Cyril a Metod – začiatok alebo začiatok konca našej kultúry?

Hlaholika. Cyrilo-metodský odkaz jazykovej slobody Slovákov, symbol odboja proti Vatikánu.

Hocikto vám môže povedať čokoľvek, trebárs aj niečo veľmi nepekné. Napríklad, že ste [veľmi škaredé slovo]. Môže to niekto spraviť? Môže. Zastavíte ho? Nie. Stať sa to môže komukoľvek a kedykoľvek. Mne, vám, dnes, zajtra. Existuje však účinná obrana. Pokiaľ sa práve nechcete súdiť, môžete sa proti dotyčnému ohradiť. Môžete mu povedať, že čo si to dovoľuje. „Ohradenie sa“ zmýva to zlé duchovné čaro, ktoré je spojené s urážkou.

Čoskoro máme na Slovensku 1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda. Štát sa na toto výročie poctivo pripravuje. V súvislosti s týmto výročím však pozorujeme snahy glorifikovať týchto pánov bratov. Ich príchod sa vo verejnoprávnej televízii v upútavke k dokumentárnemu seriálu prezentuje ako „začiatok našej kultúry“. Ak vám niekto tvrdí, že týmto príchodom sa „začína naša kultúra“, nie je to v skutočnosti urážka? A čo bolo pred tým? Skákali sme po stromoch ako opice?

Ak sa vám to tvrdenie nepáči, môžete sa ohradiť. Zmyjete tým to zlé duchovné čaro, ktoré sa s tou nepravdou spája. Týmto článkom sa ohradzujem voči tvrdeniu, že by príchodom Cyrila a Metoda mala začať naša kultúra. Naša predkresťanská kultúra je tu totiž dodnes.

Poďme si opísať svet pred Cyrilom a Metodom.

Sloveni mali vtedy vlastných bohov, ku ktorým sa modlili po slovensky. Tým, že Cyril s Metodom presadzovali v kresťanskej liturgii slovenčinu, v skutočnosti nesmerovali k novému vynálezu, iba sa vracali k starým zaužívaným zvykom. Ak Viching s pápežom spoločne zakázali slovenské bohoslužby, prečo to asi spravili? Nie náhodou preto, aby Slovenský národ duchovne zotročili a asimilovali? Aby ním manipulovali a prikazovali mu?

Predstavte si Ježiša. My nevieme, aký bol v skutočnosti, ani či naozaj existoval. Vieme len, že jeho zidealizovaná reflexia bola dokonalá. Myslíte si, že tento zidealizovaný Ježiš by zakázal slovenské bohoslužby? Podľa mňa nie. Tak prečo slovenčinu zakázali Viching s pápežom? Nie náhodou preto, že zastupovali zlo? Nezastupuje náhodou zlo samotná Katolícka cirkev?

Aký signál nám dala katolícka cirkev pápežským zákazom slovenského jazyka? Že náš jazyk nie je taký dobrý ako iné jazyky? Že my sami nie sme dosť dobrí na to, aby sme si zaslúžili bohoslužby vo vlastnom jazyku? Že náš jazyk nie je dosť dobrý na to, aby sme v ňom spievali? Nie je dôsledkom tohto duchovného poníženia fakt, že dnes v rádiach počúvame anglické piesne a na firmách používame anglické nápisy?

Čo nám vlastne priniesli Cyril s Metodom? Ježiša? Nič proti zidealizovanému Ježišovi. Sama by som mu podala ruku tak, ako aj on by isto podal ruku nielen mne, ale aj našim prírodným predkresťanským predkom. Ježiš by nevyrúbal ich posvätné stromy, ani posvätné háje, ako to spravili kresťania. Cyril s Metodom k nám nepriniesli Ježiša, ale kresťanskú duchovnú diktatúru. Ježiš bol v skutočnosti Katolíckou cirkvou zneužitý. Ježiš je ich obeť.

Ak chcete, aby sa niečo udialo v reálnom svete, musíte to najskôr vymyslieť vo svete myšlienok, v duchovnom svete. Napríklad taká žiarovka. Skôr ako bola vyrobená, musel ju niekto vymyslieť. Rovnako tak to funguje aj v prípade otroctva. Ak vás chce niekto zotročiť fyzicky, musí vás najskôr zotročiť duchovne. Našim duchovným zotročením je Katolícka cirkev. Pozrime sa, prečo je tomu tak.

Starý zákon, Levitikus 25, 44 – 46: „Čo sa týka tvojich otrokov a otrokýň, tých môžeš mať a kupuj otrokov a otrokyne z národov, čo sú okolo vás (teda aj Slovenov/Slovákov, pozn. Blažena Ovsená). Aj z detí prišelcov, čo u vás bývajú, môžete si kúpiť, aj z ich potomstva, ktoré od nich pochádza. Oni vám môžu patriť ako majetok a môžu ich zdediť aj vaše deti, aby boli ich majetkom. Môžete ich mať za stálych otrokov, ale nad svojím bratom, nad Izraelitom, nesmie nik z vás tvrdo panovať.“

Katechizmus katolíckej cirkvi, § 121: „Starý zákon je neoddeliteľnou časťou Svätého písma. Jeho knihy sú inšpirované Bohom a zachovávajú si trvalú hodnotu, lebo Stará zmluva nebola nikdy odvolaná.“

Áno, niekto môže namietať, že aj Sloveni mali kedysi otrokov. Avšak to bolo kedysi a nikto dnes oficiálne netvrdí, že to bolo správne. Hoci Sloveni mali otrokov, predsa sa v kronikách zachovalo, že sa k nim správali lepšie ako ostatné národy, nakoľko im po čase umožnili vrátiť sa do svojej vlasti, alebo žiť v Slovenskej zemi ako slobodní ľudia.

Na rozdiel od nás, dnes tu máme legálnu cirkevnú inštitúciu, ktorá otvorene označuje zotročovanie Nežidov za Božiu inšpiráciu a trvalú hodnotu, lebo Starý zákon nebol nikdy odvolaný. Nie je to urážka? Čo si to Katolícka cirkev vôbec dovoľuje tvrdiť? (opäť som sa ohradila)

Ak by dnes nejaký Žid zotročil Slováka, podľa nášho sekulárneho štátu by to v poriadku nebolo. Avšak Katolícka cirkev by v tom asi problém nevidela, lebo Starý zákon stále platí a nikdy nebol odvolaný. Súčasťou Svätého písma pre Katolícku cirkev je totiž aj neodvolaný Starý zákon. Ak máte byť zotročený fyzicky, musíte byť najskôr zotročený duchovne. A v Svätom písme a v Katolíckom katechizme sa to explicitne duchovne schvaľuje.

Čo na to všetko naša Ústava?

Preambula Ústavy SR: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov (vrátane predkresťanských a nekresťanských, pozn. Blažena Ovsená) a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, …“

Naša Ústava síce spomína „cyrilo-metodský odkaz“, ale až za „pamätaním na kultúrne dedičstvo našich predkov“. Pýtam sa, ak oficiálne štátne velebíme Cyrila a Metoda, prečo oficiálne štátne nevelebíme aj pôvodné duchovno, predkresťanskú kultúru? Dobre, Ústava nehovorí o „velebení“, ale o „pamätaní“ na kultúrne dedičstvo našich predkov, vrátane tých predkresťanských. Prečo si teda oficiálne nepripomíname aj to predkresťanské a nekresťanské kultúrne dedičstvo našich predkov? Nenapĺňa sa tu Ústava.

Prečo naši predkresťanskí predkovia nemajú ani jeden štátom uznaný sviatok, zato kresťanských máme na mraky? Naša Ústava nehovorí, že máme mať kresťanské sviatky. Hovorí len to, že nadväzujeme na cyrilo-metodský odkaz. Čo je cyrilo-metodským odkazom? Oslavovanie nanebovstúpenie pána? Alebo odboj proti Vatikánu za vlastné práva?

Pamätajme podľa Ústavy aj na kultúrne dedičstvo svojich predkresťanských predkov. A tým, ktorí na to nepamätajú, to pripomeňme.

Čo všetko je dnes pozostatkom predkresťanskej pôvodnej kultúry?
Vianoce ako prerobené oslavy Zimného slnovratu (silný element Stromu), Veľká noc s korbáčmi z vŕby (silný element Stromu), vynášanie Morény, Turíce (silný element Býka), stavanie Májov (silný element Stromu), oslavy sv. Jána ako prerobené oslavy Letného slnovratu (silný element Ohňa, Slnka), cintoríny s krížmi (silný element Stromu, avšak bez ukrižovaného Slnka, zato s ukrižovaným Ježišom).