Patrí Slovensko na Východ alebo na Západ?

V súčasnosti sa v súvislosti s dianím na Ukrajine vedie debata o tom, či Slovensko patrí na Východ alebo na Západ. Napríklad taký Lukáš Krivošík má v tomto jasno. Slovensko podľa neho patrí na Západ. Argumentuje tým, že používame latinkové, nie cyrilické písmo a máme katolícku, nie pravoslávnu vieru. Tvrdí, že sme síce aj Slovania, podľa neho sme však vraj predovšetkým západní Slovania spolu s Poliakmi, Čechmi a Lužickými Srbmi.

Aj Žiarislav sa nedávno vyjadril k otázke, či patríme na východ alebo západ. Podľa neho sme v strede. Žiarislav argumentuje, že Západ už dávno nie je katolícky. Naopak, na vzostupe je islam. Vraj naše súčasné zriadenie sa najviac podobá „barbarskej“ demokracii, v ktorej boli predstavitelia samospráv volení – u Slovanov na zhromaždeniach zvaných „veče“ (veci).

So Žiarislavom súhlasím, s Krivošíkom nie

So Žiarislavom musím súhlasiť na 100%, pretože mám v tejto otázke zhodné videnie. Naopak, musím nesúhlasiť s Lukášom Krivošíkom, pretože písmo a viera nie sú jediné kritériá na určenie príslušnosti. Nesúhlasím s ním ani v tvrdení, že Slováci patria k západným Slovanom. Poliaci, Česi a Lužíckí Srbi naozaj patria k západným Slovanom, no Slováci nie. Kým české, lužicko-srbské a poľské rieky vtekajú do severných morí, naše slovenské, ba dokonca aj moravské rieky končia v mori Čiernom rovnako ako rieky Ukrajincov a čiastočne aj Rusov. Z tohoto hľadiska teda patríme viac k východným Slovanom ako k Čechom alebo Poliakom. Tu je zrejme aj odpoveď na otázku, prečo Slováci vždy budú viac sympatizovať so všeslovanstvom než napríklad takí Česi, ktorí sa nachádzajú v nemeckej sfére vplyvu. Viac o vplyve povodí na etnogenézu národov som písala v článku Analýza diania na Ukrajine v historických súvislostiach II. (a rieky ako kľúč k dávnemu rozširovaniu Slovanov).

Ako sa delí, resp. by sa mala deliť Európa

Delenie Európy som navrhla na mape povodí morí, viď obrázok nižšie. Západ je tvorený najmä Nemcami (Severné more). Sever je tvorený nordickými a balto-slovanskými národmi (Baltské more). Východ je tvorený ruskými národmi (Kaspické more). Juh je tvorený grécko-latinskými národmi (Stredozemné more). Stred je tvorený slovanskými národmi (Čierne more). Lenže tu je práve problém. Centrum Stredu neovládajú Slováci, lež Maďari-Neslovania. Prečo je tomu tak?

Stalo sa to v desiatom storočí počas pádu takzvanej Veľkomoravskej ríše, ktorá by sa mala skôr nazývať Veľkoslovenskou ríšou. Rumuni sú pozostatkom rímskej okupácie dávnej Slovenskej zeme z obdobia pred zánikom Západorímskej ríše, teda pred 2. storočím. Rumuni sú potomkami rímskych vojakov a pastierov, ktorí v dávnych dobách prišli do Slovenskej zeme pásť dobytok a dobýjať nové územia. Prečo Rumuni nežijú v dnešnom Maďarsku? Lebo ich vyhnali prišlí buď Húni alebo Maďari.

Slovensko patrí do Stredu. Napriek tomu, že Stred je najväčší, nevládne. Vládne Západ. Dôvod? Stred bol rozbitý a rozkúskovaný v 10. storočí, kedy padla tzv. Veľká Morava., resp. Veľké Slovensko.
Slovensko patrí do Stredu. Napriek tomu, že Stred je najväčší, nevládne. Vládne Západ. Dôvod? Stred bol rozbitý a rozkúskovaný v 10. storočí, kedy padla tzv. Veľká Morava., resp. Veľké Slovensko.

Tým, že slovanský Stred je ovládaný neslovanským národom, nemôže zrásť do jedného geopolitického národno-ekonomického celku. Tak sú dunajskí Slovania rozdelení na naddunajských a južných. Je to niečo ako mať človeka so šatkou na očiach. Takýto oslabený a hendikepovaný človek je ľahko ovládaný inými ľuďmi. Je preto veľmi zraniteľný. Je takmer nesvojprávny. A presne tak sa správajú dnešné Slovensko a iné slovanské štáty v povodí Dunaja. Ako nesvojprávne štáty bez vlastného poľnohospodárstva, bez vlastnej armády, bez vlastnej vízie. Ťažko môže mať víziu niekto, kto má zastretý zrak. Z tohoto dôvodu dunajská veľmoc neexistuje, hoci by prirodzene mala existovať.

Keď sa opýtame samých seba, kto nás ovláda, dostaneme odpoveď na otázku, či patríme na Východ alebo na Západ. Momentálne patríme na Západ, lebo nás ovláda tak Brusel ako aj Vatikán. Jedni ľudia hovoria, že to tak je dobré a treba v tom pokračovať. Iní hlásajú, že to nie je ideálne a preto by sme sa mali v rámci našich možností snažiť o vytvorenie slovanského Stredu – Dunajského zväzu. Kedysi mala Dunajská ríša svoje vlastné centrum v Sirmiu, dnes Sriemska Mitrovica v Srbsku.

Hranica medzi Východom a Západom v minulosti

Pri pohľade na rozlohu dávnej Veľkej Germánie a Sarmatie na začiatku 2. st. n.l. vidíme, že tieto dve veľríše hraničili na rieke Visle, na rieke Hrone a pri Sarmatských horách (asi Karpaty). Od pomenovania Hronu máme pravdepodobne aj slovo hranica. Z tohoto hľadiska teda západná časť Slovenska patrila do Germánie a východná do Sarmatie. Podobne na tom bolo dnešné Poľsko. Polovica patrila na Západ, polovica na Východ.

Hranica medzi Západom a Východom sa vždy posúvala podľa toho, kto práve viedol. Pokrok zmenšuje vzdialenosti, preto nie je problém, aby dnes Západná ríša siahala ďalej na východ než kedysi. Rovnako to však vnímajú z Východu smerom na západ. To spôsobuje stret veľmocí. Uvidíme, kto vyhrá. Možno vyhrajú obaja zlúčením v jeden Euro-Ázijský celok.

Hranice dávnej Veľkej Germánie a Sarmatie. Od pomenovania Hronu máme pravdepodobne aj slovo hranica.
Hranice dávnej Veľkej Germánie a Sarmatie. Hranica bola na rieke Hron. Od pomenovania Hronu máme pravdepodobne aj slovo hranica.

3 thoughts on “Patrí Slovensko na Východ alebo na Západ?

 1. Slovensko nepatrí ani k Východu,ani k Západu,ale k Stredu. Lenže ten stred je taký nijaký, nevyniká ani hospodársky, ani zriadením /poriadok a autority/, ani rečovo /rozvracia ju existencia maďarčiny/. Pre stred je výhodné, keď sa žiadna čiastka či už východná, západná, severná, južná neoddeľuje od celku, lebo potom prestáva byť stredom. A aby bol stred stredom celku, jeho ťažisko /vláda,parlament,hlavný súd/ musí sídliť tam, inak sa o celku nedá hovoriť. To je aj prípad Európy.

 2. Ak chceme robiť „ďalekosiahle závery“,

  musíme si najprv upratať v terminológii !!!

  A môžme začať trebárs riekou (H)ISTER (z ISTRos) / DANUVius (z DANUBios):

  Keďže slovné zásoby latinčiny a gréčtiny sú úplne zmapované, a napriek
  tomu sa nepodarilo slovný kmeň ISTR- „odvodiť“ z nijakého gréckeho slova,
  tak lingvisti „vykopali“ dávno neexistujúcu, nikým nezapísanú tráčtinu, ktorú nik nepozná, a sú len odhady, ako asi vypadalo niekoľko jej slov –
  a to podľa takého kľúča, že ak sa dané slovo nepodobá na grécke, resp.
  latinské, tak to isto bude trácke, lebo podľa zápisov starých Grékov severne / severo-západne od Macedóncov žili Tráci.

  Pozrime sa na slovný kmeň ISTR- čisto matematicky, t. j. vedecky „bez
  okuliarov politiky: „Len nedaj bože proslovänsky““ !!!

  ISTR- = 80% z BISTR- (BYSTR-)

  ale, ak si k tomu pridáme poznanie, ako dokázali „Grci“ skomoliť, napr.

  pôvodné VED-STAR- cez FID-STOR- na I-STOR- (to do lat. ako HI-STOR-ia),

  tak

  ISTR- + HISTeR = BISTR- (BYSTR-) !!! !!! !!!

  Dunaj sa isto cez Železné vráta
  (dnes, dá sa povedať, pod vodou priehrady)

  valil BISTRo / BYSTRo (dúfam, že to tvrdé „Y“ tam nie je naschvál).

  No, a napokon, prečo aj DUNAJ – nuž preto, že mohutná rieka v delte,
  ktorou sa voľakedy dávno vlievala do Panónskeho (=Bahnónskeho) mora,

  isto DUNELA do ďaleka, kvôli tak vzniknutým perejám !!! !!! !!!

 3. Ister predsa nie od Anglického East- teda východ, ale jeho názov je zo starogréčtiny, tak bol zanesený do máp a to skôr ako Angličania začali mapy kresliť. Pre nás je dôležité že Sloveni nepoznali názov Ister, ani Danube.

  Veče je veci? Doteraz som bol v tom, že veče je od slova, viac, večšina.

  Kam patríme, či kde sme? Z pohladu západoeurópanov sme na východe. Francúz a Nemec sa cítia na západe, Švajčiar a Rakušan v strede, Talian a Španiel na juhu. Srby, Chorvati, Bulhari a pod. sú Balkán. Čím sme mi na východe? Časť obyvateľstva odmieta liberalizmus, demokraciu založenú na slobode jednotlivca, teda akože západné hodnoty a sú viac ladení royalisticky, vodcovsky, či kolektivisticky, teda demokracia na Ruský spôsob. Dobrotivý vládca ktorý sa o všetkých postará a občania sú odhodlaní sa obetovať pre blaho vlasti, teda princíp ideálov komunizmu, nacizmu aj fašizmu. Teda aké je to smiešne delenie vidíme na tom, že Nemci, či nemecký Židia položili základy Komunistickej ideológie a vzápetí Nemci samotný jej vylepšenú echt nemeckú verziu, Národný socializmus, teda Nacizmus. A južné krajiny v čele s Talianskom zrodili Fašizmus, ktorý si mnohí pletú z Nemeckým nacizmom, pričom fašizmus je vlastenecké, patriotické hnutie, samozrejme na čele s vodcom. Takže čím sme mi individulisticki založení Slováci na východe? Čo nás spája s východom, s Ruským cárstvom? Nič. Na východe sme rovnako ako množstvo Nemcov, či Francúzov.

  Čo nás spája so západom. Forma kresťanstva? Aj to kresťanstvo sme si nejako prekrútili po našom, nepokradneš? Nepožiadaš manželku blížneho svojho? Nezoberieš božie meno nadarmo? Alebo nás spája úcta k liberálnym hodnotám? Niektorých áno, ale je ich asi toľko ako úprimných kresťanov.

  Ja si myslím, že patríme do okruhu mediteránu, stredomoria. Tu pri nás je hranica dvoch svetov. Najjednoduchšie to vidno na nadávkach, Srb povie nejebaj, Slovák nejebsa a Maďar nembasot. Za to Čech povie neser se, Poliak co še pierdolyš a Nemec nejako skombinuje slovo scheisse /hovno/. Teda stredomorký kultúrny okruh od severného odlišujú nadávky, my máme genitálne, sever má fekalistické. Zatial by to bolo úsmevné, ale líšime sa aj jedlom, my viacej chlebíka, sever viac mäsa, ale oni múkové omáčky a naopak, juh bez zápražky, alebo velmi málo. Najviac nás odlišuje od západu, či severozápadu, vzťah k chaosu, aj v hospodárstve, úplatkárstvo, rodinkárstvo, zlodejina. Pozostatok starého Perského vplyvu, poníženosť, úlisnosť, to sme dostali prostredníctvom Turkov, ale možno aj GrékoRimanov sprostredkovane cez kresťanstvo.
  Geograficky sme jednoznačne stredom Európy my, nie Švajčiarsko, nábožensky patríme k západu, rečou sme spolu s Čechmi a Poliakmi Západní Slovania a mentálne sme Južania. A čo s východom? S Číny máme radi lacné braky a s Rusmi máme spoločný alkohol a panslavizmus pestovaný dejepisom v škole.

  Za mňa osobne poviem, že žial k západu patríme len veľmi málo, miera korupcie, zapredanosti našich vlád, nízky pocit vlastenectva obyvatelstva, to všetko nás od západu odďaluje. A samozrejme neporiadok na verejných priestranstvách, nízka miera vzájomnej solidarity, nezáujem o veci verejné a tak ďalej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *