Vaského prípad

Nedávno prebehlo súdne pojednávanie, v ktorom bol Rudolf Vaský obvinený z podnecovania násilia na skupine obyvateľstva. Vypočula som si celý súdny proces a žasla som nad nekompetentnosťou sudcu, ktorý Vaského v niektorých momentoch zjavne nechápal, ba ani nepripúšťal jeho obhajobu, lebo ju nepovažoval za podstatnú pre prípad, pritom šlo o kľúčovú vec. Úplne som cítila Vaského frustráciu z toho, že jeho prípad má súdiť niekto, kto vôbec nevníma tragické problémy občanov na Slovensku, lebo ak by ich vnímal, nikdy by nebol mohol reagovať tak tupo a neznalo. Napíšem o veci tak, ako si ja myslím, že to Vaský myslel. Zdôrazňujem, že sa tu jedná iba o môj názor.

Vaskému bolo vyčítané, že jeho správanie smeruje k zmene režimu. Vraj chce potlačiť demokraciu a nahradiť ju diktatúrou. Áno, aj ja to chápem tak, že Vaský skutočne smeruje k zmene režimu, ale k legálnej zmene režimu tak, aby tu odstránil nelegálny fašizmus a nastolil legálny režim, skutočnú demokraciu, lebo podľa neho, a nielen podľa neho, ale aj podľa mňa, tu momentálne máme fašistický oligarchický režim, kedy nevládnu občania, ale oligarchovia a firmy cez podplatené politické strany. Vaského snahou je zničiť a zvrhnúť tento fašistický režim, lebo my tu naozaj máme fašistický režim, hoci Poliačik ho môže fomálne nazývať liberálnou demokraciou. Čaučesku bol tiež zabitý legálne, legálne bol odsúdený za zločiny proti národu a potrestaný. Keď Vaský hovoril sudcovi o tom, že demokracia na Slovensku je znefunkčnená a vymenuvával mu dôvody, prečo si to myslí, sudca sa javil, akoby nechápal, o čom Vaský hovorí. Pritom je to kľúčové pre pochopenie a rozhodnutie celého prípadu. Ja som o znefunkčnenej demokracii napísala článok 8. máj – Sviatok Dňa nepochopenia fašizmu (https://sclabonia.sk/2019/05/8-maj-sviatok-dna-nepochopenia-fasizmu/). Odporúčam pánovi Vaskému, aby sa počas svojej obhajoby odvolal aj na tento článok, ktorý ukazuje, že občania nemajú rovnaký prístup k voleným funkciám – vyhráva ten, kto má najviac peňazí a zaplateného mediálneho priestoru, takže sa slovenská politika začína zapĺňať zbohatlíckymi oligarchmi typu Kiska alebo majiteľ ESETU, ktorý platí vyvolených politikov a strany – napr. Čaputová, Progresívne Slovensko a podobne. Demokraciu máme na Slovensku iba formálne – to znamená len v názve. Máme znefunkčnené referendum, občania nemôžu trestne žalovať v prípadoch, kedy podplatená prokuratúra nekoná. Príkladov, prečo naša údajná demokracia nefunguje, sa dá nájsť mnoho.

Myslím si, že Vaského sudca nechápe, že na Slovensku nie je liberálna demokracia a ani tu nemá čo hľadať. Naozaj naša Ústava nepozná pojem liberálnej demokracie, ale iba pojem demokracie. Slovo „liberálna“ si Poliačik jednoducho vyfabuloval(!!!) tak, aby naplnil svoje ideologické a zištné ciele. Vaský má právo bojovať o to, aby bola na Slovensku nastolená skutočná demokracia bez prívlastkov, vláda ľudu. Opakujem, že na Slovensku momentálne nevládnu ľudia, občania, ale firmy! Ľudia iba schvaľujú vládu firiem a politikov, ktorých firmy ľuďom podhadzujú! Sudca nepustil Vaského k slovu, lebo jeho oponentúru voči Poliačikovmu názoru považoval za irelevantnú v danej veci. Ono je však super dôležité, vysvetliť sudcovi, že Vaský žije v presvedčení, že na Slovensku naozaj nie je liberálna demokracia a že Vaský chcel sudcovi vysvetliť, že ako obcan má právo sa potaviť režimu a zaviesť zákonnosť a skutočnú demokraciu. Vaský argumentoval tým, že bolo znemožnené právo kandidovať do volieb každému občanovi, čo sudca zjavne nepochopil. Sudca je zrejme iba priemerne inteligentný, neskúsený, nechápe, že režim nie je charakterizovaný iba názvom, ale aj svojou povahou a praxou. Ak sa režim nazýva demokratický, neznamená to, že je naozaj demokratický. Aj Čína sa nazýva Čínska ľudovodemokratická republika, ale demokracia tam nie je taká, ako ju my chápeme, keďže tam je vláda jedinej Komunistickej strany. Ak sa režim iba nazýva demokratickým, ale v skutočnosti nie je demokratický, tak občania majú právo postaviť sa na odpor a z princípu nižšej autority, o ktorej Vaský hovoril, nastoliť zákonnosť, keď autorita vyššej moci je znefunkčnená. Sudca nechápe, že tento Vaského prípad je hlboko sofistikovaný, že toto nie je nejaký primitivizmus, ani výtržnosť, čo tu Vasky robí, ale ide o legitímnu obranu zbedačených občanov proti nedemokratickému fašistickému systému. Občania majú právo postaviť sa na odpor voči každému, kto by odstraňoval demokratické zriadenie. Vaský sudcovi vysvetlil, že demokratické zriadenie tu nie je, napriek tomu sudca toto nepovažoval za dôlezité to preskúmať. Vyzerá to tak, že sudca ani nedokáže pochopiť hĺbku problému, ktorý sa tu prejednáva. On mal dať preskúmať, či na Slovensku skutočne prebieha genocída a či na Slovensku je skutočne prevádzkované demokratické zriadenie. V prípade, že by sudca zistil, ze na Slovensku prebieha genocída, resp. že naozaj na Slovensku je demokracia iba na papieri, ale nie v praxi, mal by dať Vaskému právo použiť autoritu nižšej moci, aby zjednal nápravu.

Trestný čin je trestným činom iba vtedy, ak je spáchaný úmyslene. Vaský jasne dokazoval po celý priebeh procesu, že konal v úmysle ochrániť demokraciu všetkými spôsobmi, trebárs aj tým najkrutejším spôsobom – použitím moci nižšej autority. Pritom ale jasne vyhlásil, že nemá v úmysle zabíjať, ale chce dať šancu utiecť všetkým zločincom, ktorí sú za súčasný nedemokratický stav režimu zodpovední. Čiže on ani nemal v úmysle zabíjať, ale iba použiť psychický nátlak, aby dosiahol nápravu reprezentantov nedemokratického režimu, vo všeobecnosti „hajzlov“, ako ich on nazýva (pričom nikto netvrdí, že to musia nevyhnutne byť iba politici), aby vedeli, že ak budú pôsobiť proti demokracii, môžu ich čakať roxorové tyče, a ako Vaský hovorí, vystrieľané mozgy z hláv ako v prípade Čaučeska. Ako ináč sa má potom dosiahnuť to, že slovenské autority majú konať v prospech slovenského ľudu, ak nie hrozbou revolúcie?

Vaský nie je jediný, kto si myslí, že tento súčasný slovenský režim nie je demokratický. Poliačik blúzni o liberálnej demokracii, ktorá v slovenskej Ústave nemá oporu. Avšak podľa mnohých ľudí na Slovensku prebieha genocída, zabíjajú sa tu liečiteľní pacienti, zabíjajú sa tu nenarodené deti, zabíjajú sa bezdomovci, ktorí sú vyháňaní do mrazov, ľudia sú privádzaní do takých neľudských životných podmienok, že kvôli tomu páchajú samovraždy skákaním pod vlaky, na Slovensku sú milióny exekúcií, statisíce Slovákov sú vyháňaní za hranice do emigrácie z ekonomických dôvodov, pôvodné slovenské obyvateľstvo je alebo bude zrejme nahrádzané prisťahovalcami, ľudia sa odmietajú množiť a privádzať deti do tejto hroznej fašistickej doby. Ak toto dianie sudca nevníma ako genocídu slovenského národa, zrejme pre svoj vysoký plat, ktorý mu nedal spoznať chudobu a utrpenie z nedostatku, tak je odtrhnutý od reality a necíti tep doby a blížiaceho sa sociálneho kolapsu. V takom prípade ho treba nahradiť niekym, kto ten zmysel pre realitu má.

Navrhujem, aby Vaský použil môj článoček ako dôkaz toho, že nie je jediný, kto tu vidí ohrozenie našej demokracie. Ja sama môžem svedčiť o tom, ako naše zdravotníctvo neliečilo moju tetu, ale nechalo ju v nemocnici jednoducho umrieť od hladu. Ja môžem svedčiť o tom, ako slovenské zdravotníctvo takmer zabilo môjho otca preto, lebo zdravotné sestry nedbali o to, či prijíma potravu (o umelej výžive mohol iba snívať) a lekári držali otca na oddelení, kde vôbec nepatril, a to preto, lebo oddelenie, kam patril, bolo zrušené. Prečo bolo zrušené? Lebo peniaze na zdravotníctvo sú rozkradnuté oligarchistickým režimom a lekári sú ujdení do zahraničia, lebo na Slovensku nie sú dôstojne zaplatení. Za takmer dvojtýždňový pobyt v nemocnici môj otec schudol 8 kíl!

Ja sama môžem svedčiť o bezdomovcoch – jeden dôchodca skolaboval na lúke, kde prespával, až napokon bol odvezený sanitkou a bohvie, čo sa s ním stalo – zrejme umrel na dehydratáciu. Ja sama môžem svedčiť o bezdomovcovi, ktorý posedával na železničnej stanici smradľavý ako to najsmradľavejšie hovno, takže keď sa ku mne chcel priblížiť, zahriakla som ho, aby to ani neskúšal, lebo jeho smrad sa nedal vydržať. Smrdel horšie ako zviera nazývané tchor. Môžem svedčiť o strachu v očiach dvoch bezdomovcov, ktorí sa pred krutým mrazom -10 C ukrývali v chodbe jednej reštaurácie so strhanými vychudnutými stareckými tvárami plnými beznádeje, čakajúc, kým príde siedma hodina večerná, aby sa mohli odobrať do útulku, ktorý bol do tej hodiny zatvorený! Keď som jednému z nich podala 20 eur, aby si dal aspoň jedno teplé jedlo a horúci čaj, tak skoro plakal od radosti, takmer mi ruky bozkával, že som mu zachránila život. Môžem svedčiť o týchto ľuďoch, ktorých systém dohnal do takých žalostných neľudských podmienok, ktoré sa zďaleka nemôžu vyrovnať podmienkam divej zveri v lese. Avšak, myslím si, že Vaský má dostatok dôkazov o genocíde páchanej na Slovensku, lebo sám roky mapuje úpadkovosť súčasného fašistického režimu v mnohých svojich videách, viď aj video nižšie. Vaský odhalil aj fašistickú dušu poslanca Osuského, ktorý hlasoval v mestskom parlamente Bratislavy za to, aby žobráci boli polutovaní za žobranie v Starom meste pokutou. Osuský nehlasoval za pokutovanie podvodníkov, ale žobrákov! Chápete tú zvrátenosť? Chápete, že Vaský je tu ten dobrý a zúfalý, ktorý už nevie, čo má robiť, aby zastavil toto fašistické besnenie na Slovensku. Pritom fašisti typu Osuský poberajú v spoločnosti vážnosť, oháňajú sa svojimi titulmi a postavením, posielajú Vaského na psychiatrické vyšetrenie a nikto z dobre situovanej spoločnosti ich neodsúdi. Vaský vychováva národ ku súcitu s chudobnými ľuďmi, k správnym ľudským hodnotám. Ten, kto si zaslúži pohŕdanie a trestné stíhanie, je v skutočnosti ten útočník a agresor, ktorý sa ako falošná metamorfóza postavil do role poškodeného – fašista Osuský.

Nech Vaskému patrí česť a sláva za nesmierne hrdinstvo, ktoré každý deň vykonáva na ochranu demokracie!

3 thoughts on “Vaského prípad

  1. Vaský je génius. Treba ho len pochopiť. Čo sa týka mojej podpory Harabinovi, tu ide najmä o to, že dnes si liberáli zmysleli útočiť proti Rusku, proti Slovanom, proti vlastencom. Útočili aj proti mne, hoci úplne bezdôvodne, lebo ja som Slovenka a mám právo presadzovať slovenstvo. Preto som sa začala proti nim brániť. Ja som liberálna duša, ale iba do tej miery, keď sa mi do obývačky nasťahuje americká armáda. Ja mám slovanskú dušu, podporujem Slovanov, a gej práva, hoci ich považujem za dôležité, sú podľa mňa až na druhom mieste za bezpečnosťou. Dnes nám, podľa mňa, hrozí nebezpečenstvo z masívnej migrácie ideológie, ktorá je vyslovene nepriateľská voči nemoslimom a gejom. Máme tu promenádu americkej armády, ktorá na slovanskom území nemá čo hľadať, lebo toto územie je vo sfére Slovanov, nie Anglosasov. Vaský je jeden z mála, ktorý vidí biedu bezdomovcov na Slovensku, a upozorňuje na to svojským spôsobom. Ja stojím na Vaského strane. Harabín je síce pomýlený človek, veľmi pomýlený človek, pokiaľ ide o gejov a kresťanstvo. On akože chráni tradičné slovenské hodnoty ako kresťanstvo, ale pritom chráni iba žido-rímske hodnoty, nie slovenské. Napriek tomu Harabína považujem za menej nebezpečného ako napríklad Čaputovú, ktorá síce je za gejov, ale súčasne je schoná zapredať našu vlasť Američanom za pár bubákov. Čaputová predstavuje jedno obrovské a bezprostredné nebezpečenstvo. Okrem toho modráci, ktorí kuli pikle na Harabína, nikdy neuspeli. Harabín vyhral všetky súdne spory, lebo bol v práve. Márne zúria ľudia, že aký Harabín je, ja som taká istá, tiež sa nepodvolím väčšinovému názoru, keď je nesprávny. Moja podpora Harabínovi je iba dočasná, kým nepominie nebezpečenstvo od Čaputovej, toho sfetovaného učiteľa Poliačika a jemu podobných blbov.

  2. Vasky je ťažký psychiatrický prípad. Čudujem sa, že sa vôbec ešte niekto nájde kto ho berie vážne.

    Pani Blažena Ovsená nejak to s Vami ide dolu vodou. Ešte tak rok dozadu ste tu písala rozumné články, teraz akoby ste sa zbláznila. Z liberálne zmýšľajúcej osoby sa z Vás stala Harabinovkyňa.

    Harabin je tiež rovnako psychicky narušený človek a žiaden príčetný človek ho nemôže brať vážne

  3. Neskutočná fraška!
    Svedkovia sa nijakym sposobom nevyjadrili k jadru obzaloby -boli tam uplne zbytocni. Liečili si len svoje frustracie z Vaskyho. Ak takto funguje nasa justicia, amen tma. Potom chapem, preco kazdy pripad trva 20 rokov… Ved toto divadlo mal sudca zastavit na zaciatku! Svedkovia netusia co bolo v relacii ale prisli svedcit… o com? Ak spis nie je uplny, ako moze pokracovat? Ak spis neobsahuje fakty, ktore by mohol obzalovany pouzit na svoju obhajobu, naco pokracuje pojednavanie? Vasky na to upozornoval na zaciatku – OK, bol uvedeny do omylu ze ide o pripravne pojednavanie a islo o hlavne. Ale ti svedkovia? Ved NIJAKO nesuviseli s pripadom! Ani jeden. Naco ich vypocuval? Ziadne nove dokazy nepriniesli, k rozhovoru v radiu sa skoro vobec nevyjadrili… Na zaver: skutocne, nepochopili, o co ide. Ak niekto robi poslanca v prospech vacsiny obcanov, preco by niekto vyzyval aby na neho brali roxorove tyce? Ak niekto spravodlivo sluzi obcanom a robi svoju pracu poctivo (poštarka, učitel, sudca, zivnostnik…) preco by sa obaval utokov verejnosti? Utoku sialeneho jednotlivca sa neubrani nikto….ale o tom to nie je.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *