Cyril a Metod – začiatok alebo začiatok konca našej kultúry?

Hlaholika. Cyrilo-metodský odkaz jazykovej slobody Slovákov, symbol odboja proti Vatikánu.

Hocikto vám môže povedať čokoľvek, trebárs aj niečo veľmi nepekné. Napríklad, že ste [veľmi škaredé slovo]. Môže to niekto spraviť? Môže. Zastavíte ho? Nie. Stať sa to môže komukoľvek a kedykoľvek. Mne, vám, dnes, zajtra. Existuje však účinná obrana. Pokiaľ sa práve nechcete súdiť, môžete sa proti dotyčnému ohradiť. Môžete mu povedať, že čo si to dovoľuje. „Ohradenie sa“ zmýva to zlé duchovné čaro, ktoré je spojené s urážkou.

Čoskoro máme na Slovensku 1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda. Štát sa na toto výročie poctivo pripravuje. V súvislosti s týmto výročím však pozorujeme snahy glorifikovať týchto pánov bratov. Ich príchod sa vo verejnoprávnej televízii v upútavke k dokumentárnemu seriálu prezentuje ako „začiatok našej kultúry“. Ak vám niekto tvrdí, že týmto príchodom sa „začína naša kultúra“, nie je to v skutočnosti urážka? A čo bolo pred tým? Skákali sme po stromoch ako opice?

Ak sa vám to tvrdenie nepáči, môžete sa ohradiť. Zmyjete tým to zlé duchovné čaro, ktoré sa s tou nepravdou spája. Týmto článkom sa ohradzujem voči tvrdeniu, že by príchodom Cyrila a Metoda mala začať naša kultúra. Naša predkresťanská kultúra je tu totiž dodnes.

Poďme si opísať svet pred Cyrilom a Metodom.

Sloveni mali vtedy vlastných bohov, ku ktorým sa modlili po slovensky. Tým, že Cyril s Metodom presadzovali v kresťanskej liturgii slovenčinu, v skutočnosti nesmerovali k novému vynálezu, iba sa vracali k starým zaužívaným zvykom. Ak Viching s pápežom spoločne zakázali slovenské bohoslužby, prečo to asi spravili? Nie náhodou preto, aby Slovenský národ duchovne zotročili a asimilovali? Aby ním manipulovali a prikazovali mu?

Predstavte si Ježiša. My nevieme, aký bol v skutočnosti, ani či naozaj existoval. Vieme len, že jeho zidealizovaná reflexia bola dokonalá. Myslíte si, že tento zidealizovaný Ježiš by zakázal slovenské bohoslužby? Podľa mňa nie. Tak prečo slovenčinu zakázali Viching s pápežom? Nie náhodou preto, že zastupovali zlo? Nezastupuje náhodou zlo samotná Katolícka cirkev?

Aký signál nám dala katolícka cirkev pápežským zákazom slovenského jazyka? Že náš jazyk nie je taký dobrý ako iné jazyky? Že my sami nie sme dosť dobrí na to, aby sme si zaslúžili bohoslužby vo vlastnom jazyku? Že náš jazyk nie je dosť dobrý na to, aby sme v ňom spievali? Nie je dôsledkom tohto duchovného poníženia fakt, že dnes v rádiach počúvame anglické piesne a na firmách používame anglické nápisy?

Čo nám vlastne priniesli Cyril s Metodom? Ježiša? Nič proti zidealizovanému Ježišovi. Sama by som mu podala ruku tak, ako aj on by isto podal ruku nielen mne, ale aj našim prírodným predkresťanským predkom. Ježiš by nevyrúbal ich posvätné stromy, ani posvätné háje, ako to spravili kresťania. Cyril s Metodom k nám nepriniesli Ježiša, ale kresťanskú duchovnú diktatúru. Ježiš bol v skutočnosti Katolíckou cirkvou zneužitý. Ježiš je ich obeť.

Ak chcete, aby sa niečo udialo v reálnom svete, musíte to najskôr vymyslieť vo svete myšlienok, v duchovnom svete. Napríklad taká žiarovka. Skôr ako bola vyrobená, musel ju niekto vymyslieť. Rovnako tak to funguje aj v prípade otroctva. Ak vás chce niekto zotročiť fyzicky, musí vás najskôr zotročiť duchovne. Našim duchovným zotročením je Katolícka cirkev. Pozrime sa, prečo je tomu tak.

Starý zákon, Levitikus 25, 44 – 46: „Čo sa týka tvojich otrokov a otrokýň, tých môžeš mať a kupuj otrokov a otrokyne z národov, čo sú okolo vás (teda aj Slovenov/Slovákov, pozn. Blažena Ovsená). Aj z detí prišelcov, čo u vás bývajú, môžete si kúpiť, aj z ich potomstva, ktoré od nich pochádza. Oni vám môžu patriť ako majetok a môžu ich zdediť aj vaše deti, aby boli ich majetkom. Môžete ich mať za stálych otrokov, ale nad svojím bratom, nad Izraelitom, nesmie nik z vás tvrdo panovať.“

Katechizmus katolíckej cirkvi, § 121: „Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma. Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu, lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná.“

Áno, niekto môže namietať, že aj Sloveni mali kedysi otrokov. Avšak to bolo kedysi a nikto dnes oficiálne netvrdí, že to bolo správne. Hoci Sloveni mali otrokov, predsa sa v kronikách zachovalo, že sa k nim správali lepšie ako ostatné národy, nakoľko im po čase umožnili vrátiť sa do svojej vlasti, alebo žiť v Slovenskej zemi ako slobodní ľudia.

Na rozdiel od nás, dnes tu máme legálnu cirkevnú inštitúciu, ktorá otvorene označuje zotročovanie Nežidov za Božiu inšpiráciu a trvalú hodnotu, lebo Starý zákon nebol nikdy odvolaný. Nie je to urážka? Čo si to Katolícka cirkev vôbec dovoľuje tvrdiť? (opäť som sa ohradila)

Ak by dnes nejaký Žid zotročil Slováka, podľa nášho sekulárneho štátu by to v poriadku nebolo. Avšak Katolícka cirkev by v tom asi problém nevidela, lebo Starý zákon stále platí a nikdy nebol odvolaný. Súčasťou Svätého písma pre Katolícku cirkev je totiž aj neodvolaný Starý zákon. Ak máte byť zotročený fyzicky, musíte byť najskôr zotročený duchovne. A v Svätom písme a v Katolíckom katechizme sa to explicitne duchovne schvaľuje.

Čo na to všetko naša Ústava?

Preambula Ústavy SR: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov (vrátane predkresťanských a nekresťanských, pozn. Blažena Ovsená) a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, …“

Naša Ústava síce spomína „cyrilo-metodský odkaz“, ale až za „pamätaním na kultúrne dedičstvo našich predkov“. Pýtam sa, ak oficiálne štátne velebíme Cyrila a Metoda, prečo oficiálne štátne nevelebíme aj pôvodné duchovno, predkresťanskú kultúru? Dobre, Ústava nehovorí o „velebení“, ale o „pamätaní“ na kultúrne dedičstvo našich predkov, vrátane tých predkresťanských. Prečo si teda oficiálne nepripomíname aj to predkresťanské a nekresťanské kultúrne dedičstvo našich predkov? Nenapĺňa sa tu Ústava.

Prečo naši predkresťanskí predkovia nemajú ani jeden štátom uznaný sviatok, zato kresťanských máme na mraky? Naša Ústava nehovorí, že máme mať kresťanské sviatky. Hovorí len to, že nadväzujeme na cyrilo-metodský odkaz. Čo je cyrilo-metodským odkazom? Oslavovanie nanebovstúpenie pána? Alebo odboj proti Vatikánu za vlastné práva?

Pamätajme podľa Ústavy aj na kultúrne dedičstvo svojich predkresťanských predkov. A tým, ktorí na to nepamätajú, to pripomeňme.

Čo všetko je dnes pozostatkom predkresťanskej pôvodnej kultúry?
Vianoce ako prerobené oslavy Zimného slnovratu (silný element Stromu), Veľká noc s korbáčmi z vŕby (silný element Stromu), vynášanie Morény, Turíce (silný element Býka), stavanie Májov (silný element Stromu), oslavy sv. Jána ako prerobené oslavy Letného slnovratu (silný element Ohňa, Slnka), cintoríny s krížmi (silný element Stromu, avšak bez ukrižovaného Slnka, zato s ukrižovaným Ježišom).

25 thoughts on “Cyril a Metod – začiatok alebo začiatok konca našej kultúry?

 1. Vidím, že sa téma značne rozšírila a je my stále ľúto, keď vidím medzi bratmi také nepochopenie.

  Bynk: Vieme všetci o Bilderbergery a podobných zoskupeniach voči čomu sa samozrejme máme na pozore, ale neochočia nás, pretože prestávajú ich soft zbrane fungovať, veci sa rýchle prejedajú (viď aj kresťanstvo), pán Brezinský stárne a s ním aj pán Soros a nemajú ekvovalent. Ak by siahli na tvrdé zbrane, tvrdými zbraňami aj zhynú.

  Slovak: Vidím Vašu úprimnú snahu o hľadanie stratených koreňov, veď prečo by ste ako hovoríte našli túto stránku cez DNA. Len nechápem, či ste sám pred sebou úprimný, totižto evolučná teória a kreacionizmus nejdu dokopy.

  Jozefš: Vďaka za Vašu múdrosť a nadhľad.

  Martin 123: Ak by ste sa už nemal kde pozrieť (pôjdem si obzrieť Ramianku či je to skutočne tak), tak zajdite na niektorý ruský server .ru, napr. http://www.pravdu.ru, alebo http://www.pravda.ru, najlepšie v azbuke. Myslím, že na svojej ochrane už pracujú.

  Blažena: Povedali ste to pekne, aj keď to láme uši, že ste Boh aj keď aj ja som Boh a aj Slovak je Boh, ba aj Slovačisko a všetci čo tu píšeme sme Bohovia. Teda ak to podškrtneme a zrátame sme si všetci rovní. V skutočnosti sme synovia a dcéry Božie a nie otroci a sluhovia Boží (viď moje ďalšie príspevky na temu Žiarislav). Pointa je však v tom, že ak sa ja chcem porozprávať s mojím predkom Bohom, nepotrebujem mandatára a žiadne mandantné zastúpenie, z ktorého dodnes u niektorých ľudí ťaží cirkev. Pasuje sa do role prostredníka a tak je to našrúbované aj v svätom písme. Kto číta a vníma a dáva do súvisu nájde veľa vnútoprnej nesúrodosti aj Biblii a protirečiacích si výrokov. Záverečný výrok hroziaci všetkým, ktorí by čokoľvek pridali alebo ubrali zo svätého textu hovorí za všetko. Totižto ten, ktorý to tam zapísal dobre vedel prečo.

 2. Zdá sa , že po zrútení Ramianky sa budem uchyľovať zasa sem. Rozbehli ste veľkú náboženskú dišputu a pritom sa mi zdá, že pokiaľ niekto nie je „fanatikom“ v podstate ľahko prekukne -súc veriacim- že Ježiš ANO, piramídny sistém zvôle Vatikánu-NIE.

  príkladným bodom by mohlo byť p.Ovsenej „JA SOM BOH-pre seba“-VEĎ TO SÚ PARAFRÁZOVANÉ JEŽIŠOVE SLOVÁ ! Kde je problém ?

  A to sme sem ešte nazatiahli pre Slováka -pravdepodobne nestráviteľnú tému božieho syna- ako SLOVENA.Navyše , že ten preduchovnelý chlapík hovoril SLOVENSKY (Sloven – nie jazykom Slovákov ! Ale SLOVENOV ! tzv. Aramejsky )

  Poznám už mimochodom veľa „mimokostolných“ -novodobých kresťanov-Ktorí sa dokonca v snahe vyhnúť sa celej Vatikánskej mašinérii stretajú , ako prvý kresťania po domoch a po večeroch si čítajú z BIBLIE…

 3. Krestanstvo je iste na prvý pohlad celkom pekné a úctyhodné náboženstvo, plné mnohých právd a vznešených ideálov, ale Ježiš by sa musel v hrobe trikrát obrátit, ešte štastie že vstal z mrtvých, keby videl čo jeho verný spravili z krestanstvom už necelé tri stovky rokov po nom. Korupcia, fanatizmus, kto nie je s nami ten je proti nám, pýcha, násilie, dogmatizmus, križiaci, inkvizícia, a mnohé iné veci… za 2000 rokov totálne zdiskreditovala krestanstvo ako také. A ak si zoberieme vzor zo Sodomy, kde malo byť 100 zlých skutkov prevážených len jedným dobrým, tak na miskách týchto váh by sa už krestanstvo dávno prepadlo do pekla. Týmto ale nevyzdvihujem žiadne náboženstvo, ani islam, ani budhizmus či čokolkvek iné. Všetky náboženstvá totiž budovali ľudia, a čím väčšie a silnejšie bolo náboženstvo, tým viac pritahovalo násilnikov a vrahov bažiacich po moci a peniazoch. Toto je osudom všetkého kde sa k moci dostanú ľudia. Ved napokom ani komunizmus ako idea vôbec nie je zlý systém a musím povedať že má s krestanstvom ovela viacej spoločného ako terajší kapitalizmus. Ale vieme všetci ako to dopadlo, hned na začiatku sa dostali k moci ľudia ako Lenin, Stalin, Berija, a vznešená idea zomrela ešte prv ako sa plne rozvinula, pretože ľudia čo šíria nejakú ideu vôbec nebývajú hodný samotnej idey. Ano pán Slovák, krestanstvo je síce pekná vec, ale nikdy nenájdete ľudí ktorý by ho na jeho čele priviedli k jeho vlastným skutočním hodnotám. Všetko čo sa totiž prezentuje navonok je len pekné pozlátko, vnútro, krásnu vonavú čokoládu už všetci zožrali. Krestanstvo už stratilo moc ktorú malo v stredoveku a prenechalo ju velkým korporáciam, bankám a podobným mimovládnym organizáciam kde sa vedú skutočné nitky tohto sveta. Masy ľudí, zblbnuté krestanstvom a novodobým intenacionalizmom, tzv svetoobčianstvom, ako krásne sa to maskuje, radi a ochotne strčia hlavu do nového chomúta ktorý sa na nás už teraz pletie. Ráta sa stým že sa už nezobudíme a ak áno že už bude neskoro. Očipujeme si domáce zvieratá, potom sami seba a nakoniez z nás budú novodobý otroci, pracujúci pre pár vyvoleních za pár drobných, selektívne kastrovaní, aby sme sa príliš nepremnožili a spokojný, že sme svetový krestania, ponúkneme aj tretie líce, každfému kto on požiada, ustúpime pred národnostnými menšinami, pred pristahovalcami, pred globalizátormi a pred zahraničními podnikatelmi. Ale netýka sa to len nás Slovákov, takýto bič sa pletie pre ľudí na celom svete. Ušetrený nebude ani robotník v amerike, ani rolník v rusku. Takáto vízia budúcnosti je presne podla gusta všetkých novodobých Napoleonov, Hitlerov, Alexandrov Macedónskych a Cézarov, pretože malá skupinka ľudí, bude mat moc nad celou planétou, a nikto ich nebude môct kontrolovať, pretože oficiálne budeme mať volených zástupcov, svetového prezidenta a za všetko zlé si budeme môcť akože sami, správnou a nespravnou volbou. Akoby na tom záležalo. V USA majú len dve strany ale de facto je úplne jedno či vládnu demokrati, či republikáni, pretože zahraničnú politiku to pozmení len minimálne, skôr formou ako obsahom a o domácej škoda hovoriť. Sveta sa zmocnuje Zlo, a krestanstvo bude v skutočnosti jeho hlavnou bránou ako obalamutiť ľudí a prinútiť ich mu odovzdať všetku svoju poslednú moc ktorá nám ešte zostala.

 4. Čo je lepšie pre dnešného človeka ? Ctiť svoju Zem ako živú bytosť alebo sa chovať podľa biblie? Asi to prvé!
  Prišli vedci do amazonského pralesa k šamanovi a ukázali mu vesmírnu mapu, vedel pomenovať dvesto objektov a je to indián, ktorý hovoril vedcom, že tam cestoval okolo. Tak akýže to je kresťanský pokrok, keď všetky vedomosti Máyov a iných kultúr zlikvidovala cirkev a oni majú tajnú knižnicu už stovky rokov a iné ničomnosti vykonávali po celom svete? Války sa viedli a vedú pre aké dobro i v súčasnosti? Toto neučil Ježiš a ani svojich druhov, cirkev a viera nie sú totožné. A nemám na mysli len katolickú cirkev, ktorá musí byť v protiklade k islámu.
  Drž sa svojho kopyta, a snaž sa akceptovať každého jedinca okolo seba, ak nekradne a neobmedzuje ľudí okolo seba, do Európy patri kresťanstvo a nie islám (Kosovo je príklad)!
  .

 5. Nie je len kritika a odmietanie, musíme si hlavne uvedomiť, čo je pre nás najhlavnejšie, pre nás Slovákov. Nemusímme riešiť, čo je najhlavnejšie pre susedné a iné národy. Najprv musíme posíliť vnútorne seba a potom prichádza spolupráca, či obchod s ostatnými okolitými národmi. Nesmieme hľadieť najprv, čo chcú iný po nás a prispôsobovať sa , to je cesta do otroctva. Máme svoju cestu, nie prevzatú od iných! Je smiešne, že my Slováci máme oči navrch hlavy, keď sa pozeráme na západnú civilizáciu a poklad máme za dvermi, je to veľké Rusko, už dávno sa malo riešiť obnovenie spolupráce s ním. Vieme, z histórie, čo bolo, ale je už iná situácia a máme výhodu, že vieme posúdiť po 20 rokoch (z prava V i z ľava Z), čo chceme a čo nechceme. Z histórie vieme, ako často sa to opakuje, každých X rokov, že západ nás nezachrání, ba naopak, aby zachráni seba. Rusko s Putinom po cyperskej bankovej rošáde to dobre vie. EU obmedzuje zákonmi vlastných ľudí v slobode, sú o tom dokumenty a história sa znovu opakuje a budú na svete nový mladý ľudia bez povedomia tejto histórie a starý odumrú. S touto naivnou (tzv. debilizmom) nevedomosťou u ľudí počítajú všetci, ktorý majú nejakú moc.

  Takže, nezáleží na tom akú má kto vieru, ale ako to mysli so Slovenskosťou doma.

  Pre Martina 1983, je smutné, že je to pravda a bolo to i tu pí. Blažena Ovesná to potvrdí i na Panslovanskej únii i u p. Hrnka a na iných Slovenských portáloch. Už by sa tým mala zaoberať polícia, ak v tom nemá prsty.. Sorošovci a spol. sú pravdepodobne hlavný kandidáti. Vieme že mimovládne organizácie operujúce v post-komunisticjkých krajinách sú ich trójskými koňmi, toto zredukoval prezident Putin v Rusku a vždy si pripomňme, ako Bržežinský nenávistne (toto je potreba podčiarknúť má polské korene?!) prorokoval, že Slovensko nedožije ani tri roky! Musíme to mať na pamäti, pretože neprajníci nespia!!! A Rusi majú lepšiu pamäť, ako máme my (malé národy), čo je zahanbujúce až trestuhodné, na likvidáciu slovenskej samostatnosti.
  Musíme (malé národy) si vziať príklad z Izraela, veď sa pozrime, ako to urobili neprajníci Srbska (nášho bratského národa) s Kosovom a my sa budeme medzi sebou škriepiť o to, či C-M bol taký a onaký. Každý jeden i druhý má pravdu, nemáme dostatok informácií o tomto, nie sú to naše správy, sú to tendenčné najhoršie polopravdy. A moja verzia o kráľocisárovi Svätoplukovi je taká, že bol náš i Moravákoch a bojoval za svojich Slovenov Veľkej Moravy a nepodsúvajte mu, že vyhnal Učeníkov, urobil to Viching a jeho prisluhovači. Je iná vec, či to bolo dobré a či nie pre ďaľší vývoj Slovenov. Bitie hláv o múr a podobne akcie sú pre tých, čo vidia svet dvojfarebne.

  Takže história je našou matkou múdrosti, obyčajný ľudia sa menia, ale mocichtivý majú hlavu stále tú samú! Veď len posúďte srbského (podľa dr. Deretiča) Alexandra Veľkého a jeho chápanie vier v dobytej ríši, to je diametrálný rozdiel.
  Posilnenie Slovenskosti je tou našou jedinou vierou!

 6. Pani Ovsená!
  Tak, tak. Teraz ste to napísali správne. Prírodné náboženstvo je príliš jednoduché a jeho vyznávači skĺzavajú do materializmu, prípadne až ateizmu. Ako vy. Áno, presne ste vystihli rozdiel medzi vami a mnou. Medzi materializmom a kresťanstvom je práve ten rozdiel, čo uvádzate. Vaša definícia JA=BOH potvrdzuje to, čo som napísal nižšie: jedine kresťanstvo dokáže okresať EGOIZMUS a barbarstvo ľudí a pretvoriť človeka “mysliaceho” na človeka “cítiaceho”.
  Takže musím trpezlivo hľadať iné stránky, kde by som sa dozvedel niečo pravdivé o našej histórii. A vy viete, že ich je na tom veľkom internete strašne málo.

 7. Pan Slovak
  z coho a k comu povazujete krestanstvo ako vychodiskom v tej dobe a aj dnesnej.
  Co sa tyka tej doby, tak Sloveni krestanstvo nepotrebovaly, pred uz pred jeho prichodom mali nasi predkovia mali vieru s vyssimi hodnotami jak krestastvo tej doby. Uz len to ze prepustali otrokov naspat do ich vlasti, ba im este dovolili ostat medzi nimi a to vtedy a davno predtym ked CaM napisali ten zakonnik kde sa spomina aj predaj do otroctva, nenanucovali ich vieru zakazovanim inej a pod
  Tak asi tazko bolo krestanstvo pre nich vychodiskom. Ked nemali od coho utekat , ked povodna viera im davala duchovnu aj fyzicku silu. Ked s touto vierou zili uz stovky rokov pred Kristom a ktora sa tiez vyvijala.

  A este k vasmu “V minulosti a žiaľ aj dnes jedine kresťanstvo dokáže okresať egoizmus a barbarstvo ľudí a pretvoriť človeka “mysliaceho” na človeka “cítiaceho”. Samozrejme, každý má právo na názor“

  A co bolo krestanstvo v tej dobe , nie nahodou tiez barbarstvo- upalovanie, mucenie, habanie majetkov ( a to vsetko v mene Boha) A ze pretvori cloveka v mysliaceho a citiaceho.. To co akoze nasi predkovia “necitili“ a “nemysleli “ pred prichodom krestanstva?
  Dajte si klapky dole uz konecne.
  Krestanstvo dokonca ani nic nove nepriniesli nasim predkom, ba dokonca preberalo sviatky a ine od povodnej viery

 8. Pani Ovsená:
  Pletiete dokopy Judaizmus a kresťanstvo. Podstata kresťanstva – všetci rovný pred Bohom. A to bolo v čase, keď otroctvo krásne fungovalo.Vymýšľate si príbehy o sraní do zlatej misy. Čo si mám o vás myslieť? Vôbec ste nepochopili kresťanstvo. Proste proti nemu bojujete (pretože bol Ježiš Žid?) a nedáte si tu prácu niečo z toho pochopiť. K ostatnému je zbytočné sa vyjadrovať.
  Pán Slováčisko:
  Prijatie kresťanstva neberiem ako najvhodnejšie náboženstvo pre slovenský národ. Ale ako jediné východisko pre Európu. Dokonca ani nie pre danú dobu, ale aj pre dnešnú dobu. V minulosti a žiaľ aj dnes jedine kresťanstvo dokáže okresať egoizmus a barbarstvo ľudí a pretvoriť človeka „mysliaceho“ na človeka „cítiaceho“. Samozrejme, každý má právo na názor.
  Čo sa týka opisu zákonov kresťanskej VM. Predstavte si, že dnes u nás funguje potratový zákon a pre niekoľko tisíc detí platí ortieľ – abortus. Ak sa niekto o 1000 rokov pozrie na náš zákon, neobviní kresťanov tejto krajiny z barbarstva, pretože si nevážilo život svojich potomkov? Veď okolo 90% obyvateľstva sa predsa hlási ku kresťanstvu. Ale my tu dnes žijeme a dobre vieme kto a ako robí zákony. A že je to v priamom rozpore s kresťanstvom. Tak sa skúsme pozrieť tak aj do minulosti. Náboženstvo ostáva čisté a podáva sa ďalej z generácie na generáciu. Ale spôsob života, zákony, vzťahy medzi ľuďmi, to všetko sa vyvíja pomaličky – krok za krokom. Ak budeme naozaj kresťania, potom príde niečo ešte lepšie, vyššej kvality. A ľudstvo sa bude ďalej zdokonalovať. A toto je aj pre p. Ovsenú: ľudstvo kráča pomalými krokmi. Najprv aspoň prírodných bohov, za ktorými si ľudia ešte nevedeli abstraktne predstaviť Boha-Stvoriteľa. Potom predstava jediného Boha, ale ešte stále za ním v strachu vidiac silu zabíjajúcich bleskov, nekonečného mora, či spaľujúceho slnka. Potom milujúceho Boha-Otca. Ale má vôbec cenu Vám toto rozprávať?
  Čo sa týka toho, že sme boli silný – no boli. A čo nám to pomohlo? Sila je strašne málo. Svätopluk mal väčšiu silu ako Rastislav. Svojim deťom odovzdal mocnú ríšu. A? A nič. Koniec. Ak by som to napísal veľmi hrubo – Rastislav bol štátnik. Svätopluk dobyvateľ. Len dobyvateľ. Aj dnes ľudia skôr oslavujú dobyvateľov. Žiaľ.
  Pre všetkých:
  Keď som si prečítal niekoľko článkov z tejto stránky, hoci som s mnohými vecami nesúhlasil, nadobudol som dojem, že sú tu ľudia, ktorí chcú pozdvihnúť našu Slovenskosť a Slovanskosť. No čím viac som túto stránku navštevoval, tým som bol viac sklamaný. Prehnané vyzdvihovanie všetkého, čo by sa dalo nazvať slovenským a odmietanie až nenávisť ku všetkému, čo slovenské nie je.
  A to vracanie sa do minulosti a glorifikovanie všetkého predkresťanského, čo tu bolo. Nehnevajte sa, to akoby ste odporúčali Papuáncom, aby naďalej jedli svojich spoluobčanov. Veď to je predsa ich dokonca nedávna minulosť. POZOR TOTO BOL IBA PRÍKLAD. Bol by som nerád, aby mi teraz niekto vyčítal, že tvrdím o Slovanoch, že boli ľudožrúti.
  Asi túto stránku nebudem odporúčať svojej rodine, či priateľom. Lebo tadiaľto cesta nevedie.

 9. pan Slovak.
  Zasnem nad vasou naivitou. Vy beeriete prichod, teda vpad krestanstva na VM ako vykupenie pre slovensky narod, ze vdaka nemu sme mohli byt uznany, ze vdaka nemu sme mohli hrat prim.
  To je ako keby ste dnes povedali ,ze Slovensko moze hrat prim po vstupe do EU ci NATO. Blbost.
  Pochopte jednu vec
  Pred prichodom krestanstva sme neboli nuteny ( nie nemuseli sme ) byt niekym uznany. Lebo sme boli taky velky a silny, ze sa nas bali vsetci naokolo. Su o tom aj pisomnosti
  Oslobodnte troska svoju mysel od vnimania krestanstva ako vyvoleneho nabozenstva pre nas, alebo ako stupienok pokroku pre nas. Troska si pozistujete o povodne viere atd.
  Taktiez si precitajte Sudny zakonik ludom a hlavne ten prvy zakon. A predstavte si zeby takyto zakon alebo podobny chcel uplatnit niekto teraz. Napr si predstavte, ze dnes by vam zobrali cely vas majetok , za to ze ste boli v kostole. Co by ste na to povedali.
  Nakoniec taketo zakony sa nasich predkov vyuzivalo este viackrat po prichode CaM .
  A este jedna vec.
  Stoji za zamyslenie , preco sa doteraz CaM vykresluju pozitivne a tlaci sa slovenskemu narodu do hlavy, ze nam doniesli pismo, kulturu a predtym sme nemali nic, akokeby sme boli polopice. Zmazanie videa z youtube v predposlednom clanku od Ziarislava, kde sa vyjadruje o praktikach CaM je jasnym dokazom. Dodnes ma niektko z niekoho strach.
  Snad pochopite kto z koho.

 10. Dobrý deň!
  Zdravím všetkých prispievateľov.
  Po uplynutí stoviek rokov od zániku Veľkej a či Mohutnej Moravy, môžeme sa zamýšľať nad tým, čo spôsobilo jej zánik. Môže to urobiť každý prispievateľ a má na to svoj pohľad. Aká to bola doba? Iná ako je dnes naša, ale zároveň i rovnaká. Sme dnes informovanejší a vzdelanejší, ale zase sme niečo stratili z tej našej pôvodnej predkresťanskej kultúry. Pominuvšie roky boli svojím spôsobom hektické a barbarské už za ranných kresťanov, preto i tie roky za ranného stredoveku neboli iné, ale sú i dnes iné? Čo bolo a je tou mierou, že môžeme dať (do určitej miery), rovnítko medzi týmito dobami?

  Je to sloboda a nesloboda jednotlivého človeka- jednotlivca na systému, na štátu, na zamestnavateľovi, na energii, na jedle a pití, na naších túžbach, prianiach a iných požitkoch

  Ako sa toho všetkého zbaviť, či už po jednotlivých častiach, tých najviac ohrozujúcich náš život ?¨
  Vieme, že základné potreby každý potrebuje do nejakej miery.
  Čomu sa môžeme odpomôcť:
  – fotovoltaické články nás zbavia závislosti na energii od systému a volná magnetická energia pre naše el. prístroje
  – vlastný chov a pestovanie na našej pôde nás zbaví závislosti na systému, ale budeme odvádzať nejakú daň
  – vlastná výroba látok a tým i výroba odevov;
  – nenechať si sprivatizovať vodné zdroje, aby sme mohli piť nezávadnú vodu;
  Ak toto bude mať zaistené každý jednotlivec, bude čas i na vieru, čo naši prekovia mali, či už predkresťanský a i po VM !!!

  Z našej histórie Slovenov pred i post-komunistickej, vieme, čo je to nesloboda a závislosť na šamanovi, na náčelníkovi, na veľmožovi, na otrokárovi, na iných -OVI, na všetkých, ktorý nám niečo demagogicky vtĺkali do našich sedliackých mozgov. A my sa neustále dávame zlákavať na ich ničomné reči.

  Sme schopný, takéto ničomné reči a prijaté zákony a nariadenia odmietnúť, keď sa overili praktickými skúsenosťami?

  Ano sme schopný, chýba naša spätná reakcia v každej dedine, obci a štvrtiach miest , aby sme ju prejavili u konkrétnych volených zástupcov, nie poskrývaných za kadejakú stranu. A zároveň mali potrebné informácie, ktoré by každý jeden z nich mal na svojej internetovej stránke.

  Na začiatku som chcel napísať pár viet, tá najhlavnejšia je táto:
  Všetky totality potrebovali a potrebujú otrokov, v súčasnosti nezamestnaných, ktorý nemyslia. Kvôli tomu, aby mohli pracovať ako bezprávny otroci, na tom, čo potrebuje vláda, kráľ, strana a pod.
  Najlepšie na tom je však ten protiklad! Otrok i nezamestnaný mali a majú čas premýsľať o všetkom možnom a to je tá dobrá správa pre nás!

 11. pre Slováka

  Ja mám na to svoj názor a Vy zase svoj,ale polovyčné rozhodnutia robiť nemôžme,kresťanstvo ktoré u nás šírila cirkev neni to pravé orechové pre nás Slovenov už len z toho dôvodu že kvoli nemu trpeli milióny ľudí po celej Európe ale aj Svete-kde sú dnes národy-kmeňe ktoré sa držali svojej (aj našej) pôvodnej viery? Obodriti,Prusy,Drevľania,Polabský Slovania,Lužický Srbi,Stodorani,Habolani…aj cca 9 mil.obetí na Ukrajine v priebehu 10-11 st.by nám o tom vedelo čo to porozprávať..

 12. Pani Ovsená, ešte sa vyjadrím , v čom s Vami nesúhlasím (na margo článku Cyril a Metod – začiatok alebo začiatok konca našej kultúry?).
  1. Píšete:Sloveni mali vtedy vlastných bohov, ku ktorým sa modlili po slovensky. Tým, že Cyril s Metodom presadzovali v kresťanskej liturgii slovenčinu, v skutočnosti nesmerovali k novému vynálezu, iba sa vracali k starým zaužívaným zvykom. Ak Viching s pápežom spoločne zakázali slovenské bohoslužby, prečo to asi spravili? Nie náhodou preto, aby Slovenský národ duchovne zotročili a asimilovali? Aby ním manipulovali a prikazovali mu? – Tým že C a M presadzovali slovenčinu, tak to bol naozaj nový vynález (rozpíšem v inom bode). C a M – kresťania, presadzovali slovenčinu proti názoru Vichinga a vtedajšieho pápeža – tiež kresťania. Viching – germán, nepresadzoval starogermánčinu, ale latinčinu – oficiálny obradný jazyk kresťanov. Takže máme tu dva kresťanské prúdy. Prečo obviňujete kresťanstvo z odnárodňovania? Ide tu skôr o jednotný dorozumievací jazyk. Porovnaj dnes napr. lat. v medicíne. Alebo angličtinu v informatike.
  Nespomenuli ste druhý významný čin C a M. Vytvorenie cirkevnej provincie na území VM. Pápežovi určite išlo o šírenie kresťanstva v Európe a musel odhadovať, kto bude v Európe určujúca sila. Išlo hlavne o dostatok argumentov C+M. Nebolo jednoduché sa rozhodnúť. Franská ríša verzus VM, Nakoniec sa pápež dal presvedčiť a uznal Slovanský jazyk za liturgický. Ďalší pápež to síce o pár rokov opäť zakázal , ale provincia ostala. To, že sme si vyhnali z tejto provincie vlastných biskupov, je zase len chyba našich kniežat – tradičné rozdelenie sa. A nechváľte Svätopluka, že zasiahol proti kresťanstvu. On sa v žiadnom prípade nepostavil proti šíreniu nového náboženstva. On sa postavil proti Slovenčine a kolaboroval s Vichingom.
  2. Odstavec o názoroch Ježiša na zakázanie slovenských bohoslužieb – irelevantné sa vyjadrovať k takýmto špekuláciam.
  3.“Aký signál nám dala katolícka cirkev pápežským zákazom slovenského jazyka? Že náš jazyk nie je taký dobrý ako iné jazyky?“ – To čo v bode 1 plus pripájam: Nešlo o iné jazyky. Išlo o hebrejčinu, ktorá sa v tom čase pre kresťanské bohoslužby asi ani nepoužívala, potom o latinčinu – v tej dobe svetový jazyk a gréčtinu. Toto a len toto bolo počas 1000 ročného kresťanstva. A vlastne aj počas ďalších 1000 rokov. Zmenilo sa to až v 20. storočí. Tak nerozprávajte o nejakom pohŕdaní Slovanov, čo slovanského jazyka. Pre predstavu. Ako keby sme dnes hovorili o latinčine, angličtine a napr. o francúzštine. No a k takejto silnej zostave teraz príde niekto a chce tam pretlačiť jazyk, ktorý sám ešte len „kodifikoval“, resp. práve teraz preň napísal písmo. Čo chcete od pápeža? Veď sa rozhodoval pri minimálnych informáciach. e-maily nechodili. Cesta z VM do Ríma trvala niekoľko týždňov. Rozhodol a nepovolil. Potom sa dal presvedčiť. Zvážil, rozhodol a povolil. Prečítajte si, čo som písal predtým – hebr, lat.,grek. A k tomu nový slovanský jazyk. To je proste niečo fantastické! Napadlo vás vôbec niekedy, aké to bolo uznanie Slovanov? Nie odnárodnenie. Uznanie! Ale to vy predsa musíte vedieť. Nedokážete pre vašu zaujatosť ku kresťanstvu objektívne zhodnotiť tieto fakty?
  Ďalší pápež slovanský jazyk zakázal. Niet sa čo čudovať. Svätopluk kolaboroval s Vichingom. Bolo jasné, že Slovania nebudú hrať v Európe prim. Utvárali sa koalície s germánmi proti okolitým slovanom a opačne – germáni v spolupráci s inými Slovanmi bojovali prost VM. Načo ďalší liturgický jazyk nič neznamenajúceho národa? Toto je môj pohľad na rozhodnutia pápežov v danej dobe.
  3. Ďalšie odstavce sú plné invektív na kresťanstvo a hlavne na katolícku cirkev (hoci vtedy sa to ešte takto nedelilo. Ale asi tým myslíte skôr pápežstvo). Ďalšie invektívy sú na dnešnú? vládu a politikov. K týmto odstavcom len toľko – ak chcete (chceme) presadzovať naše národné záujmy, nesmieme v rámci národných hodnôt otvárať iné otázky. Hlavne nie politické a náboženské (prípadne inak filozofické). Lebo práve týmto rozbijete celý národný šík. Viete, národný môže byť aj komunista, aj silný pravičiar. Rovnako ateista ako katolík či evanjelik. Ako chcete veliť síce armáde, ale rozdelenej na malé skupinky ťahajúce každý za svoj koniec? Ako chcete, aby rešpektoval katolík vaše názory, keď útočíte a urážate skupinu do ktorej patrí. Niekedy sa mi zdá, akoby práve do týchto národno záujmových skupín boli importovaný ľudia, ktorí tu takéto rozdelenie programovo zavádzajú. Dúfam, že sa mýlim.

 13. Pre Logofat:
  1. Nemusíte byť zhovievaví.
  2. Minulosť je dôležité študovať, ale vrátiť sa 1500 rokov dozadu je blbosť a popretie vývinu. To by som neželal žiadnemu národu.
  3. Nezažil som žiaden kultúrny šok. Vážim si svojich predkov. Aj keď je vyššia pravdepodobnosť, že R1a nevlastním (štatislticky podľa výskumu ju vlastní „len“ 40 % obyvateľov Slovenska. A to ešte nehovorím, o génoch svojej matky) Dnešná civilizáia zďaleka nekončí. A ak, tak určite nie kresťanstvo. Aj veľký Rím skončil a čo? Tiež to nebol žiaden výbuch. Prišlo to pomaličky a prerodilo sa to na niečo s vyššou kvalitou. Vývoj sa nezastaví ani dnes. Ľudia na vlastnej koži okúsia dôsledky odklonu od kresťanstva (alebo nevidíte, že morálny a z toho vyplyvajúci ekonomický marazmus tkvie v nedodržovaní kresťanskej filozofie?). Všetko nebadane padne a na podhubí dneška vyrastie niečo nové a čuduj sa svete, nevrátia sa ľudia späť o 1500 rokov, ale vznikne zase nová kvalita spoločnosti. Ono sa to tak už deje tisíce rokov a verte, bude sa to diať aj ďalšie tisíce rokov. Takže ak šok, tak niekto iný. Určite nie ja.

 14. Pre Martina1983.
  No neviem, či nám C a M zničili kultúru starú 1000 rokov. Skôr to vidím tak, že ich príchodom sme mohli hrať vo svete prím. Žiaľ, rozhádanosť nám príslovečná nás zničila tak, ako niekoľkokrát aj potom. Ak uznám, myslím aj Vašu teóriu, že Germáni boli vlastne Slovania(Sloveni?), tak potom Európa bola naša. Kto nám ju a prečo zobral? No zobrali nám ju Slovania, ktorí prijali neslovaský jazyk a písmo (germáni), zobrali nám ju Slovania, ktorí prevzali kultúru a jazyk od pár bojovníkov na malých koníkoch (Maďari). Takže náš koniec sme si privodili sami. A nebyť C a M, aj my by sme dnes nehovorili slovanským jazykom. A ani Srbi, Chorváti, Bulhari,… Dobre, dá sa o tom polemizovať, ale určite sme mali po C+M lepšiu východiskovú situáciu. Určite by som im ďakoval a nie ich obviňoval z odnárodňovania. Nakoniec, je pravdepodobné, že aj oni boli aspoň z časti „naši“. To ostatné čo píšete je v rovine domnienok a špekulácii, k tomu sa nebudem vyjadrovať.
  Takže jedna rada pre nás všetkých. Nerozdeľujme sa zase. Je nás málo. Radšej by som odporúčal sústrediť sa na Y-chromozón a nehľadal by som si nepriateľov. Lebo tu nie my, ale Maďari a aj Germáni majú problém. O R1a bude bitka (asi už aj je).
  A ešte k tomuto: „Tú poslednú vetu myslíte vážne( z pohľadu nás,z pohľadu na dianie u nás v 9,10,11 storočí).Prosím,čo podĺa vás bolo negatívne na našich zvykoch,kultúre,náboženstvo?V akom zmysle sme boli statický a nevyvíjali sme sa?“
  Nie, nemyslím to vážne a ani som to tak nenapísal. Hovorím, že by bolo zlé, keby sme boli statický a bez vývinu. To by bol náš koniec. Vyvíjali sem sa. A postavili sme našu kultúru na pevné základy, z ktorých čerpáme dodnes. Kde sú v Európe národy, ktoré si ponechali „svoj“ „primitívny“ (to bude zase ohlasov za tento pojem) spôsob života? Proste neexistuje.

 15. Takže postupne.
  Pre p. Ovsenú:
  1. Áno, zdá sa mi vhodné ospevovať M,M,L,J. To neznamená, že ospevujem len ich. Ospevujem aj našich. Rastislava za štátnickú múdrosť, Svätopluka ako výborného vojenského stratéga, Gorazda ako múdreho kňaza,…(bude zle, keď som nespomenul Pribinu?) Prečo máte problém s chválením napr. Jána, či dokonca Ježiša? Len preto, že nie sú naši? Láska k vlastnému národu nesmie prerásť k nenávisti k tým „cudzím“. Lebo kto sú vlastne tí cudzí? Viete čo hovorí Y-chromozón. Tí „naši“, to sú bratanci z prvého a tí „cudzí“ z druhého kolena. Najprv budem milovať svojho otca,matku, súrodencov, potom svoje okolie, svoj národ, ale nakoniec aj každého iného človeka, lebo nakoniec všetci sme bratia. A ak mi ten vzdialenejší donesie niečo dobré, tak to určite prijmem. A kresťanstvo, to bolo a je to dobré. A ešte určite niekoľko desiatok generácií bude dobré, či sa už niekomu páči, či nie. Neodsudzujem náboženstvo našich predkov. Bolo na tej úrovni, na ktorej sme boli pred 1000-1500 rokmi. Ale bolo to naozaj len prírodné, primitívne náboženstvo, založené na uctievaní vtedy nevysvetliteľných prírodných síl.. Ak je to pre Vás dostatočná životná filozofia, prosím. Ale objektívne kresťanstvo je na ďaleko vyššej úrovni. A teraz by som od Vás nechcel počuť o pálení čarodejníc, inrtigách v cirkvi, či ekonomickom zdieraní ovečiek. Nie som z tých, ktorí sa neobjektívne pozerajú na kresťanstvo. Napriek tomu všetkému opakujem, kresťanstvo je na ďaleko vyššej úrovni ako ktorékoľvek prírodné náboženstvo. Ale to už zachádzame do inej oblasti. Vráťme sa teda ešte k nášmu slovanstvu a k prijímaniu podnetov z okolia. Vaša teória nepreberania žiadnych podnetov zvonka je scestná. Taký národ nemá šancu prežiť. Tak ako jedinec, ktorý sa narodí a musí sa celý život učiť, tak aj národ. Môžeme sa síce niekedy ohliadnuť dozadu a lamentovať, že vtedy ako deti boli sme čistý a nepoškvrnený. Ale nemôže sa prestať učiť. A je len na tom jedincovi, aby si vybral len tie dobré veci. Samozrejme, nie vždy sa to podarí. A národ? To je podobne. Vlastne ľudstvo je to dieťa, ktoré sa narodilo niekde v Afrike. A teraz sa učí a dospieva. Musí sa učiť. A musí si vyberať, čo je pre neho dobré. Ak by sme to nerobili, boli by sme stále na úrovni tých našich prarodičov z Afriky. Nemusím snáď vysvetlovať, že tak ako sa mi pozeráme do minulosti a lamentujeme nad starými slávnymi časmi našich predkov, tak sa pozerali aj pred 1500 a zrejme aj pred 15 000 rokmi. Základná vlastnosť ľudstva je „dospievanie“. Neviem, koľko máte rokov a či to z toho vyplýva – nepozerajte na svet tak negatívne. Dejiny ľudstva nie sú náhoda. Niekam spejú.
  Ešte poznámka k tým apoštolom. A samozrejme sa to týka aj samotného Ježiša. Keby apoštoli tak lipli na svojom „národnom“ako niektorí z nás, nikdy by neprišli z myšlienkou zrušenia vyvolenosti svojho národa. A o tom je celé kresťanstvo. Takže je ich za čo ospevovať.

 16. a ono existuje náboženstvo bez boha? Všetky náboženstvá sveta nás učia v čo máme veriť,ako sa máme správať,a aké rituály máme vykonávať,v každom náboženstve je pilier viery boh,bohovia alebo aj ten jeden s velkým „B“ a všetko okolo nich sa točí,takže spojenie náboženstvo=boh,bohovia,Boh vidím ako opodstatnené.

  „katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.“
  a z čoho vyučuje-vychádza katechyzmus,nie nahodou z biblie?aj v tomto som len laik,ale kľudne ma opravte neni pravda,že katechyzmus je len akési vysvetlenie božieho slova,čiže biblie pre obyčajný ľud?

 17. kolegovia, možno by sme mohli byť voči niektorým novým návštevníkom trochu zhovievavejší. ja sám som kresťan a veľmi ťažko som si pár mesiacov v hlave zrovnával, že študovaním naších prastarých tradícií a filozofických východísk naších predkov postavených na tzv. slovansko ariánských védach sa vlastne uberám domov a nie niekam mimo. treba však značnu mieru nadhľadu trochu viac odbornej rozhľadenosti a hlavne nezamienať si katechizmus s bibliou a náboženstvo s Bohom. majme s nimi strpenie, totižto súčasnosť ukazuje, že niečo veľmi dlho považované za najvyššiu kultúru už skutočne dodýchava…… vlastne držím Slovákovi palce, pretože sa stretol s kultúrnym šokom, ale keď sa nezľakne má šancu vrátiť sa ku pravdivým koreňom.

 18. „Slovák“ asi myslel z východu prijachavejších „CaM“..ďalej nechápem ani ja toto:

  „Vy v tomto kontexte dokážete kritizovať pápeža, prípadne Cyrila a Metoda a vidíte ich ako nástroj na odnárodňovanie?“

  a nebolo to odnárodnenie,čo sa tu dialo?keď nám zničili tisícky rokov starú kultúru,vieru?,zakázali písať pôvodnými písmami,vyvražadovali celé rody,nadyktovali nám dane,ich zákony,dosadili svojich ľudí do mocenských štruktúr?
  Vzali nám naše meno,meno národa(podst.meno mužského rodu),buď ho úplne vymazali alebo pozdejšie spotvorili na „Slovák“ našu prastarú vlasť Uhry spotvorili na „Uhorsko“ obyvatľov Uhier -Uhrov Slovenov-prekrstili na „maďarov“ a dali im do vienka aj ukradnutú zem po ich „Uhorsko“ aj keď maďari sami seba nevolali Uhri a neznašali to-nerozmeli tomu ani v 10 ani 15 ani 19 storočí,proste necheli o tom ani počuť,trvali si vždy na svojom Hungaria,Hungaroch a neskoršie v tom 19st sa už byli do pŕs,že sú maďari ,a v cudzine stále platí Hungaria=Uhorsko,Uhorský=maďar-maďarský, je *.Toto máme podporovať!

  ďalej píšete:

  „Národ nesmie byť statický. Musí sa vyvíjať. Musí preberať pozitívne,vytláčať spomedzi seba negatívne “tradície” (zvyky, kultúru, náboženstvo).“

  Tú poslednú vetu myslíte vážne( z pohľadu nás,z pohľadu na dianie u nás v 9,10,11 storočí).Prosím,čo podĺa vás bolo negatívne na našich zvykoch,kultúre,náboženstvo?V akom zmysle sme boli statický a nevyvíjali sme sa?
  Tiež som len laik,ale to čo píšete mi príde ako „drž hubu a krok“ , veď my máme históriu starú tisícky rokov,kultúru,jazyk,zvyky ktoré v rôznych kútoch Slovenska dodnes pretrvávajú a tohoto všetkého sme sa už raz vzdali,teraz keď máme možnosť(možno poslednú) si ju vziať späť máme cúvnuť a hrať sa,že len na západe alebo v Prahe vedia čo je pre nás dobré? A aj naďalej od nich kupovať výmenou za slobodu,vedenie,hrdosť nimi napísanú „pravdu“??!

 19. Pani Ovsená.
  Prednedávnom som sa oboznámil s problematikou haplotypov DNA a ich dôsledkov výskumu na históriu, archeológiu…. Hľadaním ďalších materiálov o s touto a s príbuznou tematikou som sa dostal aj k Vaším príspevkom. No dnes som si prečítal Váš článok Cyril a Metod – začiatok alebo začiatok konca našej kultúry? a popravde som sa vo Vás veľmi sklamal.
  Som človek, ktorý si váži kultúru vlastného národa. Som rád, keď niekto obhajuje našu minulosť. Ale vykresať zo seba historický národ, ktorý sa nemal v ničom meniť? Neprijímať nič pozitívne od okolitých národov? Čo vlastne kritizujete v danom článku? Pápeža? Cyrila a Metoda? Rastislava, či Svätopluka? Bojím sa, že ľudia ako Vy práve odstrašia serióznych historikov, pretože vlastnú históriu prezentujete príliš fanaticky a nespravodlivo. Prijatie kresťanstva našimi predkami v danej dobe bol historicky geniálny nápad. Jediná možnosť ako prežiť. Keby sa toto nestalo, zmienku o Veľkej Morave by sme dnes nikde nenašli. Pochopte, že to bol obrovský progres – prijatie kresťanstva a zrieknutie sa prírodných bohov. Isteže, pokresťančenie Slovákov by pokračovalo aj bez Cyrila a Metoda. Ale dopadli by sme rovnako, ako obyvateľstvo na západ od nás. Stratili by sme svoju reč a aj identitu. Prišli Cyril a Metod z východu rozdeľujúcej sa cirkvi. Napadlo Vás niekedy, aký múdri to museli byť ľudia, keď napriek tomu, že patrili k „východu“, obrátili sa na západ a žiadali o samostatnú cirkevnú provinciu a o zaradenie slovenského jazyka medzi obradné reči? Uvedomujete si, aké museli byť ich argumenty a akú váhu malo rozhodnutie pápeža o zaradení „slovenčiny“ ako obradnej reči? Germánsky jazyk o tom ani nesníval. Ale Vy to predsa viete. Určite lepšie ako ja – laik. Prekvapuje ma: Vy v tomto kontexte dokážete kritizovať pápeža, prípadne Cyrila a Metoda a vidíte ich ako nástroj na odnárodňovanie? Národ nesmie byť statický. Musí sa vyvíjať. Musí preberať pozitívne a vytláčať spomedzi seba negatívne „tradície“ (zvyky, kultúru, náboženstvo). A navyše to Vaše spájanie politiky, filozofie resp. svetonázoru s históriu – to nemôže dobre dopadnúť. Je mi to ľúto, lebo sa bojím, že takto nás naozaj nebude mať kto pred svetom obhajovať.
  Dalo by sa toho strašne veľa písať. Ale nemám rád monológ. Môžte mi kľudne napísať aj na mail.

 20. ..aj to že sa „porimštili“ sú len klasické intepretácie. Položil si už niekto otázku, prečo sa „valaština“ skladá z 20% zo slovančiny (podľa mojho pozorovania z veľkeho percenta aj keď nespisovnej ale slovenčiny) a zo zvyšku z tzv. latinčiny a ďalších prímesy? Spýtajme sa na to samotných Rumunov, ktorých zvyknú niektorí kvázi odborníci napádať z komplexu tzv. protochronizmu. Ale ako potom vysvetliť, že s Sumerom mali dokázateľné kontakty už v -4 tisícročí. Ďalej odkiaľ by asi tá tzv. čistá latinčina prišla a ako by sa vyvinula, keď nie cez dáckych a chetito-európskych, alebo ako ich nazývam ja a-romano-európskych predkov? Od kiaľ prišli tzv. Et-Rusi? Odkiaľ prišli tzv. Volcae – Volci – Volosi, jeden z 12 kmeňov pôvodnej etruskej konfederácie? Kto môže podľa jednej vety vykríknutej nejakým ževraj „dáckym“ pohoničom predikovať ako znela pôvodna reč trackych Dákov a Gétov? A čo názory, ktoré odznievajú v Rumunsku, že Ovidius sa nemohol za 6 mesiacov naučiť dácky jazyk tak, aby v ňom dokázal tvoriť ak by ten nebol v tom čase jemu zrozumiteľným komunikačným nástrojom. Atď.

 21. Pán O. C., dobré upresnenie!

  Parádnym príkladom sú SVITI, z ktorých „vyrobili“ dnešných Švédov, ktorý do dnešných čias

  ani len netušili, že ich najbližšími (genetickými) bratmi sú SRBI – HAPLOGRUPA I !!! !!! !!!

 22. Clanok velmi vystizny. K tomu este snad mozno dodat, ze element stromu – vetvicky vidiet na mnohych biatekoch, ktore su prisudzovane Keltom, zijucim na nasom uzemi, ktorych jazyk nikto nepozna a ktori sa kdesi stratili nikam :)

  Este poznamka k otazke „Ak Viching s pápežom spoločne zakázali slovenské bohoslužby, prečo to asi spravili?“ … mozno tak spravili preto, lebo potrebovali vymazat povodny jazyk europanov, ktorymi su „slovanske“ narecia. V zapadnej Europe uspeli… jayzk je zaklad kultury, zvykov a dedicstva po predkoch. Vymazanim jayzka dostanete novy narod, s ktorym sa uz da manipulovat podla potreby… da sa mu vytvorit kultura, naboznstvo, ideologia, nove zakony, hierarchia spolocnosti, idealy… taketo obyvatelstvo je mimoriadne tvarne a pristupne akymkolvek zmenam.

 23. Madari sa nepoturcili… Madari vznikli Tureckou okupaciou Uhorska po bitke pri Mohaci…

 24. Dobre napísané, odvážne, výstižné, „klobúk dolu“.

  Aj keď som „Metod“, musím súhlasiť. Len by som na „svoju“ obhajobu povedal, že tam, kde zapôsobil
  odkaz CM misie, NEDOŠLO K PONEMČENIU – s relatívnou výnimkou Rumunov, ktorí sa porímčili, a Maďarov,
  ktorí sa „poturčili“.

Comments are closed.