Od buzerantov cez kreténov, pohanov až k Cigánom…

Niektorí ľudia radi používajú expresívne výrazy, ale nie vždy im rozumejú. Preto som si povedala, že by bolo načim dovzdelať našu ctenú slovenskú spoločnosť, aby v poznaní dosiahla nové, hviezdne méty. Týmto nikoho nenabádam, aby tieto výrazy používal.

V poslednej dobe spôsobujú zvýšený rozruch homosexuáli, kresťania a Cigáni. Homosexuáli žiadajú ľudské práva, kresťania zase žiadajú povýšiť svoje vlastné biblické predstavy o živote na celoštátne a chudáci Cigáni zatiaľ žijú v osadách a kovových kontajneroch pre zvieratá. Zdá sa, že na Slovensku sme to úspešne dotiahli na averziu každého proti každému.

Buzeranti

„Nemám nič proti buzerantom a lezbám. Ale musíme zachovať tradičnú rodinu,“ – povedal údajne Pavol Hrušovský, kandidát na prezidenta, vo februári 2014.
Zdroj: http://www.omediach.com/tlac/item/3624-ako-to-je-s-citatom-hrusovskeho-v-hn-povedal-buzeranti-alebo-gejovia?

Zdroj: http://img.badman.sk/stories/2013/ilustracne/meme_komix/400_300/hrusovsky-buzerant2.jpg
Zdroj: http://img.badman.sk/stories/2013/ilustracne/meme_komix/ 400_300/hrusovsky-buzerant2.jpg
Občas počuť výraz buzeranti, najmä, keď sa okolo mihne policajná hliadka. Často sa tento výraz použije na hanlivé označenie homosexuálov. Použil ho údajne aj Pavol Hrušovský, člen KDH, kandidát na prezidenta SR. Aspoň v takejto forme sa ten výraz objavil v článku denníka Hospodárske noviny. Neskôr bol výraz buzeranti zamenený za výraz gejovia.

Čo však tento výraz znamená a aký má pôvod? Nuž, budete prekvapení, ale súvisí s kresťanmi. Podľa Českého etymologického slovníka od Rejzeka slovo buzerant sa k nám dostalo cez nemecké Buserant, čo má byť zo severotalianského buzarada „sodomita“, ktoré je odvodené z neskorolatinského būgeru(m), bulgaru(m), „Bulhar, príslušník hnutia bogomilov“ (náboženské hnutie rozšírené v 10.-15. storočí medzi južnými Slovanmi) na základe bežnej predstavy „kacír“ = „zvrhlík, sodomita“. Z toho je aj novšie vojenské sloveso buzerovať.

Zdroj: http://www.omediach.com/images/rusovsky_buzeranti.jpg
Zdroj: http://www.omediach.com/images/rusovsky_buzeranti.jpg

Kto boli bogomilovia?

Podľa Wikipédie bogomilovia boli kresťanská sekta, údajne kacírske (heretické) hnutie v ortodoxnej cirkvi. Založil ho v 10. stor. kňaz Bogomil. Bogomilstvo zakorenilo medzi Bulharmi. Bogomilské knihy boli pálené, preto sa tiež nedochovali žiadne diela. Veriaci boli súdení a zatváraní do väzenia, upaľovaní, či zabíjaní.

Veľa sa dá dočítať o bogomiloch napr. v tomto článku: „Ich učenie sa dostávalo do veľkého konfliktu s Cirkvou i štátom, a preto si vytvárali tajné organizácie, „spoločenstvá“, ktorých členmi sa stávali iba poniektorí,
„dokonalí“. Odmietali všetky cirkevné sviatosti, okrem tzv. svojho „duchovného krstu“, ktorým prijímali nového člena do svojej organizácie. Veľa a dlho sa modlili, ale uznávali iba výlučne modlitbu „Otče náš“, ktorú sa modlili nielen cez deň, ale aj v noci, ale nie v chrámoch, ktoré nazývali „príbytkami Satanáša“ a „miestami prázdnorečnenia“, ale kdekoľvek ako pútnici a „pustovníci“. Neuznávali ikony, ostatky svätých, v ktorých videli „modly“. Istú podobnosť vidíme aj v učení Svedkov Jehovových. Krížom opovrhovali ako znakom viditeľného víťazstva Satanáša nad Slovom. Bogomilovia sa nepriateľsky správali k štátu, vláde a odmietali samotnú podstatu štátnosti ako aj jej fyzických predstaviteľov, ktorých považovali za služobníkov zlého Satanáša. Odmietali vojnu a násilie. Neuznávali súdy a odmietali prísahu. Zo Sv. Písma čítali iba Nový Zákon, pravdepodobne aj Žaltár. Knihy Starého Zákona odmietali čítať ako dedičstvo kráľovstva Satanáša. Pravdepodobne sa veľa zaoberali aj nekánonickou, novozákonnou, apokryfnou literatúrou, ktorá značne formovala ich predstavy, výklad o Sv. Písme a následne na to aj ich názory na človeka, svet, dobro a zlo, Boha a Satanáša a iné. Manželstvo a pohlavný život bol dovolený prevažne pre radových členov bogomilov. Avšak zakázaný bol pre „dokonalých“, ktorí manželstvo odmietali, pretože Satan „pohlavne obcoval s Evou, keď mal podobu hada a následne na to sa objavil na svete zlý Kain a jeho sestra Kalomena. Práve z tohto uhla pohľadu bogomilov vznikol krutý a zlý vzťah k deťom, ktoré nazývali „diabolčatá“. Je zaujímavé, že už v 14. storočí bulharskí bogomilovia pohlavný styk označovali za akúsi dovolenú „metódu v boji s telom“. Negatívne sa stávali k všetkému materiálnemu, ako aj k svoju telu, ktoré považovali za počiatok zla, od počiatku ako zlému prameňu hriecha a záhuby. Stravu používali s mierou, prevažne rastlinnej
povahy. Nepožívalo sa mäso ani víno. Bogomilovia chodili oblečení podľa všetkého ako mnísi, oblečenie bolo tmavé a podľa možnosti zakrývalo aj tvár. Snáď to mohla byť nejaká riasa s kapucňou, ktorú je možné vidieť v súčastnosti u mníchov arménskej cirkvi.“

Nie je nič horšie pre kresťanskú cirkev ako konkurencia, ktorá hlása slobodu, mier, strádanie a neuznáva chrámy – pôvodné kresťanské hodnoty z 3. storočia. To kazí biznis. Bogomilstvo predstavovalo radikálnu formu kresťanstva, ktorá bola pre kresťanskú cirkev nebezpečná. Súvis s homosexuálmi? Hľadala som ho, ale našla som len tento: „… bulharskí bogomilovia pohlavný styk označovali za akúsi dovolenú „metódu v boji s telom“.“ Takže asi taký súvis s homosexuálmi…

Isto uznáte, že nie je hodné Pavla Hrušovského, aby homosexuálov označoval termínom, ktorým sa označovala kresťanská sekta. Je to rovnako nezmyselné, ako keby homosexuálov označoval termínom kádéháci.

Kreténi

Kretenizmus. Zdroj: http://www.primehealthchannel.com/wp-content/uploads/2013/08/Cretinism-Picture-252x300.png
Kretenizmus. Zdroj: http://www.primehealthchannel.com/wp-content/uploads/2013/08/Cretinism-Picture-252×300.png
Podľa Rejzeka kretén znamená „blbec“, kreténsky, kretenizmus. Pochádza z francúzskeho crétin, čo je pôvodom nárečového pokračovania (v oblasti Savojska a iných aplských oblastí) starofrancúzskeho crestien „kresťan“ (francúzsky chrétien) z latinského chrīstiānus. Názory na významový posun sa trochu líšia, ale najskôr ide o eufemistické označenie slabomyseľných („nemocný, chudák“ = „kresťan, človek“), ktoré potom bolo negatívne prehodnotené.

Kdesi som čítala, že práve na francúzskom vidieku, v oblastiach stravy chudobnej na jód, sa objavoval zvýšený výskyt endemického kretenizmu. Keďže vraj išlo o chorobu chudobných vidiečanov, ktorí boli, na rozdiel od mešťanov, kresťania, tak aj choroba sa nazvala podľa nich, kretenizmom.

Podľa Wikipédie: Endemický kretenizmus je vývojová porucha spôsobená vrodenou hypothyreózou (znížená činnosť štítnej žľazy). Jednou z príčin môže byť nedostatok jódu v strave matky behom tehotenstva, ale i nedostatočná funkcia štítnej žľazy matky z iného dôvodu. Výraz pochádza z francúzskeho slova crétin, tj. „slabomyseľný“.

Takže aj slovo kretén, rovnako ako buzerant, súvisí s kresťanstvom.

Pohania

Aj slovo pohan súvisí s kresťanstvom, avšak v opačnom garde. Podľa Rejzeka praslovanské poganin bolo prevzaté z vulgárno-latinského *pagānus, z latinského pāgānus „dedinčan, sedliak“, pôvodne prídavné meno od latinského pāgus „župa, kraj, dedina“, nakoľko kresťanstvo sa šírilo na vidieku pomalšie ako v mestách.

Podľa Etymologického slovníka jazyka českého a slovenského od Macheka ruské pogányj znamená „nečistý, odporný“, pogánka „myš, jedovatá huba, mora“, v ukrajinčine pohányj „škaredý, zlý“. Z latinského pagānus, čo znamenalo pôvodne „vidiecky“, ale nadobudlo odtieň trochu pohŕdavý: v reči vojakov, žijúcich v táboroch, znamenalo „dedinského civila“, v kresťanskej latinčine v dobe, kedy kresťanstvo už ovládlo mestá, vyznávača starého pohanstva, lebo to sa držalo najdlhšie na zapadnutom vidieku. V tomto zmysle prešlo spodstatnelé pagānus aj do románskych jazykov. K Slovanom prešlo adjektívum asi z balkánskej latinčiny, neskôr sa stalo substantívom. Pohánka je nazvaná podľa pohanských Tatárov, od ktorých prišla v 15. storočí do strednej Európy (odtiaľ aj moravskoslovenské a slovenské tatarka); porovnajte s nemeckým Heidekorn (>slovensky hajduša, hajdina, staročesky hejduška pri Rohna) od Heide „pohan“.

Kresťania radi nazývali dedinských pohanov psami. A to až do tej doby, kým sa títo podľa kresťanov „psiarski“ vidiečania sami nestali kresťanmi.

Áno, je to paradox, že kedysi boli kresťania najskôr v mestách, nie na dedinách. Na druhej strane to až také prekvapujúce nie je. Poukazuje to na univerzálne šírenie kultúry v smere mesto > dedina. Kedysi sa dedinskí pohania bránili kresťanstvu. Dnes sa dedinskí kresťania bránia vedeckému ateizmu, liberalizmu, novopohanstvu. Možno raz, keď sa liberalizmus konečne natlačí na vidiek, príde do miest nejaká nová duchovná vlna, pred ktorou sa budú liberálni dedinčania silou-mocou brániť. Potom budú urputne bojovať, aby uchránili svoj vedecký ateizmus pred novou duchovnou vlnou. Budú bojovať za niečo, čo je dnes pre nich absolútne nepredstaviteľné, rovnako ako kedysi kresťanstvo pre dedinských pohanov. Chcela by som to vidieť na vlastné oči. Svet je smiešny.:)

Cigáni

Rytmus: Som Cigán, vyzerám dobre a robím, čo ma baví! http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Rytmus_%282012%29.JPG/230px-Rytmus_%282012%29.JPG
Rytmus: Som Cigán, vyzerám dobre a robím, čo ma baví! http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/thumb/c/c6/Rytmus_% 282012%29.JPG/230px-Rytmus_%282012%29.JPG
Keď si niekto kopne do homosexuálov, zvyčajne neopomenie ani Cigánov. Podľa Rejzeka je slovo Cigán v Európe rozšírené, avšak pôvod je nejasný. Prvý raz sa objavuje v Byzancii ako (a)tsínganoi, čo pripomína meno akejsi heretickej sekty Athínganoi; spojenie však nie je isté. Ide o meno dané zvonku, sami Cigáni sa nazývajú menom Róm.

Podľa Macheka Cigán pochádza zo starogréckeho tsíganos, čo je vraj z átsígganos < athígganos, čo znamená kacír.

Ako sa Nemci nazývajú vo svojom jazyku Deutsch, tak my ich nazývame Nemcami. Cigáni sa vo svojom jazyku nazývajú Rómovia, v našom Cigáni. Slovákov Maďari označujú výrazom Tóti, v dávnych časoch sme mali nemecké meno Wenden.

Záver

Zaujímavé je si všimnúť, že spomenuté výrazy s negatívnou konotáciou všetky nejako súvisia s náboženstvom, sektami, kacírstvom alebo herézou. Nielen kresťania zosmiešňovali iné kresťanské sekty, ale aj sami kresťania sa neskôr stali predmetom výsmechu. Nebolo by lepšie, keby nebolo náboženstva?

2 thoughts on “Od buzerantov cez kreténov, pohanov až k Cigánom…

  1. K bogomilstvu /arcidiecéza BOGOMILA čiže byzantského Theodofila kráľa Borisa?/ sa niekedy hlásili aj bosenský báni, čiže získavalo štatút štátnej vierouky.

  2. Záborský pekne píše, že križiacké výpravy pozberané zo Západnej Európy neboli vedené proti saracénom, moslimom, ale proti heretikom, teda bogomilom a iným tzv. sektám s vplyvom nielen v dnešnom Bulharsku, ale aj v dnešnej Bosne a Hercegovine a v podstate na celom Balkáne (viď napríklad ťaženie Žigmunda Luxemburského k Nikopolu). Myslím, že vznik bogomilstva sa datuje do 9. storočia, teda ak chceme hovoriť o sekte, tak potom nie ortodoxnej, ale ešte sekte „jednotnej“ (nie úplne spolitizovanej, pardon spolarizovanej) kresťanskej cirkvy. Bogomilovia vznikali v dobe, kedy vierozvedci ako vyslanci východorímskeho imperátora dorazili na dnešné Slovensko. Je zaujímavé ako sa potom bogomilské učenie šírilo ďalej, totižto priamo ovplyvnilo založenie katarských a albigenských heréz a siekt v dnešnom Francúzsku a odtiaľ bratrícke hnutie v dnešných Čechách a teda aj neskorší protestantizmus (podozrivá obkľuka/obchádzka).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *