Aj mačky používajú svoj jazyk, nie cudzí

Aj mačky používajú svoj jazyk, tak prečo nie my?

Je to jasné, ľavým menám nikto nerozumie a potom sa stráca význam. Treba veci nazývať pravými menami.

Parlament? Kto už len tomu rozumie? Snemovňa je pravý výraz. Snemovňa je miesto, kde prebieha snem zvolených poslancov.

Pán poslanec? Nie, poslanec nie je pán, ale náš sluha. Mali by sme hovoriť sluha poslanec.

Poslanec? A čo tak zvolenec? V skutočnosti poslanci nie sú poslaní voliteľmi, aby tlmočili ich spoločný postoj, ale sú zvolení, aby tlmočili svoj vlastný postoj. Buď zmeňme zastupiteľskú demokraciu na poslaneckú, alebo poslancov nazývajme zvolencami.

Spomenula som demokraciu. Akáže demokracia? Kto tomu rozumie? Ľudovládie to je.

Minister? Ako honosne to znie, však? Viete, čo v preklade znamená minister? Služobník. To znie už horšie, však? Takže nie pán minister, lebo pán so služobníkom nejdú dohromady. Ale sluha služobník. Ale ja by som volila skôr pomenovanie správca.

Vzhľadom na to, že Slovensko vedie vojnu v Afganistane a bohvie kde ešte, naše ministerstvo obrany by sa malo nazývať ministerstvo vojny. Vlastne nie ministerstvo, ale služobníctvo vojny, alebo vojnová správa.

A čo premiér? Odvodené od primus, prvý. Po slovensky prvina, knieža, náčelník. Áno aj knieža znamená prvý, lebo kon znamená začiatok. Iz koni bä slovo (na počiatku bolo slovo, sprvoti bolo slovo). Náčelník je odvodený od načať, začať, prvý. Premiér je prvý medzi ministrami, prvý medzi služobníkmi. Sluha knieža.

A čo prezident? To je ten, čo vedie vojsko, vrchný veliteľ, čiže vojvoda.

Kultúra? Kultúra je pestovanie. Pestujeme cudzie, či svoje? Ak svoje, prečo to nazývame cudzo?

Kto je kontrolór? Protivník.

A inšpektor? Nazerač.

Policajt? Stráž alebo strážca. Policajná stanica by bola strážnica.

Aj mačky používajú svoj jazyk, nie cudzí. Tak prečo my nie?