Ako sa falšuje slovenská a slovanská história

Na Vianoce som našla pod vianočným stromčekom darček určený pre mňa. Neuveríte, ale bola tam veľká kniha o Veľkej Morave od Jána Dekana. Takú obrovskú knihu o Veľkej Morave som doteraz nikde nevidela, preto som ňou bola veľmi potešená. Zvedavosť mi nedala a ja som hneď začala listovať v knihe, aby som zistila, či pre mňa bude prínosná. Áno, je to veľmi pekne spracovaná kniha, len čo je pravda. Žiaľ už prvý nákres mapy vo mne vzbudil rozhorčenie, pretože vyslovene zavádza a popiera historické skutočnosti.

Klamlivý je už samotný názov knihy „Veľká Morava“

Kniha má honosný názov – Veľká Morava. Pomenovanie Veľká Morava vzniklo prekladom gréckeho zápisu megalé Morabia, ktorý prvý a posledný raz použil 50 rokov po páde Svätoplukovaj ríše Konštantín Porfyrogenetos (Purpurorodenec) v diele O spravovaní ríše (r. 950 – 951), pričom už eviduje Maďarov ako Turkov:

„V susedstve Turkov (Maďarov) sídlia tieto národy: na ich západnej strane je krajina Frankov (Rakúsko), na severe sídlia Pečenehovia (dnešné Moldavsko) a na JUŽNEJ STRANE je VEĽKÁ MORAVA (megalé Morabia), totiž krajina Svätoplukova, ktorú títo Turci (Maďari) úplne spustošili a zaujali. Zo strany hôr susedia s Turkami (Maďarmi) Chorváti. …
…Turci (Maďari) sa po vyhnaní Pečenehmi (spoza Karpát smerom do Karpatskej kotliny) usadili vo svojej terajšej domovine. V nej sa nechádzajú niektoré staré významné pamiatky. Ako prvý treba spomenúť most cisára Trajána nachádzajúci sa na začiatku krajiny Turkov (Maďarov). Na tri dni cesty od tohoto mosta sa nachádza Belehrad (srbský), v ktorom je veža svätého a veľkého cisára Konštantína. Na spiatočnej ceste je pri ohybe rieky dva dni cesty od Belehradu takzvané Sirmium. Za týmito miestami sa rozprestiera NEPOKRSTENÁ VEĽKÁ MORAVA, ktorej sa zmocnili Turci (Maďari) a v ktorej predtým vládol Svätopluk. Územia však ležiace VYŠŠIE, ktoré sú osídlené Turkami (Maďarmi), sa v súčasnosti nazývajú podľa názvov riek, ktoré tu pretekajú. Tieto rieky sú nasledujúce: prvá z nich je Temeš (dnes rumunská Timiș), druhá je Tutis, tretia je Maroš (Mureš), štvrtá rieka Kriš a ešte ďalšia rieka Tisa.“

Keď naši oficiálni „supergeniálni“ historici hľadali v Porfyrogenetovej Veľkej Morave pomenovanie pre Svätoplukovu ríšu, prehliadli niekoľko faktov. 1) Veľká Morava bola NEPOKRSTENÁ, 2) ležala na JUH od Maďarov, 3) VYŠŠIE nad ňou bola rieka Maroš/Mureš. Je úplne zrejmé, že Veľkou Moravou mal Porfyrogenetos na mysli územie v dnešnom Srbsku na juh od Belehradu, kde tečie rieka menom Velika Morava. Je úplne zrejmé, že táto Velika Morava nebola ríšou, ale len malým územím, ktoré okrem iných území tiež kedysi patrilo kráľovi Svätoplukovi.

Ako sa teda volala Svätoplukova ríša, keď Veľká Morava bola len súčasťou jeho veľkej krajiny? Nuž, čuduj sa svete, volala sa SLOVENSKÁ ZEM. Teda žiadna Morava, ani Veľká Morava, ani Veľkomoravská ríša, ale SLOVENSKÁ RÍŠA, prípadne VEĽKOSLOVENSKÁ RÍŠA. Navyše tri súčasti tejto Slovenskej ríše – Rastislavove kniežatstvo, Svätoplukove kniežatstvo a Koceľove kniežatstvo POKRSTENÉ už BOLI! O tom svedčí zápis z Nestorovej kroniky nazvanej Povesť dávnych čias:

Slovensky: „Keď Sloväni žili už pokrstení, ich knieža Rastislav, Svätopluk a Koceľ poslali poslov k cisárovi Michalov III., hovoriac: ‚Naša krajina je už POKRSTENÁ, no nemáme učiteľa, ktorý by nás učil a vysvetlil nám Sväté Písmo. Pošlite nám učiteľov, ktorí by nám mohli vysvetliť slová v knihách a ich zmysel.‘ … Keď si to cisár vypočul, poslal po nich (Cyrila a Metoda) do Solúna k Levovi so slovami: ‚No vyslala ku mne poslov SLOVENSKÁ ZEM, prosiac pre seba učiteľa, ktorý by im mohol pretlmočiť Sväté Písmo, lebo toto oni žiadajú.‘ A cisár ich uprosil a poslal ich (roku 863) do SLOVENSKEJ ZEME k Rastislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi.“

Rusky, http://imwerden.de/pdf/povest_vremennykh_let_2012.pdf, str. 20, 21: „Когда славяне жили уже крещенными, князья их Ростислав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу, говоря: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, кото­рый бы наставил и поучил нас и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их»… Услышав об этом, Лев вскоре же послал их, и пришли они к царю, и сказал им царь: «Вот, прислала послов ко мне Сла­вянская земля, прося себе учителя, который мог бы им истолковать священные книги, ибо этого они хотят». И уговорил их царь и послал их в Славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу.“

Pre tých, ktorí neovládajú azbuku, tu je prepisovač do latinky http://www.lexilogos.com/keyboard/russian_conversion.htm: „Kogda slavjane žili uže kreŝennymi, knjaz’ja ih Rostislav, Svjatopolk i Kocel poslali k carju Mihailu, govorja: «Zemlja naša kreŝena, no net u nas učitelja, koto­ryj by nastavil i poučil nas i ob’jasnil svjatye knigi. Ved’ ne znaem my ni grečeskogo jazyka, ni latinskogo; odni učat nas tak, a drugie inače, ot ètogo ne znaem my ni načertanija bukv, ni ih značenija. I pošlite nam učitelej, kotorye by mogli nam rasskazat’ o knižnyh slovah i o smysle ih»… Uslyšav ob ètom, Lev vskore že poslal ih, i prišli oni k carju, i skazal im car’: «Vot, prislala poslov ko mne Sla­vjanskaja zemlja, prosja sebe učitelja, kotoryj mog by im istolkovat’ svjaŝennye knigi, ibo ètogo oni hotjat». I ugovoril ih car’ i poslal ih v Slavjanskuju zemlju k Rostislavu, Svjatopolku i Kocelu.“

Z tohoto textu je zrejmé, že SLOVENSKÁ ZEM/RÍŠA pozostávala minimálne z troch kniežatstiev. Jej súčasťou bolo aj pokrstené územie dnešného Slovenska, dnešnej Moravy a dnešného západného Maďarska a neskôr aj iné nepokrstené územia. Neskôr pribudli nakrátko aj Čechy. Ján Dekan a jemu podobní nás teda obrali a dodnes oberajú o skutočné meno Svätoplukovej ríše – o VEĽKÉ SLOVENSKO!

Paradoxne práve maďarská verzia článku o „Veľkej Morave“ na Wikipédii je pravdivá. Viď obrázok. Veľká Morava je ten červený fliačik na mape v dnešnom Srbsku. To je skutočná Veľká Morava. U nás žiadna Veľká Morava nikdy nebola. Bolo len Veľké Slovensko.

Práve maďarská verzia o "Veľkej Morave" na Wikipédii je pravdivá. Veľká Morava je ten červený fliačik na mape v dnešnom Srbsku. To je skutočná Veľká Morava. U nás žiadna Veľká Morava nikdy nebola. Bolo len Veľké Slovensko.
Práve maďarská verzia o „Veľkej Morave“ na Wikipédii je pravdivá. Veľká Morava je ten červený fliačik na mape v dnešnom Srbsku. To je skutočná Veľká Morava. U nás žiadna Veľká Morava nikdy nebola. Bolo len Veľké Slovensko.

Klamlivé šírenie Slovanov z pravlasti

Tak ja už neviem, či niektorým ľuďom naozaj šibe, alebo sú tak nekompromisne mentálne retardovaní, že budú donemoty hľadať horiacu sviečku v temnote. Podľa Jána Dekana a tiež aj podľa ďalších oficiálnych historikov bola slovanská pravlasť na sever od Karpát, niekde v oblasti Pripjaťských močiarov na hranici dnešnej Ukrajiny a Bieloruska (viď obrázok vyššie). Pritom historické pramene jasne hovoria, že tomu bolo presne naopak. Že pravlasť Slovanov bola na dunajskej strane Karpát a Slovania sa šírili od Dunaja smerom na sever a východ k Dnepru. Ruský kronikár Nestor o tom hovorí v Povesti dávnych čias jasne a opakovane: SLOVANIA POCHÁDZAJÚ PôVODOM OD DUNAJA! Uvediem tu citácie vrátane ruských, aj anglických prekladov, aby ste to mohli vidieť na vlastné oči a sami posúdiť.

Šírenie Slovanov spoza Karpát k Dunaju podľa Jána Dekana. Nezmysel.
Šírenie Slovanov spoza Karpát k Dunaju podľa Jána Dekana. Nezmysel.

Nestor jasne píše: „Teraz Andronikus je apoštolom slovänskej rasy. Cestoval medzi Moravanmi, a apoštol Pavol tam učil taktiež. Lebo v tom regióne je Ilyrikum, kde Pavol najskôr cestoval a kde najskôr žili Sloväni.“

Anglicky, viď http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a011458.pdf, str. 63 knihy:
„Now Andronicus is the apostle of the Slavic race. He traveled among the Moravians, and the Apostle Paul taught there likewise. For in that region is Illyricum, whither Paul first repaired and where the Slavs originally lived.“

resp. rusky, http://imwerden.de/pdf/povest_vremennykh_let_2012.pdf, str. 22: „До моравов же доходил и апостол Павел и учил там; там же находится и Иллирия, до которой доходил апостол Павел и где первоначально жили славяне.“

Pre tých, ktorí neovládajú azbuku, tu je prepisovač do latinky http://www.lexilogos.com/keyboard/russian_conversion.htm: „Do moravov že dohodil i apostol Pavel i učil tam; tam že nahoditsja i Illirija, do kotoroj dohodil apostol Pavel i gde pervonačal’no žili slavjane.“

Anglický preklad Nestorovho letopisu, kde sa hovorí o pôvode Slovanov v Ilyriku.
Anglický preklad Nestorovho letopisu, kde sa hovorí o pôvode Slovanov v Ilyriku.
Nestorov letopis po rusky. Hovorí sa v ňom, že Slovania najskôr sídlili v Ilyriku, teda na Dunaji.
Nestorov letopis po rusky. Hovorí sa v ňom, že Slovania najskôr sídlili v Ilyriku, teda na Dunaji.

Nestor hovorí jasne dokonca aj to, že Sloväni sa rozišli zo Slovänskej zeme smerom na dnešnú Ukrajinu. Teda nie z Ukrajiny prišli Sloväni do Karpatskej kotliny, ale naopak, Sloväni z Karpatskej kotliny osídlili dnešnú Ukrajinu, Bielorusko, Rusko a Poľsko. A toto sa neudialo v 5. ani v 6. storočí, ale vtedy, keď Slovänov vytlačili z Karpatskej kotliny Vlasi, čo muselo byť pred 3. storočím. Ťažko uveriť, že by z Karpatskej kotliny odišli všetci Sloväni.

Slovensky: „A prijdúc z východu, prešli cez vysoké hory, ktoré nazvali Uhorskými horami, a začali tam bojovať na tam žijúcich Vlachov a Slovänov. Lebo sídlili tam najskôr Sloväni, a potom Slovänskú zem zachvátili Vlasi. A potom Uhrovia vyhnali Vlachov, uchvátili tu zem a usídlili sa so Slovänmi, pokoriac si ich pod seba; a podľa nich sa zem nazvala Uhorskou.“

Rusky, http://imwerden.de/pdf/povest_vremennykh_let_2012.pdf, str. 20: „И придя с востока, устремились через великие горы, которые прозвались Угорскими горами, и стали завоевывать живших там волохов и славян. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую землю захватили волохи. А после угры прогнали волохов, унаследовали ту зем­лю и поселились со славянами, покорив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской.“

Pre tých, ktorí neovládajú azbuku, tu je prepisovač do latinky http://www.lexilogos.com/keyboard/russian_conversion.htm: „I pridja s vostoka, ustremilis’ čerez velikie gory, kotorye prozvalis’ Ugorskimi gorami, i stali zavoevyvat’ živših tam volohov i slavjan. Sideli ved’ tut prežde slavjane, a zatem Slavjanskuju zemlju zahvatili volohi. A posle ugry prognali volohov, unasledovali tu zemlju i poselilis’ so slavjanami, pokoriv ih sebe; i s teh por prozvalas’ zemlja Ugorskoj.“

Nestor píše: „Po dlhý čas sídlili Sloväni na Dunaji, kde je dnes zem Uhorská a Bulharská. Od tých Slovänov rozišli sa Sloväni po zemi a nazvali sa menami svojimi podľa miest, na ktorých sa usadili. Tak jedni, prijdúc, usadili sa na rieke menom Morava a nazvali sa Moravou, a druhí sa nazvali Čechmi. A aj títo sú Sloväni: Bieli Chorváti, i Srbi, i Korutánci. Keď Vlasi napadli dunajských Slovänov a usadili sa v ich strede a pritlačili ich, to Sloväni títo prišli a usadili sa na Visle a nazvali sa Ľachmi, a od týchto Ľachov vzišli Poliaci, druhí Ľachovia – Lutiči, iní – Mazovčania, iní – Pomorania. Takisto aj títo Sloväni prišli a usadili sa na Dnepri a nazvali sa Poľanmi, a druhí – Drevľanmi, podľa toho, že sídlili v lesoch (strom=derevo), a ešte druhí sídlili medzi Pripjaťou a Dvinou a nazvali sa Dregovičmi, iní sa usadili na Dvine a nazvali sa Poločanmi, podľa riečky vtekajúcej do Dviny, ktorá sa volá Polota, od nej sa nazvali Poločanmi. Tí Sloväni, ktorí sa usadili okolo jazera Iľmena, nazvali sa svojím menom – Slovänmi, a založili mesto a nazvali ho Novgorodom. A druhí sa usadili na Desne a na Sejme a na Sule a nazvali sa Severanmi. A tak sa rozišiel slovänský národ a po jeho mene aj písmo nazvalo sa slovänské.“

Rusky, http://imwerden.de/pdf/povest_vremennykh_let_2012.pdf, str. 11: „Спустя много времени сели славяне по Ду­наю, где теперь земля Венгерская и Бол­гарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозва­ лись морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти при­шли и сели на Висле и прозвались ляха­ми, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, по име ни Полота, от нее и получили название полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и построили го род, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошел­ ся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась «славянская».“

Latinkový prepis: „Spustja mnogo vremeni seli slavjane po Du­naju, gde teper’ zemlja Vengerskaja i Bol­garskaja. Ot teh slavjan razošlis’ slavjane po zemle i prozvalis’ imenami svoimi ot mest, na kotoryh seli. Tak odni, pridja, seli na reke imenem Morava i prozva­ lis’ morava, a drugie nazvalis’ čehi. A vot eŝe te že slavjane: belye horvaty, i serby, i horutane. Kogda volohi napali na slavjan dunajskih, i poselilis’ sredi nih, i pritesnjali ih, to slavjane èti pri­šli i seli na Visle i prozvalis’ ljaha­mi, a ot teh ljahov pošli poljaki, drugie ljahi — lutiči, inye — mazovšane, inye — pomorjane. Takže i èti slavjane prišli i seli po Dnepru i nazvalis’ poljanami, a drugie — drevljanami, potomu čto seli v lesah, a eŝe drugie seli meždu Pripjat’ju i Dvinoju i nazvalis’ dregovičami, inye seli po Dvine i nazvalis’ poločanami, po rečke, vpadajuŝej v Dvinu, po ime ni Polota, ot nee i polučili nazvanie poločane. Te že slavjane, kotorye seli okolo ozera Il’menja, prozvalis’ svoim imenem — slavjanami, i postroili gorod, i nazvali ego Novgorodom. A drugie seli po Desne, i po Sejmu, i po Sule, i nazvalis’ severjanami. I tak razošel­ sja slavjanskij narod, a po ego imeni i gramota nazvalas’ «slavjanskaja».“

Takže tak, milý pán Dekan, naučte sa čítať po rusky a potom nebudete písať knihy o tom, že Sloväni prišli do Karpatskej kotliny z Pripjaťských močiarov, keď podľa starých textov tomu bolo presne naopak. Do Pripjaťských močiarov Sloväni utiekli z Karpatskej kotliny, aby si uchránili nezávislosť a nemuseli muklovať na Vlachov. A viete, prečo? Lebo SLOBODA bola najväčšou hodnotou v drievnej slovänskej spoločnosti. Mnoho dnešných Slovákov tento zmysel pre slobodu stratilo a radšej budú otročiť za pár eurošušňov navyše, ako by mali v chudobe užívať slobodu. No ale kto chce kam, pomôžme mu tam.

Nielen ja, ale aj iní majú názor, že slovänská pravlasť bola niekde na Dunaji. Viď mapka rozchodu Slovänov z pravlasti pod tlakom rímskej okupácie niekedy pred 1. storočím n.l.. Zdroj obrázka a ďalšie texty možno nájsť na http://www.zgodovina.eu/slovenci/od_kod_ime/od_kod_ime.htm.

Šírenie Slovänov z pravlasti smerom nad Dunaj. Táto teória je v protiklade s oficiálnou teóriou o pravlasti v Pripjaťských močiaroch.
Šírenie Slovänov z pravlasti smerom nad Dunaj. Táto teória je v protiklade s oficiálnou teóriou o pravlasti v Pripjaťských močiaroch.

Tu je môj schématický nákres rozchodu Slovanov z pravlasti podľa toho, ako som ho spravila na základe informácií , ktoré kronikár Nestor zapísal v Povesti Vremennych Ljet. Vychádzala som z prirodzených povodí morí. Poliaci sa rozšírili do povodia Baltického mora z Panónie. Naopak, do povodia Čierneho mora sa dostali Východní Slovania. Južní zabrali južné povodie Dunaja (takto nejako bola kedysi rozšírená Bulharská ríša). Západným Slovanom zodpovedá ríša, ktorú historici nesprávne označujú ako Veľkú Moravu. Bol to jeden ľud, preto k sebe vzájomne inklinoval. Dnešné Lotyšsko, Litva a Estónsko patria k rovnakému povodiu ako Poľsko, preto tam existuje hranica medzi pobaltskými štátmi a Ruskom. Poliaci prirodzene patria k pobaltským krajinám, napokon spoločne vyvorili Litovsko-Poľskú ríšu. Slovania sa šírili lesnatými krajmi, preto územie stepi nad Čiernym morom nechávam pre turkické kočovné národy.

Šírenie Slovanov z pravlasti podľa Blaženy Ovsenej, ktorá vychádzala z popisu v Netorovej kronike.
Šírenie Slovanov z pravlasti podľa Blaženy Ovsenej, ktorá vychádzala z popisu v Netorovej kronike.

Aké boli hranice Rímskej ríše?
Zdroj: https://vanrossenclassicalstudies.wikispaces.com/Roman+Empire+expansion+Map+for+Caesar,+Augustus+and+then+Trajan

Rozšírenie Rímskej ríše. Pravdepodobne to malo za následok vytlačenie Slovanov nad Karpaty a do Ruska.
Rozšírenie Rímskej ríše. Pravdepodobne to malo za následok vytlačenie Slovanov nad Karpaty a do Ruska.

Kde bola Ilýria?

Illyrians“ od User:Megistias – Own work data fromThe central Balkan tribes in pre-Roman times: Triballi, Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians by Fanula Papazoglu,1978,ISBN-9025607934The Cambridge Ancient History, Volume 6: The Fourth Century BC by D. M. Lewis (Editor), John Boardman (Editor), Simon Hornblower (Editor), M. Ostwald (Editor),1994,ISBN 0521233488The Cambridge Ancient History, Vol. 10: The Augustan Empire, 43 BC-AD 69 (Volume 10) by Alan Bowman, Edward Champlin, and Andrew Lintott,1996Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. A Mocsy, S FrereDalmatia Tome 2 of History of the provinces of the Roman Empire by J. J. Wilkes,1969Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992,ISBN 0631198075,Hammond, N. G. L. A History of Greece to 322 B.C., 1986, ISBN-10: 0198730950Blank map,nasa. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Ilýria pred rímskym vpádom.
Ilýria pred rímskym vpádom.

Kde žili Sloväni v okolí Karpát? Dá sa to zistiť? Dlho som vedela, že Jordnanes v 6. st. opisuje Slovänov niekde v okolí Dnestra. Tvrdí, že na západ od Dnestra, od jazera Mursianus a mesta Noviodunum až po Vislu, žili Sloveni. Na východ od Dnestru až po Dneper žili Anti. Pričom tvrdí, že Sloväni aj Anti boli jeden národ, ktorý bol vo svete známy pod menom Vinidi.

Vždy som sa snažila zistiť, ako to presne bolo. Kam až siahali Sloveni a kam Anti. Siahali Sloveni len po prameň Visly? Alebo siahali až po ústie Visly, teda tam, kde vteká do mora? Alebo siahali len do polovice tej rieky? Zasahovalo ich územie aj na dnešné Slovensko? Ako ďaleko na juh? A kde žili Anti? Siahali až k pobrežiu Čierneho mora? Dlho som nad týmito otázkami uvažovala a zistila som, že lesy a povodia riek sú kľúčom k rébusu. Sloveni sú opísaní ako národ, ktorý žije v lesoch, kde loví zver, kým kočnovné národy prebývali v stepi, kde pásli dobytok. Za príbytok im slúžili vozy potiahnuté kožami.

V robote máme na stene veľkú mapu. Má možno tri metre na šírku a je parádna. Rada sa na ňu pozerám, pretože na nej mám svet ako na dlani. Keď som tú mapu videla prvýkrat, hneď som si povedala, že je výnimočná, lebo vynikajúco vystihuje geografické charakteristiky krajín. Nížiny a stepy sú zobrazené zelenou farbou, výšiny bielo-šedou. Práve tu mi do oka padli výšiny v okolí Karpát. Hneď sa mi to spojilo s rozšítením Slovänov podľa Jordanesovho opisu.

Tieto výšiny sa tiahnu až takmer ku Kyjevu. Keď boli Sloväni vytlačení od Dunaja na sever do kopcov Vlachmi, obsadili všetky lesy, ktoré mohli. A keď sa rozmnožili natoľko, že im ich lesy už nepostačovali k životu, šírili sa aj ďalej do stepí, polí, močiarov, ktoré si časom podmanili. Ešte predtým sa však cez lesy dostali ku Kyjevu, kde založili svoje hlavné mesto. Odvtedy sa povodie Dnepra nazývalo Kyjevská Rus a národ v tomto povodí sa nazýval Antmi, neskôr Rusmi.

Keď sa Sloveni premnožili, šírili sa aj na juh, aby zabrali viac zeme pre svoje žitie. To spustilo konflikty s Rímskou ríšou, Byzanciou, a začala sa vojna. A Sloveni sa pustili do Byzancie a celú ju zničili a obsadili a časom poslovänčili. Nebolo také ťažké ju poslovänčiť, pretože časť obyvateľov, ktorí sa neodsťahovali z pravlasti, stále hovorili po slovänsky. Takto znovuobsadili kraje, ktoré podľa Nestora kedysi obývali a z ktorých odišli, aby sa nemuseli podrobiť Vlachom, lebo slobodu si Sloväni ctili najviac.

Takže odpoveď na moju otázku, kam na Visle siahali Sloveni v 6. st., je teraz jasná. Bolo to asi do tretiny Visly k prvému oblúku smerom na západ. Neskôr sa Sloveni-Poľania rozšírili aj ďalej do polí, dnešného Poľska, až po pobrežie Balického mora. Cez Česko a Poľsko obsadili aj Polabie vo východnom Nemecku.

Sloväni v 6. storočí na základe Jordanesovho opisu, podľa predstáv Blaženy Ovsenej, ktorá vychádzala z hopcovitého lesnatého terénu v okoli Karpát a povodí riek Dunaja a Dnepra.
Sloväni v 6. storočí na základe Jordanesovho opisu, podľa predstáv Blaženy Ovsenej, ktorá vychádzala z hopcovitého lesnatého terénu v okoli Karpát a povodí riek Dunaja a Dnepra.

Záver

Dekanova kniha vyšla v roku 1985, teda vo vrcholnom socializme. Snahou bolo vytvoriť stmeľujúcu ideológiu, ktorá by držala pokope spoločný štát Čechov a Slovákov. Táto ideológia nemala nahnevať súdruhov v Moskve. Možno preto vznikla pripjaťská teória. Bolo to bezpečne ďaleko od Západu, blízko k Rusku, menejpočetní Slováci mali menejcenné dejiny oproti viacpočetným Čechom, prosto idylka. Nemám nič proti snahám o spoločný štát Čechov a Slovákov, ani proti Rusom, len by som poprosila, aby tá štátnosť, ak nejaká bude, nabudúce stála na skutočných základoch, nie na výmysloch.

Najskôr som po dlhšom zvažovaní myslela, že by som Dekanovu knihu o Veľkej Morave premenovala na Veľký Výmysel. Potom mi napadlo niečo ešte lepšie – nie Veľká Morava, ale Veľká Slovenská Ríša! Tak by sa mala volať jeho kniha! Najlepšie na tom všetkom je to, že takých štátom platených Dekanov, ktorí obhajujú jeho neobhájiteľnú teóriu, je dnes stále veľa a stále sú platení zo štátneho rozpočtu. No nič, aspoň je sranda.

Dekanova "Veľká Morava" by sa mala premenovať na "Veľký Výmysel".
Dekanova „Veľká Morava“ by sa mala premenovať na „Veľký Výmysel“.
Opravený názov Dekanovej knihy - Veľká Slovenská Ríša.
Opravený názov Dekanovej knihy – Veľká Slovenská Ríša.

92 thoughts on “Ako sa falšuje slovenská a slovanská história

 1. Zmienka o tom, že okolo roku 530 blúdili v pohraničí Rimanského impéria zahnané tlupy bojovníkov z Naddunajska, je duoležitá. Bolo to predtým, než Góti (Ostrogóti z Krymu Hermanaricha) porazili Slovanov, ktorí mali ríšu 25 národností, a potom prešli do Trácie až Dalmácie (Arménska geografia). Bola to ríša Sporovcov, zjednocujúca neskoršie dŕžavy Sclavínov, Antov, a Vinidov. Teda táto Slovanská ríša predchádzala Samovej, a vznikla vypudením germánskych družín zo svojho teritória.

 2. Pani Ivanka Marešová: Slovo Sklabonia , Sklaboi nie je odvodená od slova otrok, ale v skutočnosti od slova otrokár. Je to dnes dosť v mysliach ľudí popletené a zneužívané, ale pôvodne takto pomenovali Rimania žijúci pozdĺž dolného Dunaja zmes rôznych slovanských a iných kmeňov (niektorých neskôr asymilovaných) , ktoré náhle okolo roku 530 začali prechádzať cez hraničnú rieku Dunaj (z územia dnešného Rumunska a Vojvodiny) a prechádzali na územie Byzatskej ríše a tu lovili otrokov- podľa vtedajších gréckych kroník v tisícoch desaťročia ľudí do otroctva…To je realita, nech sa to niekomu páči, alebo nie. Toto slovo pochádza z latinčiny a vo svojej podstate je to viac menej násilné, expanzívne a pohybové slovo. Slovo Sklabonia je potom v preklade krajina otrokárov. Je to teda úplne iné, ako sa to dodnes toto slovo nesprávne prekladalo, či vysvetľovalo.
  V veľmi podobných slovách Sloven a Sklaboi (ktoré sa nesprávne zjednocujú) je veľmi dôležité písmeno B, ktoré dôkladne v slove Saklab udržujú arabské zdroje. To zachovávajú pôvodné byzatské označenie nájazdníkov spoza Dunaja a označovali ním to, čo títo ľudia vykonávali, čiže ich pracovnú náplň. Podobný pracovný zmysel má napríklad zjednocujúce slovo piráti. Posádka na pirátskej lodi bola spravidla mnohonárodná a slovo piráti ju zastrešovalo „pracovne! – tí ľudia vykonávali pirátstvo.

 3. Patří tam Velká Slovanská Ríša.
  Protože Sloven znamená něco jiného. („Jisté síly“ tomu slovu přiřadily význam „otrok“.)

 4. Keď hľadáme pravlasť Slovanov, môžeme sa oprieť aj o logickú úvahu. Počas zaľadnení bolo Poľsko a okolie až k Tatrám pokryté ľadom, čiže lovci mamutov sa zdržovali v severnom Podunajsku. Slovania si aj vo svojich najsevernejších oblastiach osídlenia udržali vzdelanosť roľníckeho ľudu, čiže neupadli do vzdelanosti poľovníkov a chovateľov sobov ako Laponci či Fíni (ugrofínske jazyky). Je logické, že roľnícke osídlenie sa v Európe prvotne uchytilo v Podunajsku, a odtiaľ sa šírilo aj za oblúk Karpatsko-tatransko-alpský. Teda Slovania ako prvotné roľnícke osídlenie Európy by pochádzali z Podunajska, kde sa aj udržali napriek vpádom kočovných etník. Odtiaľ sa šírili do lesnatých oblastí hlavne bez odporu domáceho loveckého obyvateľstva, teda na sever a východ (Gallia bola ľudnatejšia). Uprednostňovali lesnaté územia s dostatkom vody pre roľníčenie, a tie im poskytovali aj ochranu pred kmeňmi stepných nomádov.

 5. Rusko má v podstate krátku minulosť, a tak Rusi splietajú rôzne teórie o nedejinnosti Európy. Ich Tartaria bude Tatáriou čiže ríšou Mongolov, do ktorej boli začlenení. Mali by sa zamerať skôr na dejinných Antov, z ktorých vznikli Viatiči (Riazaňsko). Ak by sme pripustili, že Etruskovia boli Rusi (v skutočnosti to mali byť Réti – Rétorománi), mohla to byť iba nepočetná tlupa privandrovalcov. A písmo majú cyrilometodské, nie etruské (tzv. latinka). Ich skutočné staré dejiny pochádzajú zo Slovenska.

 6. Dejiny sú lož, na ktorej sa všetci dohodli! Ak ideme prekladať z ruštiny, potom sa tu nehovorí o SLOVENSKEJ, ale SLOVANSKEJ zemi, nakoľko SLAVJANI v preklade do SJ znamená SLOVANIA, hoci v súčasnej dobe je už ťažké rozlíšiť, ktoré slovo kedy čo znamenalo. Avšak je jasné, že na Slovensku nežijú Slováci, ale SLOVENi! Z tohto je teda možné, že texty odkazujú na slovenskú zem, ale nie v tom zmysle, ako to vnímame v súčasnosti! Ak sa chceme v dejinách trochu vyznať, je potrebné si uvedomiť, že súčasné dejiny, ktoré sa učia v školách, nie sú nič iné, než lži! Dejiny sú prekrútené v prospech novodobých, zväčša západných krajín, aj keď nie výlučne. Staroveký RÍM, ako ho opisujú historici, nejestvoval, teda určite nie v súčasnom Taliansku! Tam boli totiž ETRUSKOVIA. Frankovia tiež nejestvovali a vôbec, väčšina dejín sú buď vymyslené, alebo prepísané v prospech tej, či onej novej krajiny. Prišiel na to ruský akademik Anatolij Fomenko so svojimi kolegami a na jeho prácu napr. odkazuje aj napr. Marián Kapolka, či iní.
  Chýbajúce tisícročie!
  https://www.youtube.com/watch?v=O7HlPOu0z_4

 7. Illyrikum sa behom času rozlične menilo a všelijaké zeme zaujímalo. Náš Šafárik ho takto opisuje: „V najstaršom čase Illyria alebo Illyrikum volala sa krajina, ležiaca na brehu Adriatického mora, medzi riekami Neretvou na polnoc a Drimom na poludnie (čiže Čierna Hora s okolím). Toto bolo Illyrikum v najužšom zmysle (dobité územie Rimanmi, spravované zo Stratioru/Kotoru). Potom meno Ilýrsko vztiahlo sa na všetky pomorské národy, počnúc od keltských Tauriskov až dolu k Epirótom a Makedónom, a na východ až k Moesom, menovite na VENĚTOV, Panóncov, Dalmátov, DARDANOV, Auteriatov a moc iných (zrejme po potlačení vzbury panóneckých kmeňov, ktorá zachránila Marobuda pred útokom Rimanov). Toto bolo Illyrikum v širšom zmysle, v ktorom ho udávajú spisovatelia až do II. storočia. Naposledy, po rozšírení hraníc rímskeho cisárstva až k Dunaju a po novom rozdelení k nemu patriacich krajín. Illyrikum obsahovalo nasledujúce takrečené provincie: dvojaké Norikum, dvojakú Panóniu, Valériu, Sáviu, Dalmáciu, dvojakú Dáciu, Moesiu a Tráciu (vytýčenie panóneckého cisárstva v Impériu). Toto rozdelenie trvalo až do času cisára Konštantína Veľkého, ktorý, oddeliac dolnú Méziu (tozdelenie Mézie) a Tráciu od Illyrika, miesto nich sedmoro nových krajín k nemu pripojil, a to: Makedónsko, Tesáliu, Acháju, dvojaký Épir, Praevallis, a Krétu (číže zámena Balkánskeho poloostrova a Grécky). To je Illyrikum v najširšom zmysle, obsahujúce sedemnásť rozličných krajín a zemí (po strate vazalstva Diokleciánovho Naddunajska).“ Chorváti sa Srbi dostali svoje sedaliská v Dalmácii a na východ od tejto krajiny (Horná Mézia). Ide o podtextovú citáciu od Ľ.Štúra z práce: Najstaršie príhody na zemi Uhorskej a jej základy.

 8. Pomenovanie Frankov môže byť odvodené aj zo slova FARAÓN (faraonicus), ako historického názvu vládcov Egypta (obyvateľ veľkého domu čiže paláca). V rámci Rimanskej ríše bolo dolné Ponílie jej súčasťou, a ako také známym v jej celých hraniciach. Súvis so Sriemom mohol byť druhotným, keď by bol dosídlený osadníkmi z Franskej ríše, alebo sa sídlo dožadovalo jej ochrany pred nepriateľmi. Priamy súvis medzi názvami SIRMIUM a FRANKOVILLA nepokladám za pravdepodobný. Panónecké cisárstvo si medzi seba delili Byzantínci (Dalmácia,Dákie) a Frankovia (Noriká,Panónnie), navzdor jej pretrvávajúcej zvyškovej kontinuite (Ilýria,Kvádia).

 9. Metod J. Sláv, môj príspevok sa týkal rozpornosti vnímania štátnosti podľa vládnej vrstvy a obyvateľstva územia. Nemienil som riešiť zaužívanú terminológiu o jazykoch románskych (výstižnejší by bol názov ligúrické) a germánskych (či skôr svébické), lebo územie Germánie medzi Rýnom a Vislou obývali aj kmene slovanské (venétické). Ak jazykovedci nevedia vysvetliť význam slova Frank, nemusí to určite byť Vrank, ale že to nebol kmeň ligúrický alebo venétický a bol svébický dokazujú mená jeho vládcov (Chlodovik,Childerich,Dagobert atď.). To neznamená, že napríklad Vandalov nepokladám už za SLOVANIZOVANÝ kmeň, aj meno kvádskeho Vannia za slovanské. Ale jedna lastovička leto nerobí…

 10. Na „hradiská“, ktoré „si bahnia“ v „gebírskej“ terminológii a aj „filozofii“ ( http://www.hradiska.sk/2018/10/kyjevske-listy.html#comment-form ), som nedávno musel napísať toto:

  Metod J. Slav 13. októbra 2018, 10:35

  Kedy sa už konečne naša historiografia zbaví „čechizmu“ „sloviensky“, veď v slovenčine máme slovo „päť“, a nie „piet“ ???

  Kedy už raz a navždy začnú naši „historiografi“ „doslovne“ rozumieť svojmu materinskému jazyku, veď slovo „vЪlítije“, by sme dnes, nebyť „dominancie“ kresťanstva a pomaďarčovania, písali v „bahnónskom“ variante slovenčiny ako „vlítie“ = vliatie = česky: úlitba !!!

  Tak aj tu musím podobne apelovať, aby sme my, „nebahniaci si“ v „gebírskej“ terminológii, filtrovali „oficiálnu“ terminológiu cez prizmu nášho poznania ( predpokladám, že sa čítame navzájom s porozumením ).

  1) … Franskú … nemecký kmeň Frankov, … / „Onemeckí“ ani nijakí iní „gebíri“ do dnes nenašli svoje slovo, z ktorého by mohli odvodiť meno Frank / Franc (v zúfalosti sa uchyľujú k sekere zvanej „franciska“ – ale tá je jasne pomenovaná po Frankoch).

  MY VŠAK VĎAKA C. A. Hromníkovi, ktorí ako „tiež gebír“ v svojej knihe Sloveni a Slovensko cituje NA STRANE 807 ZDROJ Gregorii Tvroniensis Apiscopi Historiae Francorum. … , VIEME, ŽE tzv. Frankovia prišli z „BAHNONIE“ A ICH „PRVÝ VODCA“ BOL MEROVECH = MORAVEC => => =>

  sú to VRANKOVIA !!! !!! !!!

  2) … románske obyvateľstvo …/ ROMANIZOVANÉ = romanizovaní Gali

  3) … KVÁDIE, …/ QUADI = grécky KOYÁΔOI (čítaj Kuádoi) =

  SKOMOLENINY MENA „CHRVÁT“ !!! !!! !!!

  4) … Moravie …/ Morava z MOKRAVA = MOČIARSKO = BAHNONIA !!! !!! !!!

 11. Názvy starých štátností sú často zavádzajúce. Napríklad Franskú ríšu zriadil nemecký kmeň Frankov, takže by sa dalo polemizovať, či to bol štát dnešných Francúzov, lebo románske obyvateľstvo bolo v nej vo vazalskom postavení. Podobne tomu bolo v slovenskom kráľovstve KVÁDIE, v hispánskej VIZIGÓTII, či v italskej OSTROGÓTII. Teda ako to je – ide o štát obyvateľstva na danom území, alebo o štát vládnej bojovníckej vrstvy? Tento rozpor sa vyskytuje aj v pomenovaní Veľkej Moravie – išlo o štát vládnych Moravodovcov, alebo o štát (Slovenskú ríšu) jeho obyvateľstva? Že šlo o štát obyvateľstva slovenskej reči, vyplýva tak z listu Rastislava do Byzancie (MY,SLOVENI), ako zo zavedenia staroslovenskej domáckej bohoslužby (SLOVENSKÁ REČ), alebo zo spisu Nestora Pečorského (SLOVENSKÁ ZEM). Vládni Moravodovci čiže Moravania nali rovnakú reč ako prosté obyvateľstvo, čiže na danú dobu šlo o jedinečnú štátnosť. Preto ja nemám problém označovať túto štátnosť ako (Staro-)SLOVENSKÁ RÍŠA, alebo Veľká Moravia. Z môjho vysvetlenia vyplýva, že ide o názvy rovnakého významu. Tým, že si česká „malá“ Moravia zachovala svoj názov, sa hlási k príslušnosti k ríši Nitravie.

 12. Metod J.Sláv, pri vysvetľovaní významu mena sv.Metoda ako Cieľobož vychádzam zo zápisu jeho mena v kláštore sv.Pirina v Reichanau ako METODIOS (v cyrilike!). Podľa toho sa meno skladalo z dvoch (nelatinských) slov: meto (cesta) a Dios (Boh), čo sa dá preložiť uvedeným spôsobom. Ako ste správne poznamenal, nemožno vychádzať z latinčiny, čo by bolo Strachota (strach z? Boha). K prekladu mena CONSTANThIOS som použil podobný postup, na Stálobož. K prekladu ich mien som pristúpil preto, lebo síce oficiálni historici namietajú uvedený výklad mena z latinčiny, ale ako netvoriví príživníci sa k správnemu výkladu nevyjadrujú.

 13. Ľuboslav,

  keďže ma pokrstili menom Metod, tak mi verte, že mám toto pôvodom grécke slovo „prelúskané“ viac, ako hockto iný.

  Meno Metod, bolo pôvodne zapisované ako Method, kde „th“ sa rovná anglickému „th“ v slove „(to) think“ (myslieť) – Rusi poznajú Mefódija.

  Od čias Aristotela v gréčtine slovo „methodos“ znamená „postup bádania, návod“, ku ktorému prislúcha prídavné meno „methodikos“ = „návodový“.

  Etymologicky sa slovo skladá z predpony „meth-„, ktorá je fonetickou obmenou predpony „meta-„, a ktorá korešponduje s našim „medzi“, a zo slova „odos“ = „cesta, dráha, spôsob“.

  Preto Metod pochádza z „meta-odos“ = „medzi-cesta“ = cesta pomedzi, cesta cez stred, cesta cez jadro, cesta cez podstatu.

  Moje meno ľudia skracujú na Medo, čo si potom pletú so „skratkou“ mena Medard – takže správne by sa meno Metod malo skracovať na Meto, A TOTO pôvodné skrátenie METO SVOJOU PODOBOU S LATINSKÝM „METus“ (strach, obava) ZADALO PRÍČINU VZNIKU „ALTERMENA“ PRE METODA „STRACHOTA“ !!!

  Aj na margo Vašich iných „etymológií“ Vám odporúčam prečítať si tu nižšie umiestnený môj príspevok zo dňa 23/01/2016:
  https://sclabonia.sk/2016/01/ako-sa-falsuje-slovenska-a-slovanska-historia/#comment-9501

 14. Život Métodia – dodatok k Životu Konštantína: Potom, keď vysvätili precteného a bohumilého Métodia na arcibiskupstvo v Panónnii na stolec svätého Andronika apoštolika zo sedemdesiatich (koniec r.869), prepustili (ho) do zemí, napísal k lepšiemu utvrdeniu list kniežatám tých zemí Rastislavovi, Svetoplukovi, i Koceľovi. Biskup Hadrián, sluha všetkých Božích sluhov, … — Fuldské letopisy k r.872: V mesiaci januári okolo Zjavenia Pána prišli ku kráľovi Ludvigovi do Rezna s darmi a listami vyslanci Basileia, cisára Grékov… — Pred 14. májom 873 pápežský list: Biskup Ján Mutimírovi, vojvodovi Slovenskej (Sclavinica) zeme. Kňazi, ktorí tam žijú bez poriadku a voľne a prichádzajú zo všetkých miest, vykonávajú niektoré cirkevné záležitosti proti ustanoveniam, ba častokrát, lebo sú bez cirkevnej hlavy, páchajú zločiny proti Božím prikázaniam. Preto Ťa vyzývame, aby si NASLEDOVAL zvyk svojich predkov a POKIAĽ MôŽEŠ, aby si sa snažil navrátiť do panónskej diecézy. A pretože tam, vďaka Bohu, bol už Stolcom blahoslavených apoštolov ordinovaný biskup, navráť sa pod jeho pastiersku starostlivosť… — Fuldské letopisy k r.873: V mesiaci novembri prišiel ku kráľovi Ludvigovi Nemcovi do Rezna s listami a darmi ARCIBISKUP AGATHÓN, vyslanec Basilia, cisára Grékov, aby OBNOVIL staré priateľstvo. Kráľ ho prijal s poctou a prepustil. — Mľtodios/Cieľobož bol pôvodne vysvätený pápežom a jeho biskupmi za arcibiskupa na stolec Sriemskej Mitrovice. Pápež Ján VIII. nevedel o jeho uväznení Nemcami, a vyzýval srbského Mutimíra (belehradský Boritakan-Borisa chán?), aby svoju krajinu cirkevne podriadil Métodiovi. O väznenení Métodia sa pápež dozvedel až od kňaza Lazária z doprovodu Métodia v kláštore Reichenau, potom zavraždenom Nemcami (prvomučeník pravoslávia). Arcibiskup Agathón bol z Carihradu naordinovaný zrejme namiesto Métodia, a sídlil v MARGOSE (ústie srbskej Moravy). To vysvetľuje razantné zasadenie sa pápeža o prepustenie Métodia z väzenia, aj zriadenie srbskej Moravie (bola pod vládou Bulharov).

 15. Problém bude v tom, že cisár Konštantín Šarlátorodec poznal oboch Svetoplukov /pri spomínaní troch prútov hovorí „TEN Svetopluk“/. Svetopluk II. vládol najskôr Nitre /894-898/ ako knieža, potom Korutáno-štajersku ako kráľ /898-899,arcibiskup Viking v Pasove/ a knieža Senónsky /Siegfríd, príbuzný kráľa Ludvíka Detského po matke, 902?-9O7/, potom v Belehradsku po Sálanovi g-Desimírovi /pápežská korunovácia dvomi kardinálmi na Duvnianskom poli/, znovu v Štajersku /vzbúril sa proti Arnulfovi II., keď ten prevzal jeho dedičnú hodnosť panóneckého cisára/, napokon bol cisárom v Krakove /asi 936-939, viď 2.časť žúp bavorského geografa/. Mníchom bol asi v r.899-902 /Mariantál?/, po porážke Uhrami azda v Grušnej Gore /Sriem/, a na Zobore /asi 939-949?/.

 16. Dunonna bol starí predrímsky Vidin od Železných vrát, ktorá premenovala tok Istros /mesto Histros od ústia Dunajaˇ/ na Dunaj čiže Danubius. Novou Dunonnou bol Singidunum čiže Belehrad, kde mali mesto podľa Herodota sťahovaví Sigynni. To by mohol byť Noviodunum.

 17. Mudrci…všetci sa vyznate do historie: ako hus do piva…aj s historikmi….čo sa stane historikovi odbornikmi, ked napíše sem tam aj blud…nič…niekolko krýt po sebe opakované klamstvo sa stáva pravdou

 18. Pán Sivák,
  dve pripomienky:

  1)

  V Macedónsku žije pán Basil Čulev, ktorý „v našom duchu“ publikuje po anglicky na Academia.edu :

  independent.academia.edu/BasilChulev .

  Má tam hodne vecí, ale teraz sa sústredím na MAPKU, ktorú uverejnil v knihe:

  Ancient Macedonia – The Gods of Macedon (viď http://www.academia.edu/21627850/Ancient_Macedo…_The_Gods_of_Macedon )

  na strane 14.

  Na samom vrchu mapky vidíme názov AGRIANIA vedľa názvu TRIBALIA !!!

  ZNAMENÁ TO, ŽE ZO STAROGRÉCKYCH ZÁPISOV JE MOŽNÉ VYČÍTAŤ SEVERNE NAD MACEDÓNIOU EXISTENCIU KRAJINY

  AGRIANIA ( = UGORsko)

  ZÁPADNE OD KRAJINY

  TRIBALIA ( = TRIPOLIE).

  Je priam „neuveriteľné“, že do dnes sa NA „UKRANII“ (starý názov Ukrajiny)uchoval názov oblasti TRIPOLIE známy výskytom vykopávok tzv. TRIPOĽSKEJ KULTÚRY !!!

  Toto je pre mňa ďalší „kamienok do mozaiky“, že

  NÁZOV „UNGAR / HUNGAR“ K NÁM DO „BAHNONIE / MOČARIE / MOKRAVY / MORAVY“

  BOL DOVEZENÝ

  Z „UGRÁNIE“, T.J. „PODCHARBATSKEJ“ = UGORSKEJ RUSI/RUTENIE „CHORBATMI“!

  PRETO U NÁS JE TAK VEĽA PRIEZVISK „CHORVÁT“ A PRETO BOL KRÁĽOVIČ IMRICH „DUX RUZIORUM“,
  ČI
  „Po smrti Boleslava chrabrého jeho synovia, Mečislav II. a Otto-Bezprém, oba domáhali sa trónu; ale Mečislav prevládal a vyhnal Otto-Bezpréma z Krakovska naspäť „IN RUZZIAM“.

  2)

  KARPATes ORe = CHaRBÁTy hORské

  No, a keď už

  KARPAT = CHaRBÁT potom CHaRBAT = SARMAT
  lebo
  KARPATes ORe = SARMATika ORe !!!

  V Grécku sa nachádza slovo „Karpathos“ „1-krát“ – je to grécky ostrov, ale Gréci si jeho názov nevedia pretlmočiť, tak sa utiekajú k vysvetleniu, že je to z Dáčtiny, lebo vraj v albánčine sa skala povie „kárpë“ – ALE JA SOM V ALBÁNČINE NAŠIEL „SKALA = shkëmb“, a viem, že albánčina by mala byť potomkom ilírčiny – ale aj tu som „mudrcov“ nachytal pri vysvetľovaní slova PANNONIA, kde PAN by „po vzore“ albánčiny sťa „poslednej“ ilírčiny malo znamenať „blato“, ALE ČUDUJ SA SVETE V ALBÁNČINE NAŠE „blato“ = „baltë“ §§§

 19. Viacerí sa tu „ospravedlňujú“. Už sme tak opantaní češtinou, že si to ani neuvedomujeme. My Slováci máme predsa SPRAVODLIVOSŤ. Preto sa musíme OSPRAVODLIVOVAŤ a nechať pokojne „spravednost“ a všetky jej odvodeniny Čechom.

 20. „Nestor“ bol napísaný na objednávku, a preto ho treba brať s rezervou. Ak treba odmietnuť pomenovanie Veľká Morava, ale aj Morava – samotní Česi historickú Moravu nazývajú Moravské Slovensko al. Slovácko – čo s Ugrami, Ungáriou, Uhorskom atď. Je to všetko to isté? Treba vyjsť z konštatovania, že koncom 9. stor. prišli nám ugrijsko-turecké, a nie nejaké starouhorské či staromaďarské kmene. To sú extrapolácie do minulosti. Ugrijský nie je ugorský ani uhorský. V krajnom prípade by bolo možné pripustiť ugrínsky al. uhrínsky. Lebo skupina spol. „ugr- „je nemenná. Ak vraj naši predkovia pomenovali oných prišelcov „ugri“ pomenovali tak aj seba? Je také niečo možné, keď si už uvedomovali, že sú Sloveni? Skôr než by sme pomenovanie Uhor mali oddeľovať od trojice slov úhor (neobrábaná zem), úhor (ryba) a úhor (bradavica), schodnejšou cestou by bolo hľadať jeho pôvod medzi nimi. To by nebolo po prvýkrát. Už za Ptolemaa sa stretneme s pomenovaním Karpaty (Karpaton oros – Hory skalisté), ľudu, ktorý tam žil, Karpovia a často sa vyskytujúcej ryby, kapor. Všetko toto má rovnaký koreň. Aj na uvedenú novšiu trojicu slov s koreňom „hor“ (gor) sa možno pozerať podobne, nehovoriac o tom, že pomenovanie v nem. lat. Ungaria sa už vyskytovalo v 7. stor. a dokladá to aj Jordanes. Pridaním predložky on, na – aj v angličtine -, sa stalo ongor, denazalizáciou, ugor podobne ako v prípade on-dol -> údol(ie). Preto je etymológia pomenovaní ako Uhorsko, Ungaria a pod. staroslovanská či presnejšie staroslovenská. A na predkov Maďarov sa vzťahuje pomenovanie Ugrijec, ugrijský (nem. ugrisch, angl. Ugrian). Keby sa boli tzv. starí Uhri stali v 10. stor. hegemónom v Karpatskom oblúku, boli by si bývali zachovali uralo-altajský fenotyp (tak ako si konquistádori zachovali európsky fenotyp) a nebola by potrebná (ilegálna) maďarizácia. – J. Sivák

 21. Svetomír, mám podobné názory, zaujímalo by ma odkial čerpáte z literatúry, rád by som sa dozvedel viac nových informácií.
  Kontaktovať ma môžte na emaile: rebelisko@gmail.com
  Bohužial nemám inú možnosť ako inak sa s vami spojiť…
  Díky za ochotu :)
  S pozdravom.

 22. Prepáč, je to tam, pozabudol som na to. Teraz som z toho úplný oný, blázon. Neviem to pochopiť a nikde nič o tom nie, idem ešte hladať.

 23. Svetomír, viem že určenie DNA je zložité, ale pri Y-DNA je dedenie z otca výlučne na syna jej charakterizujúcim prvkom. Ak bol niekde v minulosti môj predok Mongol, tak všetci jeho mužský potomkovia vrátane mňa budú mať YDNA po ňom. Ak bol môj pradedo mongol, tak ním musím byť aj ja. Vyzerať tak nemusíme, vzhlad získame, my jeho potomkovia po matkách, ale tú jeho DNA ponesieme stále v sebe. Skúste sa zamyslieť nad tým princípom prenosu. Kde sa do toho reťazca môže dostať nejaké percento inej DNA, DNA iného muža, keď otec je vždy len jeden. To je predsa nemožné.
  Neviem čo zistili NG Vášmu synovi, ale bol by som v šoku, ak by mal časť R1a1 a časť napríklad E1b1.

  Národné povedomie a príslušnosť k nejakej haploskupine sú dve úplne odlišné veci, aj preto že 99,99 % obyvatelstva netuší že nejaká YDNA vôbec existuje, nie to že vedia akú majú.

 24. Chcem sa vás všetkých spýtať na vznik Maďarského národa. Sú rôzne polemiky že prišli z Ázie že sú pôvodom žltá rasa, Mongoli a pod. Podľa môjho primitívneho a laického posúdenia si myslím že Maďarský národ vznikol tu v karpatskej doline. Reč maďarská je záhada. Veď tu boli vraj podľa historikoch Avari či Huni, čo boli väčšie a mocnejšie národy. A kde sú ? Alebo sú tu ? A zaujímavé že Maďari sú tu. Čo boli podľa mňa menší národ a aj silou slabší ako Avari či Huni. Aký mate na to názor?
  Lebo vidím že všetci to tu máte dosť dobre preštudované. Ďakujem za odpovede.

 25. svetomir ešte jedná otázka z akého mesta ste. ja som z gelnickej doliny .

 26. Svetomír, Stefan56, ja verím a aj dúfam, že nikto nepovažuje príslušnosť k niektorej haploskupine DNA za príslušnosť k národu. Toto sa nám amatérom snažia vtlačiť do úst akože vzdelanci, vyfarbujúc nás ako bandu nacionalisticky ladených primitívov. Ale akonáhle toto pripustíte, tak hneď Vás chcú vtiahnuť do falošne liberálnej „multikulti“ a ak s tým nesúhlasíte, hneď dostanete nálepku pravicového extrémistu, komunistu, nacionalistu a fašistu, teda spravia z Vás primitíva.
  Haploskupiny Y DNA a Mitochondrialna DNA je úžasný výdobytok ludského umu, vedy, pomocou ktorej môžme sledovať ako vznikalo ludstvo a národy a my nemôžme odmietnuť, že na vzniku niektorých jazykových kupín a národov sa podielali len niektoré, či niektorá Haploskupina Y-DNA. To je fakt a kto ho ignoruje je Ignorant /mohli by sme ho samozrejme onálepkovať aj ako pravicového extrémistu, komunistu, nacionalistu a fašistu/, ale nechajme ich žiť v ich pomýlenom názore a dúfajme že to časom pochopia. My vytrvajme a hladajme.
  K tej praktickej skúsenosti so zistením vlastnej haploskupiny. Ja mám za to, že nemôžem mať nejaké percento R1a1 a zároveň aj R1b1 a už vobec nie E1b1, alebo podobné. S toho ako som pochopil prenos Y DNA , tak prenáša sa len z otca na syna. Aj keby potencionálnu matku oplodňovalo 10 mužov, každí s rozdielnou haploskupinou, tak otcom syna z tejto matky sa stane len jeden z nich. Do tohto opakujúceho reťazca Otec – Syn nemôže vstúpiť nikto, žiadny iný muž. Vajíčko je oplodnené len jednou spermiou. Teda mám v rodinne dvoch dedov, tak len jeden z nich je môj predok v zmysle dedenia Y-DNA a mám 4 pradedov, tak zasa len jeden z nich je môj biologický predok a tak by sme mohli pristúpiť aj ku svojim pra pra dedom a pra predkom aj pred 100 generáciami. Volakedy toto naši predkovia tušili a tak sa rozlišovala rodová línia po meči a po praslici a dosť urputne sa trvalo na genetickej línii po meči.
  Preto nechápem ako sa do osobného genealogického kmeňa môže dostať iná haploskupina? Ako môžem mať R1a1 a zároveň iné? Tú ktorú mám, môže vykazovať, či preukazovať len vývoj mojej Y-DNA, teda ak som R1a1, tak moja línia môže smerovať len k prapradkom R1a, odtial na R1 a odtial len na R aďalej na skupiny z ktorej sa R oddelilo a v konečnom dôsledku by sme mali dospieť k spoločnému prapra predkovi 0, teda k africkým koreňom, k bájnemu Adamovi. Spoločnému otcovi všetkých mužov na svete.

  Aké je však prekvapenie vnímavého amatéra, ak sa dozvie, dočíta, že biele plemeno, inak zvané aj Kaukazský typ, že toto v svojom rodokmeni Y-DNA nemá afrických predkov.

 27. „Vzťah kráľa, neskôr štátu k nerastným bohatsvám sa nezmenil, patrí štátu a len on má právo s ním disponovať.“ takto pan Svetomir rozprava právník (kazdym kutikom úst „trosku“ pozmenenu story). Ale rozumíme ako ste to myslel, myslel ste to v dobrom, len ste povedal asi toto: Vztah predstavitelov krajiny k nerastnym bohatstvam tejto krajiny patri statu. To je pravda, cize chimera o tom ze vsetkym ovcanom patri zem ich predkov prameni mozno prave z tohto hlbokeho nepochopenia. Skutocnost je taka ze vsetka vytazitelna materia a zdroje energii na zemeguli a v dosahu vesmirnych letov patri bytostiam ktore maju moc. Ide už len o to aka spolocnost obklopovala, ake vzory a ideologie formovali ake geneticke informacie zdedili predtym ako tuto moc ich ludia dostali do svojich ruk. Jeden z prikladov je dosadenie iranskeho sacha Rezu Pahlaviho na iransky tron a ziskanie pristupu k bezbrehemu pumpovaniu narodneho bohatstva iranskeho ludu nadnarodnymi koncernami (nieco by o tom mozno vedel porozpravat aj jeho osobny strazca Steven Morsky Gal). Bol tento panovnik lokalpatriot? Vyuzil tento panovnik domace zdroje cierneho zlata na modernizaci vlastnej krajiny a pozdvihnutie urovne a obranyschopnosti tejto byvalej velkej rise neskor provincie kolonialnych priemyselnych velmoci? Komu vlastne patrili nakoniec dochodky plynuce z tohto národního bohatstva? Prinieslo to kralovi jeho rodine stastie? Hlupe otázky. Existuju technologie a transakcie ktore zarucuju, že v momente ako niekde u seba o nieco hodnotne zakopnete, niekde inde tým už nejaky strategicky komplex pocita vo svojej vyrocnej sprave. Samozrejme krmivo pre ovcanov je aj plastik altruizmu, ludomilnosti, demokracie, good willu a common wealthu o ktorom rozprava mág manipulacnych a manazerskych technik pan Dale Carnagey. Kazda dýka musí byť totiž obalena plastikom nevinnosti a (s)prostoty, inac by jej nekale pouzitie bolo včas odhalene a statisticky nevyhodne pre nekale ciele. Občas preto musí byť urobene aj nieco dobre a vlastne ved ked sa buráky stare netreba hladat zlodejov mnohomiliardovych odpisov. Stare sa zbori a na nove bude predsa opat treba nove uvery a tie prinesu opat blahobyt ludom ovladajucim tuto matematiku. Co ak by sa niekto raz spytal preco normalne fungujuci moderních stat s obrovskym narodnym majetkom a nerastnymi surovinami si potřebuje poziciavat na obnovu infrastruktury, na fungovanie zakladnych mechanizmov svojej existencie. Pride čas ked sa budu vracat Nobelove ceny za ekonomiu.

 28. pan svetomir, môžem osobnú otázku? vy nemáte slovenský pôvod že? odhadujem že ste karpatský nemec. myslim to dobre. lebo len slováci s cudzím pôvodom bojuju za slovensko a slovenský národ. lebo som si všimol že slováci tzv. čo su ako že čistí slováci, su slaby vlastenci, skôr zapredaju svoj pôvod či reč. kolky tzv.čistí slováci čo cestuju do Čiech už řikaju v Žiline. ja som tiež miešany nemecko-maďarský pôvod, a záleži mi na tejto krajine a národe.
  P.S prosím na pravopis nepozerajte nikdy som ho neovládal.

 29. Toto je moja teória:
  7. Možný vplyv ukradnutého zlata Inkov a Aztékov na rozšírenie žoldáckych armád a následne na zmenu rovnováhy medzi silamy „pravých“ a „nepravých“ nasledovníkov Krista v stredovekej Európe – od roku 1519/1536 do roku 1630, teda skoro celých 100 rokov, tiekli obrovské množstvá „indiánskeho“ zlata do Európy. Avšak nie na európsky voľný trh, ale do striktne kontrolovaných bankových domov Svätej rímskej ríše tesne prepojených na centrum katolicizmu – Pápežský štát (v tom čase 3 najväčšie banky sveta, Hamburg, Innsbruck a Banská Bystrica boli vlastnené Turzovsko-Fugerovskými klanmi majúcimi prepojenie na Rímskeho cisára; podobnú funkciu pravdepodobne zohrávali templárske a benátske bankové domy začiatkom 13. storočia po tom ako križiaci vyslaní bojovať proti moslimom do Svätej zeme omylom dobyli a vycicali hlavné mesto Východorímskej ríše – Konštantinopol). Po dobití Granady na konci 15. storočia zostala masa vojakov a veliteľov bez práce. Začiatkom 16. storočia bol postavený operačný rámec ďalšieho smerovania skrze splnomocnenie a požehnanie dané kardinálovi Carafovi na reorganizáciu inkvizície a Ignácovi Loyolovi na jezuitský vojenský štýl riadenia cirkevných záujmov (umožnený tiež ozdravením finančnej hotovosti Svätej rímskej ríše). Toto boli však len predpoklady pre smerovanie budúcich útokov, pretože samotné vitálna sila bola postavená na kontróle ceny zlata. Neprimerane veľký vojenský potenciál bol získaný skrze postupné a riadené vypúšťanie zlata do obehu. Ak by totižto obrovské množstvá tohto zlata predtým patriaceho americkým indiánom boli naraz zaplavili európsky trh s drahými kovmi, cena zlata by skokom klesla hĺboko pod cenu striebra, teda jeho potenciál by bol pre nadchádzajúce politické hry nepoužiteľný (mimochodom najbohatšie európske strieborné bane sa nachádzali práve na území ovládanom potomkami Valachov, teda v Karpatských horách). Táto neférová injekcia kompletne zmenila pomer síl v neprospech potomkov Valachov. Vlašskí bojovníci vedúci dobrý boj odrazu čelili presile žoldákov transportovaných mimo ich domovských krajín, aby zabíjali v zahraničí, aby vytvárali bojové polia medzi heretickými jednotlivcami (Pozn. č.1.: viď pojednanie o Labancoch v kapitole č.2; Pozn.č.2.: až potom bol prvykrát zaznamenaný pojem „nostalgia“ z gréckeho „nostos-algos“, teda psychosomatických zdravotných problémov švajčiarských žoldákov pri dlhom odlúčení od domova – Rostaldo Renato – Imperialist Nostalgia, 1989). Len vďaka už spomínaným hrdinským činom Sira Francisa D®aka, ktorý ešte stihol okradnúť španielských zlodejov, neskončilo všetko zlato amerických indiánov v táboroch „pravých veriacich“ (pozri kapitolu č.2 pre porovnanie Drakeovych a Jánošíkových aktivít). Možno sa pýtate: Ako je vlastne postavená cena zlata? Dopyt po zlate nie je po zlate samom, ale po jeho historicky vysokej cene. Problémom však je, že cena zlata bola taká vysoká práve preto, že dopyt po ňom bol vysoký. Vysoký dopyt znamená, že ponuka nejakej komodity alebo služby nepresiahne záujem kupujúcich. Ak by bolo zrazu v jednom okamihu na európsky trh distribuovane príliš veľa zlata, jeho cena by automaticky skočila smerom nadol. Dopyt by nebol dostatočný a držitelia zlata by neboli schopní nakrmiť sami seba, teda v relatívne krátkom čase by prišla devalvácia zlata. Žiaden iný parameter zlata schopný udržať jeho cenu nebol v 15. – 16. storočí v tomto vzťahu aplikovateľný (napr. vodivosť, odolnosť voči kyselnám, atď.). Zlatý lesk by mohol byť hodnotou v primitívnych komunitách, ktoré ho mohli vnímať ako akýsi „instatný“ oheň, iskru alebo zore, teda druhu najvyššiu hodnotu po žene a kožušine. Práve naopak, v dobách ranného stredoveku, v temných dobách neistoty a sťahovania národov, mohlo zlato predstavovať skôr ťažkosti. Jeho zabezpečenie si žiadalo od jeho držiteľa také obete, že ich výška nakoniec prevážila hodnotu uloženu v zlate samotnom.

  A ešte jedna slabina monetárnych systémov:
  A. Disadvantages and negative impact of monetary system (the indirect value exchange) in comparison to the original “goods to goods” (barter) exchange:
  1. Value added to a good or service is to far from really received money, so its equivalency to received monetary value is out of control
  2. Allowing creation of unnaturally large assets (e.g. companies, stock-exchanges, factories, constructions, pacts, empires, mercenary armies, uncontrolled reproduction, accounts, networks, etc.) what leads to the more parasites. By the way synergy (1+1=3) and effect of volume is also disputable. More sensible becomes decrease of competing environment following by decrease of degrees of freedom available for acting of the invisible hand of market.

  Zatiaľ tieto hypotézy len testujem, teda netreba ich vnímať ako bernú mincu:)

 30. Kde prosím ťa OC píše o iných konvertibilných komoditách ako zlato? Nejako mi to uniklo, prosím ťa ak vieš, daj stranu, alebo kapitolu nech to dlho nehladám. Vďaka.

 31. K zlatu a peniazom:
  1. Precitajte si najprv knih u profesora harvardu Liama Fergusona s nazvom “ Vzrast moci penazi a financna historie lidstva“
  2. Skutocny majitel zlatych nugiet z Klondyku nebol zlatokop ale investor který financoval predavacov zakladnych potrieb zlatpkopa.
  3. Historia pozná kralov ktori museli predavat slachticke tituly novopecenej slachte ako posledne stadium upadku majestatu kralovstva.
  4. Pekne pise Oskar Cvengrosch ked hovori, ze spolocenstvo nasich predkov malo ine konvertibilne komoditách ako zlato a ze zlato bolo ako plavidlo zavedene nasilim zo strany imperia.
  5. Existuje zakon“10000″ který hovoří o tom, že ked sa pocet obcanov premnozi nad sumu 10000 hlav vznikají degeneracne spolocenske javy, tuv. prizivnici, podvodnici, gauneri a ini nepoctivo zijuce osoby. To co Vy Denis opisujete ako krasnu idilku ktoru ludstvo dosiahlo vdaka obezivu, ja vidim ako predlzovanie agonie formou nafukovania davnej proto-bubliny. Vid Cisarove nove šaty od Hansa Christiana

 32. Svetomír, do roka a do dňa sa k tejto téme vrátime a dúfam že skôr. Povedal som si že Banskú Štiavnicu musím navštíviť minimálne ešte raz a preskúmať viac ťažbu, spracovanie, techniku, riadenie banského úradu, mešťianske práva. Bol som tam už viac krát, raz príroda, raz obnova budov v meste, raz protiturecké boje. Pozisťujem čo najviac a čo najpresnejšie, od toho sme predsa bádatelia, nie?

 33. Myslím že aj ekonomika má utajované a falšované dejiny. Ak si kráľ nemusel zlato kupovať, tak KTO zaplatil náklady na jeho ťažbu? Uvedomte si, že dnes má Banská Štiavnica ani nie 10 tisíc obyvatelov a v stredoveku mala 25 tisíc, to je asi viac ako Prešporok s Košicami dokopy ! Kde by zobrali zdroje na výstavbu a vôbec na živobytie tolkých ludí, ak by zlato odovzdávali zadarmo kráľovi??? Samozrejme že kráľovská pokladnica zlato kupovala a ešte platila aj minciarov v Kremnici a aj tí si dobre žili.

  Dám príklad / hodnoty sú neoverené/ 1 krava stála 1 toliar a za kilo zlata bolo treba dať 20 kráv, teda 20 toliarov . Z kila zlata sa však dalo spraviť 100 toliarov, teda 1 kg zlata v minciach mal hodnotu 100 kráv. Ale ak bol král nenažratý /ako ŠpanielskaIzabela/, a dal raziť mincí príliš vela, tak nastala devalvácia, kravy sa rýchlo minuly a nebolo čo jesť. Sedliaci preto kravy zdraželi a 1 kravka stála 2 toliare, alebo aj 3. Královská pokladňa preto musela počet mincí prísne strážiť, správala sa teda ako dnešná emisná banka, ktorá emituje len tolko obeživa, kolko ekonomika potrebuje. Teda ak bola zlata príliš, tak pokladňa zlato predávala ďalej na zlatnícke účely, na šperky, na cirkevné bohoslužobné predmety, na luxusné výrobky, alebo predávali prebytok zlata tým kráľom, kde sa zlato nevyskytovalo. Nemohli nasekať tých zlaťákov kolko sa im zachcelo. Tak nejak to funguje aj dnes. Americká Firma ktorá vyrába katalizátory a potrebuje na ich výrobu zlato ho nakupuje na komoditnej burze a tak američan kupuje zlato od Rusa, alebo Afrického Černocha z nejakej slobodnej africkej krajiny. Len tak na dôvažok, dnes ani jedna krajina sveta nemá menu krytú zlatom. Nikto.

 34. Bol som teraz na Zimnom zraze turistov v Banskej Štiavnici, v zlatom srdci Slovenska. Vypočuli sme si toho o zlate a striebre vela, boli sme aj v bani, po dlhšom čase história nie na monitore, ale v teréne. Tak som o tom všetkom samozrejme uvažoval, aj o tom komu patrí zlato v zemi, či štátu /majestátu/, či baníkom, majitelovi bane, či národu. Sú to úvahy o ekonomike, finančníctve, nie o národe. Profit z ťažby mali všetci, ale pretože obeživo bolo v zlatých, či strieborných minciach, tak profit panovníka bol najme z razby mincí, či skôr v tom že ich dával do obehu, pričom hodnota mince bola vždy večšia ako hodnota zlata a práce potrebnej na vytvorenie mince. Král a jeho pokladňa bol niečo také ako je dnes Centrálna banka, teda Emisná banka. Čiže kráľ zlato KUPOVAL od jeho spracovatelov, tí kupovali vyťaženú zlatú rudu od majitelov baní, tí platili za prácu baníkom a spracovatelom rudy, teda majitelom hámrov -Stupov a tí zasa platili robotníkov, popri tom sa uživili aj furmani, banský úradníci, mestský strážnici, krčmári a všetci spoločne platili za chlebík pekárovi a za mäsko mäsiarovi, tí platili zasa sedliakov a sedliaci majúc príjem si mohli zaplatiť mlynára a kupovať kone, vozy, hrnce, opasky, čižmy a kováčske výrobky, teda platili remeselníkov a tí zasa za peniažky ktoré dal raziť panovník kupovali iné produkty, teda všetci sa podielali na hrubom domácom produkte, tom nám známom HDP a to je skutočné bohatstvo krajiny.
  Značná časť HDP habsburskej monarchie, čiže nielen toho čo sa vyprodukovalo na Slovensku, bola minutá na vojenské výdaje spojené najmä z bojom proti Turkom, ale aj proti odbojnej šlachte. Žial.

 35. Zakladna pricina nepochopenia medzi histerikmi – papagajmi a parahistorikmi – fantastami je ze prvi chapu imformaciu len ako nazov, ti druhi su schopni v nej precitat adresu. Ja som parahistorik.

 36. Svetomír, Holanďania hlavne od roku cca 1000 nemali poddanstvo, ale všetci boli slobodní občania. V tomto sa mimoriadne podobali Novgorodským Slovenom. Kolónie mali Holanďania až omnoho neskôr a neťažili v nich zlato, bola to skôr ochrana ich zámorského obchodu proti Portugalcom. Treba si prečítať ich dejiny a dozviete sa, okrem iného aj aká zbraň sa volala Gudendag. Mám dojem, že u nás to vidíte moc čierne.

  Pani Blažena, v Afganistane je najviac R1a1 ? Pokial viem tak v Tadžicku a Kirgisku.

  Fomenko má pravdu len v tom, že dnešná chronológia nie je presná, teda nevieme úplne presne či Ježiš Kristus z Nazaretu sa narodil presne v roku 0. Ale k tomuto hypotetickému dátumu sú mnohé udalosti datované velmi presne. Tzv. Fomenkovci na Slovensku by mali vydať ucelenú teóriu vo vzťahu k Slovákom a k Slovanom, potom by sa zhodili úplne. Zatial môžu takto prežívať ako pseudoelitárska „sprisahanecká“ skupinka. Skupinka na pozvanie.

 37. Blažena, Roxolani nech su zatial Rus-Alani. A ak kocovny narod bol ten ktoreho lud se vozil v kococh a vynasiel koleso, potom aj dnesne narody ktore sa vozia v kococh a vozoch su vlastne narody kocovne. Zavisi len od drzosti a uhla pohladu. Pri objavovani vlastnej vykradnutej identity je potrebna drzost priamo bozska. A nechajme tym to zlato ktore nám rozkradli. Aj mi stuhlo v gagoroch ako tomu antickemu kralovi ktory coho sa dotkol to sa zmenilo na zlatou. Teraz tu máme pokracovanie trilogie, posledne dejstvo. Pekne povedal Denis, ani Spanielom to neprinieslo stastie. Pouzili ho sice na precislenie nasich armad najatymi zoldakmi a hrdlorezmi, ale nakoniec prirodne zákony nepustia a vsetko neprirodzene velke sa opat rozpadne na povodne castice. Tak sa to deje dookola povedal Aurelius nad Hronom a zahodil cisarstvo.

 38. Svetomir čo sa týka môjho prispevku,tak som pridával skopírovaný text z iného webu, gramatiku som neriesil,odkaz na zdroj som uviedol.Išlo mi len o Fomenkovú teóriu a hlavne ,že od 13 st.niesu original kroniky z realnych rokov,len nejaké opisy,domienky a pod.
  Svetomir,dúfam,že nemáte zarosené okuliare od vody čo padala z mesiaca,neviem o akom pozvani na ramianke píšete,ja čítam a prezerám bez pozvánky,rovnako ako všade na internete,len toľko….
  S pozdravom

 39. Rimania keď dobili Dáciu a zmocnili sa Decebalovho obrovského zlatého pokladu, tak vyvolali v Rímskej ríši obrovskú devalváciu. Obdobne keď dobili Španieli ríše v Južnej a Strednej Amerike. Čo mali Ruskí mužíci z toho, že cár získal obrovské množstvo zlata zo Sibíri? A čo s toho majú dnes? Musia chodiť do roboty a makať, smozrejme len tí mužíci, šlachta nie.
  Holanďania zlato nikdy nemali a napriek tomu patria 1000 rokov k najbohatším národom sveta.
  Tiež si myslím, že Slovania nejako po zlate zvlášť nebažili, samozrejme do času. Myslím že už taký Pribina vedel od čoho muchy kapú.

  Mňa na tom pohybe ProtoSlovanov fascinuje, že sa pohli západným smerom a dôsledne sa ho držali. To muselo byť nejaké náboženské zjavenia, dogma. Je jedno či vyrazili spod Kaukazu zo strany Turecka, alebo z opačnej strany. Možno vyrazili z oboch strán, ale dôrazne šli presne na západ.

  Fascinujúca je podobnosť slov Slovanských z Baskickými, najmä preto, že Baskovia sú najčistejší R1b1 v Európe, tuším čistejší ako Íri. Ako je toto možné? Už spriadam ďalšiu teóriu.

 40. Logofat Valašský, Nestor nazýva Valachov Valachmi, pretože v tej dobe a ešte dlho dlho potom boli Valaši Valachmi. To že Valaši boli pred tým Dákmi zrejme nevedel, ani to že pozdejšie boli a sú Rumunmi. Zaznamenal fakt, že v období največšej expanzie Valasi obsadili územia, či časť územia kde žili Podunajskí Sloveni a tí pred nimi ustúpili cez Karpaty a usídlili sa v krajoch kde dnes leží Polsko, Ukrajina, Bielorusko a Rusko.

 41. B.Ovsenna:
  Áno, priznám sa, že v poslednej dobe premýšľam viac nad okolitými národmi Slovänov. Kto boli Trákovia, Dákovia, Valasi, Phyrgovia (ktorí mali IE jazyk a pochadzali z Balkánu), Roxolani (žeby Rusľani??, aj keď vieme, že asi kočovný národ), atď. Pochopila som, že ak mám rozlúštiť záhadu Slovänov, tak sa musím začať zaujímať o okolité národy a ísť viac do minulosti. Či boli Vlasi, Ľachovia, Rimania, alebo niekto iný, je otázka do budúcnosti.
  *
  mozno bude mat pravdu Fomenko a jeho teoria….
  z prispevku na Nepoznana historia:
  Vsak si to porovnajte. Miesali sa nam Frankovia do vyberu vladcov- ano.
  Miesali sa Rimania do vyberu vladcov u Kvadov a Macromanov- ano.
  Takze logicky Frankovia=Rimania. Krestanstvo prislo ku nam uz v prvom storoci po Kristovi XI, ano mohli. Vsak sam Rastislav spomina, ze k nam chodili misionary
  Pribina stavia prvy kostol. Spravne
  Morava a Nitra sa zjednocuju, vznikaju Slovani -Tacitus pise, ze sa kmene zjednocuju a tak zanikaju ich povodne nazvy. Ptolemaisus pise, ze okolo Dunaja ziju Suvenoi.
  Takze mozeme usudzovat, ze Velka Morava=Velka Germania!

  Najprv vytvorili tienovy klon Byzancie na zapade. A tak na papiery vznikla vychodo a zadado rimska risa, a vzapeti prelozili Rimanov ako Frankov a vznikla zapado franska risa a vychodo franska risa. ALE IBA NA PAPIERY.
  Ked sa pozriete na historiu Nemecka, Tak zacina Germaniou, v zapati sa po 5 storoci meni na Vychodo Franskou risu a potom v opat na Germanske kralovstvo a potom na Svatu risu rimsku(co bola v skutocnosti znova kopia Byzancie).

  Ty fransky knazy co prichadaju na Velku Moravu su v skutocnosti Rimania-Byzantinci a preto kazu po latinsky. Preto Rastislav ziada Byzantincov aby im poslali niekoho co hovori ich recou.

  Po rozpade Velkej Moravy k nam prichadzaju nie “stary madari” ale Tartari v roku (i)241 a ziadny kral Bela s nimi nebojoval, lebo cela Apadovska dinastia, podla Fomenka, je kopia tureckej o 400 rokov neskor.

  Tatiez predpokladam, ze Avary je len skomolenina mena Tartari a jedna sa o jednu a tu istu udalost, kedze nikde inde mi do tejto skladacky nepasovali.

  viac:prispevok 12211..:
  http://www.ramiannka.jecool.net/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=8&id=69&limitstart=210&Itemid=114#12211

 42. Logofat, ktorú mapku máte na mysli? Áno, priznám sa, že v poslednej dobe premýšľam viac nad okolitými národmi Slovänov. Kto boli Trákovia, Dákovia, Valasi, Phyrgovia (ktorí mali IE jazyk a pochadzali z Balkánu), Roxolani (žeby Rusľani??, aj keď vieme, že asi kočovný národ), atď. Pochopila som, že ak mám rozlúštiť záhadu Slovänov, tak sa musím začať zaujímať o okolité národy a ísť viac do minulosti. Či boli Vlasi, Ľachovia, Rimania, alebo niekto iný, je otázka do budúcnosti. Mňa zaráža jedna vec a normálne sa desím vypovedať tú hypotézu. Ale R1a génom zodpovedá v Ázii najviac afgánsky národ. A čuduj sa svete, práve v Afganistane sa našlo množstvo zlata (poklad z Tilia Teppe). Afganistan je kopcovitý, nie je to step. Kopce vedú až do Turecka a potom na Balkán a pokračujú Karpatami. Verím, že Slovania sa dostali na Balkán cez kopce Malej Ázie, Turecko, nie cez step, severne ponad Čierne more, ako tvrdí oficiálne historiografia. A rovnako v Trácii, dnešnom Bulharsku, sa našlo prenesmierne množstvo zlata. Vyťažili ho asi v Dácii, v Karpatských horách. Tak mi napadá, či Slovania R1a skupina nebola takými hľadačmi zlata. Zlato má rovnaký slovný koreň ako Slovania. Pátrajme ďalej….

 43. …a nech mi odpustí „nepokojny a hledající v sutane“, takže do tucta:
  12. proti rovnici Rimania=Valasi:
  Zaborsky v knihe Dejiny kralovstva Uhorskeho od pociatkov po Zigmunda, ked hovori o strategii uteku Valachov před naporom Pecenegov, pise asi toto: “ A ti (Valasi) utiekli na severozapad Transylvánie ku tam od nepamäti sidliacim im bratom.“ Vojvoda Gelu (Ďula) pri zle zapamatanej bitke s staromadarskym vojenskym tazenim velil svojej armade skladajucej sa z Valachov a Slovenov. Boli tito Rimania alebo tvorili jeden národ? Ak to neboli Rimania, ako sa tento národ oficialne volal? Zeby Valasi? Alebo ich pomenujeme administrativne po niektorom z predoslich vojenskych tažení? Huni, Goti, Kumani, Madari, Bulhari, Pecenehovia, Avari, Slovania, Makedonci, Tatari, Mongoli? Kto bol ten národ? Bola len jedna známa bitka za slobodu tohto národa? Bol vůbec porazeni? Ak ano, porazil ho iny silnější narod, alebo starodavni imperialisti globalisti? Ked porazili, zlomili alebo sa len ohol a zaliezol do slobodnych hor kde vyckal lepsie časy aby im ten úder vo vhodnej chvíli vrátil a ziskal opat právo na samospravu veci společných bez kafrania przivnikov, parazitov a pijavic?

 44. Pani Blažena, v mapke ste dali medzi Rimanov Vlachov=. Navrhujem, zamysliet sa nad dovodmi a dosledkami tejto rovnice.
  Pre:
  1. Nestor nazyva Rimanov Vlachmi.
  2. Jagajlo Gan nazývá Rimanov Vlachmi.

  Proti:
  1. Mauro Orbin nazyva Dakov Slovanmi. Vlasi su podla Wikipedie a sebaurcenia Dako-romani.
  2. Provincia Dacia dobita za Trajana predstavovala len mensiu cast skutocnej Zalmoxovej, Burebistovej a Decebalovej Dacie.
  3. 20% „slovanskych“ slov v dnesnom valasskom jazyku su v skutocnosti slova slovenskych nářečí.
  4. Druhy najvacsi podiel inostrannych vojakov padlych a zranenych pocas 2.sv. vojny pri oslobodzovani nasej vlasti mala armada Valachov z Rumunska (600,000).
  5. Valassky, teda rukunsky jazyk nieje jednym z romanskych jazykov, ale je priamym predchodcom latinciny. Kedysi pred 2000 rok mi sme my a Valasi rozpravali takmer identickou recou.
  6. Nie Rimania zbastardili Dakov a splodili s nimi Valachov, ale Proto-Vlasi Etruskovia, Welchovia, Latini, Sabinovcania, Sicili, atd. prijali utecencov z Troje a zastepili rimsky narod.
  6. Neskor pod tlakom rimskych zoldackych armád sa podla Nestora Sloveni stiahli nad Karpaty a pomenovali sa (v)Lachi a zalozili (po)Lakov cez praotca (v)Lecha.
  7. Valasi a Iliri ako jedini z Malej Dohody uzatvorenej za Stefanika neodmietli pomoc ČSR pri napadnuti Nemeckom.
  8. Valasi ako jedini z Varsavskej zmluvy sa nielen ze nezucastnili intervencie do ČSR v 1968, ale je aj priamo odsudili.
  9. Valachov mame susedov na Morave a mali sme s nimi spolocnu hranicu na Zakarpatskej Ukrajine.
  10. Analyza genomu Madarov potvrdzuje ze je z 55% „slovansky“ a 40% „valassky“. Tento genom si priniesli s ciernomorskych a kaspickych stepi. Je to genom predkov Valachov a Slovanov – Getov, Skytov, Sarmatov, Antov, Trakov, atd.
  11. Ak povieme ze vsetci zoldaci sluziaci v rimskej imperialnej armade boli Valasi a na zveme toto tazenie Valaskou okupacijou, potom aj „povinne“ kontingenty Kvadom, Sarmatov a pod. sluziacich v rimskom vojsku nazyvame Valachmi. Toto však už nebude hladanie pravdy, ale politizovanie.

  Samozrejme toto je Vasa doména a mozte pouzivat akekolvek terminus technicus, tak ako ja by som používal na svojej domene. Chcel som len upozornit na urcitu tendenciu, ktoru keby sme si nevšimli tak by sa mohlo stat, že mentalne odhodime polovicku samych seba na smetisko sucasnej už aj tak premudrovanej a prefarbenej histeriografie

 45. Slavomír, súhlasím s Vami vo všetkom, akurát koniec glacialu sa mi nepozdáva. ten nastal pred 12 tisíc rokmi, takže v roku 0 po ňom nebolo ani slychu. Treba brať v úvahu že posledný glaciál nebol až tak silný a ladovce neboli tak hlboko na juh, pozostatky lovcov z tej doby, teda Glacialu sa našli v severnom Nemecku ! Teda ak píšete že Novgorod Velikij bol v prvom, či koncom 2 storočia n.l. pod ladom, dajte mi prosím nejaký zdroj.

  A odkial to prišli Góti do čiernomorských oblastí? Zo Škandinávie? A kedy to si tak približne bolo? Nešli okolo Čudského jazera? Jordanes mohol mať zásadne iné vedomosti o geografii ako mali Rimania, či Araby, ktorý o severe Európy nemali ani šajnu, najme o oblastiach kde ležal Novgorod.

  Nemali by sme pristúpiť na hru, že malé národy nemajú pravdu, lebo sú malé. Srby istotne neboli súčasťou Vandalov. Sú časťou volakedy slávnej a aj dnes rozšírenej skupiny Južných Slovanov s haploskupiny I2a, ktorá sa tiahne naprieč Európu od Srbska až po Ukrajinu vrátane. Srbi majú pádny dôvod sa domnievať, že sú to ich predkovia, veď kultúra Vinča leží v srdci ich krajiny, tak koho by mali dávať do popredia, Bretóncov?

  Mám krásnu knihu, volá sa Breviár stredomoria. Autor v nej mnohorakým spôsobom dokazuje, že vplyv stredomorskej kultúry siaha až po Slovensko. Vinča, Lepenski Vir, Pyramídy v Bosne to je tá istá kultúra, stredomorská, siahajúca až po Dunaj a jej nositelia Sloveni sa zrazu ocitnú na severe Ruska a založia tam kultúru úplne výnimočnú v Slovanskom svete. Navyše máme o tom aj písomné svedectvo, aj keď nepriame. Ako to chcete viac prepojiť?. Mňa tento súvis úplne fascinuje a naznačuje, že južní Sloveni, budovatelia pyramíd asi neboli otrokári.

 46. Prepáčte, ešte k tým Baltom, tu je preklad A. Kliosova:
  „V súčasnej dobe podiel Slovanov, potomkov Árijcov haploskupiny R1a v Litve – 38%, v Lotyšsku – 41%, v Bielorusku – 50%, na Ukrajine – 45%. V Rusku je Slovanov typu R1a v priemere 48%, vzhľadom k vysokej úrovni južných Pobaľťanov na severe Ruska, no na juhu a v centre Ruska úroveň východných Slovanov dosahuje 60-75%.“
  Otvorte si eupediu, wikipediu, alebo hocičo barsčo na internete o Y DNA Baltov, je to tak, výsledky sa líšia podla rozsahu výskumov. Tak kde vzdelanci našej najprestížnejšej VŠ berú také „najnovšie“ informácie??? V bulvárnych časopisoch, či v Bratislavských vínotékach?

 47. To „v oblastiach dnešného Ruska, obývaného Rusmi, belochmi R1a1.” som napísal preto , aby bolo jasné, že nie v Rusku obývanom Tatármi, lebo Ruská federácia je ako nasvedčuje jej názov, multietnický štát. Nálezy staré min 2-3000 rokov sa našli v oblastiach kde žili predkovia Rusov a žijú tam podnes. To je presne to isté, ako my tvrdíme, že naši predkovia tu žili pri Dunaji, na Slovensku pred 10000 rokmi. Ak to tvrdíme o nás, tak to nemôžme uprieť ani Rusom. Netvrdím, že „naši predkovia“ znamená Slováci a „predkovia Rusov“ že znamená Rusi. Samozrejme že tú našu belosť majú na svedomí ženy.

  Noviodunum je Novgorod, to je predsa SUPER! Novgorodov je v Rusku niekolko, ale len jeden je ten prvý a pravý, Velikyj Novgorod a to najdôležitejšie na ňom je to, že tam žili SLOVENI, nie Drevliči, Lutici, Ruténi, či Rusi, žili tam Sloveni, národ s rovnakým menom ako máme my. Národ na ktorý môžu byť Slovania právom hrdý. Že je príliš na severe? No a čo? My za to nemôžeme. V čase Nestora Novgorod bol, prekvital a ak Nestor píše, že Slovania prišli od Dunaja po vpáde Volohov, /Dákov/, tak niekam tí Slovania-SLOVENI museli prísť, to sa udialo niekedy v prvom storočí n.l. Prečo by sme sa mali báť povedať, že to boli naši. Jordanes píše Novgorod, tak prečo by sme ho mali hladať tam kde nič nie je a nie tam, kde ten Novgorod naozaj je. Veď tú rozvinutosť nezískal Novgorod zo dňa na deň, tam musel byť dlhý vývoj, veď len rozsah ich gramotnosti je nebývalý, až do obdobia renesancie a možno aj neskôr nič také v Európe neexistuje./Novgorodské brezové listy/.
  Mursianus môže byť hociaké jazero, ale ak by bolo Čudské, tak by to presne zodpovedalo rozšíreniu Slovanov /Antov/. Nad Kyjevom predsa nebola čierna diera, nezaludnená oblasť.
  Získať toleranciu na mlieko je dlhodobá záležitosť, nie 2-3 generácií. To že ju máme dokladá náš vývoj. Večšina ludstva má intoleranciu na mlieko. Slovania obývali tak široký priestor, že zadefinovať ich jednotne ani nie je možné, stravu a jej získavanie nevynímajúc. Slovania mali produktívne lesy, solitérne duby a buky a tam pásli stáda prasat. Pekná ukážka je na Morave pri riečke Dyja, je tam aj náučný chodník. O stravovaní v histórii Európy vyšla pekná knižka, podla nej sa žiadna Európska kultúra, národ Neolitu a Stredoveku až podnes nezaobišiel bez obilia.

 48. Denis, pár poznámok…

  Píšete: „Čo ak mesto Noviodunum je Novgorod? Čo ak jazero Mursianus je dnešné Čudské jazero?“

  Noviodunum je určite Novgorod, nejaký, lebo Novgorod je preklad slova Noviodunum. Už len to -dunum napovedá na keltský pôvod. dun=town (angl.). My z toho máme tín, napr. Tínište, Vsetín, a pod. Novgorod je príliš na severe, pritom Jordanes ho kladie k Dnestru. Ja osobne ho tipujem na okolie mesta Pereslavets, ktoré ležalo pri ústí Dunaja. Práve tu, v tomto obchodnom centre, Sviatoslav chcel založiť hlavné mesto ruskej ríše. „The last five years of Svyatoslav’s life were filled with wars with another Bulgarians – Danubian. The prince undertook his first expedition beyond the Danube upon Constantinople’s encouragement in 967. After the first victories and conquest of vast areas on the lower Danube, Svyatoslav had engaged into more grandiose plans to establish his rule in the south of the river. The capital city of the new state had to become Pereslavets on the southern bank of the Danube, close to its mouth. The Byzantines, unrest from such a turn of events, had contacted the Pechenegs and encouraged them to attack Kiev. They expected, quite reasonably, that Svyatoslav would be forced to leave Bulgaria.“

  Podľa niektorých je Mursianus Azovské more (jazero).

  Píšete: „Dostal som sa aj na stránku FF UK v Bratislave, kde je písané, že Balti sa podla posledných výskumov DNA viac podobajú na Estóncov a tí sú priamo príbuzný Fínom, teda Balti -Litovci a Lotiši nie sú zo skupiny protoslovanov.“

  Je to možné, veď ani Chorváti nemajú veľa slovanských génov, prečo by mali mať Balti veľa slovanských?

  Píšete: „Sloveni R1a1 žili v lesoch? A z čoho by tam žili?“
  Niektoré kroniky hovoria, že Slovania nemali kravy, mali vraj len prasce, najmä Anti. Vraj tieto prasce pásli ako iní ovce. Iné kroniky zase hovoria, že Slovania mali všelijakého dobytka. Iné kroniky zase hovoria, že Slovania lovili lesnú zver v lesoch, ktoré obývali, a v týchto lesoch lúpili. Tak si vyberte. Ja to osobne na nejaké veľké poľnohospodárčenie nevidím. Iní tvrdia, že Slovania boli poľnohospodári, no mne sa to veľmi nezdá. Skôr pásli dobytok na holiach a úbočiach hôr.

  Píšete: „Dôležité je to, že nálezy z neolitu sa nenašli len na dnešnej Ukrajine, ale aj v oblastiach dnešného Ruska, obývaného Rusmi, belochmi R1a1.“

  Treba si uvedomiť, že tmaví Španieli majú rovnaké gény ako svetlokoží Íri. Farbu určuje asi iná kombinácia génov.

 49. Pani Blažena, vy ste tomu dali obrátené garde ako známy „falšovateľ“ dejín, historik Ján Dekan. Sťahovanie Slovanov v období Sťahovania národov ste ponechali, akurát išli zo západu na východ. Tak toto by Rusi nerozchodili. Myslím že tak to nebolo, dokonca som si tým takmer istý. Len takmer preto, lebo som siahol po knihe Dejiny Ruska, ale jej autori sa téme doba kamenná – Neolit úplne vyhli. Takže len čo to som narýchlo popozeral na internete. Dôležité je to, že nálezy z neolitu sa nenašli len na dnešnej Ukrajine, ale aj v oblastiach dnešného Ruska, obývaného Rusmi, belochmi R1a1. Aj keď niektoré zdroje, akademici, píšu že to boli Indo-iránske kmene, mi vieme že Indo je blbosť a Iránske tiež, lebo Sanskrt by sa podobal na dnešnú Iránčinu a nie na dnešné Slovanské jazyky. /Možno sa podobá aj na Iránsky jazyk, na Paštúnčinu, ale to neviem a doteraz som sa takým porovnaním nestretol./ Práve z oblastí dnešného Ruska sa bieli Áriovia /ktorí s Hitlerom nemali nič spoločné/ prevalili do Indie a názov Indoeurópania môžme použiť len na obyvatelstvo v Indii /severnej/.

  K Nestorovi.
  V časoch keď píše svoju kroniku Ruskí Moskali neexistovali, resp. nebola o nich zmienka, teda boli bezvýznamný. Významné boli dve oblasti, Kyjevské kniežatstvo a Novgorodská Republika. O Novgorode je známe, že boli SLOVENI ! V tom čase bol Novgorod najvzdelanejší a najvyspelejší kus Európy, až do doby, než ho Moskali zničili. Píše Nestor o Novgorodských Slovenoch, ktorý na nové sídliská prišli od Dunaja, odkial ich vytlačili Dáci, teda Volohy = Volosi = Cvengrošovi Vlasáči? Mohli si títo Sloveni od Dunaja odniesť zo sebou vzdelanosť získanú zo Stredomorského priestoru, z Ilirika? Možno áno, možno o nich písal Nestor.
  Nestor píše aj o kmeni, ktorý sa volal Čehy. Je nesporné že vtedy Čehy /Češi/ žili v strede Boemika,/v Čechách/, vlasti viacerých Slovanských kmeňov, ktorým vtlačili Čehy svoje meno až v 11-12. storočí. Mohol Nestor písať o Čehoch? Áno, písal o kmeni, národe ČEHY, nie vo forme ČECH – ČEŠI, teda forme odpovedajúcej 12. storočiu. Možno to nebolo slovíčko sem, slovíčko tam, ako píše Milan2. Do tejto úvahy zapadá aj to že Dákov volá Volohy a nie Dáci, Dákovia. Je možné že Nestor spojil prastaré báje o putovaní predkov od Dunaja s obdobím ktoré mnísi poznali z cirkevnej histórie a to že VOLOHY expandovali v období pred rokom 0 proti prúdu Dunaja a toto obdobie trvalo až do 2. storočia, teda obdobia šírenia kresťanstva v Iliriku a medzi Slovanmi, dokonca samotným apoštolom Pavlom.
  Dôležité je, že nazýva obyvatelov Kyjevského kniežatstva Rus a od Kyjeva sa toto meno šírilo naokolo, aj do dnešnej Moskvy, kde vtedy žili Moskali.

  Podla Jordanesa v 6.storočí
  Čo ak mesto Noviodunum je Novgorod? Čo ak jazero Mursianus je dnešné Čudské jazero? Potom by Anti žili v priestore vymedzenom povodím Dnepru na sever po Novgorod, odtial na západ po Pskov, teda po Čudsko-Pskovské jazero a odtial smer Varšava, ktorá leží na Visle dolu po Krakov. Myslím že to by zodpovedalo realite tej doby. Tento priestor rešpektuje to, že pri Balte žily Baltské národy, Prusy,Litovci, Lotyši, Estónci, Fíni, od Čudského jazera na sever Čudi a nad Novgorodom iné kmene, po ktorých dnes už ostali len geografické názvy. Osobne som presvedčený, že Slovania už vtedy žili od povodia Dnestra ďaleko na východ.

  Sloveni R1a1 žili v lesoch? A z čoho by tam žili? Z lieskových orieškov a bukvíc? Vezmite v úvahu, že obyvatelstvo Slovenska je na 80% tolerantné k laktóze a táto tolerancia sa vyvinula u tých národov o ktorých tvrdíme že sú pastierske a pastieri boli v tých dobách kočovníci. ProtoSloveni R1a1 nielen že boli pastieri a kočovníci, ale pripisuje sa im aj domestikácia tura, našej kravky dojacej. Teda boli to prví pastieri sveta. Tých prvenstiev bolo samozrejme viac, domestikácia koňa, vynález kolesa, a zrejme aj skladaný reflexný luk im môžme smelo prisúdiť. Akurát sa musíme rozhodnúť či Skýto Sarmatov budeme považovať za Slovanov, lebo boli biely R1a1, alebo ich budeme považovať za tmavých Iráncov a tí až tak R1a1 nie sú. Pre zaujímavosť si treba uvedomiť, kde na prvých mapách Európy sú zakreslený Sarmati.
  A záver? Dostal som sa aj na stránku FF UK v Bratislave, kde je písané, že Balti sa podla posledných výskumov DNA viac podobajú na Estóncov a tí sú priamo príbuzný Fínom, teda Balti -Litovci a Lotiši nie sú zo skupiny protoslovanov. To nie sú falšovatelia dejín, to je už demencia. A oni učia iných. Takže veselo si píšme akékolvek uletené teórie, im sa NIKDY nevyrovnáme.

 50. Denis, Dunaj netecie cez Sloveniju, ale pokial nezmenil koryto tak tecie cez uzemie niekdajsej Velkej Slovanskej Iliryko Venedskej rise. Je mozne ze sa u nás kedysi nie „dunelo“ ale „donelo“. Teda v casti rise ostal zmrzol tisicrocia stary lingvisticky endemit. Teda „donel“ mozno nielen Donau, ale aj Don aj Make-Don-sky. S tymi Spartanmi by som bol opatrny, netreba si mylit Danajcov s Dormi.

 51. Prepáčte, musím doplniť. písal som to v rýchlosti, múzeum ktoré spomínam je pri Dunaji v Lepenskom Vire. Predchodca, či počiatok kúltúry Vinča je kultúra Lepensky Vir, ale domnievam sa, dúfam, že v múzeu je vystavené všetko spolu.

 52. Z kultúry Vinča nemám čo ponúknuť, je to oblasť ktorú naši Slovenskí historici ani nevedia ako majú uchopiť, úplne sa vymyká chápaniu toho obdobia. Predstava je, že v dobe kamennej po Európe behali tlupy z oštepmi chatrno oblečené v kusoch kožušín a boli radi ak sa najedia a pár korálkov a nejaká kresba v jaskyni bolo maximum ich duchovna. A naraz je tu kultúra ktorá mala tak abstraktné myslenie, že vymyslela písmo a nie obrázkové, ale hláskové. Jednoducho to potvrdzuje teórie A. Horáka, ktorého naši vedci jednoducho ignorujú. Niet príliš iných možností, ako pripustiť že Slovania z haploskupinou I2a, teda stavitelov Bosnianských pyramíd a Dunajskej Kultúry Vinča boli zakladatelia Európskej kultúry. Aj keď sa nám zdá, že Bosna, či Srbsko je riť Európy, tak to bolo práve tam. Na tom sa nedá nič zmeniť a samozrejme to nemá žiaden vplyv na dnešnú dobu, ale Južní Slovania z Ilirika, Dácie, Thrákie a Macedónie boli zakladatelia Európskej kultúry. Podla Horáka k nim treba pripočítať, alebo skôr najmä ich, teda Slovanov z Itálie- Etrúrie a z gréckych ostrovov. Gréci a najmä Sparta spolu z Rimanmi, to bola a je hanba Európy a civilizovaného sveta, ale nám budú donekonečna opakovať, že naša kultúra sa zrodila v otrokárskom systéme. Bola to slepá cesta, plná ludského utrpenia a žiadna socha ani múdry spis nie je hoden takej ludsej degradácie ako je otroctvo.

  Mňa osobne velmi mrzí, že som sa cez prielom Dunaja v Srbsku /cez zatopené katarakty/ už dva krát plavil na mojom člne a ani raz som sa v tom skvelom múzeu nezastavil. Tento rok by som to chcel napraviť, vážne o tom uvažujem že by som šiel buď do tohto múzea, alebo do Bosny.

 53. Cez Slovéniu Dunaj netečie a jeho názov prevzali asi z Nemčiny, veľa by som za to nedal, že majú svoj názov Donava v ženskom rode. Tak ako Nemci a ostatne aj Češi, tí hovoria: tá Dunaj. Ja v svojom príspevku nepíšem že Slovania nazvali Dunaj Dunajom preto, že duní a Istrosom preto, lebo je to bystrinka. Naopak, píšem že Dunaj tečie tíško, najme od Komárna dolu. Dunenie a Bystrý v zmysle rýchly sa však stane rýchlo primárne, ak ste na obchodnej veslici a ocitnete sa pred, alebo pod Kataraktami. Neviem či viete čo sú to Dunajské katarakty a ich históriu. Presne tam, na tom mieste, v Srbii, je múzeum o kultúre Vinča, kde sa našlo prvé Európske písmo, možno aj prvé na svete.
  Všetci sme následne prevzali názov Dunaj od Rimanov, z Latinčiny a na svoju Moravu sme rýchlo zabudli.

 54. Pri odvodzovani povodu pomenovania DUNAJ treba pamatat na rieku DON -TANAJs. Dunenie a bystrina su skor sekundarne terminy. Slovinsky je dokonca DONAVA, pricom slovinske dunenie nieje donenie.

 55. Svetomír, HAMÚÚÚJ !!! :D

  Z oblastí týkajúcich sa dejín máš dobrý prehľad, ale z fyziky vesmírnych telies ??? :evil:

  To na ktorom „fundovanom“ webe si čítal, že „mohla voda z Marsu odísť na Jupiter a jeho mesiace“ §§§ – Veď gravitačná sila Slnka je ďaleko väčšia než gravitačná sila Jupitera a jeho mesiacov spolu !!! !!! !!!

  (Veď, ak podľa Teba „padala“ voda z Mesiaca k Zemi, lebo Zem má väčšiu gravitáciu, tak voda z Marsu by „mohla padať“ jedine k Slnku, lebo to má ďaleko väčšiu gravitáciu než všetky planéty – veď predsa jeho gravitácia im nedovolí „odletieť“ do medzihviezdneho priestoru.)

  „Hough“, na tému „padania vody z Mesiaca“ !!! :evil:

 56. Svetomír, tá mapa je úžasná. Vidno tam ako voda odtekala zo „Slovenského mora“ aj inými cestami ako dnes, ako vymodelovala hlboké údolia. Mňa na tej mape zaujala najmä zretelne viditelná vyvýšenina medzi údolím Dunaja a Tisy, čo by dokladalo, že to nebola až tak nehostinná močaristá oblasť. Po Tise som sa plavil od jej ústia do Dunaja až po priehradu v Maďarsku Tiszató. Na Tise sú dve priehrady, jedna v Srbsku a druhá v Maďarsku. Na to že to je nížinná rieka v celku dosť a najme ak si uvedomíme, že aj po zregulovaní Tisa dosahuje rýchlosť prúdu asi 6 km/hod. Pusta sa rozkladá až medzi Priehradou Tiszató a Debrecínom, kúsok severnejšie je už Tokaj, teda kopčeky. Na Tise je zaujímavé aj mesto Szolnok, po Maďarsky je sol: só, teda maďarský názov by mal byť asi Sóvároš, ale názov je Slovenského Sol. To naznačuje, že to bolo obchodné miesto zo Sedmohradskou solou v období pred Maďarmi a teda pohraničné mesto Svätoplukovej ríše a asi aj skôr.
  Velmi zaujímavá a na tej mape viditelná je aj oblasť nad Devínom, kde sa Dunaj musel prekúsať cez Malé karpaty. Dunajský štrk sa nachádza na okolitých kopcoch aj 100 metrov na hladinou Dunaja, aj tu muselo byť trochu večšie jazierko.

 57. Metod J Sláv, vždy som si myslel, resp. dosť dlho som bol presvedčený, že Sloveni volali Dunaj Morava a Istros bol Grécky názov a Danube bol latinský. Vďaka tvojmu vynikajúcemu postrehu kde píšeš Dunaj = Duniaci a Istros = Bystrý a uvedomeniu si že oblasti Ilýrie, Dácie, Thrácie a Macedónie oddávna obývali Slovania haploskupiny I2a mením svoj názor a prikláňam sa k tomu, že všetky tri názvy sú pôvodom Slovanské.
  Prikladám Rumunský názov Dunaja: Dunarea čo je latinizované zloženie slov Dun-area, kde area je oblasť, teda Duniaca oblasť, jednoznačne charakterizujúca oblasť Kataraktov, dnes zaplavených Džerdapskou priehradou. Srbsky je Dunaj : Dunav, tiež tam počujeme to Dunenie, ale Dunaj cez Srbsko tečie tíško, duní, či dunel len cez Katarakty. Toto miesto bolo pre Rimanov z celého Dunaja najdôležitejšie, plavba tu bola nebezpečná dolu prúdom a hore zasa lode nešli nijako vytiahnuť. Preto v skalách vysekali /samozrejme že nie oni, ale otroci/ cestičku, kde prázdne lode proti prúdu ťahali konské záprahy. Bol to jednosmerný obchod, dolu išlo hlavne obilie. Podla tohoto duniaceho miesta nazvali Rimania Dunaj skomoleným názvom Danube.
  Grécky názov Istros. Vieme že Gréci ovládli Krym a Čiernomorský obchod s obilím a mäsom a ich lode museli ísť na prieskumnú plavbu proti toku rieky Dunaj. Kam mohli prísť ich veslice? Samozrejme len po Katarakty a od domácich sa dlhšie dozvedali že je tam Bystro, teda rýchlo, kde prízvuk je na prvej hláske a dominantne počuť Y, zápis mohol znieť Ystro – Istros.

  Gréci aj Rimania si nazvali rieku každí svojim názvom, vychádzajúc z reči domorodcov, ale Sloveni volali rieku Moravou a je úplne jedno, či zápis Arabských obchodníkov sa vzťahuje k Malému Dunaju, alebo nie, to v tých časoch nebolo dôležité, lebo tok Malého Dunaja bol rovnocenný dnešnému hlavnému toku. Dnešný hlavný tok sa stal hlavným až s nástupom paroplavby.

 58. Janossomoria nemusi byt nezmysel. Napadlo ma to ked to Denis rozpisal slovensky. Totiž Maria bola najmladsiemu Jezisovmu ziakovi Janovi evanielistovi akoby druhou matkou. Staral sa o nu az do smrti. Myslim v Efeze. Tolko krestanska tradicia. Moze to však byt aj tak ako pise Denis, tiez ma to napadlo. K Irsovmu moru: zda sa mi to menej pravdepodobne akoze Morava je od Matky Zeme, teda Ma Rea alebo Ma Ra. Aj ta So- Moria mohla byt koniec koncov pomenovana po Matke Zemi. Mara sa vyskytuje v prastarych toponymach a nabozenstvach krizom cez EuroAsiu. Pre materialistov je samozrejme priatelnejsie verit v etymologiu Moravy podla mora. Co je vsak Materia? Po akej Materi je pomenovana? A nieje vlastne materia „len“ neviditelnym silovym polom, eterom a Tomasovou neveriacou rukou nedetekovatelnou energiou?

 59. Svetomír. Kritika je dobrá vec, núti nás preverovať si znova vlastné myšlienky a buď ich vylepšiť, alebo opustiť a vytvoriť dačo nové. Ja by som napríklad povedal že Moča mohlo vzniknúť ako miesto, kde sa spracovával ľan, ten treba močiť a aj plátno sa bielilo máčaním, teda muselo sa na-močiť. Poslovenčovanie názvov na Slovenskom juhu často nesie úsmevné nezmysli, vytvorené zrejme v nadšení ľuďmi neznalými Slovenského jazyka. Kúsok od nás je dedinka Dobrohošť. Čo to asi tak môže znamenať??? Čo je to ten „hošť“? Porozumiete keď si prečítate Maďarský názov: Dobargast, tomu už rozumieme, krásny názov v Srbskom jazyku a my sme ho zničili.
  Spadnutie vody z mesiaca na zem je úžasná teória, ale necítim sa kompetentný k nej vyjadriť.

 60. Milan2, som zvedavý na Vaše vysvetlenie názvu Jánossomorja. Mne to pripadá tak že je to nezmysel, teda ten kto toto meno vytvoril už nevedel čo to znamená Somorja, že je to Svätá Maria a preto vytvoril meno Jánova Svätá Marija. Ale nechám to vysvetlenie na Vás, úprimne som zvedavý a verím že ste si to doštudovali. Nič v zlom.

 61. Svetomir, na margo vasej poznamky o slabej navstevnosti… Vdaka za nu. Keby bola vacsia, tento portal by skolaboval. Okrem toho o historiu sa zaujima len elita naroda, jedno percento osvietenych, duchovne zalozenych ludi. Vacsina ludi su shudrovia, kasta robotnikov a spotrebitelov, ktori riesia ceny a nakupne centra. Brahmanov je poskromne. Svet by sa zrutil, keby tomu bolo presne naopak. Cize vsetko je v najlepsom poriadku. Okrem toho tento portal nie je az taky roznorody, ani casto updatovany, aby si mohol dovolit vyssiu navstevnost. A ako som zistila, nazory zeny muzov velmi nezaujimaju:-). Zeny to podla mna naozaj maju v zivote tazsie.:-) Zeny sa neberu u nas prilis vazne.:-) Ja som spokojna s tym, ako to je. Ked pride cas a doba dozreje, tuto stranku ludia akoby najdu. A potom bude pre nich pripravena.

 62. Doplnila som článok o ďalšie informácie, mapy a moju teóriu o šírení Slovanov.

 63. Milan 2, len nech Svetomír píše, aj keď nemá naštudované. Učí sa nielen on, ale aj my ostatní.

 64. Milan 2: „Ja si myslím, že ale táto mapka je celkom dobrá, odpovedá 6. storočiu.
  Čo je tu ale chyba je, že oranžová šipka od Bratislavy nesmeruje až do dnešného Korutánska.“

  Vidíte, Milan2, problém je, že Slovinci tvrdia, že to my, Slováci, sme tí, ktorí boli Vlachmi vytlačení zo Slovinska a Panónie. My sme vraj tí, ktorí ušli pred nadvládou Vlachov na sever, na Moravu. Nechápem, ako mohli Slováci prísť na Slovensko z Poľska, keď Nestor tvrdí, že z Panónie boli Sloveni Vlachmi vytlačení do Poľska vtedy, keď Vlasi sa usadili uprostred nich v Panónii, alebo kdesi inde v Karpatskej kotline. Čiže tá mapka je podľa mňa nesprávna. Minimálne je čiastočne nesprávna. Ja skúsim nakresliť svoju mapku.

 65. Prečítal som si článok napísaný Rudolfom Iršom v poslednom čísle časopisu Vitalita (1/2016).

  Jeho článok pod názvom „Slovenské more a Morava“ ma „dokopal“ napísať toto:

  NÁŠ JAZYK SPOLOČNE S GENETIKOU HAPLOGRÚP NÁM MÔŽE SLÚŽIŤ AKO „STROJ ČASU“ !!!

  Lebo, aj keď vo svete existuje okolo 6000 jazykov a každý má svoju, niekoľko desaťtisíc slov obsahujúcu, slovnú zásobu, zásoba všetkých možných slov ako kombinácií hlások ľudskej reči je oveľa väčšia, ako je súčet existujúcich slov živých aj mŕtvych jazykov.

  Vďaka tomuto faktu sa aj pre jednoslabičné slovo nášho jazyka len výnimočne nájde rovnako znejúce slovo v daktorom cudzom jazyku. A už len „supervýnimočne“ sa stane, že to slovo má aj rovnaký význam. Táto „supervýnimočnosť“ dokonca dala vznik tzv. indoeuropeistike, t. j. teórii, že všetky jazyky v Európe a jazyky od severu Indie po Arménsko majú spoločný počiatok.

  Moje poznanie smeruje k tomu, že tým spoločným počiatočným jazykom všetkých IE jazykov bol jazyk veľmi podobný nášmu slovenskému jazyku (a mám také „šteklenie“ v hĺbke duše, že by náš jazyk mohol byť tým „žriedlom“ IE jazykov).

  Aj dochované do dnes DVA NÁZVY PRE DUNAJ (Danubius a Istros) HOVORIA „AKO Z OBRAZOVKY STROJA ČASU“ !!!

  DUNAJ je Dunajom, lebo sa DUNIAC vlieval CEZ VNÚTROZEMSKÚ DELTU do postupne „vysychajúceho“, postupne sa vylievajúceho „Bahnónskeho mora“.

  ISTRos = Bistr-os / BYSTR(ica) sa BYSTRO „REZAL“ CEZ ŽELEZNÉ VRÁTA, až nakoniec prerezal cez Železné vráta také hlboké koryto, že cez neho bolo Bahnónske more odvodnené !!!

  BAHNÓNSKE MORE sa „scvrklo“ predovšetkým na „Bahnónske jazero“, BLATOŇ !!!

  BLATISTÉ JAZERÁ voláme MOČIARmi. Okolo močiarov sú zvyčajne PODMÁČANÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ktoré nazývame MORAVAMI A MORAVY SÚ AJ OKOLO POMALY KĽUKATO TEČÚCICH RIEK !!! !!! !!!

  Z logiky nášho jazyka platí rovnica:

  PANNONIA = BAHNONIA = BLATNIANSKO = MOČIARSKO = MORAVA !!! „VEĽKÁ“ !!!

  (oproti malým – „severná“ Morava, „západná“ Mura, „východná“ Mureš a „južná“ Velika Morava).

 66. Blažena Ovsena 18/01/2016 o 23:04 – Vyzerá to, akoby slovanský národ vznikol splynutím dvoch veľkých národov. Čo si o tom myslíte?

  povedal by som vitajte v klube ( zatial len malom). Mám na to podobny názor, akurat rozlisujem medzi pomenovanim „slovansky“. Cvengrosch uvadza hypotezu o Biatecu COBROVOMARO a o reverze na ktorom su zobrazene dve hlavy ako mozne vyjadrenie dvoch vyznamnych vladcov jednej krajiny. Já vidim v dvoch hlavach spojenie dvoch rozlicnych kultur ( nie barbarov, ale opakujem kultur!). Jedna z hlav je z tzv. frigickou ciapkou ktoru s oblubou nosili Valasi, ako Dracula, Michal Odvážný a pod. Druha hlava je hlava copata, teda hlava zdobena podla pravzorov nasho Jánošíka a pod. Je samozrejme mozne ze frygicka ciapka pod sebou schovavala dlhe vlasy spletene do chochola a pod. Je tiez mozne, že se nejedna o dve velmi rozlicne kultury, ale len o dva prudy ktore sa pod El Brusom rozisli je dny severne cez kaukazske brany a severne ciernomorie a druhi zapadne cez Malu Aziu teda jedny teplejsie zaodeti a druhi lahsie. Jagelo Gan hovori o podobnom putovani protoslovanskych predkov ( rozumej pred Slovenom, Vendom a Kysekom). Myslím že Cvengrosch predpokladal ze biatec COBROVOMARO zobrazuje kniezata Suavov ( alebo Marko manov ako Moravanov) a knieza Getov ako Dakov (Cilingirov GETI= aj GOTI). Kysek je myslím praotec Čecha a Lecha. Jagajlo Gan hovori o raz o prijatelskych Lachoch potom o nepřátelských V-Lachoch. Ja si myslím, že přátelský boli slobodni a mepriatesky boli imperialni zoldaci. K rasovej cistote- kedysi som s jednym panom doktorom viedol diskusi na tuto temu az kym som nepouzil ten to argument: samci rasizmus konci pri najkrajsej predstavitelke inej rasy. Kedysi platilo, za zivotaschopneho sa povazoval mládenec, který sa vybral do sveta na skusy a tam si aj nasiel svoju milu, nevestu. Vieme tiez ze krizenie modrokrvych viedlo k degeneracii a vieme aj to, že naopak pradavni slachtitelia vyslachtili pre cloveka mnoho uzitocnych priatelov ZO zvieracej rise. Podtrhnuto a zaokruhleno= davni šamani považovali za prospesne konfederacie a mierove zmluvy kniezat dvoch vzdialenejsich narodov. Mozne je ze aj oznacenie Bieli a Cierni, či to boli Chorvati, Uhri, Bulhari a pod vyjadruje rasovu premiesanost protoslovanskeho substratu. Cernobog a Belobog, biely Svarog a cierny Veles…

  Valas

 67. Podstatou môjho predchádzajúceho príspevku bolo stretnutie našich predkov R1a1 s predkami dnešných Bosniakov I2a pred 12 tisíc rokmi, 10 tisíc pred Kristom, a možný vznik Slovanskej jazykovej skupiny. Tá reč nás Slovanov R1a1 oddeluje od ostatných nositelov tej istej R1a1, trebars od Baltov, alebo Stredoázijcov. Zároveň by mal vysvetliť prečo sú Slovania zároveň R1a1 aj I2a, keď jedny aj druhý prišli v inom období a z iných miest a raz sa stretli pred 12 tisíc rokmi práve v Bosne /možno aj v Srbsku/. Výsledok je ten, že I1a si nerozumejú so svojimi bratrancami I1b, tak isto ako aj R1a1 si nerozumie s vlastnými, ale spolu navzájom si rozumieme.

  Výbuch sopky proto-Krakatau v r.536 sa nie že preceňuje, ale nedoceňuje. Jej výbuch bol 8-9 násobne väčší ako výbuch Krakatoy v 19.storočí a o rozmeroch tejto tragédie hovoria všetky kroniky , či zápisy ktoré ostali dochované, ale ako som napísal, je možné, že cyklóna utvorila nad Pripjaťou a okolím vhodné klimatické podmienky a potom by mal Dr. Kovár na Historiwebe pravdu. Aj keď len čiastočnú.

  Bosnianske pyramidy pokračujú, aj keď obmedzené svojimi finančnými možnosťami. V tuneloch sa našli stopy znakov, pripomínajúce písmo, jednoznačne ide o ludskú činnosť a vek pyramíd určili v Inštitúte v Polsku v Gliwici. To že to bolo v Polsku a v Gliwici a nie na nejakej prestížnej univerzite by nám nemalo vadiť. Odporúčam naštudovať si aktuálny stav. Na youtube je toho vela.

  pred 12 -14 tisíc rokmi boli 2/3 Jadranského mora pevninou, úrodnou nížinou, niečo také ako je Pádska nížina, to bolo zázemím pre rozkvet a silu civilizácie v Bosne. Klíma tam bola asi podobná dnešnej u nás. Populácia tam mohla byť mimoriadne početná, teda nie malé izolované tlupy lovcov, mohlo tam žiť aj státisíce ludí. Dnes je to všetko zaliate morom a jediné čo zostalo, sú pyramídy v horách. Tak si teda zaprime nos medzi očami.

 68. Milan2, tá mapka je naozaj celkom dobrá, odpovedá 6. storočiu, teda presne tomu čo si o šiestom storočí myslia naši historici.
  Dnes okrem viery že to tak nebolo, máme aj vedecké dôkazy, dalo by sa povedať že priamo archeologické, ale nie ukryté v zemi, ale v našich ludských bunkách. Tam máme zapísanú našu históriu, v našej DNA.

  Naši predkovia R1a1, ktorí prišli do Európy ku konci poslednej doby ladovej z največšou pravdepodobnosťou ešte neboli Slovania. Boli to však nepochybne naši predkovia, nie všetkých Slovákov, ale značnej časti. Najstaršia R1a1 /aj tá sa delí na mnoho ďalších podskupín/ sa nachádza v Bosne. V tom čase, pred 12300 rokmi boli práve v Bosne budované známe Bosnianske pyramídy. Treba si uvedomiť, že bola doba kamenná, žiadne železo, žiaden bronz. Podla doterajších štandartných vedomostí sa v Európe mali pohybovať malé skupiny lovcov- zberačov a žiadna kultúra budovatelov pyramíd oficialne neexistuje!!! Otázka samozrejme je , či naši predkovia R1a1 tam dohnali svoje stáda a začali budovať prvé pyramídy sveta a siete podzemných tunelov a premiestňovať a spracovávať pritom desaťtisíce ton materialu? Alebo tam našli najvyspelejšiu civilizáciu vtedajšieho sveta, ktorá niesla v DNA pravdepodobne haploskupinu I2a? Tá civilizácia budujúca obrovské stavebné diela musela byť mimoriadne početná a organizačne vyspelá, samozrejme aj vedomostne, veď vyrábať betón 10 tisíc rokov pred Kristom, to berie dych. /betón pevnejší ako dnes vyrábali bez cementu/. Mne s toho logicky vychádza, že stavitelia pyramíd boli I2a, pretože príduvší pastieri, kočovníci, nikde na svete nič nestavali. A načo aj.
  Ako sa udialo toto stretnutie nevieme presne. Isté je že kočovníci nevyhubili miestnych. Mohli zotročiť miestni I2a príchodiacich kočovníkov? A kolko ich vôbec mohlo prísť, tisíc, desať tisíc? Na chvílu ich mohli zotročiť, to áno, ale natrvalo nie, o tom svedčí to, že kočovníci R1a1 zaludnili väčšiu časť Európy. Záhada je, že miestny a kočovníci, resp. ich potomkovia rozprávajú spoločnou rečou, ktorú môžme nazvať Slovanská jazyková skupina, vo vedeckej literatúre zvaná Satemová /presne, Slovania tvoria časť satemových jazykov/. Teda museli žiť niekolko storočí pospolu a podla mojej mienky jednoduchšia spoločnosť – kočovníci prevzala jazyk tej vyspelejšej, minimálne vzájomne sa tak ovplyvnili, že si s trochou snahy s nimi rozumieme podnes. Sme Slovania, R1a1 a I2a.
  Či odtial odišli Slovania R1a1, či ich časť, podobrotky z vlastnej vôle, alebo zdrhli z otroctva nevieme, ale spolahlivo vieme, že pred DESAŤ tisíc rokmi už spolahlivo „sedeli na Dunaji“. Vyplniac priestor Dunajskej kotliny preliali sa cez Karpaty a postupne osídlili ďalšie časti Európy, teda Polsko, časť Škandinávie, OstDeutchland, Ukrajinu, Belarosiu a Rosiu a severnú časť Indie. Ten proces započal asi pred 4-5 tisíc rokmi. Pri svojej púti sa samozrejme stretli so svojimi bratmi R1a1 ktorý nespravili s nimi tento Európsky cestovatelský oblúk, stretli sa z Baltmi /Prusy, Litovci, Lotyši/ s kočovnými superbojovníkmi /Sarmati a Skýti/ a so stredoázijskými národmi / Kirgizi a ostatní/. Boli síce bratia cez spoločnú Y-DNA R1a1, ale rečou boli od seba vzdialení. Ako ďaleko nevieme. Litovsky nerozumieme nič a porovnanie Kirgiského jazyka napríklad z Ruským by bolo pre naše poznanie velmi zaujímavé.

  Pri osídlovaní Európy nesmieme zabudnúť na tri dôležité obdobia /katastrofické/, úplne zásadné až do dnešných dní. Asi pred 4500 rokmi vtrhli do Bosny. Kto to bol nevieme presne, vieme že v tom období bol už v Čiernomorských oblastiach skrotený kôň, teda boli to ďalší R1a1, alebo už R1b1, teda Kelti? Alebo sa presúvali masy I1? V tom čase totiž v Bosne pozasýpali vybudované podzemné labyrinty v Pyramídovom údolí, nevieme či ich zasypali miestni sami, alebo ich k tomu prinútili. To čo sa udialo muselo byť velmi silné, lebo vtedy aj Slovania z Karpatskej kotliny začali svoju osídlovaciu púť smerom na východ.

  Druhá zásadná katastrofa bol výbuch sopky Théra, dnes zvyšok ostrova Santoriny. odborníci odhadujú, že vlna tsunami mala minimálne 100 metrov výšku a spláchla do mora všetky príbrežné civilizácie. Teda ak Bosniansku civilizáciu nezničili útočníci, tak vtedy dostala osudovú ranu a upadla do zabudnutia. Vtedy bola zničená napríklad Krétska civilizácia, vlastne všetko v stredozemnom mori. Vtedajší Európsky civilizovaný svet bol uvrhnutý do temnoty. Po tomto období nastalo obdobie temna, teda gréckej otrokárskej spoločnosti.
  Tretia osudová udalosť bola výbuch sopky proto-Krakatau, podnebie v Európe sa ochladilo o 10 stupňov, z oblohy pršali sírové, kyselinové dažde,snežilo aj v lete, nastal obrovský hladomor a ludstvo kosili choroby, s ktorých najhorší bol Mor. Odhaduje sa, že vtedy zahynulo asi dve tretiny ludskej populácie. Ten výbuch bol v roku 536 a jeho následky trvali asi 10-20 rokov. Takže v tom období, keď ludstvo mrelo katastrofickým spôsobom, Slovania sa zázračne rozmnožovali a osídlovali z Pripjate pol Európy a vyhubili všetko čo prežilo a obsadili ich územia. Je možné že zázraky sa dejú, tento by bol meteorologický, nad Pripjaťou by sa muselo prúdením vzduchu, rozsiahlej Anticyklóny, či Cyklóny vytvoriť v tom stratosferickom vulkanickom mračne nebeské oko, kde svietilo slnko a všetkému sa darilo ako v raji. Ak by toto malo byť pravdou, tak by to nemal byť problém dokázať. V pôde, vo vzorkách zodpovedajúcich roku 536 by sa nesmeli nájsť v oblasti Pripjate stopy po síre. Pretože tá sa našla všade, aj v arktických ladovcoch.
  Keby sme o tej Y-DNA nevedeli, bolo by nám sveta žiť. Tá mapka by sa zdala pravdivá. Takto si dovolím pochybovať.

 69. Dostali sme sa ďaleko od „falšovania histórie“, môj názor na tzv. falšovatelov je, že ako falšovanie sa to môže javiť z pohladu dneška, ale v 60 – 80 rokoch keď to písali, tak zrejme činili v dobrej viere. Ale uznám i to, že niektorí písali na politickú objednávku, to je nespochybnitelné. Treba si uvedomiť, že 19.-20-tym storočím hýbala Nemecká historická škola, ktorá v konečnom dôsledku viedla k požiadavku Drang nach Osten a toto heslo sa stalo ústredným motívom nacistickej expanzie. Pri realizácii týchto falošných historických téz prišlo k neuveritelnému utrpeniu milionov ludí, Poliakov, Ukrajincov, Bielorusov, Čechov, Slovákov a samozrejme Rusov. Počas tejto dominancie Nemeckej historickej školy sa Slovanskí historici snažili vydobyť miesto pre svoje národy v dejinách Európy a dokázať ich právo na svoju vlasť. S týmto sme sa potýkali trvalo aj my Slováci, Maďari vyhlasovali a stále vyhlasujú, že Slováci nikdy neboli národom, je to len pozbieraná zmeska rôznych Slovanských národov, Rumunov, Cigáňov, a Nemcov. S tohoto pohľadu obhajoby záujmov Slovenského národa urobili generácie Slovenských historikov dobrú prácu. Dovolím si to tvrdiť preto, lebo dnes tu nie je jedného Slováka, ktorý by neveril, že my sme tu boli skôr ako Maďari. Národné povedomie bolo vybudované. Teraz už môžme hladať pravdu. A tá predčí fantáziu všetkých, ktorí odhalovali kúsok po kúsku naše dejiny. Chybou dneška samozrejme je, že mnohí vzdelaní historici na tých postoch dvadsiateho storočia trvajú dodnes, keď sú tie názory neobhájitelné. Tým myslím najmä príchod Slovenov na naše územie v piatom- šiestom storočí nášho letopočtu. Je toho samozrejme viac, ale toto je absolútny základ. Potešitelné je, že aj dnes prebieha proces ďalšieho uvedomovania a aj vďaka tzv. „bulvárnym“ časopisom sa medzi ludí rozšírila prednáška doktora Feráka o autochnónnosti Slovákov na našom území.
  Moja žena mi bárskedy frfle, čo tam stále čítaš, čo tam stále píšeš. Chleba lacnejší nebude, keď budeš všetko vedieť. Poznanie skutočných dejín ludstva, národov Európy, Slovanov a ich šírenie môže zabrániť vznikom šialených teórií ako bola Drang nach Osten.
  Študium pravdy v histórii je možné jedine na základe poznania šírenia Y-DNA a na tomto základe je potom možné nanovo postaviť teórie, ktoré boli pred tým nemyslitelné.

 70. K otázke Blaženy Ovsenej „…rozumiem tomu dobre, ze ta modra ilyrska haploskupina je muzska a ta zlta r1a je zenska? Ci obe su zenske?“
  Odpoveď je, že ide o mužské haploskupiny. Pokúsim sa vysvetliť prečo aj o čo vlastne ide?
  Človek má 23 párov chromozómov, v ktorých sú zakódované jeho gény. Preto párov, lebo jednu sadu má od otca a jednu od matky. Jeden pár chromozómov určuje pohlavie. Ak sú rovnaké, teda X a X, jedinec je žena. Ak je to ale pár XY, jedinec je muž.
  Aby dieťa mohlo dostať jednu sadu od otca a jednu od matky, pohlavná bunka má len polovicu chromozómov, žiadne páry. To platí aj o chromozómoch určujúcich pohlavie. Dieťa dostáva od každého rodiča jeden. Matka teda vždy dáva dieťaťu chromozóm X, otec buď X alebo Y.
  Aby bola zabezpečená variabilita, predtým ako dôjde k rozdeleniu bunky na pohlavnú bunku ktorá má len jednu sadu chromozómov, si jednotlivé chromozómové páry časť génov vymenia. Vždy nanovo, preto ani súrodenci nie sú totožní. V jednom prípade to ale možné nie je. Y a X chromozóm nie sú rovnocenné, takže tu k výmene génov nedochádza. Preto zostáva mužský Y chromozóm stabilný. Keď v ňom vznikne mutácia, prenáša sa z otca na syna celé generácie. A práve preto sa dá podľa tohoto chromozómu vystopovať praotec ticíročia dozadu.
  Aj ženské, materské línie sa dajú sledovať a aj sa sledujú, ale nie podľa chromozómov ale podľa génov v takzvaných mitochondriách, ktoré sú stabilné, nerekombinujú sa ako chromozómové gény v jadre bunky. Tieto gény dedia deti bez rozdielu pohlavia vždy len po matke. Ženské línie v Európe sa nekryjú s mužskými, zrejme veľakrát prišelci pobili v nejakej oblasti mužov, ale nie ženy a tie sa stali matkami ich detí.
  Problémom v sledovaní ženskej línie ale je, že mitochondriálna RNA má iba 16 500 nukleotidových párov a v populácii sa mutácia fixuje asi tak po 10 000 rokoch, kým Y chromozóm má až 59 miliónov nukleotidových párov a rozšíri a fixuje sa v populácii podstatne rýchlejšie, rádovo za 1000 až 1400 rokov. Preto sa pri pohybe etník udávajú Y haploskupiny.

 71. K otázke Blaženy Ovsenej „…rozumiem tomu dobre, ze ta modra ilyrska haploskupina je muzska a ta zlta r1a je zenska? Ci obe su zenske?“
  Odpoveď je, že ide o mužské haploskupiny. Pokúsim sa vysvetliť prečo aj o čo vlastne ide?
  Človek má 23 párov chromozómov, v ktorých sú jeho gény. Preto párov, lebo jednu sadu má od otca a jednu od matky. Jeden pár chromozómov určuje pohlavie. Ak sú rovnaké, teda X a X, jedinec je žena. Ak je to ale pár XY, jedinec je muž.
  Aby dieťa mohlo dostať jednu sadu od otca a jednu od matky, pohlavná bunka má len polovicu chromozómov, žiadne páry. To samozrejme platí aj o chromozómoch určujúcich pohlavie. Dieťa dostáva od každého rodiča jeden. Matka teda vždy dáva dieťaťu chromozóm X, otec buď X alebo Y.
  Aby bola zabezpečená variabilita, predtým ako dôjde k rozdeleniu bunky na pohlavnú bunku, ktorá má len jednu sadu chromozómov, si jednotlivé chromozómové páry časť génov vymenia. Vždy nanovo, preto ani súrodenci nie sú totožní. V jednom prípade to ale možné nie je. Y a X chromozóm nie sú si rovnocenné, takže tu k výmene génov nedochádza. Preto zostáva mužský Y chromozóm stabilný. Keď v ňom vznikne mutácia, prenáša sa z otca na syna celé generácie. A práve preto sa dá podľa tohoto chromozómu vystopovať praotec ticíročia dozadu.
  Aj ženské, materské línie sa dajú sledovať a aj sa sledujú, ale nie podľa chromozómov ale podľa génov v takzvaných mitochondriách, ktoré sú stabilné, nerekombinujú sa ako chromozómové gény v jadre bunky. Tieto gény dedia deti bez rozdielu pohlavia vždy len po matke. Ženské línie v Európe sa nekryjú s mužskými, zrejme veľakrát prišelci pobili v nejakej oblasti mužov, ale nie ženy a tie sa stali matkami ich detí.
  Problémom v sledovaní ženskej línie ale je, že mitochondriálna RNA má iba 16 500 nukleotidových párov a v populácii sa mutácia fixuje asi tak po 10 000 rokoch, kým Y chromozóm má až 59 miliónov nukleotidových párov a rozšíri a fixuje sa v populácii podstatne rýchlejšie, rádovo za 1000 až 1400 rokov. Preto sa pri pohybe etník udávajú Y haploskupiny.

 72. Svetomír, hamúúúj!

  Gravitačná sila Zeme nedokáže udeliť ničomu na povrchu Mesiaca tzv. únikovú
  rýchlosť (z gravitačnej sily Mesiaca) – keby tomu tak bolo, tak by nám na
  hlavy aj dnes padal minimálne prach z Mesiaca ( a nemuseli by sme letieť v
  rakete po vzorky mesačnej pôdy :D ).

  „Veľkoleposť“ Noemovho korábu „bledne“ v svetle toho, že na hlinených
  tabuľkách „z Babylonu“ bola nájdená zapísaná „story“, že jeden obchodník
  s nalodeným dobytkom plaviaci sa na rieke Eufrat prežil potopu, veľké rozvodnenie rieky.

  Vieme, že predkovia „vyvoleného národa“ „nabrali múdrosť“ v babylonskom
  zajatí, a urobili si z nej svoju „múdrosť“ spôsobom „chytil som tááákúúú
  rybu“. Genetika tohto „vyvoleného národa“ je rovnaká, ako genetika Kurdov,
  napriek tomu „vákajú“ semitským jazykom – arabské „salám“ je u nich „šalom“,
  ale arab. „džabal“ je u nich „har“ = hora – veľmi čudné ???

  Skutočná potopa sa diala na pobrežiach všetkých kontinentov – treba si
  uvedomiť, že vo vrchole glaciálu (doby ľadovej) bola hladina oceánov o 100
  metrov nižšej !!! (Keby dnes stúpli hladiny oceánov o sto metrov tak napr.
  skoro celé Maďarsko by bolo zaliate morom !!!)

 73. Svetomír, bavme sa tu k téme, prosím. Ďakujem.

 74. Vskutku zaujímavá teória, akurát je otázka, odkial by Noe vedel, že sa chystá takáto kozmická rošáda? Ak pominieme že by mu to oznámil Boh.

  O Sodome a Gomore som videl časť filmu v televízii na ViasatHistory. Takže nejaký vedci sa tým zaoberali, len som to otvoril neskoro a neviem čo spôsobilo ten výbuch, ale nukleárny nebol. Videl som tú časť, kde geológovia porovnávali sklovitú vrstvu vo vykopávkach a porovnávali ju zo vzorkami z Nevadskej púšte po nukleárnych výbuchoch.

 75. Svetomír, len to napíš, tu to nikoho neurazí a ani ťa nebudú odsudzovať.
  Ak nie je iný dôkaz, tak si myslím, že je niekolko vysvetlení. Napríklad, že pri tom všetkom čo sa začalo diať, obrátený prúd vody v úžinách, tak niekto začal stavať loď. nedokončil ju, neplavil sa na nej a tam na mieste kde ju staval, či kúsok odtial aj zostala.
  Druhá možnosť je, že prišla vlna tsunami, teda nielen klasické zdvíhanie hladín.
  Pri jazera Vána sa dnes zasa bojuje, Turecká armáda tam zabila desiatky Kurdov.
  Dôležité je, že Potopa sa udiala, rovnako ako aj výbuch v Sodome a Gomore, /sú geologické dôkazy/ a že tieto dávne udalosti našli po tisícročiach svoje písomné zaznamenanie.

 76. Pan Magyar, este jedna otazka… rozumiem tomu dobre, ze ta modra ilyrska haploskupina je muzska a ta zlta r1a je zenska? Ci obe su zenske?

 77. Pán Magyár, ešte niečo. Keby Slovania prešli Z okolia Indie do dnešného Poľska ázijskou stepou, tak by na seba nachytali množstvo turkických génov. No tie u nás prosto chýbajú. Preto neverím, že sa Slovania dostali do Poľska cez stepy. V tej stepi by museli aj dlhšie žiť a potom by nemali dôvod z nej odchádzať, ako z nej nemali dôvod odchádzať ani turkické národy. Viď mapa turkickej oblasti a turkických génov. https://yhaplogroups.wordpress.com/2015/01/12/y-dna-haplogroups-in-turks/

 78. Pán Magyár, nedávno som vám išla písať, ale takto do komentára to je lepšie. Nerozumiem celkom problematike génov (zatiaľ), ale začala som ju skúmať. Preto som si konečne poriadne prečítala váš článok. No musím povedať jedno, že verím Nestorovej teórii o rozšírení Slovanov od Dunaja smerom na sever za Karpaty. Ak môžu svoj pôvod z Karpatskej kotliny odvodzovať Frankovia, ktorí tam gény majú v menšine, môžu tak robiť aj Slovania. Podľa mňa je nesprávne, keď skúmame gény žijúcej populácie. Príklad toho je arménsky národ, ktorý je dnes viac menej vyhladený. Dnes na území Arménov žijú Turci. Keby niekto chcel odvodzovať minulosť od súčasnosti, dostal by, že Arméni v Arménsku nikdy nežili, že tam mali len zlomkový podiel. Toto sa podľa mňa stalo aj v Karpatskej kotline so Slovanmi. Povedala som si, že zatiaľ budem predpokladať hypotézu, že Nestorova teória je správna – teda, že Slovania sa rozšírili nad Karpaty od Dunaja. Za tohoto predpokladu, musím s poľutovaním priznať, že vyzerá to tak, že tými Slovanmi boli Ilýrci, ktorých gény sa šírili na slovo presne podľa opisu Nestora. Pre mňa nie je ani tak záhadou Rumunsko, ako fakt, prečo Chortváti majú iné gény ako Poliaci. Vyzerá to, akoby slovanský národ vznikol splynutím dvoch veľkých národov. Čo si o tom myslíte? Druhá moja otázka na vás je, že či sa dá dokázať, kade sa šírili Slovania z Indie, kde je vysoký výskyt R1a génov. Dostali sa k Dunaju severne okolo Čierneho mora, alebo južne cez Malú Áziu (Turecko)? Ja si totiž myslím, že Slovania sa k Dunaju dostali cez dnešné Turecko. Vedie ma k tomu jednoduchý záver, že ak by mali ísť severne, museli by prejsť mnoho stoviek kilometrov po stepi. Ak by to tak bolo, naučili by sa žiť v stepi a v nej by aj zostali. Lenže Slovania sú výsostne lesný národ, po lesoch a kopcoch sa pohybovali a tam aj žili. K Dunaju sa dá cez hory a lesy dostať len cez Turecko. No a ešte niečo – niekto si možno myslí, že blonďaví ľudia žili iba na severe a že v Turecku žili tmaví Turci, resp. Predturci. Lenže v Malej Ázii žili aj blonďaví ľudia. Neviem, koľko ich bolo, ale minimálne existuje grécka povesť o Ganymedovi, mladom blonďavom Trojanovi, ktorého Zeus uniesol na Olymp ako svojho milenca. Táto povesť nám môže napovedať, že genetické zloženie Malej Ázie mohlo byť kedysi absolútne odlišné. Kde sú dnes tí biedni ľudia? Vyvraždení ako Arméni a orzpustení v tureckej populácii v 3% roztoku?

 79. Nedalo mi to a musel som myslieť na Nestora a na informácie uchovávané v spoločnosti, kde ešte neexistovali možnosti záznamu dejín. Napríklad Potopa sveta zaznamenaná v Biblii. Ako stará bola táto informácia, keď ju zapísali? Dnes sa všeobecne predpokladá, že Biblická potopa naozaj bola a pravdepodobne to bolo zaplavenie Čierneho mora – slakovodného jazera , morskou vodou. Skončil Glacial, doba ladová, atmosféra sa oteplovala a ladovce sa topily. Prudké riavy riek sa drali do mora, hladina morí a oceánov sa zdvíhala. Gibraltarskou úžinou z oceánu pritekala voda do Stredozemného mora a jeho hladina stúpala. Úžiny Bospor a Dardanely boli riekou, kadial odtekala voda z Čiernonomorského jazera. Ale raz stúpla hladina v Stredozemnom mori tak, že nastal opačný prúd, slaná voda začala natekať do zníženiny okolo jazera. Mohlo to mať docela dramatický priebeh a zničiť civilizácie, ktoré tam na pobreží prekvitali. Kedy sa to mohlo stať, sedem, osem tisíc rokov pred Kristom? Teda keď spravu o potope, značne zdeformovanú, zaniesli do kníh, musela to byť povesť stará tisícročia.
  Niečo podobné publikoval teraz pán Irša v časopise Vitalita. Ako obyčajne dáva logické argumenty k úvahe, že Dunajská úžina Železné vráta sa mohla uvolniť pomerne nedávno, až v historickej dobe a nie pred milionmi rokov. Teda pri príchode našich predkov mohlo byť v oblasti dnešného Maďarska ešte stále sladkovodné more, alebo ešte viditelné pozostatky obrovského Dunajského jazera, mora a teda názov Morava- od slova more je úplne reálny. Ja ako Bratislavčan dodám, že aj dnes keď je storočná voda, teda povodeň a sú pozdĺž Dunaja vybudované hrádze, tak pohlad z hôr na tú šírošíru vodu je impozantný. Keď neboli hrádze, tak Neziderské jazero /Neusiedlersee/ mohlo byť kludne spojené s vodami pri Bratislave.
  Myslím že Nestor tieto informácie mohol mať.

 80. Oprava :-)
  naši predkovia tu nielen žujú ale aj žijú už niekoľko tisícročí.

 81. Milan, nechajme trochu bokom Nestora a venujme sa genetike. Denis má pravdu. Genetika úplne a bez akýchkoľvek pochybností vyvracia príchod Slovanov z Pripjate.
  Pozri si http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987245/. Peter A Underhill je známy genetik. V článku „Separating the post-Glacial coancestry of European and Asian Y chromosomes within haplogroup R1a“ napísal, že maximálna diverzita R1a1a* génov ( až s hodnotou 11.2 KYA) bola v Európe nájdená v Poľsku, na Slovensku a na Kréte. Diverzita génov hovorí o veku populácie a hodnota 11,2 KYA hovorí o odhadovanom veku. Teda asi 11 tisícročí. Mladé etnikum, ktoré sa prisťahovalo len relatívne nedávno má nízku diverzitu.
  Takže nech si historici hovoria o príchode Slovanov čo chcú, genetické dôkazy to vyvracajú. Naši predkovia tu žujú tisícročia a najpôvodnejšia oblasť kde žili je Poľsko a Slovensko. (Veľkú diverzitu na Kréte autori vysvetľujú tým že ide o ostrov.) Takže geneticky potvrdené, žiaden príchod v 6. storočí, ani príchod z Pripjate.

 82. Genetika neodporuje Nestorovi, práve naopak, problém je uveriť, žeby Nestor o tom mohol mať vedomosť.

  Koncom doby ladovej pred 12000 rokmi bolo ešte obrovské množstvo vody stále viazanej v ladovcoch, teda moria boli podstatne nižšie s výškou vodnej hladiny proti dnešku. Prichádzajúca biela rasa nesúca označenie haploskupiny R1a1 prišla do Európy južnou cestou, možno od jazera Vána, možno z oblastí za dnešným Čiernym morom. Čierne more vtedy ešte neexistovalo a pravdepodobne tam bolo len sladkovodné jazero. Predkovia Slovanov sa pri svojej púti nemuseli plaviť na lodiach, išli jednoducho po pobreží, tam kde je dnes more. To že sa usídlili na Apeninskom poloostrove v Melisánskych horách a oproti cez Jadranské more len dokladá, že Jadranské more bolo vtedy len plytký záliv a R1a1 sa usídlili na pobreží. Až neskoršie zdvihnutie hladiny ich rozdelilo a Italický Slovania sa ocitli odrezaný od celistvej masy Slovanského zasídlenia. ProtoSlovania obsadili celý juh Európy, Grécko, Krétu, čast Talianska a samozrejme priestor nad dnešným Gréckom, terajšiu Macedóniu, Bosnu a Srbiu. To sa udialo asi pred 10-12 tisíc rokmi a ako sa klíma oteplovala, tak postupovali stále na sever, prednostne popri riekach a hlavne popri Dunaji. Ale nielen popri riekach, osídlili aj hory dnešného Korutánska v Rakúsku a Slovinsko. Ten proces bol dosť pomalý a asi pred 4000 rokmi prišli z priestorov pri Dunaji do oblastí dnešného Ruska a odtial sa Ariovia- Slovania vydali do Indie.
  Nestor teda rozpráva nie o udalostiach z roku nula, alebo z piateho storočia nášho letopočtu. Rozprával o tom čo sa udialo minimálne pred 3 tisíc rokmi. To je úplne neuveritelné. Z dnešného pohladu. Ale vieme ako staré je pálenie Morény? Ako starobylá je nadávka „do paroma“? Tisíc rokov? Či dve tisíc, alebo päť tisíc? Alebo viac? Kresťanská vierouka nechala funkčné len tie zvyky,ktoré korešpondovali s kresťanskými sviatkami, celá pôvodná kultúra Slovanov bola zničená a upadla do zabudnutia. Čo ak ale Nestor ešte počúval starobylé slovanské ságy, hrdinské eposy o činoch a putovaní našich predkov. Ak Slovanskí Áriovia, jednoznačne pochádzajúci z predkov dnešných Rusov, dokázali v Indii uchovať múdrosť predkov vo Védach, tak je možné, že túto kultúru slova si už priniesli zo sebou zo svojej pravlasti. Nestor jednoducho nemal odkial inde čerpať informácie o púti našich predkov, v čase jeho života sa ešte museli spievať, či rozprávať starobylé báje. Nestor ich posolstvo našťastie zaznamenal, aj keď bolo pre všetkých neuveritelné, vtedy aj dnes. Iné rozumné vysvetlenie neexistuje.

 83. Vidíte, Milan 2, a napriek tomu si Nestor na zaujatie Balkánu nespomína. Spomína si iba na zaujatie nadkarpatskej zeme. Pokiaľ by Nestorova veta „Spústu veľa času Sloväni sídlili na Dunaji“ znamenalo, že tam sídlili odvtedy, ako dobyli Balkán v 6. st., potom nemá zmysel jeho ďalšie tvrdenie, že od Dunaja sa Sloväni šírili nad Karpaty, pretože nad Karpatmi už boli a odtiaľ ten Balkán dobyli. Alebo spoza Karpát všetci zišli dole na Balkán, takže územie v Poľsku a Bielorusku zostalo ľudoprázdne, a potom po niekoľkých storočiach začali znovuosídľovať Poľsko a Bielorusko, resp. Ukrajinu? Alebo Poľsko a Ukrajina boli čiastočne osídlené Slovanmi a Nestor hovorí len o dosídľovaní? Ja osobne si myslím, že ak je nejaký národ dohnaný odsťahovať sa zo svojej úrodnej a teplej zeme na Balkáne do hustých lesov a mrazivých zím v Rusku, tak si to sakra dobre zapamätá a bude to opakovať svojim deťom z generácie na generáciu. My vieme, že Jordanes už v 6. storočí pozná Slovanov rozdelených na Venetov, Antov a Slovänov. (These people, as we started to say at the beginning of our account or catalogue of nations, though off-shoots from one stock, have now three names, that is, Venethi, Antes and Sclaveni. Though they now rage in war far and wide, in punishment for our sins, yet at that time they were all obedient to Hermanaric’s commands.) To znamená, že Nestor musí opisovať časy pred 6. storočím. Tacitus v 1. st n.l. píše, že „niektoré tie krajiny (medzi Baltickým morom a Tatrami) až k rieke Visle sú obývané Sarmatmi, Venedmi, Scirmi, Hirrmi.“ Teda ak je pravda, že Slovania sa rozšírili od Dunaja, tak potom to muselo byť pred 1. st.n.l. Ba čo viac, Ptolemaios v 2. storočí píše: „Venedi po celej zátoke venedskej (baltskej)“. Tu pripomeniem, že vened znamená to isté čo aj balt, teda biely. Čiže v 2. storočí boli Slovania už okolo celého pobrežia Baltického mora. Nestor napriek tomu tvrdí, že Slovania sa rozišli od Dunaja. Ďalej naša pamäť nesiaha. No tak neviem. Nestor bol v takej pozícii, že ak by hovoril o období okolo roku nula, v našom prirovnaní to je, akoby sme my hovorili o Veľkej Morave. Možno sa opieral o nejaké texty, ktoré nám už nie sú známe. Mnoho knižníc bolo spálených. Možno sa v niektorej z nich nachádzal zápis o tom, ako sa Slovania rozišli od Dunaja na sever. Je to fantastika, ale čo my vieme, ako to vtedy bolo? My si pamätáme, že Maďarsko bolo kedysi Slovenskou zemou, tiež je to tisíc rokov dozadu. Genetika ale zdá sa, odporuje Nestorovi. Ale možno len nesprávne chápeme, čo sú to slovanské gény.

 84. Prvú kópiu Lavrentijského letopisu urobil mních Lavrentij v Nižnom Novgorode v roku 1377. To je z wiki. Takže s tohoto dátumu a redakcie možno vychádzať, to k poznámke o tom že sú tam spomínaný Češi. Nikde som sa nedočítal, že by bol tento letopis považovaný za falzifikát. V čase svojho vzniku, teda asi dve storočia pred vznikom dochovalej kópie odrážal vedomosti, ktoré vzdelaná vrstvy spoločnosti, teda mnísi, mali o svete okolo seba. Odkial mali vedomosti, presahujúce stáročia nevieme, asi to boli ústne povesti. Ukazuje sa že boli pravdivé. Sťahovanie národov je priebežne sa dejúci proces, to čo je dnes v Európe nie je nič výnimočné v dejinách ludstva.
  Akurát že Slovania sa nerozpŕchli od Dunaja niekedy v 4.-5. storočí, alebo pred, či po Atilovi, alebo pred Longobardami. Odchod Slovenov od Dunaja sa dial v čase 2000 rokov pred Kristom. Treba si nájsť nejakú prednášku A.Kliosova na Youtube, ten to má spracované mimoriadne presne, teda tak ako to biologické datovanie umožňuje. Otázka je či mohol Nestor opisovať tak starý dej? Mohol, prečo nie, ta spomienka na starú vlasť musela byť mimoriadne živá, pretože Nestor nehovorí o Rieke Morava ako o názve Dunaja, ale hovorí priamo o Dunaji, Takže buď sám autor, alebo jeho opisovatelia vedeli jasne stotožniť nové meno rieky:Dunaj s jej starým názvom : Morava. Samozrejme že však mohlo ísť o presuny neskoršieho dána, prieskum haploskupín R1a1a… na Ukrajinskom vidieku by to potvrdil, alebo vyvrátil, možno je to aj spravené, len my o tom nevieme.
  Presuny Longobardov a podobných spoločenstiev netreba preceňovať, treba si uvedomiť logistiku v tých časoch, ich možnosti, zdroje a každý triezvo uvažujúci logicky mysliaci človek príde k záveru, že tieto skupiny pri velmi dlhých presunoch mali možno niekolko tisíc členov. Presúvať kontingenty o velkosti 2 -4 légií, teda 10 – 20 tisíc ludí dokázala len Rímska armáda. Ak aj v priestore Dunaja zasídlila takáto skupina, tak nebola schopná vytlačiť pôvodné obyvatelstvo. Vidíme to na tom, že keď sa Longobardi presunuli do Itálie, tak ju jazykovo nezmenili, maximálne trochu ovplyvnili, nemali na to početne.

 85. Milan 2, prečo by malo byť nelogické to, že Sloväni sa rozšírili od Dunaja k Dnepru? Podľa mňa to je úplne logické. Len preto, že nám celé desaťročia obuchávali o hlavu teóriu príchodu spoza Karpát? Je úplne zrejmé, že dnešné Poľsko bolo Slovänmi osídlené neskôr ako dnešné Slovensko. To tiež bolo osídlené neskôr ako Slovensko. Na Dunaji boli dve slovanské ríše, jedna tam, kde žijú Bulhari, druhá v Panónii. Z Panónie sme odvodení my – Slováci, potom Slovinci, Moraváci, Česi, Poliaci a Lužickí Srbi. Od bulharských Slovänov sú odvodení Ukrajinci, Rusi a Bielorusi. Keď v 5., resp. 6. storočí Sloväni útočili spoza Karpát, z dnešného Moldavska, kam boli Rimanmi zatlačení, iba bojovali za oslobodenie ich pôvodnej pravlasti. A možno aj za oslobodenie ich rodákov, ktorí tam istotne žili nie ako šľachta, ale ako sluhovia. Samozrejme, ja teraz priamy dôkaz nemám, ale nemám ani dôvod neveriť Nestorovi, lebo hovorí sa, že na každom šplechu pravdy trochu. Mali by sme sa skôr pripraviť na to, že naša história bola naozaj naruby poprevracaná.

 86. Milan 2, k vasej poznamke, ze v karpatskej kotline zili longobardi… ved tito longobardi boli mozno ti valasi, ktori sa udadili v strede slovanov a vyhnali slovanov do polska. Potom longobardov vyhnali slovania s hunmi do italie.

 87. Milan 2, kazdy narod ma svoje povesti, hovorene tradiciu. Ked nebolo pismo u Slovanov, tradicia sa niesla ustne. Narod si asi pamatal, odkial prisiel. Aj Americania si pamataju, ze prisli do Usa z Eu. Eu si nepamataju, ze by prisli z Usa. My si nepamatame ukrajinsku pravlast, zato ukrajinci si pamataju dunajsku pravlast.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *