Otázky pre sudcu Harabina a jeho stranu Vlasť

V četovej komunikácii na facebooku som požiadala p. Harabina, aby pre portál sclabonia.sk zodpovedal niektoré jednoduché, ale prelomové otázky. Pán Harabin ma vyzval, aby som mu otázky poslala na email. Pán Harabin do dnešného dňa na otázky neodpovedal, nereagoval už ani na moju ďalšiu facebookovu komunikáciu. Teraz čakám, či mi pán Harabin odpovie. Dúfam, že tak spraví, pretože si ho vážim ako vzdelaného a rozhľadeného človeka a jeho názory ma zaujímajú. Tu sú teda tie otázky:

Otázka 1: Portál sclabonia.sk sa zaoberá slovenskou históriou a má blízko k vlastenectvu, preto nás potešilo, že sa objavila nová, vlastenecky orientovaná strana. Vy, pán Harabin, ste pri prezentovaní strany Vlasť obhajovali kresťanské hodnoty. Ja sa pýtam, ako ide ruka v ruke slovenské vlastenectvo so židovským duchovnom? Lebo, povedzme si to otvorene, kresťanstvo oslavuje židovského Ježiša a židovského boha Jehovu, ospevuje žido-rímskych hrdinov a učí národ nie o slovenskom duchovnom dedičstve, ale o židovských povestiach (Biblia), navyše ospevuje Izrael ako zasľúbenú zem. My máme za to, že Slováci/Sloveni/Slovania majú svoje pôvodné drevné duchovno, svojho slovenského boha Perúna a svojich vlastných slovenských hrdinov, ktorých by bolo treba ospevovať, lebo nikto iný to za nás nespraví (nakoľko nie sme v pozícii Židov, ktorým históriu ospevujú mnohé národy sveta). Navyše tvrdíme, že práve naša Slovenská zem je pre nás tou jedinou zasľúbenou zemou, nakoľko práve ona nás živí. Je teda možné spojiť slovenské vlastenectvo so žido-rímskym duchovnom? Nejde tu akoby o slovenskú vlasť, ale žido-kresťanskú duchovnú nadvládu? Prosím, odpovedzte obšírnejšie, aby sme mohli porozumieť Vášmu dôvodeniu a prípadne sa mohli nad ním zamyslieť. 

Otázka 2: Pri prezentácii strany Vlasť ste sa vyjadrili proti LGBTI+, registrovaným zväzkom a podobne. Portál sclabonia.sk sa snaží zblížiť vlastencov a homosexuálov. Ako kresťan isto poznáte kresťanský manželský zväzok medzi dvomi mužmi (pobratimstvo), resp. medzi dvomi ženami (posestrimstvo). Práve v cyrilskom písme v staroslovienčine sa zachovali liturgické texty obradov pobratimstva a posestrimstva. V Sinajskom Euchologione z 11. st. je modlitba za rovnakopohlavný zväzok, ktorá obsahuje aj toto: „iv. Kňaz spraví modlitbu pred stolom: Pán Boh všemohúci, ktorý si stvoril ľudí na Tvoj obraz a podľa Tvojej chuti a dal im večný život, ktorých tešilo, že Tvoji svätí a slávni apoštoli Peter a Pavol, a Filip a Bartolomej, boli spojení spolu nie prostredníctvom krvi, ale vernosťou a láskou, ktorí považovali za potrebné sa stretnúť, aby svätí mučeníci Serge a Bacchus mohli byť spojení spolu, požehnaj tiež týchto Tvojich služobníkov, _______ a _______, spojených spolu nie pôrodom, ale vierou a láskou. Dopraj im, aby sa ľúbili navzájom, nech pokračujú bez závisti a bez pokušenia po všetky dni ich životov, prostredníctvom sily Tvojho Svätého Ducha a modlitieb Svätej Matky Boha a všetkých Tvojích svätých, ktorí Ťa velebili počas vekov.(Zvolanie) Lebo Tvoja je moc a Tvoje je kráľovstvo, Tvoja je sila [a sláva. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého, teraz a navždy. Amen.]“ Obrad je omnoho dlhší. Ak teda kresťanstvo poznalo rovnakopohlavné pobratimské zväzky v minulosti, prečo by podľa vás nemohli tieto rovnakopohlavné zväzky fungovať v kresťanstve aj dnes, prípadne aj v civilnom práve? Prosím Vás, buďte obšírnejší vo vysvetľovaní, aby sme mohli porozumieť Vášmu dôvodeniu a prípadne sa nad ním zamyslieť.

Otázka 3: Niekoľkokrát ste sa o Zuzane Čaputovej vyjadrili v tom zmysle, že je to neústavná prezidentka. Keďže ide o narušenie ústavných orgánov štátu, majú občania podľa Vás ústavné právo zobrať spravodlivosť do svojich rúk a nastoliť v štáte ústavný poriadok? Druhá podotázka je, či mienite žalobou napadnúť Čaputovou novovymenovaných ústavných sudcov a žiadať v predbežnom opatrení zákaz ich rozhodovacej činnosti minimálne do doby, kým Ústavný súd nerozhodne o oprávnenosti Vašej ústavnej sťažnosti v súvislosti s prezidentskými voľbami. Prípadne aké iné právne kroky plánujete vykonať voči nelegitímnej prezidentke?

Ďakujem za odpovede.
Blažena Ovsená

One thought on “Otázky pre sudcu Harabina a jeho stranu Vlasť

  1. Dobré otázky. Prvá vystihuje presne to, čo by som rád počul aj od ostatných „prokresťanských“ strán. Druhá sa týka vecí, o ktorých som ani netušil, ale v podstate vyjadruje dnešný stav – homozväzky sú tolerované, aj keď nie inštitucionalizované ako „maželstvo“, L-G nepožívajú diskrimináciu, BTI-sú viac menej atrakcia – v minulosti zrejme neboli „požehnávané“. Tretia otázka vystihuje princíp ignorancie základných princípov spoločenského poriadku, ktorý sa akosi vžil do „politickýcko-súdnych“ tradícií SR. – Existuje opodstatnená námietka, nebodaj reálny argument, ale tvárime sa akoby nebol… Tu nevládne zákon a spravodlivosť, ale princíp – proti čomu nepovstane ulica, to je vládcom povolené urobiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *