Bol som Svätoplukovým bodyguardom, ale som úplný idiot

Socha kráľa Svätopluka – symbol zvrchovanosti, slobody a slávy slovenského národa.

Tento môj článok je reakciou na článok v SME od pána Jaslovského, ktorý sa volá Bol som Svätoplukovým bodyguardom. V článku sa pán Jaslovský snaží pozbierať názory okoloidúcich návštevníkov a zahraničných turistov na sochu Svätopluka na koni, a keď zistí, že sa im socha páči, hneď sa im snaží tento dojem pokaziť a narozprávať im, že sochu spravil komunista na objednávku zlého socialistu Fica a Svätopluk vlastne nebol nijaký kráľ a že ešte ani meč a jeho šat nezodpovedajú historickým skutočnostiam. Nakoniec ale zistí, že zahraniční turisti sa jeho očierňovaniu iba rozpačito uškŕňajú. Zato sa veľmi poteší, keď počuje negatívny názor od Slovákov.

Naivné snaženie agilného blbca

Snaha pána Jaslovského vysvetliť Japoncom niektoré nepodstatné okolnosti okolo Svätopluka a jeho sochy sú neuveriteľne naivné, pretože z vlastnej skúsenosti viem, že niektoré omnoho dôležitejšie veci sú pre zahraničných ľudí jednoducho nevysvetliteľné a nepochopiteľné. Rozmýšľala som nad tým, prečo je tomu tak, a prišla som na to, že je to tým, že veci sa nenazývajú pravými menami.

V zahraničí som sa pokúšala vysvetliť rozdiel medzi výrazmi Slovák, Slovan, Sloven, Slovän a Slovien. Nemožné. Nikto nepochopil tie rôzne pre nás tak dôležité odchýlky, ktoré nám vymysleli Česi. To, čo je pre nás bytostne dôležité, je pre cudzincov absolútne nepodstatné, pretože oni chcú jednoduché vysvetlenia. Pre nich sú Slováci, Slovania, Sloveni, Sloväni a Slovieni čert ako diabol a povedzme si pravdu, že je to naozaj iba jedna vec nazvaná rôznymi obmenami, ktoré naši susedia umelo vykonštruovali, aby dokázali pomenovať okolnosti, v ktorých sa neskôr ocitol kedysi jeden veľký slovenský národ, a aby nám vymazali pamäť na to, že kedysi sme boli kultúrnym a politickým centrom a pravlasťou všetkých Slovanov. Pritom my nazývame samých seba rovnako od nepamäti a nikdy sme sa nášho mena nevzdali ani v zlom, ani v dobrom, lebo ho ľúbime, ako matka ľúbi vlastné dieťa a nikdy by sa ho nevzdala. Znie to pateticky, ale je v tom racionálne jadro.

Slovo Slovien je pre nás cudzie slovo rovnako, ako je pre nás cudzie slovo řeka. Obe totiž zodpovedajú českej výslovnosti. A rovnako, ako nehovoríme řeka, ale rieka, nemali by sme hovoriť Slovien, ale Slovän. A prečo Slovän a nie Sloven, alebo rovno Slovan? Však to je predsa jedno, či je niekde ä, alebo e, alebo ie, alebo a, znamená to jednu a tú istú vec rovnako, ako aj analajz a änəlajz predstavujú tú istú vec, len raz s britskou a druhý raz s americkou výslovnosťou. Anglicky hovoriaci ľudia neriešia túto banalitu, ale vidia za ňou to gro, tú podstatu, to slovo analyze. Viďme aj my podstatu za všetkými tými variantmi slova Slovan, a to, že sme držiteľmi nášho pôvodného mena, kým Česi, Moravania, Poliaci, atď. majú mená nové. Otázka je, prečo my máme naše pôvodné meno a prečo Česi a ďalší nie. Odpoveď je jednoduchá – mená si zmenili len tí, ktorí odišli žiť zo slovanskej pravlasti do nových obydlí a podľa ich geografického charakteru sa aj nazvali – Poľania od polí, Dudlebi od nížin, Česi od čachov, kopcov, Drevľania od lesov, atď. My, čo sme sa nikam neodsťahovali, nesieme naše pôvodné meno Slovák/Sloven/Slovan. Slovan a Slovák sú dvojtvar, ktorý vyjadruje jednu a tú istú vec podobne ako Moravan a Moravák, Rakúšan a Rakušák, Poľan a Poliak, Rusín a Rusák.

Svätoplukova socha na Bratislavskom hrade po odhalení.
Svätoplukova socha na Bratislavskom hrade po odhalení.

Aké je skutočné posolstvo Svätoplukovej sochy?

Vráťme sa ale k článku pána Jaslovského, ktorý sa pozerá na všetky možné aj nemožné aspekty osadenia sochy Svätopluka, len nie na jej skutočné poslanie a to otvoriť kontroverznú tému a otázku kto sú vlastne Slováci a prečo dnes žijú v takom malom a mladom štáte. Svätopluk je odpoveď.

Zahraničným návštevníkom treba namiesto drístov o komunitickej minulosti autora Svätoplukovej sochy vysvetliť, že touto sochou si pripomíname niekdajšiu slávu slovenského národa a jeho kráľa, ktorého dŕžava, keby nebola zanikla, dnes by mala hranice niekdajšieho Rakúsko-Uhorska, bola by väčšia ako Poľsko, samotné Čechy by boli jej súčasťou, a nazývala by sa Slovensko! Áno, Slovensko! Je totiž dosť dôkazov o tom, že Svätoplukova ríša sa v skutočnosti nazývala Slovenská zem (píše o tom Nestor), po latinsky Sclavonia, alebo Sclabonia, resp. Slavia, teda žiadna Veľká Morava, ktorá bola v skutočnosti iba tou časťou jeho štátu, ktorú do základov vyplienili a obsadili Maďari.

Svätoplukova socha má tiež pripomenúť kriminálne činy okolitých národov, ktoré si spoločným ťažením rozporcovali slovenskú zem a civilizáciu, a tieto dnes vydávajú za svoje robiac zo Slovákov najväčších hlupákov, ktorí sa údajne objavili na scéne sveta niekedy v 15. storočí, lebo dovtedy údajne neexistovali. Všetko naruby obrátené fakty.

Svätoplukova socha má dať odpoveď na otázku, prečo sa Slovensko osamostatnilo. Osamostatnením sa od Československa sa Slovensko vrátilo po tisíc rokoch k svojej dávnej štátnosti, ktorú reprezentovala práve slávna Svätoplukova vláda. Vtedy Slováci vládli Čechom, no v Československu tomu bolo naopak. Za Svätopluka bolo hlavné mesto na Slovensku (či už to bolo Moravské Slovensko, alebo slovenská Nitra), v Československu bolo hlavným mestom česká Praha. Naše snaženie o samostatnosť sa žiaľ naplnilo iba čiastočne, pretože takzvané české země, ktoré boli kedysi slovenské zeme a žili v nich Slováci, zostali aj naďalej Čechom.

Socha Svätopluka má pripomenúť, že značka Slovan patrí najmä Slovákom, hoci po rozšírení nášho slovenského písma ju prebrali aj ostatní Slovania – Veneti aj Anti.

Socha Svätopluka na Bratislavskom hrade.
Socha Svätopluka na Bratislavskom hrade.

Bol Svätopluk kráľom a mal dvojkríž?

Pán Jaslovský vo svojom článku podrývačne poznamenáva, že Svätopluk aj tak nebol kráľom. Nuž, povedzme si o tom niečo viac. Svätopluk musel zastávať titul velekňaza, lebo jeho žena Svätožizna bola velekňahyňa. V arabských správach o Slovanoch sa píše, že slovanskí králi sa volali kňazi a boli korunovaní. Naši historici vedia o Rasticovi a Svätoplukovi hovoriť kopec zbytočností, ale doteraz ešte nepovedali tú skutočnú pointu, o ktorú išlo v príbehu o takzvanej Veľkej Morave. Celý príbeh o takzvanej Veľkej Morave, v skutočnosti o Slovensku, nebol o ničom inom, ako o cirkevnom odpútaní sa od Franskej ríše, aby naši kňazi (kniežatá) mali vlastné arcibiskupstvo a na základe neho mohli vyhlásiť kráľovstvo nezávislé od Frankov, čiže Nemcov. Bez vlastného arcibiskupstva sa nezávislé kráľovstvo jednoducho nedalo spraviť. Ako vieme, panónske, ale aj moravské biskupstvá spadali vtedy pod salzburgské (soľnohradské) arcibiskupstvo. Nemecký cisár Karol Veľký rozšíril svoje územie smerom na východ do krajiny Slovanov, z čoho vznikla východná marka, dnešné Rakúsko (Öster-reich = Východná-ríša) a Salzburg (Soľnohrad), vtedy ešte slovenské mesto, začal používať ako vstupnú bránu do krajiny Slovanov a pokresťančovať ich na latinský spôsob. Rastic so Svätoplukom sa ale nechceli stať Nemcami a byť za pokrstenie svojej krajiny naveky vazalmi Nemcov, ktorým museli platiť cirkevné poplatky. Preto rozmýšľali, ako by sa z tohoto poddanského jarma dostali. Nebolo šance, aby vytvorili vlastné arcibiskupstvo s existujúcim franským duchovenstvom, lebo to by Nemci nikdy nedopustili. A tu Rastic so Svätoplukom prišli s geniálnym nápadom a začali tvrdiť, že ich slovenský ľud franskému duchovenstvu nerozumie, čo nakoniec bola aj pravda, a tak požiadali Rím o slovenských farárov. Rímsky pápež túto požiadavku zamietol a tak sa obrátili na Byzanciu a pozvali k sebe Cyrila a Metoda, čím získali slovenské duchovenstvo a neskôr naozaj aj vlastné arcibiskupstvo, pretože po obnovení panónskeho biskupstva a jeho spojení s moravským vzniklo moravsko-panónske, resp. slovenské arcibiskupstvo, ktorého arcibiskupom sa stal samotný Metod. Neskôr, keď by už Rastic bol nezávislým kráľom, mal v pláne získať späť aj slovenský Soľnohrad a to vojenskou cestou, aby obnovil kedysi jednotné Veľké Slovensko zo Samovej vlády s hranicami neskoršieho Rakúsko-Uhorska. Toto ale Svätopluk považoval za nereálne a preto uznal samostatnosť Východnej marky, čo bolo základom jeho sporu s Rasticom, ktorý ho za to chcel zavraždiť. Okrem toho Svätopluk z Nitry nechcel vystavovať riziku svoje postavenie kvôli územiu, ktoré by aj tak pripadlo Rasticovi, lebo ten s ním susedil na rozdiel od Svätopluka. S tou vraždou to ale dopadlo presne naopak, ako to bolo plánované a tak na scéne zostal Svätopluk.

Moja otázka teraz znie – keďže mal Svätopluk vlastného lojálneho slovenského arcibiskupa, prečo by sa nekorunoval za kráľa? Veď podmienky na to mal. Iba hlupák si môže myslieť, že to aj nespravil. Svätopluk bol prvý slovanský a slovenský korunovaný panovník v zmysle cirkevno-kresťanskom. Mal arcibiskupstvo, bol teda kráľom. Vyše 200 rokov pred Čechmi! Dokonca aj samotný pápež ho tak tituloval – Rex Sclavorum, Kráľ Slovanov/Slovákov. Ešte totiž v štrnástom storočí sa Slováci po latinsky zapisovali ako Slavi, viď žilinské Privilegium pro Slavis (Privilégium pre Slovákov/Slovenov/Slovanov) z roku 1381.

Faktom žiaľ ostáva, že nakoniec Svätopluk dopustil vyhnanie slovenského duchovenstva, ale to preto, lebo účel bol splnený – mal vlastné arcibiskupstvo a kráľovstvo. Pre pokoj s Frankami sa radšej vzdal slovenskosti. V tomto smere dôsledky svojho činu trochu nedomyslel, ale povedzme si, že v tejto hektickej dobe asi ani nebolo veľa času na nejaké dlhé úvahy, pretože bolo treba čo najrýchlejšie dobýjať nové územia.

Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Je v ňom zapísaný aj Svätopluk (Suentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).
Naše kniežatá a iní naši predkovia chodievali na konci VIII. a v IX. stor. na púte do ktoréhosi severotalianskeho kláštora. Chodili sem aj pútnici z Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Srbska a Bulharska. Svoje mená zapisovali, alebo dali zapísať na okrajoch pergamenového evanjelia, ktoré samo pochodí zo VI. storočia a dnes je uložené v kláštore v Cividale (slovinsky Čedad) blízko slovinských hraníc. Je v ňom zapísaný aj Svätopluk (Szuentiepulc), jeho manželka Svätožizňa (Szuentezizna) a ich syn Predeslav (Predezlauz).

Keďže bol Svätopluk kráľom z božej vôle, musel mať nejaký boží symbol. Aký symbol si mal zvoliť, ak nie ten, ktorým bol posvätený do kráľovského stavu a [PôVODNÉ, ALE NESPRÁVNE: ktorý ho vymedzoval vo vzťahu k rímskemu, čiže franskému kresťanskému obradu? Bol to najskôr symbol byzantského obradu, ktorý priniesol Metod – dvojkríž!] [OPRAVA 02.09.2013 – Svätopluk si nezvolil dvojkríž za svoj znak, znakom Slovenskej zeme bol už dávno pred ním posvätný Strom večného života, ktorý vyzeral ako dvojkríž. Nachádza sa na mnohých archeologických vykopávkach.] Svätopluk bol Slovák, slovenské knieža (rovnako ako aj Rastic) a vládol z Nitry a preto aj znak Nitry tvorí slovenský biely dvojkríž na červenom podklade. Keďže neskôr Svätý Štefan bojoval proti pohanským Maďarom na čele s Kopáňom pod nitrianskou, slovenskou vlajkou, stala sa táto po jeho víťazstve aj znakom Uhorska. Práve vďaka tomuto slovenskému znaku sa Slováci v uhorskom kráľovstve nebúrili a prijali ho za svoje.

Dnes nikto nevie, ako vyzerala Svätoplukova koruna, no je veľmi pravdepodobné, že aj na nej bol dvojkríž. A pravda môže byť aj taká, že touto Svätoplukovou korunou bol neskôr korunovaný samotný Svätý Štefan. Niekto by povedal, že Štefanova koruna predsa nemá nijaký dvojkríž, lebo svätoštefanská koruna, ktorú poznáme, má zohnutý obyčajný krížik. Nuž, ale túto svätoštefanskú korunu Svätý Štefan nielenže nikdy nenosil, ale ju ani nikdy nevidel, lebo vznikla až po jeho smrti. Skutočná Štefanova koruna sa stratila v Rakúsku po roku 1074, kam ju zobral ňou korunovaný a neskôr kráľovskej moci zbavený Šalamún, keď bol na úteku. Svätoštefanská koruna, uzákonený symbol štátnosti dnešného Maďarska, je teda iba atrapou.

Medaila so Svätoplukom.
Medaila so Svätoplukom.

Záver

Pán Jaslovský, ak je skutočným Slovákom, namiesto znevažovania sochy Svätopluka by mal byť za túto sochu ochotný aj zomrieť, pretože sa za ňou skrýva všetko to, čo napĺňa význam a existenciu slova Slovák. Socha Svätopluka reprezenuje aj fakt, že v Svätoplukovej dobe boli Slováci kultúrne a civilizačne o dvesto rokov popredu oproti Čechom. Kydanie na Svätoplukovu sochu je kydaním Slovákom na hlavu. Netreba sa upínať na malicherné drobnosti, akými sú sochári a ich minulosť, ale na samotnú podstatu, pretože ľudské hriechy sú ľudskými hriechmi, ale symboly zostanú symbolmi. Kým bude stáť Svätoplukova socha na Bratislavskom hrade, nebudú nám vládnuť ani Nemci, ani Maďari a ani Česi – len my sami. Svätopluk je totiž prvý objekt, ktorý by bol po našom zotročení odstránený, lebo je symbolom zvrchovanosti, slobody a slávy slovenského národa.

Svätopluk, kedysi Sventeplk, neznamená niekoho, kto vládne svätej armáde, ale človeka, ktorý vládne veľkému ľudu. Svent znamená totiž veľký, podobne ako mir. Význam pre svet (vesmír) je až druhotný. Svent sa skladá zo s-vent. Občas sa s pridávalo na začiatok slova, ale nemenilo jeho význam – poznáme slovenské tieň a české s-tín. Tak je to aj v prípade s-vent, pričom vent znamená veľký a z toho vent-ši znamená väčší. Čiže Venčeslav, resp. Viačeslav je niekto, kto má väčšiu slávu. Tu sa patrí povedať, že české meno Václav má moravsko-slovenský pôvod, nakoľko na Morave a Slovensku sa hovorí vác, resp. viac, kým po česky sa povie více a existuje aj historicky doložená česká forma Václava ako Vieceslav. Druhá časť Svätoplukovho mena plk znamená ľud. V nemčine sa toto indoeurópske plk prenieslo do volk, odtiaľ do angličtiny ako folk, čiže ľudia. Význam pluk ako armáda je až druhotný.

Niektorí Slováci, najmä z Bratislavy, by namiesto Svätoplukovej sochy videli na Bratislavskom hrade nejakú „vhodnejšiu“ sochu – napríklad sochu Márie Terézie, ktorá mala k Bratislave veľmi kladný vzťah a častokrát ju navštevovala. Žiaľ, títo Slováci nepoznajú historické súvislosti, ináč by túto panovníčku na Slovensku nikdy nevítali.

Maria Terézia je symbolom cudzej habsburgskej nadvlády, proti ktorej naši slovenskí predkovia minimálne šesť krát povstali v krvavom boji za náboženskú slobodu. Habsburgovci potláčali práva evanjelikov, ktorí boli poväčšinou slovenskej národnosti. Dôsledom ich nekompromisnej vlády je pokatolíčtené, hoci kedysi prevažne evanjelické, Slovensko.

Osadením sochy Márie Terézie – symbolu nemeckej poroby slovenského národa – by sme dali najväčšiu facku práve naším slovenským kniežatám Rasticovi a Svätoplukovi, ktorí zasvätili svoje životy boju proti nemeckej nadvláde, čiže za slovenskú zvrchovanosť. Osadiť na hrade prezidenta Slovenskej republiky sochu rakúskej panovníčky môže chcieť len slabomyseľný človek. Bolo by to, ako keby si Rusi postavili pred Kremeľ sochu Adolfa Hitlera.

Protihabsburgské povstania:
I. Štefan Bočka (1604 – 1606)
II. Gabriel Betlén (1619 – 1622)
III. Juraj Rákocký (1644 – 1645)
IV. Vesselényiho sprisahanie (1671)
V. Imrich Tokoli (1678 – 1684)
VI. František Rákocký (1703 – 1708)

V tých dobách sa českí návštevníci pri návšteve Slovenska čudovali obrovskému množstvu dokaličených a zmrzačených mužov. Títo beznohí a bezrukí roľníci bojovali pritom iba za svoju náboženskú slobodu s nemeckými Habsburgovcami.

(Bez komentára) Započuté pod Svätoplukovou sochou:

Asi 10 ročný syn si čítal nadpis na podstavci – Svätopluk – kráľ starých Slovákov. Jeho asi 30 ročný otec ho zahriakol s tvrdým bratislavským prízvukom: „Nečítaj tie blbosti, lebo to aj tak nie je pravda. Svätopluk bol český kráľ a Fico ho iba ukradol…“ Potom sa tento mladý otecko hrdo pozrel na okolostojacich, že ako dobre vychováva svojho syna.

Jeden návštevník si fotil Svätoplukovu hlavu, keď v tom k nemu prišiel akýsi mladík pýtajúc sa ho, prečo si fotí hlavu, keď sú tam aj zaujímavejšie veci. Návštevník hneď vedel, kam tým dotyčný mieri, pretože ho predtým videl, ako si fotí konské prirodzenie. I takto mladíkovi odpovedal: „Nefotím hlavu, ale korunu na nej. Pretože patrím k inteligentom, zaujímajú ma symboly vznešenosti… Pre debilov sochár spravil konské gule…“

Vadí vám, že Svätoplukovu sochu vytvoril komunistický sochár?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Súhlasíte s nainštalovaním Svätoplukovej sochy na Bratislavskom hrade?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Páči sa vám Svätoplukova socha na Bratislavskom hrade?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Vadí vám, že Svätoplukovu sochu vytvoril komunistický sochár?

Zobraz výsledky

Loading ... Loading ...

Zachráňme Svätopluka!

J. M. Hurban adresoval často pomýlenej slovenskej inteligencii tieto slová: „Aj my teda musíme sa už raz naučiť byť Slovákmi. A najprv to musíte urobiť vy, učení a osvietení ľudia slovenskí. Lebo od vás ide dobrý tón po strunách národného života. Lebo akože sa bude pýšiť menom Slovák slovenský remeselník, keď vidí, že jeho kňaz, jeho advokát, jeho sudca, jeho pán nič na to nedrží, ale práve svoj slovenský pôvod zapiera a za svoje plemeno falošne sa hanbí… My sme však národ života a budúcnosti.“

„Dostávam veľa podnetov, aby som s tou sochou niečo urobil,“ povedal predseda parlamentu Richard Sulík (SaS). Svätopluk je na nádvorí Bratislavského hradu, ktorý spravuje kancelária Národnej rady. „Zriadim expertnú komisiu, tam pozvem niekoľko renomovaných historikov, nechám ich to posúdiť a nechám si poradiť.“
Bude vraj hľadať riešenie, ktoré bude „historicky korektné, bude s ním väčšina ľudí súhlasiť a nemalo by byť príliš nákladné“.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5470410/svatopluk-ma-kriz-od-hlinkovej-gardy.html

Kvôli snahám nového predsedu parlamentu Richarda Sulíka o vytvorenie „odbornej“ komisie, ktorá má nájsť historicky „korektné“ a lacné riešenie pre Svätopluka, Sclabonia založila skupinu na facebooku – Som ZA Svätoplukovu sochu. Ak vám záleží na Slovensku, na slovenskom kráľovi, kráľovi starých Slovákov, podporte túto skupinu. Pretože tak, ako je to v šachu, kráľovstvo padne vtedy, keď padne kráľ. Ak nám kráľa Svätopluka zoberú, tak to bude šach-mat Slovákom a Slovensku.

Súvisiace články:

62 thoughts on “Bol som Svätoplukovým bodyguardom, ale som úplný idiot

 1. Čítal som, že pozvaní vierozvestci neboli žiadny mierumilovní duchovní, ktorí sem prišli kázať o ježiškovi a miery. vraj násilne pokresťančovali miestnych. Tí, ktorí sa vzopreli boli odvezení do otroctva, ich majetky zhabané, alebo boli mrzačení. Preto ma napadá či Svätopluk nezapredal svoj vlastný národ za možnosť stať sa kráľom, ktorého za „odmenu“ vymenoval sám pápež.

 2. Je len dobre ak po čase súkromného bádania prichádzame na to, že niečo čo sme považovali za náš vlastný originálny objav objavil skoro paralelne aj niekto iný.

  Na margo čo pán „Milan 2 on 19/02/2011 at 19:37 said: …..
  3. tieto 3 slovanské pranárody mali 3 svoje známe pomenovania- Anti (východní Slovani) , Sklavíni (južní Slovania) a Veneti (západní Slovania)= čo je môj nový originálny pohľad na históriu.“

  Ten istý originálny pohľad má aj Makedonec, Dr. Petar Popovski vo svojej knihe Ukradena Istoria.

  Na margo poznámky pána Metóda, nemyslím si, že pán Milan2 patrí ku typickým vyznávačom oficialne predžutej histórie

 3. Metod hovorí:
  18/02/2011 o 20:31

  Pozdravujem všetkých!
  Túto stránku som objavil len tento týždeň. Tak sa pripájam na posledného diskutujúceho.
  Moja skúsenosť ma učí, že spoliehať sa pri hľadaní pravdy len na jeden prameň sa neopláca.
  A ak existuje len jeden historický prameň, tak ho treba hodnotiť interdisciplinárne.

  Páni neviem, či ste si všimli výsledky genetického rozboru DNA muža z ľadovca “Ociho”. Genetici konštatovali, že je príbuzný dnešným STREDOEURÓPANOM, pre zdôraznenie, nám – preto som jeho meno ponaštil. Podľa rozboru obsahu izotopov stroncia a kyslíka v jeho zuboch sa narodil južne od miesta jeho nálezu pred 5300 rokmi.

  T. J. v miestach, kde do dnes žijú “italizovaný” Veneti/Slovenci, ktorý okrem iného vybudovali VENÁTKY, presne takým istým štýlom ako stavali naši predkovia svoje pevnosti na obranu pred lúpežnými útokmi “severanov”, trebárs v severnom Nemecku a Poľsku – uprostred bažiny na pilotách, lebo na rovinách Pomoranska ťažko nájdeš strmý kopec.
  Veda nám dnes ponúka oveľa viac možností dopátrať sa k pravde o našich predkoch. Vykašlite sa na “scholastické” dišputy, či sme Nitrania alebo Moravania, zoberte napríklad dnešné mapy Nemecka a pozerajte si názvy hlavne dedín a zistíte prečo Nemcov voláme “Onemevšími!
  Mali by sme byť hrdí nato, že Európani to sme hlavne my Veneti/Venedi/Sloveni/Sloväni/Slovani …
  A môžme byť hrdí aj na to, že všetko čo “stojí” v Európe vybudovali naši predkovia, aj keď ako otroci – VIĎ:
  the slave, der Sklave, el eslavo, … NUŽ ZOTROČILI NÁS LEBO SME BOLI NEJEDNOTNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  POTOM, SÚC UPOZORNENÝ (ASI VYTRETÝM PRISPIEVATEĽOM):

  Metod hovorí:
  18/02/2011 o 22:24

  Vďaka za upozornenie.

  Len ten zdroj “sme” ma núti hľadať orginál článku!

  Viete, ako archeolingvista, mám neskutočne zlé skúsenosti s prekladmi,
  ktoré robia prekladatelia nešpecialisti v danom odbore, v tomto prípade v genetike.

  METOD DNES HOVORÍ:

  PRED ASI MESIACOM SOM SI KÚPIL KNIHU „Pôvod človeka“ od Dr. DOUGLASa PALMERa,
  ktorú vydal Slovatr v roku 2009 !!!

  NA STRANE 56 SI O „OTZIM“ MôŽME PREČÍTAŤ:

  „Zo svojho rodiska sa pravdepodobne nikdy nevzdialil viac ako na 60 kilometrov.
  PODĽA ANALÝZY DNA VŠAK GENETICKY POCHÁDZAL SKôR
  Z TYPICKEJ SEVERNEJ STREDOEURÓPSKEJ POPULÁCIE
  než z populácie stredomorskej oblasti.“

  Všimnite si, ako „šalamúnsky“ sa vyhol slovu Slovan, resp. Poliak ?!?!?!?!?!?!?!?!?!

  Takže tie informácie zo smečka, presne v duch ako som sa vyslovil vyššie, stoja za …

 4. Milan2,
  ako vám do tohto vedeckého triedenia sedia Slovinci na severe Poľska?
  Prečo sú Srbi aj južnými aj západnými Slovanmi (Lužický Srbi)?
  Ako vám do tohto systému zapadá časť Slovincov, ktorí svoje nárečie volajú
  VANDALSKÝM?
  Toto moje nedávne zistenie, do mojej hypotézy: GERmáni JE ĎALŠÍ SKOMOLENÝ NÁZOV PRE STARÝCH SLOVANOV, ETYMOLOGICKY SÚVISIACI S u-HORskom, presne zapadlo, lebo v historických prameňoch sa zachovalo VANDALSKÉ MENO:
  GELEMER=ŽELIMÍR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  G sa v stredovekej latine používalo aj na zápis nášho Ž!!!
  S tým e-a-i , či MAR-MER-MIR je to ako s našim mier a českým mír, alebo
  srbo-chorvátskym mleko- mliko- mlieko, podľa čoho oni rozlišujú e-kavské, i-kavské a ie-kavské nárečia.

 5. Zdravím Milan 2,
  bolo by na škodu, keby ste prestal, lebo máte bohaté vedomosti z „oficiálnej“ histórie!
  A tiež vás musím pochváliť za vašu snahu pospájať tieto vedomosti do nového celku, obrazu, ktorý je pre nás Slovanov (ako sa dnes oficiálne pomenúvame) oveľa lichotivejší ako ten obraz, ktorý nám doteraz vykresľovali a vykresľujú „akademický“ historici.
  V „akademickom“ svete dodnes platí to, čo platilo pre „kráľovských“ kronikárov v minulosti:
  Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj. A platí to aj pre celú našu dnešnú spoločnosť! Pozrite sa len na udalosti okolo sochy prvého nášho, vtedajším pápežom pomenovaného, REX Svätopluka, alebo historicky nedávno údajne 1,5 milióna pogréčtených Slovanov Macedóncov protestovalo proti tomu, aby si neodnárodnení Macedónci dali do svojho štátneho znaku macedónsku hviezdu. Nuž musím sa emotívne vyjadriť, hnus nebotyčnej servilnosti voči „chlebodarcom“ – tým v koho rukách je skutočná, ekonomická moc!
  Nečudujem sa, prečo v našom slovanskom jazyku pomenúvame masu našich odrodilcov na Peloponézskom poloostrove (do dnes tam nájdeme dediny s našimi názvami napr. Praha) menom odvodeným od slova GRC.
  Týmto chcem naznačiť, že k „akademickému“ výkladu akože historických faktov treba, ak nám ide o pravu, pristupovať veľmi obozretne, nie je všetko veda, čo sa tvári ako veda, hlavne keď sa jedná o tzv. humanitné vedy – ako človek s technickým a humanitným VŠ vzdelaním viem o čom hovorím.
  Takže na údajne historické názvy a mená na našom území sa musíme dívať našimi očami:
  ešte v stredovekej latine sa na prepis nášho J používalo G a B sa rado spodobuje na P i naše T môže znieť cudzincovi ako D – TAKŽE „naši slávni“ GEPIDI na 99,99% :-) boli JEBITI „podľa vzoru juhoslovanského: jebo te, ktoré počujeme na každom kroku po slovanskom juhu“ – my Slovania si „často nevieme prísť na meno“ viď „pša kref“ pre Poliakov :-) a serióznejšie, Švédi napr. meno Gotland vyslovujú Jotland, tak pre kieho ďasa tu všetci papagájujú meno Góti veď to boli Jóti – a možno že preto, aby si Česi nevšimli to JÓ a nezačali si ich privlastňovať :-), a to aj z toho dôvodu, že tí Góti mali také našské mená ako Vithimiris či Vidimer, Valamer či Valamir, Tiudimer ??????????????????????????????
  Milan 2, pozor na „čínsky múr“.

 6. Vďaka za upozornenie.
  Len ten zdroj „sme“ ma núti hľadať orginál článku!
  Viete, ako archeolingvista, mám neskutočne zlé skúsenosti s prekladmi,
  ktoré robia prekladatelia nešpecialisti v danom odbore, v tomto prípade v genetike.

 7. Pozdravujem všetkých!
  Túto stránku som objavil len tento týždeň. Tak sa pripájam na posledného diskutujúceho.
  Moja skúsenosť ma učí, že spoliehať sa pri hľadaní pravdy len na jeden prameň sa neopláca.
  A ak existuje len jeden historický prameň, tak ho treba hodnotiť interdisciplinárne.
  Páni neviem, či ste si všimli výsledky genetického rozboru DNA muža z ľadovca „Ociho“. Genetici konštatovali, že je príbuzný dnešným STREDOEURÓPANOM, pre zdôraznenie, nám – preto som jeho meno ponaštil. Podľa rozboru obsahu izotopov stroncia a kyslíka v jeho zuboch sa narodil južne od miesta jeho nálezu pred 5300 rokmi.
  T. J. v miestach, kde do dnes žijú „italizovaný“ Veneti/Slovenci, ktorý okrem iného vybudovali VENÁTKY, presne takým istým štýlom ako stavali naši predkovia svoje pevnosti na obranu pred lúpežnými útokmi „severanov“, trebars v severnom Nemecku a Poľsku – uprostred bažiny na pilotách, lebo na rovinách Pomoranska ťažko nájdeš strmý kopec.
  Veda nám dnes ponúka oveľa viac možností dopátrať sa k pravde o našich predkoch. Vykašlite sa na „scholastické“ dišputy, či sme Nitrania alebo Moravania, zoberte napríklad dnešné mapy Nemecka a pozerajte si názvy hlavne dedín a zistíte prečo Nemcov voláme „Onemevšími!
  Mali by sme byť hrdí nato, že Európani to sme hlavne my Veneti/Venedi/Sloveni/Sloväni/Slovani …
  A môžme byť hrdí aj na to, že všetko čo „stojí“ v Európe vybudovali naši predkovia, aj keď ako otroci – VIĎ:
  the slave, der Sklave, el eslavo, … NUŽ ZOTROČILI NÁS LEBO SME BOLI NEJEDNOTNÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. Dobrý deň, pán Jozef
  Možno je to tak, ako ste napísali, aj keď druhá strana bude mať pravdepodobne iný názor. Ale nie som ostrieľaný diskutér, len sa občas nechám vyprovokovať do diskusie s niekym, s kým to beztak nemá zmysel. Avšak zároveň si iní môžu prečítať aj oponentský názor voči tomu, čo dotyčný vydáva za neotrasiteľnú pravdu a v tomto zmysle má zmysel diskutovať aj s tými,s ktorými diskusia inak zmysel nemá .V tom vidím aj zmysel tejto stránky a i iných podobných. Nie je to o presviedčaní iných, ale o poskytnutí rôznych pohľadov na problém, ktorý bol desaťročia prezentovaný len jednostranne.

 9. Pozerám, pán Mirek, že u vás bude podobná diagnóza ako u pana Valúška.Nie nadarmo sa hovorí, že vrana k vrane sadá. Vaše tvrdenie, že pán Valúšek uvádza fakty a vie s nimi narábať ste ničím nedoložil. Ja som na pána Valúška takto zareagoval až po dlhšej debate, po tom, čo som zistil, že on v skutočnosti žiadnu debatu schopný viesť nie je. On je schopný len do nemoty opakovať svoju vieru. Nečudoval by som sa, keby bol pôvodným povolaním kňaz alebo misionár. Jeho prejav totiž nesie všetky príznaky obyčajného fanatizmu. Aj vaše príspevky. Preberáte tie názory iných, ktoré sa vám hodia a tie vydávate za fakty. To hovorím na základe toho, že som si popozeral vaše diskusie na nete. To, že vy obhajujete svoje stanovisko,aj keď podľa mňa nesprávne, to vám nezazlievam. Vám nejde o pravdu, ale o vykompenzovanie vašich moravských komplexov. V poriadku. Máte na to právo. Celkom vás aj chápem, donedávna sme boli my Slováci na tom voči Čechom tak, ako ste na tom teraz vy – teda ocitli ste sa na chvoste miesto nás. Potrebujete naše dejiny, aby ste si uhájili svoju pozíciu. Aj to chápem. Tiež chápem to, že českým historikom sa naše názory začínajú celkom páčiť. Nie preto, že by im išlo pre zmenu o pravdu. Teraz sa im jednoducho hodia. Ale nechcite, aby sme Vám v tomto držali stranu. Donedávna ste nám naše dejiny kradli spolu s Čechmi. Teraz ste na to zostali sami.
  Ale pokiaľ ide o Valúška, tam je to iná pozícia. Štúrovci takým ľuďom hovorili \\"renegáti\\". Vy máte podobných renegátov plnú Moravu. Nuž a my máme zasa podobných na Slovensku tiež dosť. Našťastie oveľa menej. Veľmi sa vám čudujem, že vy ako moravský vlastenec sa zastávate človeka, s ktorým by ste z morálneho hľadiska mal opovrhovať. Tu nejde o fakty a názory. Tu ide len o hlúposť alebo úmysel. Som toho názoru ako vy, že v prípade pána Valúška nejde o hlúposť. A nejde mu ani o hľadanie pravdy. V tom ste zasa obidvaja rovnakí.
  A to je tak všetko.

 10. Koukám pane Rado, že když vám dojdou argumenty, tak se prostě jen uchylujete k urážkám. Na rozdíl od většiny zde diskutujících totiž p. J.Valúšek má slušné znalosti a nebojí se ke všem svým názorům uvést zdroje, se kterými je také schopen nakládat. Vy i ostatní zde, ale poměrně lehce něco říkáte, ale doložit to nějakým pramenem, to už je výrazně horší. Po vašem protihráči jen vyžadujete odpovědi, ale sami, když se vás zeptá, nejste schopni odpovídat a nebo se raději schováváte za další otázky. A pokud tu někdo je schopen systemově (v rámci na univerzitách nabitých vědomostí a zkušeností) argumentovat, tak proti němu postavíte svou tzv. selskou logiku, selský rozum. Ale to jaksi na takto komplikovaný vědní obor zdaleka nestačí.

 11. ja som sa pokusal najst nejake dobove dokumenty hovoriace o osidleni slovenska a nasiel som tieto stranky, kde som sa dozvedel to co asi vie velmi malo ludia to je mozno aj to co bolo zatajovane, ci nepovedane.napr. ze boli merheri a marharii ako moravania a cesi, ti boli iny kmen slovanov ktori svatopluk zaradil do velkej moravy
  skus si pozriet tieto stranky
  nerro.host.sk
  vedy.sk

 12. good points and the details are more precise than elsewhere, thanks.

  – Norman

 13. No niečo by som k tomu sám dodal. Nerád sa nejak označujem, ale pomenovania predsa len o človeku niečo prezradia a teda poviem že sám sa považujem za slovanofila. Niesom zaťažený na Slovenskosť, ale pravdou je že pôvodný tvar nieje Slovan … ale Sloven … entonymum Slovák vzniklo až v 15.storočí… Predtým sa všetci označovali ako Sloveni a Slovenky. V jednom liste z veľkej moravy do ríma sa obyvateľia moravy označili ako Sloveni. Čož je celkom stručný a jasný dôkaz o tom že Morava je geografické pomenovanie a ľud sa nazýval Slovenmi. Ako tu už niekto spomenul rozdielne názvy Moravani a Nitravani bol čisto geografického charakteru. Po zániku Veľkej Moravy, teda po jej kontinuálny prerod v Uhorsko (krajinu U – hor, U – hôr podone ako U – krajina teda krajina na kraji pre upresnenie niečo ako v nemčine Marka/March). Nitrianske kniežactvo neskôr zaniklo a aj ppomenovanie Nitravania stratilo svoje opodstatnenie preto Slovania obývajúci Uhorsko si zachovali svoj pôvodný Etnický názov Sloveni / Solveni.

 14. Dobrý deň pán Jozef,
  Vašu otázku som si všimol až teraz. Ale nič Vám neušlo.Keďže diskusia tu nie je o mne, na Vašu otázku o mojej osobe Vám neodpoviem. Pokiaľ ide o vaše prehlbovnie poznatkov, odporúčam pokračovať v štúdiu názorov autorov, ako ste ich uviedli, prípadne Vám môžem doplniť ďalšie mená. Myslím si, že by som vedel rozšíriť a prehĺbiť svoje poznatky o 8.-.9. storočí, ale momentálne sa na to nechystám,takže zrejme sa budete musieť spoľahnúť skôr na seba.

 15. Pán Peter,
  ďakujem Vám za Vašu informáciu o pomeroch v archívoch v súčasnosti. Nemám dôvod o nej pochybovať. Pomery na katedre sa podľa toho zmenili, pomery v archívoch, žiaľ, nie. Mám totiž presne také skúsenosti z archívov z dávnejších čias, ako ste to popísali a na túto tému by mohla byť osobitná tragikomická diskusia. Myslím si, že aj diskusia na tomto blogu je práve výsledkom tých minulých čias, ktoré nám vychovali protislovensky resp. neslovensky orientovanú generáciu nielen historikov, ale prostredníctvom učebníc,ktoré napísali, pomerne veľkej časti obyvateľstva. Samozrejme, bol to cielený zámer v rámci snahy upevniť jednotu štátu, ktorého centrum bolo v inej krajine / v Čechách/. Z odstupom času ho môžeme ohodnotiť ako hlúpy, čoho dôkazom je výsledok. Pozostatkom sú rovnako motivované a \"seriózne\" politicko-historické teórie a ich konzumenti.

 16. Pán Peter,
  ďakujem Vám za Vašu informáciu o pomeroch v archívoch v súčasnosti. Nemám dôvod o nej pochybovať. Pomery na katedre sa podľa toho zmenili, pomery v archívoch, žiaľ, nie. Mám totiž presne také skúsenosti z archívov z dávnejších čias, ako ste to popísali a na túto tému by mohla byť osobitná tragikomická diskusia. Myslím si, že aj diskusia na tomto blogu je práve výsledkom tých minulých čias, ktoré nám vychovali protislovensky resp. neslovensky orientovanú generáciu nielen historikov, ale prostredníctvom učebníc,ktoré napísali, pomerne veľkej časti obyvateľstva. Samozrejme, bol to cielený zámer v rámci snahy upevniť jednotu štátu, ktorého centrum bolo v inej krajine / v Čechách/. Z odstupom času ho môžeme ohodnotiť ako hlúpy, čoho dôkazom je výsledok. Pozostatkom sú rovnako motivované a „seriózne“ politicko-historické teórie a ich konzumenti.

 17. 1. SLOVÁCI SA VŽDY NAZÝVALI LEN VENETI – SCLAVINI – SLOVENI Z ČOHO SA VYTVORIL NÁZOV SLOVÁCI ! UŽ TO SAMO MôŽE NASVäDČOVAŤ O PôVODE SLOVANOV ZO SLOVENSKA A SLOVENSKEJ PANÓNIE !

  VŠETKY OSTATNÉ SLOVANSKÉ KMENE MALI SVOJE NÁZVY ( KRIVIČI, ĆUBIČI, ČEŠI, RUSÍNI, VISLANIA, PALANIA …. ) Z KTORÝCH SA NESKôR VYVINULI ICH SÚĆASNÉ NÁZVY, ALEBO IM ZOSTALI PôVODNÉ.

  2. KONE NA VEĽKEJ MORAVE NEBOLI ANI ZO SRANDY MONGOLSKÉ MALÉ PONÍKY, NA KTORÝCH SA TU DOVALIVI ZAČIATKOM 10. STOR. TURKOTATÁRSKE UGRO-FÍNSKE KMENE ZNÁME OD 18. STOR. AKO “ MAĎARI “ !

  KONE POUŽÍVANÉ NA VEĽKEJ MORAVE ( ALE AJ DOBYTOK ) MALI PôVOD V IRÁNE, BOLI STREDNÉHO VZRASTU A BOLI TO SKÝTSKE KONE !

  3. NÁZVY RIEK SÚ NA SLOVENSKU SKORO VŚETKY ČISTO SLOVENSKÉ !

  A S TÝMI CHAZARSKÝMI, MAĎARSKÝMI, GERMÁNSKYMI … AUTOCHTONISTICKÝMI TEÓRIAMI CHOĎ NIEKAM NA WIKIÉDIU !!!!! TÁ JE TÝM ZASVINENÁ AŽ AŽ !!!!!

  NEMCI SPRAVILI DOKONCA Z ČISTO SLOVANSKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH MIEN AKO ŽUPAN,VLADIMÍR, JAROSLAV … NEJAKÉ “ STAROGERMÁNSKE PôVODNÉ MENÁ “ !!!!

  NÁČELNÍKOV JEDNEJ ALEBO VIACERÝCH VIKINGSKÝCH PIRÁTSKYCH LODÍ TAM TITULUJÚ “ KRÁLI “ A SLOVANSKÝCH KRÁĽOV OVLÁDAJÚCICH ÚZEMIA O ROZLOHÁCH STOVIEK KILOMETROV ŠTVORCOVÝCH ZASE “ NÁČELNÍCI ALEBO VODCOVIA “ !!!

  4.AKURÁT NÁZVY NAJVYŠŠÍCH HôR AKO TATRA ALEBO FATRA MôŽU BYŤ GERMÁNSKEHO ALEBO KELTSKÉHO PôVODU, UŽ AJ PRETO, LEBO SLOVÁCI AKO POĽNOHOSPODÁRSKY ĽUD NIKDY V HORÁCH NEŽILI !

  5. RASTISLAV BOL KNIEŹA, ALE SVäTOPLUK BOL KRÁĽ ALEBO DOKONCA CISÁR !!!!!

 18. Dobrý den pane Valúšek,

  můžete mi taky prosím napsat na mail? Potřeboval bych se Vás na něco zeptat….

 19. Můžete mi prosím napsat na mail? Nebudeme tady zahlcovat forum ,už tak je to tu nepřehledné….Rakůšani a Němci národ německy? A Germánské národy jsou taky umělý vytvořený pojem? Pište mi prosím teda na mail….

 20. Lenže Moravania bol kmeň, ktorý sídlil pri rieke Morave. Bol to gens, národ. Chcete povedať, že Moravania, Česi, Vislania… To všetko boli Slováci…?

 21. No vidíte, že to bolo spoločné meno viacerých kmeňov, práve ste to zacitovali. Veď Panónci, Moravania i Nitravania sa tu nazývajú jedným názvom Sloväni. Pritom nestor Moravanov spomína, sídlia pri rieke Morava, pri Čechoch, Chorvátoch, Srboch a Korutáncoch. Nájdite si to.

 22. Kde o tom píše Nestor?! Nestor píše o národe MORAVANOV. neklamte!

 23. Vopred sa ospravedlňujem za niektorých Slovákov, ktorí si liečia komplexy kradnutím dejín. Ak by aj Moravania a Slováci v minulosti boli jeden národ, v dobe Mojmíra a Pribinu to boli dva štáty, ktoré proti sebe bojovali. A tak ako Vizigóti a Ostrogóti sa rozdelili a napr. na Katalaunských poliach proti sebe aj bojovali.

  Ak hovoríme o Svätoplukovi, bol to Moravan.

 24. Moravské slovensko(Slovácko) jako pojem vznikl až pozdějšího data kolem 17 nebo 18 století, takže tento termín bych s V.Moravou vůbec nespojoval….To je to samé jak máty Vy u vás města jako Moravské Lieskové nebo Moravský Svatý Ján…..Je obecně známo, že ve Franských a Fuldských spisech píšou výslovně o Moravanech a ne o Slovácích…..Tehdejší Slováci byli na uzemí Nitry a Bratislavi, takže tam bych spíš hledal Vaše kořeny. A jestli je Vaše hypotéze o jednom národě správná tak Náš národ nebyl Slovenský ale Slovanský, od kterého se pak odštěpili Moravané a Slováci….

 25. Rostislavovi poslové se u byzanského císaře nepřihlásili jako “slovensk čad” , ale jako SLOVANÉ PROSTÉ ČADI“!!!!!!!

 26. Zdravím Slovensko,

  Na úvod bych chtěl říct, že jsem se sem nepřišel hádat. Můžete mi prosím někdo z Vás tady nechat nějaký odkaz na Slovenský pohled na Velkou Moravu??? Něco málo jsem od vás četl, ale přijde mi to všechno moc zavádějící a hodně Vašich historiků zamlčuje důkazy o tom, že Velká Morava byla prostě stát Nás Moravanů.
  Osobně mi přijde obrosvký blábol co jsem četl od Vašeho historika(nějaký pán Ján??), že Svatopluk I nebyl v rodové linii s Mojmírem……Velký omyl!!!!
  Ve Znojemské rotundě jsou vyobrazeni všichni panovníci Přemyslovského rodu a nad nima je zobrazena další dynastie(Mojmír I, Rostislav, Svatopluk I, Mojmír II)…..
  Dále jsem se také dočetl od dalšího Vašeho historika, který tvrdil, že původní obyvatelstvo co tehdy žilo na Naší Moravě bylo na hlavu vyhlazeno a že se tu usadili Maďaři. Další omyl, vědecké i archeologické průzkumy dokázaly, že násilní zánik sídel byl dokázaný jenom v Mikulčicích, Starém Městě, Znojmě a Nitře….život zde pokračoval dál a církevní správa trvala jěště několik desetiletí. Nicméně i v Mikulčicích je po nájezdu Maďarů dokázán život. Prostí lidé se nastěhovali do budov, které kdysi obývali Moravští velmožové a Panovníci. I když se Morava potom dostala pod Polsko vystupovali jsme politicky samostatné. Toť kousek z pravé historie….

 27. Pán Rado, aby som Vám uľahčil urážky, nie som ani Čech, ani Žid, ani Nemec, som Slovák, ale zo Záhoria – ak už sa potrebujete vyvršovať na iných.

  To, že Metod bol moravský a Wiching nitriansky biskup, som citoval z Industriae tuae Jána VIII. z roku 880. Môžem Vám uviesť plné znenie tých dvoch viet:

  „Industriae tuae notum esse volumus, quoniam confratre nostro METHODIO, reverentissimo ARCHIEPISCOPO SANCTAE ECCLESIAE MARABENSIS… (…) Ipsum quoque presbiterum nomine UUICHINUS, quem nobis direxisti, electum EPISCOPUM consecravimus SANCTAE ECCLESIAE NITRENSIS; quem suo archiepiscopo in omnibus obedientem, sicuti sancti canones docent, esse iubemus.“

  Akékoľvek ďalšie obvinenie, že sa neopieram o pramene odmietam. To, že toho istého Jána VIII. cituje aj Steinhubel, za to nemôžem. Môj primárny zdroj je PRAMEŇ. A nebojte sa, poznám aj profesora Ďuricu, chodil som aj na jeho prednášky.

  Nie som volič SAS ani Fica. Nie som ani proti soche Svätopluka, naopak, ja sa teším, že mu chceli spraviť sochu. Čo mi vadí, je, že:

  SLOVÁCI KRADNÚ SVäTOPLUKA MORAVANOM.

  Asi ste nepochopili moje predošlé príspevky. No a samozrejme mi vadí vizáž sochy.

  pekný deň:-)

 28. Tak tak to bolo zrejme vtedy, lebo som teraz študentom archívnictva a môžem povedať, že z celých piatich ročníkov je študentov maďarskej národnosti úplné minimum a tí, čo maďarčinu ovládajú, sú skôr Slováci, ktorí vedia po maďarsky z domu. V súčasnosti sa po maďarsky z archivárov nikto na chodbách nerozpráva, a aj tí, čo po maďarsky vedia (mám 4 takých spolužiakov), medzi sebou hovoria po slovensky. (skôr sa mi zdá, že viac Maďarov je teraz na histórii). A skôr si myslím, že dnešné vedenie katedry archívnictva je viac proslovenské ako promaďarské. Z viacerých osobných skúseností to môžem potvrdiť. Ale asi je to tak, že časy sa menia a ako tak čítam, čo ste napísali ako to bolo v minulosti v porovnaní s mojimi dnešnými skúsenosťami, tak si myslím, že k lepšiemu. (tým nechcem uraziť nijakého Maďara :))
  A čo sa týka pracovníkov archívu, súhlasím s vami, že je to o samotných ľuďoch a ich prístupoch, než o nejakej národnosti, či niečom podobnom. Žiaľ, potom to s archívnictvom na Slovensku aj tak vyzerá a práve preto sem chodia maďarskí historici a archivári a „vykrádajú“ naše archívy, lebo naši sú leniví a nič sa im nechce robiť. (Česť výnimkám) Len sedia ako kvočka na vajciach a keď niekto príde a chce niečo seriózne bádať, tak sa tvária ako keby im prišiel niečo z ich „vajíčok“ ukradnúť. A tí čo chcú niečo skúmať, sú pritom (poväčšine) archivári/ historici, nie nejakí laici, čo ani nevedia, čo si vlastne majú od pracovníka pýtať. S tým, že na výskumy nie sú peniaze a vedci potom musia chodiť ako žobráci po firmách a podnikateľoch aby im aspoň niečo zasponzorovali, sa asi veľa nedá urobiť. Tak je to asi všade. Ale povedzme si pravdu, čo nie je na Slovensku v zlom stave :)?
  Do celej diskusie už asi nemá zmysel sa zapájať, len poviem, že s vašimi názormi súhlasím :)

 29. Neviem, či je to tak dnes, ale skôr to tak bolo aspoň podľa mojej skúsenosti a počas môjho štúdia na VŠ väčšina študentov na odbore archívnictvo bola maďarskej národnosti (znalosť maďarčiny bola výhodou pri štúdiu materiálov z istého obdobia) a aj počas mojich výskumov v archívoch nielen väčšina archivárov ovládala maďarčinu, ale sa medzi sebou aj ňou dorozumievala. V každom prípade títo absolventi ešte nie sú dôchodcovia. Možno v Žiline je situácia iná, ale v Bratislave a okolí nie. V ústrednom archíve maďarsky hovoriaca obsluha obskakovala každého, kto hovoril po maďarsky a dostal doklady na počkanie,mňa odkázali aby som prišiel o dva dni a aj tak mi obvykle časť materiálov nedali, atď… šikanovanie tam bolo veľmi zreteľné. Neviem ako to funguje dnes, už tam nechodím. Ale nebola to len moja osobná skúsenosť. Netvrdím, že sa všetci maďarsky hovoriaci archivári takto správali, v niektorých archívoch sa chovali veľmi ústretovo a slušne a dokonca mi zadarmo a bez problémov preložili niečo s čím som si nevedel rady a niektorí iní slovenskí archivári jasne dávali najavo, že ich obťažujem, keď žiadam aby v práci pracovali….. To je o osobných vlastnostiach a profesionalite každého jedného bez ohľadu na národnosť, náboženskú a sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie a výšku platu.

 30. Rado, chcel by som sa vás opýtať, odkiaľ máte informáciu, že na odbor archívnictvo je preferovaná znalosť maďarčiny a že dnešní archivári majú v drvivej miere maďarské povedomie?

 31. Výrazom „Ficopluk“ ste celkom jasne vyjadril svoj „odborný“ postoj, aj svoj duševný stav. Ďakujem Vám.

 32. Pán Valúšek,
  čítanie Vami uznávaných autorov jednoducho škodí Vašej schopnosti samostatne myslieť. Ste priveľmi závislý na argumentácii tých, ktorí Vás ovplyvnili ako prví a pudovo spájate svoje politické postoje s postojmi k dejinám. Keby sa vyzbieral na sochu SAS a Fico proti tomu /aby zobral SAS body/ protestoval, celkom určite by ste sochu obhajoval, aj keby mal Svätopluk v ruke miesto meča samopal.
  Samozrejme, táto možnosť nehrozí,lebo vaše politické idoly nemajú k Slovensku ako k štátu slovenského národa zjavne pozitivny vzťah ….. jeden vyrástol v Nemecku a tam o Svätoplukovi nič v škole nepočul, iným je oveľa bližší Mojžiš a vôbec neriešia problém, či bol alebo nebol historická postava, tretej skupine sa chce grcať pri pohľade na slovenskú zástavu a kľudne sa pritom hrabú do nášho parlamentu, Maďari aj keď mnohí sú lojálni voči Slovensku /lebo sa im tu lepšie žije/, celkom prirodzene fandia Maďarom a v tomto prípade im to vôbec nemusíme mať za zlé….ale je jasné, že ich postoje a názory v predmete nášho sporu o Svätopluka majú ďaleko k hľadaniu pravdy…..a takto nie je zložená len politická scéna, ale aj historická…… človek s maďarským, židovským, českým /moravským/ povedomím jednoducho vidí a vysvetľuje pramene inak ako človek so slovenským povedomím. Že je veľká časť Slovákov dezorientovaná je výsledok neexistencie samostatného štátu až donedávna. Tu nejde o hľadanie pravdy, ale o liečenie slovenského komplexu menejcennosti a o danie priestoru slovenským historikom, lebo nie každý, kto za bývalých režimov, ale aj dnes píše po slovensky je aj slovenským historikom. Archivári na Slovensku majú v drvivej miere maďarské povedomie /pri prijímaní na štúdium je preferovaná znalosť maďarčiny/. Od vzniku ČSR boli slovenskí historici usmerňovaní v prospech českej histórie. Mnohí „slovenskí“ historici majú český alebo židovský pôvod, alebo maďarský ….. a podľa toho aj manipulujú s prameňmi. Človek so slovenským povedomím preto celkom prirodzene vysvetlí pramene, ktoré sa dajú vysvetliť často podľa toho ako chceme, inak ako vyššie uvedení. Podľa vás bude zrejme nacionalista, ale keď ich vysvetlí tak, aby boli v súlade s jeho neslovenským povedomím, tak to bude zrejme podľa Vás prejavom odbornosti.
  Veľmi dobre je to vidieť na probléme Rastislav- Svätopluk. Protislovensky orientovaní ľudia a snimi aj zmanipulovaní Slováci kritizujú Svätopluka, že vydal Nemcom Rastislava, ktorý sa ho pokúšal zavraždiť. Nuž, možno to nemal urobiť a mal mu vlastnoručne uťať hlavu. Namiesto toho,za prípravu úkladnej vraždy, Rastislav prišiel o trón a skončil v kláštore. Nikto nerieši morálny charakter Rastislava. Prečo? Ste schopní to pochopiť? Celkom určite nie. Problém je v genetike. Pravdu totiž hľadáte prikrčený pred svojimi neslovensky orientovanými vzormi. Preto si ani nevšimnete dobové správy, ktoré hovoria, že Sloveni aj Dunaj okolo Bratislavy nazývali Moravou a preto aj Bratislava mohla byť tým moravskýým mestom, kde sídlil Metod a kde sídlil Rastislav. Veľká bazilika tam bola, bolo tam veľké hradisko, okolo neho bolo viacero hradísk, ktorí ho ochraňovali a bolo v strede královstva ku ktorému patrilo územie až po Viedeň , Moravské pole, kus Záhoria a západného Slovenska až po Váh.
  Oháňate sa čítaním originálnych prameňov a pritom stále citujete Treštíka, Steinhubela a tých ktorí píšu protislovenské dejiny — ako napr. tu: citujem Vás: Ak Moravania sa pomenovali podľa rieky Moravy a svoje hlavné sídlo nazvali Morava (lebo moravský biskup je odvodený od mesta, nie krajiny), tak analogicky aj Nitravania sa volali podľa rieky Nitravy, ich hlavné sídlo sa volalo Nitrava…… to nemáte z originálnych prameňov, to ste opísali od Stienhubela…..a asi si to ani neuvedomujete.
  A týmto som debatu s Vami skončil. Je to zabíjanie času. Blažení sú duchom chudobní, lebo im patrí kráľovstvo nebeské…… a sviniam škoda hádzať perly. Tým zasa patrí keď sa dobre pozrieme okolo seba kráľovstvo pozemské. Dve kráľovstvá by Vám mohli celkom dobre stačiť, tak načo sa usilujete zožrať ešte aj to Svätoplukove?!

 33. Vykopali ste už niekedy hrob z 9. storočia?

 34. Lebo boli Sloväni, Slovania. To je to isté. Boli Slovania a nerozumeli Germánom, Grékom, Románom.Je to tak ťažké pochopiť?

 35. A k titulu KRÁĽ:

  V článku Diskriminácia Svätopluka mi nešiel pridať komentár. Preto ho okomentujem tu.

  1. Svätopluk bol zvrchovaný vládca, nezávislý. Mal vlastnú ríšu. Dnešným jazykom povieme, že bol kráľ.
  2. Ale on sa nazýval knendz.
  3. Máme dve možnosti:
  a.) nazývať ho dnešným jazykom, teda kráľ
  b.) nazývať ho vtedajším jazykom, teda knieža

  Osobne som za KNIEŽA. Je to typicky naše slovanské pomenovanie. Ani osmanských panovníkov nenazývame kráľmi, ale SULTÁNmi, arabských kráľov KALIFmi, perzských ŠACHmi, indických MAHARADŽmi, ruských KNIEŽAtami.

  A nebol slovenský kráľ. Bol MORAVAN. Či sa to Ficoplukovi páči, alebo nie. Bol Moravan, Slovan a z rodu, ktorý nazývame Mojmírovci.

 36. Nemyslím si, že Moravania sú len príslušníci družiny. Samozrejme, že sa nemohol poradiť s celým kmeňom, ale so zástupcami ľudu určite. Veď na snem išli len kmeti. Chcete povedať, že v Bulhari boli len turkitská vrstva šľachty? Aj oni dali meno celému kmeňovému zväzu. Ak aj boli Moravania potomkovia Avarov z Panónie, zobrali si meno od rieky Moravy.

  Moravania nezmizli po páde Mojmírovcov. Spomínajú ich Widukind, Thietmar, Adam Brémsky, Saxo. Nespomína ich Kosmas, ten ich dôsledne označuje ako Čechov. No aj obyvateľov nitrianskeho kniežatstva nazývajú kronikári Uhrami. Nazývať tých istých obyvateľov, ten istý národ/kmeň, rôznymi menami, je tak rozšírená prax, že nechápem Vaše tvrdenia.

  Moravania v širšom zmysle teda bol v pôvodnom význame názov celého kmeňa (gens). V užšom zmysle to bola politická elita, slobodní muži kmeňa. V širšom zmysle to boli aj podmanené národy. Po Marharioch sa volali aj Merehani. Teda dnešní Slováci, kým boli súčasťou Mojmírovskej ríše, volali sa Moravanmi. Tak ako Kranci Korutáncami, neskôr Moravania Čechmi, Slováci Uhrami.

  Ja nečerpám zo Steinhubela, ale z prameňov. Život Konštantína, Život Metoda, Annales regni Francorum, Listy pápežov ohľadne cyrilometodskej misie… A vychádza mi z nich, že Steinhubel má pravdu.

  Ďurica a Třeštík sú zajedno v tom, že Moravania a Slováci boli pôvodne jeden kmeň či kmeňový zväz. (Ďurica vraví, že sa volali Sloveni, Třeštík že Moravania). V ich interpretácii prameňov je ale chyba. Steinhubel usudzuje z komplexnejšieho ponímania prameňov a analógie, že sa jedenalo o dva kmene.

  S tým súhlasím, lebo aj prof. Marsina dokázal, že sa jednalo o dva pôvodne odlišné celky. Třeštíkova hypotéza o vyhnaní údelného kniežaťa Pribinu nemá oporu v prameňoch ani archeológii. Steinhubel ju vyvrátil pomocou lepšej interpretácie archeologických nálezov. Ďuricova hypotéza sa zakladá na slove Slovän, ale ako sme si veľmi ľahko dokázali, tento názov vtedy i dnes znamená všeobecne SLOVAN.

  Ak budete čítať pramene a nie len práce pseudohistorikov, môžete si všetko rad-radom preveriť.

  A moje gény? Som hrdý potomok pracovitého, bojovného ale malého národa Slovákov. Nepotrebujem si riešiť komplexy menejcennosti tým, že si budem vymýšľať fiktívne dejiny. Pozerám do budúcnosti, učím sa z minulosti. Čo hľadám, je pravda. Aj za cenu, že sa mi nebude páčiť.

 37. Nie všetky slovanské národy boli zachytené v kronikách. Steinhubel nejde bez dôkazov.
  Metod bol arcibiskup svätej cirkvi moravskej (sancta ecclesia Marabensis).
  Viching bol biskup svätej cirkvi nitrianskej (sancta ecclesia Nitrensis).
  Aj z Conversia vieme, že Pribinov majetok, dŕžava sa volala Nitrava. Z neskoršieho obdobia vieme, že údelné kniežatstvo Uhorska sa nazývalo Nitrianske kniežatstvo.

  Ak Moravania sa pomenovali podľa rieky Moravy a svoje hlavné sídlo nazvali Morava (lebo moravský biskup je odvodený od mesta, nie krajiny), tak analogicky aj Nitravania sa volali podľa rieky Nitravy, ich hlavné sídlo sa volalo Nitrava.

  Sloväni obývali kraje od Labe až po Volgu, od Baltu po Jadran. Jednotlivé slovänské kmene si však dávali vlastné mená. Len dva slovanské národy sa vrátili k všeobecnému „Slovän“. Slovinci (Slovenci) a Slováci (Sloveni). Obidva národy boli včlenené do neslovanských ríš – uhorskej a nemeckej. Nepotrebovali sa odlíšiť od iných Slovanov, ale od Neslovanov.

 38. Ale ja predsa netvrdím, že Svätopluk nemal meč. Ja tvrdím, že mal meč, aký sa používal v 9. storočí. Na soche je meč z 13. storočia. Neviem, čo hovoril Koza, nepoznám ho. Ja sa opieram o Vojenské dejiny Slovenska a publikácie z vydavateľstva Osprey.

  Netvrdím, že nemal korunu, hovorím, že ja by som mu, ako bojovníkovi, dal radšej prilbu. Veď to bol vynikajúci vojvodca.

  A koňa by som dal menšieho. Ale aj s prirodzením, čo je na tom? Veľkosť koní v tej dobe: Dvořáková: Kôň a človek v stredoveku

 39. Prof. Ďuricu poznám. Chodil som 4 semestre na jeho prednášky. Poznám osobne i jeho synovca – je to môj spolužiak zo strednej.

  Myslím si, že prof. Ďurica má obrovskú zásluhu na tom, že sa odvážil pomenovať slovanských obyvateľov Slovenska ako Slovákov. Všetka česť!

  Na rozdiel od neho však nemôžem súhlasiť, že predkov dnešných Moravanov nazveme Slovákmi. Sú to Moravania.

  Ďurica svoju tézu postavil na takých (zhruba) troch solídnejších pilieroch:

  A.) Obyvateľstvo Moravy a Slovenska sa nazývali Sloväni.
  B.) Rastislav vo forme s „a“ je pôvodné meno a zachovalo sa len v slovenčine, inde je „Rostislav“.
  C.) Morava sa volala Moravské Slovensko, Slovácko

  ad. A: Slovän bol skutočne názov pre Moravanov a Slovákov.
  ALE: ŽK XIV, 2 a ŽM V,1 sú paralelné správy. Jedna uvádza „Rastislav, moravské knieža“ a druhá „Rastislav, knieža slovänský z Moravy“.
  Nestor hovorí o Slovänoch a vymenúva slovänské národy: Moravania, Česi, Bieli Chorváti, Srbi, Korutánci, Ľasi, Poľania, Lutici, Mazovčania, Pomorania, Poľania na Dnepri, Drevľania, Dregoviči, Poločania, Severania, Dudlebi…
  Ak latinské Sclavus je Slovän, tak latinskí kronikári potvrdzujú to isté, čo Nestor: Sclavi sú Moravania, Česi, Poliaci, Polabskí Slovania…
  Slovo Slovän lat. Sclavus nemôžme úplne identifikovať s našimi predkami. Najvhodnejšie ho preložíme slovom SLOVAN. Slovänov na našom území môžeme dnes pokojne volať Slovákmi. Slovänov na Morave však Moravanmi, Slovänov v Čechách Čechmi, slovänské kmene v Poľsku Poliakmi.

  Ad B.) Latinské pramene zachytávajú formy slovanských mien skomolene:
  Ann. reg. Franc.: Rastizes nepos Moimari; Rastizes; Rastiz; ŽM Rostislav
  Zuentibald; Zwentibaldus; Zentobolch; Reginonova kronika: Zuendibolch; Ján VIII.: Sfentopulch; ŽM Sventoplk.
  Ak si mám vybrať, hľadám pôvodný tvar mena v originále. Latinskí kronikári slovanské spoluhlásky komolili: sventOplk menili na zuentIbald, zuentObolch – I a O, to je veľký rozdiel. To, že sa nám zachovali rukopisy z ruského prostredia neznamená, že Rusi ich prepisovali. Hypotéza prof. Ďuricu o zmene pôvodného „a“ na „o“ nemá žiaden doklad.

  Ad C.) Pravdou je, že na Morave sa jeden kraj volá Slovácko. Ale je to len časť Moravy, jej juhovýchodná časť. Stredoveké kroniky aj po páde Mojmírovskej dynastie hovoria o krajine Morava a o Moravanoch. Mojmírovská dynastia bola z Moravy. Boli Moravanmi, moravskými kniežatami. Preto Svätopluk bol MORAVAN.

 40. Ak na niecom tak vehementne trvate, tak to podlozte dokazmi, citatmi, aby sme si to mohli overit a pozriet sami.

  Zbroj Svatopluka?
  Zjavne vychadzate z clanku na SME kde spovedali sermiara Kozu odbornika na italsku skolu sermu, ktory dokonca tvrdil, ze na Velkej Morave sa nevyrabali mece a Svatoplukovi by dal do ruky sekerku. Sam Steinhubel, ktoreho ste tvrdite cital ma vo svojej knizke vyobrazene mece povodom z uzemia Velkej Moravy. Odkial cerpate podklady co ma mat Svatopluk oblecene tak to uz vobec netusim?
  Tiez suhlasim, ze socha je mizerna. Skor by stalo za uvahu poskladat sa na krajsiu, ale urcite by som Svatoplukovi nepchal do ruky vyrezavane haluzky a nedaval mu na hlavu prilbu namiesto koruny, len preto, ze to povedal Koza na SME.

 41. Velmi zaujimava diskusia a jej zaver ma utvrdil v mojom nazore, ze dejiny su vo svojej podstatte politicka zalezitost. Preto by dejepisci mali vzdy vediet do detajlu obhajit a podlozit obsiahlimi dokazmi svoju verziu pravdy. Som toho nazoru, ze dejiny nie su a nikdy nebudu jednotne (pretoze od zaciatku ich pisali vacsinou s politickym pozadim, preto sa odvalavat na nejakych kronikarov nie je vzdy vhodne: napr. Anonymus, Simon z Kezy), ale pre klud a pokoj vedla seba zijucich narodov by sa mali tieto narody na nejakej „vhodnej“ verzii ich spolocnych dejin dohodnut.

  Prilis som toho neprecital (z modernych knih Steinhubel, Kucera a zo starsich neurekom, ale vacsina ceska verzia Velkej Moravy), takze sa nebudem pustat do polemiky a skor sa budem pytat.

  K Svatoplukovi:
  Preco tato polemika o tom ci bol, alebo nebol kralom? Ako niekoho napada o tom vobec polemizovat, ked je zjavne, ze z dnesneho ponimania vyznamu slova „kral“ samozrejme kralom bol (co uznavaju dokonca aj odporcovia jeho titulovania kralom). Samotny UNESCOm uznany velky slovensky polyhistor Matej Bel predsa napisal: „Slovaci su narodom kniezata Pribinu a krala Svatopluka“. V jeho dobe nikoho ani nenapadlo tvrdit, ze Svatopluk nebol kralom.

  K nasmu menu:
  Tiez sa snazim drzat sedliackeho rozumu a dlho mi nejde do hlavy preco niektori historici tak vehementne odmietaju, ze sme sa vzdy volali slovania a aj dnes sa tak stale volame (sice skomolene, ale zaklad je rovnaky)? Preco ta vsuvka Slavania->Nitrania->naspat slovania? Aj Steinhubel to vo svojej knizke tak odvodil, pricom na to nemal dokazy. Proste len napisal: „Ak sa Moravania volali podla rieky a hlavneho mesta Moravania, tak aj Nitrania sa tak urcite volali“ pricom ho absolutne nezaujima, ze nikto ich tak nikdy a nikde nepomenoval. Pokial viem tak sme vzdy boli moravsky slova(e)ni (sclavi) a potom uhorsky slova(e)ni (sclavi) a dnes sme proste len slovaci (sclavi). Dnes som teda slovak, tak ako ma pomenovali cesky (alebo polsky?, alebo biblickou cestinou pisuci slovensky?) kronikari v 15.-tom storoci. Ine meno ako slovensko (teda zem obyvana slove(a)nmi) sme nikdy nikde predsa nemali? Az na to ze jeho zaklad je skomoleny cechizmami ako tu niekto pekne prirovnal moravan->moravak, slovan->slovak. Preco tato moda vymyslat nove pomenovania pre obyvatelov slovenska v 9.-tom storoci? Podla mna je logickejsie, ze tak ako dnes si aj vtedy hovorili slovensky narod (samozrejme muzom hovorili asi neskomolene sloven a nie slovak a zenam slovenky tak ako dnes). Preco by to malo byt inak? Co by nas viedlo k premenovaniu sa z Nitravanov (Nitranov) na slovenov?

  Odporucte mi prosim nejake knizky.

 42. P.S.: Stále trvám na tom, že
  1. Svätopluk (Sventoplk) bol vládca (kráľ či knieža je jedno, ja som viac za knieža, on tento titul používal) Moravskej ríše, bol to Moravan a nie Slovák. Do r. 870 však bol nitrianskym kniežaťom, teda mal k nášmu územiu dobrý vzťah. Bol naším kniežaťom.
  2. Socha je mizerná. Keby mal na sebe dobovú zbroj, socha by bola aspoň zaujímavá. Takto v nehistorickej zbroji nemá hodnotu ani v oblasti estetiky, ani v oblasti realizmu.

  Howgh! Magua dohovoril!

 43. Milý pán Rado X.!

  Vaše vyjadrenia svedčia o tom, že ste vynikajúci odborník a v danej problematike ste viac než doma. Nepochybujem o tom, že máte načítané kvantá literatúry: Národná obroda, Slovák, Maďarské sebaklamy, Bosorka a Nový čas.

  Žiaľ, na poznanie minulosti to nestačí. Je Vás tu plno, na tomto chate, s tzv. sedliackym rozumom. Veľký problém je v tom, že stredoveký človek uvažoval trošku inak. A ak chceme poznať minulosť, otvorme stránky starých kroník.

  Nebudem sa rozpisovať do všetkých strán. Na akékoľvek námietky Vám môžem odpovedať – aj rád odpoviem. Napísal by som zase kilometrový príspevok, a to nechcem. Len na jednu otázku odpoviem. „Tiež Moravanov“ nemám od Třeštíka, ale z Bavorského geografa:
  „Marharii habent civitates XI. … Est populus quem vocant Merehanos, ipsi habent civitates XXX.“ A druhá poznámka: Ak si prečítate Život Konštantína v originále, v jazyku našich predkov, nájdete tam: „Rostislavъ“.

  Čitateľom len z týchto dvoch poznámok musí byť jasné, že históriu máte naštudovanú z bulváru. Inak by ste nemohli trieskať také nezmysly. Najviac smiešene sú Vaše tézy o tom, že Moravania neexistovali… To by som naozaj rád vedel, odkiaľ to máte.

  Ak vychádzate z toho, že Moravania boli len elita národa, tak ako sa volal ich národ? Ak napr. Bulhari – turkický národ – sa spojili so slovänskými národmi na dolnom Dunaji, dali meno celej ríši, všetkým jej členom. Druhá slovanská vlna urobila podobne. Pochádzala z avarských miešancov (aj preto majú zakladatelia napr. Chorvátov a Korutáncov TURECKÉ mená, ktoré sú doložené tisíce kilometrov na východ, ďaleko od Slovänov, v turkitských častiach Ázie). Ak by aj Moravania boli len elita avarských miešancov z druhej vlny, prečo by nedala svoje meno tunájším ľuďom? Preto, lebo miesto toho prijali aj títo noví ľudia názov Moravane od rieky Moravy, ktorá sa tak volala už od antických čias (ako dokazujú rímski autori).

  Odchádzam na týždeň preč. Keď sa vrátim, budem rád, pán Rado, aby ste si naštudovali Život Konštantína a Život Metoda – v originále! Tiež Annales Fuldenses v latine! Sú dostupné v rôznych dielach.

  Ak chcete komplexnejší pohľad, prečítajte si knihu:
  Ján Steinhubel: Nitrianske kniežatstvo. Je to náš najlepší odborník na túto tému.

  Ale naspäť k Svätoplukovi.

 44. . Boli si s Moravanmi blízke a príbuzné kmene, takže po r. 833 nenájdemo názov Nitravania, ale “tiež Moravania”. Ako Korutánci dali meno príbuzným Kranjcom, aj Moravania dali meno príbuzným Nitravanom.

  Tých „tiežmoravanov“, pokiaľ to neviete, máte od Tŕeštíka. Nomen is omen. Odporúčam Vám lepšie sa oboznámiť s tým v skom duchu ten pán faľšoval dejiny. Jeho „tiežmoraváci“ sú výplodom z jednej jeho duševnej fázy, keď kopal do Slovákov. Samozrejme, na Slovensku je Třeštík dobrý každému, kto si potrebuje tiež kopnúť do našich dejín.

  Celkom objektívny aj keď tvrdý nekrológ – odporúčam prečítať si:
  http://kostlan.blog.respekt.cz/c/9611/Trestik-a-Bohatcova-srpnove-ztraty-historicke-vedy.html

 45. Argumentácia, že išlo o štát Moravanov ako národa neobstojí. Štát bol nazývaný podľa toho, kto ho ovládal, nie podľa toho, kto ho obýval. Pozrite si, ako sa nazývali v tom čase iné stredoveké štátne celky…. Ak by bolo REGNUM MARAHAVORUM štátom moravského národa, tak by sa obyvatelia v povodí rieky odvtedy dodnes nazývali Moraváci,alebo Moravania, ale oni sa až do polovice 20. storočia bez problémov a v podstate až dodnes s problémami nazývajú SLOVÁCI!
  Moravanov v stredoveku ani v novoveku nebolo. Bola len moravská marka! Krajina Morava bez národa,lebo ju obývali Slováci a Hanáci, Valasi, Slezania a Nemci….. kam sa vyparil ten mocný moravský národ. zaujímavé, že slovenský národ tu vo svojich Slovenoch- Slovákov bol a je stále…..

 46. Len taká malá poznámka ….Maďari vraj prevzali meno tót od Arabov, ktorým predávali do otroctva Slovákov…. to snáď nemyslíte vážne! Slovania- napr. bulharskí, zasa predávali do otroctva arabským kupcom zajatých Maďarov. Z toho by sa dalo vydedukovať, že v arabštine sa asi otrok povie maďar. V slove Arab máme zas kmeň „rab“ – to je dávne naše označenie pre otroka. Asi z toho vyplýva, že Arabi boli pôvodne slovanskí otroci? Ten váš „jazykovedný“ zdroj bude riadne nacionálne postihnutý…..
  Tým chcem povedať, že dúfam, že vo Vašom prípade bezmyšlienkovitým a nie zámerným, preberaním podobných názorov, alebo ich citovaním sa stávate nástrojom podobnej „vedeckej“ – nacionalistickej propagandy….

 47. Zrejme podľa toho, čo tvrdíte o najnovších výsledkoch jazykovedy aj meno Svantovít – pripomínam, že je to meno kmeňového boha na Rujane a Rujana neleží na území dnešného Maďarska, tak teda podľa Vás je aj meno Svantovít maďarského pôvodu /lebo je tam VÍT ako v slove víťaz/. Skúste prosím miesto cudzích názorov sem tam zapojiť do diskusie aj trocha logiky…..

  A Svatopluk nezápasil o titul, on ho mal. Každý panovník mocného štátneho útvaru bol kráľom vo vtedajšom aj dnešnom slova zmysle a je celkom jedno, ako sa táto funkcia nazývala v tom-ktorom jazyku a je jedno aj aký je pôvod toho slova. Dokonca je jedno aj akým spôsobom bola táto funkcia verejne nastolená – či voľbou vojenskej družiny, pohanským obradom alebo korunováciou biskupom….. To som lapidárne vysvetlil práve na príklade anglickej kráľovnej. Hranie sa so slovíčkami nie je o vede ale o podceňovaní inteligencie iného podľa vzorca – blbý si myslí, že iní sú ešte blbší. Celá diskusia o tom, či možno spájať Svätopluka s titulom kráľ je hrou práve tej blbšej, agresívnejšej antislovensky vychovanej populácie…. kedysi sme mali na Slovensku maďarónov, skolaborovanú časť slovenskej populácie a dnes máme rovnakú, aj keď inak orientovanú a dezorientovanú časť populácie….. je to otázka národného vývoja a de facto národnej nesamostatnosti, ktorá neskončila v roku 1918, len bola inak preorientovaná….. výsledkom sú dnešné učebnice dejepisu, nedostatok vedomostí o vlastnej histórii, neustále oháňanie sa cudzími výkladmi našich dejín, nedostatočná výchova obyvateľstva k vlastnému štátu…..to čo sa natĺklo deťom do hláv, to tam väčšine zostane celý život….. celok totiž nie je nič iné, ako ideológia. A ideológia je v prvom rade súbor informácií na ktorých sa vedomie človeka rýchlo stáva závislé, u mnohých sa premieňa na psychické ochorenie /napr. u fanatikov/. Malé jadro tohto ochorenia je v každej hlave a spôsobuje, že človek je náchylnejší za správne posudzovať len tie informácie, ktoré sú s ním v súlade a iné považuje za nesprávne, čím si toto ochorenie pestuje, rozvíja,upevňuje. Preto, ked niekto od detstva bol vychovávaný napr. v duchu idey československého štátu s historickým českým /pražským/ národom na čele, tak myšlienka, že pred českým národom slovenský národ mal svoju veľkú ríšu /s centrom v Nitre/ a české historické země neboli od boha či od prírody nadradené slovenským nehistorickým, sa mu zdá neprijateľná. A potom má problémy so slovným spojením kráľ Svätopluk a Slovensko. Tak ako Vy a mnohí iní.

 48. Na slovo knendz sú rôzne názory, ja vôbec nemám problém prijať, či slovo je slovanské, alebo nemecké alebo praindoeurópske. Ide o to, že ho Slovania používali. Napr. slovo víťaz je z ugrofínskeho slova vitez, jazdec. Pôvodne sa myslelo, že Maďari ho prevzali od nás, súčasná jazykoveda pod tlakom argumentov ustúpila.

  Jazyk je niečo flexibilné. Aj my dnes prijímame slová z iných jazykov. Ide o to, čo tým slovom vyjadríme. KNENDZ znamená vládca. Ranostredoveký človek nerozmýšlal, či jeho vládca je podriadený niekomu.

  Z hľadiska zahraničnopolitickej situácie bola Morava nezávislá už pred rokom 855. Od r. 822 do r. 855 bola vazalom Franskej ríše. Po tomto roku už len nepriateľom. A nezávislým štátom.

  Od r. 900 do 906 bola spojencom Nemcov. A potom zanikla.

  My na Svätopluka nasúvame situáciu z 12. storočia, keď sa české kniežatá usilovali získať titul kráľ. Ale v 9. stor. takéto problémy neboli. Slovanskí panovníci nezápasili o titul, ale o reálnu moc. A tú Svätopluk naozaj mal. A obrovskú. Dokázal sa vyrovnať síce vnútorne rozdrobenej, ale trojmiliónovej Východofranskej ríši.

 49. Pán Valúšek, nebolo by na škodu veci, keby ste si svoje stanovisko ujasnili….. najprv tvrdíte, že Svätopluka môžeme titulovať kráľ a vzápätí nechápete, prečo tento titul s jeho menom používame…..načo vzápätí prehlásite, že Svätopluk sa stal kráľom, keď na franforce rozsekal bavorskú výpravu….a potom sa prikloníte k titulu „knieža“ /knaz/.
  Takže nebolo by od veci oddeliť pojmy od dojmov a na pojmy sa potom pozrieť chronologicky. Bez problémov súhlasím, že v 9. storočí domáci Sloveni, Svätopluka nazývali KNAZ – samozrejme nie v zmysle katolíckeho kňaza. Lenže tento význam slovo KNAZ časom nadobudlo. Od titulu KNAZ bol odvodený aj svetský titul KNIEŽA. Svätopluk bol síce kniežaťom, ak budeme používať politicky motivovanú terminologiu historikov, aby sme sa vyhli súčasnému termínu pre označenie jeho funkcie, čiže kráľ a potom môžeme opäť z politických dôvodov trvať na používaní titulu knieža dnes a tváriť sa, že to je dôkazom, že nebol kráľom. Lenže my dnes nerozprávame jazykom 9. storočia. Svätoplukov titul knieža /kňaz/ z 9. storočia sa do dnešnej slovenčiny prekladá slovom KRÁĽ. Slovo knieža totiž v nasledujúcich storočiach označovalo iný status – a to príslušníka vysokej šľachty, nie panovníka, nie kráľa. Preto písať o kniežati Svätoplukovi je archaizmus, ktorý nezodpovedá z hľadiska dnešného významu slova knieža titulu Svätopluka ako panovníka. Kto tak robí, robí tak z nevedomosti, alebo zo zlomyselnosti.
  Proti titulovaniu Svätopluka kráľom sa z protislovenského tábora ozvali hlavne tieto dve skupiny námietok:
  1. domáci názov bol knieža, nie kráľ -k tomu som sa už vyjadril a ešte s aj vyjadrím.
  2. panovníka nekorunoval pápež

  Pre menej chápavých, čiže aj pre Vás uvádzam lapidárny príklad:

  Anglická kráľovná Alžbeta. Je kráľovná, alebo nie je kráľovná? Mám to ďalej rozvádzať, alebo stačí?
  Zrejme nestačí. Ad 1. angličtina nepoužíva slovo „kráľ“, preto ani Angličania nemajú a ani nikdy nemali kráľov. majú len akýchsi kingov, prípadne rexov, kráľov nemajú. Podobne Nemci. Ich „konig“ je jasné knieža. Čiže ani Nemci nikdy nemali kráľov.
  Anglickú kráľovnu nekorunuje pápež. Takže aj keby mala titul „kráľ“, podľa horeuvedenej logiky by nikdy nebola kráľovná, lebo ju nekorunoval pápež. Kedže je to len akási kingka, tak to ani nie je doležité.
  Napriek tomu bežne titulujeme anglickú panovníčku ako kráľovnú, „slovenské“ média neprotestujú, nevysmievajú sa……ani slovenskí hystorici…../ s y je to správnejšie v tomto prípade, lebo je to odvodené od hystérie/.
  Môžete namietnuť, že som vybral súčasnú panovníčku….. ale kráľmi titulujeme v prípade Angličanov všetkých ich kingov. Len mi prosím Vás netvrďte, že to je niečo iné, že king sa do slovenčiny prekladá ako kráľ….. staroslovenské knieža – kňaz sa totiž tiež musí preložiť do dnešnej slovenčiny, je to teda presne to isté a nie niečo iné……Veď ani meno Svätopluk nepíšeme ako Suentepolc a pod.

  A ešte k tomu, ako argumentujete nižšie o Nitre ako germánskom názve a o Sueboch /Slávoch/ ako Germánoch, resp. o Vandaloch a pod…. Nuž, áno, takto poprekrúcali v prospech formujúceho nemeckého impéria naše dejiny nemeckí pseudohistorici na svojich akadémiách a tak si to od nich slepo naštudovali českí a slovenskí germanofili….takmer nič iné ani k štúdiu nemali, Slováci ešte mohli prevziať maďarskú verziu a čiastočne tak aj urobili….. Zaujímavé je, že v nemeckých prameňoch som našiel ako samozrejmé tvrdenie, že Vandali boli Slovania.. Nemci to tvrdia už asi 50 rokov, Vy stále citujete názory z 19-teho storočia. Toho Palackého by ste spolu s Chaloupeckým, Treštíkom, Havlíkom a Kučerom /do roku 2009/, mali hodiť do toho istého kontajneru, kam ste vyhodili Marxove a Leninove spisy…. inak bude stále nielen žiť v bludoch, ale nimi kaziť slovenské povedomie všade, kam dosiahnete…..Oháňat sa archeológiou alebo názormi historikov svedčí o tom, že asi ani netušíte kto a ako píše dejiny a robí „vedecké“ výskumy. keby ste do toho čo len trocha videli, boli by ste nielen zhrozený, ale aj riadne zhnusený…

  Aby som nezabudol ešte na ten „moravský národ“ …. Rastislav /s „a“ / necitujte s českých prekladov, sa radil so svojimi kniežaťmi a Moravanmi….to je jasný dôkaz, že pod „Moravanmi“ nie je myslený slovenský ľud , ale len Rastislavova „moravská družina“ – jeho žoldnieri, ktorých antropologické pozostatky nachádzame na hradiskách v povodí Moravy — to neboli Sloveni, ale vojaci iného antropologického typu, ktorí tu žili bez žien rovnakého antropologického typu. To boli práve tí „Moravania“.
  Rastislav a Svätopluk spolu s Mojmírom zrejme skutočne neboli Sloveni, lebo ich družina bola moravská. Moravania sa však v strednej Európe – v historických prameňoch objavujú až od roku 822 – dovtedy bavorské pramene tu poznajú len Slovenov a slovenské kniežatá…..Moravania teda prišli ako cudzí elemet do slovenského prostredia a ujali sa tu moci. Krajina bola preto od tej doby čím viacej častejšie nazývaná moravská – podľa panovníckej dynastie, nie podľa obyvateľstva. Z toho je jasné, že „Moravania“ museli prísť odniekial zďaleka, rozhodne nie zo susedstva Franskej ríše, čiže celkom istotne nie z dnešnej južnej Moravy ležiacej na území ČR. a prišli aj so svojimi Moravanmi – nepočetnou ale ozbrojenou vojenskou družinou. A bolo vtedy všeobecným zvykom nazývať štátne celky podľa dynastií, panovníkov…… to iné, čo poznáme z učebníc dejepisu sú takmer všetko novotvary z novoveku…..
  V povodí česko-slovenskej rieky Moravy neležalo žiadne Moravské kniežatstvo – tu boli pohraničné hradiská s posádkami cudzích Moravanov., ktorí chránili vlastné územie slovenského kráľovstva s centrom v Nitre.. preto aj všetky po Svatoplukovej smrti zanikli – na rozdiel do iných sídiel obývaných Slovenmi. … je to asi pre Vás neprijateľné vysvetlenie .lebo Palacký to zrejme ani netušil…..

 50. O žiadnej Slovenskej ríši nenájdete ani jednu zmienku v prameňoch. Ak by tu bola taká ríša zasahujúca celú Karpatskú kotlinu, Rimania by si ju určite všimli, to mi verte :-D

  Od začiatku letopočtu tu boli germánske, sarmatské a dácke kmene. Kvádi alias Svébi, žijúci na Slovesnku, boli Germáni. Ich posledný kráľ tu na našom území sa volal Hunimund (germánske meno) a po r. 470 odviedol Svébov na západ, stali sa súčasťou kmeňa Alemanov a bolo ich tak veľa, že Alemani si prisvojili ich meno – Suabi ´Švábi (nemajú nič spoločné s hmyzom). Ich kraj sa dlho nazýval Alemansko alebo Švábsko.

  Po ich odchode môžeme rátať s príchodom Slovänov na naše územie. Teda okolo r. 470. Neprišli z juhu, lebo tam boli Gepidi a ešte nižšie Byzantínci.

  Ak nebola Slovenská ríša (a ona naozaj nebola), potom názov slovän- musí byť nie od štátu, ale od národa. A Sloväni skutočne Karpatskú kotlinu zaplavili. Tlačili sa stále nižšie, až do Grécka.

  Slovän je teda názov národa. Lenže súdobí historici konštatujú, že Sloväni sú nejednotní a rozdelení na množstvo kmeňov, množstvo národov. Tak ako Germáni neboli jeden národ, ale množstvo národov.

  Aby sa tieto slovänské národy od seba odlíšili, mali svoje vlastné mená.
  Tak ako germánsky kmeň (kmeňový zväz) Vandali. Boli Germáni, ale volali sa vlastným menom Vandali. Góti podobne – bol to germánsky kmeňový zväz, ich vlastné meno bolo Góti (po rozdelení: Vizi-góti, Ostro-góti). Etc., etc. Podobne boli Sloväni, ktorí sa volajú Česi, Moravania, Daleminci, ako to zaznačili franskí kronikári.

  Či si naši predkovia ponechali pôvodné meno Slovän, nevieme. Ale aj naši dvojníci – Slovinci – sa vtedy volali Korutánci a iní zase Kranjci. Ak z neskoršieho obdobia vieme, že ich kniežatstvo sa volalo Nitrava, je omnoho pravdepodobnejšie, že sa volali Nitravania. Zvlášť keď mesto Nitrava na rieke Nitrave – bývalé hlavné mesto Svébov (Kvádov) – sa stala centrom aj našich predkov.

  To, že Sloväni je súhrnný názov pre všetky slovanské národy, dokazuje nielen opis franských, byzantských a arabských kronikárov a spisovateľov, ale aj domáca literatúra Slovänov. V ŽM V. je Rastislav slovänské knieža z Moravy, v ŽK XIV. v paralelnej správe je Rastislav moravské knieža. Z toho vyplýva:
  A.) Moravan a Slovän sú synonymá. Lenže to nesedí. Lebo sú aj iné slovänské kraje okrem Moravy (ŽM II,5; VIII, 2; XII, 5).
  B.) Moravania sú podmnožina množiny Slovänov. A to sedí. Hypotézu B potvrdzuje i fakt, že Rastislav odlišuje Slovänov od Nemcov, Vlachov (Talianov) a Grékov. Sú to tri skupiny jazykov – germánske, románske a gréčtina. Slovänský jazyk bol iný. Hovorili ním však aj Sloväni v okolí Solúna (Thessaloniki v Grécku). Bol to spoločný jazyk Slovänov, no mal už nárečia – južné, západné a východné. To Vám potvrdia jazykovedci.

  Teda nielen zahraniční, ale i domáci kronikári sa zhodujú, že je skupina slovänských národov, rozprávajúcich jedným podobným jazykom, ktorí však majú svoje lokálne mená.

  Na Vašu otázku, ako sa volal štát, ktorý založil Mojmír, je opäť zhoda v kronikách. Altaišské pokračovanie Fuldských análov štát Moravanov nazvali
  „REGNUM MARAHAVORUM“. Kráľovstvo Moravanov. Vtedy však k nemu okrem Moravy patrilo len Nitriansko a snáď Visliansko. Štát sa však volal Morava.
  Domáce pramene, konkrétne ŽM X, 9 hovorí, že po Metodovom návrate zo zajatia sa „MORAVSKÁ OBLASŤ“ začala rozširovať na všetky strany. Žiadne kráľovstvo Slovänov. Moravská oblasť, Moravská ríša. Bol to slovänský štát, podobne ako neskôr Poľsko, Čechy, Bulharsko… Štátotvorný ľud však bol Moravský národ, preto niesol meno po ňom. Na chválu Slovákom svedčí, že v tomto štáte mali síce podružné, ale významné postavenie. Boli si s Moravanmi blízke a príbuzné kmene, takže po r. 833 nenájdemo názov Nitravania, ale „tiež Moravania“. Ako Korutánci dali meno príbuzným Kranjcom, aj Moravania dali meno príbuzným Nitravanom.

  Veľká Morava – štát s takýmto menom naozaj neexistoval, voláme ho tak tradične, od 19. storočia. Načo to aj meniť? Ale originál sa tento štát volal MORAVSKÁ OBLASŤ.

  Naši predkovia, keď tento štát zanikol, sa vrátili k pôvodnému menu Nitravania, lebo v uhorskí kronikári ich tak volali. Naši predkovia v tých dobách používali TRI MENÁ.
  1. NITRAVANIA – ich kmeňové meno. Nazývali sa tak aj v rámci Uhorska.
  2. UHRI – hlavne zahraniční kronikári ich tak vnímali, boli súčasťou Uhorska.
  3. SLOVENI – ako protiklad k ugrofínskym Maďarom. Sever Uhorska sa vnímal ako Slovänská zem.

  Po r. 1100, keď zaniklo Nitrianske kniežatstvo a bolo včlenené do Uhorska naplno, sa viac hovorí o Slovenoch. Aj uhorskí kronikári už nehovoria o Nitravanoch, ale o Sclavi ´Sloveni. No a v 14. stor. sa z Poľan stal Poliak, Polak, a zo Sloven Slovak.

  Môj pohľad podložený faktami a výskumami historikov.

 51. Ak sa obyvateľstvo Moravskeho kniežatstva volá Moravane, prečo by sa obyvateľstvo Nitravského kniežatstva nemohli volať Nitravane?

  Okrem toho, Slovän bol spoločný názov Moravanov, starých Poliakov, Čechov, panónskych Slovanov… Ako by sa naši predkovia odlíšili? Mali vlastný štát s Nitrou ako centrom, na rieke Nitrave. Kniežatstvo na Visle sa volalo Vislaland (v anglickom preklade Alfréda Veľkého). Nikde sa nehovorí o „agmen Sclavorum“ ale o „nitriense agmen“.

 52. Práveže ich kniežatstvo, ktoré bolo k Uhorsku do r. 1100 len voľnejšie pričlenené (ako Morava k Čechám) nazývali Nitrianske, nie Slovenské.
  Tóth – sú dve teórie:
  1. z arabského al-taat = zajatec (Maďari predávali zajatých Slovákov do otroctva arabským kupcom)
  2. zo staronemeckého theut = ľud, národ

  Praindoeurópske slovo teut je podobné slovanskému ljud. Je možné, že ljud Maďari skomolili na teut, tót.

  Ale prvotný názov je Nitriansko (nitrianske vojsko, nitrianske komitáty…)

 53. To však nič nemení na fakte, že tí zo Slovenov, ktorí prišli k Morave, sa nazvali Moravanmi. Lebo o tom bola naša prvá diskusia, či Svätopluk bol Moravan alebo Slovák. Sloveni, ktorí prišli k Morave, si dali meno Moravane – ako hovorí Nestor. A ako sa radil Rastislav – s kniežatami svojimi a s Moravanmi. A Moravská zem (krajina) sa po návrate Metoda začala šíriť na všetky strany.

  Druhá vec: Prečo sa štátny útvar Slovenov volal Nitrianske kniežatstvo? Ak tu bývali od nepamäti, prečo sa údelné kniežatstvo neskoršieho Uhorska volalo Nitrianske?! Čo podnietilo Uhrov, aby takto volali našich predkov?

 54. Dobre. Ak používate zdravý rozum, prijmem na chvíľu Vašu teóriu.
  Sloveni sú teda naši predkovia, ktorí tu bývali odnepamäti. Od nich potom vyšli ostatné národy, ich potomkovia, ktorí si potom dali meno podľa krajiny kam prišli, chápem to správne? Teda Sloveni bývali v Karpatskej kotline pri Dunaji a -ako hovorí Nestor – ich časti sa rozišli do iných okolitých krajín, kde si zmenili meno, áno?

 55. Najradšej by som Vám napísal e-mail, kde všetko podložím odbornými citátmi, ak chcete.

  Rád Vám odpoviem na Vaše otázky, ale radšej by som bol, keby ste ich nejako stručnejšie naformulovali.

  Ešte odbehnem: Ak Vy poznáte nejakého šovinistického Maďara (ktorý sa zjavne mýli), ja poznám Moravana, ktorý sa vyjadril takto:

  „Fico řekl, že Svatopluk byl slovenský král. Božínku, nestačí, že nám Velkou Moravu berou Češi, teď njám ji kradou i Slováci!“

  Ja sa však radšej držím faktov.

  Toponymá (názvy miest) sú ukazovateľom v histórii používaným, ale skôr v podobe, akú mali v danej dobe. Dokazovať niečo len z toho, ako sa dnes volajú miestne dediny, je amatérske. Dôkazy zo stredovekých listín sú lepšie, no dediny s prívlastkom „slovenský“ v názve nemáme dochované. To však nevadí, mnohé majú slovanské názvy. Ale mnohé nie. Napr. NITRAVA je germánske meno. Všetky názvy riek, končiace na -ava sú z germánskeho „AHWA“´= voda. Toponymá ako historický dôkaz nepostačujú, naopak, často môžu zavádzať.

  Archeológia je presnejšia. Tá dokazuje kontinuitu – Slovensko je našimi predkami obývané nepretržite od Nitrianskeho kniežatstva až dodnes. Ako ukazujú naši historici, Slovania obsadili naše územie ešte pred rokom 500, po odchode Suébov. Slovensko bolo obývané Slovanmi skôr ako Morava, Čechy.

  Ako sa naši predkovia volali? Určite patrili medzi slovanské národy. Cudzinci volali Slovanov (všetkých Slovanov) názvami: Sclavini, Sklabinoi, al-Sakálib, Sclavi… Ako oni nazývali samých seba? Zo starých slovanských písomností vieme, že sa nazývali Slovieni. Pozor! Je tu jeden problém. Ako čítať znak „jať“ v slove Slov(jať)ni? Niektorí znak „jať“ čítajú ako „ja“, iní „ě“, iní „ie“, ďalší „ä“… Je to však jedno, lebo Slovän znamenalo to isté, čo dnes Slovan, teda príslušník slovanských národov. Sloväne boli naozaj aj Česi, Moravania, panónski Slovania, Bulhari, Slovania v Byzancii…

  V tomto zmysle sa naši predkovia TIEŽ volali Sloväni (alebo Slovieni…). Ich vlastné meno však len odvodzujeme. Nestor – ako som už povedal, hovorí o Moravanoch, že patria k tým, čo si meno dali podľa rieky Moravy. Neboli jedinými – Poločania, Vislania (podľa Vislalandu Alfréda Veľkého), Pomorania (podľa mora), vieme o Timočanoch…
  Ak jestvovalo Moravské kniežatstvo (a vieme že jestvovalo) pomenované podľa rieky Moravy, tak aj Nitrianske kniežatstvo bolo pomenované podľa Nitry. Nitrianske kniežatstvo si ponechalo svoj názov až do roku 1100, keď bolo zrušené. Dovtedy sa naše územie tak nazývalo. Ak sa nazývalo kniežatstvo podľa rieky, tak aj obyvatelia sa nazývali podľa rieky. Morava, Moravane, Nitrava, Nitravane. Aj uhorské kroniky označujú vojsky z Nitrianskeho kniežatstva ako nitrianske vojsko.
  Po zániku Nitrianskeho kniežatstva a možno už predtým, sa naši predkovia začali nazývať pôvodným všeobecným menom Sloväni, aby sa odlíšili od neslovanských Maďarov. Podobne aj Korutánci, aby sa odlíšili od germánskych obyvateľov a vládcov, začali sa volať Sloveni, teda pôvodným názvom Slovanov. Len Slováci a Slovinci si ponechali starý názov SLOVEN, lebo žili v štátoch, kde vládlo inojazyčné obyvateľstvo.

  Som prekvapený, že o tomto neviete.

  Vaše poznámky o dedinách a mestách Maďarska a menách podľa nich svedčia, že o historii viete veľmi málo. Študovali ste vôbec niekedy pramene?!

 56. Sventoplk bol vládca Moravanov a iných podmanených slovanských národov – Nitravanov, Vislanov, Čechov, Srbov… Takže nebol Slovák (Slováci sa vtedy volali Nitravania), ale Moravan. Napriek tomu, Nitre vďačil za kariérny postup, tu mal určite najviac prívržencov, lebo tu, ako následník trónu, údelné knieža (vtedy sa knieža volal kňaz alebo knendz). Osobne by som ale radšej videl sochu Rostislava (každý, kto pozná azbuku, si môže prečítať Život Metoda v originále, píše sa tam o knendzovi Rostislavovi, prípadne o koroľovi (kráľovi) Rostislavovi, nie Rastislavovi).
  Keď už tam je socha najbojovnejšieho Mojmírovca, vadí mi, že je vyobrazený ako panovník a nie ako bojovník. Prečo má meč z 13. storočia?! Každý debil si vie zohnať knihu Vojenské dejiny Slovenska, kde sú vyobrazené zbrane z tej doby. Prečo nemá prilbu a jeho „skvelé brnenie“, ktoré zmienil arabský cestovateľ? Prečo má tak obrovského koňa? Na starej Morave boli kone veľké v kohútiku len 135 – 145 cm, tak ako kone starých Maďarov. Veľké plemená neboli ešte rozšírené.
  Skrátka: Totálny prepadák. Na sv. Václava v dobovom vyobrazení – bohužiaľ – nemá. To je tak, keď tu vládnu analfabeti!

 57. Už sme to mali urobiť dávno.Históriu je nutné preskúmať aj v zahraničných archívoch,skúmať artefakty a hlavne publikovať ich u nás a v zahraničí.Predpokladám,že niektoré dôležité informácie o histórii Slovákov,atď ….boli,sú a budú ešte dlho zámerne utajované…v minulosti práve R-U monarchiou,potom nezáujmom mocností tvoriacich bývalé Česko-Slovensko,a samotnými predstaviteľmi vtedajšieho Československa…otázka znie či Slováci sú pripravení na prípadné prekvapenia o falšovaní histórie našimi bratmi Čechmi…alebo, tak ako to robili v Uhorsku … Je až zarážajúce,prečo v dejepise nie je zmienka o korunovácii Svätopluka,v akom čase,kto ho korunoval,prečo len teritórium Velkej Moravy,Boemi … kde sme vlastne my ? Češi vo Wikipédii si privlastňujú prakticky všetko …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *