvedomujú, že sa neklaňajú pápežovi, ale staroslovenskému symbolu Stromu Života.

Dvojkríž/Strom Života s polmesiacom a hviezdou na katolíckom kostole.
Dvojkríž/Strom Života s polmesiacom a hviezdou na katolíckom kostole.

Záver

Ak sa kedysi všetko točilo okolo Slnka, je teda Slovenská Zem v skutočnosti Slnečná Zem? Slnečná a teda Zasľúbená? Žijeme nakoniec v najúžasnejšej krajine na svete? V karpatskom venci, ktorý svojím tvarom pripomína Slnko?

Alebo zájdem ešte ďalej. Vieme, že odraz Stromu života sa nachádza v Starom zákone, v Genesis, kde je opísaný vo forme Stromu poznania. Židia však Strom poznania nevymysleli, iba sa ním „inšpirovali“, ak nechceme použiť ostrejšie slovo. Strom poznania rástol v Edene, rajskej záhrade. Je teda Slovensko rajskou záhradou? Dávnym posvätným pohrebiskom, v ktorom možno dosiahnuť vzkriesenie?

Čo sa na našom území odohrávalo pred 5000 rokmi, o tom môžeme iba snívať. Je však celkom možné, že práve tu bolo kultúrne, politické a najmä duchové centrum celej Európy. Možno práve tu bola kolíska civilizácie a najväčšie poklady a svätyne. Ak sme ich dodnes nenašli, možno ich len zle hľadáme. Možno sú zahrabané pod dvadsaťmetrovou vrstvou zeminy a možno sú zničené alebo rozkradnuté. A možno tu nič nebolo.

Netvrdím, že všetko, čo som v tomto článku napísala, je svätá pravda. Práve naopak, otvorene tvrdím, že sa v mnohých veciach určite mýlim. Objektívne vysvetľovanie dejín totiž neexistuje. Často ani súčasníci nevedia, čo sa v skutočnosti deje, nieto ešte historici. Vysvetľovanie dejín je vždy účelové a vždy v niekoho neprospech. Mojou úlohou bolo vlastne všetko spochybniť a otvoriť nové obzory na ceste k oslobodeniu sa.

Zmyslom pátrania po vlastných dejinách nie je nájsť pravdu, ale ju hľadať. Vždy je potrebné hľadať pravdu, aj keď sa nikdy nedá nájsť celá.

9 thoughts on “Slovenský dvojkríž ako posvätný Strom života

 1. Mohli by ste dodať že ten dvojkríž na kostole je na kostole v Dedine Veľké Rovné

 2. V slovanských povestiach sa strom označuje ako Strom života, ktorý má tri úrovne, vyššia zem – asgard, kde prebývajú naši predkovia a svätí, midgard – stredozem, kde bývame my, a podsvetie, symbolizované hadom. Strom podľa nich prepája a symbolizuje tieto úrovne. Samotný Slovenský dvojkríž , čo by symbol stromu zároveň rozdeľuje svojimi dvoja ramenami tieto svety a vytvára tak tri úrovne, tri svety, horný, stredný a dolný. Čo potvrzuje aj vysvetlenie, že dvojkríž je symbolom stromu. Nie však hocijakého, ale konkréteho, Stomu Života, Stredu Sveta.

 3. Silvanus bol rimanským božstvom lesov, ale aj vladár Dákie sa vyznačoval týmto menom,a mohol pomenovať SILVÁNIU. Predpomu „trans“ asi získala preto, jebo potišskí Jazygovia si vynútili na Rimanoch voľný priechod pre styk s príbuznými Roxolánmi od prímoria Azovského mora. Dub bol posvätný strom pre Dia a jeho ctiteľov u všetkých národov, lipu si štúrovci vybrali na odlíšenie sa od Nemcov. Jazdec Biatec s listnatou vetvou v rukách signalizuje, že prichádza s mierovými úmyslami /viď už Odyssea u Fajákov/. V úcte bolo viacero stromov ako symboliských, tak pre liečivé účinky a pod.: dub,lipa,hloh,vŕba,jedľa,buk,limba…

 4. Rad by som doplnil a podporil zavery pani Blazeny Ovsenej. Ano Slovaci a Slovania su aspon jeden kozmicky vek a cyklus ‚nasho Slnka‘ meraneho od pravidelneho zoradenia sa s Ciernou dierou v centre nasej galaxie(Mayska loptova hra). V nasom DUALNOM a DVOJPOLARNOM SVETE existuju dve kozmicke brany,muza a zeny. Muzskou kozmickou branou je falicky Pas Oriona s dvojnebulou M42/43 v tvare T-tav na nocnej zimnej oblohe ktoru dominuje Orion-Nebesky Kovac(Thor ci Vota,Odin,etc.).Pas Oriona je aj galakticke anti-centrum. V Egypte ho nazvali ‚Min‘ pomimo Tav.Tento falus je aj znamy ako „kladivo“ Thora ci biblicky „mec-sechem“…Tento falus stupa smerom hore po Poludniku a ked sa raz zoradi s Ciernou dierou v nasej Galaxii,ako zenskou branou a kozmickou vaginou znamou ako ‚Yama'(bohyna mrtvych v Indii),prichadza k „krizovaniu“ nasho potentneho Slnka,ktore sa tiez takto zoraduje s oboma kozmickymi branami do tzv.“Sv.Trojice“-Galaktickeho Trojzoradenia,potom k jeho ‚znovuzrodeniu‘,ako aj k zrodeniu Noveho veku Slnka,ci Noveho kozmickeho roku ako je tomu prave teraz,meraneho od veku Vodnara. V skutocnosti ide len o Dvojzoradenie,kedze galakticke anticentrum je opacnou stranou Ciernej diery,ako keby sme celili tvarou do rury,kam bude coskoro celit nase Slnko ktore sa bude perfektne prekryvat s Ciernou dierou ako dva obluky-kruhy…Tato zenska kozmicka brana(vagina) vedie do dvojcentra nasej Galaxie znameho ako kozmicka MATERNICA(Valhalla) kam vystupuju duse zomrelych k „ocistcu“ a opatovnemu znovuzrodeniu-z mrtvychvstaniu…Aj preto mame dve hory Kristovej TRANSFIGURACIE,Tabor(muz)a Hermon(zena),co su aj symbolicke brany zivota a smrti. Zenska kozmicka brana-Cierna diera lezi v oblasti Mezopotamie nebeskej bohyne-Mliecnej drahy,co Mayovia nazyvali Tmavou Skvrnou/Roklinou…Takze pri tvoreni noveho veku Slnka a sveta(civilizacie)je to biblicky Elohim-mnozne cislo,ci Maysky Ahalom a Kahalom,ako aj Cinsky Jing a Jang,inak symbolizovany aj Davidovym stitom(Magen David) kde sa prekryvaju dva trojuholniky-kozmicke brany,trojuholnik smerom hore-muzska brana a smerom dole-zenska brana…Moderna Izraelska zastava zachytava aj dvomi modrymi pruhmy dve rieky kozmickej Mezopotamie zname ako Pishon a Gihon co obkolesuje tuto rajsku zahradu-Havilah ci Avilah(nebeskej bohyne),teda Mezopotamie ci Medziriecia…A na svete je spusta lokalnych kopii tejto kozmickej Mezopotamie-Medziriecia,ako napriklad Tigris a Eufrat(Leva a Draka/Hada) ci Sinajsky polostrov,ako aj sutok Gangy a Yamuny,alebo aj Manhattansky polostrov v New Yorku. Jednou takou Staroslovanskou Mezopotamiou je rieka Sava(=Sedem/7) ktora prameni na sz Triglavu(Sv.Trojice) a ma sedm pritokov a v jej sutoku-mezopotamii do Dunaja(Ister=Vychodna rieka n.t.r.=bohov) lezi historicky Beograd,teda Biely hrad,ako symbol „ocistca“ v centre nasej Galaxii! Inym potentnym symbolom staroSlovanskej astronomie bol ostrov Rujana(symbol ruje a teda plodnosti)so znamymi Arkanami-chramamami Staroslovanskych bohov z lipoveho a brezoveho dreva,ako Triglav,Svarovit,Jarovit a podobne…Tu treba spomenut Bratislavu ako Brezalauspurc,kde staroslovansky symbol kozmickeho stromu bola aj breza,pomimo znamej lipy! No a samozrejme ze sme aj familiarny s osudom 7 juho-Slovanskymi kmenmi ktorych vytlacili Dani a Goti na Bal-kan,ako iny symbol zenskeho lona a potentneho Slnka(Baal)…Iba z Danskej kroniky krala Waldemara sa vlastne dozvieme ako Dani a Goti vyplienili Staroslovanske arkany ako aj celu Rujanu…Ako aj Staroslovanske mesto Vinnetou,pouzite Karlom Mayom v jeho preslavenych a sfilmovanych legendach Apacov. Ja verim ze Vinnetou malo povodnu koncovku tav,ako Vinnetav… Toto T-tav ako dualny symbol aj potentneho Slnka pimomo Pasu Oriona mozno vidiet aj mene rieky Vltavy,kde boli pouzite kozmologie a kozmogonie v lokalnej architekture. Kedze mnoho narodov pouzilo ich lokalne rieky ako lokalnu kopiu nasej spolocnej kozmickej rieky(Mliecnej drahy) niet divu ze Staroslovania robili to iste co vtedy poznal cely svet! Ganga,Nil,Jordan,Ister-Dunaj,Usumacinta,Mississippi,Villcanota-Urubamba a podobne…Takze len archeoastronomia moze prelomit nasu Slovensku a Staroslovansku historiu,ako aj skutocnost ze sme v Strednej Europe mozno aj viac ako iba jeden vek nasho Slnka,zhruba od roku 3100 p.n.l.kde vlastne zacina historia vsetkych vyspelich kultur a civilizacii stareho antickeho sveta…

  Inym takym charakteristickym symbolom je Urna-Krcah,ako symbol Ciernej diery a Centra nasej Galaxie,zachyteny nielen na Kodexe Mendoza,ale v pamiatkach po celom svete! Je to klasicky symbol antickej astronomie ako symbol znovuzrodenia. Aj preto ludia spalovali tela a pochovavali ich spopolnene tela v urnach/krcahoch ci kalichoch,atd. Tymto ritualom iba napodobnovali duchovny svet vo fyzickom svete…Indovia dodnes spaluju mrtve tela na rampe postavenej na rieke Gange ktora je pozemskou kopiou nasej kozmickej rieky…Popol potom rozsypu do vecnej Gangy…No kedze aj posvatna studna ci jaskyna alebo aj jazero symbolizuje Ciernu dieru a centro nasej galaxie,niet divu ze Indicko-Perzski Zoroastriani ukladaju mrtvoly na mreze uzavretej studne…Aj Mayovia zvykli hadzat ritualne obete do posvatnej/obetnej studne v Chichen Itza. Samozrejme,cely svet ma bud Studnu Siedmych(biblicka Beer’sheba)alebo Deviatich,navyse,Mayovia mali aj Studnu Piatich(Hopolchen)…India,jej koliska civilizacie sa nazyva Septahindu(Sedem riecie),ktore pozostava z Punjabu(5 riecie) a Doabu(2 riecie=Ganga a Yamuna)…Burma/Myanmar ma Iravati-9 riecie… Sedem je start,zaciatok noveho veku Slnka(Sheba ci Saba,Sava,Xiba,atd.)a Devat je koncom takehoto veku Slnka…Aj preto ma Vychodne(startovne)pobrezie USA Sochu Slobody so 7 trnovou korunou ci 7 budov WTC…A Seattle ma 9 budov kozmickej mandaly okolo Union Lake-jazera unie muza a zeny v tvare Y-psilon,co je kopia Mliecnej drahy-Mezopotamie…

 5. Velmi zaujimave citanie. Je smutne ze v skole na hodinach dejepisu o niecom takomto ani nepocujete ….

  Prosim vas, kde sa nachadza ten kostol ?

 6. ono je to tak, ze pravda vlastne neexistuje, je len nazor zaveseny zpredu a zozadu o nejake potvrdene nazory, ktore su tiez obojstranne zavesene za potvrdene nazory. To vsetko bud zapisane, uznane nejakou dobou, nabozenstvom alebo zaujmom aktualneho pisara resp. cloveka co mu dychal na krk. Kde je vlastne pravda ?.. Zatial viem len to ze nase deti sa ucia uplne sracky co sa nasich dejin teda dejin slovenov tyka. Napriek tomu ze sme vlastne v dochovanych pisomnostiach najstarsie sa objaveny nazov Slovanov, Slovenov. Sme vdaka nasim susedom zdola a zlava vlastne vymazany z ucebnic dejepisu v zahranici mimo naseho statu. A toto dost serie a nieje to tak v poriadku. Nazor k tomuto clanku nemienim mat lebo ma pekne a aj rozumne opodstatnenia, avsak moze to byt aj uplne inak ako povie Pavel Dvozak. Co vsak viem a potvrdim, urcite tu niesme od cca. roku 600 nl. ako pise nemecky dejepis, ktory vlastne tvaroval cesky dejepis aten zase tvaroval nas dejepis. Stahovanie narodov bolo vzdy na planete Zem normalne a je normalne aj dnes v inej forme. Je vsak absurdne aby sa taky gigant ako narod slovanov zrazu zacal akoze niekam sirit azrazu tu bol behom 100 rokov. Dobre prist by mophol vsakze ale odkial v takom mnozstve ??? Zeby Slovanov niekde pohnojili zazracnym dazdom aby sa tak rozmnozili lebo treba ich masovu migraciu do zapadnej europy. Tie cisla su aj pre dnesnu dobu extremne, nehovoriac o case 600 nl… Je to nahrubsi falzifikat dejin, cely prichod slovanov, pretoze nase geny su v europe tak rozsirene az ma nabada nazvat tuto rasu homo-sapiens. A tie germanske geny ak teda nevysli z homo sapiens, pochadzaju urcite z neandertalis. Nerad urazam ale etimologicky je nas jazyk starsi ako nemecky a tieto dva starsie ako anglicky. Ak neverite citajte. Vsetko dobre.

 7. Pekný článok. Aj ja sa nad týmito vecami už dlhšie zamýšlam. Jasne vidím jednu spojitosť, ktorú ty vôbec neuvádzaš: že strom života je stredom sveta, osou sveta, axis mundi.

  Vedomie duchovného rozmeru nie je psychiatrická diagnóza. :) Strom života má naozaj aj duchovný rozmer. To je dôvod, prečo k nemu ľudia chodia s obetami, hľadajúc spojenie s duchovnom, bohom.

  Neboj, nie som veriaci. Nie som kresťan. Možno ti môj pohľad osvetlí tento môj článok:

  http://krkavec.wordpress.com/2013/01/20/stred-sveta/

  poprípade tento:

  http://krkavec.wordpress.com/2012/09/08/laska-plodnost-a-strom-zivota/

 8. Aj Tettus a Teuton alebo Deutsch sa javia dost pribuzne. Mohlo by to doplnit viacere nezavisle teorie o spolocnych predkoch Slovanov a Germanov.

 9. Na túto tému sa bavím s ľuďmi roky! Aj s historikmi, ale s nimi sa nedá…totižto, sú totálne posadnutí svojou vedou a nepopustia ani kúsok vlastnej fantázie a pritom, to ani nie je fantázia, skôr fakt!!!No, ale čo už, takto, striktne to berú, živia sa tým, nemôžu sa tým pádom takýmito názormi zdiskreditovať.Čo nie je napísané, neexistuje!To je teda úvaha..Napr. Veľká Tartária. Pri Čeljabinsku pred osemnástimi rokmi bolo objavené obrovské mesto, na úrovni dnešných priemerných miest, kanalizácia a pod. Zaoberala sa tým aj ruská vláda, ale kdeže, aby sa to Svet dozvedel a pritom je táto civilizácia prinajmenšom taká stará, ako Babylon…A Číňania sa prečo neozvú, veď v tom čase bojovali a prehrali vojnu s Tartáriou! Čakajú, kým dostatočne zosilnejú? A dalo by sa veľa, veľa…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *