Úvaha – Prečo je prijímanie migrantov dobré?

Všetci vieme, prečo je prijímanie migrantov zlé – možná kriminalita, gheta, náboženský fundamentalizmus a podobne. Ale poďme sa zamyslieť, aké výhody prináša imigrácia, lebo ako všetko, aj imigrácia má aj kladné stránky. Teraz sa poďme zamyslieť o kladných stránkach pre Slovensko.

Všetci vieme, že migrácia tu bola, je a bude. Ak Nemci prijímajú migrantov a my nie, tak Nemci budú v budúcej generácii Sýrčanov, Iračanov, Nigérijcov, Kosovčanov, Turkov, atď., mať dvojjazyčných obyvateľov. Nemci tak zvyšujú počet nemeckyhovoriacich ľudí.

Jedno je isté, ak nebudeme prijímať migrantov, tak plodením slovenský jazyk nerozšírime. Preto šírenie slovenského jazyka je jedným z benefitov migrácie.

Druhým benefitom je stmeľovanie národa. Prečo, si myslíte, Merkelová prijíma toľko imigrantov? Keby ich neprijímala, turecká menšina by zostala tureckou menšinou s tureckým jazykom, ale prijatím netureckých migrantov sa tureckí migranti musia naučiť po nemecky, aby sa dohodli s obyvateľmi napríklad zo Sýrie. Prijímaním mnohých národností sa vytvára veľký kotol, v ktorom sa musia všetci naučiť štátny jazyk, aby mohli spolu komunikovať. Ak by sme na južné zmiešané slovensko-maďarské územia priviedli množstvo rôznonárodnostných migrantov, najlepšie zo slovanských štátov, títo by nielen osídlili vyľudnené oblasti, ale aj naučením sa štátneho jazyka by poslovenčili zmiešaný juh. Lebo ja neverím, že Ukrajinec, Srb alebo Bulhar by sa skôr naučili po maďarsky ako po slovensky. Aby slovenskí Maďari mohli s týmito obyvateľmi komunikovať, museli by tak robiť po slovensky.

Ja som dlho premýšľala, ako je možné, že sa Slováci v Uhorsku tak rýchlo pomaďarčili. Dosiahlo sa to tým spôsobom, že Uhorsko bolo kotlom národov – po pustošivých nájazdoch Tatárov, Turkov sa Uhorsko doľudnilo neslovanským obyvateľstvom – Pečenehmi, Nemcami na Spiši a podobne. Tieto oblasti museli používať k dorozumievaniu štátny jazyk – maďarčinu. Samozrejme, na našom územi, kde bola väčšina obyvateľov slovenská, sa Pečenehovia poslovenčili – napríkld obce Pečenice pri Leviciach, Bešeňová na Liptove a podobne. Aj Slováci boli rozmiestnení po vyľudnenom Uhorsku a tak zaľudnili pusté kraje vo Vojvodine a tiež v rumunskom Bichore.

Z vlastnej skúsenosti viem, že cudzinci na Slovensku, migranti, sú na 99% slušní, vzdelaní a pracovití ľudia. Prijatím migrantov by sa pomohlo aj rómskej menšine, ktorá by už nebola iba jedinou ino-etnickou menšinou na Slovensku. Rómovia by sa mohli cítiť komfortnejšie na Slovensku.

Samozrejme, že proces migrácie je potrebné ustrážiť, čo v prípade našej retardovanej štátnej administratívy je takmer nemožné. Naša štátna administratíva nedokáže zabezpečiť ani len tie najzákladnejšie veci pre občanov, preto očakávať, že vytvorí na zmiešaných územiach slovenské jasle a školy, je takmer utopické.

Nedávno som bola na výlete po južnom a východnom Slovensku. Územie na východnom severe a pri Ukrajine je takmer vyľudnené. Iba v jednom z desiatich domoch sa večer svietilo, ináč tma ako po útoku neutrónovou bombou. V Tescu vo Vranove nad Topľou bolo asi 50% rómskych kupujúcich. Týmto oblastiam ako aj Poipliu by podľa mňa výrazne pomohla vlna slovanských a európskych migrantov.

Dávna Slovenská zem nevznikla množením sa Slovenov, ale najmä pohlcovaním imigratov do Slovenskej zeme. Keď prebrali Maďari opraty v Uhorsku a ovládli centrum, začali sa všetky regióny pomaďarčovať dominoefektom. Maďari vedeli využiť školský systém, a preto najväčšia vlna pomaďarčovania v školách, hoci prebehla až koncom 19. storočia, bola pri uhorské minority devastačná. Maďarská vláda aj dnes veľkoryso dotuje svoje menšiny, aby boli pripravené na dobu, keď sa opätovne budú meniť hranice, alebo, ako vieme, žiadne hranice nie sú večné.

O tom, že čím viacej obyvateľov Slovenska, tým je viacej platiteľov daní, azda ani nemusím hovoriť.

3 thoughts on “Úvaha – Prečo je prijímanie migrantov dobré?

  1. Martin, prijímanie migrantov má aj svoje negatívne stránky. V tomto článku som sa zamýšľala nad tým, aké to má výhody. Migranti, to nie sú len Turci, Sýrčania a Arabi, ale aj Ukrajinci, Rusi, Srbi.

  2. Myslím , že týmto článkom ste ukázala , že ste v skutočnosti diletantka ktorá nemá šajnu o svete a o politike.
    Je hanba , že sa nazývate vlastenkou a ste schopná napísať takéto promigračné bludy.

  3. Západné štáty prijímajú utečencov, lebo ich obyvateľstvo vymiera, a bez prisťahovalcov by zostávalo množstvo prázdnych bytov, po ktorých by nebol žiadny dopyt. Druhou vecou však je, že majú stále množstvo voľných pracovných príležitostí, ktoré sa snažia obsadiť prichádzajúcimi obyvateľmi. Slovensko a ďalšie post-socialistické krajiny by nemalo kde prisťahovalcov umiestniť, lebo stále nemajú dosť bytov pre vlastných obyvateľov, ktorí by uprednostnili až jednočlenné domácnosti (viď Švédsko a pod.). Ďalším problémom je nedostatok pracovných príležitostí, keď veľa Slovákov ide pracovať do zahraničia za prácou a lepšími zárobkami. Z hľadiska príjmov je Slovensko stále poddimenzované, a teda chudobný štát. Pravda, pracovné príležitosti by aj boli (sociálne služby a pod.), ale miestne obyvateľstvo ich pre nízke príjmy nedokáže uživiť. Najskôr by sa museli vyrovnávať zárobky v štátoch EU, až potom by bolo možné porovnávať v nich aj prijímanie prisťahovalcov. Napokon sa veľa hovorí o preľudnení, takže by neprekážalo ani zníženie počtu obyvateľov v Európe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *