Odklon od histórie

Milí čitatelia, ako môžete vidieť, v poslednom čase sa na Sclabonii udial odklon od histórie. Skutočne sa v súčasnosti venujem iným veciam, preto reagujem len na to najdôležitejšie. Ale v pozadí sa pripravujú veci a opäť pribudnú nejaké články o histórii. Uvidíme, ako sa veci vyvinú a koľko budem mať času.

Chcem sa vás spýtať na názor ohľadne Sclabonie. Má tento projekt ešte zmysel? Má zmysel, riešiť stále históriu, kým iní reálne preberajú moc a bezducho nás ponúkajú na tácke vlkom? Ako tento portál vylepšiť? Ako vylepšiť vizuál stránky? Má zmysel písať články v dobe youtubu a vlogerov? Čítate viacej články, alebo pozeráte videá na youtube? Akým témam sa venovať? Akým aktivitám? Ako sa brániť googlovej a facebookovej cenzúre?

Akékoľvek vaše názory, prosím, píšte do komentárov.

Vďaka.

22 thoughts on “Odklon od histórie

 1. Vie o tejto knihe niekto niečo viac alebo dá sa niekde zohnat na nete pdf formát?
  Veľké slovanské dobytie sveta (Marian Kapolka)
  Ako niečo som si od Fomenka už prečítal, ale podla neho snád Velká Morava ani neexistoval, takže to má strašne preskočené s celou tou novou chronológiou.

 2. Toto je absolútna blbosť :
  „V roku 422 však vandalská armáda poráža rímsko-vizigótske vojsko a viac ako 20 000 vojakov zostáva na bojisku mŕtvych. Oslabení Rimania sú vytlačení až do Taragony. Táto bitka bola v dejinách Ríma natoľko významná, že vo svojom diele „De gubernatione dei“ (Ako Boh riadi svet), napísanom Salvianusom okolo roku 440, sa píše, že Vandali kričali proti nám (rozumej Rimanom) série Božích výzev a držali Božie texty ako výzvu proti približujúcemu sa vojsku (VIII 11). Tento kresťanský prejav viery Vandalov si zasluhuje pozornosť pri štúdiu ich kresťanstva, ale tu chcem pokračovať v iných súvislostiach.“
  , lebo vandali šírili ariánsku vieru preto vlastne zaútočili na proti zvyšnému svetu ktoré nabúravalo staré poznanie sveta. Kresťanstvo považovali za nepriateľa ducha, bol to zrod materializmus v ktorom žijeme dnes. Dôkazom toho sú arijánske znaky na našich krojoch a hordy síl zo starej Perzie a Skýtie ktoré prichádza na pomoc.

 3. Ja si rád prečítam aj vaše politické názory a aj veci z oblasti gej tém (hoci tam mi príde najzaujímavejšia tá vedecká stránka veci). Myslím, že ponúkate veľmi svieže pohľady pre našu zatuchnutú národnú scénu, hoci nie so všetkým súhlasím.

 4. Veľa ľudí sa domnieva, že „železo“ sa stalo dominantnou surovinou až v dobe železnej.
  Je to veľký omyl, podobne ako tí, čo sme žili digitálnu dobu na 8 bitový strojoch v 80 tých rokoch keď väčšina ani netušila čo je to osobný počítač.
  Pred dobou železnou poznali oceľ získanú z meteoritov. Pred dobou bronzovou bola podľa mňa doba keramická, čo vy nato?

 5. Treba badať, treba sa zamýšľať a zvážať zápisky z rôznych archívov. Maďarská karta je vyššia, na našich južanských kamionoch sú označenia krajiny Maďarska i napriek tomu že kamion ma značku Dunajskej Stredy alebo Komárna, lepia si už na autá uhorské mapy s veľkým H v strede, pri jednom jazere som videl motorkárov s uhorskými vlajkami a do toho všetkého očividne naša vláda funguje v mantineloch ktoré rozkladajú štát a nahrávajú maďarskému šovinizmu.
  TOUTO CESTOU CHCEM VYZVAŤ O ZRODENIE PRVOTRIEDNEHO HISTORICKO-NARODNÉHO PORTÁLU pre rozvoj ducha a samého seba, informácie ktoré budú axiómom pre ďalšie generácie i terajších študentov. Treba to začať spracovávať do kompaktného celku. Naša história nekončí u veľkej moravi ani u sama. Neexistuje informácia o genocíde pod Tatrami preto mi nikto nemôže upierať moje vlastné dejiny. Dal som si urobiť DNA test a ten poukázal na zaujímavé skutočnosti a dal mnoho odpovedí. Verím, že moderná kontrola spoločnosti založená aj na genetickej mape spoločnosti či kvôli medicíne, genetickým zbraniam alebo pochopenia historických súvislosti NEHRÁ DO KARIET GLOBÁLNYM PREDIKTOROM. Verím že aj tento fakt stojí za plánovanou migráciou a miešianím ľudí lebo slovansko-árijsky element je vážnym bezpečnostným rizikom pre konštruk anglo-saského modelu sveta.
  Myslím, že Blažena už nemá čo viac ponúknuť, ale stála pri zrode silnej iniciatívy ktorá má mnoho pozitívnych pilierov pre skladačku ktorú všetci máme tak radi.

 6. Citujem: „Že Vandali boli Sloveni, nevyznieva tak fantastično, keď si objasníme súvislosti.“

  K tomuto: Veď predsa existuje aj niekoľko priamych dôkazov, dôkazov jazykových, a aké iné priame dôkazy by to mohli byť ??? Aj v dnešnom svete platí, že „človeka poznáš po reči, a vtáka po perí“.

  Veta: Vandali sú Slovania.
  Dôkaz: Na dobovej minci zo severu Afriky je vyrazené meno GELAMIR – je to meno vandalského kráľa, ktorého učebnice a encyklopédie uvádzajú ako Gelimer.

  (Podľa „vzoru“ mesta Geneve/Ženeva, treba to meno čítať ako ŽELAMÍR – do dnes je u nás používaný ženský variant tohto slovanského mena Želmíra, skrátene Žela.)

  Komu tento dôkaz nestačí, tak uvádzam z anglickej knihy Pantographia … z roku 1799:

  VANDAL.
  Woschzi nasch kéns sy nu nebv, nsvesche meno twojo,
  psisz k nam kralostvo twojo,
  sestavi wola twoja yako na nebo y tu na zemi,
  kleb nasch dneisthi day nam schnisz.
  A wodai nam wini nashe, ak my wodawani winikom
  naszym, A newesich nas do pitowaine;
  Ale umosz nas od slego. Li.

  Komu by ani toto nestačilo, nech si na nete vyhľadá knihu od Maura Orbiniho z roku 1601, a na strane 99 až 102 nájde súpis bežných vandalských slov – hneď v prvom riadku sú slová Ruzie a Kobyla, teda Ruža a Kobyla.

  Citujem: „Ak Ostrogótmi porazení Sloveni …“

  K tomuto: Existuje zápis, v ktorom sa uvádza, že Góti putujúci cez Byzanciu predávali svoje deti do otroctva za psov, aby mali čo do úst ????????????????????????????????????????????????????????

  Citujem: „…spojenectve Vandalov s húnskym Attilom.“

  K tomuto, ale aj k všetkým tým skomoleným menám z učebníc dejepisu počnúc „Gelimerom“, cez Longobardov, atď., uvádzam:

  – prvým známym húnskym kráľom bol VALAMIR = Voľamír, po ňom mal „Otecko“ pomenovaného svojho koňa ( Balamber je skomolenina „ad absurdum“, dnes krstné meno používane v „Húnii“, alias Hungarii);
  – „Oteckov“ brat sa volal BLEDA = Bledý;
  – na „Oteckovom“ (At = Ot-ec, -ila = latinská/talianska, … zdrobnňujúca prípona) pohrebe sa podávala STRAVA !!! !!! !!!

 7. Že Vandali boli Sloveni, nevyznieva tak fantastično, keď si objasníme súvislosti. Ak Ostrogótmi porazení Sloveni ustúpili do Byzancie, tam sa mohli oboznámiť s ich vojenským výcvikom a účinnejšou zbrojou, aj s ich vieroukou. Tak je ľahko pochopiteľné, že navrátilci do Naddunajska dokázali obnoviť ríšu Marobudovej Markománie z Kvádie, keď prešli byzantským výcvikom a prišli s ich výzbrojou. Roľnícki Sloveni napriek početnosti totiž nemali vojenský výcvik a dobrú výzbroj (železné meče), oba oštepi a štíty. Pripomeňme si z konca 6.st. Jána Efezského, ktorý o tomto „prekliatom národe“ napísal: Oni zbohatli, majú mnoho zlata, striebra, stáda koní a zbrane, NAUČILI SA LEPŠIE BOJOVAŤ ako Rómeji. Tiež Avari využívali podrobených Vinidov ako svoje útočné vojsko (vojenský predvoj „befulcov“), čím si sami privodili svoju skazu – vzniklo samostatné vojsko s vlastnými vceliteľmi, ktoré potom svojich bývalých pánov porážalo. Pravda, taktika boja stepných národov bola iná ako u Rimanov – hlavne jazda a lukostreľba. Tento výklad dejín, že Slováci-Vandali vyvrátili Rimanskú ríšu, vyzerá úplne ináč, ako splietané báje o demokratickom VŽDY TRPÁCKOM „holubičom národe“! Keby Starí Slováci boli iba trpáci, vo svete dravcov by už dávno úplne zanikli. Jazygovia-Limiganti boli pre Jugatanov hraničiarmi podobne, ako kozáci (s miestnym vojenským výcvikom) pre Rusov. Lúpeživé otrokárske impérium Rimanov teda stroskotalo na Slovákoch. Ak jeho rast zastavili iracko-iránski Parthi, slovenskí Kvádi so spojencami (najmä Markomani a Jazygovia-Sarmati) a škótski Pikti, práve na Kvádii si Rómeji vylámali zuby. Marcus Aurelius sa snažil dobyť Kvádiu, čo sa mu však nepodarilo, a nástupca Commodus mierovou zmluvou uznal nezávislosť Kvádie. Tu je zaujímavé, že Kvádia obládala oba spôsoby boja: peších s mečmi („markomanci“) aj jazdu lukostrelcov („sarmatci“), pričom sama mala iba obmedzené ľudské zdroje, ktoré zrejme doplňovala spojenectvami s kmeňmi z iných oblastí. Oba spôsoby boja sa vzájomne dopĺňali a prelínali, pričom boj s jazdou bol vhodnejší do odlesnenej krajiny, boj s mečmi sa viac uplatňoval v bitkách o mestá. Teda Uhri ako stepné kmene nadviazali na Sarmatov s ich spôsobom života a boja, a mená kráľov Gejzov nadviazali na vandalské dedičstvo po Gejzerichovi. Naproti tomu meno vandalského Hunericha napovedá o zmluvnom spojenectve Vandalov s húnskym Attilom.

 8. Ináč, ja aj preto už píšem pomenej, lebo som rozriešila záhadu slovenského duchovna, slovenských mien a Slovenskej zeme. Takže moje pátranie sa viac-menej ukončilo. Teraz to treba všetko spracovať.

 9. Článok, na ktorý upozornil DanS, je inšpirujúci. Ak Sporova Sclavínia ako ríša s ústredným vladárom Slovanov zanikla pod útokom Ostrogótov (z prímoria Krymu cez Kerčský prieliv vydobívaná Skýtia od Goldov Kolchidy cez Kubáň a Zavolžie až ku Pribaltiu litovských Prusov) Hermanaricha, a Slavíni Radegasta sa po jeho smrti vrátili z Byzancie do Naddunajska ako údajní VANDALI, mohli sa spojiť s Kvádiou po zavraždení kráľa Gabínia Západo-rimanmi. Z predmetného článku upútava prejav kresťanského vyznania vandalských bojovníkov pri boji s Rimanmi. Vieme, že sv.Martin mal dohodnúť mierovú zmluvu „Kristovu“ aj so Slovenmi (čiže Vandalmi,resp. Kvádmi?), a sv.Augustín mal poslať do Nitry svojho žiaka Sunnia ako biskupa na dvor kráľovny markomanskej Frigitil (z Nitry Kvádie Sclavínmi obnovemá ríša Marobudovej Markománie). Že bola ríša Markománie obnovená, naznačuje aj zahnanie výbojných Longobardov znovu za more, a uctievanie Radegasta Svarožiča ako božstvo v Retre. Nepápežské kresťanstvo by potom malo v Nitre dávne korene. Tu treba pripomenúť aj starobylé biskupstvá Kvádske a Jágerské, mimo impéria Rimanov.

 10. Na politiku sú desiatky lepších serverov, problémy štvorpercentnej menšiny 96 % populácie nezaujímajú.
  Nedávno som sa pozrel do „Maďarska“, priznám sa, že aj pod vplyvom Sclabonie. Trasa bola Petržalka, Pannonhalma, Veszprém, Székesferhérvár, Bicske, Ostrihom, Levice. Toľko vrchov a zákrut som naposledy absolvoval pred rokmi pri návšteve Počúvadla, Banskej Štiavnice a Vyhní. Pohorie Bakony a Pilišské Vrchy sú všetko, len nie rovina. Je to ťažko priechodná vysočina aj keď absolútna výška kopcov zaostáva. V tejto vysočine sú geograficky významné kopce a na nich kláštory. Staré, prastaré, neprístupné aj v dnešných časoch, lebo ich ovláda cirkev a tá je k predchádzajúcim kultom nepriateľská, t.j. k aj ku kresťanstvu neriadenému Vatikánom. Poďme postupne:
  1. panónsky svätý vrch. pod ním sa narodil sv. Martin, predfranský (rímsky) biskup Galie, žijúci vo štvrtom storočí. Zasvätených má okolo 1800 kostolov prevažne v záp. Európe, ale aj v Pressburgu, pričom neďaleko je slovanský kostol na hradnom vrchu a pod ním starší kostol burgu asi z 12. storočia, ale aj „keltské“ hroby v tesnej blízkosti zo storočia prvého. Pod kopcom sa nachádza dedinka Pannonhalma, zvaná tak asi od 17. storočia, t.j. po ústupe Osmanov. Na kopci živý kláštor, z ktorého si môžete pozrieť tak knižnicu – unikátnu a starostlivo pretriedenú.
  2. Zirc – kláštor s kostolom porovnateľným s Melkom. Tak barokovú a tak pozlátenú výzdobu treba hľadať. Kláštor je živý.
  3. Veszprém – hradný vrch je plný cirkevných stavieb. Vrch dokonale zrovnaný od zvyškov predchádzajúcej zástavby, zakrytý cirkevnými vzdelávacími inštitúciami. Hradné bralo pripomína Melk a Devín – prirodzená pevnosť. na Vezpréme je zaujímavé to, že tu končia posledné doliny z roviny okolo Pelsa, k Balatonu je to asi 15 km cez kopce. Legenda kopca je spojená s Gizelou Bavorskou a sv. Šefanom. Veszprém je korunovačným miestom uhorských kráľovien, zväčša s preukázateľne slovanskými koreňmi.
  4. Stoličný Belehrad je mesto so zachovalou architektúrou 19. a 20. storočia, ale so zachovalými zvyškami tzv. korunovačnej katedrály z 12 . – 13 . storočia. Podľa názvu Biely = kamenný hrad s centrálnou cirkevnou funkciou. Niečo podobné ako Bratislava len o 5. storočí skôr. Králi korunovaní v Székesfehérvári, kráľovné vo Veszréme. Niečo ako prijímanie pod obojím, t.j. staré i nové ?kresťanstvo?.
  5. Ostrihom, sídlo arcibiskupstva určite každý navštívil.

  Spolu niečo vyše 200 km trasy by Google, ale za tri hodiny to nestihne ani samovrah a to je v tom kus skorodiaľnice medzi Veszprémom a Stoličným Belehradom. Na Várpalotu nezvýšil čas- Zichyovský kaštielik s trinanonskou šoou.

  Dojem: všetky miesta sú staršie ako stavby zachovalé. Všetky boli strediskami kultu pred príchodom siedmych kmeňov, pričom ten najagresívnejší skončil až na žitnom ostrove. Vládnuci kráľ okupoval Panóniu a Horná zem si udržala svoju svojbytnosť až do 13. storočia, t.j. do pádu arpádovskej dynastie. Nejaký archeologický výskum je nemožný. Na najperspektívnejších miestach stoja kláštory a iné cirkevné stavby. Územie bolo niekoľkokrát reformátované, teraformované. Ak tradícia, najstaršia – magyarská, začína na miestach nepriaznivých pre kočovný spôsob života, niečo významné tam bolo aj pred príchodom novej vládnucej vrstvy. Centrá nevznikajú len tak, z ničoho. Majú obyčajne aj staršie názvy, napr. rímske a tie rímske preberajú názvy lokálne – preto ľutujem absenciu mapiek vo Várpalote. Aj rimania obsadzovali sídla podmanených kmeňov. Z kmeňových spoločenstiev sa v priebehu niekoľkých storočí vykryštalizovala štátna moc. Pre územie karpatskej kotliny to trvalo od Atilu po 13. storočie, t.j. po Přemysla Otakara II. Avari, Huni, Arpádovci, Tatari, Česi, bratríci, Osmania ale aj Habsburgovia boli vždy invazívni zotročovatelia. Územie nebolo jednotné ani jazykom ani rodom vládnucej triedy bojovníkov. Slovania sa riadili stratégiou prežiť pod cudzou vládou. Územie od Slovinska cez Panóniu až po Poprad obývali Sloveni, ktorí málokedy vládli, ale vždy slúžili a z nedostaku vzdelania prijímali nadávky susedov za svoje vlastné názory. Napríklad i meno slovák, tóth … a bojovali švejkovsky v cudzích armádach. Ako sa Slovák chová ku vlastným vidíme u Kalinčiaka ale aj na vlastné oči. Súčasná vláda má plno zahraničných mien a nová asi nebude iná. Je úplne jedno či má bandita korene v Odese, Topoľčanoch, či Taliansku, predstava o vládnutí bola Slovákom implantovaná cez obraz Jánošíka (jánoš šik nemeckého pôvodu). Chyba je v nás – nepoznáme históriu – Anonymova história je povesť o bastardovi (Arpádov otec „turul“), ktorý založil dynastiu, tým že sa podrobil meču (Vajk=sv. Štefan) a oprel sa o podporu miestnych oligarchov (Hunta a Poznaňa). Arpádovci sú vlastne „Ondrejovci“ a slovanskej krvi majú v rodokmeni nerátane. Dokonca až tak, že v Maďarsku maďarských génov niet…
  Svätopluk bol epizódou, kde sa z náčelníka na chvíľu stal kráľ, za cenu zrady a krvi svojich blížnych. Takých bolo pred ním i po ňom dostatok, len nebolo čo rabovať. Posledná rabovačka ešte neskončila, sloveni vlastnia ešte priveľa nehnuteľností a pôdy. Priemysel im už nepatrí, vlastnia len hypotéky. Ale aj to je prechodné. Na konci zostane len viera, viera že si za porobu nemôžeme, taká varianta trianonskej zrady a sny o bohatierovi, ktorý vec vyrieši za nás. Porekadlo „never grékom (frankom, nemcom) prinášajúcim dary ma trvalú platnosť. Tým darom je viera, ktorá nám zastrie zrak, aby sme sa nedokázali poučiť z histórie.

 11. Richard, prevrat z rodového zriadenia na tyransko-bojovnícke nastal už za doby bronzovej, viď vojnu o Tróju (1210 pnl.). Doba železná mala obdobie kujného železa (u nás Dóri, ktorý do Egejska vpadli okolo 1100-1080 pnl.), a obdobie kalených čiže oceľových mečov (u nás vpád Keltov s výbojmi od 518 pnl., v Podunajsku okolo 350 pnl.). Dominanntné společenstvá sa zvyčajne presadili voči ostatným použitím prevratnej zbroje alebo vojenstva (falanga Makedóncov, légie Rimanov, šikmý šík a svätý oddiel u Tébanov, atp.). Pred dobou vlády tyranov (kráľov) mali kmene svojich správcov (náčelníkov-sudcov) podobne, ako je tomu u prírodných kmeňov Ameriky či Oceánie alebo Papuy. Dôležitá je aj hustota osídlenia, a možnosť ustupovať do životne nehostinnejších oblastí (studenejší sever,hory). ———————————————————————————– Ja by som ešte uvítal článok o Sporovej ríši (medzi 334-368 nl.), ktorá mala mať 25 národností čiže kmeňov Sclavinov (zrejme Géti, Vandali-Gastingovia,Jazygovia-Limiganti, Búri-Lúgovia. Ciestobokci-tzv.Kostobijci, Venéti-Vinidi od ústia Visli, Mazovania, Dregoviči, Volyňania, Viatiči a pod.). Táto Slovenská ríša Sporovcov dala jednotné pomenovanie kmeňom Slovanov,a podľahla ríši Ostrogótov Hermanaricha (viď Jordana). Ale porazení Sloveni ustúpili pred Gótmi do Byzancie, a po smrti dočasne víťazného tyrana sa vrátili späť do Naddunajska.

 12. Tak píšte už len o gejocj, zjavne vás táto téma najviac baví. Ozaj a koľko výtlačkov románu o gejoch sa už predalo?

 13. Určite by sme ešte mohli ďalej pracovať na odkrývaní dejín. Rád by som inšpiroval jednou veľkou udalosťou, keď sa lamelárne teda kastovné zloženie multikultúrneho sveta dostálo do ruky vodcov, zväčšia vojenských a tak nové postavenie sveta dostalo tvar pyramídy. Mám silné tušenie že tento prevrat sveta nastal s dobou železnou, presne ako dnes sa všetko obrátilo na ruby, preto je pre mnohých strašne ťažké pochopiť čo bolo pred týmto zvratom.

 14. Súhlas, Milan, no ja si myslim, že práve gej vecí je na stránke málo a chcelo by to trochu oživiť. :) Gej veci nezmiznú, keby aj čítanosť bola nulová. :)

 15. Pokles komentárov tu súvisí s miešaním historických tém s gej témami, čo u mnohých návštevníkov stránky spôsobuje skôr rozpaky. Pokles komentárov nastal viditeľne už od prvého príspevku s gej problematikou. Návštevníci si spočítali si, že gej problematika je pre autora stránky zrejme prvoradejšia a stránku prestali navštevovať, pretože gej problematika nie je pre 96% populácie životne nevyhnutná.

 16. Podľa početnosti komentárov k nastoleným témam je zrejmé, že ak niečo oslovilo čitateľov projektu, boli to slovenské dejiny o prvopočiatkoch nášho národa. Ak by tento tematický okruh v Sclabonii nebol, projekt zrejme zanikne na nezáujem čitateľov, Odklon od histórie už zapríčinil podľa početnosti komentárov pokles čitateľov Sclabonie. Dejiny národa sú učiteľkou života, a jedine z nich sa dá odvodiť zmysluplná vízia napríklad pre politickú stranu, ktorej vytýčenie nie je vôbec jednoduchou záležitosťou. Veď Slovensko už má politických strán asi dvadsiatku, ale životnosť je často daná osobou ich zakladateľa. Pretrvávajú iba osvedčené témy sociálnej spravodlivosti, tradicionalizmu, osobnej slobody, zdravého prostredia. Téma nového letopočtu je tiež takouto víziou, lebo od neho sa odvíja celá hodnotová škála, ktorú reprezentuje. Bolo by preto vhodné nájsť nejakého poslanca, ktorý by ideu predložil parlamentu, a ostatné by už malo ísť prirodzeným vývojom. Preto navrhujem na Sclabonii otvoriť tému biatekovského mincovníctva, viazanom sa na Bratislavu.

 17. Vždy si rád prečítam články na Vašej stránke, uprednostňujem čítanie pred videom. Myslím, že projekt má význam aj keď osloví menšiu skupinu ľudí, ale ak to oni posúvajú ďalej má to omnoho väčší dosah. S témami aj obsahom som spokojný. Prajem veľa zdravia a tiež síl písať ďalej aj v tejto cenzurujucej a stvavej dobe

 18. Jednioznbačne má význam a zmysel informovať občanov o histórii predkov a prapredkov Slovákov,lebo oficiálnwe inštitúcie sú zapredancamii západniarskej propagandistickej sebranky,ktorá Slovákom vymetá mozgy a ničí akúkoľvek ich sebaúctu.!

 19. Opravujem letopočet, rok 2019 nl. je rokom 2063 dB. Teda slovenský letopočet je o 44 rokov starší ako terajší kresťanskí. To je významné, pretože má staršiu minulosť ako kresťanstvo, je to letopočet ešte predkresťanský. Biatekovské mincovníctvo je najvýznamnejšie pre celú Európu. Síce obeživo gréckych štátov a Rimanov je staršie, ale rozmanitosť mincí Biatekovcov asi naznačuje demokratickú skladbu ich ríše. A používali údajnú latinku, ktorú Rimania a Latinovia prevzali od Etruskov. Toto písmo je priamym predchodcom dnešných písmen Slovákov.

 20. Poznanie vlastných dejín priamo súvisí s politickou vyspelosťou obyvateľov štátu. Ide aj o zavedenie vlastného slovensko- slovanského letopočtu, aby sa odbúral pápeženecký židovsko-kresťanský súčasný letopočet. Ak Biatek bol nástupcom dáckeho Burevista, rok 44 pnl. (pred Kristom) je rokom 1 letopočtu Biateka, a rok 45 pnl. je rokom 1 pred Biatekom (pB). Štátnosť Biatekovcov je jasne doložená jestvovaním ich obeživa a používaním písma, ratolesť v rukách Biateka dokl,aduje mierumilovnosť ich štátnosti. Žijeme v roku 2019 nl., čo je rok 2053 doby Biateka (dB). Ústredie jeho ríše bolo v dnešnej Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *