Recenzia Blaženy Ovsenej k dokufilmu Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov

Svätopluk – kráľ Slovákov vyzeral podľa predstáv československých historikov ako príšera z filmu Nočná mora z Elm Street.

Rozhodla som sa spraviť takú hlbšiu recenziu na nový dokufilm Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov. Ten film stál kopec peňazí a podľa mňa obsahuje dosť podstatné nepresnosti. Poďme ich spoločne zhodnotiť. Možno sa aj zasmejeme. Začínam druhou časťou, prvá ma nebavila a nebola ani taká dôležitá.

n

II. Časť
25

00:02:49,760 –> 00:02:52,720

(Rozprávač hovorí) Po prvých misionároch z britských ostrovov sem prichádzali bavorskí misionári z Panónie a s nimi latinskí kňazi zo severného Talianska a Dalmácie.

NEVLASTNÉ, NEKONZISTENTNÉ

Prečo Panóniu nazývajú Panóniou, starovekým názvom, keď Britské Ostrovy a Taliansko nazývajú novodobými názvami. Keď už, mali byť konzistentní a Panóniu označiť ako západné Maďarsko. Prípadne, ak chceli, mohli namiesto Panónie použiť iný starý názov, náš vlastný, Slovenská zem, Slovjenčin Marka (pozor, nemýliť si to s dnešným Slovenskom nad Dunajom, Slovenská zem bola kedysi pod Dunajom).

3:32:00 Velihrad, r. P. 855

OTÁZNE, GLORIFIKUJÚCE

Používajú názov Velihrad. Ale v rozprávaní hovoria o Velehrade. Pritom oficiálni historici nazývajú hlavné mesto Veľkej Moravy Moravou. Tiež používajú označenie „r. P.“, čiže „roku Pána“. Treba si uvedomiť, že tento film má byť dokumentom a nie kresťanskou propagandou/glorifikáciou. Ježiš nie je pre nekresťanov nijakým Pánom. Je to v mnohých smeroch pochybná historická osobnosť. Slovensko nie je kresťanská krajina, ale podľa Čl. 1 Ústavy SR: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. “ V dokumente malo byť napísané „r. 855 n. l.“

4:41 Konštantínopol

NEVLASTNÉ

Ak chceli, mohli použiť slovenský názov Carihrad.

39

00:04:44,840 –> 00:04:49,560

(Cyril hovorí) Bože, si veľký, svätý, milosrdný a štedrý. Želáš si, aby boli všetci spasení a nikto nezahynul naveky.

PSYCHIATRIA

Keď Cyril v dokumente ospevuje Božiu milosrdnosť, zrejme musí byť v stave blúznenia. Veď porovnajte, či Boh Izraela je milosrdný:

(Starý zákon, 2. Mojžišova 32:27) Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore, od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného.

(Kniha Deuteronómium, 20:16-17) Iba z miest národov, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, nenecháš nikoho nažive, lež pobiješ ich ostrím meča: Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh

Viac o Božej psychopatickosti nájdete napríklad tu: http://www.diskusneforum.sk/tema/kde-boh-prikazuje-vrazdit

00:06:20,960 –> 00:06:29,040

-(Metod hovorí) Ja nepotrebujem spať!

-Modlíš sa už desať hodín.

OTÁZNE

Metod sa modlí už desať hodín. Boli vtedy vôbec hodiny a pojem o čase?

56

00:07:10,320 –> 00:07:17,120

Tak vznikla hlaholika, najstaršie slovanské písmo.

OTÁZNE

Je otázne, či to bolo najstaršie slovanské písmo. Naši predkovia zapisovali zložkovo v latinke. Koniec koncov sa to zachovalo aj v Cividalskom evanjeliári. Aj Brižinské spomienky boli zapísané v latinke.  Je otázne, či Slovania nemali predtým aj runové písmo, prípadne čiarové (odtiaľ slovo „čarovať“). Dokument by nemal tvrdiť niečo, čo je neoveriteľné.

13:35

NEPROFESIONÁLNOSŤ

Príchod sprievodu byzantských vierozvestcov na Moravu. Vyzerajú ako partia žobrákov. Niektorí majú dlhé vlasy, iní krátke. Sú tí s dlhými vlasmi pohania, alebo slobodní ľudia a tí s krátkymi sú zase otroci? Sprievod musel byť veľkolepý, na koňoch. Na Moravu išli zástupcovia cisára. Museli tam byť nosiči, nie banda cirkusantov. Hádam si niekto nemyslí, že tie tisíce kilometrov prešli Cyril s Metodom po vlastných nohách? A Cyril tak mal údajne spraviť so suchotami??

(Cyril kašle.)

127

00:14:24,960 –> 00:14:28,280

(Metod sa pýta Cyrila) Čo ti je? Máš suchoty? Ako dlho to vieš? Mal si to povedať! Nebol by som dovolil, aby ťa cisár na takú cestu vyslal. Rozumieš?

132

00:14:54,920 –> 00:14:59,960

(Cyril hovorí) Už vieš, prečo som ti to zatajil.

ZAVÁDZANIE, NEOPODSTATNENÁ GLORIFIKÁCIA

Je dochované, žeby Cyril mal suchoty? Ak niekto viete, kde je taký zápis, dajte mi, prosím, vedieť. Vďaka.

V tejto časti vidíme neopodstatnenú glorifikáciu Metoda. Ukazuje ho ako starostlivého brata. Pritom nič také nie je dochované. Pokojne to mohlo byť v skutočnosti tak, že Cyril nechcel ísť na tú cestu na Moravu, ale Metod ho pod vyhrážkami k tomu donútil, čím ho vlastne zabil. Nebolo by to prvý raz, čo by sa Metod niekomu vyhrážal.

133

00:15:15,040 –> 00:15:21,360

Sídlo veľkomoravských kniežat tradične označujeme názvom Velehrad. Franské anály hovoria o Inefábillis munitio, nevýslovnej pevnosti alebo o antiqua urbs Rastici, teda o „Rastislavovom starom meste“. Podľa súčasných poznatkov sa Velehrad nachádzal na území dnešných miest Uherské Hradiště a Staré Město, prípadne ním mohlo byť hradisko Valy pri Mikulčiciach.

ZAVÁDZANIE

Napriek tomu, že vraj sídlo veľkomoravských kniežat vraj nazývame Velehrad, vo filme je zobrazený názov Velihrad. Je to chyba, či zámer?

Napriek tomu oficiálni historici pripúšťajú, že sa hlavné mesto Moravy nazývalo Morava. Wiki: „Zdroje 9. stor. označujú krajinu zväčša geografickým pojmom „Moravia“, pričom je ale ťažko rozlíšiť, či sa myslí mesto Morava alebo krajina Morava.“

Ešte stále si je niekto istý, že hlavné mesto Moravy sa volalo Velihrad?

Vrchol všetkého je tvrdenie dokumentaristov o tom, že Velehrad sa mal nachádzať buď v Starom Měste v Uherskom Hradišti, alebo (!) v hradisku Valy pri Mikulčiciach. Iná alternatíva sa nepripúšťa. Pritom dodnes nie je s určitosťou zistené, kde sa hlavné mesto Moravy nachádzalo. Pokojne to mohlo byť aj v inej lokalite. Dokument to však nepripúšťa. Dokumentaristi tu teda zavádzajú.

15:12

ZAVÁDZANIE, až NAIVIZMUS

Paródia na Velehrad. Vraj nedobytné mesto. Rastislavov hrad má byť „nevýslovný a ničomu známemu nepodobný“. Vidíte niekde hrad ničomu nepodobný? Vidíte niekde nedobytnú pevnosť? Ja vidím len obyčajnú osadu podobnú kadejakej dedine.

Ničomu nepodoný je napríklad tento hrad z filmu Ilja Muromec z 53:09 minúty:
Ničomu nepodobný hrad.
Alebo tento z 1:14:42 minúty:

16:11

NEZNALOSŤ, až NAIVIZMUS

Keby si takýmto spôsobom svietili naši predkovia, tak by veľmi rýchlo vyhoreli. Pozrite, ako blízko je drevený strop. Okrem to by sa asi udusili od dymu.

182

00:19:39,200 –> 00:19:43,520

V každom prípade podáme správu biskupom v Pasove a Regensburgu,

NEKONZISTENCIA

Pasov po slovensky,  ale Regensburg po nemecky? To mesto má aj slovenský názov – Rezno.

20:34

NEZNALOSŤ, až NAIVIZMUS

Takto si dokumentaristi predstavujú staroslovenské modly.  Zaujímavé, že tí vojaci nevyhadzujú do močiara posvätné stromy večného života. Prípadne tie stromy nerúbu.

21:05

NEZNALOSŤ

Rastislav sa pozerá, ako vojaci vyhadzujú do močiara staroslovenské modly, avšak sám má na sebe pohanské staroslovenské ozdoby. Jedná sa o tieto ozdoby nájdené v Mikulčiciach.

Historici zjavne netušia, ako vyzerali staroslovenské modly a pôvodné náboženstvo.

22:38

NEZNALOSŤ, až NAIVIZMUS

Cyril stanuje a klepe sa od zimy pri ohni. Naši dokumentaristi si asi nevedia predstaviť, že v tej dobe boli pozdĺž hlavných obchodných ciest obydlia (hostince), kde Cyril s Metodom mohli v pohodlí prespať. Takto z nich spravili skautov,stanujúcich pri ohni. Naozaj romantické, ale naivné.

27:52

PSYCHIATRIA

Vyobrazenie pohanov podľa predstáv dokumentaristov. Podľa môjho skromného názoru tvorcovia filmu nemali absolútne žiadnu predstavu o staroslovenskom náboženstve a vychádzali pri tvorbe tejto časti zo svojich zlých snov. Ide tu o mix paródie a idiocie. Pohania sú zobrazení s valaškami (!), s krátkymi vlasmi (!), sediaci (!), v nerovnošate (!), mumlajúci ako opice (!), dymiaci ako nepríčetní (! asi aby im slzili oči) a bez žien (!).  Družina Pacha hybského zbojníka je oproti týmto pomätencom šuviks. Aj pračloveci sú na tom lepšie. Kde sa hrabú tvorcovia filmu Boj o oheň, v ktorom pračloveci putujú za ohňom?

29:09

NEZNALOSŤ

Komisia Maríny Zavackej, vytvorená za účelom zhodnotiť jazdeckú sochu kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade, kritizovala na tejto soche anachronizmus niektorých doplnkov. Vadila im dokoca aj socha koňa, dokonca aj tvar jeho prirodzenia.

V dokufilme môžeme vidieť arabského koňa, ktorý k nám bol dovezený až neskôr. Na Slovensku je 500 rokov.

29,31

Cyril s Metodom si sadajú za stôl v nejakej chyži v akomsi hradisku. Zámerom je ukázať, že na rozdiel od pohanov, kresťania sedia za stolom a  majú spôsoby. Cyril pred posadením sa poďakuje akejsi žene: „Ďakujem.“ Pohan si tiež sadá za stôl, a bez toho, aby sa pomodlil a poďakoval za jedlo, začne jesť. Napočudovanie jedia mäso. Aby dokumentaristi zdôraznili zaostalosť pohana, ten pohodí kus mäsa svojim deťom. Cyril im podľa francúzskej výchovy povie: „Páči sa!“ a podá im jedlo.  Kresťania zdôraznia, že sú radi, že sú už preč od pohanov, lebo tam smrdeli kosti. Tým chcú dokumentaristi zrejme zdôrazniť, že pohania hádam jedli ľudí. Aby kresťania správanie pohanov ospravedlnili, povedia: „Pohanmi nie sú zo zlej vôle, ale z nevedomosti. Potrebujú nájsť pravú vieru.“

261

00:29:55,320 –> 00:29:57,880

SPOLU: Požehnaj, Pane, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrej ruky prijímame skrze Krista, nášho Pána.

263

00:30:04,320 –> 00:30:08,240

-Amen.

-Amen.

ZAVÁDZANIE

V akom jazyku Cyril poďakoval? Po slovensky, či po grécky? Ak po slovensky, tak slovo ďakujem muselo byť v staroslovenskom slovníku. Ak také slovo neexistovalo, tak nemohol poďakovať po slovensky. Ak existovalo, tak ho museli poznať aj pohania.

Ďakovanie za jedlo nie je kresťanský zvyk. „Proso“ je odvodené od slova „prosiť“. Pohania ďakovali za dary, ktoré dostali. Dokonca časť z jedla, ktoré jedli, odložili ako obetu pre bohov prípadne zomrelých predkov. Ono to pokojne mohlo byť v skutočnosti úplne naopak. Že prišiel Cyril s Metodom k pohanom a pred jedlom sa pohania poďakovali za dary Zeme, kým byzantskí bratia začali jesť bez poďakovania za dary. Ďakovanie za dary pred jedlom kresťania prebrali od pohanov.

Starí Slováci by s malou pravdepodobnosťou jedli mäso. Zväčša sa živili kašami a plackami. Dokumentaristi to zase prepískli.

Pohan za stolom vyzerá ako utečenec zo psychiatrie. To si niekto vážne myslí, že pohania vyzerali takto? Potom by pohanské ozdoby neboli zo zlata alebo bronzu.

Poznámka kresťanov o pravej viere poukazuje na internalizovanú nadradenosť kresťanov. Kresťania sa podľa tohto dokumentu cítili asi ako dnešní Američania, ktorí po svete bombami roznášajú demokraciu, mysliac si, že ona musí byť najlepšia, lebo oni ju majú, a keď prídu do Líbye, zistia, že ľudia tam žijú lepšie ako americkí občania – zadarmo školy, nemocnice, energie, priamovláda – no aj tak spravia prevrat, lebo oni majú predsa pravdu.

Možno niekde vo svete existujú ľudožrúti, avšak ľudožrútstvo, na ktoré naráža dokument, sa nedochovalo o slovanských pohanoch. Možno niektorí slovanskí pohania v niektorých krajinách zabíjali zajatcov, možno aj obetovali ľudí, možno dokonca aj kresťanov. Avšak takéto praktiky na našom území nie sú dochované. Kresťania tiež upaľovali ľudí, mučili ich, zabíjali, nútili im svoju vieru – a to dochované je. Kosti kresťanom v dokumente smrdeli, no keď robia procesiu s mŕtvolou na kríži, to im nevadí.

274

00:33:04,440 –> 00:33:07,680

– Kríž je taká naša spomienka. Na takomto kríži zomrel jeden človek. Syn Boží, Ježiš Kristus.

-Tam, kde žijeme, sú kríže všade. Na cintorínoch, v chrámoch a niekto ho nosí na krku…

279

00:33:23,000 –> 00:33:28,080

Pozrite sa. Tento smer (ľavého ramena kríža) nám vraví, aký krátky bol jeho (Ježišov) život,  a tento (horné rameno kríža), že ho jeho láska vyniesla do neba.

NEZNALOSŤ

Cyril s Metodom vysvetľujú slovenským pohanským deťom, čo je to kríž. Deti sa tvária, akoby nikdy nič také nevideli.

Dokumentaristi si netušia o tom, že kríž bol pôvodne staroslovenský symbol.

Kríž na obrázku v Mikulčičkom múzeu Veľkej Moravy sa zdá byť kresťanský, no má na sebe nebeské objekty. Kresťanstvo nemá nič spoločné s nebeskými objektmi.

297

00:35:04,960 –> 00:35:09,520

(Cyril hovorí) Boh je prameň všetkej lásky.

298

00:35:11,320 –> 00:35:16,160

(Pohanský žrec hovorí) Takého Boha môžeme ľahko prijať medzi našich bohov.

299

00:35:16,200 –> 00:35:23,200

(Cyril hovorí)  Boh je len jeden. Je iba jeden prameň lásky.

GLORIFIKÁCIA

Tu si opäť spomeňme na Boha, prameň všetkej lásky, ktorý káže zabíjať. Viď vyššie.

Dokumentaristi sa snažia ukázať rozdiel medzi pohanmi a kresťanmi. Kým pohania mali podľa nich viac bohov, kresťania len jedného.

Avšak aj pohania mali len jedného boha, najvyššieho.

Metod zdôrazňuje, že je iba jeden Boh, iba jeden prameň lásky! Zrejme ten židovský. Ten, ktorý káže aj zabíjať. Žeby z lásky?

36:40

NEZNALOSŤ

Sokoliarovi z dokumentu chýbajú dlhé vlasy.  Krátke vlasy sú symbolom otroka.

37:04

NEZNALOSŤ, až AMATERIZMUS

Dokumentaristom zase ušlo, že starý Slovák by asi nemal vlasy vyholené holiacim strojčekom. Krátke vlasy predstavovali otroka.

37:05

NEKONZISTENTNOSŤ

Bratislava sa kedysi nevolala Bratislava, ale Preslava. Z toho je aj Pressburg.

37:09

ZAVÁDZANIE

Břeclav tiež nebola Břeclav. Podľa Wiki „Pravdepodobne v 1. polovici 11. storočí založil knieža Břetislav I. pohraničný hrad, ktorý bol po ňom pomenovaný – odtiaľ názov Břeclav.“ To bolo dávno po konci Veľkej Moravy.

Okrem toho vtedy ešte neexistovalo ř. Moraváci rozprávali pekne po slovensky, s obyčajným r. Břeclav bola vlastne tiež Preslava, ale s prízvučným b (p–>b).

38:00

NEZNALOSŤ, až HANBA

Je zaujímavé, že taký veľký kresťan, ako je Rastislav zobrazovaný, víta Cyrila a Metoda na svojom nedobytnom hrade pohanským zvykom – chlebom a soľou. Soľ reprezentovala pálivé Slnko, chlieb dar Slovenskej zeme.

Kráľ Rastislav nožom krája kysnutý chlieb, ženy chlieb posolia a potom Rastislav podá chlieb hosťom. Všetci ho najskôr poriadne obchytajú. Úplne nesprávne.

Chlieb kedysi nebol kysnutý. Skôr to bola taká placka.  Hosť si sám odtrhol kúsok chleba, sám si nabral z misky soli, sám si posolil chlieb a zjedol ho. Žiadne napchávanie. Išlo o symbolický obrad. Soľou sa potvrdzovali aj zmluvy, lebo soľ bola posvätná, symbol  božského Slnka. Pohanského!

Kráľ Rastislav by určite nevítal Cyrila a Metoda kdesi na lúke a ešte k tomu bez koruny na hlave.  Určite sedel na stolci a na hlave mal korunu. To preto, lebo prijímal hosťov formálne ako kráľ. Bez koruny bol Rastislav obyčajný človek. Kráľom bol, až keď si dal na hlavu korunu.

Predpokladám, že to má na svedomí niekto zo SAV. Napríklad podľa Jána Steinhubela slovanskí králi nenosili koruny, maximálne nejaké diadémy. Tak snívajte ďalej v SAVke a vráťte tituly.

43:09

Pane, smiluj se…

ZASTAVENÝ ROZUM

Nechápem, prečo v slovenskej verzii dokumentu spievajú na pozadí v češtine.

48:45

NEZNALOSŤ

Taký veľký zvon vtedy zrejme nemali. V Bojnej sa napríklad našli len malé zvony.

III. Časť

 

6

00:01:49,160 –> 00:01:51,160

Bratia vytvorili

slovanské písmo-hlaholiku,

7

00:01:51,160 –> 00:01:56,200

založili na Velehrade školu

a preložili do staroslovienčiny

8

00:01:56,240 –> 00:01:58,840

výňatky z evanjelií,

žaltár i ďalšie texty,

9

00:01:58,880 –> 00:02:02,600

čím položili

základy slovanského písomníctva.

10

00:02:02,600 –> 00:02:07,640

Zaviedli na Veľkej Morave do bohoslužieb slovanský jazyk.

NEVLASTNÉ

6

00:01:49,160 –> 00:01:51,160

Bratia vytvorili

staroslovenské písmo-hlaholiku,

7

00:01:51,160 –> 00:01:56,200

založili na Velehrade školu

a preložili do staroslovenčiny

8

00:01:56,240 –> 00:01:58,840

výňatky z evanjelií,

žaltár i ďalšie texty,

9

00:01:58,880 –> 00:02:02,600

čím položili

základy slovenského písomníctva.

10

00:02:02,600 –> 00:02:07,640

Zaviedli na Veľkej Morave do bohoslužieb staroslovenský jazyk

Je neprimerané používať výrazy ako slovanské písmo, slovanský jazyk alebo staroslovienčina.

Písmo bolo slovenské, jazyk staroslovenský. Staroslovienčina zodpovedá českej gramatike. Ak chceme hovoriť po slovensky, tak staroslovienčina by sa mala nazývať staroslovenčina.  Je to preto, lebo my na Slovensku po slovensky povieme vec a po česky věc (viec), my povieme slovEsá, Česi povedia slovĚsa (sloviesa). Kedy sa naši historici už konečne naučia, že majú pre nás hovoriť po slovensky, nie po česky? Zato, že študovali v Prahe, nemusia preberať český jazyk.

131

00:12:26,440 –> 00:12:31,640

Áno. Cestou by ste sa mohli zastaviť

v Blatenskom kniežatstve.

NEVLASTNÉ, NEKONZISTENTNOSŤ

Rastislav hovorí o Blatenskom kniežatstve, ale po správnosti by mal hovoriť o Slovenskom kniežatstve, lebo Blatenské kniežatstvo je len novodobý názov. Oficiálny názov tej zeme bola Slovenská zem (Slovjenčin Marcha). Naši historici, ako aj dokumentaristi tvrdošijne zamlčujú tento fakt pred slovenským národom. Svoj tieň neprekročili ani v tomto dokumente.

13:28

AMATERIZMUS

Rastislav už po celé roky nosí jediné šaty.  Dokumentaristi z neho nemuseli spraviť takého úbohého chudáka.  Kráľovský odev má byť bielo-červený.

145

00:14:06,640 –> 00:14:11,360

Ako prvého bratia na svojej ceste navštívili panónske knieža Koceľa.

NEKONZISTENCIA

Zrazu Koceľ nie je blatenské knieža, ale panónske knieža. Opäť musím zopakovať, že netreba vyťahovať politické celky z Rímskej ríše, keď máme na Panóniu svoj názov Slovenská zem.

407

00:41:55,560 –> 00:41:59,520

A: Rastislav je dobrý bojovník a schopný vodca. Tí Moravania sa okolo neho zomkli ako hradba.

409

00:42:03,600 –> 00:42:09,480

B: Možno mám kľúč, ktorý tú pevnosť odomkne. Svätopluk.

411

00:42:13,960 –> 00:42:19,000

A: Hlúposť! Podporuje Rastislava ako najvernejší vazal.

412

00:42:19,040 –> 00:42:23,800

B: Svätopluka už dávno ovládla chtivosť a túžba po moci. Je priam predurčený zradiť. Pre vládu nad Veľkou Moravou urobí čokoľvek. Sľúb mu, že ho budeš tolerovať ako moravské knieža a podrobí sa ti.

ZAVÁDZANIE, NEZNALOSŤ

V tejto časti sa rieši motivácia Svätoplukovej podriadenosti  Karolmanovi. Táto časť je mimoriadne zle spracovaná v dokumente.

Dokument sa snaží navodiť dojem, že Svätopluk mal krivý charakter a že bol náchylný zradca. Podľa môjho názoru si bol Svätopluk určite vdomý, že jedného dňa po ujcovi Rastislavovi preberie vládu nad Veľkou Moravou. Nemal dôvod ho zradiť. Lenže situácia bola iná, ako ju dokumentuje film. Dokument síce ukázal, že Rastislav sa po vzdaní sa poddal franskej nadvláde. Neukázal, že medzičasom sa zase stal odbojným. A tiež neukazuje, že Karolman rok pred Svätoplukovou „zradou“ likvidoval Svätoplukovu Nitravu. Spustošil ju do takej miery, že Svätopluk určite vedel, že po ďalšom nájazde by jeho zem kompletne zničili. Potreboval čas na obnovu, zvýšiť obranu, kopec ľudí mu zabili, tí museli byť nahradení. Svätopluk potreboval čas a ten by získal, keby sa Rastislav nestával odbojným a poslúchal Frankov. Lenže Rastislav nemal čas, lebo vedel, že práve teraz treba byť odbojný, keď sa miesi na Slovenské arcibiskupstvo. Potreboval sa od Frankov odtrhnúť nielen duchovne, ale aj fyzicky. A tento rozpor spôsobil rozkol medzi vladármi Rastislavom a Svätoplukom. Čiže žiadne Svätoplukova úkladná zrada, ale bolo to jeho videnie vecí ináč, čo spôsobilo, že konal na vlastnú päsť a podriadil sa Karolmanovi, aj keď sa to ujcovi Rasticovi nepáčilo.  Svätopluk veril, že tým zachráni život v Nitrave a získa čas. Rastislav  v ňom videl zradcu a chcel ho preto zabiť. Svätopluk sa o tom dozvedel a preto pripravil on pascu Rastislavovi. Bola by to úkladná zrada u Svätopluka vtedy, keby zadržal ujca Rastislava bez toho, žeby ho ten chcel zabiť. Vtedy by to veru bola úkladná, úskočná zrada. Ale ak je niekto rozhodnutý vás zabiť a vy sa bránite, predsa nenecháte vášho potenciálneho vraha opäť vládnuť. Svätopluk Rastislava vydal Karolmanovi. Vlastne vymenil záchranu života na Morave za život Rastislavov. Neskôr zatkli aj Svätopluka a vtedy Svätopluk pochopil, že ujco Rastislav vedel, čo robí. Svätopluk sa tým zatknutím dostal do rovnakej situácie ako Rastislav pred časom. Vedel, že ak sa vyslobodí a ešte raz ho chytia, tak je s ním koniec. Tým, že Karolman Svätopluka zatkol, vlastne odsúdil Svätopluka na to, aby ho zradil. Keď vás niekto zatkne, určite mu prestanete dôverovať. Preto Svätopluk po svojom oslobodení prezliekol kabát a otvorene sa postavil na stranu Slovákov proti Frankom/Nemcom.

Fuldské letopisy, rok 869: Keď Karol so zvereným mu vojskom prišiel k oným Rasticovým neopísateľným a spomedzi všetkých najstarších nepodobným hradbám (Devín, pozn. Ján Stanislav), spoliehajúc sa na pomoc božiu, spálil všetky hradby v tomto kraji a čo bolo poskrývané v lesoch a na poliach zakopané, ponachádzal a so svojimi rozchvátil. Mnoho útočiacich nepriateľov alebo zahnal alebo pobil. Nie menej aj krajinu Rasticovho synovca Svätopluka bol Karlman spustošil ohňom i mečom.

433

00:44:44,120 –> 00:44:49,320

(Svätopluk hovorí) Niečo nové u Rastislava?

434

00:44:49,440 –> 00:44:54,360

(Kňaz hovorí) Chystá sa ťa zradiť.

435

00:44:59,120 –> 00:45:04,480

(Svätopluk hovorí) Prečo by to robil?

(Kňaz hovorí) Bojí sa. Tvoja moc stále rastie. Nechce sa dožiť toho, že budeš silnejší než on.

PRASPROSTÉ KLAMSTVO

Dokument sa snaží navodiť dojem, že Rastislav ani nechcel Svätopluka reálne zabiť, že to len kňaz mu klamlivo nahovorí, že to tak je. Ako dôvod uvádza rastúcu Svätoplukovu moc. Práve naopak, pravda je v tom, že Svätoplukova moc po minuloročnej vojne s Karolmanom klesla na takú nízku úroveň, že sa poddal Karolmanovi. Dokument klame, keď naznačuje, že Rastislav vlastne ani nechcel Svätopluka zabiť, že to je len klamstvo kňaza. Pravda je taká, že Rastislav reálne chcel Svätopluka zabiť.  Naši historici zo SAV by opäť mali vrátiť tituly, lebo toto je najdôležitejší moment v dejinách Veľkej Moravy, na základe ktorého sa Svätopluk vykresľuje ako zradca.

Buď ide o neznalosť radcov zo SAV, alebo o politickú manipuláciu, na akú sme boli zvyknutí z čias čechoslovakizmu, kedy sa história písala v prospech bratov Čechov. Sama si dobre pamätám, že na hodinách dejepisu sme sa učili o českej histórii a o slovenskej takmer nič. Ak som sa niečo naučila o slovenskej histórii, bolo to na hodine slovenčiny, kde nás učiteľka z vlastnej iniciatívy oboznámila so slovenskými dejinami. Toto je na vrátenie titulov!

Toto je falšovanie histórie zo strany tvorcov dokumentárneho filmu!

49:37

NEZNALOSŤ, AMATERIZMUS

Spôsob oslepenia Rastislava je čistou fikciou a fantáziou autorov.

Oslepovanie sa v minilosti nerobilo tým spôsobom, že by sa žeravým kutáčom pichlo do oka, ale priblížením žeravého železa k oku asi na tri centimetre. Žiara žeravého železa spálila sietnicu a človek oslepol. Žiadny nechutný dym ako na obrázku pri tom nebol.

Týmto opäť pozdravujem konzultantov z oblasti histórie. Ste hanbou slovenského národa a totálni neschopáci. Obyčajná žena ako ja, bez historického vzdelania, má lepšiu predstavu o minulosti ako vy, študovaní pribrzdenci, a musí robiť prácu za vás, ešte k tomu bez finančnej odmeny, lebo vy len dovržete, čo chytíte do ruky.

49:27

GLORIFIKÁCIA, NEZNALOSŤ

Karolman je zobrazený s korunou na hlave. Zato Rastislav ani raz. (Aspoň som nepostrehla. Ak niekto nájdete záber so slovenským kniežaťom s korunou na hlave, dajte mi vedieť.) Upozorňujem, že slovenskí králi a kniežatá koruny nosili. Píšu o tom aj Arabské správy o Slovanoch.

“ (Gurdêzî dopĺňa: Ich vladár si položí korunu na hlavu a každý ho poslúcha a robí podľa jeho rozkazu. Väčšieho vládcu volajú Svätoplukom (Svjtmlk) a jeho námestníkom je župan (svjh).) Vladárovo sídlo je v prostriedku dŕžavy. Najvznešenejší, najznámejší spomedzi nich, ktorého nazývajú vladárom vladárov, volá sa Svätopluk (Svjjtblk, -bilk, -balk, -bulk) a je väčší a mocnejší ako župan (subandž), ktorý je jeho námestníkom. „

Naši historici glorifikujú neslovákov-Nemcov. Korunu u slovenských vladárov neukazujú zrejme preto, lebo korunováciu chápu iba v kresťanskom chápaní, kde koruna musela byť posvätená pápežom, alebo vlastným arcibiskupom. To je však nezmysel. Korunu nosili aj pápežom nekorunovaní vladári, a len preto, že ich koruna nebola posvätená pápežom, ale Slnkom, ich moc nebola menšia. Z logiky veci by bolo čudné, keby taký významný vladári neboli korunovaní, najmä ak sa na letný slnovrat venčili ešte aj panny a rožný dobytok – pohanský zvyk.

IV. Časť
254

00:23:06,120 –> 00:23:10,160

(Svätopluk hovorí) Tak čo, biskup, požehnáš mi ho (meč)?

255

00:23:10,200 –> 00:23:15,040

(Metod hovorí) Žehnám životu, nie smrti.

LOŽ

Metodov Súdny zákonník pre ľud:

1. Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú (do otroctva) so všetkým svojím majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným.

4. Kto má vlastnú manželku a zhreší s otrokyňou, ak sa tento prečin potvrdí, je potrebné, aby ju knieža tejto krajiny predalo do inej krajiny a suma získaná za ňu sa má rozdeliť medzi chudobných. (Trpieť má otrokyňa, nie ten, kto s ňou obcuje.)

13. Kto má dve manželky, nech vyženie  (odsúdi na smrť) tú, ktorú si vzal neskôr, aj s deťmi. Potom nech ho zbičujú a kajá sa sedem rokov.

15. Kto z nepriateľstva alebo kvôli lúpeži majetku podpaľuje ohňom obytné budovy, nech ho upália, ak je to v meste. Ak je to na dedine alebo v usadlosti, nech ho popravia mečom.

21. Vojaci, ktorí boli zajatí a zapreli svoju kresťanskú vieru, sa pri návrate do svojej krajiny a k svojmu občianskemu právu majú odovzdať cirkvi. (Aby čo? Boli sťatí? Či uväznení? Či zneužívaní?)

3:42

AMATERIZMUS

Takto vyzerá podľa dokumentaristov misijný biskup (arcibiskup) pre Panóniu a Moravu! Chodí po krajine v sprievode dvoch mužov a somára. Ten jazdec vzadu je franský vojak, ktorý ich akože ide prepadnúť. Obyčajný vojak vyzerá honosnejšie ako arcibiskup. Veď on nevyzerá ako arcibiskup, ale nejaký tulák s bakuľou. V lete, v zime pred vysvietením, po vysvietení chodí v tých istých šatách, ktoré sú vhodné možno v teplom Carihrade, ale nie v zime na Morave!

6:30

64

00:06:41,280 –> 00:06:43,320

Zrada nie je pekná vec.

65

00:06:43,360 –> 00:06:46,520

Tvoj strýko by ti o tom povedal.

AMATERIZMUS

Svätopluk je zajatý, ale nie je zobrazené kedy a začo sa dostal do väzenia. Je jasné, prečo to nie je ukázané – lebo sa o tom v kronikách nezachovala bližšia informácia.

Moja domnienka je však taká, že Svätopluk sa do väzenia dostal za protest prori krádeži moravského kráľovského pokladu novými správcami Moravy Viliamom a Engelšalkom do Bavorska. Svätopluk sa vzoprel, čo bolo zrejme vnímané ako porušenie sľubu vernosti. A vzhľadom k tomu, že sa vlastne ničím neprevinil, ho nakoniec aj prepustili. Ináč by skončil ako ujco Rastislav.

Opäť sa tu (Ľudovítom) naráža na to, že Svätopluk zradil ujca. Oni hovoria strýka, ale u Slovenov sa išlo po línii matky. Ak by sa šlo v línii otca, vládol by predsa otec. Svätopluk bol najskôr synom Rastislavovej sestry, nie Rastislavovho brata – ak by to bol brat, vládol by on, nie jeho syn Svätopluk.

10:29

NEZNALOSŤ

Knieža Slavomír je tiež bez koruny.

108

00:09:56,840 –> 00:09:59,320

Keď Bavori pod vedením Svätopluka dorazili k starému mestu Rastislavovmu Svätopluk ho navštívil pod zámienkou, že bude vyjednávať o jeho kapitulácii. Presila bola zjavná, krviprelievanie by bolo zbytočné. Všetci boli zvedaví, ako sa Svätopluk zachová.

114

00:10:27,920 –> 00:10:32,040

(Svätopluk hovorí) Zdravím ťa, Slavomír.

(Slavomír hovorí) Čo tu chceš, ty zradca!?

115

00:10:39,520 –> 00:10:44,560

(Svätopluk hovorí) Ak som niekoho zradil, tak seba. A tých, čo stoja pred hradbami. Prišiel som odčiniť zradu, spáchanú na strýkovi a budem bojovať proti Frankom.

ZAVÁDZANIE, KLAMSTVO, GLORIFIKÁCIA

Tu máme ďalší exemplárny príklad falšovania dejín. Je tu hneď niekoľko zásadných odlišností od skutočnosti.

Nie som si vedomá toho, že by bola dochovaná zmienka o tom, že by prevaha Bavorov bola zjavná. Je to čisto výmysel dokumentaristov a glorifikácia Bavorov na úkor Slovákov.

Svätopluk šiel naozaj vyjednávať o kapitulácii Rastislavovho hradu.

V dokumente je Svätopluk prijatý Slavomírom a Moravanmi s nevôľou, neradostne, ako nejaký zradca. Pritom realita musela byť iná. Povstanie Slovákov sa začalo práve preto, že tí si mysleli, že ich milovaného Svätopluka zabili Bavori. Slováci sa vzburou mstili za domnelú smrť milovaného kniežaťa. Preto prijatie Svätopluka vo Velehrade muselo sa udiať veľmi radostne. Radostne o to viac, že Slavomír sa vlastne ani nechcel stať kniežaťom, stal sa ním nakoniec z donútenia pod hrozbou zabitím moravskými veľmožmi. Svätopluk, určite vidiac tú radosť z prijatia, s radosťou prevzal moc nad Moravanmi a obrátil sa proti Bavorom z pomsty za ukradnutý moravský poklad.

Svätopluk určite nepovedal nič v tom zmysle, že by prišiel odčiniť nejakú svoju zradu, spáchanú na ujcovi. On zradu nespáchal. Ak by ho Moravania vnímali ako zradcu Rastislava, tak by ho zavraždili. Moravania vnímali Svätopluka ako obeť politického rozkolu, spôsobeného ani nie tak Rastislavom ako Frankami. Svätopluk sa nevnímal seba ako ujcovho zradcu. Svätopluk vnímal ujca ako vraha, ktorý ho chcel zavraždiť.

Tým, že sa v dokumente Svätopluk sám od seba priznáva, že je zradca, sa falšuje história v Svätoplukov neprospech. Kto má prospech zo Svätoplukovho neprospechu? Nastupujúci establišment – čiže Přemyslovci a s nimi Česi. Zo Svätopluka robia vlastne hajzla, ktorého rod, chválabohu, nevládol ďalej. Ďakujeme vám páni historickí konzultanti, z celej irónie ďakujeme vám.

122

00:11:45,840 –> 00:11:50,880

(Metod vo väzení narieka) Bože, prečo ma tak trestáš? Prečo mlčíš? Prečo sa ma nezastaneš? Šliapu po mne zlí ľudia. Ako dlho ma necháš napospas bezbožníkom? Veď nie som z kameňa. Bože… Prečo si ma… Prečo si ma opustil?!

NEZMYSEL

Moja odpoveď Metodovi: Nijaký Boh ťa neopustil, lebo nijaký nie je.

19:05

ZAVÁDZANIE, GLORIFIKÁCIA

Svätopluk uzavrel mier s Frankami na západe a teraz sa ide vydať na východ. Oslavuje. V dokumente je zobrazený ako nejaký psycho alkoholik, ktorý hádže nenávistno-maniacké grimasy. Správa sa ako hulvát. To ale nezodpovedá tomu, ako bol opísaný v kronikách. Regino píše, že bol „medzi svojimi nad iným múdry a vynikal svojím vynikajúcim rozumom.“

Aby Svätopluk vyzeral ešte viac ako psychopat, spravili mu vo filme naozaj zlé zuby. Bavori aj Frankovia, aj všetci ostatní majú dokonalé zuby, ošetrené modernými stomatológmi. Len Svätopluk, kráľ Slovákov, má zuby zašlé, ostré, akoby nimi trhal krvavé surové mäso.

Herec zahral Svätopluka ako nejakého psychotika, ako mix Hitlera s emo ofinou a toho hororového šialenca z Nočnej Mory z Elm Street.

Nájdite päť rozdielov:

19:02

GLORIFIKÁCIA

Tým, že na oslave víťaznej bitky vyzerajú opití hodovníci ako pohania, oblečení v maskách zvierat,  sa chce ukázať, že k pohanstvu patrí ožieranie sa. Chce sa ukázať, že ľudia bez spôsobov sú pohania. Chce sa nepriamo povedať, že kresťania sú lepší, lebo oni nechytajú ženy za prsia, aspoň nie pred kamerou.

Svätopluk podáva Metodovi meč s otázkou, či mu ho požehná. Meto odmieta, lebo vraj žehná len životu, nie smrti.

254

00:23:06,120 –> 00:23:10,160

(Svätopluk psychotickým hlasom hovorí) Tak čo, biskup, požehnáš mi ho?

255

00:23:10,200 –> 00:23:15,040

(Metod bigotným hlasom odpovedá) Žehnám životu, nie smrti.

ZAVÁDZANIE, GLORIFIKÁCIA

Glorifikácia tentoraz Metoda. Čo si myslíte, kto musel požehnať všetky Svätoplukove boje? Musel to byť Metod ako hlavný arcibiskup, prípadne ním poverený kňaz. Zabíjalo sa aj v mene Boha. Metod sám poslal posolstvo  pohanskému kniežaťu so sídlom na Visle, ktoré hanobilo kresťanov a robilo im príkoria. Takto Metod hovoril (Život Metoda): „Bolo by dobré, synu, keby si sa dal pokrstiť z vlastnej vôle a vo svojej krajine, aby si potom nemusel byť pokrstený násilím v zajatí a cudzej krajine. Veď si na mňa ešte spomenieš.“ A tak sa, údajne, aj stalo.

Zdá sa, že skutočný Metod bol krutý pragmatický tyran, ktorý bez škrupulí používal také nehanebné presvedčovacie metódy ako napríklad vyhrážanie, zotročovanie, vojnu. Krstil aj nasilu.

26:13

ZAVÁDZANIE, GLORIFIKÁCIA

Vojsko a meče pred vojnou žehná nie Metod, ale franskí kňazi. Opäť sa tu nepriamo glorifikuje Metod. Zlo sa kladie na franských kňazov. Dokumentaristi sa snažia ukázať, že Metod by mečom nežehnal. Pritom vieme, že on to robil rád. A nielen to.

Počet mečov nezodpovedá realite ani len náhodou. Počet mečov a skupinka šermiarov okolo nich navodzuje dojem, akoby Svätoplukova armáda bola nejaká družina, nejaké malé komando. Opak je pravdou. Pri dobýjaní Slovenskej zeme (Panónie) použil obrovskú armádu, ktorá cez jedno miesto prechádzala celý deň.

26:35

ZAVÁDZANIE

Dokumentaristi sa predsa priklonili k tomu, že hlavné mesto Moravy bolo práve v dnešnom Uherskom Hradišti. Zrejme sa im Mikulčice zdali byť príliš blízko pri Slovensku a pri Dunaji. Mne sa Uherské Hradište pre zmenu zdá príliš blízko pri Sliezsku, ktoré Svätopluk išiel dobýjať. Okrem toho, nie je jasné, či Svätopluk vládol po návrate z väzenia na Moravu vo Velehrade alebo v Nitre. Niekoľko náznakov by pripúšťalo aj druhú možnosť.

Keď spätne dobyl Rastislavov hrad, nemusel sa doňho presťahovať. Mohol ostať vládnuť v Nitre aj naďalej, hoci v Nitre bolo iba biskupstvo. Vieme, že štyri roky pred Svätoplukovou smrťou, v roku 890, východofranský kráľ prišiel Svätoplukovi naproti a zastavil sa v Omuntesperchu /asi Amandheegy, vrch Amand, nem. Amandsberg, pri Panónskej Hore, pozn. Ján Stanislav/ za Dunajom. Svätopluk prišiel na toto stretnutie. Panonhalma, Panónsky Chlm (kopec obtekaný riekou), alebo Hora je priamo pod Nitrou, hneď za Dunajom. Keby Svätopluk sídlil vo Valoch, kráľ by ho neprišiel čakať k Panónskemu Chlmu, ale omnoho západnejšie, zhruba k Viedni, alebo pod Bratislavu. Ale on prišiel až priamo pod Nitru. Nitra mala kamenné hradby, Valy len z hliny a dreva. V Nitre bolo zatiaľ nájdených 6 archeologických nálezísk. Martinský vrch mal 20 ha, Zobor 15 ha, plus ďalšie. To je viac ako mali Valy. Bol v nej postavený prvý slovenský a slovanský kostol. Okrem toho, keby som bola kráľom takého veľkého územia, tak by som nechcela bývať v močiari, ale na hrade, 250 metrov nad terénom. Aby som sa odlíšila a ukojila svoju samoľúbosť a pýchu. To mi hovorí zdravý sedliacky rozum. Na to nepotrebujem 5 rokov štúdia histórie na VŠ.

295

00:26:45,960 –> 00:26:50,000

METOD SPOMĺNA: „Niekedy v tom čase

zavítal na náš dvor

296

00:26:50,000 –> 00:26:52,640

knieža kmeňa Čechov, Bořivoj.

297

00:26:52,640 –> 00:26:55,760

Ten sa v boji

proti okolitým českým kniežatám

298

00:26:55,800 –> 00:27:01,200

opieral o pomoc kniežaťa Svätopluka,

s ktorým bol spriaznený.“

299

00:27:01,200 –> 00:27:05,640

Vitaj na Velehrade, Bořivoj.

ZAVÁDZANIE, DISKRIMINÁCIA

České ř vzniklo v češtine v 13. Storočí, kedy sa na ř mení každé ŕ, a to v tom rozsahu,aký mala spoluhláska ŕ po prvej a druhej palatizácii mäkkých spoluhlások, napr. moŕe > moře, tvoŕec > tvořec,  atď. (Str. 59 Historická mluvnice česká I. od Miroslava Komárka) [Kde ŕ je palatála namiesto rj (morje > moŕe).  Str. 39]

Preto minimálne pre slovenských divákov dokumentu, čiže v slovenskej verzii filmu, by sa patrilo opäť hovoriť po slovensky, nie po česky a navodzovať dojem, že český jazyk už v tej dobe existoval v jeho súčasnej podobe. Nielenže neexistovala čeština ako ju dnes poznáme, ale ani Česi.

Ak teda dokumentaristi v prípade našej staroslovenčiny preferujú pôvodný názov staroslovienčina (s –ie- ), u českého kniežaťa Bořivoja je tomu naopak, keďže preferujú jeho súčasnú formu mena. Ide tu o diskrimináciu Slovákov a slovenského jazyka voči Čechom a českému jazyku.

309

00:27:54,760 –> 00:27:59,840

(Borivoj hovorí) A čo mi dá váš Boh?

(Metod hovorí) Náš Boh je láskavý a milosrdný. Stojí nad všetkými bohmi i duchmi. Podrobí ti každého nepriateľa. Je to Boh veľký a verný a chráni toho, kto sa k nemu obráti.

PSYCHIATRIA

Tu môžeme vidieť, že Metod veril v bludy a nezmysly a aj ich hlásal. Ako sme videli vyššie, Boh izraelský nie je láskavý ani milosrdný. Určite nestojí nad všetkými bohmi.

Metod zdôrazňuje, že izraelský Boh Borivojovi podrobí každého nepriateľa! Lebo Boh izraelský podmaňuje a zotročuje. Neukazuje sa tu pravá povaha Metoda? To jest svetská mocichtivosť?

Boh izraelský chráni tých, čo sa k nemu obrátia asi tak ako aj tých, ktorí sa k nemu neobrátia. Keby to bolo inak, nezomierali by dnes kresťania rukami nekresťanov, ani by kresťania nezomierali pri prírodných nešťastiach.

38:05

Na mape „Veľkej Moravy“ chýbajú ostatné hradiská. Takto vzniká dojem, že dianie prebiehalo iba v hradoch, ktoré sú zobrazené. Ducové ako dedina ani neexistovala, bolo len hradisko. Okrem Pobedimu a Bojnej boli aj hradiská v Trenčíne, Považskej Bystrici, Divinke. V Blatnici sa našiel blatnícky meč, čiže aj tam muselo byť hradisko, aj keď asi malé, rovnako ako je malý aj hrad, ktorý tam neskôr postavili. Hradísk bolo veľa, mnoho. Na mapu by sa všetky ani zakresliť nedali. Ani nevieme, kde všetky boli. Ale dianie určite neprebiehalo iba v zaznačených hradiskách.

42:11

NEZNALOSŤ

Metod drží vetvičku bahniatok. Je krátko pred smrťou. Ostatní veriaci sa ho tiež dotýkali bahniatkami. Bolo blízko kvetnej nedele.

Vetvičky boli pohanského charakteru. Jednalo sa o vetvy Stromu života. Ťažko si predstaviť, že by izraelský imaginárny Boh mal niečo spoločné s nejakými vetvičkami. Vetvičky však mali veľa spoločného s pôvodným slovenským duchovnom.  Na Veľkú noc máme zase korbáče, tiež prúty zo stromu, ktoré súviseli s pohanskou vierou, nie kresťanskou.

Ukazujú tu dokumentaristi, že Metod pred smrťou prijal pôvodné slovenské duchovno? Že našiel rozum a uvedomil si, že Boh izraelský môže byť dobrý pre Izraelitov, avšak nie pre Slovákov? Ten Boh izraelský, ktorý podľa Metoda podmaní každého nepriateľa. Pochopil konečne, že on osobne je len podmanený rovnako ako aj jeho slovenský národ? Že prispel k jeho duchovnému podmaneniu?

42:41

ZAVÁDZANIE

Postoj, ktorý má kňaz, ja ho nazývam postoj „dvojitého vé“, čiže W-postoj, je pôvodne pohanský. Kým kresťania potrebovali ruky zopnúť, aby sa bránili Slnku, pohania rozšírili plochu svojej hrude čo najviac, aby prijímali a vysielali slnečnú silu. Tieto postoje sú síce znázornené na plaketách z Bojnej, ktoré slovenskí historici a archeológovia vydávajú za kresťanské, avšak okolo týchto ľudí je slnečná svätožiara s lúčmi Slnka. Čiže pôvodne sa muselo jednať o pohanskú plaketu. Taktiež aj na iných vykopávkach sú vyobrazené postavy vo W-postoji, avšak modliace sa napríklad ku stromu života.

Tento pohanský kríž je z múzea v Mikulčiciach. Už bol ukázaný vyššie.

Naozaj to nie je tak, že by kresťania učili pohanov, ale naopak, kresťania sa učili od pohanov.

43:26

NEZNALOSŤ

Ženy v kostole, ale vlastne v celom filme, sú bez pokrývky hlavy. Ešte moja babka nevyšla na ulicu bez toho, aby si na hlavu nedala šatku. Ženy sa po sobáši čepčili, išli pod čepiec, čapicu. Chodiť s nepokrytou hlavou bolo pre našich ženských predkov neprijateľné. S rozpustenými vlasmi mohli chodiť len mladé devy.

525

00:49:49,240 –> 00:49:54,200

(Záver filmu, rozprávač zhodnocuje) Myšlienky Cyrila a Metoda však dodnes ovplyvňujú dejiny. Ich idea úcty ku každému človeku, k jeho kultúre, humanistické poňatie práva a myšlienka, že existuje niečo, čo platí pre všetkých žijúcich ľudí rovnako, je i nádejou pre nás všetkých. Nádejou, ktorá nám dáva odvahu do budúcnosti.

BLÚZNENIE

Záver dokumentárneho filmu o Cyrilovi a Metodovi nemožno nazvať ináč ako blúznenie.

O akej idei úcty k človeku a ku kultúre to rozprávač na záver hovorí? O tej idei, kde Metod zakazuje pohanské obrady pod hrozbou predaja do otroctva, zhabania majetku? Alebo o tej idei, v ktorej sa druhým vladárom vyhráža vojnou? Alebo o tej idei, v ktorej kresťania rúbu pohanské posvätné stromy? Alebo o tej idei, kde človek je neslobodný a musí prijímať dogmy kresťanskej duchovnej totality?

O akom humanistickom poňatí práva tu rozprávač blúzni? O odrezávaní nosov? O vyháňaní žien od manželov? O trestanie otrokov za prehrešky slobodných?

Nádejou zostáva, že toto hnusné duchovné jarmo jedného dňa zhodíme zo svojich pliec a nastane duchovná obroda slovenského národa.

50,53

Slováci sú medzi tými menami len dvaja – p. Ruttkay a p. Štefanovičová, členka inkvizičnej Zavackej komisie na posúdenie vhodnosti jazdeckej sochy kráľa Svätopluka, ako aj správnosti nápisu na soche. Pokiaľ som odsledovala, tak posudok p. Štefanovičovej sa nakoniec neobjavil na internete, takže som sa k nemu nemohla ani vyjadriť. Zato som sa vyjadrila k ostatným: https://sclabonia.sk/2010/09/posudok-svatopluk/)

Ak som správne spočítala, presilovku hrali Česi proti Slovákom v pomere 9:2. Taký typický čechoslovakistický pomer. Práve kvôli takýmto pomerom sme sa ako Slováci odtrhli. A je to tu zase. Alebo ešte stále?

Teraz mi už dáva zmysel, prečo je film natočený tak, ako je natočený. Dáva mi zmysel, prečo Svätopluk vyzerá ako psychopat so zlými zubami. Ak by totiž nebol osud nepriaznivý k Svätoplukovmu rodu, Česi by skončili ako moravská (slovenská) kolónia. Viete si predstaviť, že by bol Svätopluk v tomto filme glorifikovaný? Ja teda nie. Ešte by sa českí občania obmäkčili k tomu, aby dali Morave administratívnu samostatnosť, autonómiu, čiže zvrchovanosť, a to by niektorí iní českí občania zase nemuseli rozdýchať.

Opäť v nevýhodnom pomere voči Slovákom 8:2. Už to nejdem ani komentovať.

Záver

Čo povedať na záver?

Whaw! Videli sme úchvatný dokument, ktorý ani tak nedokumentuje reálie 9. storočia, ako skôr dokumentuje neschopnosť súčasných historikov pochopiť historické súvislosti toho dávneho obdobia. Máme pred sebou dokumentáciu súčasnej historickej neznalosti, glorifikácie, naivity, amaterizmu, blúznenia a zavádzania – či už úmyselného, alebo neúmyselného – úsudok nech si každý spraví sám.

Dokumentaristi zdokumentovali pre budúce generácie fakt, že ani 20 rokov po rozdelení Československa nevystupujú Slováci a Česi pri tvorbe kultúrnych diel v pomere 1:1. Stále sa ukazuje, že historický názor český zaváži niekoľkonásobne viac ako názor slovenský – presne tak ako za doby čechoslovakizmu.

Pre našich potomkov zostane jeden unikátny film, v ktorom sa prostredníctvom pokazených zubov a psychotických grimás kráľa Svätopluka politicky zachraňovala celistvosť súčasnej českej štátnosti.

Nemám nič proti Čechom, to nie, práve naopak, považujem ich za našich najväčších spojencov. Lenže, žiaľ, je to ako v manželstve. Štatisticky je dokázané, že s najväčšou pravdepodobnosťou vás zavraždí práve váš najbližší partner. Preto si treba vybudovať s Čechmi taký vzťah, aby sme ho obaja v zdraví prežili. Aby sme si boli navzájom rovní a udržali si pred tým druhým dôstojnosť.

Teraz sú na rade ocenenia!

Za najlepší herecký výkon všetkých čias udeľujem hercovi Janovi Jankovskému symbolickú cenu Slovenského stromu života za stvárnenie postavy psychotického kráľa Svätopluka. Tie zuby fakt nemali chybu! Ani tie grimasy! Ani tá emo ofina! Dobrá práca!

Chcem udeliť symbolické čestné uznanie slovenským historikom, že si mohli, keď už nie ciknúť, tak aspoň kvapnúť do toho mora historických nezmyslov, naplnenom českými riekami.

Zhrnutie.

Ubehlo už 1150 rokov od príchodu Cyrila a Metoda na slovenské územie. Hoci tento príchod bol významný z mnohých hľadísk, treba mať na pamäti aj tie negatívne. Práve tým sa v dokumente nedostalo veľa priestoru. V jednostranne pozitívnej záverečnej reči rozprávača filmu dochádza ku glorifikácii solúnskych bratov a ich odkazu. Treba však mať na pamäti, že bez kresťanskej duchovnej totality, ktorú k nám Cyril s Metodom dovliekli, by u nás nevoľníctvo (čiže otroctvo) nebolo uskutočniteľné.

Dokumentárny film o Cyrilovi a Metodovi je také kresťanské duchovné mastenie vlastného brucha, dehonestujúce predkresťanskú kultúru. Je to kresťanská propaganda zaplatená aj z daní nekresťanov. Teraz by bolo načase, aby prezmenu kresťania prispeli na nejaký pekný dokufilm o pôvodnom staroslovenskom živote.

Dôvetok.

A tak už celých 1150 rokov môžu vďaka Cyrilovi a Metodovi aj Slováci, malý národ, usadený pod vysokými horami, pobývať po smrti v raji a rozprávať sa tam s hovoriacim hadom. Ale iba vtedy, keď budú poslúchať izraelského Boha Abrahámovho už tu na Zemi.

12 thoughts on “Recenzia Blaženy Ovsenej k dokufilmu Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov

 1. Film som nevidel, a podľa recenzie som o nič neprišiel. Podotýkam, že podľa všetkého Svetopluk v roku 873 Karolmana zajal, a podarilo sa mu ríšu Nemeckú vrátiť na starú hranicu Enže, takže Mauternsko vrátil pod svoju závislosť. Karolman v roku 876 zdedil Bavorsko, Panóniu /asi len Malopasovsko/, a Korutánsko /vraj správne Karnuntum/, kráľovstvá Slovenov /Slavónia?/ a Bójohorcov /s Marharmi/. Svetopluk vymohol prepustenie arcibiskupa Metoda z väzenia, a v r.880 sa mohol stať arcibiskupom kompletnej Moravie /Olomoucko,Mauternsko,Nitriansko,Vesprimsko/. Panónie boli ŠTIRI: Horná,Dolná,Valéria,a Sávia /dinárske Posávie/.Metod bol vysvätený pápežom Hadriánom za arcibiskupa celej štvor-Panónnie, ale k r.892 južnú Panónniu Poddrávia Svetopluk neovládal, azda ju vymenil v r,890 za Bohémiu.

 2. pani Ovsena Blazena, sledujem vase komentare uz nejaky cas. Citam ix lebo podla ..hesla… ze zla reklama je tiez reklama a ze aj iny nazor je tiez nazor som presvedceny o tom ze mate vedomosti ..len mi je luto ze ich smerujete tak „lavym“ smerom …miesto osvetlenia tmy ,ktora je v nasich dejich, peudo interpretacii…ze ste sa postavili na „stranu temna“

  citam pozorne vase komentare, je vela veci o ktorych mam podobny nazor
  v momentoch kde sa ale utrhnete idete uz do dogmatickych nezmyslov a vtedy u vas to vyzera akoby to pisala neboha Malikova :)
  su ale veci co uz su tak nehorazne tvrdenia ze to pomaly ani papier nezvlada ..bohuzial sa iba pridavate do radu agitatorov a pseudovacov
  vlastne by ste mali zrusit ceske dejiny ,vlastne hlavne madarske dejiny
  este som vas necital o polskych alebo ..ostatnych dejionach v tejto nasej vseeuropskej ci panonskej __ ?? :)kotline…

 3. Kedze som si to este nepozrel nemam zatial to utrpenie ako ostatny. Mne staci uz len to ze tam je nejaky.. Velihrad. Z arch hladiska, najdete nieco take ako bol velihrad hocikde. Hold Ceska budovani historie. A to tie XXX (upravené Adminom, prosím, bez invektív) ceske ani nemaju pravo siVM privlatnovat lebo v tomcase Cech neexistoval. Ani ako verbalny pojem ani pisomne. Moravania a dnesny Moravaci su polovicnym pozostatkom VM dejin, ktore si cesi ukradli a hlasia sa k tomu ako k vlastnym dejinam. V case VM boli kmene Cechov len v okoli prahy a boli to bezvyznamny obrabaci zeme.

 4. Treba zobrat v uvahu fakt ze v 13.storoci sa nahrnulo do Podunajskej niziny-Madarska spusta Chazarov a ti zmenili aj Madarsky jazyk na to co je tam dnes… Dodnes je znamy fakt ze Buda-Pest ma najviac Chazarov z celej Europy,a boli to prave oni kto znicil Madarsku postkomunisticku ekonomiku…Madarsko ma na ich znaku 8 pruhov,a 8-cka bola a je znama po celom antickom Egypte,a Blizkom Vychode,ako aj Europe ako symbol dvojcentra nasej Galaxie! Vid Oktagonalnu Sv.Bazilejsku katedralu v strede Kremlina,ten je kozmickou ‚mandalou’….Oktagonalna je aj znama mesita moslimov v Jeruzaleme,Al Aqsa…No a aj slobodomuraske G8 a G20 su vlastne to iste,kedze Mayovia oznacili dvojcentrum nasej Galaxie ako Krcah s 9+11 hviezdami=20,ako ich galakticke a vigesimalne cislo kalendarov! Aj slobodomurarske USA to ma na ich zastave,ako 9 radov+11 stlpcov hviezd! Aj ich nudzove volacie cislo po celych slobodomurarskych USA je 911. A to iste zakodovali aj do utokov 11.9.(9/11) 2001! Takze sa nedivme ze nase podvodnicke ‚Bratstvo‘ doma falsuje nasu historiu! Ved Vat-i-Can je len dalsia loza ‚Bratstva‘ co umyselne klame a zavadza ,aby ste sa nebodaj nedozvedeli o ich najvacsom „tajomstve“ GALAKTICKEHO ZORADENIA SA NASHO SLNKA S CIERNOU DIEROU,AKO AJ TO ZE NASA LUDSKA DUSA KOLUJE V CYKLOCH NESMRTELNOSTI cez dve kozmicke brany,kde zomiera len telo,no dusa sa vracia na Zem do noveho tela!!!

 5. p.“Zaujímavé“ prosím vysvetlite nám,kedy a za akých okolností,respektíve v ktorom období vznikla tá Vaša „stará maďarčina“ ktorá nepozná pojem Uhor,Uhri,Uhorsko.bolo to v 9-10 stotročí pri „zaujatí vlasti“,alebo snáď v 12-13st.keď do Uhorska dokočovali Kumáni,alebo v 16 storočí keď zadunajsko obsadili „Turci“,alebo snáď v 19 storčí keď nastala histerická výroba „maďarského“ etnika?? Pretože do tejto doby „stará maďarčina“ snáď ani neexistovala..alebo ste mali na mysli nárečia z oblasti Chanty-Mansijsk.

 6. pokial pani Blažena Ovsená píše, že Uhorsko, teda krajina u Hôr, je uhorskom preto, lebo ju
  obsadili starí Uhri, je to príliš účelové a slabo podložené tvrdenie. Keby boli starí Uhri takí frajeri, tak by sa pre nich v starej
  maďarčine zachoval názov. Maďarčina však vôbec nepozná termín Uhorsko, resp. Uhri a Maďarsko, pre nich je všetko Maďarsko.

 7. nesledoval som tento ,,velkofilm,, lebo som mal tusenie ako to bude sfilmovane.Vasa recenzia na film je adekvatna,preto moja pochvala a uznanie.
  Cest a slava bohom a predkom nasim !

 8. k tomuto článku můžu říct jen jedno.
  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:
  D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

 9. Reakcia k článku:
  https://sclabonia.sk/2013/08/reakcia-na-otvoreny-list-cestnej-predsednicky-matice-slovenskej-k-strategii-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-slovenskej-republike/
  Keďže komentáre sú zamknuté(cenzúra nepohodlných názorov).
  Rád by som sa k danej kontroverznej téme vyjadril aspoň týmto odkazom.

  „I. Esencializmus tvrdí, že „homosexualita je vrodená“. Verejnosťou je tento koncept dobre akceptovaný. Neexistuje však žiaden vedecký dôkaz o vrodenosti, či nemeniteľnosti homosexuálnej príťažlivosti. Esencialisti sa odvolávajú na týchto 2 autorov:Simon LeVay – 1991,Dean Hammer – 1993“

  „II. Konštrukcionizmus vidí „sexualitu ako vykonštruovanú okolím, kultúrou, spoločnosťou“.

  Hlásanie esencializmu je aj pre konštrukcionalistou pragmatickou politickou stratégiou, a keďže poslúži, nevidia v tom ani problém ani konflikt.
  Konštrukcionalistickí psychiatri a ideológovia veria, že neexistuje sexuálna prirodzenosť, ale sexualita je na výber – ide o tieto možnosti: heterosexuálny muž, heterosexuálna žena, homosexuál, lesbička, transexuál, či dokonca bisexuál. A teda vedome podnecujú ľudí, najmä deti k homosexuálnemu správaniu.“

  http://www.coskolaneuci.sk/skola/index.php/homosexualita/55-priciny-homosexualnej-pritazlivosti

  Osobne sa prikláňam k druhému bodu,pre inak sexuálne orientovaných ľudí je oveľa jednoduchšie pristupovať k tejto problematike štýlom: „ja za nič nemôžem,narodil som ako homosexuál,bisexuál atď. a som na to hrdý!“ Je to hlúposť,človek sa sexuálne identifikuje oveľa neskôr.Pochopí to každý zdravo rozmýšľajúci jedinec.

 10. Vás oči nebolia, milí diskutéri ?
  „spysane, starý Babylončania, mali presnejšie hodiny ako mi “
  A pani Blažena Ovsená.
  Že ten seriál je paškvil, falzifikát a česká propaganda to vie každý, kto sa len trochu zaujíma o dejiny.
  Ale vy ste si kritiku filmu zamenili za agitku bojovného ateizmu ako si to pamätám z čias totalitného komunistického režimu. Tým ste urobili svoju kritiku takým istým nezmyslom ako ten český falzifikát.

 11. Pekná recenzia, ale treba pochválit tvorcov aspon za snahu, lebo splodit na Slovensku historický film o našich dejinách je štatisticky asi 0%. Nerátajúc Jakubiskovú sci-fi Bátorička :D
  Len malú poznámku k bodu:
  -(Metod hovorí) Ja nepotrebujem spať!
  -Modlíš sa už desať hodín.
  OTÁZNE
  Metod sa modlí už desať hodín. Boli vtedy vôbec hodiny a pojem o čase?

  Odpoved, samozrejme že mali vtedy ludia hodiny a pojem o čase, ved hodiny rozdelili na 60 minút už starý Babylončania teda vlastne Sumerčania. Dokonca mali presnejšie hodiny ako mi lebo oni mali na poludnie presne 12 hodín, kdežto mi máme na poludnie už 1 hodinu, hold letný čas zavádza…

 12. uzasne, uzasne spysane, gratulujem. Nieco podobne som mal v umysle aj ja, voci tomu dokufilmu, ako k znoske nezmyslov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *